Inne tagi

Prezes Rady Ministrów

(znalezionych: 6910 )

 • Nie dajmy się zwariować

  Gazeta Wyborcza Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dr Grzegorz Rydlewski 04-02-1997

  W związku z publikacją mojego pisma do członków Rady Ministrów w sprawie programu prac legislacyjnych rządu w pierwszym półroczu 1997 r. i komentarzem do tego pisma ("Gazeta Wyborcza" z 3 lutego 1997 r. Program SLD-PSL programem rządu) sądzę, że czytelnikom "Gazety" należy się kilka wyjaśnień. Po pierwsze - nie ma w proponowanych przeze mnie preferencjach programowych niczego z próby "unikania trudnych wyborów" czy też z działań "propagandowych". Jeśli tak można nazwać propozycje zamknięcia W związku z publikacją mojego pisma do członków Rady Ministrów w sprawie programu prac legislacyjnych rządu w pierwszym półroczu 1997 r. i komentarzem do tego pisma ("Gazeta Wyborcza" z 3 lutego

 • Odpowiedź premiera

  Gazeta Wyborcza Jerzy Buzek, Prezes Rady Ministrów i poseł AWS 12-11-1997

  Różnice, które wystąpiły na tej sali, nie są niczym nadzwyczajnym. Dzieje się tak zawsze w debatach parlamentarnych krajów demokratycznych. Różnie oceniamy rzeczywistość, w której się znaleźliśmy. To też jest normalne. O tym, kto z nas jest bliżej społecznej oceny tej rzeczywistości, zadecydowali wyborcy w swoim głosowaniu. Istotnie niektóre wskaźniki makroekonomiczne dotyczące naszego kraju są dość pozytywne, aczkolwiek np. wzrost gospodarczy, który jest nadal spory, od trzech lat spada. To są Różnice, które wystąpiły na tej sali, nie są niczym nadzwyczajnym. Dzieje się tak zawsze w debatach parlamentarnych krajów demokratycznych. Różnie oceniamy rzeczywistość, w której się znaleźliśmy. To

 • Wyjaśnienie

  Gazeta Wyborcza Teresa Gałczyńska, Radca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 29-03-1999

  W nawiązaniu do treści artykułu z 26 marca 1999 r. pt. "Czworo do rządu" wyjaśniam, że pani Teresa Kamińska pełni funkcję prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, a nie, jak podano, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W nawiązaniu do treści artykułu z 26 marca 1999 r. pt. "Czworo do rządu" wyjaśniam, że pani Teresa Kamińska pełni funkcję prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, a nie, jak podano, Funduszu

 • List od premiera

  GW Kielce Z POWAŻANIEM - JERZY BUZEK PREZES RADY MINISTRÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 17-09-2001

  Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w wernisażu wystawy Powódź 2001 - Nadzieja. Kiedy naszych bliźnich spotykają takie nieszczęścia, jakie wielu Polakom wyrządziła tegoroczna powódź, kiedy rodziny tracą dach nad głową, a często również dorobek całego życia - wtedy stajemy przed wielkim wyzwaniem międzyludzkiej solidarności. Rad jestem, że polskie społeczeństwo nie pozostaje bierne, a różne środowiska zawodowe i lokalne we właściwy sobie sposób i na miarę swych sił angażują się w Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w wernisażu wystawy Powódź 2001 - Nadzieja. Kiedy naszych bliźnich spotykają takie nieszczęścia, jakie wielu Polakom wyrządziła tegoroczna powódź, kiedy

 • Jak się liczy premie gwarancyjne

  DOM W GAZECIE, dodatek do Gazety Wyborczej Prezes Rady Ministrów: w z. Paweł Łączkowski; Ryc. [-] 07-10-1993

  obliczenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów [Min. Finansów], ustala cenę 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za okresy kwartalne, biorąc pod uwagę kalkulację kosztów we wszystkich sektorach budownictwa i regionach kraju. par. 10 Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1990 r. w sprawie udzielania dotacji na wypłatę premii gwarancyjnej od obliczenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów [Min. Finansów], ustala

