Inne tagi

Prezes Rady Ministrów

(znalezionych: 6914 )

 • [Andrzej Piłat został...]

  Gazeta Wyborcza PAP, kata 17-11-1997

  Andrzej Piłat został odwołany ze stanowiska prezesa Krajowego Urzędu Pracy. Był prezesem KUP od lipca 1995 r., ostatnio piastował też funkcje sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (a następnie ministra członka Rady Ministrów ) i pełnomocnika rządu ds. usuwania skutków powodzi. Jest posłem na Sejm (SLD). Andrzej Piłat został odwołany ze stanowiska prezesa Krajowego Urzędu Pracy. Był prezesem KUP od lipca 1995 r., ostatnio piastował też funkcje sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Minis

 • Wyprzedził kalendarz

  GW Radom CIG 29-04-2004

  Z faksu nadesłanego do redakcji z biura posła Marka Wikińskiego:"Warszawa, 2 maja 2004 r.Pan Marek Belka Prezes Rady Ministrów .Szanowny Panie Premierze. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (...) składam rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów .Z wyrazami szacunku, Marek Wikiński". Z faksu nadesłanego do redakcji z biura posła Marka Wikińskiego:"Warszawa, 2 maja 2004 r.Pan Marek Belka Prezes Rady Ministrów .Szanowny Panie Premierze. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 8 si

 • Nasze nadzieje

  GW Katowice red 06-09-1997

  W uzupełnieniu wczorajszej informacji o stypendystach Prezesa Rady Ministrów podajemy, za Państwową Szkołą Muzyczną w Bytomiu, nazwiska uczniów tej szkoły, którzy też mają stypendia. Mateusz Dwulecki - stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki oraz II nagroda w kategorii młodzieżowej na I Ogólnopolskim Festiwalu Puzonowym; Tomasz Grzyb - stypendium artystyczne Ministra Kultury i Sztuki; Oliwia Stawowska - stypendium Prezesa Rady Ministrów . W uzupełnieniu wczorajszej informacji o stypendystach Prezesa Rady Ministrów podajemy, za Państwową Szkołą Muzyczną w Bytomiu, nazwiska uczniów tej szkoły, którzy też mają stypendia. Mateusz Dw

 • Nasze nadzieje (2) / Stypendia dla artystów

  GW Katowice (-) 08-09-1997

  W uzupełnieniu piątkowej informacji o stypendystach prezesa Rady Ministrów podajemy, za Państwową Szkołą Muzyczną w Bytomiu, nazwiska uczniów tej szkoły, którzy też mają stypendia. Mateusz Dwulecki - stypendium artystyczne ministra kultury i sztuki oraz II nagroda w kategorii młodzieżowej na I Ogólnopolskim Festiwalu Puzonowym; Tomasz Grzyb - stypendium artystyczne ministra kultury i sztuki; Oliwia Stawowska - stypendium prezesa Rady Ministrów . W uzupełnieniu piątkowej informacji o stypendystach prezesa Rady Ministrów podajemy, za Państwową Szkołą Muzyczną w Bytomiu, nazwiska uczniów tej szkoły, którzy też mają stypendia. Mateusz Dwul

 • SPROSTOWANIE

  Gazeta Wyborcza 03-01-2003

  Przedrukowując pismo pana Stanisława M. Jaśkiewicza do pana Aleksandra Proksy, sekretarza Rady Ministrów ("Będą straty, ale zyskamy spokój", Gazeta Wyborcza z 21 grudnia 2002 r.), błędnie podaliśmy, że pan Jaśkiewicz jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W rzeczywistości jest on podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów . Za pomyłkę przepraszamy. Przedrukowując pismo pana Stanisława M. Jaśkiewicza do pana Aleksandra Proksy, sekretarza Rady Ministrów ("Będą straty, ale zyskamy spokój", Gazeta Wyborcza z 21 grudnia 2002 r.), błędnie podaliś

 • [Premier Jerzy Buzek...]

