Inne tagi

NBP

(znalezionych: 21235 )

 • Kursy walut w NBP

  Gazeta Wyborcza [-] 10-04-1998

  ogłoszone 9 kwietnia Kurs średni obowiązuje od następnego dnia po ogłoszeniu. Do ujęcia w księgach rachunkowych aktywów i pasywów walutowych obowiązuje na dzień bilansowy (Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., DzU nr 121, poz. 591) będący dniem ogłoszenia tabeli. Kursy do wypełniania dokumentu celnego SAD ustalone są według średnich kursów NBP z wtorkowego fixingu i obowiązują od środy przez dwa ogłoszone 9 kwietnia Kurs średni obowiązuje od następnego dnia po ogłoszeniu. Do ujęcia w księgach rachunkowych aktywów i pasywów walutowych obowiązuje na dzień bilansowy (Ustawa o rachunkowośc

 • KONKURS "GAZETY" I NBP

  GW Łódź 10-02-2006

  do wygrania dla pierwszych czterech czytelników, którzy zadzwonią do nas dzisiaj o godz. 13 pod numer tel. 631 60 67 i odpowiedzą poprawnie na poniższe pytania:1) Kiedy rozpoczynają się igrzyska w Turynie?2) Wymień inną okazjonalną monetę wybitą przez NBP ? do wygrania dla pierwszych czterech czytelników, którzy zadzwonią do nas dzisiaj o godz. 13 pod numer tel. 631 60 67 i odpowiedzą poprawnie na poniższe pytania:1) Kiedy rozpoczynają się igrzyska w T

 • Kursy walut w NBP

  Gazeta Wyborcza 01-06-2011

  ,5273 0,5379 0,5283 Estonia 1 korona 0,2531 0,2507 0,2557 0,0000 Norwegia 1 korona 0,5112 0,5068 0,5170 0,5022 Szwecja 1 korona 0,4455 0,4425 0,4515 0,4398 MFW (SDR) 1 SDR 4,4187 4,3904 4,4790 4,3810 Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w uchwale Nr 51/2002 Zarządu NBP z 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 3). kursy te obowiązują od 31.05** ,5273 0,5379 0,5283 Estonia 1 korona 0,2531 0,2507 0,2557 0,0000 Norwegia 1 korona 0,5112 0,5068 0,5170 0,5022 Szwecja 1 korona 0,4455 0,4425 0,4515 0,4398 MFW (SDR) 1 SDR 4,4187 4,3904 4,4790 4,3810

 • UCZ SIĘ EKONOMII, ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT NBP

  Gazeta Wyborcza 10-01-2005

  : a) ilością oraz jakością dóbr, które możemy kupić za posiadane pieniądze.4. Tezauryzacja oznacza: a) przechowywanie wartości.5. Instytucja powołana do regulowania zobowiązań upadłych banków wobec klientów? a) Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Grzegorz Wójtowicz, doradca prezesa NBP : Najwięcej respondentów (29 proc.) powiedziało: "nie wiem". Propagowanie wiedzy ekonomicznej, szczególnie o banku centralnym, jest więc niezbędne.Wielu (27 proc.) przypisało NBP ustalanie stawek oprocentowania w bankach : a) ilością oraz jakością dóbr, które możemy kupić za posiadane pieniądze.4. Tezauryzacja oznacza: a) przechowywanie wartości.5. Instytucja powołana do regulowania zobowiązań upadłych banków wobec k

 • UCZ SIĘ EKONOMII, ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT NBP

  Gazeta Wyborcza RYSZARD PETRU, GŁÓWNY EKONOMISTA BANKU BPH 17-01-2005

  procentowe Narodowego Banku Polskiego, po których NBP udziela bankom komercyjnym krótkoterminowych pożyczek. Stopa procentowa NBP niejako wyznacza poziom, do którego odnoszą się banki komercyjne.Poziom oprocentowania kredytów wyznaczany jest jako suma stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze na określone terminy, oraz marży, która pokrywa koszty i zysk banku. Marża jest tym wyższa, im bardziej ryzykowne jest udzielenie kredytu i im krótszy okres jego zaciągania procentowe Narodowego Banku Polskiego, po których NBP udziela bankom komercyjnym krótkoterminowych pożyczek. Stopa procentowa NBP niejako wyznacza poziom, do którego odnoszą się banki komercyjne

