Inne tagi

bilansu obrotów

(znalezionych: 689 )

 • Niedźwiedź syty a orzeł cały?

  Gazeta Wyborcza (abo) 26-01-1990

  Radziecki minister stosunków gospodarczych z zagranicą, Konstantin Katuszew, rozpoczął w piątek * rozmowy w Polsce. Strona polska zakłada, że zmiany w polskiej gospodarce spowodują w 1990 roku spadek obrotów z ZSRR. Ograniczyć mamy przede wszystkim eksport inwestycyjny, a równocześnie zależy nam na utrzymaniu importu paliw i surowców. Nie spowodowałoby to jednak ujemnego bilansu handlowego - przewidywana jest nadwyżka ok. 200 mln rubli, która ma być przeznaczona na spłaty rat i odsetek od Związek Radziecki zamierza zmniejszyć dostawy do Polski ropy (o 700 tys. t) i ewentualnie energii elektrycznej. Polska przewiduje spodek obrotów z ZSRR, zachowując Jednakie dodatni bilans handlowy (200 mln rubli) i przeznaczając nadwyżką na spłatą aktualnych należności. Nie odpowiada to stronie radzieckiej, która oczekują przedterminowych spłat s większej nadwyżki polskiego eksportu.

 • Bajka o tygrysie środkowoeuropejskim

  Gazeta Wyborcza Janusz JANKOWIAK 29-04-1992

  Środkowo -Wschodniej. Z tym, że korzyści nie upatrywałbym gdzie indziej niż w gwałtownej erupcji obrotów handlowych między państwami postkomunistycznymi. Jaka strefa miałaby istotne znaczenie wyłącznie, jako obszar zasysania kapitału inwestycyjnego z zagranicy. Wymagałoby to jednak zasadniczej zmiany podejścia do całego pomysłu. Zamiast "ubocznego efektu zawiedzionych nadziei" mielibyśmy do czynienia z ofensywną strategią polityczną i gospodarczą dla całego regionu, zbliżoną do tej stosowanej dziś w W czasach nieboszczki RWPG Polska, Czechosłowacja i Węgry nie były - a nie są i dziś - najważniejszymi dla siebie partnerami handlowymi. Obecnie udział tych krajów w bilansach obrotów wzajemnych nie przekracza kilku procent Powstaje pytanie: czy tak nikłą wymianę handlową zawdzięczamy przeszkodom administracyjnym: brakowi umów międzypaństwowych, cłom, kontyngentom, dyskryminacji itp.?

 • Europejska gospodarka w liczbach

  The Wall Street Journal Europe, dodatek do Gazety Wyborczej [-]; Tab. [-]; Źródła: Technical Data; AP-Dow Jones; Telerate 05-09-1994

  Hasła do tabeli: wzrost gospodarczy; przemysł; produkcja; handel; bezrobocie; produkt krajowy brutto; kredyty konsumpcyjne; rezerwy rządowe; rezerwy walutowe; bilans obrotów bieżących; ceny; inflacja; sprzedaż detaliczna [tekst w zszywce] Hasła do tabeli: wzrost gospodarczy; przemysł; produkcja; handel; bezrobocie; produkt krajowy brutto; kredyty konsumpcyjne; rezerwy rządowe; rezerwy walutowe; bilans obrotów bieżących; ceny; infl

 • Mała wielka dziura

  Gazeta Wyborcza 02-06-2000

  Tylko 819 mln dol. - najmniej od ośmiu miesięcy - wyniósł w kwietniu deficyt bilansu obrotów bieżących. W kilka minut po ujawnieniu tych dobrych wieści umocnił się złoty. Komentarze - s. 2; Więcej - s. 24 Tylko 819 mln dol. - najmniej od ośmiu miesięcy - wyniósł w kwietniu deficyt bilansu obrotów bieżących. W kilka minut po ujawnieniu tych dobrych wieści umocnił się złoty. Komentarze - s. 2; Więc

