Inne tagi

analiza artykułu

(znalezionych: 1079 )

 • Zapomniana choroba

  Gazeta Wyborcza DR EWA ORLEWSKA, REDAKTOR NACZELNY, PROF. JACEK SPŁAWIŃSKI, PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO 15-12-1998

  Redakcja "Farmakoekonomiki" zwraca się z uprzejmą prośbą o sprostowanie nieprawdziwej infromacji, która ukazała się w "Gazecie Wyborczej" z 8 grudnia w artykule Sławomira Zagórskiego pt. "Zapomniana choroba". Redakcja czasopisma "Farmakoekonomika" nie odmówiła publikacji artykułu polemicznego prof. Krzysztofa Selmaja na temat analizy kosztów leczenia stwardnienia rozsianego interferonem beta. Wspomniany artykuł po recenzji przez członków Komitetu Redakcyjnego został przesłany autorowi z prośbą Redakcja "Farmakoekonomiki" zwraca się z uprzejmą prośbą o sprostowanie nieprawdziwej infromacji, która ukazała się w "Gazecie Wyborczej" z 8 grudnia w artykule Sławomira Zagórskiego pt. "Zapomniana

 • KOMUNIKAT

  GW Bydgoszcz EWA NIEDBALSKA,, WICEPRZEWODNICZĄCA RADY PROGRAMOWEJ ODDZIAŁU TVP-S. A. W BYDGOSZCZY 20-12-2000

  A. w Bydgoszczy oraz przekazanym Radzie Programowej stanowiskiem Prezesa Zarządu TVP-S. A. skierowanym do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie artykułu opublikowanego w Gazecie Wyborczej w dniu 18. 11. 2000 r. "Towarzysze, tu mówi Bydgoszcz", Rada postanowiła, by po zapoznaniu się z tymi materiałami, na styczniowym posiedzeniu poddać je analizie w kontekście wpływu na program. A. w Bydgoszczy oraz przekazanym Radzie Programowej stanowiskiem Prezesa Zarządu TVP-S. A. skierowanym do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie artykułu opublikowanego w G

 • WYJAŚNIENIE

  GW Poznań TOMASZ BĄCZKIEWICZ;PROKURENT ZACHODNIEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SA 28-02-2001

  WYJAŚNIENIE Analiza treści artykułu Juliusza Szalka, zamieszczonego w "Gazecie Wielkopolskiej" 31 stycznia 2001 r., pt. "Jest podpis - będzie VAT" wskazuje jednoznacznie, iż intencją autora było przedstawienie przepisów dotyczących konieczności rejestrowania umów leasingu w Urzędzie Skarbowym do dnia 31 stycznia tego roku. Dodatkowo niejako autor starał się poruszyć drugi problem polegający na konieczności rejestracji pojazdu na podstawie ważnej homologacji. Cytowana wypowiedź naszego WYJAŚNIENIE Analiza treści artykułu Juliusza Szalka, zamieszczonego w "Gazecie Wielkopolskiej" 31 stycznia 2001 r., pt. "Jest podpis - będzie VAT" wskazuje jednoznacznie, iż intencją autora było

 • LISTY DO "GAZETY"

  [ DLO LO ] - Strony Lokalne Łódź ARTUR RACZKOWSKI, PRZEMEK KRYSZTOFIAK 28-05-2013

  ? Z artykułu dowiedziałem się, że urzędnicy przyglądają się sytuacji, a więc eksperymentują na żywej tkance miejskiej. Mam w związku z tym kilka pytań. Czy została przeprowadzona jakakolwiek analiza , która potwierdzałaby, że wzrośnie liczba przewożonych osób w jednostce czasu? Jeżeli taka analiza powstała, to dlaczego nie przeprowadzono kampanii informacyjnej w mediach, która jasno uzasadniałaby wprowadzenie buspasów? Jeżeli taka analiza nie powstała, to dlaczego? Pozdrawiam ? Z artykułu dowiedziałem się, że urzędnicy przyglądają się sytuacji, a więc eksperymentują na żywej tkance miejskiej. Mam w związku z tym kilka pytań. Czy została przeprowadzona jakakolwiek anali

 • "Oliwa cierpliwa"

