Inne tagi

bilans kapitał

(znalezionych: 892 )

 • MISIĄG W PZU

  Gazeta Wyborcza (han) 09-07-1994

  (A) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU SA wybrało w piątek byłego wiceministra finansów Wojciecha Misiąga na przewodniczącego rady nadzorczej firmy. Zgromadzenie zatwierdziło przygotowany przez zarząd program sanacji kapitałowej PZU oraz udzieliło zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za ub. rok. Oprócz tego przyjęło bilans za 1993 r. i przeznaczyło zysk - ponad 325 mld zł - na kapitał zapasowy. Prezesem zarządu został Roman Fulneczek, dotychczasowy prezes. (A) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU SA wybrało w piątek byłego wiceministra finansów Wojciecha Misiąga na przewodniczącego rady nadzorczej firmy. Zgromadzenie zatwierdziło przygotowany przez zar

 • WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH PZL DĘBICA SA

  GW Kraków 14-11-1995

  produkuje: chłodnie, lodowiska, urządzenia do oziębiania cieczy, powietrza, osuszania powietrza i klimatyzacji kopalni, sprężarki tłokowe i śrubowe rok założenia firmy: 1938 jednoosobowa spółka skarbu państwa od stycznia 1995 zatrudnienie: 1045 osób średnia płaca: 456 zł (za ostatnie 3 miesiące) wartość księgowa: 36,744 mln zł kapitał akcyjny: * zysk (strata) netto: 1992 11,987 mln zł 1993 -10, 733 mln zł 1994 * 1995 dodatni** * nie zatwierdzono jeszcze bilansu za rok 1994 ** prognoza produkuje: chłodnie, lodowiska, urządzenia do oziębiania cieczy, powietrza, osuszania powietrza i klimatyzacji kopalni, sprężarki tłokowe i śrubowe rok założenia firmy: 1938 jednoosobowa spółka sk

 • Bilans firmy (część 2): pasywa

  Gazeta Wyborcza Krzysztof OBŁÓJ; Tab. [-] 18-03-1993

  (P) W poprzednim odcinku, przystępując do omawiania bilansu firmy, mówiłem o jej aktywach. Dziś zajmę się pasywami. Podstawowe pasywa dzielą się na cztery główne grupy. * Kapitał właścicieli firmy, który zazwyczaj ma dwie składowe: kapitał założycielski (emisja akcji, wpłaty z tytułu objęcia udziałów) oraz zysk, który wspólnicy zdecydowali się zatrzymać w firmie. W przypadku naszej firmy widać, że właściciele podwyższyli kapitał założycielski, prawdopodobnie po to, żeby sfinansować znaczny (P) W poprzednim odcinku, przystępując do omawiania bilansu firmy, mówiłem o jej aktywach. Dziś zajmę się pasywami. Podstawowe pasywa dzielą się na cztery główne grupy. * Kapitał właścicieli firm

 • Współpracujmy z Latynosami

  Gazeta Wyborcza (PAP) 28-03-1994

  (P) Można i trzeba odnowić kontakty handlowe między Polską a Ameryką Łacińską - stwierdzili w sobotę polscy i latynoamerykańscy przedsiębiorcy, naukowcy i dyplomaci w Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) w [Warszawa]. Obroty Polski z Ameryką Łacińską i Karaibami [Polska - Karaiby] spadły z ok. 1 mld dolarów w latach 1980-81 do niespełna 400 mln dolarów w 1993 r [ bilans handlowy]. Być może gwarancje na kredyty eksportowe jeszcze w tym roku ułatwią sprzedaż polskich towarów do Ameryki (P) Można i trzeba odnowić kontakty handlowe między Polską a Ameryką Łacińską - stwierdzili w sobotę polscy i latynoamerykańscy przedsiębiorcy, naukowcy i dyplomaci w Centrum Studiów Latynoamerykańsk

