Inne tagi

autorów krajowych

(znalezionych: 2435 )

 • LIST OTWARTY W OBRONIE SZEFOWEJ PISF MAGDALENY SROKI

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza GILDIA POLSKICH REŻYSERÓW DOKUMENTALNYCH, GILDIA REŻYSERÓW POLSKICH, KOBIETY FILMOWCY, KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH,, POLSKA AKADEMIA FILMOWA, POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTAŻYSTÓW, STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZDJĘĆ FILMOWYCH PSC, STOWARZYSZENIE FILM 1, 2, STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH, STOWARZYSZENIE KOBIET FILMOWCÓW, STOWARZYSZENIE NOWE HORYZONTY 13-10-2017

  Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dra hab. Piotra Glińskiego w sprawie odwołania Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdaleny Sroki Szanowny Panie Premierze, w imieniu organizacji i stowarzyszeń polskiego środowiska filmowego protestujemy przeciw bezprawnemu odwołaniu z funkcji Dyrektora PISF Pani Magdaleny Sroki. Jak wskazała w swym stanowisku Rada PISF, nie zachodzi żadna z wymienionych w ustawie o kinematografii przesłanek umożliwiających odwołanie dyrektora w trakc Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dra hab. Piotra Glińskiego w sprawie odwołania Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdaleny Sroki Szanowny Panie Premierze, w imieniu orga

 • Apel w obronie Programu 2 Polskiego Radia

  Gazeta Wyborcza - Kraj Anna Bolecka ? pisarka, Jerzy W. Borejsza ? kierownik Zakładu Systemów Totalitarnych i Dziejów Drugiej Wojny Światowej Instytutu Historii PAN, profesor zwyczajny Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jacek Bromski ? prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Mirosław Chojecki ? honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, Krzysztof Czyżewski ? dyrektor Ośrodka Pogranicze, Krzysztof Dorosz ? eseista, dziennikarz BBC i PR, członek zarządu Polskiego Pen Clubu, Grzegorz Gazda ? profesor literaturoznawstwa, UŁ, Michał Głowiński ? profesor IBL PAN, historyk literatury, pisarz, Jacek Hołówka ? profesor, etyk, Jerzy Jarzębski ? profesor UJ, historyk literatury, Krzysztof Knittel ? prezes Polskiej Rady Muzycznej, Krystyna Kofta ? pisarka, Mieczysław Kominek ? prezes Polskich Nagrań, dyrektor Polskiego Centrum Informacji Muzycznej, Jacek Korczakowski ? prezes Związku Polskich Kompozytorów i Autorów ZAKR, Jerzy Kornowicz ? prezes Związku Kompozytorów Polskich, Zygmunt Krauze ? kompozytor, Grzegorz Michalski ? prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego, Krzysztof Myszkowski ? pisarz, redaktor naczelny ?Kwartalnika Artystycznego?, Anna Nasiłowska ? profesor IBL PAN, historyk literatury, pisarka, Adam Pomorski ? wiceprezes Polskiego Pen Clubu, Maria Poprzęcka ? prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Magdalena Radziejowska ? dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, Adam Sławiński ? prezes Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Iwona Smolka ? członek prezydium zarządu Polskiego Pen Clubu, Piotr Sommer ? poeta, redaktor naczelny ?Literatury na Świecie?, Jan Stęszewski ? muzykolog, Maciej Strzembosz ? prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych, Leszek Szaruga ? profesor, pisarz i krytyk literacki, Andrzej Werner ? profesor IBL PAN, krytyk literacki i filmowy 14-07-2009

  powinna rekompensować skutki gwałtownego spadku ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego po pochopnych zapowiedziach jego likwidacji. Przypominamy o możliwości odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez Prezydenta RP, Sejm i Senat, co pozwoliłoby ustanowić odpartyjniony model zarządu mediami publicznymi. SKRÓTY OD REDAKCJI powinna rekompensować skutki gwałtownego spadku ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego po pochopnych zapowiedziach jego likwidacji. Przypominamy o możliwości odrzucenia sprawozdania Krajowej

 • Oni walczą w Gdyni o literackie kostki

  strony lokalne GW - Gdańsk 16-05-2012

  Wśród nominowanych znaleźli się pisarze wyróżniani już w Gdyni - Magdalena Tulli, Edward Pasewicz i Adam Lipszyc. Pozostali pisarze w ramach gdyńskiego konkursu otrzymali nominacje po raz pierwszy. - Rok poprzedni upłynął pod znakiem biografii i poezji, co nie oznacza, że milczały proza i eseistyka literacka. Obie wydobyły z siebie głosy wyjątkowe, warte bardzo uważnego posłuchania - mówi prof. Piotr Śliwiński, przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Najwyższy laur - nagrodę o wartoś Piętnastu autorów poezji, prozy i esejów zostało nominowanych do Nagrody Literackiej Gdynia, jednego z najbardziej prestiżowych i wartościowych krajowych konkursów literackich, który odbywa się w tym roku po raz siódmy.

