Inne tagi

autonomię uczelni

(znalezionych: 681 )

 • GOWIN: USZANUJEMY AUTONOMIĘ UCZELNI

  [ DLO BI ] - Strony Lokalne Białystok MACIEJ CHOŁODOWSKI 05-06-2018

  ewentualne decyzje o konsolidacji uczelni - łączeniu - będą decyzjami autonomicznymi. Ministerstwo nie zamierza wywierać jakichkolwiek presji na którąkolwiek z uczelni w Polsce, żeby się łączyły. Jeżeli taka będzie wola społeczności akademickiej Białegostoku, to być może do takiej konsolidacji dojdzie. Wtedy ministerstwo udzieli jej dużego wsparcia finansowego. Jeśli uczelnie zechcą zachować autonomię , będzie ona w pełni uszanowana. Ministerstwo nie zamierza wywierać presji na uczelnie, aby się łączyły. Jeżeli będzie wola społeczności akademickiej, by do konsolidacji doszło, resort udzieli wsparcia finansowego. Jeśli uczelnie zechcą zachować autonomię, będzie ona uszanowana - mówi Jarosław Gowin

 • Protest w sprawie zamachu na autonomię uczelni

  Gazeta Wyborcza WAD, WROCŁAW 26-02-2005

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zaprotestowała przeciw projektowi zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, które dają ministrowi edukacji prawo do odwoływania rektorów. Przepis dopisali posłowie zbulwersowani sprawą rektora podejrzanego o wyłudzenia, którego nikt nie chce się pozbyć. - Nie wszyscy rektorzy są aniołami, ale to próba ograniczenia autonomii szkół wyższych - przekonuje prof. Franciszek Ziejka, przewodniczący Konferencji.WAD, WROCŁAW Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) zaprotestowała przeciw projektowi zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, które dają ministrowi edukacji prawo do odwoływania rektorów. Przepi

 • Niezależne Towarzystwo Naukowe KUL

  [ DLO LU ] - Strony Lokalne Lublin MICHAŁ JACKOWSKI 28-03-2015

  autonomię i niezależność Towarzystwa, władze KUL nie komentują decyzji jego zarządu" - napisała nam Jaskuła. Dodała, że rektor Dębiński był nieobecny podczas czwartkowej uroczystości ze względu na "inne obowiązki". Podkreśliła, że TN KUL, które działa od 1934 r., jest niezależne od uczelni . "Stowarzyszenie zrzesza kilkuset członków, posiada swój statut i organy, a wśród nich zarząd, który wspomnianą wyżej nagrodę przyznaje" - stwierdziła Jaskuła. Na stronie uczelni czytamy jednak, że TN KUL powstało z KUL nie zamierza komentować przyznania nagrody przez Towarzystwo Naukowe KUL prof. Bogdanowi Chazanowi. - Szanujemy autonomię i niezależność Towarzystwa - podkreśla Lidia Jaskuła, rzeczniczka uczelni.

 • Duda skarży ustawę PiS

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ŁUKASZ WOŹNICKI , JUSTYNA SUCECKA 01-03-2019

  Parlament przyjął Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w wakacje. Duda podpisał ustawę w sierpniu. Teraz - w ramach kontroli następczej - występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności jednego z przepisów z konstytucją. Chodzi o art. 121a, który zagwarantował sędziom TK, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego (zarówno urzędującym, jak i w stanie spoczynku) prawo do dożywotniego zatrudnienia na uczelni , bez względu na wynik oceny pracowniczej. Wszyscy powinni dostać Zgłoszona przez senatora PiS poprawka zagwarantowała dożywotnie zatrudnienie na uczelniach sędziom TK, SN i NSA. - Naruszała zasadę równości wobec prawa i autonomię uczelni - uznał prezydent Andrzej Duda.

 • Łączenie uczelni: krok II

  strony lokalne GW - Wrocław TOMASZ WYSOCKI 23-09-2010

  Nie mogliśmy poprzestać na deklaracji o współdziałaniu. Po ponad pół roku narad mamy gotową listę wspólnych działań naukowych i organizacyjnych, które przyniosą nam konkretne korzyści - mówi prof. Roman Kołacz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego. - Korzystamy z możliwości, jakie daje nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, według której uczelnie mogą tworzyć formalne związki. To prof. Kołacz był organizatorem lutowego spotkania w Pawłowicach, w którym wzięli udział rektorzy: Uniwersytetu Rektorzy siedmiu szkół wyższych powołają w poniedziałek Wrocławską Unię Akademicką. W planach: utworzenie wspólnych centrów naukowych, instytutów badawczych oraz unikatowych kierunków studiów. - To kolejny krok w stronę jednej dużej uczelni. Ale autonomię zachowamy - mówią rektorzy