 • BudBank dzieli zyski

  Gazeta Wyborcza (mawi) 10-05-1994

  (A) 40,2 mld zł zysku netto podzielili w sobotę akcjonariusze Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego. Z tej sumy 36,8 mld zł zasili fundusze własne banku - postanowiło Walne Zgromadzenie (dzięki temu wzrosną one do ok. 518 mld zł). Pozostałą kwotę przeznaczono m.in. na cele charytatywne oraz nagrody dla pracowników i zarządu. Zgromadzenie przyjęło m.in. bilans i rachunek wyników oraz udzieliło absolutorium zarządowi i radzie banku. Kapitał akcyjny BudBanku wynosi 326 mld 200 mln zł (A) 40,2 mld zł zysku netto podzielili w sobotę akcjonariusze Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego. Z tej sumy 36,8 mld zł zasili fundusze własne banku - postanowiło Walne Zgromadzenie (dzięki te

 • POLSKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE W KRAKOWIE SA

  GW Kraków 21-10-1995

  produkcja: mąka, kasza, otręby, płatki rok założenia firmy: 1949 jednoosobowa spółka skarbu państwa: od 3 kwietnia 1995 zatrudnienie: 265 osób średnia płaca brutto: 580 zł (wrzesień 1995) kapitał akcyjny: 2,8 mln zł dzieli się na 280 tys. akcji o wartości nominalnej 10 zł wartość księgowa: 7,129 mln zł zysk (strata) netto: 1992 229,9 tys. zł 1993 (208,5) tys. zł 2 kwietnia 1995 (50) tys. zł* 1995 696 tys. zł** * bilans zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego ** prognoza zarządu spółki na produkcja: mąka, kasza, otręby, płatki rok założenia firmy: 1949 jednoosobowa spółka skarbu państwa: od 3 kwietnia 1995 zatrudnienie: 265 osób średnia płaca brutto: 580 zł (wrzesień 1995) kapitał

 • Wieści ze spółek

  Gazeta Wyborcza strojk 30-05-1996

  * Elektromontaż Export. 19 czerwca nadzwyczajne walne zgromadzenie zatwierdzi ubiegłoroczny bilans holdingu Elektromontażu. * Huta Oława. Pioneer posiada ok. 5,25 proc. akcji huty. * KrakChemia. Walne zgromadzenie spółki przekazało cały zeszłoroczny zysk na kapitał zapasowy spółki. Najwięcej głosów posiadali: Henryk Kuśnierz (22,53 proc.), Andrzej Gocman (17,62 proc.) i Jacek Pszon (6,11 proc.). * Rolimpex. Walne zgromadzenie odbędzie się 26 czerwca. W planach jest m.in. split (podział) akcji * Elektromontaż Export. 19 czerwca nadzwyczajne walne zgromadzenie zatwierdzi ubiegłoroczny bilans holdingu Elektromontażu. * Huta Oława. Pioneer posiada ok. 5,25 proc. akcji huty. * KrakChemia. Wa

 • Bilans firmy (część 1): aktywa

  Gazeta Wyborcza Krzysztof OBŁÓJ 11-03-1993

  Ta wiedza pozwala na "fotografię przedsiębiorstwa" z dwóch punktów widzenia: * w jaki sposób wykorzystuje ono pieniądze do finansowania zapasów, maszyn, budynku oraz innych dóbr, które zapewnią mu egzystencję i rozwój w przyszłości; * skąd bierze ono pieniądze na swoją działalność - ile pochodzi od kredytodawców (banku, dostawców), a ile od właścicieli ( kapitał początkowy oraz zainwestowane w firmę zyski). Jest to nic innego niż dokument zwany bilansem . Już sam formularz tego dokumentu Ta wiedza pozwala na "fotografię przedsiębiorstwa" z dwóch punktów widzenia: * w jaki sposób wykorzystuje ono pieniądze do finansowania zapasów, maszyn, budynku oraz innych dóbr, które zapewnią mu eg

 • Wirtualne lotnisko, realne straty

  GW Lublin WOJCIECH ANDRUSIEWICZ, PROFESOR ZBIGNIEW ĆWIĄKALSKI 08-07-2006

  wczoraj w rozmowie z "Gazetą" Tomasz Makowski, rzecznik marszałka województwa. Informacje sprawdzał od czwartku. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego poinformowali nas, że takimi danymi dysponuje Sławomir Sosnowski, który w zarządzie województwa odpowiada za gospodarowanie mieniem. Zwróciliśmy się więc do niego z prośbą o ujawnienie tych danych. - Ubiegłoroczny bilans finansowy spółki był ujemny - stwierdził lakonicznie Sosnowski. A ile w takim razie wynosi dzisiaj kapitał portu? - Dziękuję panu za wczoraj w rozmowie z "Gazetą" Tomasz Makowski, rzecznik marszałka województwa. Informacje sprawdzał od czwartku. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego poinformowali nas, że takimi danymi dysponuje Sław