 • Gdyńskie kostki literackie

  strony lokalne GW - Gdańsk PRZEMYSŁAW GULDA, DOROTA KARAŚ 16-05-2012

  Jury ogłosiło nominacje podczas III Warszawskich Targów Książki. Nagroda Literacka Gdynia przyznawana jest w trzech kategoriach: poezja, proza i eseistyka. W każdej z nich wybrano pięciu autorów . Wśród nominowanych znaleźli się pisarze wyróżniani już w Gdyni - Magdalena Tulli, Edward Pasewicz i Adam Lipszyc. Pozostali pisarze w ramach gdyńskiego konkursu otrzymali nominacje po raz pierwszy. - Rok poprzedni upłynął pod znakiem biografii i poezji, co nie oznacza, że milczała proza i eseistyka Piętnastu autorów poezji, prozy i esejów zostało nominowanych do Nagrody Literackiej Gdynia, jednego z najbardziej prestiżowych i wartościowych krajowych konkursów literackich, który odbywa się w tym roku po raz siódmy

 • W trosce o obiekty

  Gazeta Wyborcza 26-03-1991

  Krajowa Rada Sekcji Kultury Fizycznej NSZZ "S" zwróciła się do samorządów lokalnych z apelem o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o prywatyzacji obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na swym terenie. Zdaniem autorów apelu obiekty te nie mogą w procesie przekształceń własnościowych tracić swego pierwotnego przeznaczenia, powinny nadal pełnić funkcje sportowe i rekreacyjne. "Pozbawianie społeczności lokalnych i tak szczupłej bazy wypoczynkowej uznajemy za sprzeczne z interesem społecznym i Krajowa Rada Sekcji Kultury Fizycznej NSZZ "S" zwróciła się do samorządów lokalnych z apelem o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o prywatyzacji obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na swym te

 • Walendziak w nowej roli

  Gazeta Wyborcza wz 21-08-1997

  Były szef telewizji publicznej Wiesław Walendziak będzie jednym z autorów kampanii telewizyjnej AWS - dowiedziała się "Gazeta". Prawdopodobnie pojawi się nawet na ekranie - wśród prowadzących studio wyborcze Akcji. Walendziak, przypomnijmy, startuje do Sejmu z listy AWS. Zdecydował się na to w ostatniej chwili, jest więc ostatni w Elblągu. Marian Krzaklewski obiecał mu jednak miejsce w pierwszej dwudziestce listy krajowej . Były szef telewizji publicznej Wiesław Walendziak będzie jednym z autorów kampanii telewizyjnej AWS - dowiedziała się "Gazeta". Prawdopodobnie pojawi się nawet na ekranie - wśród prowadzących studi

 • ZAPOWIEDZI. DZIŚ ZAPOWIEDZI. JUTRO

  GW Poznań KING 03-06-2002

  n POZNAŃ. PTAAAK JUŻ DZIAŁA. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie PTAAAK - Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów , Animatorów Kultury - zorganizowało swe I Walne Zebranie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.30 w sali Teatru Animacji przy ul. Święty Marcin 80/82 (zamek). n POZNAŃ. PTAAAK JUŻ DZIAŁA. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie PTAAAK - Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów , Animatorów Kultury - zorganizowało swe I Walne Zebranie. Sp

 • ZAPOWIEDZI. DZIŚ ZAPOWIEDZI. JUTRO

  GW Poznań KING 03-06-2002

  n POZNAŃ. PTAAAK JUŻ DZIAŁA. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie PTAAAK - Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów , Animatorów Kultury - zorganizowało swe I Walne Zebranie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.30 w sali Teatru Animacji przy ul. Święty Marcin 80/82 (zamek). n POZNAŃ. PTAAAK JUŻ DZIAŁA. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie PTAAAK - Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów , Animatorów Kultury - zorganizowało swe I Walne Zebranie. Sp

