Inne tagi

administracyjny nadzór

(znalezionych: 1605 )

 • BEZ POLITYKI

  Gazeta Wyborcza Rozmawiała Wanda FAŁKOWSKA 06-10-1989

  w stosunku do sędziów i sądów, również w dziedzinie orzecznictwa. Będzie sprawować nad sądami nadzór tylko administracyjny . Nie będą mu przysługiwać żadne uprawnienia nadzorcze nad orzecznictwem, które mogłyby w jakikolwiek sposób ograniczać zasadę niezawisłości Czy prokuratura nie powinna znaleźć się w pionie ministra sprawiedliwości? Przemawia za tym wiele względów, ale problem jest przedmiotem rozważań H dyskusji. Decyzje jeszcze nie zapadły. Co zmieni się w sądownictwie po wejściu w życie Sędzia musi zawiesić przynależność partyjną . Kandydatów na stanowisko sędziowskie wysuwa samorząd. Minister ma tylko administracyjny nadzór nad sądami.

 • Nielegalna reklama na elewacji chroni pieszych?

  [ DLO WA ] - Strony Lokalne Warszawa MICHAŁ WOJTCZUK 29-07-2015

  Warszawskie "Syrena", zdjął baner i zaledwie po 10 dniach wywiesił go ponownie. Postępowanie trzeba było wszcząć na nowo. Nadzór budowlany ponownie wydał nakaz rozbiórki. Inwestor zignorował go, więc nadzór wydał decyzję o tzw. wykonaniu zastępczym, czyli rozebraniu reklamy i obciążeniu inwestora kosztami. Jednak w piątek, kilka godzin po rozmowie Kłosowskiego ze "Stołeczną", Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał decyzję o demontażu. Portal WawaLove.pl zapytał sąd o motywy takiej decyzji Sąd administracyjny wstrzymał demontaż nielegalnej siatki reklamowej na hotelu MDM przez nadzór budowlany. Za dobrą monetę wziął wyjaśnienia inwestora, że reklama chroni pieszych przed spadającymi elementami elewacji.

 • Dziesięć lat od nadbudowy, a rozstrzygnięcia nie ma

  [ DLO KR ] - Strony Lokalne Kraków JAROSŁAW SIDOROWICZ, BARTOSZ PIŁAT 11-08-2014

  oryginałem - uzasadniali wyrok sędziowie. Wojewódzki nadzór budowlany będzie musiał rozpatrzyć odwołanie Miecznikowskiego merytorycznie... chyba że urzędnicy zechcą się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego . Tymczasem kamienica przy Szerokiej 12, pełniąca funkcję hotelu, na swojej stronie internetowej reklamuje się, że jest już obiektem cztero- gwiazdkowym. Decyzje o zaszeregowaniu i wpisaniu do ewidencji obiektów hotelarskich podjął marszałek województwa na początku lipca 2014 r. - wcześniej nie Wojewódzki nadzór budowlany liczył, że zakończy sprawę nadbudowy przy ul. Szerokiej 12, bez wysiłku, wykorzystując kruczki formalne. Na taki unik nie zgodził się sąd administracyjny.

 • NSA karci urzędników za nadbudowę

  [ DLO KR ] - Strony Lokalne Kraków SID 23-04-2015

  2013 r. powiatowy nadzór budowlany stwierdził, że nadbudowa została "doprowadzona do stanu zgodnego z prawem". Sąsiad dwunastki odwołał się do wojewódzkiego nadzoru budowlanego. Ale WINB odmówił mu prawa do odwołania, kwestionując jego podpis na pełnomocnictwie dla reprezentującego go adwokata (choć Miecznikowski je kilka razy potwierdzał). A to oznaczałoby, że decyzja niższej instancji w sprawie nadbudowy jest ostateczna. Za sąsiadem nadbudowy ujął się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że wojewódzkiemu nadzorowi budowlanemu nie wolno było odmówić sąsiadowi nadbudowy przy Szerokiej 12 prawa do odwołania się od decyzji w sprawie inwestycji. I podtrzymał, że nadzór przewlekle prowadził sprawę.

