Inne tagi

bada koniunktur??

(znalezionych: 1456 )

 • Firmy: Byle kryzys nie wrócił

  Gazeta Wyborcza SYLWIA ŚMIGIEL 30-04-2010

  Na liście ryzyk dla polskich firm jest 20 pozycji. Przedsiębiorcy najbardziej obawiają się, że sytuacja gospodarcza ponownie się pogorszy. Jedynie dla hotelarzy i restauratorów ten problem jest na dalszym, czwartym miejscu. Mimo że w 2009 r. nie pogorszyła się płynność finansowa firm, przedsiębiorcy za ryzyko uznają też zatory płatnicze. - Nasze prawo jest tak skonstruowane, że wspiera tworzenie zatorów - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Lewiatana, przypominając, że f Przedsiębiorcy wciąż obawiają się ponownego osłabienia koniunktury gospodarczej i zatorów płatniczych - wynika z badania Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

 • GOSPODARKA W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza PAP 09-02-1999

  Styczniowa koniunktura . Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym wzrósł w styczniu do wartości plus 2, co oznacza poprawę o 11 punktów w stosunku do poprzedniego miesiąca - poinformował wczoraj GUS. W styczniowym badaniu 22 proc. przedsiębiorstw oceniło swoją sytuację jako dobrą, a 20 proc. jako złą. Styczniowa koniunktura . Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym wzrósł w styczniu do wartości plus 2, co oznacza poprawę o 11 punktów w stosunku do poprzedniego miesiąca - poinformował wczo

 • Za miesiąc na minusie?

  Gazeta Wyborcza Artur Morka 10-01-1996

  Już czwarty miesiąc spada koniunktura w przemyśle. W grudniu wyniosła zaledwie plus 2 proc. Prognozy na styczeń są jeszcze gorsze - alarmuje w najnowszym raporcie Główny Urząd Statystyczny. Wyznaczając wartość wskaźnika koniunktury GUS najpierw oblicza, jaki procent przedsiębiorstw uważa, że sytuacja w ich branży się poprawia, a jaki - że jest coraz gorzej. Różnica między tymi wartościami mówi o stanie koniunktury . W sierpniu 1995 r. koniunktura ( badana przez GUS od 1992 r.) osiągnęła najwyższy Już czwarty miesiąc spada koniunktura w przemyśle. W grudniu wyniosła zaledwie plus 2 proc. Prognozy na styczeń są jeszcze gorsze - alarmuje w najnowszym raporcie Główny Urząd Statystyczny. Wyznacz

 • Skąd ten wzrost?

  Gazeta Wyborcza orka 05-11-1996

  W opinii Polaków badanych przez OBOP wzrost gospodarczy w kraju zawdzięczamy wprowadzeniu gospodarki rynkowej i koniunkturze na Zachodzie. Polityka miała nań mniejszy wpływ. Mimo dobrych wyników w gospodarce 80 proc. badanych mówi, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się lub jest taka sama jak przed trzema laty. ( Badanie przeprowadzono w połowie października na grupie ponad 1,1 tys. Polaków.). W opinii Polaków badanych przez OBOP wzrost gospodarczy w kraju zawdzięczamy wprowadzeniu gospodarki rynkowej i koniunkturze na Zachodzie. Polityka miała nań mniejszy wpływ. Mimo dobrych wyników

 • CIĄGLE SPADA

  Gazeta Wyborcza Artur Morka 05-12-1995

  . GUS uważa, że załamanie się koniunktury w ostatnich miesiącach to efekt sezonowości w gospodarce. Twierdzi jednak, że koniunktura nie spadnie poniżej zera i utrzyma się na poziomie dodatnim. W opinii dyrektorów badanych przedsiębiorstw (ponad 2,3 tys. firm) pogorszenie koniunktury wiąże się ze spadkiem sprzedaży i popytu na towary - szczególnie krajowe. Jednocześnie gwałtownie pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw, ale dotknęła ona w ten sam sposób i sektor publiczny i prywatny. Zmiany . GUS uważa, że załamanie się koniunktury w ostatnich miesiącach to efekt sezonowości w gospodarce. Twierdzi jednak, że koniunktura nie spadnie poniżej zera i utrzyma się na poziomie dodatnim. W

 • Początek końca recesji?

