Inne tagi

administracyjnych prezydenta

(znalezionych: 12679 )

 • Magistrat ma ujawnić, komu dał nagrodę

  Strony Lokalne Wrocław JOANNA URBAŃSKA 27-08-2019

  Lista ta ma zawierać imię i nazwisko, stanowisko, kwotę nagrody oraz uzasadnienie jej przyznania. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska "Watchdog" o tę listę poprosiło prezydenta Wrocławia w listopadzie 2018 r., bo przepisy ustawy o pracownikach samorządowych przewidują, że nagroda w samorządzie może być przyznana wyłącznie za szczególne osiągnięcia w pracy. - Według nas niemożliwym jest, by np. na 1100 pracowników urzędów w dużym mieście aż 1050 miało szczególne osiągnięcia. Dlatego też prosimy o Prezydent Wrocławia musi upublicznić imienną listę urzędników nagrodzonych w 2018 r. - orzekł wrocławski sąd administracyjny.

 • Skarga prezydenta w sprawie wygaszenia mandatu już w sądzie

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom MAŁGORZATA RUSEK 12-09-2017

  - Na razie nie ma wyznaczonego terminu rozprawy. Trwają czynności po wejściu skargi: sprawdzanie pod względem kompletności dokumentacji, kompletowanie akt administracyjnych - informuje Marzena Gil, kierowniczka sekretariatu VIII wydziału zamiejscowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Radomiu. Skarga prezydenta trafiła do sądu dopiero teraz, bo dopiero w ubiegłym tygodniu przesłał ją wojewoda mazowiecki. - Wojewoda mazowiecki, za pośrednictwem którego pan prezydent przesyła skargę do sądu Do wydziału zamiejscowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła już skarga Radosława Witkowskiego na decyzję wojewody o pozbawieniu go mandatu prezydenta Radomia

 • Sprawa mandatu prezydenta od nowa

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom MAŁGORZATA RUSEK 02-08-2018

  To efekt postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego , który pod koniec czerwca nie podtrzymał decyzji sądu wojewódzkiego o uchyleniu zarządzenia wojewody w sprawie wygaszenia mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia. - Akta sprawy już do nas wróciły z NSA - informuje pracownik biura informacji publicznej w WSA w Warszawie. Termin rozprawy wyznaczono na 6 września w Radomiu. Wojewoda wygasił mandat Witkowskiemu na wniosek Centralnego Biura 6 września Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie pochyli się nad sprawą wygaszenia mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego

 • Wniosek oddalony

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom MAŁGORZATA RUSEK 02-11-2017

  Posiedzenie niejawne odbyło się 27 października w wydziale zamiejscowym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Radomiu. Sąd rozpatrywał wniosek złożony przez prof. Michała Królikowskiego, pełnomocnika prezydenta Radosława Witkowskiego, o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego przewodniczącego Marka Wroczyńskiego. Wniosek uzasadnił obawą, że sąd może nie zachować zasady bezstronności. Chodziło o wypowiedzi medialne sędziego Wroczyńskiego, który stwierdził, że ze względu na duże Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił wniosek pełnomocnika prezydenta Radomia o zmianę składu sędziowskiego w sprawie o wygaszenie mandatu Radosława Witkowskiego

 • NSA odrzucił zażalenie prezydenta

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom MAR 17-01-2018

  , zdaniem pełnomocnika prezydenta , się stało, w dodatku termin wyznaczono poza kolejnością wpływu spraw, dodatkowo sędzia Wroczyński przydzielił ją do osądzenia sobie. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył wniosek i uznał, że nie widzi podstaw do wyłączenia sędziego Wroczyńskiego. Pełnomocnik prezydenta złożył zażalenie na to postanowienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego , a ten podtrzymał postanowienie WSA i zażalenie prezydenta oddalił. A to oznacza, że nad sprawą wygaszenia mandatu prezydenta Nie będzie zmiany składu sędziowskiego orzekającego w sprawie pozbawienia mandatu prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Jego zażalenie w tej sprawie prawomocnie odrzucił Naczelny Sąd Administracyjny

