Inne tagi

Centrum Badania Opinii Społecznej

(znalezionych: 1023 )

 • [Centrum Badania Opinii Społecznej...]

  Gazeta Wyborcza PAP, kęs 21-12-1996

  Centrum Badania Opinii Społecznej nie będzie już jednostką organizacyjną URM, lecz fundacją nadzorowaną przez premiera - postanowił wczoraj Sejm, uchwalając ustawę o CBOS. Dyrektora CBOS będzie powoływała Rada, w której skład mają wejść przedstawiciele Sejmu, Senatu, prezydenta, premiera i naukowcy powoływani przez szefa rządu. Centrum Badania Opinii Społecznej nie będzie już jednostką organizacyjną URM, lecz fundacją nadzorowaną przez premiera - postanowił wczoraj Sejm, uchwalając ustawę o CBOS. Dyrektora CBOS będz

 • ŹRÓDŁA LĘKU

  Gazeta Wyborcza Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA - dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej 29-02-1992

  , gdy istnieją perspektywy znalezienia nowej. Łatwiej znosić dzisiejsze trudności, gdy istnieje bliższa lub dalsza perspektywa poprawy sytuacji rodzinnej. Świadomość braku takich szans powoduje, że całe grupy społeczne odczuwają depresję, przygnębienie, beznadziejność. Zwłaszcza w regionach, gdzie szans na ożywienie nie ma lub są bardzo mgliste i odległe - w małych miasteczkach, w których jedyna fabryka bankrutuje. W tej sytuacji kluczowe jest uruchomienie mobilności społecznej , wytworzenie , gdy istnieją perspektywy znalezienia nowej. Łatwiej znosić dzisiejsze trudności, gdy istnieje bliższa lub dalsza perspektywa poprawy sytuacji rodzinnej. Świadomość braku takich szans powoduje, że c

 • ŻRÓDŁA LĘKU [2]

  Gazeta Wyborcza Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA - dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej 29-02-1992

  . Respondenta osobiście - 22 proc. Nie jest to dużo, ale różnica potwierdza omówioną tendencję. Suma sytuacji poszczególnych osób nie oddaje więc nastroju społecznego. Jest on czymś nieco innym niż nastroje poszczególnych osób. Ale trudno powiedzieć, co bardziej skłania grupy do protestu. Im wyższe dochody, tym większe zadowolenie. Jednak to nie tłumaczy wszystkiego. W badaniach CBOS-u przeprowadzanych w latach 1990-92 zarysowała się następująca prawidłowość: choć w ostatnim okresie wzrastała w naszym . Respondenta osobiście - 22 proc. Nie jest to dużo, ale różnica potwierdza omówioną tendencję. Suma sytuacji poszczególnych osób nie oddaje więc nastroju społecznego. Jest on czymś nieco innym niż n

 • "Zamiast totolotka"

  Gazeta Wyborcza Doc. Dr Hab. Krzysztof Zagórski, Dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej 27-07-1998

  W swym wywiadzie ["Zamiast totolotka" "Gazeta" z 6 lipca] Pan Marek Borowski - wicemarszałek Sejmu i wiceprzewodniczący SdRP - w sposób mylący Czytelnika powiedział, iż wyniki ogólnopolskiego reprezentacyjnego badania przeprowadzonego w czerwcu przez CBOS wskazują, iż 41 proc. Polaków popiera podział kraju na 17 województw. Przytoczona liczba dotyczy odpowiedzi na pytanie, jaki podział byłby najlepszy, jednak jedynie wtedy, gdyby niemożliwe okazało się wprowadzenie podziału na 15 województw W swym wywiadzie ["Zamiast totolotka" "Gazeta" z 6 lipca] Pan Marek Borowski - wicemarszałek Sejmu i wiceprzewodniczący SdRP - w sposób mylący Czytelnika powiedział, iż wyniki ogólnopolskiego repreze

 • Trudna sztuka

  strony lokalne GW - Białystok OPR. MKL 22-08-2009

  Świadomego Rodzicielstwa "Kiedy 1+1=3" zrealizowało Centrum Badania Opinii Społecznej na przełomie marca i kwietnia 2009 r. Więcej informacji nt. kampanii i świadomego rodzicielstwa można znaleźć na www.swiadomerodzicielstwo.com Wczesne ojcostwo wyraźnie zmienia podejście do seksu - wynika z wywiadów przeprowadzonych z młodocianymi ojcami przez Centrum Badania Opinii Społecznej w ramach Kampanii na rzecz Świadomego Rodzicielstwa "Kiedy 1+1=3"

