Inne tagi

Prezes Rady Ministrów

(znalezionych: 6914 )

 • "Prywatyzowana Agencja Prasowa"

  Gazeta Wyborcza Jerzy Wysokiński 13-11-1992

  projektu zacytował Piotr Najsztub w artykule "Prywatyzowana Agencja Prasowa" - "Gazeta" nr 260): Art. 2 pkt 2: "Nadzór nad Agencją sprawuje Prezes Rady Ministrów na podstawie kryterium legalności". Art. 5 pkt 1: "Agencja działa na podstawie niniejszej ustawy oraz statutu nadanego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia". Art. 9 pkt 2 ppkt 3 " Rada Agencji wyraża opinię w węzłowych sprawach związanych z działalnością Agencji na wniosek Prezesa Rady Ministrów , Prezesa Agencji lub z własnej projektu zacytował Piotr Najsztub w artykule "Prywatyzowana Agencja Prasowa" - "Gazeta" nr 260): Art. 2 pkt 2: "Nadzór nad Agencją sprawuje Prezes Rady Ministrów na podstawie kryterium legalno

 • MSZA PAMIĘCI

  Gazeta Stołeczna (PAP, prusz) 10-10-1994

  W 55. rocznicę utworzenia rządu polskiego na emigracji w Paryżu, ks. infułat Zdzisław Król odprawił wczoraj w archikatedrze warszawskiej uroczystą mszę w intencji emigracyjnych władz Rzeczpospolitej Polskiej: Władysława Raczkiewicza, prezydenta Rzeczpospolitej na emigracji, Ignacego Paderewskiego - przewodniczącego Rady Narodowej, generała Władysława Sikorskiego - prezesa Rady Ministrów i Wodza Naczelnego oraz pozostałych członków władz i polskiego wojska na Zachodzie. W 55. rocznicę utworzenia rządu polskiego na emigracji w Paryżu, ks. infułat Zdzisław Król odprawił wczoraj w archikatedrze warszawskiej uroczystą mszę w intencji emigracyjnych władz Rzeczpospolitej

 • NASZA HISTORIA

  GW Olsztyn OPR. SOB 14-12-2000

  14 grudnia 1907 - na rzece Łynie uruchomiono elektrownię wodną 1973 - prezes Rady Ministrów mianował dotychczasowego przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie Sergiusza Rubaczewskiego wojewodą olsztyńskim 1981 - rozpoczął się strajk w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych. Aresztowano organizatorów strajku i wstrzymano produkcję 14 grudnia 1907 - na rzece Łynie uruchomiono elektrownię wodną 1973 - prezes Rady Ministrów mianował dotychczasowego przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie Sergius

 • RADA NAJWYŻSZA ODRZUCIŁA SZEŚCIU KANDYDATÓW NA MINISTRÓW

  Gazeta Wyborcza 28-06-1989

  RADA NAJWYŻSZA ODRZUCIŁA SZEŚCIU KANDYDATÓW NA MINISTRÓW , których zaproponował premier Ryżkow. Nie zatwierdzono: przewodniczącego Komitetu ds. Kultury Fizycznej i Sportu, ministra przemysłu naftowego i petrochemicznego, przewodniczącej ds. cen, prezesa Banku Państwowego, ministra gospodarki wodnej i ministra kultury. We wtorek Rada Najwyższa zatwierdziła przedstawionych przez Ryżkowa nowych kandydatów na te stanowiska. RADA NAJWYŻSZA ODRZUCIŁA SZEŚCIU KANDYDATÓW NA MINISTRÓW , których zaproponował premier Ryżkow. Nie zatwierdzono: przewodniczącego Komitetu ds. Kultury Fizycznej i Sportu, ministra przemysłu nafto

 • Sekretarz stanu

  GW Kraków 29-11-1997

  Jerzy Buzek powołał wczoraj Kazimierza Barczyka na stanowisko ministra - sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. K. Barczyk przewodniczy Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich oraz Stowarzyszeniu Gmin Małopolskich. Jest posłem z ramienia AWS. Był też posłem Sejmu pierwszej kadencji, sędzią Trybunału Stanu oraz przewodniczącym Rady Miasta Krakowa (1990-93). Fer Jerzy Buzek powołał wczoraj Kazimierza Barczyka na stanowisko ministra - sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. K. Barczyk przewodniczy Federacji Związków i Stowarzyszeń Gm