 • UCZ SIĘ EKONOMII, ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT NBP

  Gazeta Wyborcza 05-11-2004

  Dołącz do nas! Trwa akcja edukacyjna "Gazety" i NBPortal. Przerabiaj z nami kurs e-learningowy "Ekonomia wokół nas". Znajdziesz go na stronie www.nbportal.pl lub na płycie multimedialnej, którą dołączyliśmy do "Gazety" 19 października. Wszyscy, którzy zarejestrują się na stronie NBPortal i ukończą kurs, będą mogli otrzymać od NBP certyfikat jego ukończenia. Dodatkowo na początku przyszłego roku w największych miastach Polski odbędą się egzaminy. Dla zwycięzców - atrakcyjne nagrody.Dziś pytania Dołącz do nas! Trwa akcja edukacyjna "Gazety" i NBPortal. Przerabiaj z nami kurs e-learningowy "Ekonomia wokół nas". Znajdziesz go na stronie www.nbportal.pl lub na płycie multimedialnej, którą dołąc

 • UCZ SIĘ EKONOMII, ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT NBP

  Gazeta Wyborcza 12-11-2004

  Dołącz do nas! Trwa akcja edukacyjna "Gazety" i NBPortal. Przerabiaj z nami kurs e-learningowy "Ekonomia wokół nas". Znajdziesz go na stronie www.nbportal.pl lub na płycie multimedialnej, którą dołączyliśmy do "Gazety" 19 października. Wszyscy, którzy zarejestrują się na stronie NBPortal i ukończą kurs, będą mogli otrzymać od NBP certyfikat jego ukończenia. Dodatkowo na początku przyszłego roku w największych miastach Polski odbędą się egzaminy. Dla zwycięzców - atrakcyjne nagrody.Dziś pytania Dołącz do nas! Trwa akcja edukacyjna "Gazety" i NBPortal. Przerabiaj z nami kurs e-learningowy "Ekonomia wokół nas". Znajdziesz go na stronie www.nbportal.pl lub na płycie multimedialnej, którą dołąc

 • UCZ SIĘ EKONOMII, ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT NBP

  Gazeta Wyborcza DR WIESŁAW ROZŁUCKI, PREZES ZARZĄDU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 30-11-2004

  ) byk4. Symbolem bessy na giełdzie jest: c) niedźwiedź5. Wartość rynkowa obligacji: c) zależy od popytu i podaży Giełda dała zarobićJestem przekonany, że wiedza zdobyta na kursie zorganizowanym przez "Gazetę Wyborczą" i NBP pozwoli uczestnikom nie tylko dokładniej poznać i lepiej zrozumieć zagadnienia związane z rynkiem finansowym, ale także znaleźć najwłaściwsze miejsce dla swoich oszczędności. Jednym z tych miejsc jest właśnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która od samego początku ) byk4. Symbolem bessy na giełdzie jest: c) niedźwiedź5. Wartość rynkowa obligacji: c) zależy od popytu i podaży Giełda dała zarobićJestem przekonany, że wiedza zdobyta na kursie zorganizowanym przez

 • UCZ SIĘ EKONOMII, ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT NBP

  Gazeta Wyborcza ŁUKASZ KWIECIEŃ 13-12-2004

  praktyki monopolistyczne w gospodarce polskiej to: c) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.4. Rynek, na którym jest tylko jeden sprzedający nazywamy: a) rynkiem monopolistycznym.5. Fuzją nazywamy: b) połączenie się firm.W piątek pytania do lekcji "Rola pracy w gospodarce".Monopolista to ma klawe życie. Klienci kupować muszą, wyboru nie mają żadnego, co najwyżej mogą praktyki monopolistyczne w gospodarce polskiej to: c) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.4. Rynek, na którym jest tylko jeden sprzedający nazywamy: a) rynkiem monopolistycznym.5. Fuzją nazywamy

