Inne tagi

adw

(znalezionych: 331 )

 • Adw. Maria Budzanowska

  Gazeta Stołeczna ADW. AGNIESZKA METELSKA, RZECZNIK PRASOWY NRA 20-12-2006

  W bieżącym roku minęło 18 lat od śmierci adw . Marii Budzanowskiej, pierwszej, wybranej w demokratycznych wyborach, po wejściu w życie ustawy Prawo o adwokaturze w 1982, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (1983-85).Adwokatura, zawsze wierna pamięci swoich wielkich poprzedników, uczciła z inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej 18. rocznicę śmierci Marii Budzanowskiej uroczystością złożenia wieńców i zapalenia zniczy na Cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie, mszą św. poświęconą Jej pamięci oraz W bieżącym roku minęło 18 lat od śmierci adw . Marii Budzanowskiej, pierwszej, wybranej w demokratycznych wyborach, po wejściu w życie ustawy Prawo o adwokaturze w 1982, Prezes Naczelnej Rady Adwoka

 • SPROSTOWANIE

  Gazeta Wyborcza ADW. MAREK MAŁECKI, ADW. PIOTR RYCHŁOWSKI 04-07-2003

  W nawiązaniu do tekstu w "Gazecie" z 25 czerwca pt. "Kibel to symbol" oświadczamy, iż działając jako pełnomocnicy Pana Lwa Rywina w postępowaniu przeciwko redaktorowi naczelnemu tygodnika "Wprost" o ochronę dóbr osobistych, nie zgłaszaliśmy wniosku o dopuszczenie dowodu opinii biegłego - specjalisty z dziedziny satyry w osobie Jacka Fedorowicza. Wniosek ten złożył pełnomocnik pozwanego. ADW . PIOTR W nawiązaniu do tekstu w "Gazecie" z 25 czerwca pt. "Kibel to symbol" oświadczamy, iż działając jako pełnomocnicy Pana Lwa Rywina w postępowaniu przeciwko redaktorowi naczelnemu tygodnika "Wprost" o

 • Sprostowanie

  Gazeta Wyborcza ADW. ANDRZEJ MARIA HERMAN 27-01-2006

  Nie jest prawdą, jak podano w artykule pt. "Kadrowe trzęsienie ziemi" ("Gazeta Wyborcza" z dnia 9 stycznia 2006 r.), że do Rady Nadzorczej spółki Gaz-System Sp. z o.o. został powołany Andrzej Herman, który był przewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen SA. Ja nim nigdy nie byłem. Piastowałem natomiast funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki PERN Przyjaźń SA z siedzibą w Płocku. Nie jest prawdą, jak podano w artykule pt. "Kadrowe trzęsienie ziemi" ("Gazeta Wyborcza" z dnia 9 stycznia 2006 r.), że do Rady Nadzorczej spółki Gaz-System Sp. z o.o. został powołany Andrzej Herman,

 • Ulica dla Juliana Kulskiego

  Gazeta Stołeczna adw. Jerzy Biejat, Warszawa 07-02-1998

  W związku z artykułem P.P. Jarosława Osowskiego i Tomasza Urzykowskiego pt. "Który to Bogucki?" przyłączam się do propozycji nadania jednej z ulic Żoliborza nazwy "ul. Prezydenta Juliana Kulskiego". Ojciec mój, nieżyjący już adw . Edmund Biejat, był w okresie okupacji współpracownikiem prezydenta Kulskiego, pełniąc w tym czasie odpowiedzialną funkcję w Zarządzie Miejskim. Wielokrotnie opowiadał mi o godnej i pariotycznej postawie prezydenta Kulskiego w stosunku do nadzorujących Zarząd Miejski W związku z artykułem P.P. Jarosława Osowskiego i Tomasza Urzykowskiego pt. "Który to Bogucki?" przyłączam się do propozycji nadania jednej z ulic Żoliborza nazwy "ul. Prezydenta Juliana Kulskiego".

