Internetowe Archiwum Gazety Wyborczej

Inne tagi

bezrobotny bez prawa do zasiłku

(znalezionych: 1970 )

 • Zbierz kapitał początkowy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 13-12-2012

  kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). (Podajemy m.in. początek i koniec każdego okresu składkowego i nieskładkowego (dzień, miesiąc, rok), nazwy zakładów pracy lub nazwiska i adresy pracodawców, okres pozostawania bez pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych , przebywania na urlopie wychowawczym, korzystania z urlopu bezpłatnego); * potrzebne będą też świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r.; * zaświadczenie o Jeśli pracowałeś przed 1999 rokiem, masz prawo do kapitału początkowego. ZUS nie wylicza go automatycznie, trzeba złożyć wniosek i dopilnować, żeby każdy przepracowany miesiąc przełożył się na wyższą emeryturę

 • Uchodźcy w Polsce

  [ ORX RP ] - Uchodźcy w Polsce MACIEJ CZARNECKI, MARIUSZ JAŁOSZEWSKI, TOMASZ KWAŚNIEWSKI 18-09-2015

  . Decyzji nie trzeba szczególnie uzasadniać. Konsekwencje takiego postępowania są trudne do przewidzenia. Jeśli zaczniemy wetować relokację uchodźców do Polski, możemy zrazić do siebie inne kraje UE. Stawką może być dostęp do funduszy unijnych - pojawiają się wypowiedzi zachodnich polityków, by je ograniczyć krajom, które nie zgodzą się na przyjęcie uchodźców. Straszy się również ograniczeniem dostępu do rynku pracy w innych krajach UE oraz prawa do podróżowania bez kontroli na granicach w ramach strefy Kiedy? Ilu? Gdzie? Jak? - specjalny informator pod patronatem Urzędu ds. Cudzoziemców. Wspólna akcja informacyjna polskich mediów.

 • Solidarność w tygrysiej klatce

  [ TDF RP ] - Duży Format TEKST BARTOSZ T. WIELIŃSKI 17-07-2014

  więzieniu w Cottbus skupiła się uwaga najważniejszych ludzi w NRD. Robić jak Polacy Robić jak Polacy - Czy brałeś udział w strajku dla "Solidarności"? - To pytanie Sylvia Wähling zadaje każdemu byłemu więźniowi, który się do niej zgłasza. Jest szefową muzeum, które urządzono w dawnym więzieniu w Cottbus. Odtwarza jego historię na podstawie opowieści ludzi, którzy się przez nie przewinęli. Muzeum działa bez państwowych dotacji, utrzymuje się wyłączne z datków sponsorów. Powstało dzięki determinacji 200 Któryś z więźniów rzucił pomysł, by zorganizować wielką ucieczkę do Polski. Graniczna Nysa płytka. W Polsce ludzie "Solidarności" pomogliby zbiegom przeniknąć do podziemia. Może udałoby się przedrzeć do Gdańska, do stoczni

 • Łódź, miasto przeklęte

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza MICHAŁ MATYS 01-02-2014

  bezrobotnych nie potrafi się przekwalifikować bądź w ogóle nie jest zainteresowanych pracą. Według wojewódzkiego urzędu pracy wyższe wykształcenie miało zaledwie 11 proc. bezrobotnych (świeżo upieczeni absolwenci wyższych uczelni stanowili ułamek procentu). Największa grupa skończyła edukację co najwyżej na gimnazjum (40 proc.) i nie potrafi znaleźć pracy dłużej niż rok (także 40 proc.). Zdecydowana większość nie ma prawa do zasiłku , czyli w praktyce nie ma z czego żyć. To są właśnie wykluczeni, którzy nie Śmierć pijanej kobiety w dziewiątym miesiącu ciąży, która z kijem bejsbolowym zatrzymywała auta. Pijany motorniczy zabijający przechodniów. Poćwiartowane i ukryte w beczkach dzieci... To nie przypadek, że zdarzyło się to w Łodzi

