Inne tagi

bankowego udzieli

(znalezionych: 3344 )

 • PKS Białystok weźmie 2,5 mln kredytu

  [ DLO BI ] - Strony Lokalne Białystok KOSZ 24-12-2014

  PKS Białystok znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. - Jest poważnie zadłużony, a prowadzony w ostatnich latach proces restrukturyzacji przynosi tylko częściowe efekty. Zatrudnienie zmalało o 90 etatów, głównie w administracji. Ograniczane są nierentowne kursy. Tabor jest przeważnie stary i mocno wyeksploatowany. Nie powiodły się próby sprzedaży nieruchomości przy ulicy Fabrycznej w Białymstoku oraz nieruchomości w Mońkach. Sprzedano natomiast zbędne nieruchomości w Sokółce i w Dąbro Zarząd województwa podczas wczorajszego posiedzenia podjął decyzję o udzieleniu poręczenia kredytu bankowego zaciąganego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku. Chodzi o kwotę 2,5 mln zł.

 • Podliczanie Art-B

  Gazeta Wyborcza (nina) 21-08-1991

  pokrycia i liczby transakcji z użyciem podwójnego oprocentowania tych samych pieniędzy, czy tego, co stanowi podstawę afery bankowe . Prokuratura zabezpieczyła majątek "Art-B" na sumę 50 min, bo zgodnie z prawem taka może być maksymalna grzywna dla szefów ..Art-B" za wykorzystywanie obrotu czekami do ich podwójnego oprocentowania, (W) Prokuratura do tej pory odkryła 7 gwarancji kredytowych, każda na sumę 400 mld, udzielonych spółce "Art-B" przez banki państwowa niezgodnie i obowiązującą w prawią bankowym procedurę. Być może, razem takich gwarancji jest 12.

 • ŚWIAT W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza KSZ 04-02-2002

  Pożyczka dla Turcji. Bank Światowy udzieli Turcji 1,35 mld dol. pożyczki na reformę systemu bankowego . Pożyczka dla Turcji. Bank Światowy udzieli Turcji 1,35 mld dol. pożyczki na reformę systemu bankowego .

 • Możesz pomóc

  GW Mazowsze (Płock) 16-06-2001

  Rada Stowarzyszenia "Liver" w Krakowie prosi o udzielenie pomocy ośmiomiesięcznej Kai Nakończy, której życie może uratować przeszczep wątroby. Dziecko musi wyjechać na leczenie do kliniki zagranicznej. Stowarzyszenie udostępniło konto bankowe , na które mo Rada Stowarzyszenia "Liver" w Krakowie prosi o udzielenie pomocy ośmiomiesięcznej Kai Nakończy, której życie może uratować przeszczep wątroby. Dziecko musi wyjechać na leczenie do kliniki zagranicz

 • PEKAO I HANDLOWY DLA ROSYJSKIEGO BANKU

  Gazeta Wyborcza AP-DJ, qub 05-12-1997

  Pekao SA i Bank Handlowy uczestniczą w międzynarodowym konsorcjum 21 banków, które przyznało 46 mln dolarów pożyczki moskiewskiemu JSB Toribank - dowiedzieliśmy się w Wiedniu. Jest to jedna z największych pożyczek udzielonych jakiemukolwiek rosyjskiemu bankowi . Pekao SA i Bank Handlowy uczestniczą w międzynarodowym konsorcjum 21 banków, które przyznało 46 mln dolarów pożyczki moskiewskiemu JSB Toribank - dowiedzieliśmy się w Wiedniu. Jest to jedna z najwięk

 • Na ratunek bankom

  Gazeta Wyborcza am 27-05-1998

  Wczoraj rząd zaakceptował sprawozdanie z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 1997 r. Pożyczył on 28 bankom 335 mln zł. Koncentrował się głównie na pomocy w konsolidacji polskich banków. Przeznaczył na ten cel 60 proc. udzielonych pożyczek. Wczoraj rząd zaakceptował sprawozdanie z działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 1997 r. Pożyczył on 28 bankom 335 mln zł. Koncentrował się głównie na pomocy w konsolidacji polskich banków.

