Inne tagi

żyjących robotników

(znalezionych: 427 )

 • KRAJ W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza ANR, KNYSZ 21-12-2000

  Pierwsze wypłaty z austriackiego funduszu odszkodowawczego dla robotników zatrudnianych przymusowo podczas wojny w austriackich firmach może ruszą w marcu - poinformowała wczoraj Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Fundusz wyniesie 6 mld szylingów, czyli blisko pół mld dolarów. Szacuje się, że prawo do wypłat będzie miało ok. 150 tys. żyjących robotników , w tym blisko 20 tys. Polaków. Otrzymają wypłaty od 20 tys. do 105 tys. szylingów. Pierwsze wypłaty z austriackiego funduszu odszkodowawczego dla robotników zatrudnianych przymusowo podczas wojny w austriackich firmach może ruszą w marcu - poinformowała wczoraj Fundacja Polsko-Ni

 • Odszkodowania po pół wieku

  Gazeta Wyborcza 16-02-1999

  Niemiecki rząd i przemysłowcy mają dziś utworzyć fundusz odszkodowań dla prawie miliona żyjących jeszcze na świecie przymusowych robotników III Rzeszy. Fundusz ma zacząć działać 1 września, w 60. rocznicę wybuchu wojny. Korespondencja z Berlina - s. 6; Rozmowa z ekspertem niemieckich Zielonych ds. odszkodowań - s. 8 Niemiecki rząd i przemysłowcy mają dziś utworzyć fundusz odszkodowań dla prawie miliona żyjących jeszcze na świecie przymusowych robotników III Rzeszy. Fundusz ma zacząć działać 1 września, w 60.

 • Austria też płaci

  Gazeta Wyborcza 08-07-2000

  Austriacki parlament uchwalił ustawę o utworzeniu Funduszu Pojednania dla b. robotników przymusowych, pracujących w czasie wojny w dzisiejszej Austrii. Fundusz dla ok. 150 tys. żyjących jeszcze ofiar wyniesie 6 mld szylingów (1,8 mld zł). Więcej - s. 7 Austriacki parlament uchwalił ustawę o utworzeniu Funduszu Pojednania dla b. robotników przymusowych, pracujących w czasie wojny w dzisiejszej Austrii. Fundusz dla ok. 150 tys. żyjących jeszcze o

 • 1000 marek to za mało

  Gazeta Wyborcza KNYSZ 09-03-2000

  Administracja amerykańska opowiedziała się po stronie organizacji żydowskich, które nie godzą się na to, by 90 proc. niemieckiego funduszu odszkodowawczego przeznaczyć na wypłaty dla żyjących ofiar pracy przymusowej w III Rzeszy To niemożliwe, by aż 9 z 10 mld marek, którymi ma dysponować fundusz odszkodowaczy, przeznaczyć na odszkodowania dla b. robotników - powiedział wczoraj w Waszyngtonie Stuart Eizenstat, zastępca sekretarza skarbu USA i współgospodarz rokowań odszkodowawczych. Taką Administracja amerykańska opowiedziała się po stronie organizacji żydowskich, które nie godzą się na to, by 90 proc. niemieckiego funduszu odszkodowawczego przeznaczyć na wypłaty dla żyjących ofiar

 • Dziś pokój prawny

  Gazeta Wyborcza 30-05-2001

  Bundestag ogłosi dziś pokój prawny w sprawie odszkodowań. To zarazem zapowiedź wypłat dla ponad miliona żyjących jeszcze b. robotników przymusowych III Rzeszy. Pierwsze odszkodowania mają być wypłacone pod koniec czerwca. Tymczasem fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie nie jest do wypłat gotowa. Zweryfikowała dotąd tylko 164 tys. wniosków poszkodowanych spośród 453 tys. złożonych. Czytaj - s. 4 Bundestag ogłosi dziś pokój prawny w sprawie odszkodowań. To zarazem zapowiedź wypłat dla ponad miliona żyjących jeszcze b. robotników przymusowych III Rzeszy. Pierwsze odszkodowania mają być wyp