 • W SKRÓCIE

  strony lokalne GW - Zielona Góra PW, DB 16-06-2010

  światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Blisko tysiąc hektarów parku rozciąga się wzdłuż Nysy Łużyckiej, po polskiej i niemieckiej stronie. Turysta może korzystać ze szlaków pieszych, rowerowych czy konnych. Dziś park jest restaurowany dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Winien i Ma po 20 latach W Słubicach i Frankfurcie trwa polsko-niemiecki festiwal teatralny UNITHEA. Hasło przewodnie - Kredyt i Kapitał - zmusza do pewnego bilansu na pograniczu. Co stoi w rubryce Kredyt światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Blisko tysiąc hektarów parku rozciąga się wzdłuż Nysy Łużyckiej, po polskiej i niemieckiej stronie. Turysta może korzystać ze szlaków pies

 • Jelfa bezbłędna

  Gazeta Wyborcza Wojciech JANKOWSKI, Jelenia Góra; (kob) 20-04-1994

  (P) - Nie było błędu w bilansie Jelfy - twierdzi prezes zarządu spółki Franciszek Przybylski. - Zdarzyło się nieporozumienie. Księgowi wysłali Komisji Papierów Wartościowych dane w innym układzie niż zastosowany przez firmę przygotowującą prospekt emisyjny. W poniedziałek biura maklerskie w 83 miastach zaczęły przyjmować zamówienia na akcje jeleniogórskiej Jelfy. W piątek Komisja Papierów Wartościowych poinformowała o błędzie w ubiegłorocznym bilansie spółki, nie precyzując jaki to błąd (P) - Nie było błędu w bilansie Jelfy - twierdzi prezes zarządu spółki Franciszek Przybylski. - Zdarzyło się nieporozumienie. Księgowi wysłali Komisji Papierów Wartościowych dane w innym układzie n

 • Cyfrowa Fotografia

  PIENIĄDZE, dodatek do GW Kraków 16-06-1999

  , który znacznie trudniej sprzedać (technologie, maszyny, budynki, grunty i licencje). Źródłem finansowania majątku firmy są pasywa, czyli kapitał własny, pożyczki, rezerwy bądź bieżące zyski. Dla inwestora istotną informację niesie wartość kapitału obrotowego spółki, świadcząca o jej sile lub słabości. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na zapasy, które mogą okazać się trudne do sprzedania, oraz należności - często nieściągalne. Poza bilansem najbardziej istotny dla inwestora jest rachunek strat i , który znacznie trudniej sprzedać (technologie, maszyny, budynki, grunty i licencje). Źródłem finansowania majątku firmy są pasywa, czyli kapitał własny, pożyczki, rezerwy bądź bieżące zyski. Dla

 • Koniec spółdzielni- molochów

  Gazeta Wyborcza (em) 16-10-1989

  Autorzy produktu uzasadniają go koniecznością likwidacji prak­tyk monopolistycznych. Pozostanie Naczelna Rada Spółdzielcza, ale powołana w wyborach dwustopniowych: ra­da każdej spółdzielni wybierze delegata na wojewódzkie zgro­madzenie, a ci -- po 2 delega­tów do Naczelnej Rady. Majątek związków będzie sprzedany na przetargach (nie­ograniczonych. Pieniądze z prze­targów dostanie Naczelna Rada Spółdzielcza. Ma je przeznaczyć m. in. na szkoły zawodowe, na kapitał tworzonych banków, a także Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianach w organiza­cji spółdzielczości (wpłynął właśnie do Sejmu) mają zostać zlikwi­dowane związki spółdzielcze (centralne i inne).