 • UCZ SIĘ EKONOMII, ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT NBP

  Gazeta Wyborcza ANDRZEJ RZOŃCA, EKONOMISTA 08-11-2004

  Ekonomia wokół nas Dołącz do nas! Już 5,6 tys. osób regularnie uczy się ekonomii z "Gazetą" i NBPortal. Przerabiaj z nami kurs e-learningowy "Ekonomia wokół nas". Znajdziesz go na stronie www.NBPortal.pl lub na płycie multimedialnej, którą dołączyliśmy do "Gazety" 19 października. Wszyscy, którzy zarejestrują się na stronie NBPortal i ukończą kurs, będą mogli otrzymać od NBP certyfikat jego ukończenia. Dodatkowo na początku przyszłego roku w największych miastach Polski odbędą się egzaminy Ekonomia wokół nas Dołącz do nas! Już 5,6 tys. osób regularnie uczy się ekonomii z "Gazetą" i NBPortal. Przerabiaj z nami kurs e-learningowy "Ekonomia wokół nas". Znajdziesz go na stronie www.NBPort

 • KONKURS NBP I "GAZETY" - ILE WIESZ Z EKONOMII

  GW Wrocław MKM 17-01-2005

  Przez kilka tygodni wspólnie szlifowaliśmy wiedzę z ekonomii, teraz czas ją sprawdzić. Już 29 stycznia wielki finał wspólnej akcji "Gazety" i NBP "Obierz kurs na ekonomię".W październiku dołączyliśmy do "Gazety" edukacyjne płyty CD, gdzie w trybie off-line były dwa z czterech dostępnych w portalu NBP kursów multimedialnych. Lektor prostym i przystępnym językiem opowiadał o ekonomii, nie zabrakło też filmów i rysunków. Był czas na naukę, a teraz czas na test. Test będą pisać czytelnicy Przez kilka tygodni wspólnie szlifowaliśmy wiedzę z ekonomii, teraz czas ją sprawdzić. Już 29 stycznia wielki finał wspólnej akcji "Gazety" i NBP "Obierz kurs na ekonomię".W październiku dołączyliś

 • KONKURS NBP I "GAZETY" - ILE WIESZ Z EKONOMII

  GW Wrocław MKM 21-01-2005

  Przez kilka tygodni wspólnie szlifowaliśmy wiedzę z ekonomii, teraz czas ją sprawdzić. Już 29 stycznia wielki finał wspólnej akcji "Gazety" i NBP "Obierz kurs na ekonomię".W październiku dołączyliśmy do "Gazety" edukacyjne płyty CD, gdzie w trybie off-line były dwa z czterech dostępnych w portalu NBP kursów multimedialnych. Lektor prostym i przystępnym językiem opowiadał o ekonomii, nie zabrakło też filmów i rysunków. Był czas na naukę, a teraz czas na test. Test będą pisać czytelnicy Przez kilka tygodni wspólnie szlifowaliśmy wiedzę z ekonomii, teraz czas ją sprawdzić. Już 29 stycznia wielki finał wspólnej akcji "Gazety" i NBP "Obierz kurs na ekonomię".W październiku dołączyliś

 • KONKURS NBP I "GAZETY" - ILE WIESZ O EKONOMII

  GW Trójmiasto (Gdańsk) 20-01-2005

  jednocześnie we wszystkich województwach.W Gdańsku wiedzę będzie można sprawdzić 29 stycznia o godz. 11 w siedzibie oddziału NBP przy ul. Okopowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd o udziale w teście decyduje kolejność zgłoszeń. Co trzeba zrobić? Poniżej drukujemy kupon, który trzeba wysłać do 25 stycznia do godz. 15 na adres: Narodowy Bank Polski oddział okręgowy, ul. Okopowa 1, 80-958 Gdańsk. Koniecznie z dopiskiem: "Test: Ekonomia wokół nas".- Czekamy też na telefoniczne zgłoszenia pod numerem jednocześnie we wszystkich województwach.W Gdańsku wiedzę będzie można sprawdzić 29 stycznia o godz. 11 w siedzibie oddziału NBP przy ul. Okopowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd o udziale

 • KONKURS NBP I "GAZETY" - ILE WIESZ O EKONOMII

  GW Trójmiasto (Gdańsk) 21-01-2005

  jednocześnie we wszystkich województwach.W Gdańsku wiedzę będzie można sprawdzić 29 stycznia o godz. 11 w siedzibie oddziału NBP przy ul. Okopowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd o udziale w teście decyduje kolejność zgłoszeń. Co trzeba zrobić? Poniżej drukujemy kupon, który trzeba wysłać do 25 stycznia do godz. 15 na adres: Narodowy Bank Polski oddział okręgowy, ul. Okopowa 1, 80-958 Gdańsk. Koniecznie z dopiskiem: "Test: Ekonomia wokół nas".- Czekamy też na telefoniczne zgłoszenia pod numerem jednocześnie we wszystkich województwach.W Gdańsku wiedzę będzie można sprawdzić 29 stycznia o godz. 11 w siedzibie oddziału NBP przy ul. Okopowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd o udziale