 • POLOWANIE NA ULGI (4)

  Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 18-03-1999

  gr). 2 Ulga na leczenie przysługuje każdemu, kto osiąga dochód opodatkowany podatkiem dochodowym. Mogą to więc być nie tylko pieniądze z pracy na etacie, ale także np. z umowy-zlecenia czy o dzieło, z emerytur i rent czy z zasiłku dla bezrobotnych . 3 Małżonkowie mają prawo do dwóch ulg. Warunek: i mąż, i żona osiągali w 1998 r. dochody podlegające opodatkowaniu. Gdy jedno z małżonków nie pracowało, przysługuje im tylko jeden limit ulgi. 4 Rodzice mogą odliczyć wydatki na leczenie dzieci. Ale gr). 2 Ulga na leczenie przysługuje każdemu, kto osiąga dochód opodatkowany podatkiem dochodowym. Mogą to więc być nie tylko pieniądze z pracy na etacie, ale także np. z umowy-zlecenia czy o dzieło,

 • Polak w Szwecji leczy po ludzku

  Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁ ADAM CZERWIŃSKI 10-03-2010

  dłużej? A jeżeli na umówioną wizytę spóźnię się 30 minut, to pacjentka musi być przyjęta za darmo - tak mówi szwedzkie prawo . Tracę 300 koron. Tracę 300 koron od pacjentki i wszystkich kolejnych tego dnia i dobrą opinię przychodni, gdzie pacjentki są zawsze przyjmowane punktualnie. A co pan zrobi, jeśli pacjentka będzie nalegać, żeby przyjął ją pan bez kolejki? - Jeśli sprawa jest poważna, zrezygnuję z kawy albo zostanę pół godziny dłużej w pracy. Co musi się stać, żeby zrezygnował pan z kawy? - Musi - Wyjeżdżając z komunistycznej Polski, miałem kompleks człowieka zza żelaznej kurtyny. Czułem, że muszę być dwa razy lepszy od szwedzkiego kolegi, żeby zdobyć taki sam szacunek - mówi dr Adam Szeląg uznany za najpopularniejszego lekarza w Szwecji

 • Jak się ubiegać o rentę

  Gazeta Wyborcza DARIUSZ BRZOSTEK 20-05-2008

  niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (określoną liczbę lat, w czasie których płacił składki na ZUS, i tych, w których nie musiał tego robić - np. lata nauki w szkole wyższej), jego niezdolność do pracy powstała w okresach ściśle określonych w ustawie, np. w czasie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłków z ubezpieczenia społecznego (chorobowego, opiekuńczego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Uwaga: Z renty niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (określoną liczbę lat, w czasie których płacił składki na ZUS, i tych, w których nie musiał tego robić - np. lata nauki w szkole wyż

 • MURZYN I KOBIETA W JEDNYM

  Wysokie Obcasy Kraj MARIA MAMCZUR 25-06-2011

  jedyny w mieście zakład, bo znajdą kogoś tańszego?". Wolność w najprostszym rozumieniu to faktyczna możliwość podejmowania wyboru. Czy Kinga ma wybór? Może pracować w fabryce albo nie pracować. Bez prawa do zasiłku . I wtedy wspólnie z matką się zastanawiać, ile można wycisnąć miesięcznie z tysiąca złotych jej emerytury na nie obie i na dziecko. Tak to widzi. Drenaż, dwór i reset - W korporacji zarobisz lepiej niż gdzie indziej. Ale już od początku musisz sobie zdawać sprawę, że to pułapka. Z Tylko kobiety pracują w systemie trójzmianowym - na nocną zmianę. Dlaczego? Jak mówi brygadzista - są bardziej akuratne, dokładne. Gdyby tak było, te właśnie kobiety dostałyby więcej pieniędzy. A nie dostają