 • W SKRÓCIE

  strony lokalne GW - Bydgoszcz 03-08-2010

  Wygraj pieniądze Do 30 września trwa konkurs na gadżet promujący Europejski Fundusz Społeczny. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne. Prototyp gadżetu wraz z dokumentacją techniczną należy przesłać na adres: Centrum Projektów Europejskich, Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs - gadżet EFS".: Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: www.roEFS.pl/konkursgadzet. Wygraj pieniądze Do 30 września trwa konkurs na gadżet promujący Europejski Fundusz Społeczny. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne. Prototyp gadżetu wraz z dokumentacją techniczną

 • Spokojni I Zdziwieni

  GW Szczecin OGON 14-07-1999

  * "Dołożymy wszelkich starań, aby ujawnić kulisy i nazwiska autorów tej podłej prowokacji" - czytamy w oświadczeniu, które nadeszło wczoraj do "Gazety". Podła prowokacja to - zdaniem jego autorów , członków Niezależnego Ruchu Społecznego - wszczęcie postępowania przez Sąd Lustracyjny wobec ich szefa Mariana Jurczyka. Jednocześnie anonimowi członkowie NRS zapewniają, że są spokojni: - "Jesteśmy przekonani o niewinności senatora" - piszą. Zdziwiony w stopniu najwyższym jest z kolei zarząd regionu * "Dołożymy wszelkich starań, aby ujawnić kulisy i nazwiska autorów tej podłej prowokacji" - czytamy w oświadczeniu, które nadeszło wczoraj do "Gazety". Podła prowokacja to - zdaniem jego autorów

 • Przyszłość polskiego węgla

  Gazeta Wyborcza (opr. kak) 21-07-1992

  (P) Jeśli krajowe ceny węgla zostaną przesadnie wywindowane, to północną Polskę zaleje konkurencyjny węgiel z importu, a nasza energetyka zacznie przestawiać się na paliwa ropopochodne - twierdzą autorzy założeń polityki energetycznej do 2010 r. Raport przygotowała PAN wraz z Ministerstwem Przemysłu. Zdaniem autorów raportu, państwo nie będzie mogło chronić rynku węgla za pomocą ceł. Wybujałe apetyty cenowe mogą więc doprowadzić do załamania naszego rynku węgla. Obecnie ceny, po jakich można by (P) Jeśli krajowe ceny węgla zostaną przesadnie wywindowane, to północną Polskę zaleje konkurencyjny węgiel z importu, a nasza energetyka zacznie przestawiać się na paliwa ropopochodne - twierdzą a

 • ... i 1989

  GW Katowice BAK 11-07-2001

  Księga "Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999" wzoruje się na swojej poprzedniczce sprzed ponad 70 lat. Zawiera 415 artykułów i ponad 5 tys. ilustracji. Liczy 1131 stron. Tworzyło ją 369 autorów tekstów, 379 fotografów i 30 grafików. Pięknie wydanej na kredowym papierze księgi nie można kupić. Pierwszy nakład został przeznaczony dla bibliotek. W Bielsku znajdują się trzy egzemplarze księgi. Mają ją jeszcze filia Politechniki Łódzkiej oraz LO im. Armii Krajowej . Księga "Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999" wzoruje się na swojej poprzedniczce sprzed ponad 70 lat. Zawiera 415 artykułów i ponad 5 tys. ilustracji. Liczy 1131 stron. Tworzyło ją 369 aut

 • SPROSTOWANIE

  Gazeta Wyborcza ANNA KURPISZ 22-10-1999

  W związku z artykułem zamieszczonym w "Gazecie Wyborczej" z 20 września 1999 r. pt. "Ikar dla >>Hebanu<< stwierdzam, że wypowiedź cytowana przez autorów artykułu, pochodząca rzekomo od "przedstawicielki wydawnictwa Kurpisz", nie jest oparta na faktach. Na 10. Krajowych Targach Książki w Warszawie Wydawnictwo Kurpisz SC nie było reprezentowane przez żadnego przedstawiciela. Nie jest możliwe, by jakakolwiek osoba, której można było przypisać status przedstawiciela Wydawnictwa, mogła W związku z artykułem zamieszczonym w "Gazecie Wyborczej" z 20 września 1999 r. pt. "Ikar dla >>Hebanu<< stwierdzam, że wypowiedź cytowana przez autorów artykułu, pochodząca rzekomo od