 • W teorii prezydent, w praktyce rząd

  Gazeta Wyborcza (west) 30-04-1992

  Ponad połowa ankietowanych uważa, że prezydent powinien mieć większy wpływ na prace rządu. Przeciwnego zdania było tylko 16 proc. respondentów OBOS. Pozostali nie mieni wyrobionej opinii na ten temat. Za zwiększeniem władzy prezydenta opowiadali się najczęściej mieszkańcy niedużych miast, zwłaszcza w Wielkopolsce, robotnicy i bezrobotni Przeciwni temu byli najczęściej mieszkańcy wielkich miast, z wykształceniem średnim i wyższym, uzyskujący największe dochody. Jednak pytani o konkretne sprawy (W) Kto powinien mieć więcej władzy - rząd czy prezydent? Pytało Centrum Badania Opinii Społecznej pod koniec kwietnia 1813 osób.

 • Bez komentarza?

  Gazeta Wyborcza (knysz) 06-08-1991

  Mimo ujawnienia sprawy spółki Śmiłowski będzie kierował CBOS do końca sierpnia. Taką decyzję podjął szef Urzędu Rady Ministrów Krzysztof Żabiński, któremu CBOS bezpośrednio podlega. Na razie więc Śmiłowski decyduje i o badaniach robionych w CBOS, i w konkurencyjnej spółce "Pentor". Do spółki "Pentor" z CBOS już przeszli: Piotr Kwiatkowski (zastępca poprzedniego szefa płk. Stanisława Kwiatkowskiego, twórcy ośrodka), Jerzy Głuszyński, sekretarz naukowy, (także współpracownik Kwiatkowskiego) oraz (A) Na początku lipca przy rządowym Centrum Badania Opinii Społecznej powstała prywatna spotka badania opinii publicznej "Pentor". Jej szefem został dyrektor CBOS Eugeniusz Śmiłowski. "Pentor" korzysta z tych samych co CBOS ankieterów i koordynatorów.

 • Biedniejsi, ale szczęśliwi

  strony lokalne GW - Kielce OPRACOWAŁ MARCIN SZTANDERA 26-09-2008

  Badania przeprowadzono w drugiej połowie 2007 roku w ramach ogólnopolskiego programu badawczego "Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie". Miały one odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie "Jak się nam żyje?". W całym kraju przepytano 38 866 osób, a w naszym województwie - 1941. Z badań tych wynika, że 70 proc. mieszkańców województwa świętokrzyskiego jest zadowolonych ze swojego życia. Najwięcej satysfakcji dostarcza rodzina i życie towarzyskie, a przede wszystkim dzieci Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego wierzą we własne siły i są otwarci na zmiany. Wyjątkowo źle oceniają władze lokalne i są ponadprzeciętnie religijni - wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej

 • Rząd idzie po CBOS?

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza AGNIESZKA KUBLIK 04-09-2018

  może chcieć decydować nie tylko o badaniach , ale też o polityce. Drugi sygnał to słowa wypowiedziane w czerwcu na posiedzeniu Rady m.in. przez prof. Parucha o potrzebie zmiany statutu fundacji CBOS. W Centrum mówi się, że ośrodek mógłby stać się częścią Centrum Analiz Strategicznych. To oznaczałoby konieczność zmiany struktury fundacji. - A to zmianę wyboru dyrektora CBOS i zakończenie kadencji prof. Grabowskiej - mówi nam jeden z socjologów, którzy współpracują z CBOS. Prof. Grabowska rządzi Czy PiS będzie chciał przejąć Centrum Badania Opinii Społecznej? Oficjalnie padają zaprzeczenia, a nieoficjalnie deklaracje, że do przejęcia nie dojdzie przed najbliższymi wyborami.

