Inne tagi

apel polskich

(znalezionych: 20734 )

 • APEL POLSKIEJ AKCJI HUMANITARNEJ

  GW Trójmiasto (Gdańsk) 30-10-1998

  Janina Ochojska w imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej szuka osób i firm chcących pomóc w zorganizowaniu IV Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu. Koszt pobytu jednego uczestnika wynosi ok. 500 zł (bez przelotu). Święta Bożego Narodzenia pielgrzymi spędzą u osób zgłaszających się na apel . Samolot lecący po pielgrzymów, zabierze do Kazachstanu paczki świąteczne, które zawierają: kawę, herbatę, słodycze, środki czystości, kosmetyki, świece, zabawki, kalendarze oraz życzenia malowane przez dzieci. PAH Janina Ochojska w imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej szuka osób i firm chcących pomóc w zorganizowaniu IV Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu. Koszt pobytu jednego uczestnika wynosi ok. 500 zł (bez

 • APEL POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

  GW Trójmiasto (Gdańsk) 09-10-2001

  Bez dachu nad głową pozostało tysiące uciekinierów, a liczba ta na skutek podjętych działań zbrojnych może być znacznie większa. Wpłaty prosimy kierować na konto: BIG BANK GDAŃSKI SA III O/GDAŃSK 11601058-72469000-918 z dopiskiem "pomoc humanitarna dla Afganistanu" lub bezpośrednio do kasy Zarządu Okręgowego PCK, al. Zwycięstwa 27 we wt Bez dachu nad głową pozostało tysiące uciekinierów, a liczba ta na skutek podjętych działań zbrojnych może być znacznie większa. Wpłaty prosimy kierować na konto: BIG BANK GDAŃSKI SA III O/GDAŃSK 11

 • Apel profesorów polskich

  Gazeta Wyborcza Adam MICHNIK 09-03-1992

  Zakrzewski, Andrzej Ziabicki, Tadeusz Zipser, Henryk Żorski, Bogusław Żernick i. Mariusz Żydowo. Wśród sygnatariuszy listu są ludzie znani powszechnie z powagi intelektu i nieskazitelnych zasad. Tacy ludzie nie rzucają słów na wiatr. Nauka polska była przez dziesięciolecia jednym z fundamentów polskiej tożsamości. "Nie można budować nowoczesnej gospodarki bez badań naukowych"- napisali uczenia. Z tym stwierdzeniem nikt rozsądny nie może polemizować. Naukę polską trzeba ratować- tego domaga się (A) Pod dramatycznym apelem w obronie zagrożonej polskiej nauki podpisało się ponad stu przedstawicieli polskiej profesury, których nazwiska drukujemy poniżej. W liście (pełny tekst opublikowała "Gazeta Wyborcza" z 5.03 br.) padły słowa o "zagrażającej Polsce katastrofie cywilizacyjnej".

 • Apel Polskiego Czerwonego Krzyża

  GW Katowice 22-02-2000

  W związku z dramatyczną sytuacją tysięcy uchodźców czeczeńskich znajdujących się w obozach w Inguszeti Polski Czerwony Krzyż zwraca się z gorącym apelem o pomoc finansową dla poszkodowanej ludności. Wpłaty prosimy kierować na konto: BIG Bank Gdański SA I O Warszawa 11601029-30206050 z dopiskiem "Czeczenia" Bezpośrednie wpłaty przyjmowane są także we wszystkich placówkach Polskiego Czerwonego Krzyża oraz w kasie Zarządu Okręgowego PCK - Katowice, ul. PCK 8 (tel. 251 20 11 do 13). W związku z dramatyczną sytuacją tysięcy uchodźców czeczeńskich znajdujących się w obozach w Inguszeti Polski Czerwony Krzyż zwraca się z gorącym apelem o pomoc finansową dla poszkodowanej ludnoś