  Gazeta Wyborcza ptys 05-11-1997

  Premier Jerzy Buzek powołał Marka Komorowskiego z UW na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów . Nowy sekretarz jest jednym z najbliższych współpracowników Leszka Balcerowicza. Startował do Sejmu z Unii Wolności w woj. łomżyńskim i przegrał. Do jego zadań należeć będzie kierowanie pracami Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w roli sekretarza KERM. Premier Jerzy Buzek powołał Marka Komorowskiego z UW na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów . Nowy sekretarz jest jednym z najbliższych współpracowników Leszka Balcer

 • Szefa NFZ będzie powoływał premier

  Gazeta Wyborcza PAP 14-07-2006

  Prezes rady ministrów będzie powoływał i odwoływał prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek ministra zdrowia - tak zdecydował Sejm, uchwalając wczoraj nowelizację ustawy zdrowotnej. Rada Funduszu, która obecnie - na wniosek szefa resortu zdrowia - powołuje i odwołuje prezesa , będzie tylko wyrażać swoją opinię w tej sprawie. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 227 posłów, przeciwnych było 191. Prezes rady ministrów będzie powoływał i odwoływał prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek ministra zdrowia - tak zdecydował Sejm, uchwalając wczoraj nowelizację ustawy zdrowotnej. Ra

 • Czas się cofa!

  Gazeta Wyborcza (PAP) 25-09-1993

  (P) Dziś w nocy o godz. 3 cofamy wskazówki o godzinę i przechodzimy z czasu letniego na zimowy. Przypominamy, że urzędowa zmiana czasu dokonywana jest na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 6 grudnia 1989 r. (P) Dziś w nocy o godz. 3 cofamy wskazówki o godzinę i przechodzimy z czasu letniego na zimowy. Przypominamy, że urzędowa zmiana czasu dokonywana jest na mocy zarządzenia Prezesa Rady Ministrów

 • KRÓTKO

  GW Kraków ŁOP 02-01-1999

  MASŁOWSKI NOMINOWANY. W południe ostatniego dnia 1998 roku Ryszard Masłowski, dotychczasowy wojewoda krakowski, otrzymał w Warszawie z rąk prezesa Rady Ministrów , Jerzego Buzka, nominację na stanowisko wojewody małopolskiego. MASŁOWSKI NOMINOWANY. W południe ostatniego dnia 1998 roku Ryszard Masłowski, dotychczasowy wojewoda krakowski, otrzymał w Warszawie z rąk prezesa Rady Ministrów , Jerzego Buzka, nominację na st

 • KRÓTKO

  GW Białystok 10-11-1998

  PEŁNOMOCNIK PREMIERA. Jacek Adam Lipiński został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko delegata rządu ds. reformy ustrojowej państwa w województwie podlaskim. Jest on dyrektorem gabinetu politycznego wicepremiera Janusza Tomaszewskiego. mach PEŁNOMOCNIK PREMIERA. Jacek Adam Lipiński został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko delegata rządu ds. reformy ustrojowej państwa w województwie podlaskim. Jest on dyrektorem g

 • Nagrodzeni

  GW Szczecin MARC 30-10-2002

  Zespół kierowany przez profesora Czesława Koźmińskiego, kierownika Katedry Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Szczecinie, odbierze dzisiaj nagrodę prezesa Rady Ministrów . Szczecińscy naukowcy otrzymają nagrodę za opracowanie trzech ogólnopolskich atlasów agrometeorologicznych. Zespół kierowany przez profesora Czesława Koźmińskiego, kierownika Katedry Agrometeorologii Akademii Rolniczej w Szczecinie, odbierze dzisiaj nagrodę prezesa Rady Ministrów . Szczecińscy naukowc

 • ZAPOWIEDZI. JUTRO

  Gazeta Stołeczna ANA, PRYM, SABA, KŁO, TU, KOZ, RAJ 20-02-2003

  Manifestacja Samoobrony. Związkowcy z "Samoobrony" przemaszerują o godz. 12 z ul. Marszałkowskiej przed Ministerstwo Rolnictwa, Sejm i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów . Będą protestować przeciwko złej sytuacji w rolnictwie. Manifestacja Samoobrony. Związkowcy z "Samoobrony" przemaszerują o godz. 12 z ul. Marszałkowskiej przed Ministerstwo Rolnictwa, Sejm i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów . Będą protestować przec

