Inne tagi

??mier?? ludzi

(znalezionych: 14 )

 • Meksykańska makabra

  Gazeta Wyborcza MACIEJ STASIŃSKI 04-09-2010

  Patrolujący graniczące z USA północne obszary stanów Nuevo Leon i Tamaulipas wojskowy helikopter natknął się w czwartek w pobliżu Ciudad Mier na ranczo, na którym krzątali się uzbrojeni ludzie. Wezwany oddział wojska otoczył ranczo i został przywitany huraganowym ogniem. Po półtoragodzinnej walce zginęło 27 bandytów. Żołnierze uwolnili trzy osoby porwane dla okupu, znaleźli 25 ciężkich karabinów, granaty, ponad 4 tys. sztuk amunicji różnego kalibru i 23 pojazdy, w tym wiele w barwach armii Tylko w jednej bitwie z gangiem meksykańscy żołnierze zabili 27 uzbrojonych po zęby bandytów. Takie bitwy toczą się codziennie. Trwająca cztery lata wojna narkotykowa pochłonęła już 28,5 tys. ludzi, a jej końca nie widać

 • Chmury nad Centertelem

  Gazeta Wyborcza Paweł Rożyński 30-09-1995

  udziałowcy zachodni oddzielnie. Zgodę na udział w przetargu przedstawiciele Telekomunikacji uzależniają od "sanacji Centertelu". Pod tym zagadkowym sformułowaniem kryje się dążenie Telekomunikacji do uzyskania większego wpływu na spółkę. Np. obecnie na sześciu członków zarządu tylko dwóch mianuje Telekomunikacja, zaś resztę udziałowcy zachodni. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Telekomunikacja chciałaby m.in. mianować trzech ludzi w zarządzie, w tym prezesa Centertelu. Telekomunikacja będzie miała udziałowcy zachodni oddzielnie. Zgodę na udział w przetargu przedstawiciele Telekomunikacji uzależniają od "sanacji Centertelu". Pod tym zagadkowym sformułowaniem kryje się dążenie Telekomunikacji d

 • Zróbcie im piekło

  GW Kraków ANNA BUGAJSKA 03-08-2004

  - Żołnierze, lotnicy, marynarze, Polacy! Wkraczamy w decydującą fazę rozgrywki z Niemcami. (...) Niech was prowadzi Bóg, honor, ojczyzna - przemawiał w czerwcu 1944 r. do polskich uczestników lądowania w Normandii pre- mier Stanisław Mikołajczyk. Jego przemówienia i mowy generała Dwighta D. Eisenhowera do amerykańskich żołnierzy można wysłuchać w Krakowie 6 czerwca 1944 r. alianci wylądowali w Normandii, uruchamiając tzw. drugi front w Europie. Dramatyczne walki sprzed 60 lat i ich uczestników - Żołnierze, lotnicy, marynarze, Polacy! Wkraczamy w decydującą fazę rozgrywki z Niemcami. (...) Niech was prowadzi Bóg, honor, ojczyzna - przemawiał w czerwcu 1944 r. do polskich uczestników lądowan

 • Pakety z kotym w miechu

  Strony Lokalne Katowice BARBARA SZMATLOCH 08-05-2020

  "wywołanych" (znanych, sławnych) ludzi , kerzi chcieli sie nom "przichlybić" (przypodobać), coby my na nich welowali. Może skuli tego, że latoś niy było tego cołkego "tyjatru" (przedstawienia) co downi, bo zaniym sie zacon, to skisz zaraze musioł sie skońcyć. Żodyn nos niy "wochlył" (kusił) i niy "bamońciył" (kokietował). Niy łozdowali fankow, "blajsztiftow" (ołówków) i luftbalonow. Nikerzi "kasprujom" (pajacują) w telewizorze, kaj kożdymu "świadcom" (mówią coś miłego), aszom sie i łobgadujom inkszych "wywołanych" (znanych, sławnych) ludzi , kerzi chcieli sie nom "przichlybić" (przypodobać), coby my na nich welowali. Może skuli tego, że latoś niy było tego cołkego "tyjatru" (przedstawienia) co d

