Inne tagi

apel związków

(znalezionych: 1148 )

 • Apel do stowarzyszeń i związków twórczych

  GW Lublin PREZES HONOROWY BOHDAN KRÓLIKOWSKI, PREZES BERNARD NOWAK 08-09-2006

  Szanowni Państwo, za kilkanaście dni rozpocznie się samorządowa kampania wyborcza. Wiele wskazuje na to, że wraz z nią nasilą się próby zjednywania sobie poparcia związków i środowisk twórczych. Niewykluczone, że znów spotkamy się z mniej lub bardziej zawoalowanymi zachętami, a być może i obietnicami korzyści ze strony pretendujących do tytułów, urzędów i foteli. Nie możemy się na to godzić. Jesteśmy zdania, że nie powinniśmy zezwalać komukolwiek na wciąganie nas w doraźne polityczne gry Szanowni Państwo, za kilkanaście dni rozpocznie się samorządowa kampania wyborcza. Wiele wskazuje na to, że wraz z nią nasilą się próby zjednywania sobie poparcia związków i środowisk twórczych. N

 • Grupa inicjatywna zaprasza do dyskusji

  Gazeta Wyborcza (JKP) 21-09-1991

  Przypomnijmy, że wobec wykrycia faktu, iż PKOI działa na podstawie statutu sprzecznego z obowiązującą ustawa o stowarzyszeniach, zaistniała groźba postawienia go w stan zawieszenia lub likwidacji. W lipcu br. ponad 120 osób związanych ze aportem i ruchem olimpijskim wystosowało apel do członków PKOI domagając się demokratycznych przemian. Wśród blisko 20 osób redagujących projekt statutu byli m.in. posłanki Adela Dankowska i Olga Krzyżanowska, przedstawiciel Regionu . Mazowsze "S" Andrzej (A) Grupa inicjatywna, powołana na początku bm. podczas spotkania sygnatariuszy apelu de członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego z przedstawicielami związków sportowych, zakończyło prace nad nowym statutem PKOI.

 • [Apel o potępienie aresztowania...]

  Gazeta Wyborcza jj 28-08-1995

  Apel o potępienie aresztowania i represjonowania działaczy Wolnych Związków Zawodowych na Białorusi skierował Zarząd Regionu "S" Wielkopolska Południowa w Kaliszu do rządu, parlamentu i prezydenta RP.(P) Apel o potępienie aresztowania i represjonowania działaczy Wolnych Związków Zawodowych na Białorusi skierował Zarząd Regionu "S" Wielkopolska Południowa w Kaliszu do rządu, parlamentu i prezydent

 • PREMIER APELUJE - co na to górnicy?

  Gazeta Wyborcza 13-11-1989

  "Brak nam 13 i pół miliona ton węgla - powiedział w sobotnim przemówieniu telewizyjnym z okazji Święta Niepodległości premier Tadeusz Mazowiecki. - Nie ma innego sposobu niż zwiększenie wydobycia. Zwracam się z apelem do górników w tej potrzebie narodowej o to, aby do końca roku i w pierwszym kwartale roku przyszłego podjęli pracę w soboty i abyśmy tą drogą zwiększyli wydobycie węgla. Zwracam się do moich przyjaciół z "Solidarności", zwracam się do obu związków zawodowych, aby len apel poparty "Brak nam 13 i pół miliona ton węgla - powiedział w sobotnim przemówieniu telewizyjnym z okazji Święta Niepodległości premier Tadeusz Mazowiecki. - Nie ma innego sposobu niż zwiększenie wydobycia. Zw

 • Emeryci z prezydentem

  Gazeta Wyborcza 24-08-1991

  (W) Odpowiadając na apel prezydenta "o rozwagę i spokój w kraju" Krajowe Przedstawicielstwo Emerytów i Rencistów odcięło się w piątek od manifestacji planowanej na 27 sierpnia przez Radę Weteranów Pracy OPZZ. Zwróciło się ono do Prezydium OPZZ o odwołanie akcji protestacyjnej, a także wystąpiło do prezydenta Lecha Wałęsy i premiera Bieleckiego o przyjęcie delegatów związków emerytów 27 sierpnia. Przedstawicielstwo zrzesza 15 związków emerytów, rencistów, inwalidów i kombatantów (w tym Radę (W) Odpowiadając na apel prezydenta "o rozwagę i spokój w kraju" Krajowe Przedstawicielstwo Emerytów i Rencistów odcięło się w piątek od manifestacji planowanej na 27 sierpnia przez Radę Weteranów