  Gazeta Wyborcza [...] Sławomir Władyko [...] 21-06-1994

  W nawiązaniu do artykułu "Oliwa cierpliwa" ("Gazeta" nr 113) pragniemy poinformować, że kontrolę 79 800 puszek oliwy z oliwek wykonaliśmy na zlecenie firmy AGROS z Warszawy. Zlecenie obejmowało pobranie próbek oraz ich analizę laboratoryjną na zawartość nadtlenków. Pobranie oliwy przeprowadziliśmy 26 marca 1994 r. w magazynie AGROS MARKET w Zabrzu, gdzie towar był złożony. Badania laboratoryjne wykonano w Centralnym Laboratorium Chemicznym POLCARGO w Gdyni. Na podstawie wyniku analizy W nawiązaniu do artykułu "Oliwa cierpliwa" ("Gazeta" nr 113) pragniemy poinformować, że kontrolę 79 800 puszek oliwy z oliwek wykonaliśmy na zlecenie firmy AGROS z Warszawy. Zlecenie obejmowało pob

 • Twarda ręka pani premier

  Gazeta Wyborcza Andrzej DWORAK, Bonn 06-11-1992

  (P) Doniesienia niemieckiej prasy o wizycie premier Suchockiej utonęły w analizach i komentarzach poświęconych amerykańskim wyborom. Dziennik ,Frankfurter Allgemeine Zeitung' podkreślił w tytule artykułu , że tym razem nie chodzi rządowi polskiemu o nowe kredyty, lecz o zwiększenie niemieckich inwestycji w Polsce. Przede wszystkim jednak - pisze gazeta - premier Suchocka nalegać będzie, by Bonn poparło starania Polski o szybkie ustalenie przez Brukselę kalendarium szczegółowych negocjacji nad (P) Doniesienia niemieckiej prasy o wizycie premier Suchockiej utonęły w analizach i komentarzach poświęconych amerykańskim wyborom. Dziennik ,Frankfurter Allgemeine Zeitung' podkreślił w tytule a

 • "Dobry fachowiec, ale absolwent"

  GW Lublin DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W LUBLINIE, JACEK GALLANT 23-02-2001

  W artykule pt. "Dobry fachowiec, ale absolwent" opublikowanym w "Gazecie Wyborczej" ("Gazecie w Lublinie") 15 lutego 2001 r. pojawił się istotny błąd. Autor artykułu podał, że według danych Wydziału Informacji i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, absolwenci takich kierunków jak np. fizyka, chemia, pedagogika najczęściej rozpoczynają zawodową karierę od zarejestrowania się w urzędzie pracy. Jednak nie można zgodzić się, aby taki wniosek wynikał z analiz WUP, ponieważ w W artykule pt. "Dobry fachowiec, ale absolwent" opublikowanym w "Gazecie Wyborczej" ("Gazecie w Lublinie") 15 lutego 2001 r. pojawił się istotny błąd. Autor artykułu podał, że według danych Wydział

 • WYJAŚNIENIE

  [ DLO WA ] - Strony Lokalne Warszawa RED 22-05-2017

  W artykule "Zrabowany obraz de Vliegera wrócił do Warszawy" opublikowanym w "Gazecie Stołecznej" z 24 kwietnia 2017 r. opisaliśmy powrót do Muzeum Narodowego odzyskanego przez Polskę XVII-wiecznego płótna "Wzburzone morze z okrętami" Simona de Vliegera. W tekście znalazła się informacja, że dzieło poddane zostanie analizie i badaniom, które potwierdzą jego autentyczność. Muzeum Narodowe wyjaśnia: "W odniesieniu do artykułu i cytowanej wypowiedzi, Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie informuje W artykule "Zrabowany obraz de Vliegera wrócił do Warszawy" opublikowanym w "Gazecie Stołecznej" z 24 kwietnia 2017 r. opisaliśmy powrót do Muzeum Narodowego odzyskanego przez Polskę XVII-wiecznego p

 • "Stadionowe fikcje i ambicje"

  GW Kraków PROF. DR HAB. ANDRZEJ GABERLE, JANUSZ ZDEBSKI, MICHAŁ BIAŁOŃSKI 11-02-2004

  analizę zagadnienia, bo przecież tytuł artykułu poprzedzony jest słowem " Analiza ". Można było oczekiwać rzetelnego artykułu opartego na dostępnej przecież dokumentacji, upoważniała do tego ranga "Gazety". Otrzymaliśmy paszkwil, tyle że miernej jakości. Nie wystarczy określić artykułu "paszkwilem", żeby był on nim w istocie. Dlaczego nie napisaliście, Panowie, która z analizę zagadnienia, bo przecież tytuł artykułu poprzedzony jest słowem " Analiza ". Można było oczekiwać rzetelnego artykułu opartego na dostępnej przecież dokumentacji, upoważniała do tego ran