 • Poznań wygrał z cyrkowcami. Nie mogą męczyć zwierząt na miejskim

  [ DLO PO ] - Strony Lokalne Poznań KAJETAN KURKIEWICZ 21-06-2017

  po wprowadzeniu zakazu, kiedy na poznańskich Ratajach stanął Cyrk Korona. W obronie zwierząt manifestowało wówczas kilkadziesiąt osób. Cyrkowcy się odwołali. W maju ub. roku trzej przedsiębiorcy z branży cyrkowej złożyli skargę na zarządzenie prezydenta do wojewódzkiego sądu administracyjnego . W odpowiedzi miasto wykazywało, że nie mają oni interesu prawnego w zaskarżeniu zarządzenia, które nie zakazuje prowadzenia działalności cyrkowej w ogóle. We wrześniu sąd skargę odrzucił, ale cyrkowcy Przedstawienia cyrkowe z udziałem zwierząt nie mogą się odbywać na gruntach należących do miasta. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę cyrkowców na zakaz prezydenta Poznania.

 • Jawność musi być

  [ DLO WR ] - Strony Lokalne Wrocław MATEUSZ KOKOSZKIEWICZ 02-02-2015

  Kolegium prezydenta to najważniejsze gremium w urzędzie miejskim. Oprócz Rafała Dutkiewicza należą do niego skarbnik Marcin Urban, sekretarz Włodzimierz Patalas, wiceprezydenci i dyrektorzy departamentów. Zapadają na nim najważniejsze decyzje dotyczące miasta. Członkowie kolegium spotykają się zazwyczaj w czwartek. Niektóre zebrania poświęcone są tylko sprawom planowania przestrzennego i ESK 2016. Wrocławianie od dłuższego czasu chcieli dowiedzieć się, co się na nich dzieje. Magistrat już w Wojewódzki sąd administracyjny znowu orzekł, że protokoły z kolegiów prezydenta mają być udostępniane. W innych miastach są jawne, a we Wrocławiu w ogóle z nich zrezygnowano.

 • Co może ujawnić magistrat?

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom TOMASZ DYBALSKI, ŁUKASZ PRUS 07-01-2016

  otrzymał, dostał ją dopiero 26 czerwca, dlatego skierował sprawę do sądu, zarzucając magistratowi bezczynność. Przed sądem prezydenta Witkowskiego reprezentowała radca prawny Elżbieta Fokt. Wnioskowała o oddalenie skargi Wojcieszaka. Sąd na to nie przystał. Sędzia Justyna Mazur stwierdziła, że choć w okresie od 4 kwietnia do 26 czerwca prezydent Radomia rzeczywiście pozostawał bezczynny, ponieważ zwlekał z wydaniem decyzji administracyjnej , to jednak w końcu ją wydał. Sąd tym samym nie dopatrzył się Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę na bezczynność prezydenta Radomia złożoną przez Mateusza Wojcieszaka. Gdzie są granice dostępu obywatela do informacji publicznej?

 • Prezydent Krzysztof Żuk złożył skargę kasacyjną w NSA. To będzie ostatnia instancja

  [ DLO LU ] - Strony Lokalne Lublin PIOTR KOZŁOWSKI 06-03-2019

  - Skarga kasacyjna została złożona. Nie będziemy ujawniać jej treści, ani przedstawionych argumentów. Chcemy, by w pierwszej kolejności zapoznał z nimi sąd oraz druga strona - mówi Katarzyna Duma, rzeczniczka prasowa prezydenta Lublina. Tym samym potwierdziły się słowa Krzysztofa Żuka, który już w listopadzie ubiegłego roku zapowiadał odwołanie się od wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego . Ten uznał, że prezydent Lublina łącząc swoją funkcję z zasiadaniem w radzie nadzorczej spółki PZU We wtorek prezydent Krzysztof Żuk złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o sprawę wygaszenia mandatu w związku z zasiadaniem w radzie nadzorczej spółki PZU Życie.

