Inne tagi

alokacji kadr

(znalezionych: 32 )

 • Odjazd na wschód

  GW Zielona Góra ROZMAWIAŁA ALEKSANDRA PEZDA 11-12-2003

  Lubuscy celnicy dostali decyzję o tzw. alokacji , czyli o przenosinach na wschód. Spośród 1 333 zatrudnionych musi się przenieść 545 celników. Powód: otwarcie granic po wejściu do Unii Europejskiej i konieczność uszczelnienia granicy wschodniej Aleksandra Pezda: Gdzie pojadą lubuscy celnicy? Leszek Jasiun, pełnomocnik ministra finansów do spraw alokacji kadr służby celnej: Żeby nie prowokować bałaganu, zaproponowaliśmy partnerstwo między województwami. Na przykład Izba Celna ze Szczecina Lubuscy celnicy dostali decyzję o tzw. alokacji , czyli o przenosinach na wschód. Spośród 1 333 zatrudnionych musi się przenieść 545 celników. Powód: otwarcie granic po wejściu do Unii Europejskiej

 • Zesłanie celników

  Gazeta Wyborcza WOJCIECH CZUCHNOWSKI, LESZEK JASIUN, NOT. W 07-11-2003

  dostała propozycję pracy w Białej Podlaskiej, a mąż w Przemyślu, dla celników nie ma przygotowanych mieszkań - alarmuje Iwona Fołta, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej. O tym, że urzędy celne w głębi Polski oraz na granicach południowej i zachodniej zostaną w większości zlikwidowane, wiadomo było od podpisania układu o wejściu Polski do UE. W Ministerstwie Finansów powołano urząd pełnomocnika ds. alokacji kadr służby celnej. 30 września reprezentujące celników związki zawodowe dostała propozycję pracy w Białej Podlaskiej, a mąż w Przemyślu, dla celników nie ma przygotowanych mieszkań - alarmuje Iwona Fołta, przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej. O tym

 • W maju otwieramy granicę

  GW Zielona Góra ALEKSANDRA PEZDA 11-12-2003

  "> Na s. 2 rozmowa z Leszkiem Jasiunem, pełnomocnikiem ministra finansów do spraw alokacji kadry służby celnej "> Na s. 2 rozmowa z Leszkiem Jasiunem, pełnomocnikiem ministra finansów do spraw alokacji kadry służby celnej

 • Jeśli nie masz dużo czasu, to weź udział w szkoleniu

  strony lokalne GW - Łódź MF 05-03-2012

  przydatnych w życiu zawodowym. SFBCC we współpracy z profesjonalnym trenerem i psychologiem Emilią Mitrofaniuk organizuje serię szkoleń poświęconych m.in.: skutecznej komunikacji, wizerunkowi, zarządzaniem sobą w czasie i efektywną sprzedażą. - Głównym celem tej akcji jest umożliwienie studentom wzięcia udziału w profesjonalnych szkoleniach przygotowanych z myślą o menedżerach i kadrze zarządzającej, które ze względów finansowych były do tej pory poza ich zasięgiem - tłumaczy Agata Grzejda, koordynatorka Odnosisz wrażenie, że nie masz na nic czasu? Ale przecież są ludzie bardziej zajęci od ciebie, a jakoś dają sobie radę. Może po prostu nie potrafisz się zorganizować? Weź udział w szkoleniu.

 • Celnicze roszady

  GW Lublin ADAM NIEDBAŁ 02-01-2004

  , przenoszonych z innych rejonów kraju. Liczymy jednak, że samo życie zweryfikuje te plany i przynajmniej co drugi z zatrudnionych w tym roku celników będzie pochodził z naboru nowych kadr prowadzonego w naszym regionie - podkreśla Witosław Szczasny. [Podpis pod fot.] Celnicy nie chcą przenosić się do równie nowoczesnego terminalu w Koroszczynie, bo na naszym Podlasiu nie widzą atrakcyjnych miast na zamieszkanie , przenoszonych z innych rejonów kraju. Liczymy jednak, że samo życie zweryfikuje te plany i przynajmniej co drugi z zatrudnionych w tym roku celników będzie pochodził z naboru nowych kadr prowadzo