 • Nowa oferta Lambsdorffa

  Gazeta Wyborcza AGNIESZKA KUBLIK, BW 07-10-1999

  fundacjom pojednania z Niemcami, proporcjonalnie do liczby żyjących w danym kraju robotników przemysłowych. Jeśli któraś fundacja uznałaby, że w jej kraju pieniądze powinni dostać też b. robotnicy rolni, mogłaby to zrobić. Ale oznaczałoby to zmniejszenie wypłat dla robotników przemysłowych.- Trudno na razie ocenić tę propozycję, bo nie znamy kwoty wyjściowej - powiedział "Gazecie" Jacek Turczyński, szef Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, uczestnik rokowań. - Obawiamy się jednak, że to próba fundacjom pojednania z Niemcami, proporcjonalnie do liczby żyjących w danym kraju robotników przemysłowych. Jeśli któraś fundacja uznałaby, że w jej kraju pieniądze powinni dostać też b. robotni

 • Polska tego nie akceptuje

  Gazeta Wyborcza AGNIESZKA KUBLIK 05-11-1999

  -amerykańską. Gdyby zdefiniować "pracę niewolniczą" tak, jak tego chcą Amerykanie i Niemcy, to ok. 220 tys. b. polskich robotników rolnych nie dostałoby odszkodowań, a przecież stanowią 60 proc. żyjących dziś b. robotników przymusowych. Polacy zarzucają też Amerykanom, że dotąd podczas rokowań nie ustalono, ile żyjących ofiar może dostać odszkodowania, choć - jak przypominają - powstały dwa raporty na ten temat. Pierwszy przygotowała amerykańska firma na zlecenie amerykańskich prawników ofiar, drugi - prof. Lutz -amerykańską. Gdyby zdefiniować "pracę niewolniczą" tak, jak tego chcą Amerykanie i Niemcy, to ok. 220 tys. b. polskich robotników rolnych nie dostałoby odszkodowań, a przecież stanowią 60 proc. ż

 • Panie kanclerzu

  Gazeta Wyborcza AGNIESZKA KUBLIK 11-05-2001

  Gdybym była niemieckim kanclerzem, zrobiłabym wszystko, by razem z informacją, że sędzia Kram odrzuciła ostatnie pozwy zbiorowe, poszła w świat informacja, że Niemcy nie widzą już przeszkód, by Bundestag ogłosił pokój prawny. I wszystko urządziłabym tak, bym mogła podać datę, kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze. Bo gdybym była kanclerzem Niemiec, to pamiętałabym, że 16 lutego 1999 r. obiecałam ponad milionowi żyjących wówczas byłych robotników przymusowych III Rzeszy, że wypłaty Gdybym była niemieckim kanclerzem, zrobiłabym wszystko, by razem z informacją, że sędzia Kram odrzuciła ostatnie pozwy zbiorowe, poszła w świat informacja, że Niemcy nie widzą już przeszkód, by Bunde

 • Podły przekręt na ofiarach

  Gazeta Wyborcza AGNIESZKA KUBLIK 16-07-2001

  Wykorzystywanie niewiedzy pokrzywdzonych ludzi to zwykła podłość i nieuczciwość. I to właśnie robi Mieczysław Janosz.Sprawa wypłaty odszkodowań za pracę przymusową na rzecz III Rzeszy jest zamknięta. Dwa lata temu podpisano międzynarodowe porozumienie, na mocy którego na wypłaty dla ponad miliona żyjących na całym świecie byłych robotników przymusowych Niemcy przeznaczyli 10 mld marek. To kompromis, bo nie wszyscy, którzy pracowali na rzecz hitlerowskich Niemiec, dostaną pieniądze, a ci Wykorzystywanie niewiedzy pokrzywdzonych ludzi to zwykła podłość i nieuczciwość. I to właśnie robi Mieczysław Janosz.Sprawa wypłaty odszkodowań za pracę przymusową na rzecz III Rzeszy jest zamknięta.