 • KRÓTKO / Kadra dla menedżerów

  GW Katowice (-) 05-01-1995

  Katowice. Związek zawodowy "Kadra" zamierza przekształcić się niebawem w organizację otwartą dla kierownictwa i menedżerów wszystkich branż przemysłu i jego zaplecza - poinformowali członkowie prezydium związku podczas środowego posiedzenia w Katowicach. W najbliższych dniach ma zostać skierowany apel do wszystkich związków zrzeszających osoby zarządzające przedsiębiorstwami o przystępowanie do konfederacji związków zawodowych "Kadra". Przypomnijmy, że członkami "Kadry" są osoby zarządzające Katowice. Związek zawodowy "Kadra" zamierza przekształcić się niebawem w organizację otwartą dla kierownictwa i menedżerów wszystkich branż przemysłu i jego zaplecza - poinformowali członkowie prezyd

 • KRAJ W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza IGGY, PAP 09-02-1999

  Unia Pracy apeluje o jak najszybsze rozpoczęcie rozmów, których celem będzie zawarcie paktu społecznego. Szef UP Marek Pol powiedział wczoraj dziennikarzom, że pakt powinien dotyczyć sposobu wdrażania reform, których nadmiar spowodował ogromne zamieszanie w kraju, i bardziej sprawiedliwego rozłożenia ciężaru ich przeprowadzania. UP kieruje apel do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, związków zawodowych i partii politycznych. Unia Pracy apeluje o jak najszybsze rozpoczęcie rozmów, których celem będzie zawarcie paktu społecznego. Szef UP Marek Pol powiedział wczoraj dziennikarzom, że pakt powinien dotyczyć sposobu wdrażani

 • FRANCUZI: STRAJK BRYTYJCZYCY: STOP

  Gazeta Wyborcza PAP, D 25-11-2002

  British Airways odwołały ponad 70 lotów w poniedziałek i we wtorek z powodu strajku kontrolerów lotów we Francji. Ministerstwo transportu Francji podało, że część kontrolerów w odpowiedzi na apel związków zawodowych może przerwać pracę, ale minimalny ruch lotniczy będzie zapewniony. British Airways odwołały ponad 70 lotów w poniedziałek i we wtorek z powodu strajku kontrolerów lotów we Francji. Ministerstwo transportu Francji podało, że część kontrolerów w odpowiedzi na apel

 • Projekt statutu w Radzie Związków

  Gazeta Wyborcza (JKP) 17-09-1991

  (A) Dobiegają końca prace nad projektem nowego statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do grupy inicjatywnej, która została wyłoniona podczas niedawnego spotkania autorów Apelu do członków PKOl. z przedstawicielami związków sportowych, zgłosiło się wiele osób z konkretnymi pomysłami i programami. Są wśród nich byli sportowcy- olimpijczycy, ludzie kultury i nauki. W pracach nad nowelizacją statutu oraz w demokratycznych przeobrażeniach PKOl. zgodzili się wziąć udział m.in.: wicemarszałek Sejmu (A) Dobiegają końca prace nad projektem nowego statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do grupy inicjatywnej, która została wyłoniona podczas niedawnego spotkania autorów Apelu do członków PKOl.

 • Kwiaty Dla Polski Podziemnej

  GW Trójmiasto (Gdańsk) DOR 28-09-1998

  Apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Państwa Podziemnego upamiętniły obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Gdańsku. Na uroczystość przybyło kilkadziesiąt osób ze związków kombatanckich, niepodległościowych i organizacji harcerskich. - W tym miejscu będą się spotykać co rok ci, którym droga jest pamięć Państwa Podziemnego - zapowiedział wojewoda gdański Tomasz Sowiński. Po uroczystościach pod pomnikiem goście przemaszerowali do Bazyliki Mariackiej. Mszę świętą w Apel poległych, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Państwa Podziemnego upamiętniły obchody Dnia Polskiego Państwa Podziemnego w Gdańsku. Na uroczystość przybyło kilkadziesiąt osób ze