 • Ile dostaniemy z Unii

  NOWA GAZETA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH, dodatek do GW Lublin OPRAC. WS, DK 27-09-2006

  , technologicznych, naukowych, naukowo-technologicznych, działania skierowane na infrastrukturę, wyposażenie, szkolenia dla kadry i usługi doradcze, budowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury badawczej specjalistycznych laboratoriów, badawczych jednostek naukowych, Centrów Doskonałości i Centrów Zaawansowanych Technologii, specjalistyczne usługi szkoleniowe, doradcze oraz pomoc ekspercka dla przedsiębiorstw,współpraca międzyregionalna w zakresie promocji przedsiębiorczości, rozwoju innowacyjności , technologicznych, naukowych, naukowo-technologicznych, działania skierowane na infrastrukturę, wyposażenie, szkolenia dla kadry i usługi doradcze, budowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktur

 • Akademia Ekonomiczna / WYDZIAŁ EKONOMII(2)

  GW Katowice (-) 04-04-1998

  do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej na własny rachunek. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Kierunek: Zarządzanie i Marketing - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe 3,5-letnie, zaoczne USM 1,5-roczne, zaoczne USM 2,5-letnie Na tym kierunku kształci się kadry specjalistów mogących pracować na kierowniczych stanowiskach w przedsiębiorstwach różnych typów, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w firmach doradztwa ekonomicznego i organizacyjnego, organizacjach do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej na własny rachunek. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Kierunek: Zarządzanie i Marketing - dzienne magisterskie, zaoczne zawodowe 3,5-letnie, zaoczne USM 1,5-r

 • Zagłębie komputerowe (1)

  RAPORT O ŚLĄSKU, dodatek do GW Katowice Jan Chojcan, Jerzy Szymura 06-03-1997

  ], [,Rekord', firma], a z zakładów o charakterze produkcyjnym: [,ELZAB', firma] i ,ZEG', firma]. Na Śląsku znajdują się również biura handlowe wielu polskich i zagranicznych firm komputerowych, w tym IBM, ICL, Optimus, JTT, ComputerLand, JTT i CSBI, Prokom. Firmy ze Śląska to poważny potencjał gospodarczy, w szczególności w zakresie realizacji największych projektów informatycznych, wymagających licznej profesjonalnej kadry informatyków i poważnych zasobów kapitałowych. Dla przykładu Techmex jest obecnie ], [,Rekord', firma], a z zakładów o charakterze produkcyjnym: [,ELZAB', firma] i ,ZEG', firma]. Na Śląsku znajdują się również biura handlowe wielu polskich i zagranicznych firm komputerowych, w tym

 • FRONT WSCHODNI

  DUŻY FORMAT, dodatek do Gazety Wyborczej WŁODZIMIERZ NOWAK 17-05-2004

  , więc na liście celników przeznaczonych do przeniesienia ( alokacji ) była w pierwszym szeregu, razem z innymi pannami i kawalerami. Celnika stanu wolnego najłatwiej przerzucić z jednej granicy na drugą - uznał Zespół do spraw Alokacji Kadr Służby Celnej. W następnej kolejności były małżeństwa celnicze, potem osoby bezdzietne, dalej z dziećmi w wieku przedszkolnym itd. Starego "zolla" się nie rusza Pierwsze, wstępne listy alokacyjne pojawiły się jesienią. Na granicy zachodniej groził bunt celników , więc na liście celników przeznaczonych do przeniesienia ( alokacji ) była w pierwszym szeregu, razem z innymi pannami i kawalerami. Celnika stanu wolnego najłatwiej przerzucić z jednej granicy na d

 • Czego nauczył się Jaś, aplikując o unijne fundusze?