 • Z kosmosu

  GW Kraków 14-05-1998

  produkcyjnego, które mogłyby pogorszyć jakość gotowego artykułu . W 1971 roku system zaprezentowano na amerykańskiej konferencji poświęconej zabezpieczaniu żywności. Na skalę przemysłową HACCP wdrożono najpierw w produkcji jedzenia w puszkach, następnie amerykański departament rolnictwa zastosował go przy otrzymywaniu produktów mięsnych. Systemem analizy zainteresowała się w 1980 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), która w swym raporcie zaleciła zastąpienie tradycyjnych metod kontroli mniej kosztownym produkcyjnego, które mogłyby pogorszyć jakość gotowego artykułu . W 1971 roku system zaprezentowano na amerykańskiej konferencji poświęconej zabezpieczaniu żywności. Na skalę przemysłową HACCP wdro

 • Kandydaci są ciency

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza HENRYK RADOMSKI* 19-06-2013

  Nawiązując do artykułu w "Gazecie Wyborczej" z 20 maja 2013 r. pt. "Egzamin wytrzymałości", Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów pragnie wyrazić swoje stanowisko (...). Autorzy artykułu , opisując sytuację o przebiegu egzaminów praktycznych [na prawo jazdy], starali się wpływać na emocje czytelników (...). Wydaje się więc, że podstawowym zadaniem artykułu było podsycenie negatywnych opinii i skojarzeń czytelników, wzbudzanie negatywnych odczuć i wprowadzanie potencjalnych Nawiązując do artykułu w "Gazecie Wyborczej" z 20 maja 2013 r. pt. "Egzamin wytrzymałości", Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów pragnie wyrazić swoje stanowisko (...). Autorzy artyk

 • Ulegają przemocy o nieznanych rozmiarach

  Gazeta Wyborcza 25-03-1992

  Oficjalne statystyki przemilczają problem przemocy, jakiej doznają kobiety w rodzinie. Jednak, opierając się na listach do czasopism kobiecych i rozmowach, autorki raportu stwierdzają, że jest to powszechny problem w Polsce, zwłaszcza w rodzinach alkoholików. Przypadki takie są sądzone z art. 184 kk. Z analizy wyroków, wydanych na podstawie tego artykułu (9025 w 1990 r.), nie można się jednak dowiedzieć, jakie są rozmiary przemocy wobec kobiet, ponieważ statystyki ujmują ją łącznie z takimi Oficjalne statystyki przemilczają problem przemocy, jakiej doznają kobiety w rodzinie. Jednak, opierając się na listach do czasopism kobiecych i rozmowach, autorki raportu stwierdzają, że jest to pow

 • Jaki obieg?

  Gazeta Wyborcza 20-12-1989

  brak części artykułu Uznaliśmy, że argumentów za tzw. ujawnieniem jest więcej niż przeciw. Realna stała się groźba utraty autorów. Na oficjalny rynek zaczęły wchodzić nowe, przejmujące inicjatywę firmy. Cenzura stała się prawie niezauważalna. Drukowanie książek drogich i w małych nakładach stało się bezsensowne. Chcemy wydawać książki profesjonalnie, niekoniecznie wiele, ale starannie, z dbałością o stronę graficzną i edytorską. Obecna sytuacja jest nie, zgodna z oczekiwaniami, jakie mieliśmy brak części artykułu Uznaliśmy, że argumentów za tzw. ujawnieniem jest więcej niż przeciw. Realna stała się groźba utraty autorów. Na oficjalny rynek zaczęły wchodzić nowe, przejmujące inicjatywę f

 • Listy / Od prawicy do lewicy

  GW Poznań Joanna Jachimowicz, Łukasz L. Nitkowski 13-02-1997

  . Biorąc pod uwagę temat debaty, wyznaczyli oni swoich przedstawicieli, którymi byli Bogna Wojciechowska (SLD) oraz Ireneusz Kozecki (PSL). Po analizie artykułu dochodzimy do wniosku, iż czytelnicy mogą uznać naszą organizację za tendencyjną partyjnie, gdyż w relacji brakuje informacji o udziale wszystkich zaproszonych polityków. Pragniemy zauważyć, że w debacie uczestniczyli także panowie: Tomasz Witkowski z AWS, Krzysztof Hajder z Federacji Młodych UP, a nie tylko wymieniony przez Państwa Krzysztof . Biorąc pod uwagę temat debaty, wyznaczyli oni swoich przedstawicieli, którymi byli Bogna Wojciechowska (SLD) oraz Ireneusz Kozecki (PSL). Po analizie artykułu dochodzimy do wniosku, iż czytelni