 • TVP SZCZECIN POLECA

  strony lokalne GW - Szczecin PSIK 03-01-2009

  W kolejnym odcinku programu m.in. bilans obrotów świątecznych w zachodniopomorskich sklepach oraz o tym, kto skorzystał z podatkowych ulg dla firm fundujących prezenty swoim pracownikom. Na program zaprasza Joanna Klimowska w sobotę o 18.45. W kolejnym odcinku programu m.in. bilans obrotów świątecznych w zachodniopomorskich sklepach oraz o tym, kto skorzystał z podatkowych ulg dla firm fundujących prezenty swoim pracownikom. Na progr

 • Monstrualny deficyt handlowy

  Gazeta Wyborcza sad 13-08-1996

  Gigantyczną kwotę 3,1 mld dolarów przekroczył deficyt handlowy w I półroczu - wynika z danych udostępnionych wczoraj przez NBP. Handel towarami jest częścią składową tzw. bilansu obrotów bieżących. NBP wyznacza go co miesiąc na podstawie uzyskanych z banków informacji o przepływach walut za granicę. Bilans ten uwzględnia poza handlem towarami również handel usługami (głównie są to opłaty za transport), saldo odsetek (spłacanych od zagranicznych długów), obrotów majątkowych (dywidendy od Gigantyczną kwotę 3,1 mld dolarów przekroczył deficyt handlowy w I półroczu - wynika z danych udostępnionych wczoraj przez NBP. Handel towarami jest częścią składową tzw. bilansu obrotów bieżącyc

 • W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza D, PAP 09-09-2000

  Wzloty i upadki gospodarki Rosji. Japoński bank inwestycyjny Nomura spodziewa się w Rosji "bardzo burzliwych ekonomicznych cyklów" i dostrzega tam gorsze perspektywy trwałego wzrostu niż w Polsce lub na Węgrzech. Nomura przewiduje, że w tym roku rosyjska gospodarka i rynek kapitałowy spiszą się wzorowo. Rekordowa będzie nadwyżka salda obrotów bieżących bilansu płatniczego, prognozowana na poziomie 13 proc. PKB, i salda bilansu handlowego - ok. 16 proc. PKB. <SRODAUTOR Wzloty i upadki gospodarki Rosji. Japoński bank inwestycyjny Nomura spodziewa się w Rosji "bardzo burzliwych ekonomicznych cyklów" i dostrzega tam gorsze perspektywy trwałego wzrostu niż w Polsce lub

 • Rekordowy deficyt handlowy

  Gazeta Wyborcza sad 17-12-1996

  przekazywanych zagranicznym wierzycielom bądź otrzymywanym od zagranicznych dłużników. Po zsumowaniu wszystkich powyższych pozycji wyznacza też tzw. bilans obrotów bieżących. Na koniec października deficyt tego bilansu wyniósł 859 mln dolarów. Złożyły się nań: deficyt w handlu zagranicznym - 6 mld 391 mln, w handlu usługami - 177 mln, deficyt obrotów majątkowych - 11 mln, ujemne saldo odsetek - 463 mln, dodatnie saldo transferów - 40 mln oraz dodatnie saldo tzw. nie sklasyfikowanych obrotów bieżących przekazywanych zagranicznym wierzycielom bądź otrzymywanym od zagranicznych dłużników. Po zsumowaniu wszystkich powyższych pozycji wyznacza też tzw. bilans obrotów bieżących. Na koniec październ

 • [DEFICYT W HANDLU ZAGRANICZNYM...]

  Gazeta Wyborcza das 19-05-1998

  DEFICYT W HANDLU ZAGRANICZNYM w pierwszym kwartale wyniósł 3,2 mld dolarów - podał wczoraj NBP. Deficyt bilansu obrotów bieżących (handel towarami, usługami i transfery dewiz) wzrósł do 2,01 mld dolarów (w pierwszym kwartale '97 - 1,5 mld). DEFICYT W HANDLU ZAGRANICZNYM w pierwszym kwartale wyniósł 3,2 mld dolarów - podał wczoraj NBP. Deficyt bilansu obrotów bieżących (handel towarami, usługami i transfery dewiz) wzrósł do 2,01 mld