  Gazeta Wyborcza (rrj); rys. Studio GAZETA 14-04-1992

  [W tekście tabela] Po trwającym od listopada okresie spadku w marcu wzrósł wskaźnik koniunktury w przemyśle - twierdzą specjaliści z Instytutu Rozwoju Gospodarczego warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. - W marcu nastąpiła poprawa wskaźnika koniunktury , co jest dosyć niezwykłe, gdyż na wiosnę aktywność gospodarcza zwykle się obniża, a tendencja ta odwraca się dopiero w lecie - uważa dr Maria Drozdowicz, jeden ze specjalistów zajmujących się w Instytucie Rozwoju Gospodarczego badaniem [W tekście tabela] Po trwającym od listopada okresie spadku w marcu wzrósł wskaźnik koniunktury w przemyśle - twierdzą specjaliści z Instytutu Rozwoju Gospodarczego warszawskiej Szkoły Głównej Hand

 • Początek końca recesji?

  Gazeta Wyborcza (rrj) 14-04-1992

  (P) Po trwającym od listopada okresie spadku w marcu wzrósł wskaźnik koniunktury w przemyśle - twierdzą specjaliści z Instytutu Rozwoju Gospodarczego warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. - W marcu nastąpiła poprawa wskaźnika koniunktury , co jest dosyć niezwykłe, gdyż na wiosnę aktywność gospodarcza zwykle się obniża, a tendencja ta odwraca się dopiero w lecie - uważa dr Maria Drozdowicz, Jeden ze specjalistów zajmujących się w Instytucie Rozwoju Gospodarczego badaniem koniunktury w przemyśle (P) Po trwającym od listopada okresie spadku w marcu wzrósł wskaźnik koniunktury w przemyśle - twierdzą specjaliści z Instytutu Rozwoju Gospodarczego warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. - W marc

 • Okres mało koniunkturalny

  Gazeta Wyborcza (pn) 16-03-1992

  (W) Tak jak w poprzednich dwóch miesiącach, również w lutym zmniejszała się aktywność gospodarcza przemysłu - uważają specjaliści Instytutu Rozwoju Gospodarczego warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Instytut co miesiąc przeprowadza badania ankietowe w kilkuset firmach państwowych i prywatnych. Sytuację przedsiębiorstw ilustruje wskaźnik koniunktury przemysłu, który od kwietnia 1989 ma wartość ujemną - więcej respondentów Instytutu informuje o spadku niż o wzroście produkcji. Gdy recesja (W) Tak jak w poprzednich dwóch miesiącach, również w lutym zmniejszała się aktywność gospodarcza przemysłu - uważają specjaliści Instytutu Rozwoju Gospodarczego warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej

 • Okres mało koniunkturalny

  Gazeta Wyborcza (pn); rys Studio GAZETA 16-03-1992

  Tak jak w poprzednich dwóch miesiącach, również w lutym zmniejszała się aktywność gospodarcza przemysłu - uważają specjaliści Instytutu Rozwoju Gospodarczego warszawskiej Szkole Głównej Handlowej [SGH]. Instytut co miesiąc przeprowadza badania ankietowe w kilkuset firmach państwowych i prywatnych. Sytuację przedsiębiorstw ilustruje wskaźnik koniunktury przemysłu, który od kwietnia 1989 ma wartość ujemną - więcej respondentów Instytutu informuje o spadku niż o wzroście produkcji. Gdy recesja Tak jak w poprzednich dwóch miesiącach, również w lutym zmniejszała się aktywność gospodarcza przemysłu - uważają specjaliści Instytutu Rozwoju Gospodarczego warszawskiej Szkole Głównej Handlowej [SG