 • Sąd znów zajmie się mandatem prezydenta

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom KATARZYNA LUDWIŃSKA, MAŁGORZATA RUSEK 29-06-2018

  i wojewoda wydał zarządzenie zastępcze, wygaszając mandat. Witkowski złożył wówczas skargę do WSA. Pod koniec lutego tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarządzenie wojewody mazowieckiego. Uznał, że prezydent Radomia prawa nie złamał. - W takiej sytuacji, jeśli organ decyduje się na zakwestionowanie woli wyborców i jednocześnie przerywa kadencję prezydenta , to muszą być niezbywalne dowody, które wskazują, że doszło do naruszenia tych przepisów antykorupcyjnych - mówił, uzasadniając Naczelny Sąd Administracyjny nie podtrzymał decyzji sądu wojewódzkiego o uchyleniu zarządzenia wojewody w sprawie wygaszenia mandatu Radosława Witkowskiego, prezydenta Radomia, i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia.

 • Starachowice patrzą w kalendarz

  [ DLO KI ] - Strony Lokalne Kielce GRZEGORZ WALCZAK 04-03-2014

  roku wygasili mu mandat prezydenta , ale ten od ich decyzji się odwołał. Jutro Naczelny Sąd Administracyjny ma rozpatrzyć skargę, może również - co prawdopodobne - wydać kończące sprawę orzeczenie. Jeśli oddali skargę kasacyjną, skutkować to będzie przedterminowymi wyborami. - Zarządza się je i przeprowadza w ciągu 60 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę - informuje Adam Michcik, dyrektor kieleckiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Oznacza to, że Jeśli Naczelny Sąd Administracyjny oddali jutro skargę kasacyjną Wojciecha Bernatowicza na wygaszenie mu mandatu prezydenta Starachowic, oznaczać to będzie przedterminowe wybory w tym mieście

 • Dlaczego miasto chce, żeby mieszkańcy płacili dużo za śmieci?

  [ DLO CZ ] - Strony lokalne Częstochowa ELIZA KWIATKOWSKA 01-02-2013

  Podatek śmieciowy będziemy płacić od 1 lipca. Konkretne stawki nie zostały uchwalone - wczoraj radni znowu odłożyli tę decyzję. Czekają, aż w życie wejdzie nowelizacja ustawy, która pozwoli łączyć metody naliczania podatku. Ale nie miejmy złudzeń: łączenie metod nie obniży częstochowianom opłat, a jedynie pozwoli sprawiedliwiej je wyliczyć. Bo stawki podatku wynikają z wydatków na cały system: wywóz i przerób śmieci, a także kosztów obsługi administracyjnej . Im wyższe wydatki, tym większy Monopol jednej firmy śmieciowej i rozdmuchane koszty administracyjne systemu, przy których obstaje prezydent, nie odchudzą mieszkańcom portfeli. Chyba że radni stanowczo się temu sprzeciwią

 • Sąd o "Promyku"

  [ DLO ZI ] - Strony Lokalne Zielona Góra MAJA SAŁWACKA 22-10-2015

  Bożena Chudak, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji "Promyk", została zwolniona nagle. Do października była oficjalnie pracownikiem ośrodka. Wg statutu placówki, jej następca powinien zostać wyznaczony spośród ówczesnej kadry i pełnić w zastępstwie obowiązki Chudak. Prezydent jednak wyznaczył osobę spoza "Promyka". Do czasu rozstrzygnięcia nowego konkursu stanowisko przejęła 37-letnia Magdalena Biniszkiewicz, koordynatorka w NFZ. Prywatnie córka Anny Kwiatek, szefowej miejskiego hospicjum (startowała Wiosną, tuż po wyborach, prezydent Zielonej Góry zwolnił szefową ośrodka "Promyk". Na jej miejsce powołał nową. Decyzję podważyła wojewoda, kilka dni temu także Wojewódzki Sąd Administracyjny.

 • Sprawa odwołania dyrektora szkoły muzycznej w sądzie

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom MAGDALENA CIEPIELAK 14-11-2018

  Długoletni dyrektor ZSM Robert Pluta został odwołany 23 sierpnia br. Pozostaje nadal nauczycielem dyplomowanym tej szkoły. Prezydent , wydając zarządzenie w tej sprawie, powołał się na "szczególny przypadek", bo tylko w takich okolicznościach prawo oświatowe dopuszcza odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego. Pozytywną opinię w tej sprawie musi wyrazić kurator lub - w przypadku szkoły artystycznej - minister kultury. Przypomnijmy, konflikt Prezydent Radomia zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który stwierdził nieważność jego zarządzenia o odwołaniu Roberta Pluty ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych.