 • JAK WOJOWAŁEM I CO Z TEGO MAM

  Gazeta Stołeczna ADW. ANDRZEJ LITWAK 23-01-2006

  . Na pamiątkę pozostał mi status pokrzywdzonego przyznany przez IPN. . Na pamiątkę pozostał mi status pokrzywdzonego przyznany przez IPN.

 • Co czeka przedsiębiorców w 2020 r.?

  Mój biznes ADW. JERZY GRYS 24-02-2020

  KANCELARIA ADWOKACKA ADW . JERZY GRYS Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Business Centre Club pod koniec 2019 r. ("Badanie opinii: "?Co przyniesie nowy rok? - przedsiębiorcy o perspektywach dla biznesu w 2020 r. oraz podsumowanie 2019 r.?") niemal 100 proc. przebadanych przedsiębiorców uważało, że w 2019 r. rząd nie poprawił warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to niemal o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Niewielu mniej wskazało, że sytuacja w Polsce w 2020 rok - przedsiębiorca dla prawa czy wreszcie prawo dla przedsiębiorcy? Czego możemy spodziewać się w tym roku z perspektywy kilku tygodni nowego, 2020 r.?

 • Wincenty Julian Broniwój-Orliński

  GW Poznań ADW. CEZARY NOWAKOWSKI 15-01-2007

  przez adwokata Wincentego Broniwój-Orlińskiego.Żegnaj, Przyjacielu. przez adwokata Wincentego Broniwój-Orlińskiego.Żegnaj, Przyjacielu.

 • Odpowiedź

  GW Wrocław ADW. ANDRZEJ GRABIŃSKI, ARTUR BRZOZOWSKI 06-11-2002

  osobiste mojego Mocodawcy. Z poważaniem Od autora: Od bardzo dawna różnimy się z Januszem Cymankiem w ocenie tego, do czego doszło w Śląsku w ostatnich dwóch latach. Każdy z nas ma prawo interpretować fakty subiektywnie. Więc pozostanę przy swojej ich ocenie. osobiste mojego Mocodawcy. Z poważaniem Od autora: Od bardzo dawna różnimy się z Januszem Cymankiem w ocenie tego, do czego doszło w Śląsku w ostatnich dwóch latach. Każdy z nas ma prawo interpreto

 • Mecenas Ryszard Porzycki

  GW Opole JEGO APLIKANT, ADW. JACEK ZIOBROWSKI 28-10-2005

  , choć pragnienie życia miał ogromne. Ile trzeba cenić jemu podobnych, dowiadujemy się, gdy ich tracimy. , choć pragnienie życia miał ogromne. Ile trzeba cenić jemu podobnych, dowiadujemy się, gdy ich tracimy.

 • List

  Gazeta Wyborcza ADW. MACIEJ ŁUCZAK, PEŁNOMOCNIK JOLANTY BŁASZCZYK 30-11-2006

  W artykule "Prokuratura na tropie Żabki" ("Gazeta", 26 maja 2006 r.) zacytowano byłą ajentkę sieci handlowej Żabka, która pomówiła Jolantę Błaszczyk z centrali Żabka Polska SA o nakłanianie do sfałszowania weksla. Oskarżenie to było bezpodstawne, gdyż prokuratura nie wszczęła postępowania karnego, a Jolanta Błaszczyk nie została przesłuchana nawet w charakterze świadka. W artykule "Prokuratura na tropie Żabki" ("Gazeta", 26 maja 2006 r.) zacytowano byłą ajentkę sieci handlowej Żabka, która pomówiła Jolantę Błaszczyk z centrali Żabka Polska SA o nakłanianie do sfałsz

 • Sprostowanie

  Gazeta Wyborcza ADW. MACIEJ KORTA, WICEDZIEKAN ORA WE WROCŁAWIU 30-01-2006

  ślubowania od aplikantów nieposiadających patrona czyniłoby aplikację całkowicie fikcyjną, a nadto, że zagadnienia te będą rozpatrywane przez ORA we Wrocławiu w najbliższym czasie. ślubowania od aplikantów nieposiadających patrona czyniłoby aplikację całkowicie fikcyjną, a nadto, że zagadnienia te będą rozpatrywane przez ORA we Wrocławiu w najbliższym czasie.