 • Capstrzyk Na Cmentarzu

  GW Szczecin rem 02-09-1999

  Uroczystym capstrzykiem pod pomnikiem Bohaterów Września na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie uczczono wczoraj 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ze sztandarami swoich związków stawili się kombatanci, nie zabrakło władz miejskich i wojewódzkich oraz przedstawicieli wojska i policji. Byli też dowódcy formującego się Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód. Modlitwę za zmarłych odmówił arcybiskup Zygmunt Kamiński. Po apelu poległych tak huknęły salwy kompanii honorowej, że w samochodach Uroczystym capstrzykiem pod pomnikiem Bohaterów Września na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie uczczono wczoraj 60. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ze sztandarami swoich związków stawili się ko

 • Druga zbiórka

  GW Szczecin KOV 15-07-2002

  Kolejna, druga zbiórka datków na pomoc dla stoczniowców i ich rodzin przeprowadzona została wczoraj w kościołach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Z apelem o pomoc w specjalnym liście zwrócił się do wiernych arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński Zygmunt Kamiński. Zbiórkę nadzoruje Caritas archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. O tym, do kogo trafią pieniądze, decydować będzie komisja utworzona z przedstawicieli Kościoła i związków zawodowych stoczni. <SRODAUTOR Kolejna, druga zbiórka datków na pomoc dla stoczniowców i ich rodzin przeprowadzona została wczoraj w kościołach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej Z apelem o pomoc w specjalnym liście zwrócił s

 • Manifestacji dzień drogi

  Gazeta Wyborcza (mor) 03-11-1990

  BUKARESZT. Po czwartkowej demonstracji przeciw liberalizacji cen kilkudziesięciu młodych ludzi zostało na placu Uniwersyteckim na "nocne czuwanie". W piątek po południu pod uniwersytet ponownie napłynęło dwa tysiące manifestantów. Ustawione wokół placu barykady blokują ruch uliczny. Na apel konfederacji związków zawodowych "Alfa" w piątek przed "pałacem Ceausescu" w południowej części Bukaresztu również zebrało się kilka tysięcy osób, głównie robotników. Manifestanci na placu Uniwersyteckim BUKARESZT. Po czwartkowej demonstracji przeciw liberalizacji cen kilkudziesięciu młodych ludzi zostało na placu Uniwersyteckim na "nocne czuwanie". W piątek po południu pod uniwersytet ponownie napły

 • Niech usłyszą nas w stolicy

  GW Białystok TP 17-02-2006

  Niech komendanci miejscy i powiatowi podadzą się do dymisji - taki apel wystosował wczoraj zarząd terenowy policyjnych związków zawodowych. To ich gest solidarności ze zwolnionym komendantem Jackiem Warchołem- Jeżeli wszyscy zastosują się do tego apelu , to komendant wojewódzki [Adam Mularz - red.] będzie musiał powiadomić o tym komendę główną i wtedy wybuchnie afera - twierdzi Grzegorz Oniszczuk, szef związków zawodowych. - Jeżeli komendant główny Marek Bieńkowski zobaczy, co się u nas dzieje Niech komendanci miejscy i powiatowi podadzą się do dymisji - taki apel wystosował wczoraj zarząd terenowy policyjnych związków zawodowych. To ich gest solidarności ze zwolnionym komendantem Jack

 • Ostatni zryw / KATOWICE. Tramwaje wciąż bez pieniędzy

  GW Katowice Piotr Purzyński 20-05-1999

  , uzależnił wykupienie usług na drugie półrocze od zmian restrukturyzacyjnych w PKT. Ponieważ przedsiębiorstwo nie ma na takie działania pieniędzy, ograniczono się do zwalniania ludzi. Do końca roku odejdzie ich blisko 500. Wczoraj w Katowicach Janusz Sikora, rzecznik związków zawodowych z PKT, odczytał apel do 15 gmin, w których jeżdżą tramwaje, o wykupienie kursów po godzinie 18. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z nadwyżek budżetowych gmin. Zdaniem Wojciecha Kulawiaka, aby przedsiębiorstwo mogło , uzależnił wykupienie usług na drugie półrocze od zmian restrukturyzacyjnych w PKT. Ponieważ przedsiębiorstwo nie ma na takie działania pieniędzy, ograniczono się do zwalniania ludzi. Do końca roku

