Inne tagi

biurze edukacji

(znalezionych: 11504 )

 • Szef biura edukacji IPN chwyci za karabin

  [ DLO GD ] - Strony Lokalne Gdańsk PAWEŁ WOJCIECHOWSKI 13-09-2018

  biura edukacji gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Krzysztof Drażba. Historyk oświadczył, że zamierza wstąpić do wojska i będzie godził pracę urzędnika ze służbą wojskową. Jak mówi, spełnia swoje marzenie z dzieciństwa. Urlop na wojsko - Zaraz po studiach, w połowie lat dwutysięcznych, zostałem przeniesiony do rezerwy. Zacząłem pracę, założyłem rodzinę i nie było możliwości, aby zaangażować się w służbę wojskową, tym bardziej że wówczas rozpoczął się proces uzawodowienia armii - mówi Naczelnik biura edukacji gdańskiego oddziału IPN rekrutuje się do Wojsk Obrony Terytorialnej. - Mam poczucie spełnienia patriotycznego obowiązku - mówi "Wyborczej" Krzysztof Drażba.

 • Co robi miejskie Biuro Edukacji

  strony lokalne GW - Warszawa BARTOSZ PRÓSZYŃSKI 10-09-2010

  Na początku cytat z "Gazety Stołecznej" z 8 września: "Każde warszawskie przedszkole prowadzone przez miasto powinno stworzyć rodzicom możliwość uiszczania opłat zarówno w przedszkolu, jak i przelewem - wyjaśnia Marcin Litwinowicz, naczelnik wydziału finansów i infrastruktury miejskiego Biura Edukacji . - Jeśli któreś z tych przedszkoli nie spełnia tego warunku, rodzice powinni zawiadomić wydział oświaty w dzielnicy albo nasze biuro ". Przezabawne, gdyby nie było smutne. Naczelnik wydziału Na początku cytat z "Gazety Stołecznej" z 8 września: "Każde warszawskie przedszkole prowadzone przez miasto powinno stworzyć rodzicom możliwość uiszczania opłat zarówno w przedszkolu, jak i przelewe

 • Reakcja władz PRL na Apel Jasnogórski

  Gazeta Wyborcza GRZEGORZ MAJCHRZAK, BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN 07-04-2005

  stanie skutecznie przeciwstawiać się wszelkim próbom destabilizacji, ustroju i państwa.Rząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do programu wizyty.Dotyczy to zwłaszcza transmisji telewizyjnych i radiowych, podjęcia polemiki z wypowiedziami Papieża jeszcze w czasie trwania wizyty i innych odpowiednich kroków. stanie skutecznie przeciwstawiać się wszelkim próbom destabilizacji, ustroju i państwa.Rząd zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do programu wizyty.Dotyczy to zwłaszcza transmisji telewizyjn

 • Szczecińskie Sierpnie

  SZCZECIŃSKI SIERPIEŃ, dodatek do GW Szczecin MAŁGORZATA MACHAŁEK, INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ W SZCZECINIE, BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ 30-08-2005

  zawodowych NSZZ "Solidarność" jako organizacji o charakterze ogólnokrajowym z siedzibą w Gdańsku. zawodowych NSZZ "Solidarność" jako organizacji o charakterze ogólnokrajowym z siedzibą w Gdańsku.

 • listy Wyjaśnienie

  GW Kraków DR HAB. RYSZARD TERLECKI, NACZELNIK ODDZIAŁOWEGO BIURA EDUKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE 03-06-2002

  Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu nie prowadzi śledztwa w sprawie dokumentów dotyczących inwigilacji Karola Wojtyły. Znajdujące się w posiadaniu krakowskiego IPN materiały archiwalne są badane przez pracowników Biura Edukacji Publicznej, którzy wypełniając swoje ustawowe obowiązki, realizują projekt badawczy pt. "Aparat bezpieczeństwa w walce z Kościołem i wolnością wyznania". Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu nie prowadzi śledztwa w sprawie dokumentów dotyczących inwigilacji Karola Wojtyły. Znajdujące się w posiadaniu krakowskiego IPN materiały archiwa

 • Nie ujawniłem nazwiska "Jerzego"