 • KONKURS NBP I "GAZETY" - ILE WIESZ O EKONOMII

  GW Trójmiasto (Gdańsk) 22-01-2005

  jednocześnie we wszystkich województwach.W Gdańsku wiedzę będzie można sprawdzić 29 stycznia o godz. 11 w siedzibie oddziału NBP przy ul. Okopowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd o udziale w teście decyduje kolejność zgłoszeń. Co trzeba zrobić? Poniżej drukujemy kupon, który trzeba wysłać do 25 stycznia do godz. 15 na adres: Narodowy Bank Polski oddział okręgowy, ul. Okopowa 1, 80-958 Gdańsk. Koniecznie z dopiskiem: "Test: Ekonomia wokół nas".- Czekamy też na telefoniczne zgłoszenia pod numerem jednocześnie we wszystkich województwach.W Gdańsku wiedzę będzie można sprawdzić 29 stycznia o godz. 11 w siedzibie oddziału NBP przy ul. Okopowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd o udziale

 • KONKURS NBP I "GAZETY" - ILE WIESZ O EKONOMII

  GW Trójmiasto (Gdańsk) 24-01-2005

  jednocześnie we wszystkich województwach.W Gdańsku wiedzę będzie można sprawdzić 29 stycznia o godz. 11 w siedzibie oddziału NBP przy ul. Okopowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd o udziale w teście decyduje kolejność zgłoszeń. Co trzeba zrobić? Poniżej drukujemy kupon, który trzeba wysłać do 25 stycznia do godz. 15 na adres: Narodowy Bank Polski oddział okręgowy, ul. Okopowa 1, 80-958 Gdańsk. Koniecznie z dopiskiem: "Test: Ekonomia wokół nas".- Czekamy też na telefoniczne zgłoszenia pod numerem jednocześnie we wszystkich województwach.W Gdańsku wiedzę będzie można sprawdzić 29 stycznia o godz. 11 w siedzibie oddziału NBP przy ul. Okopowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd o udziale

 • KONKURS NBP I "GAZETY" - ILE WIESZ O EKONOMII

  GW Trójmiasto (Gdańsk) 25-01-2005

  jednocześnie we wszystkich województwach.W Gdańsku wiedzę będzie można sprawdzić 29 stycznia o godz. 11 w siedzibie oddziału NBP przy ul. Okopowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd o udziale w teście decyduje kolejność zgłoszeń. Co trzeba zrobić? Poniżej drukujemy kupon, który trzeba wysłać do 25 stycznia do godz. 15 na adres: Narodowy Bank Polski oddział okręgowy, ul. Okopowa 1, 80-958 Gdańsk. Koniecznie z dopiskiem: "Test: Ekonomia wokół nas".- Czekamy też na telefoniczne zgłoszenia pod numerem jednocześnie we wszystkich województwach.W Gdańsku wiedzę będzie można sprawdzić 29 stycznia o godz. 11 w siedzibie oddziału NBP przy ul. Okopowej 1. Liczba miejsc jest ograniczona, stąd o udziale

 • Szef NBP kontra prezydent

  Gazeta Wyborcza PAT, LESZEK BALCEROWICZ, PREZES NBP 08-03-2006

  Jaką inflację obiecuje prezydent Lech Kaczyński Polakom, ogłaszając kryteria swoich decyzji personalnych w sprawie NBP ? Takie pytanie postawił w wydanym wczoraj ostrym oświadczeniu prezes NBP Leszek Balcerowicz. Kadencja Balcerowicza skończy się w styczniu 2007 r. W ubiegłym tygodniu prezydent ogłosił, że jego następca ma mieć odmienne poglądy na gospodarkę. To skłoniło prezesa NBP do wydania oświadczenia (pełna treść obok). Zdaniem ekonomistów dyskusja nie służy dobremu wizerunkowi Polski Jaką inflację obiecuje prezydent Lech Kaczyński Polakom, ogłaszając kryteria swoich decyzji personalnych w sprawie NBP ? Takie pytanie postawił w wydanym wczoraj ostrym oświadczeniu prezes NBP Les