 • Komu odszkodowanie, komu

  Gazeta Wyborcza KNYSZ 01-09-1999

  kanclerskiego Niemiec ds. odszkodowań, przedstawiciele Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" z pięciu państw Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Rosja, Ukraina i Białoruś), organizacje żydowskie, amerykańscy urzędnicy, prawnicy i przedstawiciele niemieckiego przemysłu będą ustalać ostateczną listę żyjących byłych robotników niewolniczych i przymusowych z III Rzeszy. Wedle szacunków prof. Niethammera dziś żyje 2,185 mln byłych robotników , wedle szacunków przedstawicieli ofiar - 2,3 mln. kanclerskiego Niemiec ds. odszkodowań, przedstawiciele Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" z pięciu państw Europy Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Rosja, Ukraina i Białoruś), organizacje żyd

 • PYTANIE O ROBOTNIKÓW ROLNYCH

  Gazeta Wyborcza NOT. KNYSZ 08-09-1999

  Czy ponad pół miliona żyjących w Europie b. robotników przymuszanych do pracy na roli w III Rzeszy dostanie odszkodowania? Rząd niemiecki chciałby tę kategorię ofiar wykluczyć z negocjowanego porozumienia. Takie zapowiedzi pojawiły się po poniedziałkowym spotkaniu kanclerza Niemiec z przedstawicielami 16 koncernów. Niemcy argumentują, że położenie tej kategorii robotników było znacznie lepsze niż więźniów obozów koncentracyjnych. Czy waszyngtońska konferencja odszkodowawcza może zgodzić Czy ponad pół miliona żyjących w Europie b. robotników przymuszanych do pracy na roli w III Rzeszy dostanie odszkodowania? Rząd niemiecki chciałby tę kategorię ofiar wykluczyć z negocjowanego

 • Volkswagen zapłaci

  Gazeta Wyborcza Danuta Zagrodzka, Bonn 12-09-1998

  Wolfsburgu rada nadzorcza ustaliła, że fundusz zacznie działać "od zaraz", a jego świadczenia "humanitarne" przeznaczone są dla żyjących robotników "niezależnie od pochodzenia i narodowości". W skład kuratorium funduszu, które się jeszcze nie ukonstytuowało, mają m.in. wejść b. premier Izraela Szimon Peres i b. kanclerz Austrii Franz Vranitzky. Pierwsze wypłaty miałyby nastąpić jeszcze w tym roku. Na podstawie skarg b. robotników przymusowych VW uznał, że suma żądań wynieść może do 20 mln marek. Fundusz Wolfsburgu rada nadzorcza ustaliła, że fundusz zacznie działać "od zaraz", a jego świadczenia "humanitarne" przeznaczone są dla żyjących robotników "niezależnie od pochodzenia i narodowości". W

 • JEST ICH 600 TYSIĘCY

  Gazeta Wyborcza Agnieszka Kublik 06-09-1999

  zatrudniających ich koncernów oraz niemieckiego rządu, amerykańskiej administracji i organizacji żydowskich - udało się usunąć rozbieżności dotyczące szacunków żyjących dziś ofiar. Wprawdzie były one niewielkie (niemieccy eksperci obliczali, że dziś żyje 2 mln 185 tys. b. robotników , a amerykańscy prawnicy - że 2,3 mln), ale uniemożliwiały uzyskanie kompromisu i prowadzenie dalszych negocjacji. - Nie było żadnych kontrowersji - powiedział wczoraj "Gazecie" Jacek Turczyński, szef Fundacji Polsko zatrudniających ich koncernów oraz niemieckiego rządu, amerykańskiej administracji i organizacji żydowskich - udało się usunąć rozbieżności dotyczące szacunków żyjących dziś ofiar. Wprawdzie były

 • Poparcie z USA

  Gazeta Wyborcza AGNIESZKA KUBLIK 14-07-1999

  z członków polskiej delegacji, Niemcy zadeklarowali gotowość rozmów o tych propozycjach. Polska delegacja przybyła do Waszyngtonu na kilka dni przed konferencją i prowadzi intensywny lobbing na rzecz jak najkorzystniejszego rozwiązania sprawy odszkodowań dla pół miliona żyjących b. polskich robotników III Rzeszy. Naszej delegacji przewodzi szef kancelarii premiera Jerzy Widzyk. Towarzyszą mu wiceminister spraw zagranicznych Janusz Stańczyk, szef departamentu prawnego MSZ Jerzy Kranz oraz szef z członków polskiej delegacji, Niemcy zadeklarowali gotowość rozmów o tych propozycjach. Polska delegacja przybyła do Waszyngtonu na kilka dni przed konferencją i prowadzi intensywny lobbing na rzec