 • Skąd wziąć dzieci i na dzieci

  Wysokie Obcasy Kraj ROZMAWIAŁA AGATA NOWAKOWSKA 02-04-2011

  . rejestrujących się bezrobotnych ma do niego prawo . To jest jeden z niższych wskaźników w Unii Europejskiej. Gdy rodzic straci prawo do zasiłku , na jaką pomoc może liczyć? Tylko na pomoc społeczną. Jeżeli dochód tej rodziny jest niższy niż 504 zł, to może też liczyć na świadczenia rodzinne. SLD oskarża rząd, że od ośmiu lat nie były waloryzowane progi dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych, wskutek czego 1,5 mln dzieci ich nie dostaje. "Zapominają" dodać, że rządowi udało się podnieść Może powinniśmy wydłużyć wiek emerytalny, ale w zamian wprowadzić płatne roczne urlopy dla osób zmęczonych, wypalonych?

 • Zanim wyjedziesz na anglosaksy

  PRACA ANETA BOROWIEC, ANETA.BOROWIEC@AGORA.PL, MAGDALENA SZYSZKO, MAGDALENA.SZYSZKO@AGORA.PL, WSPÓŁPRACA JULIUSZ ĆWIELUCH, ?METRO?, DP 10-05-2004

  rocznie (po przepracowaniu przynajmniej 1365 godzin - to około 170 ośmiogodzinnych dni pracy). Niestety, nie możesz korzystać z żadnej pomocy socjalnej państwa, np. z zasiłku dla bezrobotnych , jeśli stracisz pracę. Prawa do pobierania tego typu świadczeń nabywasz dopiero po dwóch latach pracy i mieszkania w Irlandii. MAGDALENA SZYSZKO MAGDALENA rocznie (po przepracowaniu przynajmniej 1365 godzin - to około 170 ośmiogodzinnych dni pracy). Niestety, nie możesz korzystać z żadnej pomocy socjalnej państwa, np. z zasiłku dla bezrobotnych ,

 • Nie każdemu warto pomagać

  [ TDF RP ] - Duży Format ROZMAWIALI LESZEK KOSTRZEWSKI I PIOTR MIĄCZYŃSKI 11-06-2015

  przysłowiowego koryta. W życiu osiągnąłem wiele, w samorządzie prawie wszystko. Co ma mnie ciągnąć? Bycie w Warszawie maszynką do głosowania zgodnie z partyjnym przykazem? Po co? Żeby coś zmienić. - To nie takie proste, jak niektórym się wydaje. Mnie nie interesuje polityka w obecnym wydaniu. Mnie interesuje gospodarka, nowe miejsca pracy, zmiana prawa ... jednym słowem reforma państwa. Mam dość sporów o rzeczy drugo- czy trzeciorzędne. A o czym my cały czas w kraju rozmawiamy? O emocjach. O in vitro. I o Dajemy mieszkania socjalne. I część lokatorów wyrywa drzwi, wybija okna, sprzedaje zlewy i znowu przychodzi po pomoc. To mam ich osobiście ululać do snu i zaśpiewać kołysankę?

 • Koniec starego portfela

  SŁODKA EMERYTURA, dodatek do Gazety Wyborczej DARIUSZ FACOŃ, PCG 03-09-2004

  (orzeczenie takie wydaje lekarz). Okres nieskładkowy.Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego. Musisz przedstawić decyzję ZUS. Okres nieskładkowy.Pobieranie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Na podstawie decyzji urzędu pracy. Okres nieskładkowy.Udokumentowana niezdolność do pracy, za którą wypłacone zostały z Funduszu Pracy zasiłki dla bezrobotnych , zasiłki szkoleniowe lub stypendia. Na podstawie zaświadczenia z urzędu pracy. Okres nieskładkowy.Niewykonywanie pracy po ustaniu (orzeczenie takie wydaje lekarz). Okres nieskładkowy.Pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego. Musisz przedstawić decyzję ZUS. Okres nieskładkowy.Pobieranie zasiłku przedemerytalnego lub świadczen

