Inne tagi

autorów skarg

(znalezionych: 562 )

 • Kim są pan B. i pan K.? Czyli jak policja ujawnia

  Gazeta Wyborcza AGNIESZKA DRABIKOWSKA, KIELCE 29-07-2011

  Te informacje jeszcze wczoraj wisiały na stronie świętokrzyskiej policji, a dokładnie w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w "sprawozdaniu z działalności kontrolnej przeprowadzonej w 2010 r.". W powszechnie dostępnym raporcie z wewnętrznego audytu policja okazała się tak "szczera", że nie tylko opisała nieprawidłowości, ale podała także nazwiska osób, których one dotyczyły. A to były czasami osoby zatrzymane. Przykłady? W części o uchybieniach w Komendzie Powiatowej w Świętokrzyska policja upubliczniła w internecie dane osób zatrzymanych, a także autorów skarg na policję, które były podstawą kontroli w lokalnych komendach

 • Werdykt pod Skargą

  GW Kraków KF 19-06-2002

  jurorów. Zachęcamy krakowian rozmiłowanych w pięknie miasta do przyjścia na rozstrzygnięcie konkursu i ceremonię wręczenia statuetki Archi-Szopy. Obok pomnika ks. Skargi - zeszłorocznego "zwycięzcy" - będzie miejsce na wyrażenie sprzeciwu wobec powstających obiektów, degradujących historyczny układ urbanistyczny i krajobraz Krakowa, oraz wobec władz miasta, które na te poczynania przyzwalają. Jury zaprasza również autorów i inwestorów nominowanych budowli do podjęcia publicznej dyskusji na pl. św jurorów. Zachęcamy krakowian rozmiłowanych w pięknie miasta do przyjścia na rozstrzygnięcie konkursu i ceremonię wręczenia statuetki Archi-Szopy. Obok pomnika ks. Skargi - zeszłorocznego "zwycięzc

 • Dziś werdykt

  GW Kraków KF 20-06-2002

  publicznej rozłożyły się inaczej. A jak? Dziś, w samo południe, pod pomnikiem ks. Piotra Skargi wszystko stanie się jasne. Organizatorzy zachęcają do przyjścia na pl. św. Marii Magdaleny wszystkich zainteresowanych konkursem i ratowaniem Krakowa przed złą architekturą. Jury zaprasza również autorów i inwestorów nominowanych budowli do podjęcia publicznej dyskusji. publicznej rozłożyły się inaczej. A jak? Dziś, w samo południe, pod pomnikiem ks. Piotra Skargi wszystko stanie się jasne. Organizatorzy zachęcają do przyjścia na pl. św. Marii Magdaleny wszystkic

 • Już tylko sąd

  GW Trójmiasto (Gdańsk) M 17-02-2004

  Opozycja w Radzie Miasta Gdańska zaskarżyła w Sądzie Administracyjnym uchwałę o wyborze gdańskich ławników Przypomnijmy, w ub. roku wybór ławników do gdańskich sądów odbył się pod dyktando Platformy Obywatelskiej, która zgłosiła swoich kandydatów na te stanowiska. Wojewoda pomorski Jan Ryszard Kurylczyk uznał, że jest to zgodne z prawem. - Nasza skarga jest konsekwencją tamtych wydarzeń - mówi jeden z autorów skargi , radny Ryszard Olszewski z Samoobrony. - Wyczerpaliśmy wszystkie możliwości Opozycja w Radzie Miasta Gdańska zaskarżyła w Sądzie Administracyjnym uchwałę o wyborze gdańskich ławników Przypomnijmy, w ub. roku wybór ławników do gdańskich sądów odbył się pod dyktando Platformy

 • Nie ma sprawy

  GW Poznań ARIA 19-10-2000

  Skargi złożone na konińskich policjantów są bezzasadne - uznała Komenda Miejska Policji w Koninie. Autorów dwóch skarg oraz ich świadków nie przesłuchała. Z trzecim rozmawiała, ale ten wycofał swoje zażalenie, choć pod pewnym warunkiem. Zażalenia dotyczyły działań związanych z zabezpieczeniem wrześniowej wizyty Aleksandra Kwaśniewskiego w Koninie.Trzy skargi Podczas oczekiwania na spotkanie z prezydentem doszło do przepychanek. "Bojówkarze ZSMP poszturchiwali i bili jedną z kobiet, a Skargi złożone na konińskich policjantów są bezzasadne - uznała Komenda Miejska Policji w Koninie. Autorów dwóch skarg oraz ich świadków nie przesłuchała. Z trzecim rozmawiała, ale ten wycofał

