Inne tagi

artykule dziekan

(znalezionych: 197 )

 • WYJAŚNIENIE

  [ DLO LU ] - strony lokalne GW - Lublin KAROL ADAMASZEK 20-10-2012

  W artykule "Bank żony dziekana " omyłkowo podałem informacje dotyczące wpływów na rachunek BGŻ w skali miesięcznej. Oczywiście, powinny być w rocznej. Przepraszam. W artykule "Bank żony dziekana " omyłkowo podałem informacje dotyczące wpływów na rachunek BGŻ w skali miesięcznej. Oczywiście, powinny być w rocznej. Przepraszam.

 • WYJAŚNIENIE

  strony lokalne GW - Rzeszów AGATA KULCZYCKA 31-07-2010

  We wczorajszym artykule "Kto tu nie zna prawa?" nieprecyzyjnie zacytowałam wypowiedź dr hab. Elżbiety Dyni, prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Powinna ona brzmieć: " Dziekan Wydziału Prawa powinien znać prawo i właściwie je interpretować co najmniej w zakresie swoich kompetencji, w przeciwnym wypadku działa na niekorzyść wydziału i uniwersytetu". Zainteresowanych przepraszam. We wczorajszym artykule "Kto tu nie zna prawa?" nieprecyzyjnie zacytowałam wypowiedź dr hab. Elżbiety Dyni, prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Powinna ona brzmieć:

 • Sprostowanie

  GW Zielona Góra DOROTA ŻUBEREK 08-09-2004

  30 sierpnia w artykule "Nadzieja nasza kochana" zasugerowałam, że wszyscy muzycy zespołu Kombajn do Zbierania Kur Po Wioskach mieli problemy z uzależnieniem od narkotyków. Panów Jarosława Drabiuka i Michała Dziekana za niefortunne sformułowanie przepraszam. 30 sierpnia w artykule "Nadzieja nasza kochana" zasugerowałam, że wszyscy muzycy zespołu Kombajn do Zbierania Kur Po Wioskach mieli problemy z uzależnieniem od narkotyków. Panów Jarosława Drabiuka

 • Wyjaśnienie

  GW Poznań PIOTR ZABŁOCKI 10-04-2002

  Andrzej Reichelt jest byłym rzecznikiem dyscyplinarnym poznańskiej adwokatury, a nie - jak napisałem wczoraj w artykule "Mecenas jest chory" - obecnym. Mecenas Reichelt w tej kadencji pełni funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Jej rzecznikiem dyscyplinarnym jest mecenas Bernard Rozwałka. Obu zainteresowanych przepraszam za pomyłkę. Andrzej Reichelt jest byłym rzecznikiem dyscyplinarnym poznańskiej adwokatury, a nie - jak napisałem wczoraj w artykule "Mecenas jest chory" - obecnym. Mecenas Reichelt w tej kadencji pełni funkcję

 • SPROSTOWANIE

  [ DLO TO ] - Strony Lokalne Toruń MARCIN CZYŻNIEWSKI, RZECZNIK PRASOWY UMK 23-10-2013

  W artykule "Krzyż uniwersytecki" ("GW" z 15 października br.) przypisano mi słowa, których nie wypowiedziałem. Chodzi o cytat: ""Krzyże mogą wisieć, o ile zgodzą się na to dziekani " - odpowiada rzecznik uniwersytetu". Takie sformułowanie nie padło podczas mojej rozmowy z autorką tekstu. Z wyrazami szacunku, ---------- Odpowiedź autorki w jutrzejszej "Gazecie" W artykule "Krzyż uniwersytecki" ("GW" z 15 października br.) przypisano mi słowa, których nie wypowiedziałem. Chodzi o cytat: ""Krzyże mogą wisieć, o ile zgodzą się na to dziekani " - odpowiada r