 • Apel Polskiego Czerwonego Krzyża

  GW Trójmiasto (Gdańsk) 04-01-2005

  W ślad za apelem ogłoszonym przez Międzynarodową Federację Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Polski Czerwony Krzyż zwraca się z gorącą prośbą do społeczeństwa polskiego o pomoc poszkodowanym w wyniku trzęsienia ziemi i fali tsunami, która wystąpiła w Azji Południowo-Wschodniej.Pomorski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku od 31 grudnia 2004 r. prowadzi zbiórki uliczne do oznakowanych logo Czerwonego Krzyża puszek kwestarskich, zgodnie z otrzymaną decyzją MSWi W ślad za apelem ogłoszonym przez Międzynarodową Federację Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Polski Czerwony Krzyż zwraca się z gorącą prośbą do społeczeństwa polskiego o pomoc poszko

 • APEL POLSKIEGO PEN CLUBU

  Gazeta Wyborcza (ad) 29-04-1993

  (W) Z apelem do władz wietnamskich o uwolnienie więzionych za przekonania pisarzy tego kraju wystąpił wczoraj Polski PEN Club. Polski PEN interweniuje w sprawie trzech pisarzy, swoich członków honorowych. Są to: Doan Viet Hoat - profesor i prorektor buddyjskiego uniwersytetu w Sajgonie, Le Duc Vuong - poeta i Pham Thai Thuy - dziennikarz. Zostali aresztowani w 1990 r. za wydawanie nielegalnego pisma "Forum wolności". Dramatyczna jest sytuacja Doan Viet Hoata. W 1976 roku Hoat został skazany na (W) Z apelem do władz wietnamskich o uwolnienie więzionych za przekonania pisarzy tego kraju wystąpił wczoraj Polski PEN Club. Polski PEN interweniuje w sprawie trzech pisarzy, swoich członków

 • Apel Straży Mogił Polskich

  Gazeta Wyborcza doc. dr. hab. Mikołaj IWANOW Prezes Straży Mogił Polskich 13-08-1991

  ". Straż Mogił Polskich " dąży do tego, aby każdy Polak mający mogiły swych bliskich na Wschodzie mógł zwrócić się do organizacji z prośbą o otoczenie ich opieką. Obecnie stowarzyszenie przystąpiło do sporządzenia mapy mogił polskich w ZSRR, mapy miejsc polskiego męczeństwa i cierpień. Wydrukowanie naszego apelu w "Komsomoliskiej Prawdzie" spotkało się w społeczeństwie radzieckim z niespodziewanie szerokim odzewem. W ciągu zaledwie kilku miesięcy do Wrocławia nadeszły setki listów ze wszystkich stron ". Straż Mogił Polskich " dąży do tego, aby każdy Polak mający mogiły swych bliskich na Wschodzie mógł zwrócić się do organizacji z prośbą o otoczenie ich opieką. Obecnie stowarzyszenie przystąpiło

 • Apel do Narodu Polskiego

  Gazeta Wyborcza MIKOŁAJ LIZUT 13-05-2003

  "Nasz dziennik", 10-11 maja Przedstawiciele nauki i kultury związani z Radiem Maryja opublikowali w "Naszym Dzienniku" " Apel do narodu polskiego " wzywający do odrzucenia integracji europejskiej w czerwcowym referendum. Oto jego fragmenty: "Są w historii Narodu chwile wyjątkowe, kiedy powszechne jest przekonanie o nie-zwykłej wadze zachodzących wydarzeń. Z najnowszej historii takimi wydarzeniami były: zryw "Solidarności" w roku 1980 oraz przemiany roku 1989. Niestety, musimy z bólem przypomnieć "Nasz dziennik", 10-11 maja Przedstawiciele nauki i kultury związani z Radiem Maryja opublikowali w "Naszym Dzienniku" " Apel do narodu polskiego " wzywający do odrzucenia integracji europejskiej w

 • Apel do inteligencji polskiej

  Gazeta Wyborcza Mazllum SANEJA poeta i publicysta albański, tłumacz literatury polskiej; Ryc. Studio GAZETA 29-07-1992