 • Fałszerstwo

  Gazeta Stołeczna przewodniczący Komitetu Honorowego ks. biskup dr Zbigniew Kraszewski; przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia mjr Stefan Starba Bałuk CC 30-07-1994

  W "Życiu Warszawy" z 29 lipca 1994 r. - ukazał się ,Monitor Warszawski', w którym zamieszczono reprodukcję aktu erekcyjnego kamienia węgielnego pod budowę pomnika Armii Krajowej , pod którym zostały umieszczone nasze nazwiska. Z treści aktu dowiadujemy się, że (cytujemy): "Akt sporządzono 20 lipca 1994 r...." a "... treść własnoręcznym podpisem uwierzytelnili..." - obok zamieszczono informację, że (cytujemy): "... 2 sierpnia wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik Armii Krajowej (skrzyżowanie W "Życiu Warszawy" z 29 lipca 1994 r. - ukazał się ,Monitor Warszawski', w którym zamieszczono reprodukcję aktu erekcyjnego kamienia węgielnego pod budowę pomnika Armii Krajowej , pod którym zostały

 • Antologia dobrze obecna

  Gazeta Wyborcza Tomasz PRZEDPEŁSKI 11-08-1990

  -podręcznikiem". Potrzebę antologii tekstów koniecznych autorka uznała za istotniejszą niż oczekiwanie na nową chłodną ocenę Zjawisk literackich - zarówno polskich i obcych - ostatniego półwiecza. Antologia zawiera fragmenty dzieł pisarzy skazanych na literacką śmierć przez władców "od kultury". Obejmuje autorów emigracyjnych i krajowych , których utwory dostępne były czasami Jedynie w drugim obiegu. Nowy podręcznik ukazuje wizerunki pisarzy znanych i uznanych (Miłosz, Konwicki, Herbert, Gombrowicz, Barańczak, Brodski -podręcznikiem". Potrzebę antologii tekstów koniecznych autorka uznała za istotniejszą niż oczekiwanie na nową chłodną ocenę Zjawisk literackich - zarówno polskich i obcych - ostatniego półwiecza. An

 • Nowoczesna poskarżyła na "Magazyn śledczy"

  [ DLO KA ] - Strony Lokalne Katowice JÓZEF KRZYK 14-03-2017

  Szczepana Twardocha oraz czasopisma ?Fabryka Silesia?" - napisali autorzy skargi. Zwrócili też uwagę, że "stronie zaatakowanej przez autorów programu nie dano żadnej możliwości obrony i ustosunkowania się do zarzutów i opinii". Ich zdaniem o złych intencjach autorów "Magazynu" może świadczyć fakt, że w programie nie próbowano zaprezentować innych, poza skrajnie negatywnymi dla RAŚ, punktów widzenia. Rosa i Musiał domagają się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zajęcia zdecydowanego stanowiska w Programowi "Magazyn śledczy Anity Gargas" z połowy lutego ma się przyjrzeć Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Poprosili o to Monika Rosa, posłanka Nowoczesnej, i Marcin Musiał, działacz tej partii z Katowic.

 • SAMORZĄD W SENACIE

  Gazeta Wyborcza (orka) 05-03-1993

  reprezentować interesy firm wobec administracji rządowej i samorządów terytorialnych. Projekt już wstępnie zaakceptowała Rada Gospodarki Polskiej (w jej skład wchodzi Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Rzemiosła Polskiego i Naczelna Rada Zrzeszeń Prywatnego Transportu). Zdaniem autorów projekt oparty jest głównie na międzywojennym prawie o izbach przemysłowo-handlowych i izbach rolniczych. W czasie dyskusji największe kontrowersje wzbudził obowiązek przynależności do samorządów. reprezentować interesy firm wobec administracji rządowej i samorządów terytorialnych. Projekt już wstępnie zaakceptowała Rada Gospodarki Polskiej (w jej skład wchodzi Krajowa Izba Gospodarcza, Zwi

