Inne tagi

NIK

(znalezionych: 16411 )

 • NIK O POMORSKICH SAMORZĄDACH

  GW Trójmiasto (Gdańsk) OPRAC. GRAŻ 20-01-2000

  W starostwie powiatu malborskiego naruszono prawo, bo jako podstawę naliczenia wynagrodzenia zastosowano najwyższą, a nie najniższą kwotę wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych. Najwyższe diety, przekraczające 5 tys. zł, wypłacono w radach miasta: Krakowa, Szczecina, Łodzi, Jaworzna i Gdańska. Największą kwotą było 5360 zł. Wynagrodzenie członków zarządów gmin nie zawsze było uzasadnione i uzależnione od liczby mieszkańców. Starosta Starogardu Gdańskiego (12 W starostwie powiatu malborskiego naruszono prawo, bo jako podstawę naliczenia wynagrodzenia zastosowano najwyższą, a nie najniższą kwotę wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania pracownikó

 • NIK alarmuje: nasza służba zdrowia jest mocno niezdrowa

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ILONA GODLEWSKA 30-05-2019

  Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia, opierając się na ustaleniach ponad 70 kontroli oraz opiniach ekspertów. Przygotowała też rekomendacje, których realizacja - jak zaznacza prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski - "dobrze przysłuży się budowie systemu ochrony zdrowia, który powinien być zorientowany na dłuższe życie w zdrowiu, na potrzeby obecnego i przyszłego pacjenta, a także musi uwzględniać zmieniające się trendy demograficzne i Za dużo hospitalizacji, ograniczony dostęp do nowych leków, nierównomierne i nieadekwatne do potrzeb rozmieszczenie szpitali i poradni, nieefektywny pakiet onkologiczny. Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli punktuje problemy służby zdrowia.

 • Prezes Libold zNIKnie?

  GW Rzeszów IWONA HAJNOSZ, MAŁGORZATA BUJARA 18-08-2003

  Czy dni Andrzeja Libolda na stanowisku prezesa rzeszowskiego Zelmeru są policzone? Najwyższa Izba Kontroli domaga się od ministra skarbu jego odwołania. Inspektorzy NIK twierdzą, że Libold złamał ustawę antykorupcyjną Wniosek o odwołanie prezesa Andrzeja Libolda trafi do ministra skarbu jeszcze w tym tygodniu. Zdaniem kontrolerów rzeszowskiej delegatury NIK Libold powinien stracić stanowisko, bo naruszył ustawę antykorupcyjną. Chodzi o łączenie prezesury w państwowym Zelmerze z zasiadaniem w Czy dni Andrzeja Libolda na stanowisku prezesa rzeszowskiego Zelmeru są policzone? Najwyższa Izba Kontroli domaga się od ministra skarbu jego odwołania. Inspektorzy NIK twierdzą, że Libold złamał u

 • NIK o ARiMR

  Gazeta Wyborcza NIK 14-01-2004

  NIK zbadał, dlaczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dwóch lat nie potrafi stworzyć własnej serwerowni dla systemu zarządzania unijnymi dopłatami dla rolników IACS. Według NIK w tej sprawie Agencja działała bez strategii i pomysłu. Kilka razy zmieniano lokalizację serwerowni. Ostatecznie powstanie ona zapewne w Warszawie w planowanej nowej centrali ARiMR. Na razie Agencja musi podnajmować pomieszczenia od Hewlett-Packarda. NIK sprawdzał też, dlaczego ARiMR nie pomyślała o NIK zbadał, dlaczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od dwóch lat nie potrafi stworzyć własnej serwerowni dla systemu zarządzania unijnymi dopłatami dla rolników IACS. Według NIK

