Inne tagi

arbiter prof

(znalezionych: 273 )

 • Polski rząd ma arbitra

  Gazeta Wyborcza DOM 23-01-2003

  Prof . Jerzy Rajski został arbitrem reprezentującym polski rząd w sporze arbitrażowym z holenderskim konsorcjum Eureko Prof . Rajski jest jednym z najbardziej znanych ekspertów w zakresie postępowania arbitrażowego. Jest szefem katedry Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji UW. Pełni także funkcję m.in. członka komisji kodyfikacyjnej prawa cywilnego działającej przy ministrze sprawiedliwości, wiceprzewodniczącego kolegium arbitrów sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Prof . Jerzy Rajski został arbitrem reprezentującym polski rząd w sporze arbitrażowym z holenderskim konsorcjum Eureko Prof . Rajski jest jednym z najbardziej znanych ekspertów w zakresie postępo

 • ZAPROSZENIA

  Gazeta Stołeczna TU, KŁO 08-11-2007

  Spotkanie z Wałęsą Spotkanie z prezydentem Lechem Wałęsą, autorem książki "Moja III RP", godz. 19.30, EMPiK Junior, ul. Marszałkowska 116/122. Rozmowę z autorem poprowadzi Katarzyna Kolenda-Zaleska. Różnorodność Europy Wykład prof . Krzysztofa Pomiana "Różnorodność europejska: dziś i jutro", godz. 16, BUW, s. 316, ul. Dobra 56/66. Wstęp wolny. Wystawa w Alejach W piątek, 9 listopada o godz. 12. w Al. Ujazdowskich przed Ogrodem Botanicznym otwarta zostanie wystawa "Reżimy totalitarne wobec Spotkanie z Wałęsą Spotkanie z prezydentem Lechem Wałęsą, autorem książki "Moja III RP", godz. 19.30, EMPiK Junior, ul. Marszałkowska 116/122. Rozmowę z autorem poprowadzi Katarzyna Kolenda-Zaleska.

 • ARBITRAŻ W SPRAWIE EUREKO RUSZYŁ

  Gazeta Wyborcza DOM 09-05-2003

  tego inwestora dodatkowych 21 proc. akcji PZU, co dawałaby inwestorowi kontrolę nad tą spółką ubezpieczeniową. Arbitrem Eureko jest znawca prawa międzynarodowego Stephen Schwebel. Rząd polski reprezentuje prof . Jerzy Rajski, jeden z najbardziej znanych ekspertów w zakresie postępowania arbitrażowego. tego inwestora dodatkowych 21 proc. akcji PZU, co dawałaby inwestorowi kontrolę nad tą spółką ubezpieczeniową. Arbitrem Eureko jest znawca prawa międzynarodowego Stephen Schwebel. Rząd polski repr

 • Nasz rząd nie chce amerykańskiego arbitra

  Gazeta Wyborcza PAT 28-11-2005

  kontrolę utracił amerykański inwestor, firma Central European Media Enterprises. CEMS sprawę wygrał i dostał 350 mln dol. odszkodowania. Arbiter może sam ustąpić, wtedy strona, która go powołała, wyznacza następnego. Gorzej, jeśli nie ustąpi, a wniosek o wyłączenie zostanie odrzucony. - Strona, która o to zabiegała, może spodziewać się jego nieprzychylności - wyjaśnia prof . Grzegorz Domański. Dlatego wnioski o zawieszenie arbitra zdarzają się rzadko, bo trzeba mieć do tego mocne argumenty.Polska miała kontrolę utracił amerykański inwestor, firma Central European Media Enterprises. CEMS sprawę wygrał i dostał 350 mln dol. odszkodowania. Arbiter może sam ustąpić, wtedy strona, która go powołała, w

 • Komórkowe odliczanie

  Gazeta Wyborcza Paweł Rożyński 28-12-1995

  stosunkach handlowych tzw. postępowanie arbitrażowe. O racji którejś ze stron ma zdecydować trzech arbitrów. Amerykanie wyznaczyli na swego arbitra jeszcze we wrześniu prof . Wernera Ebke z Konstancji (Niemcy). Wczoraj upłynął termin wyboru arbitra przez stronę polską. - Na razie mogę tylko powiedzieć, że to Polak - poinformował nas wczoraj minister łączności Andrzej Zieliński. Teraz obaj arbitrzy mają 30 dni na wskazanie "superarbitra". Proces przed sądem arbitrażowym może się ciągnąć nawet kilka lat stosunkach handlowych tzw. postępowanie arbitrażowe. O racji którejś ze stron ma zdecydować trzech arbitrów. Amerykanie wyznaczyli na swego arbitra jeszcze we wrześniu prof . Wernera Ebke z Konst