 • W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza D, PAP 21-05-1999

  Sejm uchwalił wczoraj ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi. Ustawa zakłada, że skarb państwa będzie dopłacał do odsetek od kredytów na remonty mieszkań udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i banki, z którymi BGK zawrze umowy na udzielanie takich kredytów. Sejm uchwalił wczoraj ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi. Ustawa zakłada, że skarb państwa będzie dopłacał do odsetek od kredytów na r

 • W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza PAP 15-11-2001

  Podaż pieniądza wzrosła w październiku o 1,4 proc., czyli o 4378,4 mln zł, do 325 041,5 mln zł - podał w środę wstępne dane Narodowy Bank Polski. Wartość kredytów udzielonych przez sektor bankowy spadła w październiku o 0,4 proc., z tego wartość pożyczek udzielonych osobom prywatnym wzrosła o 0,3 proc., a dla firm zmalała o 0,7 proc. Podaż pieniądza wzrosła w październiku o 1,4 proc., czyli o 4378,4 mln zł, do 325 041,5 mln zł - podał w środę wstępne dane Narodowy Bank Polski. Wartość kredytów udzielonych przez sektor bankowy

 • Przyznano pierwszy kredyt

  DOM I BUDOWNICTWO PAP 24-07-1996

  Na początku lipca został udzielony pierwszy kredyt ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kredyt w wysokości 560 tys. zł otrzymało Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Śremie sp. z o.o. Jego oprocentowanie ustalono na poziomie 15,8 proc. w stosunku rocznym - poinformował Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK poinformował, że TBS Śrem został zwolniony z ponoszenia opłat i prowizji bankowych z tytułu udzielonego kredytu. Na podobną ulgę mogą liczyć wszyscy, którzy złożą wniosek o udzielenie Na początku lipca został udzielony pierwszy kredyt ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Kredyt w wysokości 560 tys. zł otrzymało Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Śremie sp. z o.o. Jeg

 • Przyznano pierwszy kredyt

  GW Katowice PAP 24-07-1996

  opłat i prowizji bankowych z tytułu udzielonego kredytu. Na podobną ulgę mogą liczyć wszyscy, którzy złożą wniosek o udzielenie kredytu ze środków KFM do 31 grudnia br. opłat i prowizji bankowych z tytułu udzielonego kredytu. Na podobną ulgę mogą liczyć wszyscy, którzy złożą wniosek o udzielenie kredytu ze środków KFM do 31 grudnia br.

 • Kredyt za łapówkę

  Gazeta Wyborcza (DPA) 10-09-1993

  (P) Węgierscy urzędnicy bankowi w zamian za łapówki udzielili kredytów na 20 mld forintów (ok. 217 mln dolarów), co stanowi ok. 1 proc. kapitału obrotowego wszystkich banków komercyjnych na Węgrzech. Większość kwestionowanych kredytów przyznano ponad rok temu, bezpośrednio po wprowadzeniu nowych zasad kredytowania i przepisów kontrolnych. (P) Węgierscy urzędnicy bankowi w zamian za łapówki udzielili kredytów na 20 mld forintów (ok. 217 mln dolarów), co stanowi ok. 1 proc. kapitału obrotowego wszystkich banków komercyjnych na Węgrz

 • Hipoteka Gawronika

  Gazeta Wyborcza (PAP) 15-07-1994

  (A) Bank Staropolski SA w Poznaniu wystąpił do poznańskiego Sądu Rejonowego dokonanie wpisu na hipotekę nieruchomości należącej do Aleksandra Gawronika w Długiej Goślinie. Bank chce w ten sposób zabezpieczyć udzielony Gawronikowi kredyt. Wielkość zaciągniętego przez Gawronika kredytu oraz szczegóły całej sprawy kryje tajemnica bankowa . (A) Bank Staropolski SA w Poznaniu wystąpił do poznańskiego Sądu Rejonowego dokonanie wpisu na hipotekę nieruchomości należącej do Aleksandra Gawronika w Długiej Goślinie. Bank chce w ten sposób zabe

