Inne tagi

akademia humanistyczna

(znalezionych: 4081 )

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna wykształci inżynierów na miarę XXI wieku

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 02-07-2010

  Stypendia w wysokości tysiąca złotych miesięcznie, możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów branżowych oraz wykraczające poza program zajęcia, wykłady, staże i wyjazdy czekają na osoby, które rozpoczną w październiku studia na trzech kierunkach inżynierskich ATH. Właśnie rozpoczął się nabór na studia w Akademii Techniczno- Humanistycznej . Niedawno do trzech kierunków inżynierskich Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH otrzymał dofinansowanie. To tzw. kierunki zamawiane, strategiczne dla Stypendia w wysokości tysiąca złotych miesięcznie, możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów branżowych oraz wykraczające poza program zajęcia, wykłady, staże i wyjazdy czekają na osoby, które rozp

 • Winda ułatwi naukę niepełnosprawnym studentom

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 02-04-2010

  w sąsiedztwie, gdzie również mieszczą się sale wykładowe i pracownie komputerowe. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do wszystkich pomieszczeń w tym gmachu - dodaje Zaporowski. W Akademii Techniczno- Humanistycznej spośród 8,5 tys. studentów blisko setkę stanowią osoby niepełnosprawne. Takich studentów przybywa z roku na rok i należy spodziewać się, że wzrostowa tendencja się utrzyma. - Coraz więcej osób niepełnosprawnych chce studiować. To dobrze, bo pod względem przygotowania Kolejny budynek Akademii Techniczno-Humanistycznej zostanie wyposażony w windę. Urządzenie zdecydowanie ułatwi studentom niepełnosprawnym dostęp do sal dydaktycznych

 • Bielska akademia zainaugurowała kolejny rok akademicki

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 22-10-2010

  Uroczystość w Teatrze Polskim 8 października otworzył rektor Akademii Techniczno- Humanistycznej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik, witając gości: prof. Buzka, biskupa Tadeusza Rakoczego, prezydenta miasta Jacka Krywulta, starostę Andrzeja Płonkę, Grażynę Staniszewską i władze rektorskie zaprzyjaźnionych uczelni. W wystąpieniu podsumował poprzedni rok akademicki, w którym uczelnia zorganizowała kolejny festiwal nauki i sztuki, powołano też Radę Społeczną ATH. Akademia dla trzech kolejnych Prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, był gościem uroczystej inauguracji roku akademickiego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 • Marszałek wspiera starania o uniwersytet

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 25-02-2011

  się zatrzymać. Matusiewicz podkreślał, że choć szkolnictwo wyższe nie podlega kompetencjom samorządowych władz województwa, to jednak chce ze swojej strony wspierać działania Akademii Techniczno- Humanistycznej , prowadzące do przekształcenia w wielokierunkowy uniwersytet. - Deklaruję pomoc nie tylko duchową, ale całkiem konkretną, materialną, w miarę możliwości marszałka województwa śląskiego. Miasto i sub-region Podbeskidzia zasługują na uniwersytet - dodawał Matusiewicz, wskazując na fundusze - Będę wspierał działania Akademii Techniczno-Humanistycznej o utworzenie uniwersytetu w Bielsku-Białej - oświadczył marszałek śląski Adam Matusiewicz podczas pobytu na Podbeskidziu

 • Plan rozwoju akademii

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK,, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 28-01-2011

  Plan zagospodarowania uczelni powstał, aby dostosować przewidywane inwestycje do wieloletniej strategii Akademii Techniczno- Humanistycznej . - Głównym celem uczelni cały czas pozostaje rozszerzenie akademii do wielokierunkowego uniwersytetu - wyjaśnia rektor akademii prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Barcik. Plany uczelni przewidują, że będzie się tutaj uczyć do 12 tys. studentów, a więc blisko dwa razy więcej niż obecnie. - Nie wiemy, jak w ciągu najbliższych lat zmienią się przepisy, dotyczące Miejsce do nauki dwa razy większej liczby studentów niż obecnie przewiduje nowy plan zagospodarowania przestrzennego Akademii Techniczno-Humanistycznej. Cała uczelnia znajdzie się w jednym miejscu - w kampusie akademickim na Błoniach. Powstaną tam nowoczesne obiekty

 • Nowe laboratoria na Błoniach

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 16-12-2011

  realizuje jako projekt "Nowoczesna uczelnia - poprawa warunków kształcenia w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej" współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Całość inwestycji ma pochłonąć ponad 13,6 mln zł, z czego 11 562 150,50 zł pochodzi z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego przyznanych przez marszałka województwa śląskiego. We wnętrzach przyszłej siedziby Wydziału Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w kampusie na Błoniach trwają prace wykończeniowe. W czerwcu zacznie się przeprowadzka z placu Fabrycznego