 • W SKRÓCIE

  GW Rzeszów 22-10-2004

  Czasowo za Jaworskiego. Krzysztof Grad otrzymał wczoraj z rąk wojewody podkarpackiego Jana Kurpa decyzję prezesa Rady Ministrów . W jej myśl Grad będzie pełnił obowiązki wójta Chmielnika, do czasu wyboru nowego. Wybory odbędą się 21 listopada. Czasowo za Jaworskiego. Krzysztof Grad otrzymał wczoraj z rąk wojewody podkarpackiego Jana Kurpa decyzję prezesa Rady Ministrów . W jej myśl Grad będzie pełnił obowiązki wójta Chmielnika, do cza

 • dyżur posła

  GW Olsztyn 16-03-2002

  n Tadeusz Iwiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , będzie pełnił dyżur w biurze poselsko-senatorskim przy ul. Wyzwolenia 30 A w godz. 12-13.30. n Tadeusz Iwiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , będzie pełnił dyżur w biurze poselsko-senatorskim przy ul. Wyzwolenia 30 A w godz. 12-13.30.

 • KRÓTKO Z MIASTA

  GW TORUŃ dac 23-09-1998

  NASZ CZŁOWIEK W RADZIE . Prodziekan prawa na UMK prof. Zbigniew Witkowski został członkiem rady legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów - organu opiniodawczo-doradczego rządu. Zadaniem tego ciała jest kontrolowanie stanu prawa. Prof. Witkowski specjalizuje się w prawie konstytucyjnym. NASZ CZŁOWIEK W RADZIE . Prodziekan prawa na UMK prof. Zbigniew Witkowski został członkiem rady legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów - organu opiniodawczo-doradczego rządu. Zadaniem te

 • Kandydat do Ustronia

  GW Szczecin SYBI 30-11-2000

  Wojewoda zachodniopomorski wyznaczył w środę zarządcę komisarycznego gminy Ustronie Morskie. Kandydatem na to stanowisko został Jerzy Kołakowski, reprezentujący AWS w Radzie Powiatu Kołobrzeskiego. Wniosek w sprawie jego nominacji został już skierowany do premiera Jerzego Buzka. Jeśli prezes Rady Ministrów zaakceptuje kandydata wojewody, będzie on rządził miejscowością do czasu wyboru nowej rady gminy. Wojewoda zachodniopomorski wyznaczył w środę zarządcę komisarycznego gminy Ustronie Morskie. Kandydatem na to stanowisko został Jerzy Kołakowski, reprezentujący AWS w Radzie Powiatu Kołobrzeskiego.

 • Nagrodzeni naukowcy

  GW Katowice pap, jg 13-11-1996

  Dr Barbara Mikołajczyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została wczoraj jedną z 32. laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz działalność naukową w 1996 r. Nagrody Prezesa Rady Ministrów wręczano po raz trzeci. Są przyznawane z okazji Święta Niepodległości. Mają służyć honorowaniu wybitnych twórców nauki i pomagać w szybszym rozwoju młodej kadry naukowej. Dr Barbara Mikołajczyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach została wczoraj jedną z 32. laureatów nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie

 • Nagrodzeni stypendiami od ministra

  strony lokalne GW - Białystok TULI 23-10-2008

  Ponad 150 podlaskich uczniów dostanie finansowe wsparcie w postaci stypendiów prezesa rady ministrów i resortu edukacji narodowej. Wręczenie dyplomów dla najzdolniejszych odbyło się wczoraj w podlaskim urzędzie wojewódzkim. Stypendium prezesa rady ministrów na ten rok szkolny otrzymało 136 uczniów szkół średnich z naszego regionu, 21 przyznano stypendium ministra edukacji narodowej. Stypendyści przyjęli gratulacje od podlaskiego kuratora oświaty Jerzego Kiszkiela i wojewody Macieja Żywno. Ponad 150 podlaskich uczniów dostanie finansowe wsparcie w postaci stypendiów prezesa rady ministrów i resortu edukacji narodowej. Wręczenie dyplomów dla najzdolniejszych odbyło się wczoraj w p