 • Gdy ży­cie za bar­dzo bo­li

  [ DLO LO ] - strony lokalne GW - Łódź AGNIESZ­KA DA­NOW­SKA 22-09-2012

  ­cze­nia czy nad­ mier ­nej kry­ty­ki opie­ku­nów. Gdy ak­ty­wi­zu­ją się one w sy­tu­a­cjach trud­nych, stre­su­ją­cych, czło­wiek mo­że za­cząć po­strze­gać w czar­nych bar­wach nie tyl­ko sa­me­go sie­bie, ale też sy­tu­a­cję, w któ­rej się znaj­du­je ("nic mi się nie uda­je", "nikt mnie nie ko­cha"), oraz przy­szłość ("za­wsze już tak bę­dzie", "nie ma żad­nej na­dziei"). Re­zul­ta­tem mo­że być po­ja­wie­nie się ob­ja­wów de­pre­sji - do­da­je psy­cho­log. De­pre­sja by­wa lek­ce­wa­żo­na. Mi­mo że wpły Nazywana chorobą duszy nie mieści się w powszechnym kanonie stanów, które trzeba leczyć. Mimo że wpływa na organizm, pacjenci rzadko trafiają od razu do psychologa

 • Pakistan zrobi nowe wybory w styczniu

  Gazeta Wyborcza MACIEJ KUŹMICZ, LAHORE, WOJCIECH JAGIELSKI 12-11-2007

  . Benazir, witaj w Lahore- Pre- mier Be-na-zir! Niech żyje Pa-ki-stan! - krzyczały setki zwolenników Benazir Bhutto, która wczoraj rano przyleciała z Islamabadu do Lahore, stolicy prowincji Pendżab. Tylko kilkuset najwierniejszych zwolenników przedarło się przez policyjne kordony na drodze do lotniska, ominęło armatki wodne, zasieki. Nie było łatwo - policja dostała rozkaz nie dopuścić nikogo na miejsce przylotu Bhutto. Na nic. Powitanie Bhutto w Lahore po ośmiu latach na wygnaniu było jak przylot . Benazir, witaj w Lahore- Pre- mier Be-na-zir! Niech żyje Pa-ki-stan! - krzyczały setki zwolenników Benazir Bhutto, która wczoraj rano przyleciała z Islamabadu do Lahore, stolicy prowincji Pendżab.

 • Cierpliwości...

  Gazeta Wyborcza Stanisław REM USZKO 06-04-1990

  . Teoretycz­nie można darzyć zaufaniem szefa rządu, wątpiąc jedno­cześnie w trafność jego de­cyzji, ale przecież polityka Balcerowicza i Drawicza to zasadnicze części składowe polityki rządu. Po drugie - przypomnijmy sobie, JAK DŁUGO wicepre­ mier i prezes piastują swe stanowiska. Balcerowicz został powołany 12 września 1989, Drawicz zaś w 12 dni później. Przez następne trzy miesiące obaj przemyśli wali i układali swoje plany, przy­stępując do ich urzeczywist­niania - umówmy się - ostry start 1 stycznia . Teoretycz­nie można darzyć zaufaniem szefa rządu, wątpiąc jedno­cześnie w trafność jego de­cyzji, ale przecież polityka Balcerowicza i Drawicza to zasadnicze części składowe polityki rządu. Po drug

 • Jacy są Polacy, jaka jest "Gazeta"

  Gazeta Wyborcza 31-01-1991

  Było dla mnie od początku oczywiste, że zmiana na stanowisku prezydenta państwa czy też zmiana rządu nie przyniesie żadnych radykalnych przemian na lepsze w codziennym życiu ludzi . Nie wierzyłem ani przez chwilę w cudowne recepty polityczne i gospodarcze zwycięskiego obozu Lecha Wałęsy - w składanych szczodrze obietnicach widziałem jedynie sposób na wygranie wyborów. Wszelako po wyborach uznałem, że bezpardonowa krytyka nowych władz - pro­wadzona wedle wzoru wcześ­niejszych ataków na rząd Ta Adam Michnik odpowiada na zarzuty premiera Bieleckiego wobec "Gazety Wyborczej"

 • ENIŁ SIE NASZ NYCH NARODÓW?