 • SUWEREN ZADOWOLONY, SĄD ZASTRASZONY

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza JAROSŁAW GWIZDAK* (SĘDZIA) 10-05-2016

  linii rozgraniczającej nadzór administracyjny od niezawisłości. Niezauważalnie, po cichu wprowadza się zasady sprawozdawczości finansowej dla sądów tożsame z innymi podmiotami ustawy o finansach publicznych, wymaga się np. zaplanowania liczby załatwionych spraw na rok kalendarzowy, ustalenia czasu rozpoznania sprawy. Założenia szczytne, ale prezesi sądów pozbawieni są jakichkolwiek narzędzi pozwalających chociażby ocenić procesy społeczne czy demograficzne na terenie właściwości sądów. Dostęp Raz za razem dochodzi do przekraczania cienkiej czerwonej linii rozgraniczającej nadzór administracyjny od niezawisłości. Na podzielone środowisko sędziowskie padł strach. Ale skutki złej reformy uderzą nie tylko w sędziów, ale w całe społeczeństwo

 • Wilanów nie zwinie asfaltu

  strony lokalne GW - Warszawa MICHAŁ WOJTCZUK 17-12-2009

  - Sąd uznał, że decyzję delegalizującą przejazd powiatowy nadzór budowlany wydał z błędem, i nakazał rozpatrzyć sprawę jeszcze raz. Ulica zostaje - cieszył się wczoraj Robert Lasota, wiceburmistrz Ursynowa. Decyzja dotyczy 180-metrowego ciągu ulic Podgrzybków i Rzekotki przechodzących w wąwozie przecinającym skarpę. Łączą one ul. Gąsek w Powsinie i Nowoursynowską na Kabatach. To popularny skrót między Wilanowem a Ursynowem, następne połączenie między dzielnicami prowadzi dopiero parę kilometrów Sąd administracyjny unieważnił wczoraj wydany przez nadzór budowlany nakaz rozbiórki ulicy łączącej Wilanów z Ursynowem.

 • Samowola w fabryce

  strony lokalne GW - Łódź ALEKSANDRA HAC 22-03-2011

  nieruchomości odwołał się do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ale ten utrzymał naszą decyzję w mocy. Teraz sprawa toczy się w wojewódzkim sądzie administracyjnym , bo inwestor odwołał się również od decyzji wojewódzkiego inspektoratu - mówi Stefan Gajewski, p.o. dyrektor PINB. Fabryka przy ul. Wólczańskiej znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i jest dla niej przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niestety, dopóki nie powstanie, miejskie służby ochrony zabytków nie Nadzór budowlany wstrzymał prace przy ul. Wólczańskiej. Właściciel rozpoczął burzenie bez wymaganych pozwoleń. Z decyzją nadzoru się nie zgadza i odwołał się do sądu administracyjnego

 • Czarny Kot ma szczęście

  [ DLO WA ] - Strony Lokalne Warszawa MICHAŁ WOJTCZUK 17-05-2019

  Najtańszą ofertę - 630 tys. zł - w ogłoszonym przez nadzór budowlany przetargu na rozbiórkę hotelu Czarny Kot złożyła firma 4 Bau. Ale jej oferta miała braki, dlatego postępowanie zostało unieważnione. Nowy przetarg nadzór ogłosi w czerwcu. Epopeja z rozbiórką hotelu rozbudowanego w trybie samowoli budowlanej toczy się od ponad dekady. W grudniu 2018 r. rozbiórkę zatwierdził Naczelny Sąd Administracyjny . Najtańszą ofertę - 630 tys. zł - w ogłoszonym przez nadzór budowlany przetargu na rozbiórkę hotelu Czarny Kot złożyła firma 4 Bau. Ale jej oferta miała braki, dlatego postępowanie zostało unieważni

 • Gdzie się odwołać?

  GW Lublin 02-12-2003

  Akty nadania stopnia awansu zawodowego to decyzje administracyjne , od których można się odwołać: 1) od decyzji wydanej przez dyrektora szkoły nauczycielowi stażyście - do organu prowadzącego szkołę 2) od decyzji wydanej nauczycielowi kontraktowemu przez organ prowadzący - do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora oświaty) 3) od decyzji wydanej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny - do ministra edukacji narodowej i sportu 4) od wszystkich decyzji - do Naczelnego Sądu Akty nadania stopnia awansu zawodowego to decyzje administracyjne , od których można się odwołać: 1) od decyzji wydanej przez dyrektora szkoły nauczycielowi stażyście - do organu prowadzącego szkołę

 • Dzieci są równe

  Gazeta Wyborcza 14-03-1990

  Minister Henryk Samsonowicz zdecydował, że szkoły społeczne będą mogły być dofinansowane przez państwo. Dotacja nie może przekraczać połowy średnich kosztów kształcenia w zwykłej, szkole. Decyzja obowiązuje wstecz od 1 lutego i dotyczy tylko szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (rap. STO). Pieniądze będą wypłacane tym organizacjom przez organ administracyjny pełniący nadzór nad szkołą. Minister Henryk Samsonowicz zdecydował, że szkoły społeczne będą mogły być dofinansowane przez państwo. Dotacja nie może przekraczać połowy średnich kosztów kształcenia w zwykłej, szkole. Decyzja obo