  , naród o ogromnych tradycjach - stoją dzisiaj w obronie własnej tożsamości w obliczu ślepego gniewu serbskich agresorów. Czy cywilizowany świat dopuści do kolejnej jatki i będzie się biernie przyglądać? Albańczycy szczerze wierzą we wzniosłe ideały Zjednoczonej Europy, w "Europę wyzwoloną z dziedzictwa przeszłości" i ufają... Apel swój kieruję do inteligencji polskiej , aby podniosła głos na rzecz wolności i demokracji, w obronie godności i poszanowania ludzkich praw. List tej samej treści otrzymał , naród o ogromnych tradycjach - stoją dzisiaj w obronie własnej tożsamości w obliczu ślepego gniewu serbskich agresorów. Czy cywilizowany świat dopuści do kolejnej jatki i będzie się biernie przyglą

 • Apel Muzeum Historii Żydów Polskich

  GW Lublin JULIAN TUWIM KWIATY POLSKIE, PRACOWNICY MUZEUM 02-11-2006

  . Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o pomoc.Prywatne historie, dokumenty, listy, fotografie, przedmioty codziennego użytku mogą wzbogacić wiedzę o pokoleniach polskich Żydów, będą także świadectwem pamięci przechowanej przez potomków, przyjaciół i sąsiadów.Otwórzmy Swoje szuflady! Podzielmy się wspomnieniami, rodzinnymi pamiątkami. Niech Nasze osobiste losy staną się częścią projektowanej wystawy Muzeum Historii Żydów Polskich .Muzeum przeprowadziło już szczegółowe poszukiwania i rejestracje w . Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o pomoc.Prywatne historie, dokumenty, listy, fotografie, przedmioty codziennego użytku mogą wzbogacić wiedzę o pokoleniach polskich Żydów, będą także św

 • APEL DO WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE KLERYKALIZACJI KRAJU

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza JERZY BRZEZIŃSKI (PSYCHOLOG); DARIUSZ DOLIŃSKI (PSYCHOLOG); EWA ŁĘTOWSKA (PRAWNIK); EDWARD NĘCKA (PSYCHOLOG); STANISŁAW OBIREK (POLONISTA); HENRYK OLSZEWSKI (PRAWNIK); WIKTOR OSIATYŃSKI (PRAWNIK); JANUSZ REYKOWSKI (PSYCHOLOG); HENRYK SAMSONOWICZ (HISTORYK); JAN STRELAU (PSYCHOLOG); JERZY SZACKI (SOCJOLOG); ANDRZEJ WALICKI (FILOZOF); BOGDAN WOJCISZKE (PSYCHOLOG); JAN WOLEŃSKI (FILOZOF); MIROSŁAW WYRZYKOWSKI (PRAWNIK) 17-10-2014

  winny być zastąpione działaniami mającymi na celu pełne urzeczywistnienie ustrojowych podstaw państwa polskiego i jego porządku prawnego, tak jak tego wymaga konstytucja i inne ustawy. Sygnatariuszami powyższego apelu są profesorowie: winny być zastąpione działaniami mającymi na celu pełne urzeczywistnienie ustrojowych podstaw państwa polskiego i jego porządku prawnego, tak jak tego wymaga konstytucja i inne ustawy. Sygnatarius

 • Apel o pamiątki dla Muzeum Historii Żydów Polskich

  GW Poznań DMK 28-10-2006

  Muzeum Historii Żydów Polskich , które powstaje jako multimedialne centrum edukacji i kultury, prowadzi akcję zbierania pamiątek związanych z historią i losem Żydów Polskich . Zwraca się do wszystkich z gorącym apelem o pomoc.Prywatne historie, dokumenty, listy, fotografie, przedmioty codziennego użytku mogą wzbogacić wiedzę o pokoleniach polskich Żydów, będą także świadectwem pamięci przechowanej przez potomków, przyjaciół i sąsiadów.Otwórzcie Państwo swoje szuflady! Podzielcie się wspomnieniami Muzeum Historii Żydów Polskich , które powstaje jako multimedialne centrum edukacji i kultury, prowadzi akcję zbierania pamiątek związanych z historią i losem Żydów Polskich . Zwraca się do wszystk