 • Ofiary razem

  Gazeta Wyborcza AGNIESZKA KUBLIK 15-07-1999

  ocenił on propozycję niemiecką, aby odszkodowania dostały tylko te ofiary pracy przymusowej, które są dziś "naprawdę w potrzebie". To oznacza, że mogłaby je dostać tylko część dziś żyjących b. robotników . Eizenstat uznał, że jedynym kryterium różnicującym dziś poszkodowanych może być rodzaj prześladowania. ocenił on propozycję niemiecką, aby odszkodowania dostały tylko te ofiary pracy przymusowej, które są dziś "naprawdę w potrzebie". To oznacza, że mogłaby je dostać tylko część dziś żyjących b. ro

 • Kolejna ostatnia runda

  Gazeta Wyborcza AGNIESZKA KUBLIK 22-03-2000

  zaproponowało, aby 9 mld marek przeznaczyć na odszkodowania dla żyjących b. robotników . Resztę (czyli 1 mld) podzielona następująco - 400 mln na fundusz przyszłości (ma finansować m.in. inicjatywy niepozwalające zapomnieć o tragedii Holocaustu), 300 mln na fundusz strat majątkowych (z niego będą wypłacane odszkodowania za odebrane Żydom przez Niemców ich majątki i utracone polisy) i 300 mln na koszty administracyjne niemieckiego funduszu. "Piątka" argumentuje, że nie powinno ograniczać się odszkodowań dla zaproponowało, aby 9 mld marek przeznaczyć na odszkodowania dla żyjących b. robotników . Resztę (czyli 1 mld) podzielona następująco - 400 mln na fundusz przyszłości (ma finansować m.in. inicjaty

 • Lepiej zapłacić

  Gazeta Wyborcza ANNA RUBINOWICZ, BERLIN, KNYSZ 08-09-1999

  można mówić o porozumieniu - podsumował Lambsdorff. Spotkanie miało doprowadzić do przedstawienia przez przemysł i rząd sum, jakie są gotowe przeznaczyć na wypłaty dla żyjących b. robotników .Wolfgang Gibowski, rzecznik koncernów, zapowiedział, że niemiecki przemysł przedstawi swoją propozycję dopiero podczas kolejnej rundy rokowań na początku października. Przypomnijmy, że adwokaci poszkodowanych zażądali w sierpniu 20-30 mld dolarów. Tę sumę strona niemiecka, zarówno władze, jak i biznesmeni można mówić o porozumieniu - podsumował Lambsdorff. Spotkanie miało doprowadzić do przedstawienia przez przemysł i rząd sum, jakie są gotowe przeznaczyć na wypłaty dla żyjących b. robotników .Wol

 • Spadkobiercom mniej i później

  Gazeta Wyborcza 27-06-2001

  Niemiecka fundacja odszkodowawcza planuje obniżenie wypłat dla spadkobierców b. robotników przymusowych III Rzeszy. Szuka oszczędności, bo boi się, że może zabraknąć pieniędzy dla wszystkich żyjących poszkodowanych. Spadkobiercy mogliby dostać nawet o 1/4 mniej niż osoba, po której dziedziczą. Niewykluczone, że dziś zapadnie decyzja - tym razem korzystna - w innej, także ważnej dla poszkodowanych, sprawie. Być może niemiecka fundacja zgodzi się na to, byśmy pieniądze na wypłaty Niemiecka fundacja odszkodowawcza planuje obniżenie wypłat dla spadkobierców b. robotników przymusowych III Rzeszy. Szuka oszczędności, bo boi się, że może zabraknąć pieniędzy dla wszystkich żyjąc