 • Trzyprocentowa stawka VAT na nieprzetworzone produkty rolne

  GW Mazowsze (Płock) MIROSŁAW KOŹLAKIEWICZ,, SEKRETARZ STANU, W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 28-07-2000

  20 lipca 2000 roku Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą trzyprocentową stawkę podatku VAT na nieprzetworzone produkty rolne. Teraz wiele zależy od prezydenta RP, który ustawę podpisze bądź zawetuje. Jest to jednak czas ku temu, aby podjąć próbę podsumowania trwającej już od ub.r. dyskusji na temat wprowadzenia wspomnianego podatku. Chciałbym na wstępie wyjaśnić wszystkim czytelnikom, zwłaszcza rolnikom, że wprowadzenie 3-proc. stawki VAT nie będzie stanowić dla nich dodatkowego obciążenia podatko 20 lipca 2000 roku Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą trzyprocentową stawkę podatku VAT na nieprzetworzone produkty rolne. Teraz wiele zależy od prezydenta RP, który ustawę podpisze bądź zawetuje. J

 • Poselski projekt ustawy inwigilacyjnej będzie wycofany?

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ES, MACIEJ WĄSIK (KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW) 05-01-2016

  poniedziałkowym spotkaniu w Ministerstwie Cyfryzacji brali udział członkowie Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze, wicepremier Jarosław Gowin, min. Wąsik, RPO, przedstawiciele Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, organizacji pozarządowych i teleoperatorów. Premier Gowin zapowiedział, że ze spotkania zostanie sporządzony raport, który będzie przekazany premier Beacie Szydło. Minister Wąsik przyznał, że poselski projekt powstał w kancelarii premiera: - Pracowaliśmy nad nim, mając za wzór projekt - Jestem przekonany, że to będzie ustawa rządowa - powiedział minister Maciej Wąsik, zastępca koordynatora ds. służb specjalnych.

 • Szanowny Pan Leszek Miller Prezes Rady Ministrów RP

  GW Kraków BOGDAN KLICH, JAN MARIA ROKITA, TOMASZ SZCZYPIŃSKI, ANDRZEJ CZERWIŃSKI, TADEUSZ PARCHAŃSKI, ALEKSANDER GRAD (WSZYSCY PO), ZBIGNIEW WASSERMAN, ADAM BIELAN, BARBARA MARIANOWSKA (PIS), BRONISŁAW CIEŚLAK, KAZIMIERZ CHRZANOWSKI (SLD), WIESŁAW WODA (PSL) 22-12-2001

  listy My, posłowie Ziemi Krakowskiej, jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją, jaka powstała w związku z niedotrzymaniem przez Zarząd Polskich Kolei Państwowych terminu podpisania umowy z firmą Tishman Speyer Properties. (...) Jest to inwestycja o wartości ponad 700 milionów dolarów, w całości finansowana przez Konsorcjum Banków Amerykańskich. (...) Stwarza ok. 4,5 tys. miejsc pracy i generuje znaczące wpływy do Skarbu Państwa i budżetu miasta. Zawarte umowy przedwstępne z Zarządem Polskich Kole listy My, posłowie Ziemi Krakowskiej, jesteśmy głęboko zaniepokojeni sytuacją, jaka powstała w związku z niedotrzymaniem przez Zarząd Polskich Kolei Państwowych terminu podpisania umowy z firmą Tishm