 • Dwa miliony żyj ą za mniej niż 466 zł

  Gazeta Wyborcza PROF. ANDRZEJ MENCWEL *, SYLWIA SZWED 17-09-2011

  śmieciach kwitek z zasiłku rodzinnego), gaz 48 zł, światło 120 zł, telefon 30 zł, internet 19 zł. Razem wychodzi 740 zł. Teoretycznie na życie powinno jej zostać drugie tyle. Ale prawda jest taka, że jak Kasia dostanie wreszcie rentę męża, to jej nawet nie widzi. - Wszystko idzie na długi i kredyty. Na wszystkich komornikach mamy ponad 20 tysięcy - opowiada załamana. - W czwartek dostanę zasiłek rodzinny. Najpierw pójdę do wodociągów spłacić, bo już mi chcą odciąć wodę. A ja bez mycia sobie dnia nie śmieciach kwitek z zasiłku rodzinnego), gaz 48 zł, światło 120 zł, telefon 30 zł, internet 19 zł. Razem wychodzi 740 zł. Teoretycznie na życie powinno jej zostać drugie tyle. Ale prawda jest taka,

 • Wstyd tak jakoś

  strony lokalne GW - Lublin KAROL ADAMASZEK, JACEK BRZUSZKIEWICZ 27-01-2012

  szkole. Skończył na zasiłku , bez perspektyw. - "Dzień dobry, panie profesorze!", kiedyś, gdy wchodziłem do sklepu, wszyscy kłaniali się w pas. Może jajek przynieść, a może świeżutkiej zadniej cielęcinki, proponowali. Wieść o bezrobotnych nauczycielach obiegła już całą gminę. Przestałem czuć, że na wsi jestem kimś ważnym. Kimś, z którego zdaniem się liczą. Dam przykład. Kiedyś w sklepie miejscowi obstąpili mnie i pytali, czy głosować na Kaczyńskiego, a może na Kalinowskiego z PSL. Teraz już tak nie Od zawsze poważanie na wsi, oprócz księdza i lekarza, miał nauczyciel. Dziś, przynajmniej ten z Werbkowic, zamiast uczyć - stoi w kolejce do pośredniaka. I wcale nie przez niż i kryzys - piszą

 • Lepsza bieda tu niż kokosy tam

  Gazeta Wyborcza JACEK KOWALSKI 13-09-2006

  , drobna blondynka z drogim aparatem ortodontycznym na zębach. Dobrze ubrana - stać ją na wiele, bo zarabia w Dublinie ponad 2,5 tys. euro miesięcznie, grubo powyżej tego co inni Polacy. - Mam dość tego kraju - mówi mi w małej włoskiej kafejce przy lampce wina. - Rozumiesz? Mam dość zarabiania, dość wracania do pustego mieszkania, dosyć świąt bez rodziny. Szczerze mówiąc: nie rozumiem. Z Joanną, brunetką o kasztanowych oczach, nie miałem okazji spot-kać się w kafejce. Nie wypuścił jej na spotkanie , drobna blondynka z drogim aparatem ortodontycznym na zębach. Dobrze ubrana - stać ją na wiele, bo zarabia w Dublinie ponad 2,5 tys. euro miesięcznie, grubo powyżej tego co inni Polacy. - Mam dość t

 • Zanim wyjedziesz na anglosaksy

  PRACA ANETA BOROWIEC ANETA.BOROWIEC@AGORA.PL 10-05-2004

  pomocy socjalnej państwa, np. z zasiłku dla bezrobotnych , jeśli stracisz pracę. Prawa do pobierania tego typu świadczeń nabywasz dopiero po dwóch latach pracy i mieszkania w Irlandii. Kogo szukająna WyspachIrlandiaWzięcie mają: informatycy pomocy socjalnej państwa, np. z zasiłku dla bezrobotnych , jeśli stracisz pracę. Prawa do pobierania tego typu świadczeń nabywasz dopiero po dwóch latach pracy i mieszkania w Irlandii. Kogo s