  GW Mazowsze (Płock) JACEK PAWŁOWICZ, ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ, INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ W WARSZAWIE 19-12-2005

  państwa - dane identyfikacyjne agentów nie są ujawniane, "jeżeli nie można jednoznacznie ustalić przynajmniej nazwiska informatora".Pragnę jednoznacznie poinformować, iż jestem pracownikiem Biura Edukacji Publicznej IPN prowadzącego działalność badawczą i edukacyjną, nigdy nie byłem pracownikiem Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN.Jednocześnie, jako badacz historii opozycji antykomunistycznej w regionie płockim, chcę jednoznacznie stwierdzić, iż Jerzy Wawszczak, odnosząc się do państwa - dane identyfikacyjne agentów nie są ujawniane, "jeżeli nie można jednoznacznie ustalić przynajmniej nazwiska informatora".Pragnę jednoznacznie poinformować, iż jestem pracownikiem Biura

 • Edward Cieśla (1923-1952)

  GW Kraków ELŻBIETA JAKIMEK-ZAPART,, PRACOWNIK ODDZIAŁOWEGO BIURA EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN W KRAKOWIE 04-10-2006

  listopadzie 1949 r. dla wyjaśnienia losów zaginionej kurierki został aresztowany przez UB i wyrokiem WSR w Warszawie z 21 grudnia 1950 r. skazany na karę śmierci. Stracony 9 lipca 1952 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.Od 1952 r. rodzina przez 54 lata bezskutecznie szukała grobów obu braci. Dzięki działaniom wrocławskiego oddziału IPN, w szczególności naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej dr. Krzysztofa Szwagrzyka, udało się zlokalizować grób Edwarda na cmentarzu w Opolu-Półwsi, a listopadzie 1949 r. dla wyjaśnienia losów zaginionej kurierki został aresztowany przez UB i wyrokiem WSR w Warszawie z 21 grudnia 1950 r. skazany na karę śmierci. Stracony 9 lipca 1952 r. w więzieni

 • Edward Cieśla (1923-1952)

  GW Rzeszów ELŻBIETA JAKIMEK-ZAPART, PRACOWNIK ODDZIAŁOWEGO BIURA EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN W KRAKOWIE 07-10-2006

  listopadzie 1949 r. dla wyjaśnienia losów zaginionej kurierki został aresztowany przez UB i wyrokiem WSR w Warszawie z 21 grudnia 1950 r. skazany na karę śmierci. Stracony 9 lipca 1952 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Od 1952 r. rodzina przez 54 lata bezskutecznie szukała grobów obu braci. Dzięki działaniom wrocławskiego oddziału IPN, w szczególności naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej dr. Krzysztofa Szwagrzyka, udało się zlokalizować grób Edwarda na cmentarzu w Opolu-Półwsi, a listopadzie 1949 r. dla wyjaśnienia losów zaginionej kurierki został aresztowany przez UB i wyrokiem WSR w Warszawie z 21 grudnia 1950 r. skazany na karę śmierci. Stracony 9 lipca 1952 r. w więzieni

 • Raz, dwa, trzy, zdrajcą będziesz ty

  Gazeta Wyborcza (DGW RP) PROF. JERZY HOLZER*, HISTORYK, GRZEGORZ MAJCHRZAK, BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN 20-12-2011

  przyjaciółką". Ta nowa zasada przyjęta w programie Pospieszalskiego brzmiałaby: "Prawda może i przyjaciółką, lecz większymi przyjaciółmi bliscy nam politycy". *Jerzy Holzer - ur. 1930, historyk, politolog, zajmuje się historią najnowszą. Pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas. Niedawno wydał pracę "Europa wojen 1914-1945" (2008) WCZORAJ PRZECZYTANE Sprawa Geremka GRZEGORZ MAJCHRZAK, BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN "Gazeta Polska Codziennie", red. naczelny Tomasz Sakiewicz Do Przypuszczać należy, że wiele zdań z telegramu przypisać można Cioskowi lub niemieckiemu dyplomacie,