 • OŚWIADCZENIE

  GW Wrocław TOMASZ ZIEMBA 02-08-2007

  Przepraszam Pana prof. dra hab. Marka Bojarskiego - Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego za zawarte w artykule "Prawo i pięść" w "Gazecie Wyborczej Wrocław" z dn. 25.02.2004 r. sformułowania.Mój tekst mógł narazić Pana Profesora na utratę zaufania jako Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, nauczyciela akademickiego i człowieka. Podane przeze mnie okoliczności dotyczące zachowania Pana Profesora Bojarskiego oparte były wyłącznie na Przepraszam Pana prof. dra hab. Marka Bojarskiego - Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego za zawarte w artykule "Prawo i pięść" w "Gazecie Wyborczej Wrocła

 • Interwencja po anonimie

  GW Kraków MK 08-11-2003

  . słuchaczy studiów zaocznych! Podkreślił też, że znaczący procent studentów prawa studiuje nawet siedem lat, a za powtarzanie roku muszą każdorazowo płacić od 2400 do 4400 zł. Zasugerował, że taki proceder może być finansowo korzystny dla uczelni. Sprawę opisywaliśmy w artykule "Prawo do przetrwania". W środę dziekan wydziału prawa otrzymał pismo od Jerzego Świątkiewicza, zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. "Gazeta" dotarła do jego treści. "Po dokładnym zapoznaniu się z przedmiotową skargą, w odczuciu . słuchaczy studiów zaocznych! Podkreślił też, że znaczący procent studentów prawa studiuje nawet siedem lat, a za powtarzanie roku muszą każdorazowo płacić od 2400 do 4400 zł. Zasugerował, że taki p

 • "Lekcja Marca"

  Gazeta Stołeczna dr hab. Grzegorz LISSOWSKI, prodziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW; Bogdan WRÓBLEWSKI 20-03-1993

  W artykule "Lekcja Marca" ("Gazeta Stołeczna" nr 56) podano, że dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii UW w marcu 1968 r. był profesor Stefan Morawski. Informacja ta zawiera nieścisłości. Dziekanem Wydziału Filozoficznego UW w marcu 1968 r. nie był prof. dr hab. Stefan Morawski, lecz ś.p. prof. dr hab. Klemens Szaniawski. Jako ówczesny dziekan , profesor Klemens Szaniawski walczył o anulowanie decyzji o zwolnieniu z Uniwersytetu Warszawskiego grupy profesorów (jednym z nich był właśnie W artykule "Lekcja Marca" ("Gazeta Stołeczna" nr 56) podano, że dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii UW w marcu 1968 r. był profesor Stefan Morawski. Informacja ta zawiera nieścisłości. Dzi

 • Zafałszowany Image Uniwersytetu

  GW Trójmiasto (Gdańsk) WAS, RAF 06-10-1998

  W tym samym czasie, gdy dziekan Jan Iluk zapewniał rektora, że studenci slawistyki odbywają zajęcia w salach dydaktycznych, ci pożyczali krzesła, żeby usiąść w niewielkich gabinetach swoich wykładowców. Atmosfera na uczelni od wczoraj jest gorąca. "Gazeta" napisała o zaniedbaniach dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. Jana Iluka wobec slawistyki - nowo powołanego na UG kierunku. Kłamstwo zarzucili nam prodziekani ds. kształcenia i nauki. - Sale dla studentów są - twierdzili w W tym samym czasie, gdy dziekan Jan Iluk zapewniał rektora, że studenci slawistyki odbywają zajęcia w salach dydaktycznych, ci pożyczali krzesła, żeby usiąść w niewielkich gabinetach swoich wykłado

 • Rada zabrała głos i zamilkła

  GW Lublin PAWEŁ RESZKA 22-02-2003

  strony postępowania mec. Banaszkiewicza? - pytamy mec. Stanisława Estreicha, dziekana lubelskiej ORA. - Po to dostaliście to pismo, żeby nie trzeba było już nic komentować. Sprawę uważam za zamkniętą. - Dzień po naszym artykule stwierdził pan - "nie podzielam zawartych w nim racji". Jakich konkretnie? Mec. Estreich: - Do widzenia. I odłożył słuchawkę. strony postępowania mec. Banaszkiewicza? - pytamy mec. Stanisława Estreicha, dziekana lubelskiej ORA. - Po to dostaliście to pismo, żeby nie trzeba było już nic komentować. Sprawę uważam za zamkni