 • DEZAPROBATA DLA WŁADZY

  Gazeta Wyborcza (ard) 31-07-1991

  prezydenckich (Balcerowicz był wówczas gwałtownie atakowany) opinię taką wyraziła ponad połowa ankietowanych. Spada też popularność premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego (o 3 proc. od czerwca br.) i jednocześnie wzrasta dezaprobata dla jego działalności (o 7 proc. w ciągu miesiąca). Ostatnie miejsce w rankingu osobistości państwowych zajął szef Kancelarii Prezydenta i prezes Porozumienia Centrum Jarosław Kaczyński (tylko 16 proc. opinii pozytywnych i aż 55 proc. negatywnych). (A) Przedstawiciele władz państwo gwałtownie tracą na popularności - twierdzą autorzy lipcowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Spośród osobistości wybranych do badania znaczną aprobatą cieszą się jedynie prof. Ewa Łętowska i prymas Józef Glemp.

 • Zmiana nie oczekiwana

  Gazeta Wyborcza (ard) 03-04-1991

  załatwienie można odłożyć na później (osoby w wieku 40-49 lat, pracownicy handlu i usług). Gdyby zdecydowano się zmienić podział terytorialny kraju, to zdaniem 45,7 proc. badanych należałoby powrócić do starego podziału na 17 województw i powiaty. 38,0 proc. ankietowanych sądzi, że trzeba opracować zupełnie nowy podział kraju. 15 proc. nie wyraziło opinii . Zmiany w podziale terytorialnym kraju nie są sprawą pilną do załatwienia - tak wynika z ankiety przeprowadzonej w marcu przez Centrum Badania Opinii Społecznej na 1500-osobowej losowej grupie Polaków.

 • MŁODZIEŻ I POLITYKA NIE IDĄ W PARZE

  [ DLO RZ ] - Strony Lokalne Rzeszów MARIUSZ RODZINKA 10-10-2014

  . Młodzież jest przekonana o tym, że politycy nie reprezentują ich interesów i nie dbają o dobro wyborców. Ponad 70 proc. uważa, że zwykli ludzie nie mają wpływu na to, co podczas swojej kadencji robią rząd i politycy. Brak poczucia kontroli oraz możliwości wywarcia wpływu na tę grupę jest silny u ludzi młodych. Z drugiej strony, bardzo wąską grupą są młodzi, którzy optymistycznie wyrażają się o kierunku rozwoju sytuacji społecznej i politycznej w kraju (zaledwie 5 proc. badanych ). Szanse na przeczytanie Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej zbliżające się wybory samorządowe to dla młodzieży żadne święto demokracji, a raczej niekończąca się walka o własne interesy polityków, o których młodzi ludzie nie mają najlepszego zdania.

 • Polacy o Niemcach

  Gazeta Wyborcza (ad) 07-03-1991

  W ciągu ostatniego roku odsetek ankietowanych odczuwających osobiste zagrożenie ze strony Niemców zmniejszył się z 68 proc. do 35 proc. Pomimo bardziej życzliwej postawy 58 proc sądzi jednak, że Niemcy nadal należą do najbardziej zagrażających Polsce państw. 27 proc badanych przypisuje Niemcom uczucia niechęci, a 11 proc wrogość wobec Polaków. Tylko 10 proc ankietowanych opowiada się za rezygnacją Polaków z odszkodowań za prace przymusowe wykonywane w czasie wojny. "Jak świat światem Niemiec Polakowi nigdy nie będzie bratem". 59 proc ankietowanych w lutym przez Centrum Badania Opinii Społecznej zgadza się s przytoczonym powiedzeniem, co nie przeszkadza im mieć nadzieję, że pojednanie pomiędzy Polakami i Niemcami jest możliwe. Taką opinię wyraziło 63 proc. badanych.

 • Badania leciutko nieświeże

  Gazeta Wyborcza (knysz, KL) 10-10-1990

  "Rzeczpospo­litej": badania w piątek i sobotę, wyniki w niedzielę (Wa­łęsa 37 procent, Mazowiecki 32). Ale i tu wątpliwości: "Demo­skop" twierdzi, że ankietował 480 osób w całym kraju, a wbrew zwyczajom nie podał sza­cunku błędu. Zdaniem fachow­ców przy takiej próbie błąd może wynosić 5 procent, a więc tyle, ile różnica między głów­nymi rywalami. Centrum Badania Opinii Społe­cznej przekazało we wtorek PAP (parę gazet zdobyło tekst całe dwa dni wcześniej) wyniki sondażu "Kandydaci na prezy­denta" z połowy września. Dla porządku odnotujmy: Wałęsa 18 procent (o dwa więcej niż w czerwcu), Mazowiecki 16 (o dwa mniej), dalej Skubiszewski - 9, Geremek - 8,5, Jaruzelski - 7 procent.

