Inne tagi

Dominika

(znalezionych: 36357 )

 • Kanonizacja Dominika

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA, JACEK KRZYSZTOFOWICZ, OP 18-08-2007

  Papież Grzegorz IX, przyjaciel świętego Dominika , który też doprowadził do jego kanonizacji, powiedział o nim, że jest o jego świętości przekonany w równym stopniu, co o świętości Piotra i Pawła. Jego przekonanie podzielali również ludzie, którzy spotykali Dominika bądź słyszeli o zdziałanych przez niego cudach. Już za życia, jak relacjonuje Jordan z Saksonii, wokół świętego tłoczyli się ludzie, starając się zdobyć choć strzęp jego ubrania. W konsekwencji tych zabiegów zakonny płaszcz świętego Papież Grzegorz IX, przyjaciel świętego Dominika , który też doprowadził do jego kanonizacji, powiedział o nim, że jest o jego świętości przekonany w równym stopniu, co o świętości Piotra i Pawła. J

 • Śmierć św. Dominika

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) JACEK KRZYSZTOFOWICZ, OP, ANNA ZAJCHOWSKA 17-08-2007

  znalazł się w niebie, cała wizja zniknęła. Nie trzeba chyba dodawać, że owa tajemnicza postać w niebiańskiej "windzie" to św. Dominik, którego dusza w asyście anielskich zastępów zostaje wzięta do nieba.Od początku sierpnia nikt nie miał już wątpliwości, że choroba Dominika jest naprawdę poważna. Bracia, chcąc mu zapewnić jak najlepsze warunki, umieścili go w położonym na wzgórzu (lepsze powietrze) klasztorze benedyktynów. Rankiem 6 sierpnia Dominik poczuł się gorzej - wezwał do siebie grupę braci znalazł się w niebie, cała wizja zniknęła. Nie trzeba chyba dodawać, że owa tajemnicza postać w niebiańskiej "windzie" to św. Dominik, którego dusza w asyście anielskich zastępów zostaje wzięta do n

 • DOMINIKA BIJOŚ

  GW Rzeszów ASK 17-03-2004

  to możliwe. Szlak został przetarty, więc postanowiłam spróbować - opowiada Dominika . Zdała egzaminy kwalifikacyjne i przeprowadziła się do Gdyni. Międzynarodowa matura to nie jednorazowy egzamin, ale cykl nauki na całe dwa lata. Dominika ma za sobą półtora roku nauki: 150 godzin w laboratoriach, oddaną pracę pisemną z psychologii o efekcie placebo. Przed nią sesja maturalna: od 4 do 25 maja. Dlaczego zdecydowała się na IB? - Bo to otwiera nowe możliwości, których nie miałabym, będąc nawet w to możliwe. Szlak został przetarty, więc postanowiłam spróbować - opowiada Dominika . Zdała egzaminy kwalifikacyjne i przeprowadziła się do Gdyni. Międzynarodowa matura to nie jednorazowy egzamin,

 • Dokładny rysopis świętego

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA 04-08-2007

  podobni. Dodajemy im więc atrybuty, żeby się w tym niepoliczonym tłumie nie pogubić - świętej Barbarze wieżę, Katarzynie koło, Jerzemu smoka...Inaczej jest w przypadku świętego Dominika . Dzięki jednej z dominikańskich mniszek, siostrze Cecylii, która osobiście znała świętego, nie tylko znamy szereg opowieści o zdziałanych przez niego cudach, ale także otrzymaliśmy jego szczegółowy portret.Czytamy, że święty Dominik był szczupły, średniego wzrostu. W jego rudych włosach połyskiwały nitki siwizny. Miał podobni. Dodajemy im więc atrybuty, żeby się w tym niepoliczonym tłumie nie pogubić - świętej Barbarze wieżę, Katarzynie koło, Jerzemu smoka...Inaczej jest w przypadku świętego Dominika . Dzięki je

 • Wędrówki świętego

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA 07-08-2007

  towarzyszył mu przynajmniej jeden brat. Jak świadczą zachowane o tych wspólnych podróżach opowieści, towarzysze św. Dominika mieli nieraz kłopoty z dotrzymaniem mu kroku. Jedna z nich mówi o tym, jak to podczas przeprawy przez Alpy, towarzyszący świętemu założycielowi zakonnik odczuwał taki głód, że nie był w stanie dalej iść. Mimo zachęt Dominika , by jakoś wytrzymał do najbliższej gospody, odmówił dalszego marszu. Wtedy to święty oddalił się nieco, żeby się pomodlić. Gdy skończył, polecił nieszczęsnemu towarzyszył mu przynajmniej jeden brat. Jak świadczą zachowane o tych wspólnych podróżach opowieści, towarzysze św. Dominika mieli nieraz kłopoty z dotrzymaniem mu kroku. Jedna z nich mówi o tym,