 • UCZ SIĘ EKONOMII, ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT NBP

  Gazeta Wyborcza WITOLD GADOMSKI 22-11-2004

  Dołącz do nas! Już 5,6 tys. osób regularnie uczy się ekonomii z "Gazetą" i NBPortal. Przerabiaj z nami kurs e-learningowy "Ekonomia wokół nas". Znajdziesz go na stronie www.NBPortal.pl. Kolej na szóstą lekcję "Finansowanie firmy". W piątek zamieściliśmy pytania testowe do piątej lekcji "Założenie firmy". Oto odpowiedzi:1. Do spółek osobowych zaliczamy: b) spółkę jawną.2. Minimalny kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi: b) 50 tys. zł.3. Osoba prawna to: c) organizacja b Dołącz do nas! Już 5,6 tys. osób regularnie uczy się ekonomii z "Gazetą" i NBPortal. Przerabiaj z nami kurs e-learningowy "Ekonomia wokół nas". Znajdziesz go na stronie www.NBPortal.pl. Kolej na szós

 • UCZ SIĘ EKONOMII, ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT NBP

  Gazeta Wyborcza 03-12-2004

  Dołącz do nas! Trwa akcja edukacyjna "Gazety" i NBPortal. Przerabiaj z nami kurs "Ekonomia wokół nas". Znajdziesz go na stronie www.nbportal.pl lub na płycie multimedialnej, którą dołączyliśmy do "Gazety" 19 października. Wszyscy, którzy zarejestrują się na stronie NBPortal i ukończą kurs, otrzymają certyfikat jego ukończenia. Dodatkowo na początku przyszłego roku w największych miastach Polski odbędą się egzaminy. Dla zwycięzców - nagrody. Dziś pytania do siódmej lekcji "Produkcja i marketing. Dołącz do nas! Trwa akcja edukacyjna "Gazety" i NBPortal. Przerabiaj z nami kurs "Ekonomia wokół nas". Znajdziesz go na stronie www.nbportal.pl lub na płycie multimedialnej, którą dołączyliśmy do "Ga

Polecane tematy

Inne artykuły

Rekordowe grabienie
250 LAT W CZERNI I BIELI
° NAJPIERW POBIEGALI
W Komunalce Wrze
Będą buki zamiast klonów
Okuce bije zegar
Zbiórka na wykup Wesołej Polany
Czy 25 lat to dobra kara? Apelacja w sprawie zabójstwa
1 TVP
Cześć, Europejczycy!
Biskup Jan Mikołaj Kaliński
Wprowadźmy głosowanie przeciw
Wilk straszy wózkiem
MÓJ NAJLEPSZY NAUCZYCIEL
KONKURS CO MA NA MYŚLI
PÓŁ ŻYCIA TEDEGO
Wyciszyć emocje
Hejnał na 650-lecie
Jak armia nocą weszła do miasta
Prezenty Dla Rodziców
Prezes z gwizdkiem
Warsztaty w Kanie
Rok prezydenta
Sami poprosili o kary
To lubię...
Od książki do podsłuchu
Remis Lechii, 45 minut Mili
116 pomysłów na lepszy Poznań w 2030 r.
ZDARZY SIĘ W OLSZTYNIE
Marii Opielińskiej
Porozumienie faworytem
Nieudany przemyt papierosów
Przez Zielonkę / Górale zimą
"Stwórz siebie" - zacznij z Frodo
INWESTYCJA W CENTRUM
Kolejka u ręcznych
DZIECKO MOŻNA ZABRAĆ ZE SOBĄ
Ściana jak toi-toi
Roboty z Wrocławia wygrywają
Młodzi ekolodzy na półmetku
KRÓTKO
Działo z helskiej plaży
Tragiczny wybuch
Waldemar Birk
Nie będzie zarzutów dla prezydenta
KONTRAKTY TERMINOWE I OPCJE 26.07
Między lektorem a nauczycielem
Na nauce nie wolno już bardziej oszczędzać
Rafał Ulatowski: W lidze wreszcie jest kogo oglądać
° Strzelcy bramek
Przerwać złą passę
Czyhali w samochodzie
Co w PAP-ie piszczy
Wycięli jeden węzeł
Puste doki
Jazzowe granie i paradowanie
Pięć metrów od tarczy
Wieści ze sceny
I znów wygrali 4:0
Osiedle w żałobie