 • W rękach arbitrów

  Gazeta Wyborcza DOM 08-05-2003

  . akcji PZU. To dawałaby mu kontrolę nad spółką ubezpieczeniową. Obecny rząd zwleka z wykonaniem tej umowy, dlatego Eureko skierowało w październiku zeszłego roku sprawę do sztokholmskiego sądu arbitrażowego. Arbitrzy Eureko i polskiego rządu uzgodnili już trzeciego arbitra , który pomoże rozstrzygnąć ten spór. Teraz Eureko musi złożyć pozew, a następnie rząd polski przygotuje swoją odpowiedź. Postępowanie przed sądem arbitrażowym opiera się głównie na dokumentach dotyczących sporu. Każdy arbiter stara . akcji PZU. To dawałaby mu kontrolę nad spółką ubezpieczeniową. Obecny rząd zwleka z wykonaniem tej umowy, dlatego Eureko skierowało w październiku zeszłego roku sprawę do sztokholmskiego sądu arbit

 • Nienaganne maniery

  GW Szczecin SINA 19-10-1999

  Honorowy tytuł Arbiter Elegantiarum Pomeraniae oraz statuetkę Anatola (na zdjęciu) przyznano wczoraj Markowi Tałasiewiczowi, byłemu wojewodzie szczecińskiemu. Kapituła tytułu w tajnym głosowaniu uznała, iż spośród pięciu nominowanych Marek Tałasiewicz najbardziej odpowiada kryteriom stawianym przez kapitułę. Marek Tałasiewicz w boju o zaszczytny tytuł pokonał czterech innych nominowanych, wśród których byli dr Zbigniew Kosiorowski (prezes Polskiego Radia Szczecin SA), prof . Zygmunt Meyer Honorowy tytuł Arbiter Elegantiarum Pomeraniae oraz statuetkę Anatola (na zdjęciu) przyznano wczoraj Markowi Tałasiewiczowi, byłemu wojewodzie szczecińskiemu. Kapituła tytułu w tajnym głosowaniu uz

 • Wałęsa jak de Gaulle

  Gazeta Wyborcza (knysz, an, em) 05-03-1993

  (A) Do końca kwietnia Kancelaria Prezydenta chce zakończyć prace nad projektem konstytucji. Przewiduje on stworzenie w Polsce zbliżonego do francuskiego systemu prezydencko-parlamentarnego z silną pozycją "prezydenta- arbitra ", który byłby jednocześnie "szefem władzy wykonawczej". Nad prezydenckim projektem konstytucji pracują: prof . Lech Falandysz, prof . Andrzej Ajnenkiel, dr Władysław Kulesza, prof . Wiktor Osiatyński, prof . Michał Pietrzak i prof . Andrzej Rzepliński. Za podstawę prac przyjęli (A) Do końca kwietnia Kancelaria Prezydenta chce zakończyć prace nad projektem konstytucji. Przewiduje on stworzenie w Polsce zbliżonego do francuskiego systemu prezydencko-parlamentarnego z silną po

 • Wyrok ostateczny

  GW Szczecin JAKUB LISOWSKI 25-06-2003

  poinformował, że strony konfliktu powołały swoich arbitrów, którzy mają rozstrzygnąć spór. Dziś po raz pierwszy dojdzie do ich spotkania. Ponieważ pod koniec czerwca ub.r. Bekdas sprzedał akcje Gondorowi, teraz on kontynuuje walkę o odszkodowanie. Arbitrzy są znani od roku. Superarbitrem jest prof . Mieczysław Sawczuk z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Arbitrem wyznaczonym przez miasto - Jan Kubiak, szczeciński mecenas, a arbitrem SSA - Eugeniusz Stanek, związany z PZPN. Ta trójka będzie poinformował, że strony konfliktu powołały swoich arbitrów, którzy mają rozstrzygnąć spór. Dziś po raz pierwszy dojdzie do ich spotkania. Ponieważ pod koniec czerwca ub.r. Bekdas sprzedał akcje Gond