 • Dziewięć sposobów modlitwy

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) JACEK KRZYSZTOFOWICZ, OP, ANNA ZAJCHOWSKA 13-08-2007

  legendy diabeł cisnął nim w świętego Dominika , gdy ten nocą modlił się w kościele o zbawienie grzeszników. Znany jest okrzyk świętego, który niejednokrotnie dał się słyszeć podczas jego modlitwy: Panie, co się stanie z grzesznikami?! Dominik walczył o zbawienie wszystkich ludzi, diabeł walczył więc z Dominikiem...Pierwszy biograf św. Dominika , Jordan z Saksonii, pisze, że święty miał w zwyczaju całe dnie poświęcać na rozmowy z ludźmi, noce zaś na przebywanie z Bogiem. Braci intrygowało, co też ich legendy diabeł cisnął nim w świętego Dominika , gdy ten nocą modlił się w kościele o zbawienie grzeszników. Znany jest okrzyk świętego, który niejednokrotnie dał się słyszeć podczas jego modlitwy:

 • Płomień wiary

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) JACEK KRZYSZTOFOWICZ, OP 28-07-2007

  Nie byłoby w Gdańsku sierpniowego Jarmarku św. Dominika , gdyby nie przybyli tu i nie osiedli dominikanie, a ich z kolei nie byłoby, gdyby nie św. Dominik...Wszystko zaczęło się w miasteczku Caleruega w północnej Hiszpanii. Miejscowość ta nigdy nie miała specjalnego znaczenia, a dziś - położona z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych, nieposiadająca żadnego przemysłu, pozbawiona też liczących się zabytków - stałaby się kompletnie zapomniana przez Boga i ludzi, gdyby nie jeden fakt. Właśnie tu Nie byłoby w Gdańsku sierpniowego Jarmarku św. Dominika , gdyby nie przybyli tu i nie osiedli dominikanie, a ich z kolei nie byłoby, gdyby nie św. Dominik...Wszystko zaczęło się w miasteczku Calerue

 • Miłość i prawda

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) JACEK KRZYSZTOFOWICZ, OP, ANNA ZAJCHOWSKA 14-08-2007

  wartości rozumu w poszukiwaniu Boga i rozumienia świata dla dominikanów jest oczywiście św. Dominik.Świadectwa opowiadające o życiu Dominika są zgodne w podkreślaniu jego wielkiej miłości do ksiąg. Książka w średniowieczu była nie tylko symbolem mądrości i wiedzy, ale posiadała także swoją wymierną wartość materialną - za parę kodeksów można było kupić wieś. A jednak mimo przyjęcia zasady radykalnego ubóstwa, pierwsi dominikanie nigdy nie wyrzekli się posiadania książek. Bracia zabierali je ze sobą wartości rozumu w poszukiwaniu Boga i rozumienia świata dla dominikanów jest oczywiście św. Dominik.Świadectwa opowiadające o życiu Dominika są zgodne w podkreślaniu jego wielkiej miłości do ksiąg

 • Bracia ruszają w świat

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA, JACEK KRZYSZTOFOWICZ, OP 03-08-2007

  Ledwie powołany przez św. Dominika zakon uzyskał papieskie zatwierdzenie (1216), święty założyciel, modląc się w Bazylice św. Piotra w Rzymie, miał taką oto wizję. Ukazali mu się święci Piotr i Paweł. Pierwszy z nich wręczył mu laskę pasterską, drugi - księgę, obaj zaś zwrócili się do niego słowami: Idź i głoś, ponieważ zostałeś wybrany przez Boga do tej posługi. Chwilę później Dominik zobaczył swoich braci, jak po dwóch rozchodzą się na cały świat.Wizja ta zaważyła na dalszych losach młodego Ledwie powołany przez św. Dominika zakon uzyskał papieskie zatwierdzenie (1216), święty założyciel, modląc się w Bazylice św. Piotra w Rzymie, miał taką oto wizję. Ukazali mu się święci Piotr i Paw

 • Kazania

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA 09-08-2007

  Średniowieczne rękopisy pełne są tekstów kazań. Są kazania do świeckich i do księży. Kazania do małżonków i zakonników, mieszczan i rolników. Kolekcje kazań o świętych i na uroczystości Pańskie. Kazania synodalne i uniwersyteckie. Wielkopostne i adwentowe. Kazania głoszone przez wielkich świętych i te, których autorzy pozostają nieznani. W tym ogromny zbiorze brakuje jednak... kazań świętego Dominika !Niezwykłe, że założyciel Zakonu Braci Kaznodziejów, który całe swoje życie poświęcił głoszeniu Średniowieczne rękopisy pełne są tekstów kazań. Są kazania do świeckich i do księży. Kazania do małżonków i zakonników, mieszczan i rolników. Kolekcje kazań o świętych i na uroczystości Pańskie. Kaza