 • Nie wolno zmarnować tamtej krwi

  Gazeta Wyborcza TOMASZ GOS, GDYNIA 18-12-1998

  oraz delegacje związków zakładowych pracy i organizacji społecznych. Apel odbył się w miejscu, gdzie w czwartek rano, 28 lat temu, służby mundurowe oddały strzały w stronę pierwszych robotników idących do pracy. Zginęło wtedy 18 osób. Wieczorem władze Gdyni i mieszkańcy przeszli przez miasto z zapalonymi zniczami. oraz delegacje związków zakładowych pracy i organizacji społecznych. Apel odbył się w miejscu, gdzie w czwartek rano, 28 lat temu, służby mundurowe oddały strzały w stronę pierwszych robotników

 • Groźne plastiki?

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza MARK 26-02-2014

  - Musimy zrozumieć wpływ ponad 4 tys. związków chemicznych zawartych w takich opakowaniach - twierdzą uczeni, którzy w piśmie "Journal of Epidemiology & Community Health" wystosowali apel w tej sprawie. Zauważają, że są one powszechnie używane do produkcji wielu opakowań. Choć mogą przenikać do jedzenia w śladowych ilościach, to jednak zjadamy je codziennie przez wiele lat. A ich długofalowy wpływ na zdrowie nie został na razie zbadany. Inni uczeni podkreślają, że np. formaldehyd jest Istnieje ryzyko, że żywność pakowana w folię i plastik wywołuje otyłość, cukrzycę oraz zaburzenia neurologiczne lub nawet raka.

 • Nie szyją, nie latają, nie uczą

  Gazeta Wyborcza (mor) 17-04-1991

  BELGRAD. Na apel komunistycznych związków zawodowych Serbii we Wtorek pracę przerwały przedsiębiorstwa tekstylne i metalurgiczne. Strajkujący domagają się trzymiesięcznego zamrożenia cen, na podstawowe produkty spożywcze i gwarancji rządu republiki, że wszyscy pracownicy będą regularnie otrzymywać pensje: z powodu trudności gospodarczych terminy wypłat są bowiem płynne. Od tygodnia trwa strajk mechaników linii lotniczych "JAT", którzy protestują przeciwko planowanym redukcjom personelu. Nie BELGRAD. Na apel komunistycznych związków zawodowych Serbii we Wtorek pracę przerwały przedsiębiorstwa tekstylne i metalurgiczne. Strajkujący domagają się trzymiesięcznego zamrożenia cen, na pods

 • Plantatorzy protestują

  Gazeta Wyborcza d, PAP 14-09-1996

  Przedstawiciele wszystkich Okręgowych Związków Plantatorów Tytoniu, reprezentujący 70 tys. polskich plantatorów, wystosowali do premiera i parlamentu apel o zamrożenie na ten rok stawek akcyzy na wyroby tytoniowe. Plantatorzy zaniepokojeni są gwałtownym spadkiem sprzedaży papierosów, który w pierwszym półroczu wyniósł aż 11 proc. Martwią się też, że będą musieli poważnie ograniczyć swoje przyszłoroczne uprawy. Ich zdaniem produkcja tytoniowych fabryk spadła, bo papierosy w ostatnim roku zbyt Przedstawiciele wszystkich Okręgowych Związków Plantatorów Tytoniu, reprezentujący 70 tys. polskich plantatorów, wystosowali do premiera i parlamentu apel o zamrożenie na ten rok stawek akcyzy na

 • [LUKSEMBURG...]

  The Wall Street Journal Europe, dodatek do Gazety Wyborczej [-] 27-06-1994

  . Wcześniejsze apele obu związków o demonstracje spotykały się z dosyć chłodną reakcją pracowniów sektora bankowego. [Notowania wybranych firm i kurs akcji w zszywce] . Wcześniejsze apele obu związków o demonstracje spotykały się z dosyć chłodną reakcją pracowniów sektora bankowego. [Notowania wybranych firm i kurs akcji w zszywce]

Polecane tematy