 • Po co do Unii

  UNIA EUROPEJSKA, dodatek do Gazety Wyborczej Małgorzata Alterman, Bruksela 31-03-1998

  Jednolitego Rynku. Wchodząc do Unii, Polska będzie mogła skorzystać z jego dobrodziejstw. - Z Warszawy do Madrytu pojedziesz bez zatrzymywania się na granicy, tak jak teraz z Warszawy do Krakowa - mówi Tony Venebles. Nie szkodzi, że zapomnisz paszportu, wystarczy dowód osobisty i prawo jazdy (nie będziemy musieli wymieniać tych dokumentów na unijne). Paszportów nie żąda się od obywateli Unii na większości jej granic od 1995 r., czyli wejścia w życie układu z Schengen. Gdy my znajdziemy się już w Unii Jednolitego Rynku. Wchodząc do Unii, Polska będzie mogła skorzystać z jego dobrodziejstw. - Z Warszawy do Madrytu pojedziesz bez zatrzymywania się na granicy, tak jak teraz z Warszawy do Kra

 • Ksiądz, jego żona i reporterka

  [ TKR RP ] - Duży Format TEKST KATARZYNA SURMIAK-DOMAŃSKA, Redakcja ?Dużego Formatu? 25-10-2012

  nie jest do mnie, tylko do redakcji "Gazety". Z rosnącym zdumieniem czytam, jak Jan w trzech lakonicznych zdaniach informuje moich przełożonych, że zmienili z żoną decyzję i wycofują zgodę na publikację wywiadu. Bez żadnych wyjaśnień, powołując się na prawo prasowe, proszą o uszanowanie swojej decyzji. Mail kończą słowem: "Dziękujemy". Tym razem Jan nie odbiera telefonu. Dzwonię kilka razy, nagrywam się na sekretarkę. Wreszcie Jan oddzwania. Nowym, obojętnym tonem oznajmia, że nie interesuje go Prosi mnie, żebym w artykule koniecznie napisała, że aż do ślubu cywilnego zachowali z Ewą czystość

 • JEDZENIE ZAMIAST BOMB. JAK GOTO WAŁ SIĘ FOOD

  [ DLO WR ] - Strony Lokalne Wrocław MAGDA PIEKARSKA 27-12-2013

  siebie i rodziny. Bigos ląduje na talerzach, w słoikach, wiaderkach i garnkach. Po drugiej stronie kotła jest m.in. Anka (42 lata), od kilku lat bezrobotna , bez prawa do zasiłku . - Czasem uda się złapać dorywczą pracę, ale na co dzień jest ciężko - mówi. - Dlatego takie akcje są potrzebne. Ten bigos wystarczy mi na dwa-trzy dni. Jeszcze w Wigilię będę go jadła. Urszula ma dużą, ośmioosobową rodzinę. Tylko mąż pracuje - ona zajmuje się domem i dziećmi. Też stara się pomagać - razem z mężem znajduje Co tydzień w niedzielę obiad jest serwowany we wrocławskim parku Staszica. Z Jagiellończyka jest tu może trzysta metrów. Ale wózkiem trudno manewrować, kompot wylewa się na krawężnikach. Pytam, czy Food nie miał nigdy problemów z urzędnikami. - Zasada jest prosta - tłumaczy Konrad. - To akcja prywatnych osób, które zapraszają znajomych na obiad. Nie mogą nas ścigać

 • Lepiej mieć kapitał

  Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 10-02-2011

  początkowego (druk ZUS Kp-1). Podajemy tu m.in.: dane identyfikacyjne wnioskodawcy, nazwisko, imię, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania oraz do korespondencji i wypełniony kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). Podajemy m.in.: początek i koniec każdego okresu składkowego i nieskładkowego (dzień, miesiąc, rok), nazwy zakładów pracy lub nazwiska i adresy pracodawców, okres pozostawania bez pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych , przebywania na urlopie Polacy nie wiedzą, co to jest kapitał początkowy. Skutek? Ich emerytury będą niższe. Pracowałeś przed 1999 r.? Złóż do ZUS wniosek o wyliczenie kapitału początkowego. Aż 5 mln Polaków tego jeszcze nie zrobiło. Naprawdę nie ma na co czekać

Polecane

 • Własny, przestronny, z ogródkiem

  Kupno domu kilku-, a zwłaszcza kilkudziesięcioletniego, niesie ze sobą spore ryzyko Jak i co sprawdzać kupując dom? Na co zwracać...