 • NIK: Fiskus za słabo kontroluje firmy

  Gazeta Wyborcza - Kraj PIOTR SKWIROWSKI, NIK 17-06-2009

  Jezierski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Zyski, które w tym czasie osiągały firmy, sprzyjały ich wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych. - Podatnicy samodzielnie obliczyli i dobrowolnie zapłacili ponad 99 proc. podatku CIT - zauważa szef NIK . I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie nieprawidłowości, które wyłapali kontrolerzy. Tych zaś jest długa lista. NIK kontrolował 19 z przeszło 400 urzędów skarbowych. Na tej podstawie stwierdził, że w stosunku do potrzeb urzędy przeprowadziły za mało kontroli Urzędy skarbowe zaniedbują obowiązki, dlatego państwo traci możliwość odzyskania należnych pieniędzy - wynika z niepublikowanego jeszcze raportu NIK

 • IACS: KONTROLA NIK JESZCZE POTRWA

  Gazeta Wyborcza NIK 16-01-2002

  firmy Hewlett-Packard, a ta z kolei wyznaczyła do obsługi systemu jednego ze swoich podwykonawców - firmę Agro-Comp należącą do spółki giełdowej ComputerLand. Unijni audytorzy odkryli, że pogwałcono przy tym obowiązujące w UE procedury przetargu - w komisji przetargowej zasiadał człowiek zatrudniony przez firmę, która kontrakt dostała. W październiku 2001 r. minister rolnictwa Artur Balazs zlecił NIK kontrolę procedur, a sprawą zainteresowała się też prokuratura. - Inspektorzy mogą ją prowadzić do firmy Hewlett-Packard, a ta z kolei wyznaczyła do obsługi systemu jednego ze swoich podwykonawców - firmę Agro-Comp należącą do spółki giełdowej ComputerLand. Unijni audytorzy odkryli, że pogwałcono

 • Politycy o kasie, kasa o sobie

  GW Rzeszów NOT. IH 08-03-2001

  We wtorkowym wydaniu Gazety (6 marca) opisaliśmy wyniki kontroli NIK w Podkarpackiej Kasie Chorych. Zarzuty kontrolerów były miażdżące dla zarządu PKCh. Niestety, nikt z kasy nie chciał dla nas skomentować tego raportu, dlatego dziś przytaczamy stanowisko regionalnych polityków i stanowisko samej kasy, które PKCh przesłała do NIK . Barbara Frączek Co prawda od 20 lutego jestem w We wtorkowym wydaniu Gazety (6 marca) opisaliśmy wyniki kontroli NIK w Podkarpackiej Kasie Chorych. Zarzuty kontrolerów były miażdżące dla zarządu PKCh. Niestety, nikt z kasy nie chciał dla nas sko

 • NIK pozytywnie o eurofunduszach

  Gazeta Wyborcza NIK, PAP 28-05-2008

  Unijne dotacje dla przedsiębiorstw są wydawane bardzo dobrze - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. NIK przebadała, w jaki sposób były wydawane pieniądze z Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw". To ta część unijnych funduszy, którą UE zapisała w swoim budżecie na lata 2004-06 na wsparcie dla polskich firm.Kontrola wykazała, że unijne pieniądze zostały bardzo dobrze wykorzystane. - Wszyscy przedsiębiorcy, którzy zgłosili poprawne pod względem merytorycznym i Unijne dotacje dla przedsiębiorstw są wydawane bardzo dobrze - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. NIK przebadała, w jaki sposób były wydawane pieniądze z Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konku

 • NIK prostuje Karola Guzikiewicza

  Gazeta Wyborcza - Kraj PAP, WBS, NIK 19-05-2009

  Guzikiewicz. Tusk mówił, że Stocznia Gdańsk otrzymała "mniej więcej 600-700 mln zł" pomocy publicznej. Składały się na to umorzone zobowiązania wobec partnerów publicznych, np. skarbu państwa, Urzędu Miejskiego w Gdańsku czy izby skarbowej, a także poręczenia i gwarancje kredytowe w wysokości ok. 500 mln zł. Guzikiewicz pokazywał kartkę - jak mówił - z raportu NIK na temat pomocy publicznej, jaką otrzymała Stocznia Gdańsk. - Tu jest raport NIK , tu jest ta kartka, słynna kartka, której premier nie widział - Żądamy komisji śledczej w sprawie prywatyzacji Stoczni Gdańsk - oświadczył po debacie wiceszef stoczniowej "Solidarności" Karol Guzikiewicz.