 • Rektorów nie ma w Radzie Głównej

  Gazeta Wyborcza prof. Jerzy Osiowski, przewodniczący Rady Głównej 11-03-1995

  (W) W artykule "Komitet ludowy" ("Gazeta" z 2.02.) stwierdza się m.in.: "Rada Główna [Szkolnictwa Wyższego - red.] zrzesza rektorów wszystkich uczelni państwowych. Jest ciałem doradczym ministra edukacji...". Rada Główna jest ustawowym organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego. Z mocy ustawy współdziała z ministrem edukacji narodowej i innymi organami państwowymi przy wykonywaniu przez nie zadań w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. W skład Rady nie wchodzą rektorzy szkół wyższych (W) W artykule "Komitet ludowy" ("Gazeta" z 2.02.) stwierdza się m.in.: "Rada Główna [Szkolnictwa Wyższego - red.] zrzesza rektorów wszystkich uczelni państwowych. Jest ciałem doradczym ministra ed

 • I nie stało się nic?

  GW Wrocław JADWIGA BIAŁASZCZYK 22-02-2005

  prof. Leszek Berezowski, który w artykule stwierdził, że wie o problemie alkoholowym swojego pracownika. Podobnie rzecznik Uniwersytetu Igor Bor- kowski.Pomimo to Kolegium Dziekańskie ( dziekan i prodziekani Wydziału Filologicznego) uznało, że nie ma podstaw prawnych i merytorycznych, żeby skierować sprawę do Komisji Dyscypli-narnej.W piśmie do rektora prof. Leszek Berezowski stwierdził natomiast m.in., że brak jest przesłanek, które pozwalałyby jednoznacznie stwierdzić, że przedstawiona w artykule prof. Leszek Berezowski, który w artykule stwierdził, że wie o problemie alkoholowym swojego pracownika. Podobnie rzecznik Uniwersytetu Igor Bor- kowski.Pomimo to Kolegium Dziekańskie ( dziekan i

 • I nie stało się nic?

  GW Opole JADWIGA BIAŁASZCZYK 22-02-2005

  prof. Leszek Berezowski, który w artykule stwierdził, że wie o problemie alkoholowym swojego pracownika. Podobnie rzecznik Uniwersytetu Igor Bor- kowski.Pomimo to Kolegium Dziekańskie ( dziekan i prodziekani Wydziału Filologicznego) uznało, że nie ma podstaw prawnych i merytorycznych, żeby skierować sprawę do Komisji Dyscypli-narnej.W piśmie do rektora prof. Leszek Berezowski stwierdził natomiast m.in., że brak jest przesłanek, które pozwalałyby jednoznacznie stwierdzić, że przedstawiona w artykule prof. Leszek Berezowski, który w artykule stwierdził, że wie o problemie alkoholowym swojego pracownika. Podobnie rzecznik Uniwersytetu Igor Bor- kowski.Pomimo to Kolegium Dziekańskie ( dziekan i

 • LISTY OD CZYTELNIKÓW

  MAGAZYN, dodatek do Gazety Wyborczej Jerzy Rakowski, Warszawa; Anna Żebrowska 13-03-1998

  ° Wydaje mi się, iż zasługuje na sprostowanie błąd w interesującym tekście Anny Żebrowskiej. Otóż do Wysockiego tuż przed śmiercią przyjechali lekarze ze szpitala im. Sklifosowskiego - a nie im. Skifosowskiego - jak jest w tekście - a więc szpitala moskiewskiego pogotowia ra-tunkowego, które od 1923 r. nosi imię dr. Nikołaja Sklifosowskiego, wybitnego rosyjskiego chirurga (1836-1904), który był m.in. dzie-kanem Wydziału Lekarskiego moskiewskiego uniwersytetu. * Nazwę szpitala im ° Wydaje mi się, iż zasługuje na sprostowanie błąd w interesującym tekście Anny Żebrowskiej. Otóż do Wysockiego tuż przed śmiercią przyjechali lekarze ze szpitala im. Sklifosowskiego - a nie im. Skif