 • Złoty w górę

  Gazeta Wyborcza 08-04-1999

  Tylko 460 mln dolarów wyniósł w lutym deficyt bilansu obrotów bieżących. Znów szybko rośnie eksport - ujawnił NBP. To najlepsze w tym roku wieści dotyczące gospodarki (obok tych o niskiej inflacji). Dzięki nim wzrósł kurs złotego - cena dolara na rynku międzybankowym spadła poniżej 4 zł. Czytaj - s. 22 Tylko 460 mln dolarów wyniósł w lutym deficyt bilansu obrotów bieżących. Znów szybko rośnie eksport - ujawnił NBP. To najlepsze w tym roku wieści dotyczące gospodarki (obok tych o niskiej inflacj

 • GOSPODARKA W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza D, PAP 30-09-2000

  Polska udzieli Chinom 85 mln dolarów kredytu na sfinansowanie inwestycji ekologicznych. Umowę podpisano w piątek w Warszawie. Wiceminister finansów Krzysztof Ners powiedział, że ma to poprawić polski bilans obrotów handlowych z Chinami. Deficyt Polski w obrotach towarowych z Państwem Środka wynosi 1,1 mld dol. Polska udzieli Chinom 85 mln dolarów kredytu na sfinansowanie inwestycji ekologicznych. Umowę podpisano w piątek w Warszawie. Wiceminister finansów Krzysztof Ners powiedział, że ma to poprawić polski

 • Handel zagraniczny na wielkim minusie

  Gazeta Wyborcza sad 17-01-1997

  Deficyt w handlu zagranicznym towarami wzrósł w listopadzie o 805 mln dolarów i po 11 miesiącach 1996 r. przekroczył 7 mld dolarów. NBP udostępnił wczoraj swoje dane, z których wynika, że w ciągu 11 miesięcy 1996 r. wyeksportowaliśmy o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Import wzrósł jednak znacznie bardziej - o 31,3 proc. W efekcie deficyt w handlu towarami to 7 mld 196 mln dolarów. Handel zagraniczny towarami jest główną pozycją tzw. bilansu obrotów bieżących, który NBP oblicza na podstawie Deficyt w handlu zagranicznym towarami wzrósł w listopadzie o 805 mln dolarów i po 11 miesiącach 1996 r. przekroczył 7 mld dolarów. NBP udostępnił wczoraj swoje dane, z których wynika, że w ciągu 11

 • Miliard dolarów na minusie

  Gazeta Wyborcza sad 08-12-1995

  Deficyt w handlu zagranicznym wzrósł w październiku o 179 mln dolarów i po dziesięciu miesiącach tego roku przekracza 1 mld 109 mln dolarów. Znacznie większy był deficyt obrotów bieżących, który poza handlem towarami uwzględnia handel usługami, transfer dewiz i spłatę odsetek od zagranicznych długów. NBP oblicza go na podstawie informacji z kilkudziesięciu banków pośredniczących w transakcjach zagranicznych. Deficyt bilansu obrotów bieżących wyniósł w ciągu dziesięciu miesięcy tego roku 1 mld Deficyt w handlu zagranicznym wzrósł w październiku o 179 mln dolarów i po dziesięciu miesiącach tego roku przekracza 1 mld 109 mln dolarów. Znacznie większy był deficyt obrotów bieżących, który po

 • Dziura września

  Gazeta Wyborcza ANNA MACKIEWICZ 31-10-1998

  Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Dlaczego bilans obrotów płatniczych jest tak ważny? Bo na ten wskaźnik uważnie patrzą zagraniczni inwestorzy. Gdy bilans gwałtownie się pogarsza, mogą uznać, że nadszedł czas, by zacząć sprzedawać nasze papiery wartościowe, zamieniać złote na dolary i wycofywać się z polskiego rynku. Może to doprowadzić do spadku wartości złotego. Pół biedy, jeśli złoty będzie słabnąć w sposób łagodny. Poprawi się sytuacja eksporterów. Jeśli jednak doszłoby do gwałtownej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Dlaczego bilans obrotów płatniczych jest tak ważny? Bo na ten wskaźnik uważnie patrzą zagraniczni inwestorzy. Gdy bilans gwałtownie się pogarsza, mogą u