 • Dofinansowanie dla ATH

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 24-09-2010

  Fundusze pozwolą także na likwidację barier architektonicznych w jednym z głównych budynków dydaktycznych w kampusie bielskiej Akademii Techniczno- Humanistycznej . Dofinansowanie projektu pozwoli uczelni na znaczne poszerzenie procesu kształcenia na tych trzech kierunkach. Realizując ten kompleksowy program, ATH będzie mogła rozszerzyć, wzbogacić i przystosować swoją ofertę edukacyjną do potrzeb innowacyjnej gospodarki. Głównym celem projektu ma być budowa potencjału rozwojowego Akademii , a tym Trzy kierunki: transport i socjologia na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej otrzymały 9,4 mln zł dofinansowania na poszerzenie kształcenia studentów

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna

  Śląskie. Tu Warto Studiować 19-05-2011

  dotyczy chodnika, Big Cyc, Akurat, Ptaky czy Coma. Bielskie Juwenalia są doskonałą okazją do zawiązania lub zacieśnienia przyjacielskich więzi między studentami uczelni Podbeskidzia oraz wykorzystania wspaniałej przestrzeni, jaką są bielskie Błonia czy Starówka. Inne imprezy uczelniane Akademia Techniczno- Humanistyczna od dwunastu lat organizuje Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki. Impreza przyciąga tysiące uczestników, dla których zawsze przygotowuje się setki wykładów, zajęć laboratoryjnych dotyczy chodnika, Big Cyc, Akurat, Ptaky czy Coma. Bielskie Juwenalia są doskonałą okazją do zawiązania lub zacieśnienia przyjacielskich więzi między studentami uczelni Podbeskidzia oraz wykorzystan

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna

  Śląskie. Tu Warto Studiować ROZMAWIAŁA EWA FURTAK 17-03-2011

  Center Club i Radę Społeczną ATH nawiązywane są bezpośrednie kontakty z dyrektorami przedsiębiorstw w celu wypracowania zasad współpracy i podejmowania wspólnych projektów badawczych. Wydział Nauk o Zdrowiu ściśle współpracuje w zakresie prowadzenia staży i praktyk zawodowych ze wszystkimi szpitalami regionu Podbeskidzia oraz innymi placówkami służby zdrowia, w których studenci znajdują zatrudnienie po ukończeniu studiów. Staże i edukacyjne wyjazdy zagraniczne: Akademia Techniczno- Humanistyczna Center Club i Radę Społeczną ATH nawiązywane są bezpośrednie kontakty z dyrektorami przedsiębiorstw w celu wypracowania zasad współpracy i podejmowania wspólnych projektów badawczych. Wydział Nauk o

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna

  Śląskie. Tu Warto Studiować 24-02-2011

  , stołówek, pizzerii zlokalizowanych w centrum miasta. Stypendia Studenci kształcący się w Akademii Techniczno- Humanistycznej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej niezależnie od formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz wieku. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia: stypendium socjalne - od 120 zł miesięcznie - dla studentów, których minimalny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 602 zł stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - 700 , stołówek, pizzerii zlokalizowanych w centrum miasta. Stypendia Studenci kształcący się w Akademii Techniczno- Humanistycznej mogą ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej niezależnie od form

 • Nowy rok akademicki w lepszych warunkach

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 24-06-2011

  Wprawdzie budownictwo zostało uruchomione już w lutym, jednak w nowym roku akademickim studia na tym kierunku dla kolejnego rocznika rozpoczną się tradycyjnie w październiku. Sporo zmian wydziały uczelni przeprowadzą w specjalnościach na swoich kierunkach studiów, dostosowując je do wymogów obecnego rynku pracy. - Od kilku lat bardzo pilnie monitorujemy to, co dzieje się na rynku zatrudnienia, i staramy się ze swoją ofertą wyjść tym tendencjom naprzeciw - mówi rektor akademii prof. ATH dr hab Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej rozpoczęła rekrutację na 17 kierunków studiów. W porównaniu z ubiegłorocznym naborem ich lista niewiele się zmieniła. Przybył jeden kierunek: budownictwo