 • TEN ZŁY ARBITER

  Gazeta Wyborcza RAFAŁ ZASUŃ, GAZETA WYBORCZA 05-10-2007

  zaufaniu stron, minister skar bu państwa będzie występował przed rozmaitymi sądami arbitrażowymi, także tym przy KIG, jeszcze niejeden raz. Minister Krupiński sugeruje, że wszyscy arbitrzy są z góry o coś podejrzani. Do czego jest mu to potrzebne? Podejrzewam, że dla podkreślenia swej gorliwości - w końcu dla premiera Kaczyńskiego prawnicy są niemalże wrogiem państwa. Nie wiem, czy minister zdaje sobie sprawę z tego, że arbitrem w sądzie przy KIG jest też prof . Grzegorz Domański. PiS poprosiło go zaufaniu stron, minister skar bu państwa będzie występował przed rozmaitymi sądami arbitrażowymi, także tym przy KIG, jeszcze niejeden raz. Minister Krupiński sugeruje, że wszyscy arbitrzy są z gó

 • PILOTAŻOWY SĄD POLUBOWNY / Arbitrzy wyznaczeni

  GW Katowice Jarosław GRABOWSKI 28-12-1994

  polubownie. O tym, czy pretensje gmin są słuszne, zdecydują bezstronni arbitrzy . Na arbitrów gminy proponują poseł [Irena Lipowicz] (doktor habilitowany, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego), [Leon Kieres] (profesor prawa Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz byłego pełnomocnika rządu ds. reformy administracji publicznej prof . [Michał Kulesza]. Jak nas wczoraj poinformował rzecznik prasowy wojewody Stanisław Olejniczak, wczoraj wojewoda zaproponował swoich arbitrów: [Wojciech Popiołek] (profesor prawa polubownie. O tym, czy pretensje gmin są słuszne, zdecydują bezstronni arbitrzy . Na arbitrów gminy proponują poseł [Irena Lipowicz] (doktor habilitowany, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego),

 • Elegancja Przez Duże E

  GW Szczecin pn 02-10-1999

  Nigdy nie patrzyłem na siebie jak na człowieka, który mógłby być wzorem akurat w tej dziedzinie - stwierdził Marek Tałasiewicz, były wojewoda szczeciński, jeden z pięciu nominowanych do tytułu Arbiter Elegantiarum Pomeraniae. Podczas uroczystego wręczania nominacji w konkursie Arbiter Elegantiarum Pomeraniae '99 w czwartkowy wieczór w Klubie 13 Muz było rzeczywiście bardzo elegancko. W sali kominkowej gościom dyskretnie przygrywał duet smyczkowy. Raczono się dobrze schłodzonym szampanem i Nigdy nie patrzyłem na siebie jak na człowieka, który mógłby być wzorem akurat w tej dziedzinie - stwierdził Marek Tałasiewicz, były wojewoda szczeciński, jeden z pięciu nominowanych do tytułu Arbit

 • Ameritech zmienia front

  Gazeta Wyborcza Paweł Rożyński 16-12-1995

  informowaliśmy, Ameritech rozpoczął postępowanie arbitrażowe na podstawie polsko-amerykańskiego traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych 20 września 1995 r. Amerykanie wyznaczyli na swego arbitra Niemca prof . Wernera Epke z Konstancji. Jeśli strona polska nie wyznaczy do 25 grudnia swojego arbitra , Ameritech zwróci się do Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych (ICSID), które znajduje się w Waszyngtonie przy Banku Światowym. Potem wyznaczono by trzeciego arbitra , który miałby informowaliśmy, Ameritech rozpoczął postępowanie arbitrażowe na podstawie polsko-amerykańskiego traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych 20 września 1995 r. Amerykanie wyznaczyli na swego a

 • Plebiscyt 25-lecia. Jak głosuje prof. Ziętek?

