Inne tagi

??wi??ta europy

(znalezionych: 6 )

 • WI-TAJ. WIETNAMSKA KUCHNIA POWRACA NA PL. KONSTYTUCJI

  [ TCG WA ] - Co Jest Grane 24 Warszawa POLECA MACIEJ NOWAK 08-07-2016

  boczkiem i chilli. Ale pacjenci W. też nie wyjdą stąd głodni. W menu jest dla nich cały dział, z którego zjadłem ze smakiem makaron pho smażony na oleju sezamowym z warzywami i grzybami shitake (22,90 zł). Ciekawe, że Polska jest największym w Europie producentem orientalnych grzybów, a piątym na świecie - jeśli chodzi o zioła, których na talerzach Wietnamczyków nigdy nie brakuje. Nie na darmo Polacy i Wietnamczycy żyją już wspólnie pod jednym niebem trzecią dekadę. Chyba, przynajmniej przy stole boczkiem i chilli. Ale pacjenci W. też nie wyjdą stąd głodni. W menu jest dla nich cały dział, z którego zjadłem ze smakiem makaron pho smażony na oleju sezamowym z warzywami i grzybami shitake (22,

 • Wszyscy jesteśmy podróżnikami

  Strony Lokalne Wrocław PIOTR BERA 30-12-2019

  podziałów. To niesamowita przygoda, dlatego wybrałam się tu z grupą kilkunastu znajomych. Obcokrajowcy zakwaterowani są w domach wrocławian, którzy zapewniają im dach nad głową. - Oraz wyżywienie. Jakie wy macie dobre jedzenie! Nie wiem, jak mam się odwdzięczyć moim gospodarzom - dodaje Michele. Witamy was we Wrocławiu Witamy was we Wrocławiu W samej Hali Stulecia setki osób na trybunach dzielą się pierwszymi wrażeniami. Przy jednym z wejść witają ich Ryszard oraz Kamil z Tarnowa. Śpiewają: " Wi-ta-my Tutaj nie ma politycznych podziałów. Jest wspólnota, razem tworzymy Stany Zjednoczone Europy z chrześcijańskimi korzeniami - mówi pielgrzym Michele z Włoch.

 • W podwójnej koronie?

  Gazeta Stołeczna Robert BŁOŃSKI; Fot. Kuba Atys 18-06-1994

  tego oczywiście Żandarmeria Wojskowa, wojsko i policja. Po finale PP wszyscy piłkarze Legii dostaną prawie dwa tygodnie urlopu. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczną się na początku lipca. 5 lipca wojskowi wyjadą na obóz do Wisły. Później ewentualnie na tydzień, gdzieś do zachodniej Europy . - Warunkiem tego wyjazdu jest zorganizowanie dwóch sparingów z silnymi przeciwnikami - powiedział dyrektor Romanowski. Runda jesienna rozpoczyna się 31 lipca. - Myślimy o wzmocnieniach. Chcemy kupić kilku tego oczywiście Żandarmeria Wojskowa, wojsko i policja. Po finale PP wszyscy piłkarze Legii dostaną prawie dwa tygodnie urlopu. Przygotowania do nowego sezonu rozpoczną się na początku lipca. 5 lipc

 • Niech zstąpi Duch Twój...

  GW Katowice MICHAŁ SMOLORZ * 13-05-2005

  Paweł II wysiadł z helikoptera, aparatczyk zamarł i długo nie mógł sobie przypomnieć, co miał powiedzieć. Wreszcie ze ściśniętego gardła wydukał: "Wi... wi ... witam Cię, Ojcze Przenajświętszy!". Reporterzy zachodnich agencji natychmiast puścili w świat depesze, jak to komunistyczny kacyk z drżącymi portkami nawrócił się w obliczu Ojca Świętego. Zdzisław Grudzień, który jako członek politbiura sprawował partyjny nadzór nad całym "makroregionem" (obejmującym ówczesne województwa katowickie, bielskie Paweł II wysiadł z helikoptera, aparatczyk zamarł i długo nie mógł sobie przypomnieć, co miał powiedzieć. Wreszcie ze ściśniętego gardła wydukał: "Wi... wi ... witam Cię, Ojcze Przenajświętszy!".