 • IPN umorzył

  GW Białystok DR SŁAWOMIR POLESZAK,, AUTOR KSIĄŻKI: JEDEN Z WYKLĘTYCH. MAJOR JAN TABORTOWSKI "BRUZDA", WARSZAWA 1998; PRACOWNIK BIURA EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN ODDZIAŁ W LUBLINIE 12-07-2002

  UBP zmusiły go w kwietniu 1950 r. do "powrotu do lasu". listy UBP zmusiły go w kwietniu 1950 r. do "powrotu do lasu". listy

 • Kalendarium Lubelskiego Lipca 1980

  LUBELSKI LIPIEC OPR. MARCIN DĄBROWSKI, ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN W LUBLINIE 23-07-2010

  ; kulminacja strajków - łącznie 79 zakładów pracy na Lubelszczyźnie; faktyczny paraliż miasta (strajk PKP i zaopatrzenia); władze lokalne wystosowują "Apel do mieszkańców Lublina"; Biuro Polityczne KC PZPR w Warszawie zatwierdza decyzję o powołaniu komisji rządowej do rozpatrzenia postulatów zgłoszonych w zakładach pracy Lublina z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim na czele; 19 lipca nadzwyczajne wydanie "Sztandaru Ludu", kolportowane wyłącznie na terenie Lublina, jako jedyna gazeta zamieszcza komunikat ; kulminacja strajków - łącznie 79 zakładów pracy na Lubelszczyźnie; faktyczny paraliż miasta (strajk PKP i zaopatrzenia); władze lokalne wystosowują "Apel do mieszkańców Lublina"; Biuro Polityczne

 • Najpierw lubelski Lipiec, potem gdański Sierpień

  LUBELSKI LIPIEC MARCIN DĄBROWSKI, ODDZIAŁOWE BIURO EDUKACJI PUBLICZNEJ IPN W LUBLINIE 23-07-2010

  Jej początek kojarzony jest wciąż wyłącznie z sierpniowym strajkiem w Stoczni Gdańskiej. Tymczasem zryw środowisk pracowniczych zaczął się już miesiąc wcześniej - w lipcu - a istotną rolę w dalszym rozwoju wydarzeń odegrały lipcowe strajki na Lubelszczyźnie. Wybuch lipcowych strajków miał charakter spontaniczny. Ich bezpośrednią przyczyną była wprowadzana od 1 lipca 1980 r. podwyżka niektórych artykułów mięsnych i wędliniarskich. Początek okresu urlopów miał zapewnić władzy spokojne przeprowadze Latem 1980 r. przetoczyła się przez Polskę największa w historii PRL fala strajków, rozpoczynając rewolucję Solidarności.

 • E-dzienniki pod lupą ratusza

  [ DLO WA ] - Strony Lokalne Warszawa MAŁGORZATA ZUBIK 22-10-2014

  - Biuro Edukacji zwróci się do wszystkich szkół korzystających z dziennika elektronicznego z pytaniem o to, kto, komu i za co płaci - informuje Katarzyna Pienkowska z wydziału prasowego ratusza. O problemie opłat za dostęp do e-dzienników pisaliśmy wczoraj. Opłaty są co prawda dobrowolne, ale za nimi ukryte jest to, co najbardziej interesuje rodziców: oceny i frekwencja. Resort edukacji zapewnia, że nie ma podstaw prawnych, aby rodzice płacili za dostęp do e-dziennika. Powinni mieć bezpłatny Po naszej interwencji miejskie Biuro Edukacji zbada kwestię opłat za dziennik elektroniczny.

 • Zmiany personalne w olsztyńskim Urzędzie Miasta

  strony lokalne GW - Olsztyn MART 01-06-2011

  funkcję nieetatowego zastępcy dyrektora biura sportu i rekreacji. Z chwilą odejścia z pracy dyrektora biura , prezydent najpierw powierzył jej obowiązki dyrektora, a po trzech miesiącach podjął decyzję o awansie. Prezydent Piotr Grzymowicz ogłosił też konkurs na nową dyrektorkę wydziału edukacji . Chętni mogą składać dokumenty do 10 czerwca. - Cała procedura naboru potrwa około miesiąca - wyjaśnia Aneta Szpaderska. - Przewidywany termin zatrudnienia to 1 lipca. Wcześniej wydziałem edukacji kierowała Alicja Patalon została szefową ratuszowego biura sportu. Władze Olsztyna szukają też osoby, która zajmie się sprawami edukacji.