 • Sprawa z Poznania zwaliła mnie z nóg. Ale to incydent

  Rozmowa z Danutą Gadziomską * Karol Dolecki: Jak pani skomentuje to, co się stało w Poznaniu? Danuta Gadziomska: Bez wątpienia p...

 • Minus 79 sądów rejonowych

  Minister sprawiedliwości mimo protestów sędziów, PSL-u i opozycji podpisał rozporządzenie likwidujące 79 małych sądów rejonowych ...

 • Kradli pod nosem szefa

  Z kasy Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wyparowało co najmniej pół miliona złotych. Z tego powodu kierująca...

 • W SKRÓCIE

  Porodówka w remoncieOddział położniczy w szpitalu Biziela przechodzi gruntowny remont. - Wymieniana jest instalacja elektryczna,...

 • Bez muzycznych mielizn

  Po dwóch latach pojawi się na jedynym koncercie w gdyńskim Uchu wrocławska formacja Robotobibok, jeden z najważniejszych zespołów...

Polecane tematy

Inne artykuły

Ciągle podtopione Zawady
ZAPOWIEDZI. DZIŚ
Na Festyn Do Fordonu
Zapominalscy zapłacą
Uwaga! Biolodzy zarażają dziś pasją
Nowy Bogdan w kieleckim MPK. Na razie przyjechał tylko na testy
Baletowa stolica Polski
Henryka Bochniarz nagrodzona
;) Masz wiadomość
Prawo Bronxu
Rilke i Konstanty
Gdynia Artystom
CZŁONKOWIE JURY KONKURSU: TO NIE JEST PLAGIAT
Arka obnażona w Sosnowcu
Pierwsze wrażenie zza okna
Cyfry, słowa, samochody
CHATA DLA ŻAKA
Wielka góra połknęła Michała Kwiatkowskiego
Obrączki inne niż wszystkie
Zegar na pożegnanie / I LIGA PIŁKI NOŻNEJ KOBIET. I kolejka
Kluza bez banków
Szkockie kamienie wreszcie na Śląsku!
Poseł czy świadek?
Szukają bata na dopalacze
ZAPOWIEDZI. JUTRO
Przełom na budowie oczyszczalni
Rewolucja w autobusach - "ciepły guzik"
Wniebowzięci cała Polska buduje swoje lotniska
NICZEGO MI NIE POWIERZANO
Przywileje za bezcenny dar
Szparka zwana ustnikiem
Będzie szturm na USC
Rarytasy dla kolekcjonerów
Lepiej za granicą
Miejska choinka już się świeci
Opóźniona podstawówka na Bemowie
Złota rączka, złoty Baszanowski
Gamajda na wpół dzika
NARODOWO LUSTROWAĆ RENOMĘ I LOTNISKO
HALO GAZETA 632-14-13
Obronili zabytki
Artur Boruc: Spokorniałem. Cieszę się, że tu jestem
Wyścig na adrenalinie
Urodziny krakowskiej Masy Krytycznej
Z nieśmiałością
Borowik Wspaniały
Życiowy dramat Żyda
Jakie radio? Jaka telewizja?
Daleko od rzeczywistości
Prawie jak Wilimowski
Było lepiej
Dolnoślązacy po Warszawsku
Prezes spółdzielni kandydatem z kuluarów
Lody - ranking lodziarni z uzasadnieniem
Najlepsi W Kulturze
Zrobił swoje, może odejść
Jazda na rzepaku
Kierunek południe
Leon Nowicki
Polacy nic, Gump wszystko