 • Coraz dłuższy minus

  Gazeta Wyborcza sad 10-04-1997

  Mimo że w lutym deficyt w handlu zagranicznym był o połowę mniejszy niż w styczniu, po dwóch miesiącach wyniósł ponad 2 mld dolarów. NBP podał wczoraj informacje dotyczące bilansu obrotów bieżących, który oblicza na podstawie danych otrzymanych z kilkudziesięciu banków dewizowych pośredniczących w międzynarodowych transakcjach. Główną pozycją tego bilansu są obroty w handlu zagranicznym. Z danych NBP wynika, że nasz deficyt handlowy wzrósł w lutym o 706 mln dolarów i po dwóch miesiącach wynosi Mimo że w lutym deficyt w handlu zagranicznym był o połowę mniejszy niż w styczniu, po dwóch miesiącach wyniósł ponad 2 mld dolarów. NBP podał wczoraj informacje dotyczące bilansu obrotów bieżący

 • Bank zerka do walizek

  Gazeta Wyborcza sad 19-03-1996

  Styczniowy deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 661 mln dolarów i był ponaddwukrotnie większy niż przed rokiem Narodowy Bank Polski podał wczoraj bilans obrotów bieżących w styczniu. Bilans ten liczony jest na podstawie danych z kilkudziesięciu banków pośredniczących w rozliczaniu transakcji zagranicznych. NBP po raz pierwszy spróbował także oszacować wymykający się dotąd bankowym statystykom "walizkowy" handel przygraniczny. Nową pozycją w bilansie stały się więc tzw. nie sklasyfikowane Styczniowy deficyt w handlu zagranicznym wyniósł 661 mln dolarów i był ponaddwukrotnie większy niż przed rokiem Narodowy Bank Polski podał wczoraj bilans obrotów bieżących w styczniu. Bilans te

 • Deficyt maleje

  Gazeta Wyborcza (sad) 24-01-1995

  (A) O 75 mln dolarów wzrósł w listopadzie deficyt w handlu zagranicznym i po 11 miesiącach 1994 r. przekroczył już 576 mln dolarów. Co miesiąc NBP na podstawie informacji o zmianach sald rachunków w kilkudziesięciu bankach dewizowych pośredniczących w handlu zagranicznym tworzy tzw. bilans obrotów bieżących. Poza handlem towarami uwzględnia on handel usługami, transfer dewiz oraz spłatę odsetek od zagranicznych długów. W listopadzie deficyt bilansu obrotów bieżących wyniósł 124 mln dolarów, a (A) O 75 mln dolarów wzrósł w listopadzie deficyt w handlu zagranicznym i po 11 miesiącach 1994 r. przekroczył już 576 mln dolarów. Co miesiąc NBP na podstawie informacji o zmianach sald rachunków w

 • WYJAŚNIENIE

  Gazeta Wyborcza Konrad SADURSKI 08-09-1993

  (A) W tekście "Dewaluacja pomogła ?" z wczorajszej "Gazety" znalazło się kilka nieścisłości. Pisząc, że niedawna dewaluacja złotego częściowo zahamowała odpływ dewiz miałem na myśli, zmniejszenie wypłat dewiz na import towarów, który jest zdaniem NBP główną przyczyną deficytu bilansu obrotów bieżących. Powołanie się na wstępne szacunki NBP w tym względzie okazało się przedwczesne, gdyż bank centralny nie ma jeszcze takich danych. Bardzo za to przepraszam, życząc czytelnikom, NBP i sobie, żeby (A) W tekście "Dewaluacja pomogła ?" z wczorajszej "Gazety" znalazło się kilka nieścisłości. Pisząc, że niedawna dewaluacja złotego częściowo zahamowała odpływ dewiz miałem na myśli, zmniejszenie wyp