  EUROFUNDUSZE ROZMAWIAŁ PRZEMYSŁAW ROT 23-06-2010

  przedsiębiorstw i wyższych uczelni oraz ośrodków badawczo-rozwojowych. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że największy postęp w merytorycznym i organizacyjnym przygotowaniu do aplikowania o unijne środki zrobiły ośrodki akademickie i badawcze, które są świetnie przygotowane zarówno do pozyskiwania unijnych dotacji, jak i realizacji samych projektów. Dotyczy to i projektów inwestycyjnych, i projektów miękkich związanych np. z rozwojem kadr , modyfikacją programów kształcenia czy wprowadzaniem nowych kierunków Kilkanaście lat doświadczeń z projektami unijnymi nauczyło Polaków sprawnego poruszania się w gąszczu skomplikowanych unijnych wytycznych i przepisów. W efekcie coraz większa grupa beneficjentów skutecznie aplikuje o środki unijne

 • Konkurencyjne jak Podlaskie

  [ DLO BI ] - Strony Lokalne Białystok MONIKA KOSZ-KOSZEWSKA 15-04-2016

  przedsiębiorstw. To m.in. działanie 1.21 nastawione na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Działanie 1.3 dotyczy inwestycji w przedsiębiorstwach, a działanie 1.5 wspierania przedsiębiorczości w gminach objętych obszarem Natura 2000. Są też środki na działania miękkie, czyli podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry , przyuczanie do zawodu młodzieży - podaje przykłady dyrektor. Dodaje, że już jest spore Jeśli prowadzisz firmę na Podlasiu, właśnie teraz jest najlepszy moment, by zdobyć środki na jej rozwój.

 • Podlasie zawalczy o konkurencyjność małych i średnich firm

  [ OBK BI ] - Przedsiębiorcze Podlasie - Odkryj Suwalszczyznę MONIKA KOSZ-KOSZEWSKA 28-06-2016

  regionalnej gospodarki przez konkretne wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. To m.in. działanie 1.21 nastawione na wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Działanie 1.3 dotyczy inwestycji w przedsiębiorstwach, a działanie 1.5 wspierania przedsiębiorczości w gminach objętych obszarem Natura 2000. Są też środki na działania miękkie, czyli podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry , przyuczanie do zawodu Jeśli prowadzisz firmę na Podlasiu, właśnie teraz jest najlepszy moment, by zdobyć środki na jej rozwój.

 • SZANSA NA CZYSTSZE POWIETRZE

  [ DLO PO ] - Strony Lokalne Poznań TOMASZ CYLKA 03-03-2018

  . Pierwszy to "Kopalnia kompetencji - rozwój edukacji gimnazjalnej", a drugi to " Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej zgodnie z potrzebami rynku pracy". Jest także "Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych" realizowanego przez powiat koniński oraz podobny projekt dotyczący miasta Konin. W planach jest też uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizacja zabytków oraz Nowe autobusy i ścieżki rowerowe, a także termomodernizacje szpitali, szkół i przedszkoli - to tylko niektóre inwestycje, jakie realizowane są w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a także w Gnieźnie, Koninie, Lesznie i Pile.

 • Bromber: Nie oszczędzam na szpitalu

  [ DLO ZI ] - Strony Lokalne Zielona Góra ROZMAWIAŁ ARTUR ŁUKASIEWICZ 27-07-2018

  podmiotu leczniczego. I nie zmienia się jedno. Tzw. rdzeń szpitali w regionie tworzą lecznice w Zielonej Górze i Gorzowie. Dochodzą Nowa Sól i Żary ze szpitalem 105. Te szpitale wystają ponad. Szpitale powiatowe natomiast uzupełniają dostępność do świadczeń. Jeśli jest jakiś problem między tymi szpitalami, to dotyczy to przepływu kadry . Dlaczego pan nie przyszedł na sejmik i nie wytłumaczył radnym, jak działają ryczałty, co się zmieniło i dlaczego woj. lubuskie odstaje od reszty kraju? Nie przyszedłem Wciąż pokutuje takie myślenie: szpital się zbilansuje, gdy zwiększy się przychody. A wiadomo, jak to w przedsiębiorstwie, są przychody i koszty. A ja nie mam wpływu na stronę kosztów w szpitalu