 • Apel Polskiego Czerwonego Krzyża

  GW Opole 18-01-2001

  Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Opolu zwraca się z gorącą prośbą do społeczeństwa o pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Salwadorze. W wyniku tego kataklizmu kilkaset osób poniosło śmierć, wielu także zaginęło. Ci, którzy pozostali przy życiu, nie mają dachu nad głową ani środków do życia. Solidaryzując się z nimi, PCK prosi o wpłatę finansową na konto: Bank Zachodni I O/Opole 11201359 - 2857 - 132 - 3000. Bezpośrednich wpłat można także dokonywać we wszystkich placówkach PCK na terenie Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Opolu zwraca się z gorącą prośbą do społeczeństwa o pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Salwadorze. W wyniku tego kataklizmu kilkaset osób poniosło śmierć, wiel

 • Apel Polskiej Akcji Humanitarnej

  Gazeta Stołeczna JANINA OCHOJSKA, PREZES ZARZĄDU FUNDACJI, POLSKA AKCJA HUMANITARNA 28-11-1998

  W sobotę i niedzielę Polska Akcja Humanitarna organizuje ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na sfinansowanie samolotu IV Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu. Potrzebna jest suma ok. 430 tys. zł. Zbiórka będzie odbywała się w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Opolu, Płocku, Poznaniu, Rzeszowie, Suwałkach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. O dokładnych miejscach zbiórki będą informowały lokalne media. Jest to W sobotę i niedzielę Polska Akcja Humanitarna organizuje ogólnopolską zbiórkę pieniędzy na sfinansowanie samolotu IV Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu. Potrzebna jest suma ok. 430 tys. zł. Zbiórka

 • Apel w obronie nauki polskiej

  Gazeta Wyborcza Z upoważnienia Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Andrzej GRĘBECKI / Renata DĄBROWSKA / Bogusław ŻERNICKI 14-02-1992

  Apelujemy do wszystkich władz i osób odpowiedzialnych, by zajęły się ocaleniem rzeczywistej nauki, najlepszych warsztatów badawczych i związanej z nimi najlepszej kadry. Wierzymy bowiem, że w kraju rządzonym przez ludzi światłych instytuty stojące na europejskim poziomie zawsze znajdą miejsce, uznanie i przychylność, niezależnie od sposobu zarządzania nauką. Rozumiejąc, że Polski dziś nie stać na utrzymanie całej rozbudowanej w przeszłości sieci instytutów, cenimy sobie zaliczenie [Inst Apelujemy do wszystkich władz i osób odpowiedzialnych, by zajęły się ocaleniem rzeczywistej nauki, najlepszych warsztatów badawczych i związanej z nimi najlepszej kadry. Wierzymy bowiem, że w kraju r

 • Apel Muzeum Historii Żydów Polskich

  GW Opole 04-11-2006

  Muzeum Historii Żydów Polskich prowadzi akcję rejestracji pamiątek związanych z historią i losem Żydów polskich .Prywatne historie, dokumenty, listy, fotografie, przedmioty codziennego użytku mogą wzbogacić wiedzę o pokoleniach polskich Żydów, będą także świadectwem pamięci przechowanej przez potomków, przyjaciół i sąsiadów.Otwórzmy swoje szuflady! Podzielmy się wspomnieniami, rodzinnymi pamiątkami. Niech nasze osobiste losy staną się częścią projektowanej wystawy Muzeum Historii Żydów Polskich Muzeum Historii Żydów Polskich prowadzi akcję rejestracji pamiątek związanych z historią i losem Żydów polskich .Prywatne historie, dokumenty, listy, fotografie, przedmioty codziennego użytku mog

 • Apel do Telekomunikacji Polskiej SA

  KOMPUTER 28-04-1998

  To: zabadeus@mailer.cst.tpsa.pl Cc: mirlun@ml.gov.pl, k.gorska@sejm.gov.pl, wisznie@kbn.gov.pl, mk@kbn.gov.pl Subject: Internet dla wszystkich Do Zarządu Telekomunikacji Polskiej SA, ministra łączności, sejmowej komisji transportu i łączności, Komitetu Badań Naukowych Coraz więcej autorytetów na świecie uznaje, że Internet jest dobrem kultury. Jest źródłem wiedzy i środkiem komunikacji w każdej niemal dziedzinie życia. Jest przy tym źródłem rozrywki - to oczywiście zaleta, a nie wada. Zatem To: zabadeus@mailer.cst.tpsa.pl Cc: mirlun@ml.gov.pl, k.gorska@sejm.gov.pl, wisznie@kbn.gov.pl, mk@kbn.gov.pl Subject: Internet dla wszystkich Do Zarządu Telekomunikacji Polskiej SA, ministra łączn