 • Porażka wojewody przed sądem

  [ DLO LU ] - Strony Lokalne Lublin TOMASZ KOWALEWICZ 04-09-2017

  nadzór ministra rolnictwa (rządy Prawa i Sprawiedliwości). W lipcu wspomniane uchwały unieważnił wojewoda Przemysław Czarnek (wskazany przez PiS), a marszałek województwa odwołał się od jego decyzji do WSA. W listopadzie ubiegłego roku przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie zapadł wyrok uchylający decyzję wojewody. Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego zapowiadał wtedy odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego . W piątek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi Zarząd województwa miał prawo przejąć majątek Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne prokuratora regionalnego i wojewody.

 • Mało wody w kranach

  Gazeta Stołeczna 21-11-1996

  Od dziś od godz. 22 do jutra do godz. 22 nastąpi bardzo poważne obniżenie ciśnienia wody w okolicach - Włochy, Okęcie, Opacz Wielka, Raków, Ursus, Michałowice, Piastów, Pruszków. Będzie ono spowodowane włączeniem nowego przewodu do istniejącej magistrali wodociągowej zasilającej te rejony. Administracje budynków proszone są o nadzór nad pracą hydroforów oraz udostępnienie kranów w pomieszczeniach administracyjnych , aby mogli z niej korzystać mieszkańcy wyższych kondygnacji. Od dziś od godz. 22 do jutra do godz. 22 nastąpi bardzo poważne obniżenie ciśnienia wody w okolicach - Włochy, Okęcie, Opacz Wielka, Raków, Ursus, Michałowice, Piastów, Pruszków. Będzie ono spowodowa

 • Woda niżej / Potrzebny wózek

  Gazeta Stołeczna 11-07-1994

  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie informuje o obniżeniu ciśnienia wody na Woli na osiedlach: Bemowo, Boernerowo, Groty, Górce, Górczewska, Jelonki i Lazurowa. Kłopoty z wodą są wynikiem awarii magistrali zasilającej. Naprawa rozpocznie się dziś o godz. 22 i potrwa do 14 lipca do godz. 22. Prosimy administracje o nadzór nad pracą hydroforów oraz o udostępnienie kranów w pomieszczeniach administracyjnych . Mieszkańców przepraszamy. / Inwalida poszukuje wózka korbowego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie informuje o obniżeniu ciśnienia wody na Woli na osiedlach: Bemowo, Boernerowo, Groty, Górce, Górczewska, Jelonki i Lazurowa. Kłopoty z w

 • Samorządy w ryzach

  GW Kraków MAKU 16-10-2000

  W Polsce należałoby zaostrzyć nadzór administracji rządowej nad samorządami - takie opinie można było usłyszeć podczas odbywającego się w Krakowie międzynarodowego seminarium przedstawicieli rządu w terenie. W dyskusjach uczestniczyli wojewodowie z całej Polski, a także ich odpowiednicy z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. - We Francji, która ma najbardziej zbliżony do nas system administracyjny , prefekt może skorzystać z instytucji prawa zastępczego i wykonać pewne obowiązki samorządu, gdy W Polsce należałoby zaostrzyć nadzór administracji rządowej nad samorządami - takie opinie można było usłyszeć podczas odbywającego się w Krakowie międzynarodowego seminarium przedstawicieli rządu

 • Ma prawo być wysoki

  GW Kraków WP 26-09-2003

  kończą - deklaruje Janusz Sułowski. - Nadzór wojewódzki stwierdził, że budynek jest użytkowany legalnie, a wcześniejsze postępowanie administracyjne dotyczące jego budowy jest bezprzedmiotowe. kończą - deklaruje Janusz Sułowski. - Nadzór wojewódzki stwierdził, że budynek jest użytkowany legalnie, a wcześniejsze postępowanie administracyjne dotyczące jego budowy jest bezprzedmiotowe.