 • ORBÁN POZA ZASIĘGIEM

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza MICHAŁ KOKOT (GAZETA WYBORCZA) 20-07-2018

  do konstytucji, jaką niedawno uchwalił rządzący Fidesz i dzięki której osłabił niezależność sądów, autonomię środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Te ostatnie są już i tak pod silną presją po przyjęciu w ub. roku ustaw wzorowanych na przepisach przyjętych dawniej przez Rosję Putina. W ich myśl NGO otrzymujące pieniądze spoza kraju musi nadać sobie status agenta zagranicy. Na Węgrzech obowiązuje to organizacje, które rocznie otrzymują więcej niż równowartość ok. 100 tys. zł. Politykowi Decyzja Komisji Europejskiej o zaskarżeniu Węgier do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie migrantów odwraca uwagę od zmian w prawie, które osłabiły niezależność sądów, ograniczyły autonomię uczelni i organizacji pozarządowych. W sprawie demontażu demokracji na Węgrzech Europa wciąż jest bezradna.

 • Uczelnia rodem z PRL-u

  strony lokalne GW - Wrocław (DLO WR) TOMASZ WYSOCKI 21-06-2012

  Jak Politechnika Wrocławska pojmuje swoją autonomię? Mniej więcej tak, jak PZPR pojmowała swoją kierowniczą rolę. Światłych decyzji uczelni też nie można komentować, oceniać, a już o krytyce to w ogóle nie ma mowy. A kto by się na to poważył, niech uważa, bo uczelnia załatwi go po linii ministerialnej

 • Rocznica strajku na WSI

  strony lokalne GW - Radom MAŁGORZATA RUSEK 22-10-2011

  stanowisko rektora uczelni prof. Michała Hebdy według kontrowersyjnej i nieakceptowanej przez środowisko akademickie ordynacji wyborczej. Wprowadzone wiosną 1981 r. zmiany faworyzowały właśnie Hebdę. W efekcie sporu wokół ordynacji usunięto z senatu uczelni przedstawicieli "S" i NZS. Mimo bojkotu wyborów przez opozycję senat wybrał prof. Hebdę na kolejną kadencję, a wybór zatwierdził minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki. Przeciwko tej decyzji zaprotestowali członkowie Konferencji Rektorów To był najdłuższy strajk w PRL. Trwał 49 dni, zakończył go stan wojenny. O studentach i wykładowcach z Wyższej Szkoły Inżynierskiej walczących o pełną autonomię uczelni usłyszała cała Polska, a za radomianami poszli inni studenci. Po 30 latach uczestnicy tamtego wydarzenia po raz pierwszy spotkają się w Radomiu

 • Socjolog I Konradysta

  GW Opole las 05-11-1998

  NAUKA. Prezydent RP nadał tytuł profesorski pracownikom Uniwersytetu Opolskiego - Józefie Brągiel i Zdzisławowi Najderowi. Tym samym grono profesorskie uczelni liczy obecnie 56 szacownych osób. Niestety, jest to ciągle za mało, aby mogła ona uzyskać pełną autonomię , a tym samym np. samodzielnie powoływać wydziały. Pełna samodzielność wymaga bowiem zatrudnienia na uniwersytecie 60 profesorów. * Sylwetki profesorów - s. 2 NAUKA. Prezydent RP nadał tytuł profesorski pracownikom Uniwersytetu Opolskiego - Józefie Brągiel i Zdzisławowi Najderowi. Tym samym grono profesorskie uczelni liczy obecnie 56 szacownych osób. Nie

 • NZS idzie na kompromis

  (ocr), dodatek do Gazety Wyborczej 08-05-1989

  W drugiej turze nadzwyczajnego zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Gdańsk, sobota) delegaci 74 uczelni uwzględnili niektóre żądania władz, by statut NZS dostosować do ustawy o stowarzyszeniach. Zrezygnowali mianowicie z osobowości prawnej poszczególnych organizacji uczelnianych Zrzeszenia. Rejestracja nastąpi na szczeblu ogólnopolskim i tylko komisja krajowa mieć będzie osobowość prawną. Do statutu wprowadzono kilka innych zapisów mających zagwarantować autonomię organizacji W drugiej turze nadzwyczajnego zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Gdańsk, sobota) delegaci 74 uczelni uwzględnili niektóre żądania władz, by statut NZS dostosować do ustawy o stowarzy

 • [bez tytułu]

  GW Katowice 12-10-2001

  1947 - w Katowicach powstaje Wydział Grafiki jako filia Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 1951 - uczelnia zyskuje autonomię 1952 - katowicka ASP zostaje przyłączona do akademii w Krakowie marzec 2000 - Senat ASP w Krakowie decyduje o odłączeniu katowickiej filii 15 lutego 2001 - decyzję uczelnianego Senatu popiera Sejm RP wrzesień 2001 - powstaje ASP w Katowicach 1947 - w Katowicach powstaje Wydział Grafiki jako filia Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 1951 - uczelnia zyskuje autonomię 1952 - katowicka ASP zostaje przyłączona do aka