 • Komisarz w Baltic Banku

  Gazeta Wyborcza Przemysław ROT, Gdańsk 16-10-1993

  Stankiewicz odmówiła wszelkich komentarzy, dopóki nie zapozna się z sytuacją banku. Bilans znany będzie najwcześniej w połowie przyszłego tygodnia. Głównymi udziałowcami tego niewielkiego banku ( kapitał własny pod koniec 1992 r. wynosił 20 mld zł) są ,Hydrobudowa' SA oraz grupa firm związanych z osobą mieszkającego obecnie w Niemczech znanego biznesmena Mariusza Olecha, właściciela wielkiej firmy spedycyjnej. W Radzie Nadzorczej Banku zasiada m.in. ks. Henryk Jankowski. Stankiewicz odmówiła wszelkich komentarzy, dopóki nie zapozna się z sytuacją banku. Bilans znany będzie najwcześniej w połowie przyszłego tygodnia. Głównymi udziałowcami tego niewielkiego banku (

 • LIAZ SZUKA AMATORA

  Gazeta Wyborcza (Reuter; qub) 08-04-1995

  Pod koniec kwietnia zostanie ogłoszona publiczna oferta sprzedaży większościowych udziałów w Liazie, czeskiej firmie produkującej ciężarówki. Już w zeszłym roku czeski Narodowy Fundusz Własnościowy, czyli agencja zarządzająca udziałami państwa w prywatyzowanych przedsiębiorstwach, sprzedała posiadane przez siebie 52,4 proc. udziałów Liaza. Kapitał założycielski Liaza wynosi 78 mln dolarów i udziały państwa nominalnie mają wartość ponad 42,3 mln dolarów. Jednak na giełdzie w Pradze akcje Liaza Pod koniec kwietnia zostanie ogłoszona publiczna oferta sprzedaży większościowych udziałów w Liazie, czeskiej firmie produkującej ciężarówki. Już w zeszłym roku czeski Narodowy Fundusz Własnościowy,

 • Dwadzieścia pięć za jedną

  Gazeta Wyborcza baw 11-12-1996

  Akcjonariusze Banku Secesyjnego zdecydowali wczoraj o połączeniu tego banku z notowanym na giełdzie Bankiem Współpracy Regionalnej. W zamian za jedną akcję Secesyjnego jego udziałowcy mają otrzymać 25 akcji BWR. Na fuzję muszą się jeszcze zgodzić akcjonariusze krakowskiego BWR. Będą dyskutować na ten temat podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zwołano na 23 grudnia. - Trzeba będzie przyjąć jeszcze bilanse za 1996 rok i zarejestrować zmiany w sądzie - powiedział nam Józef Akcjonariusze Banku Secesyjnego zdecydowali wczoraj o połączeniu tego banku z notowanym na giełdzie Bankiem Współpracy Regionalnej. W zamian za jedną akcję Secesyjnego jego udziałowcy mają otrzymać 2

 • Partner potem

  Gazeta Wyborcza mać 30-08-1997

  Wbrew oczekiwaniom akcjonariusze Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Heros" nie zastanawiali się wczoraj, kto mógłby zostać strategicznym partnerem spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło jedynie bilans i zajmowało się bieżącymi sprawami. Jak już pisaliśmy, Heros chce o 2 mln zł podwyższyć kapitał akcyjny (obecnie wynosi 11,7 mln), a udziały mają przypaść nowemu partnerowi strategicznemu spółki. Nieoficjalnie wiadomo, że Herosem, a także siostrzanym towarzystwem Heros Wbrew oczekiwaniom akcjonariusze Bankowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Heros" nie zastanawiali się wczoraj, kto mógłby zostać strategicznym partnerem spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwi

 • Pracownicy wzięli Polmo

  GW Poznań DYM 02-06-1995

  , każdy zapłacił po 100 zł. Kapitał założycielski wyniósł 10 tys. 200 zł i stanowi 20 proc. kapitału dawnego przedsiębiorstwa państwowego. W tej chwili w Polmo trwa weryfikacja bilansu . Wojewoda ma nadzieję, że w połowie lipca nastąpi ostateczne podpisanie umowy leasingowej. Zakład zatrudnia 410 osób. Dotychczas w ramach leasingu przekształcono: Kaliszankę, kaliski Zmer, Ekosklejkę w Ostrowie Wlkp., centrale nasienne w Ostrowie i Krotoszynie. Oprócz zespołu pedałów samochodowych kaliska spółka , każdy zapłacił po 100 zł. Kapitał założycielski wyniósł 10 tys. 200 zł i stanowi 20 proc. kapitału dawnego przedsiębiorstwa państwowego. W tej chwili w Polmo trwa weryfikacja bilansu . Wojewoda