 • "Pytając o człowieka"

  GW Kraków RFK 09-01-2002

  Z serdecznej pamięci o ks. prof. Józefie Tischnerze zrodziły się Dni Tischnerowskie, które pierwszy raz odbyły się w ubiegłym roku. Zbiór artykułów ze zorganizowanej wówczas sesji, poświęconej myśli krakowskiego filozofa, ukazał się nakładem wydawnictwa Znak i Wydziału Filozoficznego PAT. Wśród autorów , którzy podjęli się niełatwego zadania komentowania rozważań księdza Tischnera, byli m. in. Władysław Stróżewski, ks. Michał Heller, Barbara Skarga , Jan Andrzej Kłoczowski OP i Stefan Swieżawski Z serdecznej pamięci o ks. prof. Józefie Tischnerze zrodziły się Dni Tischnerowskie, które pierwszy raz odbyły się w ubiegłym roku. Zbiór artykułów ze zorganizowanej wówczas sesji, poświęconej myśli

 • Skarga Poważna czy Nie?

  GW Katowice DARIUSZ MALINOWSKI 23-12-1999

  wpłynie do Strasburga. Nie jest także znana treść skargi . - Prawdopodobnie oprzemy się na tym, że ustawa nierówno traktuje obywateli, a z górników czyni mieszkańców drugiej klasy - wyjaśnia Kisieliński. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że związek ma do przedstawienia sprawy wynająć adwokata niemieckiego. Pieniądze na jego opłacenie miałyby być wzięte z budżetu ZZGwP. Zdaniem Jana Szlązaka, wiceministra gospodarki i jednego z autorów ustawy, skarga związkowców jest niepoważna. - Niczyje prawa nie są wpłynie do Strasburga. Nie jest także znana treść skargi . - Prawdopodobnie oprzemy się na tym, że ustawa nierówno traktuje obywateli, a z górników czyni mieszkańców drugiej klasy - wyjaśnia Kisiel

 • Skarga oddalona

  GW Kraków SID, PAP 20-02-2003

  Krakowski sąd oddalił wczoraj pozew Stowarzyszenia Architektów Polskich przeciwko gminie Kraków w sprawie ustawienia na placu św. Marii Magdaleny pomnika Piotra Skargi Stowarzyszenie domagało się przeprosin w imieniu autorów planu zagospodarowania placu. Sąd uznał jednak, że SARP nie miał prawa do występowania w sprawie. Z przyczyn merytorycznych oddalono także pozew autorów planu. Afera w sprawie pomnika wybuchła dwa lata temu, po artykule "Gazety". Ujawniliśmy wtedy, że monument stanął w Krakowski sąd oddalił wczoraj pozew Stowarzyszenia Architektów Polskich przeciwko gminie Kraków w sprawie ustawienia na placu św. Marii Magdaleny pomnika Piotra Skargi Stowarzyszenie domagało się p

 • Nowoczesna poskarżyła na "Magazyn śledczy"

  [ DLO KA ] - Strony Lokalne Katowice JÓZEF KRZYK 14-03-2017

  Szczepana Twardocha oraz czasopisma ?Fabryka Silesia?" - napisali autorzy skargi . Zwrócili też uwagę, że "stronie zaatakowanej przez autorów programu nie dano żadnej możliwości obrony i ustosunkowania się do zarzutów i opinii". Ich zdaniem o złych intencjach autorów "Magazynu" może świadczyć fakt, że w programie nie próbowano zaprezentować innych, poza skrajnie negatywnymi dla RAŚ, punktów widzenia. Rosa i Musiał domagają się od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zajęcia zdecydowanego stanowiska w Programowi "Magazyn śledczy Anity Gargas" z połowy lutego ma się przyjrzeć Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Poprosili o to Monika Rosa, posłanka Nowoczesnej, i Marcin Musiał, działacz tej partii z Katowic.