 • Pan Profesor Jerzy Buzek Prezes Rady Ministrów

  Gazeta Stołeczna Prezydium Rady Warszawskiej SDRP 19-08-1998

  Szanowny Panie Premierze! Działania wojewody warszawskiego od początku Jego urzędowania wzbudzają liczne kontrowersje i protesty, co sygnalizowali w liście do Pana Premiera z 18.05.98 przewodniczący klubów SLD w Radzie m.st. Warszawy i gminie Centrum. Naczelny Sąd Administracyjny z zaskarżenia Rzecznika Praw Obywatelskich unieważnił rozporządzenie wojewody warszawskiego zakazujące młodzieży przebywanie w miejscach publicznych od godz. 23 do 6 z uzasadnieniem, że: cyt. "Działania władz Szanowny Panie Premierze! Działania wojewody warszawskiego od początku Jego urzędowania wzbudzają liczne kontrowersje i protesty, co sygnalizowali w liście do Pana Premiera z 18.05.98 przewodniczący

 • "Ile przypadku, ile zamiaru"

  Gazeta Wyborcza Karol Jakubowicz, doradca prezesa Rady Ministrów, ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 12-08-1993

  Stefan Bratkowski myli się pisząc ("Gazeta" nr 183), że sprawa zawieszenia (zawieszenia, nie zdjęcia) programu "Foksal '89" dwa i pół roku temu miała miejsce "po wyborczym zwycięstwie [Lech Wałęsa]... jeszcze przed nastaniem Mariana Terleckiego" jako prezesa Radiokomitetu. Marian Terlecki był już wówczas prezesem , a ja wiedziałem, że moje dni jako dyrektora programowego TVP powołanego w okresie Andrzeja Drawicza są policzone (taka była i jest logika zmian w tej instytucji). Dlatego m.in. sam Stefan Bratkowski myli się pisząc ("Gazeta" nr 183), że sprawa zawieszenia (zawieszenia, nie zdjęcia) programu "Foksal '89" dwa i pół roku temu miała miejsce "po wyborczym zwycięstwie [Lech Wałęsa]..

 • Premier brał pod uwagę

  Gazeta Wyborcza Andrzej Barcikowski, dyrektor generalny kierujący zespołem doradców prezesa Rady Ministrów 17-07-1996

  Przekazuję dodatkowe wyjaśnienie w sprawie planów obłożenia książek podatkiem od towarów i usług. Otóż Ministerstwo Finansów projektowało stopniowe wprowadzenie VAT na książki, wedle planu: 1997 r. - 0 proc., 1998 - 2 proc., 1999 - 4 proc., 2000 - 7 proc. Nie wchodzę w szczegóły argumentacji fiskusa, lecz była to argumentacja w dużym stopniu rzeczowa. Premier miał jednak rozliczne wątpliwości, bowiem brał pod uwagę szczególny charakter książek, które są zarazem towarem i dobrem kultury. Włodzimi Przekazuję dodatkowe wyjaśnienie w sprawie planów obłożenia książek podatkiem od towarów i usług. Otóż Ministerstwo Finansów projektowało stopniowe wprowadzenie VAT na książki, wedle planu: 1997 r. -

 • apel do prezesa rady ministrów jarosława kaczyńskiego , Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Premierze

  GW Bydgoszcz RADNI RADY MIASTA BYDGOSZCZY 29-03-2007

  Rada Miasta Bydgoszczy, po zapoznaniu się z przyjętym przez Radę Ministrów indykatywnym wykazem projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wyraża swoje zaniepokojenie całkowitym pominięciem uzasadnionych potrzeb Bydgoszczy - jednego z największych miast w Polsce, a zarazem najsilniejszego ośrodka gospodarczego w województwie kujawsko-pomorskim.Skutkiem zaproponowanych rozwiązań zagrożony jest dalszy rozwój nie tylko miasta Bydgoszczy, lecz także powstanie Rada Miasta Bydgoszczy, po zapoznaniu się z przyjętym przez Radę Ministrów indykatywnym wykazem projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wyraża swoje zaniepoko

 • "Zaraza powiatowa"

  Gazeta Wyborcza Michał Sachnowski, Departament Reform Ustrojowych Państwa KPRM, Wydział Informacji I Promocji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 24-02-1998