 • Rada od bitów

  BIURO-KOMPUTER (BSz) 20-12-1994

  16 grudnia zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Koordynacyjna do Spraw Teleinformatyki powołana przez premiera Waldemara Pawlaka. Jej przewodniczącym został Marek Car, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw informatyki, a sekretarzem Andrzej Florczyk, dyrektor Biura Informatyki URM. Według Marka Cara rada zajmie się stworzeniem statusu prawnego dla dokumentu w formie elektronicznej, inwentaryzacją zasobów informatycznych państwa, standardami w telekomunikacji. 16 grudnia zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Koordynacyjna do Spraw Teleinformatyki powołana przez premiera Waldemara Pawlaka. Jej przewodniczącym został Marek Car, pełnomocnik preze

 • KRÓTKO

  GW Kraków 18-04-1996

  ocenić prezes Rady Ministrów . Grze ocenić prezes Rady Ministrów . Grze

 • Wyjaśnienie w sprawie NIK

  Gazeta Wyborcza Z poważaniem p.o. Rzecznik Prasowy, Najwyższej Izby Kontroli 30-01-1998

  W wywiadzie pana posła Tadeusza Syryjczyka pt. "Nie podzielimy się", zamieszczonym w "Gazecie Wyborczej" z 19 stycznia 1998 r., pojawiła się informacja, która może wprowadzić czytelników w błąd co do działalności Najwyższej Izby Kontroli. Pan poseł Syryjczyk stwierdził bowiem, że w ramach reformy centrum ustawa o Radzie Ministrów uzależniała od decyzji prezesa Rady Ministrów uczestnictwo w posiedzeniach rządu m.in. prezesa NIK. Informacja ta nie jest prawdziwa. Prawo do uczestnictwa prezesa NIK W wywiadzie pana posła Tadeusza Syryjczyka pt. "Nie podzielimy się", zamieszczonym w "Gazecie Wyborczej" z 19 stycznia 1998 r., pojawiła się informacja, która może wprowadzić czytelników w błąd co do

 • Co to jest działalność komunalna?

  Gazeta Wyborcza (PAP) 26-10-1994

  (A) Działalnością komunalną jest wszelka działalność gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, a nie tylko działalność związana z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców - taką wykładnię przepisów ustawy samorządowej przedstawił we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Trybunał orzekł również, że organem nadzorującym działalność komunalną wojewódzkich sejmików samorządowych jest prezes Rady Ministrów , a nie wojewoda. Z wnioskiem o wykładnię zwrócił się do Trybunału prezes NSA. (A) Działalnością komunalną jest wszelka działalność gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, a nie tylko działalność związana z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców - taką wykładnię przepisów

 • Pani prezes odchodzi

  Gazeta Wyborcza (PAP, wrab) 10-01-1995

  (A) Prezes Urzędu Antymonopolowego Anna Fornalczyk potwierdziła wczoraj zamiar złożenia rezygnacji. Pani prezes odmówiła skomentowania swej decyzji. Jak zapowiedziała wczoraj w Radiu "Łódź", powody poda po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów . Anna Fornalczyk kieruje Urzędem Antymonopolowym od jego powstania, tj. od kwietnia 1990 r. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Łódzkiego. (A) Prezes Urzędu Antymonopolowego Anna Fornalczyk potwierdziła wczoraj zamiar złożenia rezygnacji. Pani prezes odmówiła skomentowania swej decyzji. Jak zapowiedziała wczoraj w Radiu "Łódź", powo

 • Powrót Zalewskiego

  Gazeta Wyborcza (koper) 25-06-1992

  (A) Jak poinformowało we wtorek Biuro Prasowe Rządu, prezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak odwołał Jana Polesiaka ze stanowiska prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki i powołał na to stanowisko Zbigniewa Aleksandra Zalewskiego, który kierował UKFiT od lutego do początku czerwca br. (A) Jak poinformowało we wtorek Biuro Prasowe Rządu, prezes Rady Ministrów Waldemar Pawlak odwołał Jana Polesiaka ze stanowiska prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki i powołał na to st

 • Nowy prezes

  Gazeta Wyborcza (PAP) 04-01-1993

  (P) Z dniem 30 grudnia 1992 r. ze stanowiska prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki został odwołany Zbigniew Zalewski. Prezes Rady Ministrów powołał na to stanowisko Marka Paszucha, który do tego dnia pełnił funkcję wiceprezesa - poinformowało 31 grudnia Biuro Prasowe Rządu. (P) Z dniem 30 grudnia 1992 r. ze stanowiska prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki został odwołany Zbigniew Zalewski. Prezes Rady Ministrów powołał na to stanowisko Marka Paszucha, któ