 • Kazania o Ojczyźnie

  GW Poznań TERESA DOROŻAŁA 24-10-2000

  Dziesiąte spotkanie z cyklu Verba Sacra różniło się znacznie od wszystkich poprzednich. Prezentowane przez Zbigniewa Zapasiewicza fragmenty "Kazań sejmowych" Piotra Skargi tylko w niewielkim stopniu skłaniały do religijnej kontemplacji. Były wyrazem troski o losy Ojczyzny. Ksiądz Skarga , nadworny kaznodzieja króla Zygmunta III Wazy, w swoich ośmiu "Kazaniach sejmowych" krytycznie i bez ogródek zarysowuje sytuację Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku. Najgorsze nękające ówczesną Dziesiąte spotkanie z cyklu Verba Sacra różniło się znacznie od wszystkich poprzednich. Prezentowane przez Zbigniewa Zapasiewicza fragmenty "Kazań sejmowych" Piotra Skargi tylko w niewielkim stopni

 • Fałszywką w inspektora

  [ DLO PO ] - Strony Lokalne Poznań PIOTR ŻYTNICKI 06-02-2013

  wpłynęła jednak skarga na inspektora: "Pytamy, jakim prawem pan Łukaszewski opowiada w mediach wszem i wobec o naszych sprawach mieszkaniowych? Gdzie poufność informacji i ochrona danych osobowych? Dlaczego z dramatu, jaki nas spotkał, inspektor Łukaszewski uczynił sobie stały temat medialnych wystąpień i ścieżkę wątpliwego awansu? Stop windowania się kosztem Stolarskiej!". Skargę napisać mieli lokatorzy ze Stolarskiej. Znalazły się pod nią dwa nazwiska. - Ze zdumieniem dowiedziałem się, że jestem - Z naszego dramatu uczynił sobie stały temat medialnych wystąpień - zarzucili szefowi nadzoru budowlanego "lokatorzy z ul. Stolarskiej". Skarga okazała się fałszywką.

 • Nie napisali wprost, Zła kolejność

  GW Łódź MARCIN MARKOWSKI 15-04-2004

  nauczycielami liceum, którzy niemal jednogłośnie poparli swojego szefa. Autorów skargi - uczniów i absolwentów - wysłuchała dopiero wtedy, gdy uprosili ją o spotkanie.Ministerstwo Kultury zapoznało się z raportem Stebel i wczoraj wydało komunikat. Czytamy w nim m.in.: "W piśmie ( skardze - red.) sformułowano zarzuty pod adresem dyrektora liceum dotyczące złej atmosfery w szkole, lekceważącego i drwiącego stosunku dyrektora do młodzieży, braku życzliwości oraz chęć udowadniania uczniom ich nieuctwa nauczycielami liceum, którzy niemal jednogłośnie poparli swojego szefa. Autorów skargi - uczniów i absolwentów - wysłuchała dopiero wtedy, gdy uprosili ją o spotkanie.Ministerstwo Kultury zapozn

 • Olsztynianie listy piszą (często) anonimowe

  [ DLO OL ] - Strony Lokalne Olsztyn JOANNA MŁOTKOWSKA 02-12-2013

  olsztyńskiej inspekcji pracy to ok. jedna trzecia donosów. W Urzędzie Skarbowym większość pism z zarzutami to anonimy. Zdaniem socjologa donosicielami są zazwyczaj osoby sfrustrowane, niezadowolone z życia, niedoinformowane lub takie, które chcą się na kimś po prostu zemścić. Jednak, jak dodaje, bywa, że autorów niektórych anonimowych skarg można usprawiedliwić. Przykładem mogą być ci, którzy piszą do inspekcji pracy o łamaniu ich podstawowych praw. Z tym zdaniem zgadza się Jacek Żerański z Okręgowego "Niniejszym składam skargę na mojego byłego pracodawcę, który stosuje mobbing, zatrudnia pracowników bez umów, nie wypłaca wynagrodzeń na czas". To jedno z pism, jakie wpłynęło jesienią do inspekcji pracy