  Red. Krzysztof Wolicki zamieścił w "Gazecie" 2 lutego artykuł "Zaraza powiatowa", który wymaga krótkiego sprostowania. "Sądzę - pisał autor - że przywrócenie powiatów ma przede wszystkim służyć przyspieszonej hodowli (...) powiatowych płoci". Czyli, mówiąc inaczej, mnożeniu posad. Idąc tym tropem, należałoby dziwić się, dlaczegóż to minister Kulesza nie proponuje idei usamorządowienia województw w ich obecnym kształcie? Dlaczego dobrowolnie rezygnuje z takiej masy oddanych wojewodów, wicewojewod Red. Krzysztof Wolicki zamieścił w "Gazecie" 2 lutego artykuł "Zaraza powiatowa", który wymaga krótkiego sprostowania. "Sądzę - pisał autor - że przywrócenie powiatów ma przede wszystkim służyć przys

 • Nagroda dla prof. Jana Górskiego z Uniwersytetu Medycznego

  strony lokalne GW - Białystok TULI 20-01-2010

  Wyróżnienia prezesa Rady Ministrów przyznawane są za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się prof. Jan Górski z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - do niedawna rektor tej uczelni. I to wieloletni. Kierował uczelnią w latach 1993-1999 oraz 2002-2008, a w 2008 roku, po uzyskaniu przez AMB statusu Uniwersytetu Medycznego, został pierwszym rektorem uniwersytetu. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Fizjologii. Tematyka jego naukowych badań Przyznał ją prezes Rady Ministrów, a prof. Górski dostał ją za wybitny dorobek naukowy.

 • "Co to jest telewizor"

  Gazeta Wyborcza Tomasz Masny, Członek Zespołu Konsultacyjnego Ds. Badań Społecznych Przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Tomasz Lis, redaktor I Wydawca Programu "Fakty" W TVN 27-07-1998

  Brak rzetelności warsztatowej w niektórych tekstach dziennikarskich utwierdza w przekonaniu, że osoby wykonujące zawód dziennikarza nie przygotowują się należycie do głoszenia publicznych opinii. Jest to wyraz lekceważenia czytelnika. Choroba ta, o zgrozo, dotyczy również dziennikarzy wiedzących, "co to jest telewizor", a także, "jak to się robi w Ameryce" [Tomasz Lis, "Co to jest telewizor", "Gazeta" z 20 lipca]. Czytelników "Gazety", jak i zapewne Pana Lisa zainteresuje fakt, że rząd Premiera Brak rzetelności warsztatowej w niektórych tekstach dziennikarskich utwierdza w przekonaniu, że osoby wykonujące zawód dziennikarza nie przygotowują się należycie do głoszenia publicznych opinii. Jes

 • Ulubieńcy premierów

  strony lokalne GW - Kielce PIOTR BURDA 15-11-2008

  W środę premier Donald Tusk i minister edukacji Katarzyna Hall po raz kolejny wręczali stypendia prezesa Rady Ministrów . Dostają je uczniowie ze szkół kończących się maturą, ze średnią ocen co najmniej 4,75 i minimum dobrą oceną ze sprawowania. Każda ze szkół ma prawo zgłosić tylko jednego ucznia do stypendium. W tym roku szkolnym premier przyznał je 152 naszym uczniom. Z danych MEN wynika, że dostaną je uczniowie z 86 procent naszych szkół. To najwięcej w Polsce. Świętokrzyskie od czterech lat Świętokrzyskim uczniom nie przeszkadzają zmiany premierów. Mamy najwięcej stypendystów prezesa Rady Ministrów

 • BEZ NAS UCHODŹCY ZGINĄ, JUŻ TAK BYŁO

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza MAGDALENA KICIŃSKA* 25-02-2017