 • Sprostowanie

  Duży Format PROF. UW DR HAB. KRZYSZTOF RĄCZKA 24-12-2009

  W artykule pt. "Akademie wyzysku finansowego" ("Duży Format" z 8.10.2009 r.) podano informacje, które wymagają sprostowania: 1. Nie jest prawdą, że wysokość czesnego za semestr nauki wynosi 7000,00 zł, gdyż zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW koszt studiów niestacjonarnych na kierunku prawo wynosi faktycznie 7000,00 zł, ale za cały rok studiów, czyli 3500,00 zł za semestr. 2. Wymiar godzinowy wykładu z przedmiotu "Logiczne podstawy prawoznawstwa" to nie 11 godzin, jak napisano w tekście, lecz 30 W artykule pt. "Akademie wyzysku finansowego" ("Duży Format" z 8.10.2009 r.) podano informacje, które wymagają sprostowania: 1. Nie jest prawdą, że wysokość czesnego za semestr nauki wynosi 7000,00

 • Wykłady na korytarzu

  GW Poznań EWA NOWACZYK 03-11-2001

  " dwa tygodnie temu w artykule "Wydział Nauk Remontowych". Studenci skarżyli się nam wtedy, że z powodu remontu nie mają dostępu do wielu specjalistycznych podręczników, nieosiągalnych w innych bibliotekach. Z tłumaczeń dziekana wydziału prof. Janusza Wiśniewskiego wynikało, że to on ponosi odpowiedzialność za opóźnienie. Twierdził bowiem, że przez sześć tygodni - do 16 maja - zbierał informacje na temat aranżacji i wyposażenia biblioteki WNS, później zaś dużo czasu zajęły procedury przetargowe. Po " dwa tygodnie temu w artykule "Wydział Nauk Remontowych". Studenci skarżyli się nam wtedy, że z powodu remontu nie mają dostępu do wielu specjalistycznych podręczników, nieosiągalnych w innych bib

 • Bączek rusza w świat

  GW Kraków BOGUMIŁ KURYLCZYK 16-09-2002

  Wkrótce prestiżowe pismo "Physical Review Letter" zamieści sprawozdanie z badań nad opisywanym przez nas zagadkowym zachowywaniem się bączka, który, choć rozpędzony do tej samej prędkości, ma inny czas wirowania w prawo niż w lewo Bogumił Kurylczyk: Badania prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały zakończone. Jacek Klinowski, prof. Uniwersytetu Cambridge i UJ: Zgodnie z zapowiedzią przekazaną "Gazecie" przed miesiącem opracowane w artykule wyniki trafiły do "Physical Wkrótce prestiżowe pismo "Physical Review Letter" zamieści sprawozdanie z badań nad opisywanym przez nas zagadkowym zachowywaniem się bączka, który, choć rozpędzony do tej samej prędkości, ma inny cz

 • Chcą pracować!

  GW Łódź BLEW 13-11-2002

  uniwersytetu! Żacy mieliby zająć się promocją wydziału - na przykład prowadzić strony internetowe, organizować konferencje i spotkania z ciekawymi gośćmi, kontaktować się z firmami, szukać sponsorów do pomocy przy uczelnianych projektach. - Pomysł chyba trafny, bo po artykule w "Gazecie" zgłosiło się do nas wielu studentów, którzy chcą pracować dla uczelni - mówi dr Maciej Kozakiewicz, pełnomocnik dziekana ds. promocji wydziału. Na początek młodzi ludzie będą odwiedzać szkoły średnie i opowiadać o wydziale uniwersytetu! Żacy mieliby zająć się promocją wydziału - na przykład prowadzić strony internetowe, organizować konferencje i spotkania z ciekawymi gośćmi, kontaktować się z firmami, szukać sponsorów