 • Wyjaśnienie

  Gazeta Wyborcza TERESA GAŁCZYŃSKA 27-03-1999

  W nawiązaniu do treści artykułu z 26 marca 1999 r. pt. "Zmiany w rządzie. Czworo do rządu" wyjaśniam, że pani Teresa Kamińska pełni funkcję prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, a nie jak podano Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. ° Radca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów W nawiązaniu do treści artykułu z 26 marca 1999 r. pt. "Zmiany w rządzie. Czworo do rządu" wyjaśniam, że pani Teresa Kamińska pełni funkcję prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, a nie jak

 • KRÓTKO

  GW Poznań KING 16-02-2001

  DZIŚ POZNAŃ. WYBITNI Z UNIWERKA. Spotkanie z dwoma wybitnymi absolwentami naszego uniwersytetu odbędzie się w Cafe Głos przy ul. Ratajczaka. Gośćmi będą Maciej Musiał, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , oraz prof. Roman Hauser, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18. DZIŚ POZNAŃ. WYBITNI Z UNIWERKA. Spotkanie z dwoma wybitnymi absolwentami naszego uniwersytetu odbędzie się w Cafe Głos przy ul. Ratajczaka. Gośćmi będą Maciej Musiał, szef Kancelarii Prezesa Rady

 • Rada nierada pomówieniom

  Gazeta Wyborcza (uś) 13-09-1993

  (P) Przeciwko "instrumentalnemu wykorzystywaniu prywatyzacji dla celów walki wyborczej" zaprotestowała Rada Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów . "Wiele wypowiedzi przedstawicieli niektórych ugrupowań w sposób jawny rozmija się z faktami i zawiera skrajnie tendencyjne oceny" - głosi oświadczenie Rady . Zdaniem Rady "tego typu nieodpowiedzialne wypowiedzi odbijają się negatywnie na możliwości kontynuacji reform bez względu na to, kto będzie je realizował". Rada jest ciałem (P) Przeciwko "instrumentalnemu wykorzystywaniu prywatyzacji dla celów walki wyborczej" zaprotestowała Rada Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów . "Wiele wypowiedzi przeds

 • NOWINKI / Ministerstwo informatyki?

  KOMPUTERY I BIURO Bohdan SZAFRAŃSKI 27-12-1994

  16 grudnia zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Koordynacyjna do Spraw Teleinformatyki powołana 18 listopada tego roku przez premiera [Waldemar Pawlak]. Przewodniczącym Rady został Marek Car, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw informatyki, a sekretarzem Andrzej Florczyk, dyrektor Biura Informatyki URM. Jak stwierdził na [konferencje prasowe] po zakończeniu obrad Marek Car (przewodniczący Rady ), Rada ma zająć się w przyszłym roku stworzeniem statusu prawnego dla dokumentu w 16 grudnia zebrała się na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Koordynacyjna do Spraw Teleinformatyki powołana 18 listopada tego roku przez premiera [Waldemar Pawlak]. Przewodniczącym Rady został Mar

 • Najzdolniejsi dostali stypendia premiera

  GW Wrocław RADOSŁAW STANISZ 01-10-2004

  Wczoraj 121 uczniów z rejonu wrocławskiego dostało od Prezesa Rady Ministrów stypendia za ponadprzeciętne osiągnięcia w nauce.Wręczono je uroczyście najzdolniejszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Bruecknera. - Te stypendia to publiczna inwestycja w to, co mamy najcenniejszego, w młodzież - takimi słowami powitał uczestników gali wicewojewoda dolnośląski Ryszard Lacher, który wraz z dolnośląską wicekurator oświaty Ewą Przegoń wręczał nagrody najlepszym uczniom Wczoraj 121 uczniów z rejonu wrocławskiego dostało od Prezesa Rady Ministrów stypendia za ponadprzeciętne osiągnięcia w nauce.Wręczono je uroczyście najzdolniejszym uczniom ze szkół ponadgimnaz

 • KRAJ W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza PAP 24-10-2001

  Andrzej Piłat z SLD został wiceministrem w Ministerstwie Infrastruktury - poinformował szef resortu wicepremier Marek Pol. Piłat ma 52 lata. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR. Był działaczem ZMS i ZSMP. Piastował funkcję prezesa Krajowego Urzędu Pracy od lipca 1995 r. do 15 października 1997 r. W rządzie koalicji SLD-PSL był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (następnie ministrem-członkiem Rady Ministrów ) i pełnomocnikiem rządu ds. usuwania Andrzej Piłat z SLD został wiceministrem w Ministerstwie Infrastruktury - poinformował szef resortu wicepremier Marek Pol. Piłat ma 52 lata. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC P