  . Adresat: Prezes Rady Ministrów . Zdaję sobie sprawę z rozpaczliwości tego gestu. 6. 6. "Jak pomagać? Wszędzie! Na całej trasie. Na wszystkie dostępne sposoby. Po lekarsku: uważać, żeby jak najmniej szkodzić! Ale mało skutecznie pomoże ten, kto nazbyt boi się ryzyka. Ktoś mi kiedyś wyjaśnił, co oznacza francuski termin Triage Nim zaczniecie dyskutować, jak pomagać Syryjczykom, wzbogaćcie wyobraźnię o realną znajomość warunków w oblężonych miastach. Terenem szkoleniowym może być Muzeum Powstania Wkładam ich zdjęcia do koperty i wysyłam. Adresatka: Prezes Rady Ministrów

 • Wicewojewoda podlaski odwołany

  [ DLO BI ] - Strony Lokalne Białystok JAKUB MEDEK, AGNIESZKA DOMANOWSKA 02-05-2015

  Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w sprawie działacza PSL. Według prokuratury miał on m.in. składać nieprawdziwe oświadczenia majątkowe. - Wojewoda podlaski Andrzej Meyer nie widzi możliwości dalszej współpracy z wicewojewodą. W związku z tym złożył wniosek do prezes Rady Ministrów o odwołanie Wojciecha Dzierzgowskiego z funkcji wicewojewody - mówiła w środę rzeczniczka wojewody Joanna Pilcicka. W czwartek przysłała tylko krótki komunikat o tym, że Dzierzgowski został odwołany. Wniosek Ewa Kopacz, prezes Rady Ministrów odwołała Wojciecha Dzierzgowskiego ze stanowiska wicewojewody podlaskiego. Decyzja zapadła w czwartek.

 • Premier daje stypendia

  [ DLO BS ] - Strony Lokalne Bydgoszcz ALEKSANDRA LEWIŃSKA 27-11-2014

  nie tylko świetnie się uczy, udziela się też na terenie szkoły, pomaga w organizacji różnych akcji i konkursów, to nietypowa prymuska. To dziewczyna do tańca i do różańca. Ania, podobnie jak jej 44 kolegów z bydgoskich szkół, dostanie 258 zł miesięcznie stypendium (wypłacane w dwóch transzach). Prezes Rady Ministrów nagradza w ten sposób uczniów szczególnie uzdolnionych. Kandydaci do stypendium musieli mieć świadectwo z wyróżnieniem, najwyższą średnią w szkole, przynajmniej 4,75, i bardzo dobrą Najlepsi uczniowie bydgoskich liceów i techników dostali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Miesięcznie to będzie po 258 zł.

 • My, obywatele wolnej Polski,

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza SYGNATARIUSZE APELU:, BRONISŁAW KOMOROWSKI ? PREZYDENT RP W LATACH 2010-2015, MARSZAŁEK SEJMU RP W LATACH 2007-2010, ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI ? PREZYDENT RP W LATACH 1995-2005, MAREK BOROWSKI ? MARSZAŁEK SEJMU RP W LATACH 2001-2004, LUDWIK DORN ? MARSZAŁEK SEJMU RP W ROKU 2007, MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA ? MARSZAŁEK SEJMU RP W ROKU 2015, GRZEGORZ SCHETYNA ? MARSZAŁEK SEJMU RP W LATACH 2010-2011, RADOSŁAW SIKORSKI ? MARSZAŁEK SEJMU RP W LATACH 2014-2015, BOGDAN BORUSEWICZ ? MARSZAŁEK SENATU RP W LATACH 2005-2015, LONGIN PASTUSIAK ? MARSZAŁEK SENATU RP W LATACH 2001-2005, ADAM STRUZIK ? MARSZAŁEK SENATU RP W LATACH 1993-1997, WŁODZIMIERZ CIMOSZEWICZ ? PREZES RADY MINISTRÓW W ROKU 1992 I W LATACH 1996-1997, MARSZAŁEK SEJMU RP W ROKU 2005, EWA KOPACZ ? PREZES RADY MINISTRÓW W LATACH 2014-2015, MARSZAŁEK SEJMU RP W LATACH 2011-2014, KAZIMIERZ MARCINKIEWICZ ? PREZES RADY MINISTRÓW W LATACH 2005-2006, LESZEK MILLER ? PREZES RADY MINISTRÓW W LATACH 2001-2004, WALDEMAR PAWLAK ? PREZES RADY MINISTRÓW W LATACH 1993-1995 15-12-2015