 • NZS idzie na kompromis

  [ ORX RP ] - Gazeta Wyborcza - pierwszy numer, 8 maja '89 04-06-2016

  W drugiej turze nadzwyczajnego zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Gdańsk, sobota) delegaci 74 uczelni uwzględnili niektóre żądania władz, by statut NZS dostosować do ustawy o stowarzyszeniach. Zrezygnowali mianowicie z osobowości prawnej poszczególnych organizacji uczelnianych Zrzeszenia. Rejestracja nastąpi na szczeblu ogólnopolskim i tylko komisja krajowa mieć będzie osobowość prawną. Do statutu wprowadzono kilka innych zapisów mających zagwarantować autonomię organizacji uczelnianych. W drugiej turze nadzwyczajnego zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (Gdańsk, sobota) delegaci 74 uczelni uwzględnili niektóre żądania władz, by statut NZS dostosować do ustawy o stowarzyszeniac

 • Studia zawodowe

  Gazeta Wyborcza (jow) 24-02-1995

  (P) Profesorowie i doktorzy z Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego skrytykowali wczoraj ministerialny projekt ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Zdaniem Rady studia zawodowe powinny być początkowo prowadzone przez już istniejące uczelnie , a przepisy regulujące ich działanie powinny być wpisane w ustawę oświatową. Szkoły państwowe i niepubliczne powinny mieć taką sama autonomię ; natomiast projekt przyznaje więcej samodzielności uczelniom niepublicznym. Za skandal uznała Rada określenie (P) Profesorowie i doktorzy z Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego skrytykowali wczoraj ministerialny projekt ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Zdaniem Rady studia zawodowe powinny być początkowo p

 • W SKRÓCIE

  GW Kraków JJ 28-03-2007

  Wydział Filozofii UJ przeciw ustawie lustracyjnej Rada Wydziału Filozofii UJ zajęła stanowisko w sprawie lustracji. W uchwale naukowcy piszą, że ustawa w obecnej formie "uwłacza godności człowieka, obywatela i pracownika nauki, może wyrządzić krzywdę wielu niewinnym osobom, które zostaną niesłusznie napiętnowane, jak również narusza autonomię wyższych uczelni ". Zwracają się także do władz uczelni , by zajęły krytyczne stanowisko wobec ustawy, a także zaapelowały do parlamentu i prezydenta o Wydział Filozofii UJ przeciw ustawie lustracyjnej Rada Wydziału Filozofii UJ zajęła stanowisko w sprawie lustracji. W uchwale naukowcy piszą, że ustawa w obecnej formie "uwłacza godności człowieka,

 • Zdecydowane "nie" rektorów uczelni medycznych

  strony lokalne GW - Białystok JAME 09-10-2010

  W ich opinii wejście w życie nowych przepisów ograniczy autonomię uczelni , obciąży ich przeznaczone na badania i dydaktykę budżety długami placówek medycznych oraz zablokuje prace badawcze i dydaktyczne w uczelnianych klinikach. - Zmiany proponowane przez rząd są niekorzystne dla uczelni , łamią też przepisy o szkolnictwie wyższym - stwierdzili rektorzy podczas inauguracji Uniwersytetu Medycznego. Największy sprzeciw rektorów budzą rządowe plany przekształcenia szpitali klinicznych w spółki Sprzeciw dla zmian, jakie w ustawie o zawodzie lekarza proponuje rząd, wypowiedzieli w piątek w Białymstoku rektorzy uczelni medycznych.

 • Studenci UO protestują

  [ DLO OP ] - Strony Lokalne Opole APA 12-06-2018

  uczelni . - Utożsamiamy się z protestem. Mamy obawy, że ustawa, która wciąż jest jedną wielką niewiadomą, ograniczy autonomię uczelni i otworzy furtkę na wpływy polityczne - mówiła prof. dr hab. Marzena Makuchowska z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa UO. ---------- Więcej na: opole.wyborcza.pl uczelni . - Utożsamiamy się z protestem. Mamy obawy, że ustawa, która wciąż jest jedną wielką niewiadomą, ograniczy autonomię uczelni i otworzy furtkę na wpływy polityczne - mówiła prof. dr hab

 • Ulica Wodzickiego

  GW Częstochowa TH 19-03-2002

  , który ograniczył autonomię uczelni . Napisał sześciotomowe dzieło "O hodowli roślin". , który ograniczył autonomię uczelni . Napisał sześciotomowe dzieło "O hodowli roślin".