 • APEL DO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Gazeta Wyborcza SYGNATARIUSZE LISTU: CEE BANKWATCH, CENTRUM OCHRONY MOKRADEŁ (CMOK), GREENPEACE, OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW (OTOP), POLSKA ZIELONA SIEĆ (PZS), PRACOWNIA NA RZECZ WSZYSTKICH ISTOT (PNRWI), STOWARZYSZENIE INTEGRACJI STOŁECZNEJ KOMUNIKACJI (SISKOM), WWF POLSKA 30-07-2007

  W imieniu organizacji zaangażowanych w kampanię na rzecz ochrony Doliny Rospudy apelujemy jeszcze raz do władz polskich , w szczególności do Rządu, o wstrzymanie wszelkich prac na obszarze znajdującym się w sieci Natura 2000 - również po 1 sierpnia, czyli po zakończeniu tzw. okresu lęgowego ptaków.Wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się przestrzegać prawa wspólnotowego. Jak wiadomo, planowany przez władze przebieg obwodnicy Augustowa został zakwestionowany przez Komisję Europejską W imieniu organizacji zaangażowanych w kampanię na rzecz ochrony Doliny Rospudy apelujemy jeszcze raz do władz polskich , w szczególności do Rządu, o wstrzymanie wszelkich prac na obszarze znajdując

 • Białoruski apel do polskich dziennikarzy

  Gazeta Wyborcza gog 05-10-1996

  - Jedźcie na Białoruś, piszcie o tym, co się tam dzieje - apelował wczoraj w Warszawie do polskich dziennikarzy Igor Rynkiewicz, dyrektor zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich. Nagłośnienie dramatycznych wydarzeń byłoby, jego zdaniem, najlepszą pomocą dla Białorusi zagrożonej dyktaturą. Rynkiewicz mówił o prześladowaniu niezależnej prasy, zamknięciu jedynej niezależnej stacji radiowej w Mińsku, o pełnej kontroli prezydenta Aleksandra Łukaszenki nad państwową TV i radiem. - Dla - Jedźcie na Białoruś, piszcie o tym, co się tam dzieje - apelował wczoraj w Warszawie do polskich dziennikarzy Igor Rynkiewicz, dyrektor zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Białoruskich. Nagłośnie

 • Apel w obronie Programu 2 Polskiego Radia

  Gazeta Wyborcza - Kraj Anna Bolecka ? pisarka, Jerzy W. Borejsza ? kierownik Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów Drugiej Wojny Światowej Instytutu Historii PAN, profesor zwyczajny Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jacek Bromski ? prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Mirosław Chojecki ? honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Krzysztof Czyżewski ? dyrektor Ośrodka Pogranicze, Krzysztof Dorosz ? eseista, dziennikarz BBC i PR, członek zarządu Polskiego Pen Clubu, Grzegorz Gazda ? profesor literaturoznawstwa, UŁ, Michał Głowiński ? profesor IBL PAN, historyk literatury, pisarz, Jacek Hołówka ? profesor, etyk, Jerzy Jarzębski ? profesor UJ, historyk literatury, Krzysztof Knittel ? prezes Polskiej Rady Muzycznej, Krystyna Kofta ? pisarka, Mieczysław Kominek ? prezes Polskich Nagrań, dyrektor Polskiego Centrum Informacji Muzycznej, Jacek Korczakowski ? prezes Związku Polskich Kompozytorów i Autorów ZAKR, Jerzy Kornowicz ? prezes Związku Kompozytorów Polskich, Zygmunt Krauze ? kompozytor, Grzegorz Michalski ? prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, Krzysztof Myszkowski ? pisarz, redaktor naczelny ?Kwartalnika Artystycznego?, Anna Nasiłowska ? profesor IBL PAN, historyk literatury, pisarka, Adam Pomorski ? wiceprezes Polskiego Pen Clubu, Maria Poprzęcka ? prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Magdalena Radziejowska ? dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, Adam Sławiński ? prezes Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Iwona Smolka ? członek prezydium zarządu Polskiego Pen Clubu, Piotr Sommer ? poeta, redaktor naczelny ?Literatury na Świecie?, Jan Stęszewski ? muzykolog, Maciej Strzembosz ? prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, Leszek Szaruga ? profesor, pisarz i krytyk literacki, Andrzej Werner ? profesor IBL PAN, krytyk literacki i filmowy 14-07-2009