  [ DLO WR ] - Strony Lokalne Wrocław G 06-02-2014

  W naszym plebiscycie 25-lecia o najważniejszą osobę i wydarzenie ostatniego ćwierćwiecza we Wrocławiu zapytaliśmy prof . Marka Ziętka, rektora Uniwersytetu Medycznego. Rektor wskazał na kard. Henryka Gulbinowicza i remont Rynku. Oto jak uzasadnia swój wybór: "Kardynał Gulbinowicz w okresie transformacji ustrojowej okazał się osobą, wokół której skupiały się praktycznie wszystkie opcje polityczne. Był arbitrem w różnych kwestiach związanych z Wrocławiem. Jest niekwestionowanym autorytetem W naszym plebiscycie 25-lecia o najważniejszą osobę i wydarzenie ostatniego ćwierćwiecza we Wrocławiu zapytaliśmy prof . Marka Ziętka, rektora Uniwersytetu Medycznego. Rektor wskazał na kard. Henryk

 • Telefoniczna opinia publiczna

  Gazeta Wyborcza (E.S., G.S.) 05-03-1994

  * Lech Wałęsa odwołał Marka Markiewicza, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Brakuje mi słów oburzenia na prezydenta, i chyba nie tylko mnie. Powiem więc krótko: powstrzymajmy tego człowieka. Zniszczył swoją legendę, zniszczył [,Solidarność']. Nie dajmy mu zniszczyć Polski. * Intencje prezydenta Wałęsy są przejrzyste i nieczyste: uniemożliwić innym porozumienie i zostać jedynym arbitrem - na następną kadencję. Z prawem robi co chce, jego prawnicy interpretują je tak jak mu * Lech Wałęsa odwołał Marka Markiewicza, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Brakuje mi słów oburzenia na prezydenta, i chyba nie tylko mnie. Powiem więc krótko: powstrzymajmy tego

 • Obronią nas razem

  GW Poznań KŁO 31-03-2003

  du Vall, prof . Janusz Szwaja, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, rzecznik ubezpieczonych, arbiter bankowy, Inspekcja Handlowa, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz niektóre ministerstwa. du Vall, prof . Janusz Szwaja, rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw dziecka, rzecznik ubezpieczonych, arbiter bankowy, Inspekcja Handlowa, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz niek

 • Trybunał zmanipulował PZU?

  Gazeta Wyborcza DOMINIKA WIELOWIEYSKA 06-09-2005

  Trybunał Arbitrażowy, oskarżając Polskę o szykanowanie holenderskiego Eureko, odwoływał się do wykładni prawa graniczącej z manipulacją - oskarża polski arbiter . Nie zmieni to niekorzystnego dla Polski werdyktu Trybunału i groźby zapłacenia Holendrom liczonego w setkach milionów euro odszkodowania Ministerstwo Skarbu ujawniło wczoraj zdanie odrębne polskiego arbitra prof . Jerzego Rajskiego zgłoszone do werdyktu Trybunału Arbitrażowego, bardzo oskarżycielskie. Sprawę oceniali trzej arbitrzy Trybunał Arbitrażowy, oskarżając Polskę o szykanowanie holenderskiego Eureko, odwoływał się do wykładni prawa graniczącej z manipulacją - oskarża polski arbiter . Nie zmieni to niekorzystnego dla Po

 • Moim Profesorom

  GW Wrocław ZENON PRĘTCZYŃSKI 10-01-2001

  Prof . Tadeuszowi Gabryszewskiemu - za to, że przybliżył nam tajemne problemy związane z instalacjami sanitarnymi, które stały się ważne w naszej pracy. Nabyta wiedza, zwłaszcza w początkowej fazie naszej pracy architektonicznej, była niezbędna i pomocna w rozwiązaniach projektowych i współpracy z branżą instalacyjną biur projektowych. Prof . Józefowi Gębczakowi - za to, że dzieje sztuk plastycznych, o których snuł nam ciekawe opowieści, rozszerzały naszą świadomość plastyki światowej, dając nam Prof . Tadeuszowi Gabryszewskiemu - za to, że przybliżył nam tajemne problemy związane z instalacjami sanitarnymi, które stały się ważne w naszej pracy. Nabyta wiedza, zwłaszcza w początkowej fazie