 • Latający zawieszony

  GW Szczecin MA 17-03-2004

  Mecenas Tadeusz C. od wczoraj nie może wykonywać obowiązków adwokata. Wszystkie prowadzone przez niego sprawy przejmie inny prawnik Działanie Tadeusza C. opisywaliśmy w minionym tygodniu w artykule "Latający adwokat". Ujawniliśmy, że mecenas nie ma kancelarii, choć wymaga tego regulamin wykonywania zawodu. Potwierdziła to specjalna wizytacja przedstawicieli szczecińskiej Izby Adwokackiej. Wszystko wydało się, gdy Krzysztof S., jeden z klientów C., usiłował odnaleźć dokumenty swojej sprawy. Bez Mecenas Tadeusz C. od wczoraj nie może wykonywać obowiązków adwokata. Wszystkie prowadzone przez niego sprawy przejmie inny prawnik Działanie Tadeusza C. opisywaliśmy w minionym tygodniu w artykule

 • Studenci i ich wykładowcy

  GW Olsztyn DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO, DR HAB. NORBERT KASPAREK, PROF. UWM 26-09-2005

  W czwartek zamieściliśmy wypowiedź Janusza Kijowskiego o Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego "Teraz przyjmujemy za dużo studentów, choć nie ma kadry. Dlatego nasi absolwenci są niedouczeni" Dziś odpowiedź dziekana Wydziału Humanistycznego:"Nawiązując do wypowiedzi dr. hab. Janusza Kijowskiego, prof. UWM w artykule "Co trzeba zrobić w Olsztynie" (GW, 22.09.br.) na temat rzekomych problemów kadrowych Wydziału Humanistycznego i niedostatecznego przygotowania jego absolwentów W czwartek zamieściliśmy wypowiedź Janusza Kijowskiego o Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego "Teraz przyjmujemy za dużo studentów, choć nie ma kadry. Dlatego nasi absolwenci są

Polecane tematy

Inne artykuły

Dębickie ekogliny
Jukos zmroził inwestorów
Posłać Turka Na Deski
Spłonęła hala
Fortyfikacje u ujścia Wisły
Nie mówcie, że jestem głosem pokolenia
Wymyśl sobie szefa
Moskiewski trop
;) Masz wiadomość
Gdzie wyjeżdżamy na wakacje?
ZAPROSZENIA
Hala Boracza ma świetne trasy do narciarstwa biegowego
Cena cukrzycy do poprawki
Politechnika będzie uczyć przedsiębiorców
Maraton piłkarzy Radomiaka
Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne
Tylko punkt ŁKS z wiceliderem
Bieg Piastów z certyfikatem POT
O RETY, KSIĄŻKI!
Opętanie
CO ROBI WŁADZA
OSIEDLE LEŚNE
Wojciech Golusiński
Współpraca miejsko-stanowa
Godzina starego zegara
Medale Dla Łącznościowców
Otworzą kościół, ale wcześniej sprzątanie
ZAPOWIEDZI
Najlepsze zdjęcia z miasta
Bardziej ucieszyła nas wpadka rywali
Co Polacy jedzą w pracy, a co jeść powinni
A jednak się bogaci
Odradzam botoks party
Poeci w wyścigu do druku
PRZED NOWYM ROKIEM SZKOLNYM
Staniek w Opolu
Musi się pan schować pod łóżko
Pomogą przedsiębiorcom uzyskać unijne dotacje
Borat w jądrze ciemności
Samobójstwo nastolatka?
Ameryka czeka na Benedykta XVI
Muzea I Galerie
Szpital na Czarnowie z rekordową stratą, dyrektor złożył rezygnację
Postawiłbym na Paszulewicza
ZNALEZIONE W E-MAILU ;)
Resocjalizacja nie powiodła się
LEX MIESIĘCZNICA SMOLEŃSKA
Szczęście sprzyja lepszym
ZAPOWIEDZI. DZIŚ I JUTRO
Zawiesili kontrolerów
Będzie lightowo
Dzieci mają głos
ZOBACZ LODOWE CUDA
Trener spokojny
Czwórka Polaków w finale
Trzecie pokolenie utrzymywane przez opiekę społeczną
Krzyżówka dla odważnych
W NASTĘPNYM NUMERZE
Katowice z kroplą obywatelskiej złości
KRÓL WZGÓRZA