 • NIK: budżet 2009 dobrze wykonany

  Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI, NIK 23-06-2010

  W analizie wykonania zeszłorocznego budżetu państwa NIK zwraca uwagę na to, że nie można go rozpatrywać w oderwaniu od światowego kryzysu gospodarczego. - Polska jako jedyny kraj UE osiągnęła w 2009 r. dodatni wzrost gospodarczy. Polski PKB wzrósł o 1,8 proc. Należy uznać to za sukces - ocenia Jacek Jezierski, prezes NIK . Podkreśla, że negatywne skutki światowego kryzysu dało się odczuć we wzroście bezrobocia (11,9 proc. na koniec 2009 r.), wyraźnym spowolnieniu inwestycji i zmniejszeniu Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie zeszłorocznego budżetu państwa. Żaden z kontrolowanych urzędów nie został oceniony negatywnie.

 • listy, NIK kontra sąd

  GW Kielce MAŁGORZATA POMIANOWSKA, RZECZNIK PRASOWY NIK 18-11-2003

  W kieleckim wydaniu "Gazety Wyborczej" z 21 października pt. " NIK kontra sąd", dotyczącym zarzutów NIK naruszenia przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych przez Sąd Okręgowy w Kielcach w związku z adaptacją budynku Sądu Rejonowego, stwierdzono m.in.: "Prezes SO Mirosław Gajek nie zgodził się z tymi zarzutami, ale prezes NIK w Warszawie podtrzymał ocenę kieleckiej delegatury, nie powołując nawet Komisji Rozstrzygającej, choć miał takie prawo". I dalej w wypowiedzi prezesa SO: "Prezes NIK W kieleckim wydaniu "Gazety Wyborczej" z 21 października pt. " NIK kontra sąd", dotyczącym zarzutów NIK naruszenia przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych przez Sąd Okręgowy w Kielcach w zwi

 • NIK PREZ

  Gazeta Wyborcza 11-05-1990

  W przypadku spółdzielni wnioski pokontrolne trafiają do Rady Nadzorczej, do której właśnie spółdzielcy mają zastrzeżenia. Rada Nadzorcza zapewne wyrzuca protokół do kosza. W czasie jednej z kontroli warszawskich okazało się, że prezes, któremu NIK zarzucił różne nadużycia, rozdał po jednym jednorodzinnym domku członkom Rady Nadzorczej. Rada usilnie go broniła. Inspektorowi udało się w końcu zwołać walne zebranie członków, którym przedstawił wyniki kontroli, co sprawę ruszyło dalej. Inwalida też Teczki NIK-u puchną od kolejnych spraw wykazujących marnotrawstwo, nieudolność, malwersacje i czerpanie osobistych korzyści z zajmowanych stanowisk prezesów i dyrektorów rozsianych po całym kraju. Odpowiedzialność NIK-u kończy się w momencie napisania sprawozdania. Najwyższa Izba Kontroli nie zastępuje, i dobrze, prokuratury ani sądu.

 • Jak państwo likwidowało przedsiębiorstwa

  Gazeta Wyborcza NIK 08-07-2010

  rządu i dla wojewodów (- Nie było przypadku postawienia przedsiębiorstwa w stan likwidacji bez stosownych przesłanek - podkreśla Jacek Jezierski, szef NIK ), to jednak wykryto sporo poważnych błędów. Jednym z głównych grzechów likwidatorów była opieszałość. Przykładowo, aż sześć i pół roku z podjęciem decyzji o rozpoczęciu likwidacji Beskidzkich Zakładów Garbarskich BESTAN w Żywcu zwlekał wojewoda śląski. Rekordowy proces likwidacji trwał jeszcze dłużej, bo osiem i pół roku. Gdy już sam proces Niektórych państwowych firm nie udało się ani sprywatyzować, ani uratować - i trzeba je było zlikwidować. Jednak administracja państwa nie zawsze potrafiła prawidłowo to zrobić - oceniła NIK w swoim raporcie.