 • Bielska akademia jest już w połowie drogi do uniwersytetu

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 17-02-2012

  akademia jest piątą, która uzyskała w tej dyscyplinie takie możliwości. Od początku zarządzanie i inżynieria produkcji jako studia inżynierskie i magisterskie były wykładane w ATH właśnie na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. - Prowadzenie tego kierunku studiów w sposób oczywisty wiąże się z koniecznością kształcenia kadr i prowadzenia badań naukowych w obszarze szeroko rozumianej inżynierii produkcji. Dlatego też za kształcenie na tym kierunku na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki odpowiadają Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. To drugie prawo doktoryzowania tego wydziału, a trzecie całej akademii

 • Akademia zmierza w kierunku uniwersytetu

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 01-07-2011

  W Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej trwają prace nad stworzeniem raportu o mocnych i słabych stronach uczelni. Zebrane informacje posłużą do stworzenia strategii przekształcenia akademii w uniwersytet. Podczas niedawnego posiedzenia Rady Społecznej ATH zaproszony prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki wskazał na warunki, jakie uczelnia musi spełnić przed wystąpieniem o nadanie statusu uniwersytetu. - Wiadomo, jakie są wymogi ustawowe. Jednak do osiągnięcia W Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej trwają prace nad stworzeniem raportu o mocnych i słabych stronach uczelni. Zebrane informacje posłużą do stworzenia strategii przekształcenia

 • Transport i budownictwo na ATH

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 17-12-2010

  W tym roku akademickim Akademia Techniczno- Humanistyczna uruchamia dwa nowe kierunki studiów: transport i budownictwo Studia stacjonarne na kierunku transport rozpoczęły 104 osoby, zaś w trybie niestacjonarnym - 63. Kierunek został utworzony na Wydziale Zarządzania i Informatyki ATH. Opracowaniem planów studiów i programu, a także skompletowaniem kadry zajął się zespół z Katedry Informatyki Stosowanej. Co warte podkreślenia, transport został zorganizowany wyłącznie poprzez wykorzystanie obecnej W tym roku akademickim Akademia Techniczno- Humanistyczna uruchamia dwa nowe kierunki studiów: transport i budownictwo Studia stacjonarne na kierunku transport rozpoczęły 104 osoby, zaś w trybie n

 • ATH przyznała kolejny doktorat honoris causa

  Nasze Beskidy MIROSŁAW ŁUKASZUK, AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA 17-06-2011

  Prof. Jerzy Merkisz otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Techniczno- Humanistycznej . Dyplom wręczył mu rektor uczelni prof. Ryszard Barcik. - Prof. Merkisz ma swój wielki wkład w promowanie Podbeskidzia i naszej uczelni jako znaczącego ośrodka myśli naukowej związanej z motoryzacją, przede wszystkim silnikami. Jesteśmy dumni, że tak niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie od wielu lat współpracuje z naszą uczelnią, najpierw Filią Politechniki Łódzkiej, a ostatnio Akademią Techniczno Prof. Jerzy Merkisz otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Techniczno- Humanistycznej . Dyplom wręczył mu rektor uczelni prof. Ryszard Barcik. - Prof. Merkisz ma swój wielki wkład w promowan

 • Nowości w Akademii Techniczno-Humanistycznej

  Nasze Beskidy ŁU 09-04-2010

  Eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe oraz automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych - to niektóre ze specjalności, jakie znów pojawią się w ofercie Akademii Techniczno- Humanistycznej . Senat ATH zadecydował o przywróceniu po kilkuletniej przerwie trzech specjalności na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki: automatyki i sterowania w pojazdach samochodowych na kierunku automatyka i robotyka, zastosowanie informatyki w zarządzaniu na kierunku informatyka oraz eksploatacja i Eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe oraz automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych - to niektóre ze specjalności, jakie znów pojawią się w ofercie Akademii Techniczno- Humanistycznej

 • Nowy kierunek w Akademii Techniczno-Humanistycznej

  Nasze Beskidy AB 24-06-2011

  daje największe szanse na znalezienie zatrudnienia. Zmiany mają spowodować, że po skończeniu studiów młody człowiek będzie wchodzić na rynek pracy nie tylko jako pracownik, lecz także jako przyszły pracodawca czy przedsiębiorca. Dodatkowym czynnikiem mobilizującym uczelnie do zmian jest nadchodzący niż demograficzny. Przewiduje się, że w 2015 r. liczba studentów może spaść nawet o jedną trzecią. Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej od wielu lat aktywnie uczestniczy w przemianach daje największe szanse na znalezienie zatrudnienia. Zmiany mają spowodować, że po skończeniu studiów młody człowiek będzie wchodzić na rynek pracy nie tylko jako pracownik, lecz także jako przyszły

 • Pełny tytuł profesorski dla rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej

  Nasze Beskidy ŁU 03-02-2012

  Rektor Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik otrzymał w poniedziałek 23 stycznia tytuł profesora nauk ekonomicznych. Prezydent Bronisław Komorowski tytuł naukowy prof. Barcikowi nadał postanowieniem z 12 stycznia tego roku. W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim wręczył rektorowi akt nominacji. W uroczystości wzięła udział m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Prof. Ryszard Barcik studia w Akademii Górniczo Rektor Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik otrzymał w poniedziałek 23 stycznia tytuł profesora nauk ekonomicznych. Prezydent Bronisław Komorowski

 • AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

  Śląskie. Tu Warto Studiować 14-04-2011

  MOŻNA ZDROWO ZJEŚĆ - NP. DANIA WEGETARIAŃSKIE? W trakcie zajęć studenci mogą korzystać z: hali sportowej w kampusie ATH, siłowni, hali sportowej REKORD, po zajęciach: siłownia, boisko do piłki plażowej. ATH znajduje się na terenie rekreacyjnym, na którym są ogólnodostępne: boisko do piłki nożnej, koszykówki, skatepark i amfiteatr. Akademicki Związek Sportowy ATH: mimo że Akademia Techniczno- Humanistyczna nie należy do grona największych uczelni w województwie śląskim, jej drużyny i reprezentanci MOŻNA ZDROWO ZJEŚĆ - NP. DANIA WEGETARIAŃSKIE? W trakcie zajęć studenci mogą korzystać z: hali sportowej w kampusie ATH, siłowni, hali sportowej REKORD, po zajęciach: siłownia, boisko do piłki plażo

 • Nowe specjalności dla studentów socjologii w Akademii Techniczno-Humanistycznej

  Nasze Beskidy ŁU 28-01-2011

  Komunikacja społeczna i nowe media oraz socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi to dwie nowe specjalności, które od tego roku będą mogli wybierać studenci socjologii Akademii Techniczno- - Humanistycznej . To kolejne - po socjologii rozwoju lokalnego i regionalnego - specjalności, w których na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia (licencjackich) mogą kształcić się studenci socjologii ATH. - Coraz mocniej stawiamy na wiązanie wiedzy z praktycznymi potrzebami rynku Komunikacja społeczna i nowe media oraz socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi to dwie nowe specjalności, które od tego roku będą mogli wybierać studenci socjologii Akademii Technic

Polecane tematy

Inne artykuły

Witaj, Batory
Majówka-grillówka - pod gołym niebem stołówka
Czuje Się Krakowianką
Chciwy zbrodniarz
Drzewa korzystnie wpływają na jakość życia
Comarch Cracovia musi uważać na outsiderów
Przypadkowy bohater
Zabrzmią fromborskie organy
Nie licz na kasę palaczu
Trener Kaczmarek zostaje
SPORTOWY WEEKEND
Zagrają dla bezdomnych
Federer nie dał szans Nadalowi
Przeszedł do historii
OBRAZ ZAMKNIĘTY W STROFACH
Korespondent to także ty!
I Forum Polonii Amerykańskiej odbędzie się w CWK w Jasionce
Kadra z Gielo wygrała grupę
ROZMOWA Z INTEGRYSTĄ
Tur przegrał w końcówce
Niebo w płatkach...
Jakościowa nauka
KRÓTKO
Pojechała do Kazunia
Nasi rywale
Osłabione AZS-Zeto
W SKRÓCIE
PIT-y bez tajemnic
Bachus jak malowany
Kania Gostyń prowadziła, ale przegrała z Koroną Kielce
Lepszej pracy dla pań
HILARY KRZYSZTOFIAK (1926-1979)
BrâncusÎi i Serra
Malarz na sprzedaż
WIG
ZAPROSZENIA
Płocki akcent w Ameryce
Złoto dla studentek Politechniki
FOTOFELIETON
GDZIEŚKOLWIEK JEST, JEŚLIŚ JEST
Uwaga konkurs!
Szkoccy łowcy głów przybyli nad Wisłę,
Ile Boga w państwie
Nie chcą Słowaków i Prieditisa
Arsenał przełomowej sztuki
Archeologia dusz
NIE TAK ŁATWO SIĘ ROZWIEŚĆ Z UNIĄ
SPORT W SKRÓCIE
Najlepsi malarze
nie starczy pięciu zmysłów
Same plusy
Tłuste premie dla maklerów
Wicemistrzowie olimpijscy w rugby zagrają w Łodzi
Auto rzecz święta
Wolna benzyna?
W kolorze rosyjskiej czerwieni i bieli
Yachy rozda publiczność
Tercet z Hiszpanii
Djoković za Surmę?
Liga dla Wisły nierealna