 • Dwa razy dłuższy minus

  Gazeta Wyborcza sad 23-09-1997

  Deficyt handlowy na koniec lipca przekroczył 6,7 mld dolarów i był dwukrotnie większy niż przed rokiem. Deficyt bilansu obrotów bieżących był zaś ponad 300 razy większy. Bilans obrotów bieżących obliczany jest przez NBP na podstawie informacji z kilkudziesięciu banków pośredniczących w rozliczaniu operacji handlowych z zagranicą. Poza handlem towarami uwzględnia również handel usługami, transfer walut oraz dochodów majątkowych, a także handel przygraniczny. Przez pierwsze siedem miesięcy tego Deficyt handlowy na koniec lipca przekroczył 6,7 mld dolarów i był dwukrotnie większy niż przed rokiem. Deficyt bilansu obrotów bieżących był zaś ponad 300 razy większy. Bilans obrotów bieżąc

 • [Deficyt handlowy...]

  Gazeta Wyborcza el 23-01-1998

  Deficyt handlowy na koniec listopada minionego roku, jak podał wczoraj NBP, przekroczył 10,56 mld dolarów. Przed rokiem był niższy, bo osiągnął tylko 7,19 mld dolarów. Bilans obrotów bieżących uwzględniający poza handlem towarami również m.in. handel usługami, transfery walut i wpływy z nierejestrowalnego handlu przygranicznego przekroczył według danych NBP w ciągu 11 miesięcy minionego roku 3,94 mld dolarów. Był więc ok. czterokrotnie wyższy niż rok wcześniej (stanowił wtedy 984 mln dolarów). Deficyt handlowy na koniec listopada minionego roku, jak podał wczoraj NBP, przekroczył 10,56 mld dolarów. Przed rokiem był niższy, bo osiągnął tylko 7,19 mld dolarów. Bilans obrotów bieżących uw

Polecane tematy

Inne artykuły

RYNEK PIENIĘŻNY 8.08
Policja: To może być zemsta za kontrole
NOWOŻEŃCY
Giełdy na weekend
Dawna sztuka w nowym blasku
Panowie od brudnej roboty
Mądzik na urodziny zielonogórskiego teatru
RDZEWIEJĄCA REWOLUCJA
KONIEC Z BRZYDULĄ
Lumen 2000 - magazyn
11 ciosów
Lato z jazzem
ADAM KINASZEWSKI NIE ŻYJE
Rozświetl dom na święta
W zgodzie z sumieniem
Nadzwyczajne posiedzenie Senatów poznańskich uczelni / KAGANIEC OŚWIATY
Pomoc pilnie potrzebna
ZBADAJ W SOBOTĘ SERCE ZA DARMO I ZAOSZCZĘDŹ 200 ZŁ
Wyniki lepsze niż gra
Krzysztof Misiak recenzuje
Prezydent wspaniałomyślny
Premiera "KRK. Książki o Krakowie"
Klub i pieniądze
Tragedia Nangar Khel wraca do sądu
Wszystkim mamom
Tajny plan pozyskiwania
Pirackie nagrania
Radny nie będzie dyrektorem
SPRINTEM
Mają siłę
Bez bramek w meczu Olimpii
Muzeum dostało pracę Bałki
Gra miejska
Figury Magdaleny Abakanowicz na dziedzińcu
Przepraszamy
Prawo ponad polityką
GIEŁDY AKCJI 5.07
Siedem odsłon brzmień z Orleanu
Bełchatów chce być lepszy od Perugii
SPORT W SKRÓCIE
Awaria, której nie było
PISZMY HISTORIĘ KOBIECEGO SUKCESU
Gądecki o religijnej ewangelizacji
Belweder bije w ,Wiadomości'
Folklor z całego świata
ZAPOWIEDZI
Dla nich zdobywał Amerykę / LUDZIE. Pionier emigracji polskiej za ocean
SŁUŻBA ZDROWIA / Jak lekarz z lekarzem
Tydzień w Rzeszowie
Śledztwo po skoku
Na miejscu bramy miasta
Don Juan u kresu
Walczcie, brońcie się!!!
Zupełnie nie dla dzieci
Z PIĄTKU NA NIEDZIELĘ: Zbigniew Wodecki, piosenkarz i kompozytor
Zaczęła opadać
Elite już w Polsce
Połączmy ŁKS z Widzewem
Zawał z przesiadką
Naziści nacierają