 • Na poznańskie autobusy

  Gazeta Wyborcza qub 13-12-1995

  Wielkopolski Bank Kredytowy udzieli Poznaniowi dwóch kredytów na kupno 50 niemieckich autobusów Neoplan. Kredyt ma być spłacony do 2001 r. Wartość pierwszej pożyczki to 27,2 mln zł, zaś drugiej 12,6 mln zł. Poznań chce też kupić 50 autobusów marki MAN. Zakup ten prawdopodobnie sfinansuje konsorcjum bankowe z udziałem WBK. Wielkopolski Bank Kredytowy udzieli Poznaniowi dwóch kredytów na kupno 50 niemieckich autobusów Neoplan. Kredyt ma być spłacony do 2001 r. Wartość pierwszej pożyczki to 27,2 mln zł, zaś drugiej 12,

 • Gwarancje dla PKP

  Gazeta Wyborcza D, PAP 17-10-1998

  Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postanowił wczoraj, że skarb państwa udzieli Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji na spłatę kredytu zaciągniętego przez PKP. Za ten kredyt - w wysokości 75 mln ecu - mają być odbudowane i zmodernizowane linie kolejowe uszkodzone w trakcie ubiegłorocznej powodzi. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów postanowił wczoraj, że skarb państwa udzieli Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu gwarancji na spłatę kredytu zaciągniętego przez PKP. Za ten kredyt - w wysokoś

 • Prezenty na Kredyt

  GW Olsztyn cha 04-12-1998

  Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny oferuje "Kredyt gwiazdkowy". Wniosek o jego udzielenie można składać do 15 stycznia. Z kredytu może skorzystać każdy, kto ma stałe dochody, zapewniające jego spłatę wraz z odsetkami w ciągu sześciu miesięcy. Od wysokości dochodów zależy wielkość bankowej pożyczki, która nie może być niższa niż 500, a wyższa niż 2 tys. zł. Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny oferuje "Kredyt gwiazdkowy". Wniosek o jego udzielenie można składać do 15 stycznia. Z kredytu może skorzystać każdy, kto ma stałe dochody, zapewniające jego spła

 • APEL

  GW Mazowsze (Płock) [-] 05-12-1998

  Rada Stowarzyszenia "Liver" w Krakowie prosi o udzielenie pomocy 5-miesięcznej Paulince Nowak, której życie może uratować przeszczep wątroby. Dziecko musi wyjechać na leczenie do kliniki zagranicznej. Stowarzyszenie udostępniło konto bankowe , na które można dokonywać wpłat w złotówkach i dewizach: Pekao SA - grupa Pekao SA O/Kraków nr 12401431-7007439-2700-401112-001 - "Liver", Paulina Nowak. Rada Stowarzyszenia "Liver" w Krakowie prosi o udzielenie pomocy 5-miesięcznej Paulince Nowak, której życie może uratować przeszczep wątroby. Dziecko musi wyjechać na leczenie do kliniki zagraniczn

 • STOCZNIOWCY NA AKORD

  Gazeta Wyborcza IE, PAP 24-04-2002

  Zarząd Stoczni Szczecińskiej i związki zawodowe porozumiały się w sprawie wprowadzenia nowych zasad wynagradzania. Polegałyby one m.in. na wykorzystaniu tzw. akordu pieniężnego, czyli zapłacie pewnej sumy pieniędzy za określoną pracę. Obniżenia kosztów pracy (miesięczne wydatki stoczni na pensje to blisko 26 mln zł) domagało się konsorcjum bankowe , z którym stocznia negocjowała warunki udzielenia jej kredytu pomostowego. Zarząd Stoczni Szczecińskiej i związki zawodowe porozumiały się w sprawie wprowadzenia nowych zasad wynagradzania. Polegałyby one m.in. na wykorzystaniu tzw. akordu pieniężnego, czyli zapłacie pewnej

 • Bank Światowy Elblągowi

  Gazeta Wyborcza pam, PAP 29-09-1997

  Bank Światowy przeznaczył 100 mln dolarów na aktywizację obszarów wiejskich i małych miasteczek Polski północnej. Przekazanie pieniędzy do Elbląga, gdzie mieści się północne przedstawicielstwo BŚ, zależy od udzielenia Bankowi gwarancji polskiego rządu. Przekazane środki pomogą w realizacji programu pilotażowego dla siedmiu województw tej części kraju, dotkniętych bezrobociem strukturalnym. Bank Światowy przeznaczył 100 mln dolarów na aktywizację obszarów wiejskich i małych miasteczek Polski północnej. Przekazanie pieniędzy do Elbląga, gdzie mieści się północne przedstawicielstwo BŚ, za