  Gazeta Wyborcza 27-10-1989

  przywód­ców partyjnych nie różnią się od ocen dzisiej­szych. My to szanujemy. Bo gdybym dzisiaj po tym, co zaszło w Polsce - do Sejmu weszli nowi ludzie i do rządu również weszli nowi ludzie - złożył w Moskwie oświadczenie, że nie pojadę do Warszawy,, ponieważ polski pre­ mier nie jest komunistą, to takie podejście by­łoby niezgodne z elementarnymi normami współczesnej kultury politycznej. My nie chce­my tak postępować. Czechosłowacja jest suwe­rennym państwem, w którym istnieją partyjne i państwowe przywód­ców partyjnych nie różnią się od ocen dzisiej­szych. My to szanujemy. Bo gdybym dzisiaj po tym, co zaszło w Polsce - do Sejmu weszli nowi ludzie i do rządu również weszli nowi ludzie - złoży

 • EKSTRAKLASA POLITYKÓW

  Gazeta Wyborcza 10-07-1991

  Przedstawiamy trzecie (ostatnie) notowanie I rundy naszego rankingu polityków i partii politycznych. W pierwszym za­pytani przez "Gazetę" publicyści najwięcej punktów przyznali Jarosławowi Kaczyńskiemu, drugie miejsce zajął pre­ mier Bielecki, a trzecie ex aequo Lech Wałęsa i Jacek Kuroń. W drugim notowaniu zwyciężył Lech Wałęsa przed Jackiem Kuroniem i Jarosławem Kaczyńskim. W rankingu partii politycznych od dwóch notowań prowadzi Kongres Liberalno-Demokratyczny. N runda politycznej ekstraklasy Przedstawiamy trzecie (ostatnie) notowanie I rundy naszego rankingu polityków i partii politycznych. W pierwszym za­pytani przez "Gazetę" publicyści najwięcej punktów przyznali Jarosławowi Kaczyńskie

 • 41 - LICZBA PRZEKLĘTA

  Gazeta Telewizyjna ANNA ŻABIŃSKA 18-06-2021

  prezydentowi listę z nazwiskami. Díaz patrzy na listę i odpowiada: - Ja naliczyłem tylko 41. Policjant wie, że to rozkaz. Najważniejsze są pozory Najważniejsze są pozory Filmowa opowieść Davida Pablosa zaczyna się wcześniej - w 1887 r. na przyjęciu zaręczynowym polityka Ignacia de la Torre y Mier i Amady Díaz, córki prezydenta Meksyku. Porfirio Díaz co prawda pomógł przyszłemu zięciowi zostać kongresmenem, ale informuje go chłodno, że: "To, co dane, może zostać zabrane". Amada jest zakochana, a Ignacio To wydarzenie próbowano wymazać z historii. Nie udało się. Ale skandal z udziałem politycznych elit spowodował, że w Meksyku "wynaleziono" homoseksualizm i znienawidzono liczbę 41

 • CHORY NA POLSKĘ

  Gazeta Wyborcza Tadeusz ŻYCHIEWICZ 30-03-1991

  , czy jak?.- O, nie! Nie ma wyjścia: strajk generalny, stoim, nie jadziem. I pójdziem pod URM, rycząc: "Gdzie- jest- pre- mier gdzie- jest- premier? !", a może nawet co gorszego. To wtedy już całkiem na pewno znajdzie się zaraz jakieś wyjście przyrodzone i naturalne, wedle recepty jw. A serio: bezrobocie jest biedą rzeczywistą i zmorą nie wymyśloną. Jest wieki ludzi , nad którymi wisi ta groźba w sposób realny i dramatyczny; i wielu takich, którzy nie mają żadnych praktycznie szans, aby się Z kół dobrze poinformowanych dowiedziałem się, że istnieją dwa sposoby, aby ojczyzna nasza wyszła na prostą ze swej beznadziejnej sytuacji: sposób przyrodzony i naturalny oraz sposób nadprzyrodzony i nadnaturalny.