 • "Te kosztowne kapilary"

  dom, dodatek do GW Wrocław JAROSŁAW WITYK,, DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH, PUH ALTEX 30-08-2000

  listy Po przeczytaniu artykułu "Te kosztowne kapilary" w "Gazecie Dom" z 23 sierpnia pragnę zwrócić uwagę na istotne nieścisłości w stosunku do zamieszczonych w tekście informacji: 1. Metrona Polska zainstalowała w kraju ok. 1.200 tys. podzielników. Jest to istotna różnica, ponieważ wynikowa średnia to 3,5 podzielnika na mieszkanie. 2. Altex jako przedstawiciel firmy Metrona Polska nie ściąga żadnych należności, lecz zajmuje się jedynie montażem i serwisem (odczytami) podzielników. Także firma listy Po przeczytaniu artykułu "Te kosztowne kapilary" w "Gazecie Dom" z 23 sierpnia pragnę zwrócić uwagę na istotne nieścisłości w stosunku do zamieszczonych w tekście informacji: 1. Metrona Polsk

 • Wyjaśnienie

  GW Opole PROF. KRZYSZTOF KAWALEC, NACZELNIK DELEGATURY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ - KŚZPNP W OPOLU 03-08-2007

  Z rozmowy, przeprowadzonej ze mną przez Pana Redaktora Mariusza Lodzińskiego, a nieautoryzowanej, wprowadzono do artykułu "IPN ma osądzić Osmańczyka", opublikowanego w "Gazecie Wyborczej Opole" z dnia 25 lipca 2007 r., sformułowania, których w cytowanym brzmieniu i kontekście nie użyłem, a które wypaczają tryb prac prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej. Wyjaśniam zatem, że na każde urzędowe pismo, które dotrze do IPN, mamy obowiązek udzielić odpowiedzi, ale pismo takie nie powoduje Z rozmowy, przeprowadzonej ze mną przez Pana Redaktora Mariusza Lodzińskiego, a nieautoryzowanej, wprowadzono do artykułu "IPN ma osądzić Osmańczyka", opublikowanego w "Gazecie Wyborczej Opole" z

 • Wokół podziałów

  Gazeta Wyborcza 02-04-1990

  W związku z polemiką wo­kół artykułu Adama Michnika "Poczekajmy z podziałami" ("Gazeta" nr 56) warto poznać opinie działaczy terenowych komitetów obywatelskich ze­brane przed dwoma tygodniami przez Zespół Analiz Wybor­czych OKP. Zespół zebrał opinie około setki działaczy komitetów z osiedli, gmin, dawnych powia­tów i województw, którzy wzię­li udział w spotkaniu 18 marca w Sejmie: - ponad połowa była zdania, że OKP powinien zachować jed­ność, dopóki istnieje ruch ko­mitetów obywatelskich W związku z polemiką wo­kół artykułu Adama Michnika "Poczekajmy z podziałami" ("Gazeta" nr 56) warto poznać opinie działaczy terenowych komitetów obywatelskich ze­brane przed dwoma tygodniami przez

 • KLAN

  Gazeta Telewizyjna MKOR 14-10-2005

  poniedziałek-środa 17:30 TVP 1 PONIEDZIAŁEK: Surmaczowa mówi mężowi, że znalazła już zastępczą matkę, teraz kolej na niego. Przerażony Koziełło szuka rady u Pawła. Podkomisarz Lisiecki dostaje wyniki analizy ziół z termosu Marczakowej. Wygląda na to, że starsza pani chciała pozbyć się męża. WTOREK: Malina ma pretensje do Jeremiasza o jego nikłe zainteresowanie jej osobą. Na zarzuty o rysowanie karoserii reaguje wściekłością. Przerażony mężczyzna usiłuje zadzwonić na pogotowie. Z opresji ratuje poniedziałek-środa 17:30 TVP 1 PONIEDZIAŁEK: Surmaczowa mówi mężowi, że znalazła już zastępczą matkę, teraz kolej na niego. Przerażony Koziełło szuka rady u Pawła. Podkomisarz Lisiecki dostaje wyniki