 • I TAK NIE BĘDZIE ZGODY DLA CYRKÓW ZE ZWIERZĘTAMI

  [ DLO RZ ] - Strony Lokalne Rzeszów MAREK KRUCZEK 14-02-2017

  , którym miasto odmówiło dzierżawy terenów. Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb na razie nie zamierza wnosić skargi kasacyjnej na decyzję WSA w Rzeszowie. - Wiemy, że takie skargi wpłynęły z innych miast do Naczelnego Sądu Administracyjnego . Zaczekamy na orzeczenia i wtedy zdecydujemy - mówi. Dodaje jednak, że żaden cyrk ze zwierzętami nie otrzyma zgody na dzierżawę gminnych terenów w Tarnobrzegu. - Mamy takie prawo i będziemy odmawiać - deklaruje Grzegorz Kiełb. - Nie do końca rozumiem decyzje sądów Wojewódzki sąd administracyjny unieważnił zarządzenie prezydenta Tarnobrzega dotyczące odmowy dzierżawy gruntów cyrkom, w których występują zwierzęta. - My jednak mamy prawo odmówić dzierżawy i wnioski od cyrków będą odrzucane - mówi prezydent Grzegorz Kiełb

 • Winnice idą do sądu

  [ DLO PO ] - Strony Lokalne Poznań TOMASZ NYCZKA 31-01-2018

  skargi. Dlatego fundacja liczy na korzystną dla niej decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego . Teraz miasto musi dostarczyć do sądu dokumenty w tej sprawie. Ma na to miesiąc. Urzędnicy zaznaczają, że konsultacje społeczne przeprowadzone w ramach PBO nie mają dla tego projektu wiążącego charakteru. - W przypadku opinii od wydziałów i jednostek merytorycznych, że realizacja projektu jest zagrożona i może spowodować niecelowe wydatkowanie środków publicznych, prezydent , pomimo wcześniejszej Przedstawiciele fundacji Winnice Poznania - których projekt wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016, ale nigdy nie został zrealizowany - skarżą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prezydenta Poznania i radę miasta.

 • Referendum w Sopocie nie będzie

  [ DLO GD ] - Strony Lokalne Gdańsk MACIEJ SANDECKI 22-01-2018

  poparły referendum, nie mieszka w Sopocie, a w pozostałych 432 przypadkach wykryto m.in. błędne PESEL-e, imiona i nazwiska. - Jest to bardzo smutna sytuacja, kiedy organizacja pozarządowa, dla realizacji celu politycznego, okłamuje mieszkańców i próbuje budować swoją pozycję na konflikcie, co obserwowaliśmy w trakcie kampanii referendalnej - komentuje prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Skala nieprawidłowości przy zbieraniu podpisów przez członków stowarzyszenia "Mieszkańcy dla Sopotu" jest dla mnie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę "Mieszkańców dla Sopotu", inicjatorów referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Karnowskiego. Prokuratura sprawdzi za to podpisy części mieszkańców.

 • Prezydent odwołał prezesa Sadu Apelacyjnego

  Gazeta Wyborcza (dom) 02-05-1992

  prezydenta Andrzej Drzycimski nie chciał nam wyjaśnić decyzji prezydenta ani potwierdzić, że głównym jej powodem był spór o odlewnię. W liście do prof. Adama Zielińskiego prezydent podziękował tylko byłemu prezesowi za "wieloletnią, ofiarną pracę". Nowym kandydatem prezydenta na stanowisko prezesa NSA jest Roman Hauser, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego . W wyborach parlamentarnych startował, bez sukcesu, z listy "Solidarności". (W) Prezydent Lech Wałęso odwołał Adama Zielińskiego ze stanowiska prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego -poinformowało w czwartek Biuro Prasowe Prezydenta. Powodem było min. niezadowolenie Lecha Wałęsy z decyzji NSA, wstrzymującej zwrot odlewni żeliwa w Grodzisku Mazowieckim jej byłemu właścicielowi.