 • Hala dawnych MTK pozostanie zamknięta

  [ DLO KA ] - strony lokalne GW - Katowice MAW, PAP, 03-12-2012

  budowlanego powołał komisję, która w sobotę dokonała wstępnych oględzin obiektu. Inspektor Lech Ryszkiewicz podkreślił, że fakt ugięcia wiązarów, choć nie ma śniegu i dach nie jest obciążony, budzi zdziwienie. Jego zdaniem stwierdzone ugięcie jest znaczne. Nadzór budowlany zapowiedział wydanie decyzji administracyjnej , która usankcjonuje doraźną decyzję prezydenta. Na postawie ekspertyz zarządca, czyli Zakład Komunalny PGM Chorzów, zdecyduje później, czy hala będzie remontowana, czy pozostanie wyłączona z budowlanego powołał komisję, która w sobotę dokonała wstępnych oględzin obiektu. Inspektor Lech Ryszkiewicz podkreślił, że fakt ugięcia wiązarów, choć nie ma śniegu i dach nie jest obciążony, budzi

 • Pierzeja reklamowa. PKP: to zgodne z prawem

  [ DLO WA ] - Strony Lokalne Warszawa MICHAŁ WOJTCZUK 31-08-2017

  Nośniki zostały ustawione na terenie należącym do Polskich Kolei Państwowych, przed budynkiem zajmowanym do niedawna przez spółkę PKP Informatyka. - Stelaż reklamowy został zamontowany zgodnie z przepisami, na podstawie zgłoszenia do odpowiedniego organu - zapewnia Aleksandra Grzelak z biura prasowego PKP. - Ręce opadają. Kolejarze zasłonili cały swój budynek. Oczywiście zawiadamiamy nadzór budowlany. Przy tych gabarytach konstrukcji zgłoszenie nie wystarczy, absolutnie potrzebne jest Dwa ogromne, wysokie na kilkanaście metrów stelaże wyrosły przy Al. Jerozolimskich za skrzyżowaniem z ul. Grzymały-Sokołowskiego.

 • Zabezpieczają legalnie

  GW Kielce JOGE 29-08-2007

  Nadzór budowlany wstrzymał budowę bloku przy ulicy Langiewicza. Mimo to przy budynku wciąż trwają prace. Sąsiedzi, którzy oprotestowali inwestycję, oskarżają nadzór budowlany o bezczynność.- Powiadomiliśmy nadzór budowlany o decyzji wojewody świętokrzyskiego, w konsekwencji której ta budowa to samowolka. Tymczasem na budowie wciąż są robotnicy i robią swoje. Gdzie jest nadzór ? - pyta nasz rozmówca.Wiesław Krzyk, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, informuje, że wydano decyzję o Nadzór budowlany wstrzymał budowę bloku przy ulicy Langiewicza. Mimo to przy budynku wciąż trwają prace. Sąsiedzi, którzy oprotestowali inwestycję, oskarżają nadzór budowlany o bezczynność.- Pow

 • Litwini cofają się lecz konflikt trwa

  Gazeta Wyborcza Wojciech TOCHMAN, Wilno 13-09-1991

  (W) Frakcja polska w parlamencie w czwartek zaproponowała, by zarząd administracyjny ustanowić w rejonach wileńskim i solecznickim na trzy miesiące, a potem rozpisać demokratyczne wybory. Vytautas Landsbergis stwierdził, że nadzór pełnomocników rządowych należy ustanowić na 8 miesięcy i w ciągu tego okresu komisja rządowa stwierdzi, czy wolne wybory można już rozpisać. Ta propozycja została uchwalona większością głosów. Polacy demonstrujący aż do samego wieczora przed parlamentem mówili, że są (W) Frakcja polska w parlamencie w czwartek zaproponowała, by zarząd administracyjny ustanowić w rejonach wileńskim i solecznickim na trzy miesiące, a potem rozpisać demokratyczne wybory. Vytautas

 • Na zachodzie niższe ciśnienie

  Gazeta Stołeczna ab 14-05-1997

  Obniżenie ciśnienia wody w gminie Centrum na Kole, Młynowie, Woli, w gminie Bemowo na Jelonkach, Górcach, Boernerowie, w gminie Włochy oraz w Ursusie, Michałowicach, Piastowie i Pruszkowie spowodowane awarią magistrali wodociągowej zapowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Naprawę będzie prowadzić MPWiK Zakład Sieci Warszawa-Zachód, ul. Czerniakowska 106/114, od 14 maja godz. 23 do 16 maja godz. 21. MPWiK prosi administracje o nadzór nad pracą hydroforów oraz udostępnienie Obniżenie ciśnienia wody w gminie Centrum na Kole, Młynowie, Woli, w gminie Bemowo na Jelonkach, Górcach, Boernerowie, w gminie Włochy oraz w Ursusie, Michałowicach, Piastowie i Pruszkowie spowodowan

Polecane tematy