 • Mniej kredytów

  Gazeta Wyborcza EDUR 21-04-2001

  W kwietniu nastąpił bardzo duży spadek koniunktury . To już nie tylko spowolnienie, ale początek recesji. Tak to widzą bankowcy na szczeblu oddziałów - stwierdził na piątkowej konferencji prezes Instytutu Badania Opinii i Rynku "Pentor" Eugeniusz Śmiłowski. Pentor co miesiąc na zlecenie Związku Banków Polskich bada kondycję placówek bankowych, odpytując menedżerów średniego szczebla. Szacowany na tej podstawie wskaźnik koniunktury Pengab w kwietniu spadł o 6 pkt. Pogorszenie koniunktury W kwietniu nastąpił bardzo duży spadek koniunktury . To już nie tylko spowolnienie, ale początek recesji. Tak to widzą bankowcy na szczeblu oddziałów - stwierdził na piątkowej konferencji prezes Ins

 • GOSPODARKA W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza D, PAP 08-12-2000

  Gorzej w handlu i budownictwie. W listopadzie pogorszyła się koniunktura w handlu - ogłosił w czwartek GUS. Wśród badanych przedsiębiorstw 17 proc. oceniało sytuację w handlu detalicznym pozytywnie, a 27 proc. - negatywnie. Pozostałe uznały, że ich sytuacja nie uległa zasadniczej zmianie. Spadła też koniunktura w budownictwie. Ok. 7 proc. więcej firm ocenia sytuację negatywnie niż pozytywnie. Gorzej w handlu i budownictwie. W listopadzie pogorszyła się koniunktura w handlu - ogłosił w czwartek GUS. Wśród badanych przedsiębiorstw 17 proc. oceniało sytuację w handlu detalicznym pozytywn

 • DRGNIĘCIE KONIUNKTURY

  Gazeta Wyborcza PAT 19-07-2002

  Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle wzrósł w lipcu do -6 z -7 przed miesiącem - podał GUS. 20 proc. badanych firm sygnalizuje poprawę koniunktury , a 26 proc. pogorszenie. Oceny są gorsze w sektorze publicznym niż prywatnym. Ipsos-Demoskop podał, że w lipcu nieznacznie poprawił się wskaźnik optymizmu konsumentów - wyniósł 75 pkt., o jeden więcej niż miesiąc wcześniej. O tyle samo wzrosła skłonność do zakupów (do 85 pkt.) Źródło Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle wzrósł w lipcu do -6 z -7 przed miesiącem - podał GUS. 20 proc. badanych firm sygnalizuje poprawę koniunktury , a 26 proc. pogorszenie. Oceny są

 • Trochę lepszy czerwiec

  Gazeta Wyborcza Artur Morka 05-07-1995

  , który również prowadzi badania koniunktury , twierdzi, że w czerwcu wskaźnik ten pogorszył się o 3 pkt proc. i wyniósł plus 5 proc. Instytut prowadzi badania na mniejszej próbie przedsiębiorstw (ok. tysiąca). Różnica w wynikach może brać się z zastosowania innego sposobu liczenia koniunktury .(P) Podpis pod ryc.: Wskaźnik koniunktury przedstawia procentową różnicę między ocenami pozytywnymi (np. wzrost produkcji) a negatywnymi (np. spadek produkcji). Jeśli wskaźnik rośnie, należy oczekiwać, że coraz , który również prowadzi badania koniunktury , twierdzi, że w czerwcu wskaźnik ten pogorszył się o 3 pkt proc. i wyniósł plus 5 proc. Instytut prowadzi badania na mniejszej próbie przedsiębiorst