 • Ed­ward Po­tok: Nad­szedł czas re­form i zmian

  [ DLO LO ] - strony lokalne GW - Łódź SZY­MON BU­JAL­SKI 29-09-2012

  ­nić za­sa­dy współ­pra­cy z me­dia­mi, bo tyl­ko po­przez me­dia i dzię­ki me­diom mo­że mieć kon­takt z ki­bi­ca­mi, a pił­ka mo­że być ina­czej po­strze­ga­na, za­rząd i dzia­ła­cze, na cze­le z pre­ze­sem, ła­ski nie ro­bią - mu­szą współ­dzia­łać z kan­ce­la­rią pre­zy­den­cką i z wła­dza­mi ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej. To nie pre­ mier czy kan­ce­la­ria pre­zy­den­cka ma­ją pro­sić pre­ze­sa związ­ku, tyl­ko pre­zes i fe­de­ra­cja ma­ją uczy­nić wszyst­ko, by in­for­mo­wać o swo­ich pla ­nić za­sa­dy współ­pra­cy z me­dia­mi, bo tyl­ko po­przez me­dia i dzię­ki me­diom mo­że mieć kon­takt z ki­bi­ca­mi, a pił­ka mo­że być ina­czej po­strze­ga­na, za­rząd i dzia­ła­cze, na cze­le z

 • PASJA OPOWIADANIA

  Gazeta Telewizyjna ROZMAWIAŁA MONIKA KUC 12-10-2001

  czytania. Parę opowiadań opublikowałem w latach 60. w "Almanachu Młodych", teraz znów wracam do literatury. Dla kina odkrył Pan literaturę lat 30., m.in. "Zazdrość i medycynę" Michała Choromańskiego i "Zaklęte rewiry" Henryka Worcella. n Ta literatura ożywiała wspomnienia szczęśliwych lat mojego dzieciństwa. Tym chętniej wracałem do nich, że mier -ziła mnie rzeczywistość PRL, zatruta przez system, spauperyzowana, z odstręczającymi obyczajami. Przynajmniej w filmie chciałem od tego uciec. Robiąc czytania. Parę opowiadań opublikowałem w latach 60. w "Almanachu Młodych", teraz znów wracam do literatury. Dla kina odkrył Pan literaturę lat 30., m.in. "Zazdrość i medycynę" Michała Choromańskiego

Polecane tematy

Inne artykuły

Taaakie plany
Wojna w Czadzie uderza w Darfur
Nie będzie ugody z ofiarami MTK
0 proc.
Szajna w Orońsku
Na Księżym Młynie remont za remontem
Zbuntowana sztuka miast
Podwyżki dla muzyków
Ostrożne znaki
Pikieta na YouTube żyje wiecznie
Mogą sprawdzić twoją pamięć
Rozgrywka
Gwałt za zamkniętymi drzwiami
Samochodowe szaleństwo
Pośpiesz się z remontem
Niskopodłogowe w całym mieście!
Wyborczy falstart Joanny Grzeli
Komuniści, a potem inni
Nie zmarnować TEJ ENERGII
DEJA VU
Łowcy umysłów z Ministerstwa Kultury
W lutym książka ks. Zaleskiego
Tusk na rozstajnych drogach
Sypali kwiaty przy ołtarzach
Siostrzane wspomnienie o Tereni, Maria Teresa Jankowska
[bez tytułu]
Koci koci ŁAPCI
Stanie przed sądem za głodzenie psa
Krótko
Dyrektorzy nadal w areszcie / AFERY WĘGLOWE. Sąd odrzucił zażalenie
Szczecińska budzi szacunek
W SKÓRZE RENIFERA
Unisphere Junipera
SPORT W SKRÓCIE
Ja jestem z polskiej rodziny
Tak wyglądają podpalacze?
By walka ze śmiercią nie bolała
ZAPOWIEDZI. DZIŚ
Na Pograniczu
POLECA AGATA SARACZYŃSKA
KRÓTKO
Nowa twarz BMW
SS głupi pies, czyli jak dojechać Maślaka
Pijawka lekarska
Gdzie przemawia Tony Blair
KIEDY WSZYSCY KŁAMIĄ, WSZYSTKO JEST DOZWOLONE
Co słychać u rywali (15)
"Lewiatan" w kinie przy Tumskiej
Płacili po koleżeńsku
FUNDUSZE INWESTYCYJNE 16.10
Pełnia szczęścia - zwycięstwo portowców i remis Ślęzy
Nieludzka egzekucja na "Człowieku"
Jeśli nie chcesz się spóźnić
Dzielenie darów
TYLKO KLASYCZNIE
Jazzu popularyzowanie
Raj dla majsterkowiczów
Góralska feministka przekonuje DO LEWICY
Jak zostać królem...
KRÓTKO