 • Sprostowanie

  GW Kraków ADW. JANUSZ DŁUGOPOLSKI PEŁNOMOCNIK NZOZ POPIELA 13-09-2005

  z ABW, co wyklucza pomyłkę. Nadto skoro pisze, że: "Fundusz nie może się zdecydować, kogo obciążyć: szpitale czy gabinety", tzn. że świadomości bezprawności działania nie można żadnemu z tych podmiotów zarzucić, gdyż nawet Fundusz nie potrafi jej określić, co wyklucza zasadność wszczęcia przeciwko nim śledztwa. z ABW, co wyklucza pomyłkę. Nadto skoro pisze, że: "Fundusz nie może się zdecydować, kogo obciążyć: szpitale czy gabinety", tzn. że świadomości bezprawności działania nie można żadnemu z tych podmio

 • Nie płacisz za ciepło? Oddaj kaloryfer!

  DOM, dodatek do Gazety Wyborczej KATARZYNA KLUKOWSKA, ADW. GRZEGORZ PŁATEK, KK 15-10-2003

  >DLA GAZETY ZBK w Skarżysku Kamiennej z pewnością nie złamał prawa, ale naruszył zasady współżycia społecznego. To niedopuszczalne. Prezes mówi, że miał zgodę lokatorów na demontaż grzejników. Pytanie, w jakich okolicznościach jej udzielili? Czy nie działali pod wpływem groźby albo przymusu? Przecież to sprzeczne z zasadami logiki, by w przeddzień nadejścia chłodów ktoś dobrowolnie rezygnował z ciepła! (Choć >DLA GAZETY ZBK w Skarżysku Kamiennej z pewnością nie złamał prawa, ale naruszył zasady współżycia społecznego. To niedopuszczalne. Prezes mówi, że miał zgodę lokatorów na demontaż grzejników. Pyta

 • Sprostowanie

  GW Trójmiasto (Gdańsk) OBROŃCA KMDR. TADEUSZA K., ADW. MAREK ZAWADZKI 17-01-2005

  >OBROŃCA KMDR. TADEUSZA K. >OBROŃCA KMDR. TADEUSZA K.

 • WYJAŚNIENIE

  DOM, dodatek do Gazety Wyborczej ADW. TOMASZ KARNKOWSKI, PEŁNOMOCNIK ACCORD DEVELOPMENT, KATARZYNA KLUKOWSKA 10-09-2003

  "> Od autorki: W treści notatki dotyczącej Accord Development zawarte było następujące stwierdzenie: "Na jesieni 1999 r. prezes spółki złożył w sądzie wniosek o likwidację firmy". Nie twierdziłam zatem, że firma była w stanie upadłości lub że ktoś wystąpił z takim wnioskiem do sądu. "> Od autorki: W treści notatki dotyczącej Accord Development zawarte było następujące stwierdzenie: "Na jesieni 1999 r. prezes spółki złożył w sądzie wniosek o likwidację firmy". Nie twierdziłam zat

 • SPROSTOWANIE

  Gazeta Wyborcza ADW. WOJCIECH CIEŚLAK - OBROŃCA I PEŁNOMOCNIK ANDRZEJA GOŁOTY 13-09-2003

  pobiciu. W sprawie wyznaczone były dotychczas dwa terminy rozpraw. Na jednej z nich mój Mandat był obecny, nieobecność na drugiej stosownie usprawiedliwił. Zastosowane wobec Andrzeja Gołoty środki przymusu - tymczasowe aresztowanie oraz list gończy - uchylone zostały postanowieniem Sądu Okręgowego w Gdańsku na skutek wniesionego przeze mnie zażalenia. pobiciu. W sprawie wyznaczone były dotychczas dwa terminy rozpraw. Na jednej z nich mój Mandat był obecny, nieobecność na drugiej stosownie usprawiedliwił. Zastosowane wobec Andrzeja Gołoty środki p

 • Apel adwokatów

  Gazeta Wyborcza PREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ ADW. STANISŁAW RYMAR 01-04-2003