 • ZABRAĆ KOŚCIOŁOWI, DAĆ POLICJI?

  Gazeta Wyborcza Dominika WIELOWIEYSKA 05-02-1992

  KTO MA ZA MAŁE WPŁYWY? Niemal połowa ankietowanych jest za wzmocnieniem władzy policji (47 proc.) i rzecznika praw obywatelskich (44 proc.) Najwięcej respondentów opowiada się za zwiększeniem znaczenia NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych (51 proc. ogółu badanych i aż 62 proc. mieszkańców wsi) i "Solidarności" pracowniczej (45 proc). Poparcie dla "Solidarności" wzrosło w ciągu ostatniego roku o 18 proc. Jedna trzecia respondentów domaga się zwiększenia wpływów przewodniczącego związku Polacy domagają się zwiększenia wpływów policji i "Solidarności". Najmłodsi są za wzmocnieniem władzy premiera, ale przeciwko większym kompetencjom prezydenta. Notowania Kościoła idą w dół: zdecydowana większość uważa, że Kościół ma zbyt duże wpływy w państwie. Takie są wyniki styczniowego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej.

 • NIE CZUJEMY SIĘ SAMOTNI

  strony lokalne GW - Łódź JOANNA BLEWĄSKA 31-10-2008

  jakości, a nie do ilości kontaktów - oceniają autorzy badania . O ile do posiadania znajomych chętnie się przyznajemy, o tyle nie identyfikujemy się z organizacjami, zrzeszeniami i partiami. W ostatnich latach bardzo wzrósł za to poziom utożsamiania się z zakładami pracy oraz z miastem lub regionem. Szczególnie wysoki jest on w Gdańsku i we Wrocławiu. W Łodzi identyfikacja z miastem jest na poziomie średniej krajowej. Zdecydowanie niższe jest za to utożsamianie się z regionem - takich dysproporcji nie Prawie połowa łodzian deklaruje, że widzi się z rodziną przynajmniej raz w tygodniu - wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej. W innych dużych miastach wskaźniki te są niższe. W Krakowie czy Wrocławiu raz w tygodniu z rodziną spotyka się 40 proc. mieszkańców, a w Warszawie tylko 30 proc.

 • "Solidarność" traci zwolenników

  Gazeta Wyborcza (st) 01-02-1990

  W badaniach przeprowadzonych w listopadzie "Solidarność" miała o 11 proc. wyborców" więcej. Jej zwolennicy nie zasilili jednak w styczniu innych partii, a powiększyli znacznie grono niezdecydowanych i obojętnych. Pomiędzy listopadem a styczniem SD straciło trzecią część zwolenników, PZPR jedną piątą. Nieznacznie wzrosły - wciąż bardzo niskie - akcje innych partii i orientacji politycznych. Wyniki badania CBOS-u wskazują, że w dalszym ciągu ani "stare", ani "nowe" ugrupowania spoza Gdyby w niedzielę 21 stycznia odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, na "Solidarność" głosowałoby 48 proc ankietowanych przez Centrum Badania Opinii Społecznej. PZPR i SD miałyby po 2 proc. zwolenników, ZSL 3 proc., a inne partie lub orientacje polityczne w sumie 4 proc Niezdecydowani i "bojkotujący" te wybory stanowiliby aż 40 proc ankietowanych.

 • Ogólnie jest dobrze

  Gazeta Wyborcza (knysz) 03-11-1990

  Jedna trzecia respondentów CBOS sytuację polityczną ocenia jako "średnią". Nieco częściej badana postrzegają ją ' jako dobrą (27 proc.) cdi jako złą (21 proc). Pozostali (18 proc,) role mają zdania. Na polityczną poprawę Uczy blisko połowa, pogorszenia obawia się 8 proc. Co szósty respondent sądzi, że w polityce nic się nie zmieni, a ponad jedna czwarta nie potrafi tego ocenić. Gospodarczo jest źle Nieco ponad połowa obecną sytuację gospodarczą ocenia jako złą, zdaniem co czwartego badanego 40 proc. ankietowanych między 17 a 23 października przez Centrum Badania Opinii Społecznej uznało, że "ogólny kierunek rozwoju sytuacji w kraju jest dobry". Co czwarty, że - "zły", a co trzeci nie miał w tej sprawie zdania. Politycznie jest średnio.