 • Ubóstwo

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA 08-08-2007

  Jednym z podstawowych założeń św. Dominika było, by stworzony przez niego zakon żył na wzór apostołów. Bracia mieli być wędrownymi kaznodziejami, żyjącymi w dobrowolnym ubóstwie. No właśnie, w ubóstwie.Pomysł św. Dominika był jak na owe czasy zupełnie rewolucyjny. Chciał on bowiem nie tylko, by poszczególni bracia nie posiadali żadnej własności, jak to mieli w zwyczaju także mnisi, ale również żeby cała wspólnota pozbawiona była jakichkolwiek stałych środków utrzymania. Żadnych posiadłości Jednym z podstawowych założeń św. Dominika było, by stworzony przez niego zakon żył na wzór apostołów. Bracia mieli być wędrownymi kaznodziejami, żyjącymi w dobrowolnym ubóstwie. No właśnie, w ubós

 • Ojciec zakonu

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA 10-08-2007

  O świętym Dominiku mówi się, że był człowiekiem współczucia i miłosierdzia. Obdarzał tymi uczuciami nie tylko ludzi, do których był posłany jako kaznodzieja, ale także swoich współbraci, z którymi dzielił codzienność. Właśnie opowieści o tej codzienności - wspólnych posiłkach, wędrówkach, mieszkaniu pod jednym dachem - szczególnie ujmują ojcowską troską i wrażliwością Dominika .Znana jest na przykład historia, jak to Dominik pewnego dnia wrócił bardzo późno do klasztoru, tak że wszyscy bracia O świętym Dominiku mówi się, że był człowiekiem współczucia i miłosierdzia. Obdarzał tymi uczuciami nie tylko ludzi, do których był posłany jako kaznodzieja, ale także swoich współbraci, z którymi dz

 • Karczma i inkwizycja

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) JACEK KRZYSZTOFOWICZ, OP 02-08-2007

  wstawienniczą były dla Dominika zawsze jedynymi narzędziami pozyskiwania dusz.A o zakonie czasem się mówi, że idea jego powstania narodziła się w karczmie...Jacek Krzysztofowicz, OP wstawienniczą były dla Dominika zawsze jedynymi narzędziami pozyskiwania dusz.A o zakonie czasem się mówi, że idea jego powstania narodziła się w karczmie...Jacek Krzysztofowicz, OP

 • Wydzwanianie Dominika

  strony lokalne GW - Gdańsk ANDRZEJ JANUSZAJTIS 09-08-2010

  Początek Jarmarku św. Dominika miał zawsze uroczysty charakter. "W dniu 5 sierpnia, oznaczonym imieniem świętego Dominika , z wybiciem godziny 12 dźwięk dzwonów udzielał uroczyście obcym kupcom prawa rozpoczęcia sprzedaży swoich towarów. To samo było równocześnie sygnałem rozpoczęcia uroczystości ludowych, trwających od tej chwili przez pełne cztery tygodnie" - pisała we wspomnieniach Joanna Schopenhauerowa. Sposób bicia w dzwony znajdujemy w szczegółowej instrukcji z 1612 r.: "W Początek Jarmarku św. Dominika miał zawsze uroczysty charakter. "W dniu 5 sierpnia, oznaczonym imieniem świętego Dominika , z wybiciem godziny 12 dźwięk dzwonów udzielał uroczyście obcym kupcom pr

 • Sen Innocentego

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA 01-08-2007

  Papież Innocenty III, wahając się, czy dokonać zatwierdzenia Zakonu Braci Kaznodziejów, miał pewnej noc sen. Zobaczył w nim, jak Bazylika Laterańska, główny kościół zachodniego chrześcijaństwa, zaczyna się przechylać i walić. Już miała runąć na ziemię, gdy jej zmurszałe mury podparło dwóch ludzi: jeden ubrany w biały habit i czarny płaszcz - św. Dominik, drugi w prostym szarym habicie przepasanym sznurem - św. Franciszek.Zakony żebracze - dominikanie i franciszkanie - oba powstałe na początku XI Papież Innocenty III, wahając się, czy dokonać zatwierdzenia Zakonu Braci Kaznodziejów, miał pewnej noc sen. Zobaczył w nim, jak Bazylika Laterańska, główny kościół zachodniego chrześcijaństwa, zaczy