 • BU OSTAL 1 SA W KRAKOWIE

  GW Kraków 26-10-1995

  usługi: budowlano-montażowe, instalacyjne, transportowe, spedycyjne, wynajem sprzętu budowlanego produkcja: konstrukcje stalowe, zbrojenia, betony, stolarka rok założenia firmy: 1950 jednoosobowa spółka skarbu państwa: od 30 września 1994 zatrudnienie: 950 osób średnia płaca brutto: 774 zł (wrzesień 1995) kapitał akcyjny: 556 tys. 83 zł dzieli się na 240 tys. akcji o wartości nominalnej 2,37 zł każda wartość księgowa: 5,288 mln zł zysk (strata) netto: 1992 250,5 tys. zł 1993 348 tys. zł 30 usługi: budowlano-montażowe, instalacyjne, transportowe, spedycyjne, wynajem sprzętu budowlanego produkcja: konstrukcje stalowe, zbrojenia, betony, stolarka rok założenia firmy: 1950 jednoosobowa

 • Wyższy Rating Pekao S.A.

  GW Lublin ws 02-12-1998

  bardziej zrównoważony bilans i jedną z najlepszych sieci oddziałów w Polsce (700). Według Thomson BankWatch kapitał Pekao SA po jego zwiększeniu wskutek objęcia nowej emisji przez EBOiR jest adekwatny do krótkoterminowych planów rozwojowych. Dalszego wzrostu kapitału należy spodziewać się po drugim etapie prywatyzacji, kiedy pakiet większościowy akcji obejmie inwestor strategiczny. bardziej zrównoważony bilans i jedną z najlepszych sieci oddziałów w Polsce (700). Według Thomson BankWatch kapitał Pekao SA po jego zwiększeniu wskutek objęcia nowej emisji przez EBOiR jest ade

Polecane tematy

Inne artykuły

Pieniądze wyciekają
Mumia w natarciu
LICZNA OBSADA
Przypadkowe złodziejki
Karp przypływa przed wyborami
TO OSIEDLE MIAŁO POZOSTAĆ OTWARTE
Dwa w jednym
Klimaty czeskie i latynoskie
Obrona Nie Do Końca Konieczna
Ochrona dziecka poczętego
KOPER
Stolica szans, ale ta podróż
Wysepki na krzyżówkach
Najpóźniejszy mecz
Po Gabrychu Bednaruk I... Gromada
MIKOŁAJE ZNÓW ZNIKNĘLI Z PRZEJŚĆ
Uwolnić tramwaje!
Kaczyński zamieszka tak jak Kwaśniewski
Nie do rozwiązania
KONKURS - DO WYGRANIA WYCIECZKI
ZAPROSZENIA. DZIŚ
ZA DARMO DO KINA
Loty biznesowe i czartery
Naga nowoczesność
Kłopotliwa rozmowa o chłopakach
Koniec zabawy
Siatkowe krzesło dziadka Henryka
Zostań Wrocławskim Licealistą 2013
Piast Gliwice zatrzymał Wisłę Kraków
BELGIA: STALOWY SPRZECIW
NIE PRZEGAP. ŚRODA, 20 KWIETNIA
Posiłek na medal - bułka z mięsem i warzywami
Kalendarz z mistrzyniami
KPEC nadal miejski
Wasze wiersze
NIEMIECKI OKRĘT PODWODNY W GDYNI
Poseł karny, bo karany
KOMUNIKAT POLICJI
Kobiety marsz!
Namiętności świata
Zima łagodna, ale wcale nie tania
Gwoździe i haki podatkowe
Do kina
TEATRY
CO POWSTANIE NAD DĄBIEM?
ZAPOWIEDZI
Pogoń do golenia
W Zabrzu budują
Miasto według Szczurka
Wady ukryte w obuwiu
Duńczycy zaprojektują Młode Miasto
STAŁO SIĘ
Sprawdź metrykę
Bajka i sztuki odważne
Wnętrze miasta zobaczycie w Galerii Autorskiej
Deklasują rywali
Opel Vectra B 1995-2002
Sąd otwarty po raz drugi
POLECA ŁUKASZ KAMIŃSKI
Argentyńczyk na testach w Lechii