 • "Posłowie PiS niczego nam nie będą zakazywać"

  Strony Lokalne Łódź SZYMON BUJALSKI 19-10-2019

  łódzkim oraz związana z Wiosną społeczniczka zaproponowali, by zajęcia z edukacji seksualnej odbywały się w ich wspólnym biurze poselskim. "Współpraca z profesjonalistami w tym zakresie, średniowieczni posłowie Prawo i Sprawiedliwość niczego nam nie będą zakazywać!" - napisał na Facebooku Tomasz Trela. - Wraz z Hanną postanowiliśmy otworzyć się na współpracę z edukatorkami i edukatorami seksualnymi, którzy mogliby prowadzić bezpłatne zajęcia u nas. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę za to karać, to niech Nowi posłowie Lewicy z Łodzi, zachęcają edukatorów seksualnych do prowadzenia zajęć z edukacji seksualnej w biurze poselskim.

 • Dzielnice próbują nadążyć za reformą

  [ DLO WA ] - Strony Lokalne Warszawa KAROLINA SŁOWIK 01-12-2016

  Gimnazja zostaną zlikwidowane - taką deklarację z ust minister edukacji Anny Zalewskiej usłyszeliśmy 27 czerwca, podczas konferencji w Toruniu. - Po tym oświadczeniu zaczęliśmy już myśleć, jak to przeprowadzić - mówi Katarzyna Pienkowska z biura prasowego ratusza. - Tempo zmian, szczególnie dla Warszawy jest dużym wyzwaniem - z racji skali i ustroju miasta. Czasu jest mało. Żeby zdążyć, Biuro Edukacji zobowiązało burmistrzów wszystkich dzielnic, żeby do dziś przegłosowali uchwały o Uchwały będą intencyjne, bo ustawy o zmianie prawa oświatowego jeszcze nie ma. - To tempo to kolejka górska - komentuje Biuro Edukacji.

 • ZA HISTORIĘ KOŚCIOŁA, NIE ZA OCZERNIANIE WAŁĘSY

  strony lokalne GW - Lublin PAWEŁ P. RESZKA 11-12-2008

  Nagrodę im. Ireny i Franciszka Skowyrów przyznaje instytut badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym KUL. W tym roku otrzymało ją Biuro Edukacji Publicznej IPN. Wręczenie nagrody odbędzie się w czwartek rano na KUL. Biuro zajmuje się działalnością naukową, wystawienniczą i wydawniczą. I właśnie za tę ostatnią zostało nagrodzone. - Doceniliśmy rolę biura w popularyzowaniu historii Kościoła oraz historii Polonii - mówi prof. Tomasz Panfil, dyrektor instytutu KUL. - Nasza nagroda jest wyrazem Szef Biura Edukacji Publicznej IPN, który w ostatnim czasie wydał m.in. książkę oskarżającą o agenturalną działalność Lecha Wałęsę, odbierze dziś na KUL nagrodę

 • Trudne odchudzanie szkolnego tornistra

  strony lokalne GW - Warszawa ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA ZUBIK 10-06-2010

  ROZMOWA Z Beatą Murawską wicedyrektor miejskiego biura edukacji MAŁGORZATA ZUBIK: Przed chwilą wręczyła pani nagrody w kampanii "Lekki tornister". Kiedy w końcu będą jej efekty? BEATA MURAWSKA: Cele kampanii są oczywiste. Prowadzimy ją od trzech lat w formie konkursów dla szkół i uczniów, ale powtarzać o odchudzaniu tornistrów trzeba w nieskończoność. Tak, żeby już po konkursie, po akcji, uczniowie, nauczyciele i przede wszystkim rodzice nie zapomnieli o sprawie. Podejrzewam, że we wrześniu O tym, że tornistry powinny ważyć mniej, najbardziej trzeba przypominać nie uczniom i nauczycielom, ale rodzicom. I to regularnie - przekonywała wczoraj Beata Murawska z miejskiego biura edukacji.