 • Więźniowie skarżą się prokuraturze

  strony lokalne GW - Zielona Góra PIOTR ŻYTNICKI, PAP 25-09-2008

  Grupa osadzonych z Zakładu Karnego w Słońsku (powiat sulęciński) twierdzi, że łamane są ich prawa więźniów. Dziesięciu więźniów ze Słońska złożyło w gorzowskiej prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Służbę Więzienną. Ich zdaniem, funkcjonariusze przekraczają swoje uprawnienia i nie dopełniają obowiązków. Przykładem mają być złe warunki sanitarno-higieniczne oraz przeludnienie cel. Strażnicy - piszą w skardze więźniowie - mają także stosować groźby i przemoc wobec więźniów Grupa osadzonych z Zakładu Karnego w Słońsku (powiat sulęciński) twierdzi, że łamane są ich prawa więźniów. Dziesięciu więźniów ze Słońska złożyło w gorzowskiej prokuraturze zawiadomienie o popełnien

 • Profesjonalni oskarżyciele

  Gazeta Wyborcza REUTERS, SLOW 06-04-2000

  z Qom. Przesłuchanie przed trybunałem prasowym odbyło się w przyjacielskiej atmosferze. Sędzia zezwolił dziennikarzom na konferencję prasową z Chatamim. Ten oświadczył, że nie ma zastrzeżeń do pracy trybunału, a autorów skargi nazwał "profesjonalnymi oskarżycielami", którzy chcą ograniczyć wolność prasy. Tylko w Teheranie władze zamknęły w zeszłym roku 78 gazet i publikacji. z Qom. Przesłuchanie przed trybunałem prasowym odbyło się w przyjacielskiej atmosferze. Sędzia zezwolił dziennikarzom na konferencję prasową z Chatamim. Ten oświadczył, że nie ma zastrzeżeń do pracy

 • ZAPROSZENIE

  DOM, dodatek do Gazety Wyborczej 19-04-2000

  Jutro w godz. 17-20 w salonie Muratora (al. Wyzwolenia 14) - porady podatkowe. Ustna konsultacja kosztuje od 30 zł, pomoc przy wypełnieniu PIT-u - od 50 zł). Fachowcy sporządzają też pisemne opinie prawne, pisma procesowe (mogą np. wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego, zastrzeżenia do protokołu kontroli), opracowują odwołania od decyzji urzędu skarbowego i skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W piątek, 21 kwietnia br., również w godz. 17-20, salon zaprasza Jutro w godz. 17-20 w salonie Muratora (al. Wyzwolenia 14) - porady podatkowe. Ustna konsultacja kosztuje od 30 zł, pomoc przy wypełnieniu PIT-u - od 50 zł). Fachowcy sporządzają też pisemne opinie p

 • Gdzie szopa, gdzie dzieło

  GW Kraków KF 24-06-2004

  Dziś w południe ogłosimy zwycięzców plebiscytu Archi-Szopa 2004 oraz zdobywców Nagrody im. Janusza Bogdanowskiego. W ten sposób kończymy tegoroczną edycję konkursu oceniającego, co wartościowego i co szkodliwego pojawiło się w krajobrazie miasta.Archi-Szopę wskażemy po raz czwarty. Który z obiektów dołączy do pomnika ks. Piotra Skargi , nadbudowy hotelu Monopol i hotelu Wilga? Gdyby jurorzy kierowali się głosami naszych czytelników, tytuł paskudy Krakowa powinien bezapelacyjnie przypaść hotelowi Dziś w południe ogłosimy zwycięzców plebiscytu Archi-Szopa 2004 oraz zdobywców Nagrody im. Janusza Bogdanowskiego. W ten sposób kończymy tegoroczną edycję konkursu oceniającego, co wartościowego i co

 • Nominowane książki

  GW Trójmiasto (Gdańsk) 07-12-2006

  "Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi" (kategoria poezja), Biuro Literackie Barbara Skarga "Kwintet metafizyczny" (kategoria eseistyka), Wydawnictwo UNIVERSITAS Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Mariusz Wilk "Wołoka" (kategoria eseistyka), Wydawnictwo Literackie Cezary Wodziński "Trans, Dostojewski, Rosja, czyli o filozofowaniu siekierą" (kategoria eseistyka), wydawnictwo słowo/obraz terytoria Marek Zaleski "Zamiast" (kategoria eseistyka), Wydawnictwo Literackie. "Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi" (kategoria poezja), Biuro Literackie Barbara Skarga "Kwintet metafizyczny" (kategoria eseistyka), Wydawnictwo UNIVERSITAS Towarzystwo Autorów i Wydawców Pr