  pełniący w przeszłości funkcje prezydentów, premierów, marszałków Sejmu i Senatu, wyrażamy niepokój i sprzeciw z powodu podważania autorytetu i niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Z własnego doświadczenia wiemy, że w demokracji relacje między władzą ustawodawczą i wykonawczą a Trybunałem nigdy nie są wolne od napięć. Pamiętamy też sytuacje, gdy Trybunał korygował również nasze plany i nasze inicjatywy ustawodawcze. Ale m.in. właśnie dlatego stajemy dzisiaj w obronie Trybunału Konstytucyjneg pełniący w przeszłości funkcje prezydentów, premierów, marszałków Sejmu i Senatu, wyrażamy niepokój i sprzeciw z powodu podważania autorytetu i niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Z własnego doś

Polecane tematy

Inne artykuły

W Józefowie bez zmian
Polacy kontra Romowie
Sensacja w Rzymie
TEKTUROWY PIKADOR
Zielonogórzanie jadą na mundial
Szczepionki dla szczęściarzy
Tomasz Wawrzyński
MUZYCZNE TRIKI TRIPHOPOWEGO GURU
Żałoba po lawinie
ZAPOWIEDZI
ZAJRZYJ KONIECZNIE
Koniec recesji to nie koniec kłopotów
Dług, który może wzmocnić Zagłębie
BANKSY NA ULICACH NOWEGO JORKU
Uczniowie będą protestować w stolicy
Domniemany szef śląskiej mafii
Sejm znalazł kasę na Światowe Dni Młodzieży
Średnia pensja w Krakowie wystarczy na 0,3 metra kwadratowego mieszkania
Do Szwajcarii
ZAPROSZENIA. NIEDZIELA
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
Kłopotliwe rudery
Clawfinger
Zabrakło zezwolenia
ZAPROSZENIA
Cena międzymiastowa
CHWAŁA FRANCISZKOWI!
DOKUMENT
Nie ma Euro, nie ma ciśnienia
Kto tu jest panem?
30 miliardów złotych na gwarancje kredytowe dla firm
KOŃCZĄ SIĘ JUWENALIA
Molo będzie na czas. Czyli w przeddzień wyborów?
2,5 roku za brutalny gwałt
Świat patrzył na Rzym
ZAPROSZENIA
STOCH JEDZIE NA ROWERZE
TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ POŚREDNIKÓW ZRZESZONYCH W WARSZAWSKIM STOWARZYSZENIU POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
SPORT W SKRÓCIE
Ma zakaz wstępu
Granice w obiektywach
Sprzedawali swoich rodaków
Coraz bliżej święta
KULTURA W SKRÓCIE
Tylko jeden więcej
Saddam dzieli Zachód
Mogą, ale nie chodzą
Ucz się w "muzyku"
AZS odpadł
HENRYK PŁÓCIENNIK, GRAFIKA 2001. WYDAWNICTWO ADI ART, ŁÓDŹ 2002
I liga mężczyzn - 13. kolejka
Tamy do prokuratora
Wojewoda zamyka nielegalny ośrodek opieki
Cięcia zamiast podwyżek
Nasz wybór - idziemy do Europy
STARE LODÓWKI, CZYLI SZARA STREFA MA SIĘ DOBRZE
ZAPROSZENIA. DZIŚ
SPORT W SKRÓCIE
Brama Lubelska Poleca
SUPERZAGADKA