 • Wyjaśnienie

  Gazeta Wyborcza Danuta Podkomorska, Rzecznik Szefa Służby Cywilnej 07-01-1998

  W notatce "Karuzela wiceministrów - cd." ("Gazeta Wyborcza" z dnia 17 grudnia br.) znalazły się informacje wymagające sprostowania. Nie minister Bronisław Geremek odwołał dotychczasowego dyrektora generalnego MSZ Jana Granata tylko Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek zgodnie z ustawą o służbie cywilnej z dnia 5.07.1996 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 402). Szef Służby Cywilnej Jan Pastwa złożył wniosek do Prezesa Rady Ministrów o powołanie Michała Radlickiego na stanowisko dyrektora generalnego MSZ W notatce "Karuzela wiceministrów - cd." ("Gazeta Wyborcza" z dnia 17 grudnia br.) znalazły się informacje wymagające sprostowania. Nie minister Bronisław Geremek odwołał dotychczasowego dyrektora ge

 • Michalski odwołany

  GW Lublin KA 16-02-2001

  Krzysztof Michalski stracił posadę prezesa Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Protector. W środę odwołała go rada nadzorcza. Wcześniej, do lutego 2000 r., Michalski był wojewodą lubelskim. Podał się do dymisji po ujawnieniu przez "Gazetę" raportu pokontrolnego Departamentu Kontroli i Nadzoru Prezesa Rady Ministrów , a dotyczącego nieprawidłowości w FS Holding, korporacji podległej wojewodzie. Chodziło o zainwestowanie ok. 27 mln złotych w prywatny Herbapol Białystok. Z kolei o Krzysztof Michalski stracił posadę prezesa Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Protector. W środę odwołała go rada nadzorcza. Wcześniej, do lutego 2000 r., Michalski był wojewodą lubelskim.

Polecane tematy

Inne artykuły

Usuwanie bez bólu
Już dość tej ciszy
Wyrok Dla Ojcobójcy
POMOC DLA DOMÓW DZIECKA
Tragiczny wypadek w Gdyni.Nie żyją dwie osoby
TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA
Piękna droga na piętro
Złamane cztery żebra Jonasa
Kino z gwiazdami
PMB w Mispolu zachowa nazwę
Rządzi moda i uroda
Tramwaje dobre na kryzys
Pożegnanie Amy Winehouse
Targi zgodne z naturą
Posiane ziarno musi obumrzeć, aby wydało plon
KRÓTKO
CO MOŻE W ŁODZI ZOSTAĆ PO EXPO?
ZAPROSZENIA
Ostatnia taka ulga?
Japoński Big Bang
ZAPROSZENIA. DZISIAJ
Na śmierć i życie
Zanim Kupisz Własne M
Przeprawa dla Unii
Bez szans
WARTO SKORZYSTAĆ
Emil Sajfutdinow najszybszy w Gdańsku. Krystian Pieszczek nie zawiódł
Zwycięstwo na inaugurację Euroligi
Wiaty na szczecińskim dworcu oszpecone mimo zaleceń konserwatora
Góra grosza
Pracownicy wojewódzkiego funduszu zostali uhonorowani przez strażaków
Dwóch aktualnych mistrzów świata w Zaksie Kędzierzyn-Koźle
Słabnąca władza Żydów
Policja zaprasza
Kolejka do Rady Europy
BIELSKA ZADYMKA JAZZOWA
GOSPODARKA W SKRÓCIE
[bez tytułu]
Unia Europejska spiera się, jak uratować euro
Nowa spółka zatrudnia
Monodramy z kobietami w roli głównej
Rekordy Nie Pomogły
Prezesi dziękują
Inwazja porywaczy
NAUCZYCIELSKIE DODATKI FUNKCYJNE (MIESIĘCZNIE BRUTTO)
Srebrny medal Gaworskiego
PIŁKA NOŻNA
Imperium w parku
Nie wyłudzałem
Cena to jedyne kryterium
Sprzęt za kradzione
Przerażeni byli wszyscy
KRONIKA POLICYJNA
Nie karać kobiet
Rycerzu! Larum grają!
Mocny beniaminek
Muzeum Śląskie ma coraz więcej przyjaciół
Szabla i Szklanka
Bitwa o prawo
Kujawsko-Pomorskie odwołało wizytę w Chinach