 • Zagłębie komputerowe

  RAPORT Z GÓRNEGO ŚLĄSKA, dodatek do Gazety Wyborczej Jan Chojcan, Jerzy Szymura* 06-03-1997

  firm komputerowych, w tym IBM, ICL, Optimus, JTT, ComputerLand, JTT i CSBI, Prokom. Firmy ze Śląska to poważny potencjał gospodarczy, w szczególności w zakresie realizacji największych projektów informatycznych, wymagających licznej profesjonalnej kadry informatyków i poważnych zasobów kapitałowych. Dla przykładu Techmex jest obecnie jedną z największych w Polsce komputerowych firm dystrybucyjnych. Dostarcza firmom dealerskim z całego kraju sprzęt i oprogramowanie komputerowe największych firm komputerowych, w tym IBM, ICL, Optimus, JTT, ComputerLand, JTT i CSBI, Prokom. Firmy ze Śląska to poważny potencjał gospodarczy, w szczególności w zakresie realizacji największych projektów inf

 • Prywatyzacja jest hamowana

  Gazeta Wyborcza *JANUSZ BEKSIAK, ANDRZEJ TOPIŃSKI, BOHDAN WYŻNIKIEWICZ, LESZEK ZIENKOWSKI 24-07-2002

  prawne, oderwane od realiów rynkowych, prowadzi do negatywnej selekcji kadr w sektorze państwowym, wzmacniając jego nieefektywność. Złe sygnały dla inwestorów Niepokoi, że program strategii gospodarczej rządu w sposób pobieżny omawia kwestię dokończenia prywatyzacji. Poświęca jej kilkanaście ogólnikowych akapitów, co w świetle szczegółowego przedstawiania innych priorytetów i narzędzi polityki makroekonomicznej eliminuje prywatyzację z kategorii spraw leżących w głównym polu zainteresowania polityki prawne, oderwane od realiów rynkowych, prowadzi do negatywnej selekcji kadr w sektorze państwowym, wzmacniając jego nieefektywność. Złe sygnały dla inwestorów Niepokoi, że program strategii gospod

 • ZDROWIE Z KOMPUTERA

  Gazeta Wyborcza 08-02-1996

  kosztów. Bo jeśli jest - jak dotąd - ciche przyzwolenie na zadłużanie, to wtedy hulaj dusza. Taka samodzielność musi się opierać na bardzo dobrej kadrze menedżerskiej. Czy Pan ją ma w Siedleckiem? - To nie problem. Ogłasza się konkursy i ludzie się znajdą. Jeżeli nie miejscowi, to przyjdą ludzie z zewnątrz, bo prawdopodobnie będą to wysokie zarobki. Statystyka nam mówi, że kwota wydawana na ochronę zdrowia jednego Polaka jest dziesięcio- czy nawet 20-krotnie mniejsza niż w krajach najbogatszych. A kosztów. Bo jeśli jest - jak dotąd - ciche przyzwolenie na zadłużanie, to wtedy hulaj dusza. Taka samodzielność musi się opierać na bardzo dobrej kadrze menedżerskiej. Czy Pan ją ma w Siedleckiem?

 • Myślenie sercem i jego rezultaty

  Gazeta Wyborcza Bogusław Grabowski 11-02-2000

  kontrowersyjne. Jaki mechanizm selekcji kadr kierowniczych można wówczas zastosować? Jakie motywy mają wówczas skłaniać zarządy do intensyfikacji wysiłków na rzecz sprawnego kierowania spółką? Jakie gwarancje mają wówczas właściciele, że ich cele mają prymat ponad innymi, możliwymi do realizacji przez zarząd? Powyższa koncepcja "niezależności" banku jest dla A. Olechowskiego sposobem na utrzymanie pewnego rodzaju polskiej kontroli nad częścią prywatyzowanego sektora bankowego. Ma więc być substytutem kontrowersyjne. Jaki mechanizm selekcji kadr kierowniczych można wówczas zastosować? Jakie motywy mają wówczas skłaniać zarządy do intensyfikacji wysiłków na rzecz sprawnego kierowania spółką? Jak