 • Ocalić małą ojczyznę

  GW Białystok EC 17-07-2001

  blisko 30 autorów . Najwyżej oceniono prace: Agnieszki Chojnowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrołęce, Bartosza Kuśmierczyka z gimnazjum w Wąsewie oraz Anny Grabowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łomży. Laureaci nagród głównych wezmą udział w międzynarodowym obozie młodzieżowym w Czechach, a pozostali wyjadą na wycieczki krajowe . Zdaniem organizatorów (Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży oraz warszawskie Centrum Edukacji Ustawicznej "Catherine") niektóre konkursowe blisko 30 autorów . Najwyżej oceniono prace: Agnieszki Chojnowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrołęce, Bartosza Kuśmierczyka z gimnazjum w Wąsewie oraz Anny Grabowskiej z I Liceum Ogólnokształ

 • Camerimage ekwiwalentny

  [ DLO TO ] - Strony Lokalne Toruń 07-06-2019

  Michał Zaleski Michał Zaleski Prezydent Torunia Wzwiązku z publikacją "Szmak: Zaleski zaszlachtował Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej [LIST]" na stronie internetowej www.torun.wyborcza.pl (22.05.2019 r.) proszę o zamieszczenie odpowiedzi: Camerimage - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych jest największym i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjęć filmowych. Przypomnijmy, że narodził się w Toruniu - pierwsza edycja odbyła się w 1993 roku - w tym roku Michał Zaleski Michał Zaleski Prezydent Torunia Wzwiązku z publikacją "Szmak: Zaleski zaszlachtował Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej [LIST]" na stronie internetowej www.torun.wyborcza.pl (22.05.2

 • Półwiecze AK

  Gazeta Stołeczna (kobo) 08-02-1992

  Krajowa na Ziemi Sochaczewskiej", wydana przez autorów w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy (z możliwością dodruku). Są w niej wspomnienia i relacje uczestników walk. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane a motto brzmi: "W hołdzie Kolegom poległym w walce z okupantem hitlerowskim". Książkę można kupić w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą oraz w punkcie sprzedaży przy kościele św. Wawrzyńca. Krajowa na Ziemi Sochaczewskiej", wydana przez autorów w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy (z możliwością dodruku). Są w niej wspomnienia i relacje uczestników walk. Wydawnictwo jest bogato i

Polecane tematy

Inne artykuły

Spotkanie pierwsze - Zacheusz (Łk 19.1-10)
BĘDZIEPOLSKA YMCA
Seria gaf Segolene Royal
KBWE dostanie sekretarza
Piramida Stepów
Pierwsze Jaskółki
ŁÓDZKA OPINIA PUBLICZNA TEL. 6316016
"Estonia" nie powinna pływać na pełnym morzu?
BYŁO, JEST, BĘDZIE
Stuarta Malutkiego i do kina Odra
Wrocławskie punktobranie?
Targowy żywioł
Ogień na Pradze
Kazimierz Nycz odchodzi. Kto po nim?
Ameryka pracuje nad bezrobociem
Z POLICJI
POTĘGA MIMO WSZYSTKO
Polska droga Ukrainy
Kariera celebryty
W GDYNI GŁÓWNEJ O DOBROCI
Wyjazdowy test Polonii w Ciechanowie. Pierwszy z serii
Minister, zamiast problemem, chce się zająć dyrektorami
Raj odzyskany we Wrocławiu
[Powszechny Uniwersytet Wiedzy Ekologicznej...]
Przeszczepy rogówki w prokuraturze
Siekierą po trasach
W elicie znów śmierdzi?
Zielone szaleństwa
Gdzie ta obrona?
WYSTAWA PASTELI
Krakowskie hity
Lahaul
Gdzie sens i logika?
Czy to koniec rundy play-off?
Sposób na ramotkę
Łódzkie walczy o miejsce na mapie
TRÓJMIEJSKA OPINIA PUBLICZNA
DZIŚ PISZEMY
Inwestujemy w ryzyko
Teatr Pawła Passiniego
Wyłączcie te światła!
O dwóch takich, co skręcili w lewo
WYBIERZ REPORTAŻ ROKU
Taniec na czakramie
NEWSY Z LAMUSA
Rady na odpady
Stylowo i komunikatywnie
Jesienią na kierowców czyhają pułapki
JÓZEF BURNIEWICZ, "KULISY WARMII I MAZUR", 14 KWIETNIA
mELONY CZY CZEREŚNIE
KP Na Gdańskiej
PROGNOZA DLA NARCIARZY
Potrzebuje miłości
Słabe Fundamenty
Za dużo Mozarta
PROSIĘ NA POLANIE, TYGRYS Z BORU
As nie wystarczył
WORD zmienia auta. Na jakie?
KSIĘSTWO, CUI BONO?
Jeszcze imprezy