 • Co czwarty Polak

  Gazeta Wyborcza PSK 24-12-1998

  Prawie co czwarty Polak (24 proc.) jest zadowolony z zaniechania wprowadzenia reformy podatków z początkiem 1999 r. 31 proc. jest "raczej zadowolonych". Mniej lub bardziej niezadowolonych jest 27 proc. - wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej . Prawie co czwarty Polak (24 proc.) jest zadowolony z zaniechania wprowadzenia reformy podatków z początkiem 1999 r. 31 proc. jest "raczej zadowolonych". Mniej lub bardziej niezadowolonych jest 27 pro

 • LICZBA DNIA 53 procent

  Gazeta Wyborcza Antoni SUŁEK 06-06-1989

  53 proc. osób zapytanych w kwietniu przez ankieterów Centrum Badania Opinii Społecznej : "Czy Pana/Pani zdaniem działalność PZPR dobrze służy społeczeństwu i jest zgodna z jego interesem?" - odpowiedziało przecząco, a tylko 26 proc. twierdząco. 53 proc. osób zapytanych w kwietniu przez ankieterów Centrum Badania Opinii Społecznej : "Czy Pana/Pani zdaniem działalność PZPR dobrze służy społeczeństwu i jest zgodna z jego interesem?" - o

Polecane tematy

Inne artykuły

Oskarżony "Dreks"
Jak się grzeszy w sieci
Ślizgacz na trawniku
PRZEPIS NA LATO
BARBARZYŃCY SPOD NUMERU 21
Pracownicy firmy na kilka godzin zablokowali drogę do Euroterminalu. Interweniowała policja
Villiers-le-Bel wegetuje, słuchając hip-hopu
Rewolucja w prokuraturze
W niedzielę idziemy głosować
Radio zbiera dla Joasi
Wanda Pomianowska
Jak zerwać ze status quo?
Mniej błysku, więcej dyskrecji
Nad Bałtykiem jak w Cannes
ODLOTOWE TYPY: ODCHODZĄCYCH FESTIWALI CZAR
Bogusław W Pubach
DZIEJE SIĘ W ŚRODĘ
Akcja "Dziura"
Wcale nie było lekko
Nielegalne papierosy z piekarni zalewały Wyspy Brytyjskie
Napieralski w zalotach
Fraszki przewrotne
Urodzi się im małe Jolie-Pitt
Kilka powodzi i problem zniknie
Jak zostać przewodnikiem
KOP
Prezydent w Łasku
Tragiczny wypadek bmw na ulicy Krochmalnej
Zawsze trzeba grać?
Przemyślane menu
BLONDYNKA Z AMBICJAMI
PARYŻ, AUSTRIA I PLEJADA GWIAZD
Kwiaty wolności i portret mieszkańców Lublina
WIELKOPOLSKA OPINIA PUBLICZNA
KOSZYKÓWKA - BARAŻE / Pierwszy przegrany
ZAPROSZENIA
SAGA PIŁKARSKA
A jak ty rozumiesz demokrację?
Lustro i luneta
Dudów po łojcu nie przedali, "Manugi" z dudami
KULTURA W SKRÓCIE
Nafciarze w stolicy nafty
Zdążyć do wieczora
SŁÓWKA Z GAZETĄ
Małe, ale tańsze
Kto w sądzie ma być lojalny wobec rządu
O pięć przedszkoli dalej
Matka została pouczona
Komu bije dzwonek
Absolutna niewiadoma
MATEMATYKA
UCZELNIA PRZENOSI STUDENTÓW
Za każdą stronę osobno
[PAPANDREU ...]
Z żebra Adama
WYPADKI
PRZECENY
Jazzowe eksplozje zbiorowe
Gość w dom, przegrywamy...
Jaja w ringu