 • KOENIG OD TEATRU

  Gazeta Wyborcza ROMAN PAWŁOWSKI 02-01-2002

  najbardziej wpływowych krytyków, naczelnym "Teatru" i "Dialogu". Z krytyki wyciągnął go w latach 70. Gustaw Holoubek. Ówczesny dyrektor Dramatycznego wziął Koeniga na kierownika literackiego. W 1983 Koenig został szefem Teatru TV, odegrał rolę arbitra między władzą a środowiskiem artystycznym, przerwany został bojkot ogłoszony przez aktorów w stanie wojennym. Ale nie udało mu się uratować Teatru TV przed kryzysem artystycznym w latach 90. Ponownie arbitrem Koenig został w 1998 roku, jako dyrektor najbardziej wpływowych krytyków, naczelnym "Teatru" i "Dialogu". Z krytyki wyciągnął go w latach 70. Gustaw Holoubek. Ówczesny dyrektor Dramatycznego wziął Koeniga na kierownika literackiego. W 1983

 • Suche fakty

  GW Szczecin LIS, MICHAŁ KOCIĘBA, NOT. LIS 26-05-2004

  Nie ustają echa sobotniego spotkania w Krakowie. Protest złożyła Cracovia, pismo wysłała Pogoń. Skarżyć chce również prezes PZPN-u Michał Listkiewicz Mimo że coraz więcej czasu upływa od ostatniego gwizdka sędziego Jarosława Żyro z Bydgoszczy, mecz wzbudza wciąż wiele emocji. Już na konferencji prasowej właściciel Cracovii prof . Janusz Filipiak zarzucił arbitrowi stronniczość, a Listkiewiczowi, że w noc poprzedzającą mecz zmienił sędziego. Prezes PZPN-u jest tym posądzeniem oburzony i zamierza Nie ustają echa sobotniego spotkania w Krakowie. Protest złożyła Cracovia, pismo wysłała Pogoń. Skarżyć chce również prezes PZPN-u Michał Listkiewicz Mimo że coraz więcej czasu upływa od ostatniego g

Polecane tematy

Inne artykuły

Poród na huśtawce
Nie żyje pierwowzór "Amatora" Kieślowskiego
BEZ PRĄDU
Gwiazdkowe Stawki
KREDYTU NIE DOSTAŁ, A PO TRZECH LATACH MIAŁ 600 ZŁ DŁUGU. JAK TO MOŻLIWE?
Wybujałe ambicje
Bieszczadzkie Lato z Myslovitz
Jeżdżę po kraju, bo za moimi plecami zabili dziewczynkę
NASZ BIZNES
PYTANIE O JĘZYK FRANCUSKI
Elliot Goldenthal "Frida" Deutsche Grammophon /Universal
Kłobuck bez pociągów
Wal w beton PZPN
Kino tylko dla kobiet
Żagle w śródmieściu
Radny Bez Wyboru
Pierwsze spotkanie w sprawie JOW
Na razie spokojnie
Czekolada za zaliczenia / UNIWERSYTET ZIMOWY. Zakończyła się akcja Gazety
Jednym uderzeniem!
Wielka Brytania złamała unijne prawo pracy
Pieszo na dymarki
Lista wystawców biorących udział w 15. Targach Książki w Krakowie
Dochodzenie
Szkoła uczciła patrona
TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA 744 53 13
Rodzinny duch waleczności
Gorzów zaciska pasa
IMPREZY
Aktorzy i dziennikarze zaśpiewają z Połoninami
Metalowe megagwiazdy
podaj dalej
Długa kolejka to wina systemu
JUŻ WIADOMO, KIEDY WRACAMY DO DOMU
Lot z żonami
Niebezpieczne ulice
CZYTELNICY DO "WYBORCZEJ"
Czar bryczek, karet i wolantów
Trwałe ruiny wypięknieją
ZAPROSZENIA. DZIŚ ZAPROSZENIA. JUTRO
Artyści na, placach, ulicach i w salach
Policja w sieci
Fatalna pomyłka radioterapeutów z Prokocimia
Filiżanka koncentracji
Różnica
PROMOCJE OBNIŻKI PRZECENY
Ultrasi jeżdżą za Joviciem
Godz. 17.00, nad Wisłą
Cool "Cooljo"
RADIO KAROLINA POLECA
WAKACYJNE MUZYKOWANIE
Duża, droga
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ PRODUCENTEM FILMOWYM
Czysto, ale...
Huta osobista
KSS Kielce w ćwierćfinale Challenge Cup
CHCĘ ZOSTAĆ W WARSZAWIE NA DŁUŻEJ
Demony tańca
Wieści z teatrów
Od podwórka