  WARSZAWA, 11 LIPCA 2009 My, przedstawiciele środowisk twórczych oraz słuchacze Programu 2 Polskiego Radia, zdecydowanie popieramy protest zespołu tej stacji doprowadzonej do katastrofalnej sytuacji finansowej. Niekomercyjne programy kulturalne radia publicznego są chlubą rozwiniętych cywilizacyjnie krajów europejskich. Zniknięcie takiego programu z anteny Polskiego Radia byłoby hańbą dla Polski . Program 2 to największa filharmonia i scena słowa w Polsce. Służy wszystkim mieszkańcom kraju WARSZAWA, 11 LIPCA 2009 My, przedstawiciele środowisk twórczych oraz słuchacze Programu 2 Polskiego Radia, zdecydowanie popieramy protest zespołu tej stacji doprowadzonej do katastrofalnej sytuacji

Polecane tematy

Inne artykuły

Połowa kwartetu przyjechała z Pragi
KALENDARZ PROMOCJI
Waliły się drzewa
Otwarcie w Jurgowie
Ursynów niestary i ciągle Jary
Nauczmy się doceniać piękno
Kryminalna zagadka Kopernika
Boże Ciało w Lublinie
Maciej Maria Kozłowski
Plebiscyt Łódzkie Sukcesu: w maju wygrywa wynalazek Politechniki
CITY KONKURS
W POSZUKIWANIU ZAGINIONEJ IDEI
CO ROBI Z LUDŹMI NIENAWIŚĆ
CZYTELNICY DO "GAZETY"
NECROEXPO FILMOWYM BOHATEREM
KONSUMENCKAKA OPINIA PUBLICZNA
Partia Razem daje radę
Remis Górnika w Gorzowie
POWRÓT DO SULEJÓWKA
Jeszcze na papierze, a już się rozrasta
Tylko Kudrycka
Odlot z "Gazetą"
Jamajski karnawał
Marilyn Manson w krainie czarów
NASZA HISTORIA
Jawor W Sądzie apelacyjnym
Oryginalne połączenie gotyku z nowoczesnością
ZAPOWIEDZI
Szóstoklasiści sprawdzą się przed prawdziwym egzaminem
Trudne mecze Resovii
Jak zostać prawdziwym straszakiem
Liczba dnia
YouTube nas rozliczy
Śmiertelny skok
2 TVP
Wisła dostępna!
Mężczyzna został potrącony na przejściu dla pieszych przy ul. Janka Wiśniewskiego w Gdyni
Jest już subkonto "czołg"
Donoszę, że...
Pomalujmy sami
Z Victorii do Bełchatowa
Na szerokim paśmie
PREMIER LIDEREM PIS W POZNANIU?
Z TWOJEGO PODWÓRKA
Wyniki
Skromnie
Nestor wśród festiwali
Nowy VAT i samochody
Jak pomagać, to wspólnie
Chcą zmian
Kasa za dobry projekt
Odwaga w małym ciele
TYDZIEŃ Z KONCERTAMI NA MAŁYCH GARBARACH
Droga przez mękę
Ruch premiera
SŁAWA, CHWAŁA, SŁABOŚĆ I WSTYD
Zobaczysz je z daleka
POKOCHAJ ATOM, RZĄD TAK CHCE
Krew na kanistrze
STARTUJĄ NASI