 • Ry­a­na­ir nad­la­tu­je

  [ DLO KR ] - strony lokalne GW - Kraków WOJ­CIECH PE­LOW­SKI, MA­TE­USZ ŻU­RA­WIK, WOJCIECH PELOWSKI 24-09-2012

  ­kre­ślał nie­daw­no nasz wi­ce­pre­zes, chce­my otwo­rzyć jesz­cze trzy - mó­ wi To ­masz Że­gliń­ski, od­po­wia­da­ją­cy w Ry­a­na­i­rze za sprze­daż i mar­ke­ting w Eu­ro­pie Wschod­niej. - W Eu­ro­pie Za­chod­niej ma­my ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści wzro­stu. Dla­te­go Po­łud­nie Europy i Europa Środkowo-Wschodnia to dla nas szcze­gól­na szan­sa. Pro­wa­dzi­my roz­mo­wy o ba­zie z kil­ko­ma lot­ni­ska­mi w Pol­sce. Przed fi­na­łem tych roz­mów nie mo­gę jed­nak zdra­dzać szcze­gó­łów - do­da­je. A te szcze Kil­ka­na­ście no­wych kie­run­ków, do­dat­ko­we 100 tys. pa­sa­że­rów prze­wie­zio­nych w przy­szłym ro­ku, set­ka no­wych miejsc pra­cy i szyb­szy roz­wój lot­ni­ska w ko­lej­nych la­tach - Ry­a­na­ir jest o krok od za­ło­że­nia ba­zy w Ba­li­cach. Ale... nic za dar­mo!

 • Mo­to­mo­da pro­sto z Pa­ry­ża

  [ DLO KA ] - strony lokalne GW - Katowice FI­LIP OT­TO 24-09-2012

  ­tą był do­piesz­cza­ny. Ma­my na­dzie­ję, że w dro­dze na za­ku­py też bę­dzie świet­ny. Sil­ni­ki? Na ra­zie sa­me ben­zy­no­we o mo­cy od 200 do 320 KM, ale je­śli Ca­dil­lac chce u nas na­mie­szać, mu­si po­szu­kać w ma­ga­zy­nie ja­kie­goś tur­bo­dies­la, ina­czej nic z tej ame­ry­kań­skiej in­wa­zji na Eu­ro­pę nie wy­jdzie. Naj­le­piej jed­nak w tym to­wa­rzy­stwie wy­glą­da no­wa Ma­zda 6. Sma­ko­ wi­te prze­tło­cze­nia nad­wo­zia, wy­rzeź­bio­ne zgod­nie z du­chem Ko­do De­sign, skry­wa­ją za Jak wy­glą­da mo­to­ry­za­cyj­na ko­lek­cja na naj­bliż­szy se­zon? Czym bę­dzie­my jeź­dzić? Ja­kie do­dat­ki bę­dą naj­mod­niej­sze? Oto naj­waż­niej­sze no­wo­ści pr?t-?-por­ter z pa­ry­skie­go wy­bie­gu

Polecane tematy

Inne artykuły

Pechowy książe z Estonii / Od śmierci Paula Keresa minęło 20 lat
Gong brzmiący free jazzem
Umarł na ekranie
Światełko nadziei
Twardzi jak nurkowie
Emeryci uczciwi, umysłowi biedni
Blisko 500 komitetów w regionie
WOP
Bez polskiego sosiku
O Kasach Chorych W "Gazecie"
Szybko, ale drogo
Tarta z poziomkami
Mundial utracony
SKOZK dla muzeum
Medale karateków
Zwycięstwo w krajowym składzie
Arktyczna porażka Gazpromu
Legia Warszawa zagra dziś w Lubinie
Mistrzowski film Agnieszki Holland w Olsztynie
ZŁOTY RÓG
Afery w Górniku Zabrze - ciąg dalszy
Smoka wymaluję
Tunel będzie dłuższy?
Bez znieczulenia
NASZE MIASTO TO SPOKOJNE MIEJSCE
Przyjechał cement
Krwawa pizza
[bez tytułu]
Samotnik w Galerii
SUPERMARKET
Zarząd komisaryczny nad WTW
SPORT W SKRÓCIE
Listonosz na gigancie
Rodzinny sadysta
W oczach czeskiego poety
Tydzień z ekspertem
Wyrwy w składzie
Ustka w stroju syrenki
Pompa insulinowa daje życie
ZAPROSZENIA. DZIŚ
Kara za detektywa
Fart ograł lidera
Katowice - Kraków za 10 złotych / AUTOSTRADY. Stalexport ustalił cenę za przejazd
Najwięcej witaminy... / Jeść czy nie jeść?(1)
Wybieramy kolor na ścianę
Strajk w Lubinie
Zanim zbudują most
Pitcairn
KRÓTKO
Kolonia karna
POLISH YOUR ENGLISH/TEST YOURSELF
ZAPOWIEDZI. JUTRO
PO wyrusza na wieś, przekonywać i słuchać
Sosnowiec / Tramwaj dla Papieża
KUPIĆ TAKI PLAKAT
[bez tytułu]
Mogło być lepiej
Autorzy encyklopedii o mistrzostwach świata w piłce nożnej sądzą się o plagiat
Spłonął przystanek, już jest winny
Bez minimum