 • Pytanie o czesnego płacenie

  GW Opole NOT. LUD 28-06-2001

  pobiera takich opłat, ponieważ nie jest to usankcjonowane prawnie i moim zdaniem bardzo ryzykowne. Co prawda uczelnie mają autonomię i mogą coś takiego zarządzić, ale my się na to nie zdecydowaliśmy. Nie chcemy, żeby pojawił się kolejny Jacek Bąbka (student Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego znany z licznych procesów, jakie wytoczył swoim uczelniom - red.) i żeby uczelnia musiała się procesować ze studentami. Poza tym mamy tylu kandydatów na studia, że ewentualne rezygnacje nie powodują żadnych pobiera takich opłat, ponieważ nie jest to usankcjonowane prawnie i moim zdaniem bardzo ryzykowne. Co prawda uczelnie mają autonomię i mogą coś takiego zarządzić, ale my się na to nie zdecydowal

 • KRÓTKO

  Gazeta Stołeczna KEK 23-07-2004

  Policja na kampusie. Policyjny punkt konsultacyjny Limba powstanie na ursynowskim kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wczoraj rektor SGGW prof. dr hab. Tomasz Borecki podpisał z komendantem policji na Mokotowie - inspektorem Bogusławem Grzegorzem Stanejko - umowę gwarantującą funkcjonariuszom wchodzenie na teren uczelni bez konieczności wcześniejszego pytania rektora o zgodę. - Uczelnia ma własną autonomię i wejście na jej teren, np. w celu ujęcia dilera musieliśmy uzgadniać z jej Policja na kampusie. Policyjny punkt konsultacyjny Limba powstanie na ursynowskim kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wczoraj rektor SGGW prof. dr hab. Tomasz Borecki podpisał z komendan

 • Rektor do rektora

  GW Częstochowa REKTOR WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE; RYSZARD SZWED 24-10-2001

  zdziwieniem i zaniepokojeniem przeczytałem wypowiedź pana Senatora RP Januarego Bienia, prorektora Politechniki Częstochowskiej, dotyczącą wewnętrznych spraw Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Wypowiedź pana senatora stanowi ingerencję w autonomię i suwerenność uczelni . zdziwieniem i zaniepokojeniem przeczytałem wypowiedź pana Senatora RP Januarego Bienia, prorektora Politechniki Częstochowskiej, dotyczącą wewnętrznych spraw Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstocho

Polecane tematy

Inne artykuły

ZAPROSZENIA
Ustawa deweloperska do poprawy?
Bicz systemu motywacyjnego
NIE WSZYSCY BISKUPI NIE LUBIĄ BONIECKIEGO
Stwórz kolaż i policz wszystkie sztuki
Nadzieja nie umarła
Były szef PZU Życie kontruje
NAPADALI W BARACH
Ustawa zakazująca lichwy jest dziurawa jak ser szwajcarski
Pod skrzydłami marszałka
Gazza za grosze
Budowlańcy podbudowani targami
BEZRADNY PREZES
zapowiedzi
Schumacher najszybszy
KRONIKA POLICYJNA
Kropla drąży skałę
skradzione rzeźby w niemieckim muzeum
Wojna nerwów
PŁOCKA OPINIA PUBLICZNA (0-24) 267 10 60
Hulajnoga z silnikiem
Akt erekcyjny pod bursztynowym fortepianem
Zatoka pełna żagli
ZAPROSZENIA. JUTRO
"C"acko Mercedesa
To jest już koniec?
Rześki sok pomarańczowy
REKORDOWE KOLEJKI
Cicho o tych wyborach
Big-band znad Bałtyku
W elce nie warto łapać za kolano
Oferty do odrzucenia
SPORT W SKRÓCIE
Zmienne szczęście naszych drużyn
Trzeba "zrobić Poznań" w Opolu
NA KIELECKICH DROGACH, NA DROGACH W REGIONIE
Poseł pozywa "Życie"
TEATRY KINA
Strajk wisi na włosku
Gra po przerwie
61 balonów i Deklaracji Praw Człowieka
Ratować konie
Zaczęło się wielkie sprzątanie na Wszystkich Świętych
Lewica powalczy w sojuszu
"Włatcy" rządzili w walentynki
NOWE RĘCE TAŁANTA
Pójdą za kratki
Najwięcej naszych od 20 lat
Siedmiu z Centralnego
OBIE STRONY PRĘŻĄ MUSKUŁY
Po zakupach na film
Koncert organowy w Zbawicielu
Festiwal Indii
A ty zawsze przy mnie stój...
Fortuna feat. Goldsbury
Ten chodnik sam się oczyszcza
Napad Za Napadem
Franca kontroluje polską wołowinę
POD OKIEM SMOKA WAWELSKIEGO
NOWY SEZON MAŁYSZA