 • Fontanny już działają

  strony lokalne GW - Białystok KOSZ 16-06-2010

  Zgodnie z zapowiedziami magistratu wczoraj udało się uruchomić dwie nowe fontanny na dziedzińcu wstępnym Pałacu Branickich. Póki co wodotryski cieszą jednak przede wszystkim robotników , którzy wciąż pracują nad ułożeniem nawierzchni za bramą główną rezydencji. Wysokie słupy wody, widoczne od wczoraj już od ul. Pałacowej, to nowość dla współcześnie żyjących białostoczan. Ale dzięki pracom rewaloryzacyjnym został jedynie przywrócony stan pierwotny dziedzińca wstępnego. Dwie kwatery fontann Zgodnie z zapowiedziami magistratu wczoraj udało się uruchomić dwie nowe fontanny na dziedzińcu wstępnym Pałacu Branickich. Póki co wodotryski cieszą jednak przede wszystkim robotników , którzy wcią

 • Jeszcze nie podzielili

  Gazeta Wyborcza KNYSZ 12-01-2000

  Podczas dwudniowych negocjacji w Waszyngtonie nie ustalono, jak podzielić 10 mld marek na odszkodowania dla ofiar III Rzeszy. Kolejne negocjacje za trzy tygodnie Uczestnicy rokowań ostro skrytykowali wczoraj władze niemieckie za niekonsultowanie z nimi prac nad projektem ustawy o fundacji odszkodowawczej. Oburzenie negocjatorów wywołał m.in. znajdujący się w projekcie zapis, że prawo do odszkodowań będą mieć tylko ci z robotników przymusowych, którzy będą potrafili dowieść, że byli Podczas dwudniowych negocjacji w Waszyngtonie nie ustalono, jak podzielić 10 mld marek na odszkodowania dla ofiar III Rzeszy. Kolejne negocjacje za trzy tygodnie Uczestnicy rokowań ostro skrytykowali

Polecane tematy

Inne artykuły

SMS ZA ZGODĄ
Lekarz skutecznie odchudzi
DZIŚ W KRAKOWIE
krakow.gazeta.pl
Lublin stolicą nowego cyrku
Groźny przestępca zatrzymany
Rzecznik odchodzi
Luśnia kłamcą lustracyjnym
Drugi lepszy obieg kina
A ja nie boję się matki z wózkiem
Kosmiczna sprawa, Gmina zapłaci
CZYTELNICY DO "WYBORCZEJ"
Zakochani w górach
Tam nic nie ma
Bilety na Kabaretobranie
FOTOFELIETON
Stare problemy zostały
Ekosfera w moim mieście
Ale jaja w Myślęcinku, czyli zabawa dla dzieci i rodziców
W worku po nagrody
A WY (MY) MOŻECIE SOBIE... PODYSKUTOWAĆ
JUDO
Nic się nie da zrobić
Kraków-Balice
BIELSKO-BIAŁA / Więcej autobusów
Deptak dla Szczecina
Sensacji Nie Było
KOMU SZCZUPAK? KOMU ŚLEDŹ?
Komputeryzacja Biblioteki Pedagogicznej
Derby w Piotrkowie
Jak NFZ niezadowolenie pacjentów ukrył
Po co ratusz, do tego brzydki
Obwodnica krok po kroku
Uratuj im życie
Tratwą z Oświęcimia
WYBUCHŁO W EDISON
KRAKOWSKA OPINIA PUBLICZNA 62 95 000
Węgrzyn przekombinował z lesbijkami
Dobre i złe wiadomości
Terminator
Obremski zrezygnował
Rzeźby inspirowane wrakami
Aktywny wypoczynek
SUPERKONTA
ROK 2016 W ŁÓDZKIM SPORCIE: MAŁE SUKCESY, DUŻE PORAŻKI
ZAPROSZENIA. W NIEDZIELĘ
Trefl znów w PlusLidze!
Dzięki Bogu, mamy kryzys
Co robić w dużym mieście
Placówki na krawędzi
Za drodzy, za mały, za stary
Głos bez pytania
Śnieg w butach
NA LUDZKIEJ SKÓRZE MALOWANE
Malbork od kuchni
Ukraina I Oleksy
Kuwejckie powroty
Solidna porcja befsztyki i steki
Pod wspólnym parasolem
Pamięci profesorów