 • [NIK...]

  Gazeta Wyborcza PAP, msz 13-03-1998

  Do Najwyższej Izby Kontroli w zeszłym roku wpłynęło 6 tys. 895 skarg, listów i wniosków informujących o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych i urzędów - poinformował wczoraj prezes NIK Janusz Wojciechowski. To o 39 proc. więcej niż w 1996 r. Do Najwyższej Izby Kontroli w zeszłym roku wpłynęło 6 tys. 895 skarg, listów i wniosków informujących o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych i urzędów - poinformował wczoraj p

 • NIK

  Gazeta Wyborcza D 18-11-1998

  NIK ROZPOCZĄŁ na wniosek premiera kontrolę nowego terminalu granicznego w Krotoszynie, do którego nie chcą się wprowadzić służby graniczne i celnicy - podały "Wiadomości". Główny Urząd Ceł i Straż Graniczna twierdzą, że terminal nie spełnia ich wymogów. Budowa kosztowała 140 mln zł. NIK ROZPOCZĄŁ na wniosek premiera kontrolę nowego terminalu granicznego w Krotoszynie, do którego nie chcą się wprowadzić służby graniczne i celnicy - podały "Wiadomości". Główny Urząd Ceł i Straż

 • Oświadczenie Odpowiedź NIK: Wyjaśnienie

  GW Poznań REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH, PROF. WŁODZIMIERZ DRESZER, TADEUSZ DZIUBA, WICEDYREKTOR DELEGATURY NIK W POZNANIU; KATARZYNA KOLSKA 11-06-2002

  Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu rozważa możliwość zastosowania wszelkich dostępnych środków prawnych zmierzających do ochrony dóbr osobistych uczelni. W dniu 7 czerwca 2002 r. odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciel NIK poinformował m.in., że Akademia Sztuk Pięknych - wśród innych znakomitych polskich uczelni (UAM, AE, PK i innych) - marnotrawi społeczne pieniądze. Sprawa dotyczy remontu przekazanego Akademii przez władze miasta budynku przy ul. Solnej 4. Jestem Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu rozważa możliwość zastosowania wszelkich dostępnych środków prawnych zmierzających do ochrony dóbr osobistych uczelni. W dniu 7 czerwca 2002 r. odbyła się ko

 • Oświadczenie Odpowiedź NIK: Wyjaśnienie

  GW Poznań REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH, PROF. WŁODZIMIERZ DRESZER, TADEUSZ DZIUBA, WICEDYREKTOR DELEGATURY NIK W POZNANIU; KATARZYNA KOLSKA 11-06-2002

  Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu rozważa możliwość zastosowania wszelkich dostępnych środków prawnych zmierzających do ochrony dóbr osobistych uczelni. W dniu 7 czerwca 2002 r. odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiciel NIK poinformował m.in., że Akademia Sztuk Pięknych - wśród innych znakomitych polskich uczelni (UAM, AE, PK i innych) - marnotrawi społeczne pieniądze. Sprawa dotyczy remontu przekazanego Akademii przez władze miasta budynku przy ul. Solnej 4. Jestem Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu rozważa możliwość zastosowania wszelkich dostępnych środków prawnych zmierzających do ochrony dóbr osobistych uczelni. W dniu 7 czerwca 2002 r. odbyła się ko

 • Zarzuty szefa NIK

  [ DLO RZ ] - Strony Lokalne Rzeszów ANNA GORCZYCA 07-11-2016

  Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące przestępstw popełnionych przez Jana Burego. Wszczęto je pod kątem nadużycia uprawnień przez członków zarządu Elektrowni Kozienice i funkcjonariuszy publicznych w związku z postępowaniem przetargowym. Jeden z wątków tego śledztwa dotyczy m.in. podżegania przez Burego szefostwa NIK do przekroczenia uprawnień. Miał on również nakłaniać pracowników Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK, usłyszał w Katowicach cztery zarzuty popełnienia przestępstw urzędniczych.