 • Poseł z Dąbrowy Górniczej ministrem

  GW Katowice PJ 11-01-2007

  Jacek Kościelniak, poseł PiS-u z Dąbrowy Górniczej, został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów . Na stanowisko powołał go premier Jarosław Kaczyński. Kościelniak jest zastępcą szefa kancelarii premiera oraz wiceprzewodniczącym stałego komitetu Rady Ministrów . Komitetem kieruje Przemysław Gosiewski. Nowy minister kandydował ostatnio na stanowisko prezydenta Dąbrowy Górniczej, ale zdobył tylko 11,6 proc. głosów.Pracował m.in. jako dyrektor wydziału finansów w Śląskim Urzędzie Jacek Kościelniak, poseł PiS-u z Dąbrowy Górniczej, został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów . Na stanowisko powołał go premier Jarosław Kaczyński. Kościelniak jest zastępcą

 • Prezydent do Marszałka Sejmu

  Gazeta Wyborcza Lech WAŁĘSA 12-06-1991

  Kierując się troską o usprawnienie funkcjonowania gospodarki i przyspieszenie przemian w tej sferze zwróciłem się do ( Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie przez Rząd inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do upoważnienia Rady Ministrów do regulowania stosunków gospodarczych za pomocą stanowienia przepisów rangi ustawowej. Zwracam się do Pana Marszalka i Wysokiej Izby z apelem, aby z chwilą otrzymania projektu ustawy w tej sprawie - zostały podjęte prace umożliwiające pilne zrealizowanie Kierując się troską o usprawnienie funkcjonowania gospodarki i przyspieszenie przemian w tej sferze zwróciłem się do ( Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o podjęcie przez Rząd inicjatywy ustawod

Polecane tematy

Inne artykuły

Z dzielnic na zjazd
Weekend pełen tajemnic
Autobusy Inaczej
PLAN ROZBUDOWY
WYDARZENIA W SKRÓCIE
ukochany kraj
Hawaje w łazience
KRONIKA POLICYJNA
Neon już umarł
Wigilia idealna czyli jak przetrwać święta z rodziną
Gwiazdki i gwiazdy
SPORT W SKRÓCIE
Kwietniki na molo w połowie sierpnia
Współczesnych mężczyzn spór o Helenę
Wandali nikt nie widzi
W Cieniu rozłożystego Dębu
PREMIERY MIESIĄCA
Kazimierz o lwim sercu
Operator na straży / BEZPIECZEŃSTWO
Protestują przeciw miss
Złoty Kapłan
SPORTOWY WEEKEND
Kap, kap do Centrum
WIELKI JACK
Sławoj Ostrowski
Maj Nejm Iz VIP
Rewolucja na miejskich ławkach
Enigma już w Gdańsku
By język giętki...
Finał przełajowy
Gdzie gotują dania dla wegetarian
Dumrul Szalony i wysokie napięcie w rosole
Europa szuka Anny, bo zawinił prawnik
godz. 15.18, ul. Wrocławska
Przedwyborcza ofensywa w Górnym Karabachu
Z liderem o zaufanie
Wydrukował pieniądze na... operację nosa
Vista już w Polsce, Bo marchew była brudna
Studencki korowód w deszczu
Tylko pięć uderzeń
Białoruski w urzędach, ale nie na tablicach
Irlandzki klincz
WYPADKI
ZAPOWIEDZI
Stłuczka - i co teraz
Duże zainteresowanie szpitalem przy Szkolnej
Skrzypkowie na przekór niedowiarkom
Stwórca tintinnabuli, mistrz z pogranicza
[bez tytułu]
Krzywdy nie będzie
Porwali go i siedzą
DO SERCA PRZYTUL PSA
Taniej jest zbudować nową
[NA KARĘ ŚMIERCI...]
Włamywacze wywołali panikę
Niech zaskoczy
Ku pamięci legendarnego prezesa
Lesław Bużantowicz
RYNEK PIENIĘŻNY 7.07
Wyrok nadzwyczajny