 • SZCZECIŃSKA OPINIA PUBLICZNA

  GW Szczecin NOT. PL 12-12-2002

  481 83 96 Wasza akcja propagowania szybkiego czytania jest świetna. Mam jednak wielką prośbę. Jeśli macie jakiekolwiek informacje o książkach rozwijających pamięć bądź przyspieszających czytanie, podajcie tytuły i autorów najlepszych z nich oraz jakie księgarnie prowadzą ich sprzedaż. Interesuję się tym tematem od kilku miesięcy, jestem studentem III roku ekonomii na US. Od redakcji: Zapraszamy do lektury w poniedziałek. Dlaczego nie zostanie uruchomiona linia komunikacji 481 83 96 Wasza akcja propagowania szybkiego czytania jest świetna. Mam jednak wielką prośbę. Jeśli macie jakiekolwiek informacje o książkach rozwijających pamięć bądź przyspieszających czytanie, po

 • Wywożą petentów

  Gazeta Wyborcza MAK 10-09-2004

  Przed nadchodzącym plenum chińskiej partii komunistycznej w Pekinie (od 16 do 19 września) policja usuwa ze stolicy autorów petycji do władz z prowincji - informuje organizacja Human Rights in ChinaW Chinach przed ważnymi wydarzeniami usuwa się ludzi, którzy mogą sprawiać kłopot. Petenci są przetrzymywani w jednej z hal sportowych w zachodniej dzielnicy Pekinu - podała organizacja. Przy ich zatrzymaniu policja użyła siły, demolując prowizoryczne schronienia, w których mieszkają na peryferiach Przed nadchodzącym plenum chińskiej partii komunistycznej w Pekinie (od 16 do 19 września) policja usuwa ze stolicy autorów petycji do władz z prowincji - informuje organizacja Human Rights in Chin

Polecane tematy

Inne artykuły

Mistrzyni pisankowania
Legalnie, nielegalnie lub na odwrót
DZIŚ W KRAKOWIE
El Mehdi wyleciał z boiska. Problem z obroną w finale
Strata papieru
Wisła wpadła na Lazio
KRÓTKO
Więcej terminowych
Pierwsza góra urodziła mysz
Ani dobrze, ani źle
Pożegnanie prof. Hanemana
Fabryka monitorów czeka w ministerstwie
Kubica woli Liuzziego od Heidfelda?
Pierze i Puch i Polmos
Reformy w sieci
Toruń daleko
Czujny sąsiad spisał się na medal
Kolejna fala idzie ku Europie
Etatowy pracownik Adam Plutecki z pierwszym czasem na liście startowej
Rada na układy
LATO W MIEŚCIE
"Agromafia"
Kwiatki nie będą pachnieć
Tunel miły księdzu
Wyspa róż
Bołgorz znaczy dobosz
Mnóstwo Blokad
Dawco! Trzeba krwi!
Historyk szuka śladów dawnych przodków
POLECA KRZYSZTOF KOWALEWICZ
Na drogach niestety tragicznie
Bosmanat za przychylność miasta
GRECJA STRASZY BANKI
Poprzeczka za wysoko
FOTOGRAFIE AUGUSTISA
Krótka broń Jarosława K.
PYTANIE O ROZPRAWY
Komorowski nagradza i walczy o głosy
CO ZNALEŹLIŚMY W E-MAILU
POLECA MARCIN BABKO
Na wiosnę będzie lepiej
Kto poradzi sobie z ortograficznymi pułapkami?
Dyrektor odwołany
Będzie ekstremalnie i rockowo
MUZYKA STANEM DUCHA
Sprawa dla reżysera
SPORT W SKRÓCIE
Tylko tydzień na biznesplan
Nie ma to jak wielka buła
Szajka sekretarek
Sąd nad dystrybutorem
Znęcali się w więzieniu
NUMERY LOTTO
Pod okiem Pisteloka
DLACZEGO ŁÓDŹ? POROZMAWIAJMY
Zakończyli Sezon
Strzał do wójta
I te dwa nagie miecze
Zapowiedzi. Jutro
Spokój łodzian przed play-offami