 • Dyrektor NIK o dotacjach marszałka

  strony lokalne GW - Zielona Góra ROMAN FURTAK, DYREKTOR DELEGATURY NIK W ZIELONEJ GÓRZE 08-01-2009

  W nawiązaniu do artykułu pn. "Jak Kusz zdobył dotację", opublikowanego 6 stycznia 2008 r. w "Gazecie Wyborczej" informuję, iż kwestia odpowiedzialności karnej pana Jacka Kusza za wyłudzenie dotacji dla Centrum Promocji i Szkolenia Województwa Lubuskiego w Przełazach nie została prawomocnie zakończona. Delegatura NIK w Zielonej Górze wniosła zażalenie na postanowienie Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie o umorzeniu śledztwa, wskazując przykłady nierzetelności postępowania prokuratorskiego W nawiązaniu do artykułu pn. "Jak Kusz zdobył dotację", opublikowanego 6 stycznia 2008 r. w "Gazecie Wyborczej" informuję, iż kwestia odpowiedzialności karnej pana Jacka Kusza za wyłudzenie dotacji d

Polecane tematy

Inne artykuły

Nie ma drużyny
godz. 12.35 Katowice
JUMP NA PARKIET
[bez tytu?‚u]
Szczyt ograniczeń w parkowaniu w centrum
Niskie oceny naszego regionu
Korki są po to, żeby się do nich zniechęcić
Koszmar piekarza
Wacław Wojtyński
Ruch przy al. Unii
ZAPROSZENIA. DZIŚ
Poznali kolejnego przeciwnika
Dworcową lepiej omijać
W teatrze grają "Przyrzecze"
Kobiety chcą parytetów, a posłowie niekoniecznie
Lila przepychanki / Z SĄDU / Czy klienci kupują czekolady dla koloru?
Z Rumakiem do przodu
Rekordowa liczba pasażerów w Jasionce
20 tysięcy
Czujemy żal, ale po chrześcijańsku wybaczamy
Zbudowali Europę
KRÓTKO
Napisz o tym powieść
Skalpel
KURSY KANTOROWE 27.03
Woda Już Niestraszna
Krem za 4 zł lepszy od kremu za 400 zł
Zielone światło dla nowych galerii
Dobre i złe bakterie...
WEEKENDOWE WĘDRÓWKI
Widzew wciąż szuka piłkarzy
Chętni na radiologię
Siatkarki po raz pierwszy zagrają na plaży w Gorzewie
Żużlowcy na gwiazdkę
Wabienie okienkami
Każdy sposób dobry
Biletomaty i tablice elektroniczne
Męki lidera
Derekrutacja
Spotkania z modą w Borku
Bogusława Latawiec u Raczyńskich
Osiem cyfr Szanghaju
WIDOWISKOWE "CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI?"
Kasa na SZOK
Senator Olech nie obronił własnego zięcia
Mistrzowie świata
ARTYŚCI W KRAINIE SZCZĘŚCIA
Polityka uśmiechu
Olsztyn ul. Radiowa godz. 16.30
(0~24) 267 10 00
Rekordowy Gawłowicz
Shakespeare po angielsku
Merkel. Ostatnia nadzieja Zachodu
° W PRAWO, W LEWO I JESZCZE RAZ
Inna dostawa
Postawę radnego ma się we krwi
Koszykówka na motorze
Testament kolegów
Gwara śląska spłyca Biblię
Zostawcie hipermarkety