  , kiedy Polska opowie się za wejściem do Unii Europejskiej, za swoją pomyślnością, bezpieczeństwem i należną jej pozycją w Europie (...).Adwokatura Polska wzywa rodaków do głosowania za przystąpieniem do Unii Europejskiej. , kiedy Polska opowie się za wejściem do Unii Europejskiej, za swoją pomyślnością, bezpieczeństwem i należną jej pozycją w Europie (...).Adwokatura Polska wzywa rodaków do głosowania za przystąpienie

 • Ta nowelizacja godzi w niezawisłość sędziów

  GW Szczecin SEKRETARZ OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W SZCZECINIE, ADW. PIOTR DOBROŁOWICZ 30-05-2007

  demokratycznego systemu prawnego. Wzywamy zatem Senat RP do odrzucenia przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie godzącym w niezawisłość sędziów i umożliwiającym zbyt daleką ingerencję ministra sprawiedliwości w dotychczas niezależny od polityki ustrój polskiego sądownictwa. demokratycznego systemu prawnego. Wzywamy zatem Senat RP do odrzucenia przyjętej przez Sejm RP nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie godzącym w niezawisłość sędziów i umoż

 • Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

  Gazeta Wyborcza PREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ ADW. STANISŁAW RYMAR 18-07-2007

  wewnątrzorganizacyjnych oraz między instytucjami państwowymi a obywatelami, prowadzić może do zachwiania zaufania obywatelskiego do mechanizmów, które powinny istnieć w demokratycznym państwie prawnym. wewnątrzorganizacyjnych oraz między instytucjami państwowymi a obywatelami, prowadzić może do zachwiania zaufania obywatelskiego do mechanizmów, które powinny istnieć w demokratycznym państwie prawn

 • Sprostowanie

  GW Łódź W IMIENIU DOROTY GARSTKI, - ADW. JAROSŁAW Z. SZYMAŃSKI 08-06-2004

  "> ">

Polecane tematy

Inne artykuły

Gdzie są leki?
Lampe podbija Rosję
Zmieńcie rozkład linii nr 70
TANCERKI
Paliwa do kosza
Przymusowe czytanie doktoratu Goliszewskiego
SPORT
Prawda naprawdę najprawdziwsza
MEBLE Z RATANU / Czar bambusa
Zmasowany atak dziurawych dróg
Historia jednego tekstu
Zarezerwują Giewont
Czy zaocznie znaczy drogo?
Czas dać bobu
DROŻSZE KAKAO
Taka gmina!
W MIEŚCIE
Coraz więcej więźniów w USA
PIS SUWERENA NIE SŁUCHA
AUDIOWIZUALNI FRANCUZI
W Białymstoku będą nowe bilety
Besson i Minimki
W Izraelu pobierano organy od zabitych Palestyńczyków
Przemysł w dołku
Kto zastrzelił w nocy Eugenię K.?
Wygra dziecko
Nudyści na celowniku policji
Indonezja w liturgii chrześcijańskiej
Policja tropi magistrów
Z GAZETĄ
Jak chory Kacperek został lotnikiem
Stoi pusta kamienica? Spuśćmy cenę
Pieniądze w cyberprzestrzeni
"Symfonia" XXI wieku
Dla niego
Dżoker Łukaszenko
Ekohipsterkie kino
Koniec roku
Asfalt po fińsku
Dyrektor zoo: Zimą jeszcze nigdy tyle nie zarabialiśmy. A wszystko dzięki Rosjanom
Tam był beton z piaskiem!
Za kilka dni zniknie z II Alei Włókno
Kolejki do zdrowia
Trzy pomysły na rynek
SŁUCHAM Z PRZYJEMNOŚCIĄ
CIUCIUBABKA
Bitwa Korony u Ojrzyńskiego
Glina ze słomą
SUROWCE 12.10
Festiwal Gombrowiczowski wychodzi z zapaści
Trenują i dobierają skład
Nie łam się, przełam się?
BILON WSPOMOŻE WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Z POLICJI
[bez tytułu]
KRONIKA KRYMINALNA
Romantyzm na początek
Państwo pozwolą: Wiosna!
Bez marzeń?
Zginął motocyklista