 • Koniunkturze lato nie sprzyja

  Gazeta Wyborcza (opr. uś); Ryc. Studio Gazeta 20-06-1992

  (P) W maju, podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach, rosła aktywność gospodarcza przedsiębiorstw przemysłowych, ale tempo wzrostu było mniejsze - twierdzą specjaliści z Instytutu Rozwoju Gospodarczego warszawskiej SGHandlowej. Co miesiąc Instytut przeprowadza badania ankietowe [sondaże] w kilkuset przedsiębiorstwach państwowych i sprywatyzowanych. Sytuację przedsiębiorstw ilustruje wskaźnik koniunktury , który od kwietnia 1989 r. ma wartość ujemną - oznacza to, że więcej respondentów (P) W maju, podobnie jak w poprzednich dwóch miesiącach, rosła aktywność gospodarcza przedsiębiorstw przemysłowych, ale tempo wzrostu było mniejsze - twierdzą specjaliści z Instytutu Rozwoju Gospodar

 • Nowy, ale nie lepszy

  Gazeta Wyborcza d, PAP 07-01-1998

  W 1998 r. nie ożywi się koniunktura w Niemczech - uważa Niemiecki Instytut Badania Gospodarki (DIW). Utrzyma się też krytyczna sytuacja na rynku pracy: liczba bezrobotnych wzrośnie o 125 tys. i sięgnie 4,51 mln. Według Instytutu pogłębi się jeszcze dystans między gospodarką Niemiec wschodnich i landów zachodnich. W 1998 r. nie ożywi się koniunktura w Niemczech - uważa Niemiecki Instytut Badania Gospodarki (DIW). Utrzyma się też krytyczna sytuacja na rynku pracy: liczba bezrobotnych wzrośnie o 125 tys. i s

 • NBP: trwa koniunktura

  Gazeta Wyborcza PAP 24-02-2004

  Badania koniunktury sugerują utrwalenie się ożywienia gospodarczego w pierwszym kwartale 2004 r. - napisał NBP we wstępnej informacji o kondycji przedsiębiorstw. Jak pisze NBP, najczęściej obserwowanym przejawem ożywienia gospodarczego była zwiększona aktywność inwestycyjna. Ożywienie gospodarcze częściej obserwowały firmy prywatne niż publiczne. Badania koniunktury sugerują utrwalenie się ożywienia gospodarczego w pierwszym kwartale 2004 r. - napisał NBP we wstępnej informacji o kondycji przedsiębiorstw. Jak pisze NBP, najczęściej obserw

 • [WZROST GOSPODARCZY W NIEMCZECH...]

  Gazeta Wyborcza psk, PAP 12-03-1997

  WZROST GOSPODARCZY W NIEMCZECH wyniósł w zeszłym roku 1,4 proc. produktu krajowego brutto. W 1997 r. PKB ma wzrosnąć o ok. 2,5 proc., a w 1998 r. - o ok. 3 proc. Taką prognozę opublikował wczoraj Hamburski Instytut Badania Gospodarki (HWWA). Mimo poprawy koniunktury sytuacja na niemieckim rynku pracy w ciągu dwóch najbliższych lat nie poprawi się w odczuwalny sposób. Liczba bezrobotnych raczej nie spadnie poniżej granicy 4 mln. Federalny Związek Handlu Hurtowego i Zagranicznego (BGA) uznał, że WZROST GOSPODARCZY W NIEMCZECH wyniósł w zeszłym roku 1,4 proc. produktu krajowego brutto. W 1997 r. PKB ma wzrosnąć o ok. 2,5 proc., a w 1998 r. - o ok. 3 proc. Taką prognozę opublikował wczoraj Ham

 • GORSZA KONIUNKTURA, NIŻSZY DEFICYT HANDLOWY

  Gazeta Wyborcza D 19-10-2002

  Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle spadł w październiku do minus 4, z minus 2 przed miesiącem - poinformował GUS. Wśród badanych firm 18 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury , a 22 proc. - jej pogorszenie. Pozostałe uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. GUS podał też, że w okresie styczeń-sierpień 2002 deficyt handlowy Polski spadł do 9,3 mld dol. wobec 9,5 mld rok wcześniej. Eksport w tym czasie wzrósł o 7,5 proc. rok do roku - do 25,25 mld dol., zaś import wzrósł o 4 Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle spadł w październiku do minus 4, z minus 2 przed miesiącem - poinformował GUS. Wśród badanych firm 18 proc. sygnalizuje poprawę koniunktury , a