 • Franciszek i Dominik

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA 06-08-2007

  Pewnej nocy, spędzonej na modlitwie w jednym z rzymskich kościołów, święty Dominik miał wizję. Zobaczył rozgniewanego Chrystusa i klęczącą u jego stóp Maryję. Chrystus trzymał w rękach trzy strzały, którymi zamierzał ugodzić świat. Jego Matka, chcąc Go powstrzymać, obiecała, że przedstawi Mu swe sługi, które głoszeniem Ewangelii pomogą nawrócić ludzi. Chrystus na tę propozycję przystał i natychmiast zostali Mu przedstawieni Dominik oraz drugi brat, ubrany w szary habit. Święty uważnie mu się prz Pewnej nocy, spędzonej na modlitwie w jednym z rzymskich kościołów, święty Dominik miał wizję. Zobaczył rozgniewanego Chrystusa i klęczącą u jego stóp Maryję. Chrystus trzymał w rękach trzy strzały,

 • Kobiety w zakonie

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) JACEK KRZYSZTOFOWICZ, OP 16-08-2007

  W zasadzie wszystkie stare, średniowieczne zakony posiadają dwie gałęzie: męską i żeńską. Tak więc obok benedyktynów są założone przez siostrę św. Benedykta, Scholastykę, benedyktynki. Obok franciszkanów, córki św. Klary - klaryski, a obok założonych przez św. Romualda kamedułów, kamedułki (ich pierwsze klasztory fundował bł. Rudolf).Zakon dominikański nie jest wyjątkiem - obok braci są też siostry. To, co wyjątkowe, to osoba założyciela - ojcem obu gałęzi jest św. Dominik. A co już zupełnie zdu W zasadzie wszystkie stare, średniowieczne zakony posiadają dwie gałęzie: męską i żeńską. Tak więc obok benedyktynów są założone przez siostrę św. Benedykta, Scholastykę, benedyktynki. Obok franciszk

 • Wiedza to potęga

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA 11-08-2007

  Pewien wybitny mistrz teologii z Tuluzy zapadł raz w drzemkę, znużony przygotowaniami do wykładu. We śnie zobaczył siedem gwiazd niezwykłej jasności, które urosły do niespotykanych rozmiarów tak, że swym światłem rozjaśniły nie tylko Francję, ale cały świat. Gdy się ocknął, okazało się, że o mały włos nie przespał zapowiedzianego wykładu. Wszedł do sali, a tam, ku swemu zaskoczeniu, zobaczył siedmiu mężczyzn ubranych w białe zakonne habity. Jeden z nich podszedł do niego i przedstawił całą grupę Pewien wybitny mistrz teologii z Tuluzy zapadł raz w drzemkę, znużony przygotowaniami do wykładu. We śnie zobaczył siedem gwiazd niezwykłej jasności, które urosły do niespotykanych rozmiarów tak, że

 • Misja Diega

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA 30-07-2007

  Zakon dominikanów zawdzięcza swe istnienie... heretykom. A było to tak... W 1206 r. biskup Osmy Diego wracał wraz z młodym kanonikiem Dominikiem Guzmanem z Rzymu do Hiszpanii. Zatrzymali się po drodze w Montpellier, mieście na ogarniętym herezją albigenską południu Francji. Przebywała tam powołana przez papieża misja cysterska, która miała położyć kres szerzeniu się groźnej nauki. Mnisi wraz z poproszonymi o pomoc biskupami naradzali się właśnie, co zrobić, by jak najskuteczniej wypełnić powierz Zakon dominikanów zawdzięcza swe istnienie... heretykom. A było to tak... W 1206 r. biskup Osmy Diego wracał wraz z młodym kanonikiem Dominikiem Guzmanem z Rzymu do Hiszpanii. Zatrzymali się po drodz

 • Problem z katarami

  KRONIKA ŚW. DOMINIKA, dodatek do GW Trójmiasto (Gdańsk) ANNA ZAJCHOWSKA 31-07-2007

  Katarzy stanowili dla średniowiecznego Kościoła nie lada problem. Z jednej strony głosili naukę w jawny sposób sprzeczną z katolicką doktryną, z drugiej - prowadzili życie, które wydawało się znacznie bliższe ideałom Ewangelii niż życie niejednego kościelnego hierarchy. Do tego w swoim nauczaniu posługiwali się Pismem Świętym i odwoływali się do chrześcijańskich pojęć i obrzędów, co niewykształconym słuchaczom katarskich kazań utrudniało odróżnienie katolickiej doktryny od heretyckich nauk.Katar Katarzy stanowili dla średniowiecznego Kościoła nie lada problem. Z jednej strony głosili naukę w jawny sposób sprzeczną z katolicką doktryną, z drugiej - prowadzili życie, które wydawało się znaczni

Polecane tematy