 • Dieta nie dla prezydenta

  [ DLO KA ] - Strony Lokalne Katowice PRZEMYSŁAW JEDLECKI 06-09-2013

  - mówili zdziwieni. Sprawa trafiła do Sądu Administracyjnego w Gliwicach, który przyznał rację wojewodzie. Prezydenci nie dawali jednak za wygraną. KZK GOP złożył kasację od wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego . - Wyrok zapadł. Sąd oddalił skargi kasacyjne - mówi Krzysztof Nowak, dyrektor nadzoru prawnego wojewody śląskiego. To jednak nie koniec. Wojewoda zaskarżył także uchwały KZK GOP, które przyznawały diety członkom zgromadzenia KZK GOP. Zasiada w nim prawie czterdziestu prezydentów i Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ostatecznie uznał, że prezydenci miast, którzy zasiadają w zarządzie KZK GOP, nie mogą pobierać za to wynagrodzenia. Diet nie będą też dostawali radni i prezydenci, którzy zasiadają w zgromadzeniu związku

 • Krzysztof Żuk złamał przepisy. Jest wyrok

  [ DLO LU ] - Strony Lokalne Lublin PIOTR KOZŁOWSKI 02-07-2019

  granicach 32-33 proc. Agenci CBA złożyli wniosek do wojewody o wygaszenie mandatu Krzysztofowi Żukowi. Wojewoda lubelski w lutym 2017 roku się do niego przychylił. Prezydent nie dawał za wygraną i złożył odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego . Sprawa ciągnęła się do jesieni ubiegłego roku, a WSA przyznał rację agentom CBA i wojewodzie. - Przepis jest bardzo prosty i klarowny. Ustawodawca, gdyby chciał wprowadzić inne przesłanki, mógł to zrobić, dodając zapisy o "pozycji dominującej" czy Prezydent Krzysztof Żuk złamał prawo, łącząc swoją funkcję z zasiadaniem w radzie nadzorczej PZU Życie - tak w poniedziałek orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok jest prawomocny, ale oznacza jedynie prestiżową porażkę prezydenta, bo dotyczy kadencji, która już się skończyła.

Polecane tematy

Inne artykuły

SIATKÓWKA
Więcej naszych
Karuzela
Nie chodzi o łóżko
CZY WARTO PRACOWAĆ NAD ROŻNYM
Koziołki na Ukrainie pojadą po awans
Babskie teksty o skakaniu
Zainteresowali szejków miastem i regionem
Zyski i straty
Internet kontrolowany tylko trochę?
Kwiaty jak dzieci
Lesiak trwa, Zagłębie szuka nowego trenera
Warszawa Singera zagości na Pradze
Koniec procesu bramkarzy
DWIE TWARZE PREZYDENTA JĘDRZEJCZAKA
Leki Znalezione W Lesie
Bądź szeryfem na swoim facebooku
WIEŚCI Z KIN
Jak mogę narzekać?
Doradca PZU poszukiwany
JAJA NA FALI
Coraz lepszy Pepe
Bezrobocie w dół
Podejrzany
RYBNIK W CZOŁÓWCE POLSKICH MIAST
Pieniądze za pracę
DomExpo szuka cennych, ale nieznanych firm
NIE SPISZMY ICH NA STRATY
Był zabójcą, a wszyscy myśleli, że jest filantropem
Zostawcie mnie, odczepcie się
Co się stanie z naszą klasą?
Stypendia przyznane
MPK NA TRÓJKĘ Z PLUSEM
SPOTKANIA
Microsoft i polityka
A TEGO DNIA...
Przygotujmy się na ich przyjście
Tatarczówka stoi na półkach
Dominatorzy na podium
Późna decyzja
Nastolatki powinny zapracować na kieszonkowe
Wyrok za zabójstwo nożem sprzed 19 lat
Remont torowiska na Ślężnej
Kolej na Czarnych
www.olsztyn.gazeta.pl
Zebrane arcydzieła
Po sąsiedzku na placu Biskupim
Borowiczki chcą pętli
ZAPROSZENIA. JUTRO
KRÓTKO
Zdobądź piłkę Groclinu
Niepokój w ampułce
Wisłą bez korków
PROGRAM WINOBRANIA
Z dalekiego kontynentu
MIASTO WSTYDZI SIĘ HONORÓW DLA LECHA KACZYŃSKIEGO?
Śmierć na parkiecie
Lotnisko się kurczy
Gorbaczow rozwalił nasz ZSRR
ZAPOWIEDZI. NIEDZIELA