 • Szybkie sondaże dla województwa

  GW Lublin AN 14-01-2004

  badania koniunktury gospodarczej we wszystkich 16 regionach kraju. Miesięczny koszt udostępnienia danych wynosi 500 zł. Zarząd Województwa wydał już zgodę na podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Instytutem. badania koniunktury gospodarczej we wszystkich 16 regionach kraju. Miesięczny koszt udostępnienia danych wynosi 500 zł. Zarząd Województwa wydał już zgodę na podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Ma

 • Spadek wyhamowany?

  Gazeta Wyborcza Artur Morka 07-02-1996

  , że badania Instytutu prowadzone są na mniejszej grupie przedsiębiorstw niż badania GUS. Oba wskaźniki koniunktury obliczane są jednak na podstawie ankiet rozsyłanych do przedsiębiorstw w całej Polsce. Odpowiadają one m.in. na pytanie, czy sytuacja w ich branży się poprawia czy nie. Różnica między tymi wartościami mówi o stanie koniunktury . Według GUS od września 1995 r. koniunktura gospodarcza, która osiągnęła wtedy plus 15 proc., systematycznie spadała. Polepszenie się koniunktury w styczniu , że badania Instytutu prowadzone są na mniejszej grupie przedsiębiorstw niż badania GUS. Oba wskaźniki koniunktury obliczane są jednak na podstawie ankiet rozsyłanych do przedsiębiorstw w całe

Polecane tematy

Inne artykuły

Zachować twarz
CASTRO ODDAJE WŁADZĘ
FOTOFELIETON
Najlepszą lokatą - wykup wieczystego z bonifikatą
Głos jak piorun
Ikea zbuduje wieżowce
Atom Trefl bliżej półfinału
Wspólna lekcja Historii
Kupujemy rower (2) [1] / Wytnij i zachowaj
ZAPOWIEDZI
Timura nie ma w domu
DEPECHE MODE
Zremisowały na własne życzenie
Nocne patrole wokół Ergo Areny?
Carl Palmer
Spór o wspólną historię
Tatry w malarstwie polskim
Jak zdelegalizować SdRP
BAJKA O LWOWIE
Wynik testu nie musi być wyrokiem
Słodko-gorzka jesień Wojciecha Szczęsnego
DANIA. Kaczyński o eurokonstytucji
Bokserski czas Rozstrzygnięć
Barometr cen nowych mieszkań w Warszawie i okolicach
WYPADKI
Ambicja mi przeszkadzała
Białystok znów będzie miał rynek
Przez Gdańsk na Gradową Golgotę
Tematy trudne czy łatwe?
Fałat pod nowym dachem / MUZEUM FAŁATA. Remont w rocznicę urodzin
Fałszywe zeznania Jaruckiej?
CZYTELNICY DO "GAZETY"
Siedem Stuleci Marynki
Kotulski kandyduje
"Salaput" stracił rezon
USA. Bez immunitetu w Trybunale
Dogadają się z wojskiem?
Niesamowicie mocny Polak
KRÓTKO
Banki podniosły marże kredytów hipotecznych
W elektronicznej oprawie
Gdy ci ciężko na duszy
KULTURA W SKRÓCIE
TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA
MUZEUM MOŚCI SIĘ NAD WISŁĄ
Spirit na Marsie
BOMBA NA GÓRZE
Kampania - tak, festyny - nie
Kontrolnie z Niemnem
JAK UCZYĆ MŁODZIEŻ O ŚMIERCI
Prezesa środek na nerwy
Weronika w Galerii Uczniowskiej
Wigilia pod gwiazdami
Zamknąć Anwil
[bez tytułu]
W Korbielowie przybędzie letnich i zimowych atrakcji
SPORT W SKRÓCIE
Odroczony projekt Rzeczypospolitej?
[bez tytułu]
BRACIA