 • CBA bada przetarg na GPE

  [ DLO GD ] - Strony Lokalne Gdańsk KATARZYNA FRYC, WLO, AD 16-04-2014

  We wtorek funkcjonariusze CBA przejęli dokumentację dotyczącą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej. - Na pisemną prośbę dyrektora delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku wydział rozwoju społecznego przygotował i przekazał funkcjonariuszom CBA skany dokumentów dotyczące udzielenia zamówienia i realizacji projektu Gdańska Platforma Edukacyjna - informuje Dariusz Wołodźko z biura prasowego gdańskiego magistratu. - Funkcjonariusze nie precyzowali powodu kwerendy dokumentów. Uzgodnili Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego badają przetarg na Gdańską Platformę Edukacyjną i jej wdrażanie. To rzuca nowe światło na niedawną decyzję prezydenta Pawła Adamowicza o likwidacji wydziału edukacji UM

 • Gabinet przed terminalem

  Strony Lokalne Kraków MONIKA WALUŚ 08-01-2020

  odpoczynku, węzeł sanitarny oraz biura rzecznika prasowego, działu BHP czy inspektora ochrony danych osobowych. Około 28 pomieszczeń zajmie biuro spółki MPL. Do biurowca przeniosą się także wszystkie piony, m.in. infrastruktury, handlowy czy zarządzania kryzysowego. Znajdzie się tam także centrum kryzysowe, bistro, siłownia i biblioteka. Na parterze znajdzie miejsce Centrum Edukacji Lotniczej, które dziś funkcjonuje obok budynku administracji. Władze lotniska szacują, że cały budynek zajmie powierzchnię Władze Kraków Airport chcą na terenie lotniska postawić nowy biurowiec. W budynku oprócz siedziby zarządu, biur dla pracowników portu znajdzie miejsce Centrum Edukacji Lotniczej.

Polecane tematy

Inne artykuły

Chcieli przejechać policjanta
Przekleństwo czasoprzestrzenne
Pesa przegrała, mamy solarisy
WIELKA IMPREZA U SĄSIADÓW
Jakie szanse ma pacjent?
Czy Lech potrzebuje buldożera?
Jagiellończyk z podniebną pasją
Diva plażowa
Złoto za rattan
Trudny przejazd
Niepodległość to życie, troska i praca
Netia bierze Pro Futuro
UWAGA! NOWE NUMERY
W SKRÓCIE
POMÓŻMY SĄSIADOM!
Kanarkowa cenzura
Deszcz
VOGEL ZŁOŻY APELACJĘ
Bydgoszcz dodaje Polsce skrzydeł
W SKRÓCIE
Kiedy Mugabe ustąpi? Chiny pomogły puczystom
Zaduszki Night Party
Na Agę to za mało
KRONIKA POLICYJNA
ZE STRAŻY
Fanfary w komórce
Mam pomysł dla Torunia
Matt Dusk: z biznesu w show-biznes
Zmiany W Plivie
BOBROWNIKI / Telefon dla każdego
Wrocław choćby na weekend
Kampusy rosną jak na drożdżach
Hillary tu zwycięży, bo to demokratyczny stan
Mikołajkowa zabawa
Sipma pojedzie w barażach!
Kamień pod port
RYNEK
BYDGOSKA OPINIA PUBLICZNA
POWRÓT REPORTERA
RELAKS NA WORKU
;) Masz wiadomość
Krócej w kolejce do chirurga onkologa
Praca dla młodych
Poszaleją estetycznie na świadectwach
W śniegu, deszczu i słońcu na rowerze publicznym
"Ubu" Mumerusa
Ubój tylko dla mniejszości?
Prestiżowe dodatki
Uczniowie zakładają telewizję
Złota czwórka K-K
Ciemno wszędzie, co to będzie...
Lubuski Komitet Europejski
Meble dla powodzian
MBA w Internecie
Czy pchaliście kiedyś tramwaj?
ZAPOWIEDŹ. DZIŚ
Algorytmy rzeczywistości
Prezydent Zdanowska rozdzieliła projekty
Sztuki Piękne Na Solnej
Jaszczur nad jaszczury