 • Sieroca dola doktoranta

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PROF. WOJCIECH BAL, DR EWA KUROWSKA, DR HAB. IZABELA WAGNER 28-02-2013

  młodzi naukowcy (osoba po doktoracie chcąca kontynuować swój rozwój w świecie akademickim), którzy nie są beneficjentami systemu publicznego finansowania nauki? Już dziś ze smutkiem patrzymy, jak wielu świetnie przygotowanych młodych ludzi porzuca plany zawodowe związane z nauką albo wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu szans rozwoju. Czy stać nas na niewykorzystanie wysoko wykwalifikowanej, wykształconej w Polsce i za granicą kadry naukowej? Brak perspektyw znalezienia stabilnego zatrudnienia w Polsce młodzi naukowcy (osoba po doktoracie chcąca kontynuować swój rozwój w świecie akademickim), którzy nie są beneficjentami systemu publicznego finansowania nauki? Już dziś ze smutkiem patrzymy, jak wi

 • Zielona kraina nowoczesnych technologii

  [ TBP WA ] - Mój Biznes. Warszawa - Płock - Radom ROZMAWIAŁ ARTUR ŁUKASIEWICZ 07-05-2019

  roboty publiczne? To rzadkie słowo w naszym słowniku. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Teraz mówimy częściej o rynku pracownika, stworzyliśmy infrastrukturę, powstały nowe firmy. Przez dekadę, w małym, milionowym woj. lubuskim przybyło aż 12 tys. firm. Mamy wpływ na powstawanie ciekawych miejsc pracy dla kadry wysokospecjalistycznej, bo tworzymy warunki do rozwoju. Ludzie zdobyli nowe kwalifikacje. Tak, dzisiaj nie ma bezrobocia. Obecnie przedsiębiorcy narzekają na brak wykwalifikowanej kadry Zbudowaliśmy światłowody, mamy szybki internet, port lotniczy, S3, A2, bliskość Berlina. Mamy świat w zasięgu ręki, Lubuskie jest zwyczajnie po drodze. To tutaj zaczyna się Polska.

Polecane tematy

Inne artykuły

Partyjny desant u wojewody
Szubienica na ścianie restauracji
Zatrzymać Turystę
Kazali To Wygrali
PRZEGLĄD NIERUCHOMOŚCI
Odra pokonana, ale nadal w ekstraklasie
Obnażenie teatru
16 sierpnia
POLECA Anna S. Dębowska
Iberia i Ziemia Święta
Tu zaszła zmiana
Mistrz
Katowice z lotu ptaka i w trójwymiarze
Prezydent spotkał się z rodzinami poległych górników
Kradzione drewno wywozili na południe kraju
Horror w poznańskich szkołach / KLASA 1995
Pił pod klubem, wsiadł do samochodu
Taniec, teatr i terapia
Komary atakują
Jesień Witkacego
ZAPROSZENIA
Trzecie miejsca w Pilznie
Medialny Sojusz
Kalendarz targów budowlanych
PRZECENY
Podmiot za kierownicą
ATOWICE 2015. ZOBACZ, JAK MA WYGLĄDAĆ MIASTO
Polak "Baranem"
Szarża Husarza: w dwie i pół godziny do Krakowa
Nawet dyrektor w mundurku
Przygotowania czas zacząć
ZAPROSZENIA
1997. Ojcze Święty, będziemy od siebie wymagać
NOWE WYSTAWY
[PONAD 80 OSÓB ZOSTAŁO ZABITYCH...]
600 metrów czeka
Cena też będzie ważna
Bo umorzył postępowanie
Odebrano nam podstawowe prawo
Zakorkowani
Gdzie odebrać zawiadomienie z sądu
4. Cały ten jazz
W SKRÓCIE
OPOWIEŚĆ O ZWYCZAJNYM UPOLITYCZNIENIU
;) Masz wiadomość
Apel do Sprawiedliwych wśród Narodów Świata
Wojna na podpisy
Śmierć jelenia
FORUM
Targowisko alkoholu i strachu
Pijani policjanci na drzewie
Jacek Mąka
Szukałem Was, a teraz przyszliście do mnie
Bulwersujący wpis na FB
Głaskanie Baloników
Mogło być pięć...
Może przebudujemy dominantę?
Zrzucili togi i się zaczęło...
Moskal na zjeździe
Sztuka w Obejściu, czyli malarstwo, teatr, muzyka...