Inne tagi

??wi??tego patrzy??

(znalezionych: 3 )

 • Proza Alienor

  MAGAZYN, dodatek do Gazety Wyborczej Probierczyk 13-03-1998

  ! Gdyby sama mogła nadać sobie imię, nazywałaby się dziś Alienor. I właśnie w tej chwili czuła się jak Alienor. Odnajdzie braciszka. Jest dorosła, ma już przecież prawie 14 lat. - Babuchno - szepnęła cicho. Wiedziała, że jej babcia patrzy na nią z nieba i uśmiecha się zza złotych okularów. - Jadwisiu! - usłyszała radosny pisk Oliwii i pulchna blondyneczka wpadła do pokoju. - Widziałaś go? I co? Mówił coś? Jak dziś wyglądał? Jadwisia śmiała się głośno z tej uroczej paplaniny przyjaciółki. Oliwia miała ! Gdyby sama mogła nadać sobie imię, nazywałaby się dziś Alienor. I właśnie w tej chwili czuła się jak Alienor. Odnajdzie braciszka. Jest dorosła, ma już przecież prawie 14 lat. - Babuchno - szepnęła

 • O tym, jak wła­dza przy­je­cha­ła do No­wej Hu­ty

  [ DLO KR ] - strony lokalne GW - Kraków RENATA RADŁOWSKA 22-09-2012

  ­je­cha­ła wczo­raj do No­wej Hu­ty oglą­dać jej po­ten­cjał kul­tu­ral­ny. Za­pro­sił ją To­masz Ury­no­wicz, rad­ny mia­sta, no­wo­hu­cian. I to był na­praw­dę do­bry po­mysł. Bo kie­dy rad­ny idzie wal­czyć do ma­gi­stra­tu o ja­kąś istot­ną spra­wę dla spo­łecz­no­ści lo­kal­nej, to przyj­mu­je go urzęd­nik, któ­ry na świat pa­trzy z okien pa­ła­cu Wie­lo­pol­skich i wi­dzi ła­god­ny kra­jo­braz, a przy­naj­mniej este­tycz­ny. Co rad­ny ze so­bą przy­nie­sie do urzęd­ni­ka? Zdję­cia za­nied­ba­ne­go obiek Do od­dzia­łu Mu­ze­um Ar­che­o­lo­gicz­ne­go pani pre­zy­dent prze­dzie­ra­ła się przez chasz­cze wy­so­kie na pół­to­ra me­tra. Mo­że to nie jest wiel­kie bo­ha­ter­stwo, ale jed­nak prze­ży­cie dla urzęd­ni­ka, któ­ry pod no­sem ma pięk­ne Plan­ty i w są­siedz­twie Ogród Bo­ta­nicz­ny

 • Do bluzek z bufkami to my nosimy legginsy

  GW Kraków RENATA RADŁOWSKA 05-09-2008

  to znaczy mieć wdzięk. Koło swojego domu (mieszka w dzielnicy Krakowa, gdzie jest sporo domów jednorodzinnych) ma drewniany mostek, uwielbia tam przychodzić - przechyla się wtedy przez barierkę i patrzy w dół. Godzinami tak może. W plecaku nosi komórkę i empetrójkę. Gra w hokeja na trawie - minipiłką i minikijkami. Dziewczyny z jej klasy słuchają składanek "Top kids". Lubi Avril Lavigne - jest modna, a na dodatek ma piękne i romantyczne imię. Avril... Nieważne, że nie wiadomo, co znaczy. Paulina to znaczy mieć wdzięk. Koło swojego domu (mieszka w dzielnicy Krakowa, gdzie jest sporo domów jednorodzinnych) ma drewniany mostek, uwielbia tam przychodzić - przechyla się wtedy przez barierkę i p

Polecane tematy

Inne artykuły

JUTRO W STOŁECZNEJ
Rok 2007 w fotografiach
Spór, który jeździ koleją
Nowe warsztaty rzemieślnicze w okolicy ul. Garbary
Kredyt na serio
Doktor, który leczy dusze
MÓZG JAK ARBUZ NA SZYPUŁCE
Z żydowskiego miasteczka
Zaproszenia
Pieriestrojka dla nas i dla was
Od wtorku Vistula Folk Festival
Lewica Razem na wybory do sejmików
SZKLANE DOMY
Polityka to natrętna mucha
11 tys. za demokracją
Przeciwnicy byli za mocni
Premier Japonii znowu obraził Koreę i Chiny
Sprawa, jakiej nie było
My z hurtowni sprawiedliwości
Via Baltica przebiegnie jednak przez Mazury?
Utrudnienia w rejestracji aut
Artyści w obronie Doliny Rospudy
GRODZKI: TO NIEPOROZUMIENIE
Ile i jak będziemy od września płacić za przedszkola
Policja prosi o pomoc w odnalezieniu dziewczyny
Ks. Twardowski według Es
Chata woja Jarmeryka
Przekąski-Zakąski tylko do lipca?
Taśma Dla Iskry
Fantazja już im przeszła / STRAŻE MIEJSKIE. Przejmą część uprawnień policji
Kazimierz Cieślik
Kobiety, historia...
W SKRÓCIE
BIELSKA OKRĘGÓWKA
RADOMSKA OPINIA PUBLICZNA
Eksplozja po gimnastyce
Co mnie łączy z generałem MacArthurem
Cud nad Odrą
KONKURS MŁODYCH TALENTÓW
WIEŚCI Z MUZEÓW
Terrorysta z zapałkami
ZAPOWIEDZI
ZUS: mamy czyste sumienie
Tir wjechał do pokoju
Prezydent Jaśkowiak obiecuje ułatwić życie taksówkarzom
Polskie Koleje Płaczu
BRONKOBUS ZAJECHAŁ NA KUJAWY
Z wnuczką do zoo
Rodziny katyńskie chcą pozwać Rosję
PGNiG dla nauki
PROPOZYCJE DLA NAJMŁODSZYCH
KRONIKA POLICYJNA
Gdzie spędzą święta?
Krok od podium
listy Przepraszam i dziękuję
Pajączek oglądał mecz na PGE Arenie
Moja walka o honor dziecka
ZNAMY TEN BUL
Stare włamania
Serialowa ofensywa