 • Kredyt na modernizację

  Gazeta Wyborcza MANKA 03-03-1999

  BLISKO 100 MLN DOL. kredytu na modernizację i rozwój otrzymają Domy Towarowe "Centrum" i Empik od konsorcjum bankowego , zorganizowanego przez warszawski oddział ING Barings. Kredyt w wysokości 87,7 mln dol. dla DT Centrum i 11 mln dol. dla Empiku został udzielony na 6,5 roku. BLISKO 100 MLN DOL. kredytu na modernizację i rozwój otrzymają Domy Towarowe "Centrum" i Empik od konsorcjum bankowego , zorganizowanego przez warszawski oddział ING Barings. Kredyt w wysokości 87,7

 • [Bank of America otrzymał od NBP licencję...]

  Gazeta Wyborcza sad 26-08-1997

  Bank of America otrzymał od NBP licencję na otworzenie banku w Polsce. Amerykanie otworzyli u nas przedstawicielstwo swojego banku w czerwcu 1996 r. Później udzielili finansowego wsparcia polsko-kanadyjskiemu Bankowi Świętego Stanisława, i to prawdopodobnie było nieformalnym warunkiem przyznania przez NBP licencji. Klientami Bank of America są głównie duże międzynarodowe korporacje. Bank of America otrzymał od NBP licencję na otworzenie banku w Polsce. Amerykanie otworzyli u nas przedstawicielstwo swojego banku w czerwcu 1996 r. Później udzielili finansowego wsparcia polsko-ka

Polecane tematy

Inne artykuły

Smutne, ładne piosenki
PROF. STANISŁAW BETLEJEWSKI
Pociąg do Warszawy
Modlitwy przed Wielkią Nocą
Najważniejsza chwila z Korą
POZNANIACY NA ROWERY!
DROŻEJ KOLEJĄ I SAMOLOTEM
NASZA HISTORIA
Namiętności księżnej Doroty
Niesamowici Mavericks
WIELKOPOLSKA OPINIA PUBLICZNA 852 51 12
Sfilmują teatrzyk z 1944 r.
Łatwo wcale nie było
Krzysztof Penderecki prywatnie
Pracodawcy tęsknią za abolicją
Świadectwa udziałowe / Koniec kolejnego etapu Programu Powszechnej Prywatyzacji / Zdematerializować albo sprzedać
SPECJALISTA OD CERATY
Urbańczyk czeka w Dubaju
Wirtualny koronny
Rozkręcili iPhone'a na kawałki
Którzy odeszli
godz.14.30 Rzeszów
Zareagowali
Dyskretny urok bułki z kotletem
Precyzyjny montaż
DISCOVERY
Możemy kupić większe M
Polski Cukier z Griszczukiem?
Wisła od lat wciąż planuje
Legia rozbiła Pilicę
Starcie niepokonanych w PLFA
Ebola nie odpuszcza. Nowe zachorowania w Liberii
Marek Kowalski
KALENDARIUM INWESTYCJI KONKURSOWYCH
STAL - RUCH 4:2 / Kontuzja Gęsiora
Dados po kontraktowej korekcie
W Toruniu połączy nas jazz
Legia w rundzie wiosennej
Kluczowy Meksyk
10 lat szkoły
Radny pisze, co ma
Nie kneblujcie nas becikowym
MKS Perła deklasuje
Prawie sensacja
UCIĄŻLIWA MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, CZYLI OD OPŁATKA DO OPŁATKA
Gospodarka
PIOSENKI OSIECKIEJ, ADELE, JACKSONA
List otwarty do Zarządu Toruńskiego Klubu Hokejowego ThyssenKrupp/Energostal
WYPADKI
KRÓTKO
;) Masz wiadomość
Po północy zagrają legendy rocka
Slow przepisy na święta
DO DZIEŁA
Chemiskór: fabryka z Clariantem
W PIĄTEK MAGAZYN ROZTOMAJTY
Mógł sprzedać
RAZEM LUB OSOBNO
NIE TYLKO NARTY
Niebezpieczny długopis