 • SPROSTOWANIE

  GW TORUŃ PAWEŁ PIOTROWICZ, REDAKCJA 07-08-2008

  W artykule "Modernizacja atrakcji" ("Gazeta Wyborcza" w Toruniu, 1.08.2008 r.) błędnie zacytowano wypowiedź dyrektora Marcina Maksima, udzieloną podczas konferencji prasowej dotyczącej m.in. nowej toruńskiej fontanny. W treści artykułu napisano: "Artysta projektujący amfiteatr zaplanował, że siedziska będą żelbetowe", gdy tymczasem podczas konferencji padły słowa: "Architekt projektujący amfiteatr zaplanował, że siedziska będą żelbetowe".Z poważaniemPAWEŁ PIOTROWICZ W artykule "Modernizacja atrakcji" ("Gazeta Wyborcza" w Toruniu, 1.08.2008 r.) błędnie zacytowano wypowiedź dyrektora Marcina Maksima, udzieloną podczas konferencji prasowej dotyczącej m.in. nowej to

 • Ukradli 400 kg cukru

  strony lokalne GW - Kielce ANGK 16-03-2011

  Blisko pół tony coraz droższego w ostatnich tygodniach w Polsce artykułu z magazynu zniknęło w nocy z środy na czwartek. Na nic zdała się analiza monitoringu, bo złodzieje go wyłączyli. Sprawa pewnie nie ujrzałaby światła dziennego, gdyby nie znajdujący się obok inny sklep wielobranżowy. Przeglądając w poniedziałek nagrania z monitoringu z ostatnich dni, jego pracownicy zauważyli dwóch mężczyzn wynoszących nocą z magazynu hipermarketu ogromne ilości cukru. Sprawcami okazali się 28-letni Pracownik i ochroniarz hipermarketu w Skarżysku ukradli z niego 400 kg cukru.

Polecane tematy

Inne artykuły

Jagiellonka zaprasza
Dżem
Salsa z doktorem ekonomii
Tylko Kiler
Pszczoły na dachu Wroclavii
Święto patrona miasta. Wystawy, filmy, spotkania
Wyobraźnia Ziemskiego
ŻYWA SKAMIELINA
Tropami wyobraźni Schulza
Jednak wygraliśmy to Euro
Test przed pucharem
Stop podwyżkom opłat za użytkowanie wieczyste
Optima: tanie stacje Lotosu
Marina, kort nad Wartą
Wrocławianki górą
Akustyk 127. / RZEMIOSŁO / Izba Rzemieślnicza przygotowuje do zawodu
Rower dla wybranych
Lech w strefie spadkowej
ZAPOWIEDŹ JUTRO
Zbiórka krwi przy ul. Traugutta
Modnie i zdrowo
Inauguracja Sezonu żeglarskiego w Szczecinie
Urzędnik z ludzką twarzą
Arafat w śpiączce i agonii
Więcej inwestycji
LIGA OKRĘGOWA
BĄDŹ TAM
ILE KOSZTUJĄ STREFY KIBICA?
Są chętni na Piwnicę
Na mieszkania za mało, dla budżetu za dużo
Kielecki akcent na festiwalu w Gdyni
Dramat z nagością w tle
Marta nieba warta
Remisowali tylko do przerwy
Sposób na dzieciaki
KRONIKA POLICYJNA
Na rezonans do stolicy lub do Kielc
Wzrosła liczba przeszczepów
O Ukrainie, czipach dla polityków i gafie Obamy
Wszystko przez drzwi
ZWiK nie musi płacić Hydrobudowie za spadek euro
Mit Nowego Jorku wciąż żyje nad Wisłą
Sztuczne fiołki
Sprostowanie
ZAPOWIEDZI
Pseudokrewniacy
Resovio, mam zawał
Nie jest lekko
Teraz za darmo, później drożej
Nadużył, niech odejdzie
Życzę Bydgoszczy
Teatr wychodzi na ulicę
SPORNY ZAKAZ PALENIA W PARKU
WYRZUĆ GRATY
Koniec niewoli
Stopy niższe. Marże te same
Ostatki na torze
Sałatka z bobu
Pani od czytania wszędzie i o każdej porze
Nieszczęsna Arkadia