Inne tagi

bruksela polscy

(znalezionych: 7396 )

 • Bruksela chwali polskie huty

  Gazeta Wyborcza KONRAD NIKLEWICZ, BRUKSELA 05-10-2006

  Większość polskich hut dobrze wykorzystała czas oraz daną im potężną pomoc publiczną - stwierdza najnowszy raport Komisji Europejskiej.Raport Brukseli w sprawie hut ma zostać przyjęty pod koniec października. Bruksela regularnie sprawdza, czy polskie huty wywiązują się ze zobowiązań, jakie na nie nałożono, gdy Polska wchodziła do UE.W trakcie negocjacji akcesyjnych Bruksela wyjątkowo zgodziła się, by polskie i czeskie huty dostały ogromną pomoc publiczną (2,7 mld zł dla polskich zakładów Większość polskich hut dobrze wykorzystała czas oraz daną im potężną pomoc publiczną - stwierdza najnowszy raport Komisji Europejskiej.Raport Brukseli w sprawie hut ma zostać przyjęty pod koniec pa

 • Bruksela ostrzega polski rząd

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza TOMASZ BIELECKI (DEUTSCHE WELLE, BRUKSELA), KOSPA, TOBI, KOSPA 20-07-2017

  traktatowych), do których można by odnieść demontaż TK. Znalezienie solidnej podstawy do ścigania władz Polski w sprawie obecnych reform też wymaga nowatorskich interpretacji prawa UE, ale Komisja w swojej analizie prawnej powołuje się na przypadek Węgier z maja 2013 r. Premier Viktor Orbán wycofał się wtedy z części reform sądownictwa po wstępnym liście grożącym procedurą dyscyplinującą, w którym Bruksela posłużyła się artykułem 19.1 traktatu o UE. Stwierdza on, że kraje UE "ustanawiają środki - Te reformy niepokoją pod względem ich zgodności z polską konstytucją - mówił we wtorek pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans.

 • Czy Bruksela pomoże polskim drobiarzom?

  Gazeta Wyborcza KRYSTYNA NASZKOWSKA 24-03-2006

  Rząd chce podwojenia dopłat eksportowych Minister rolnictwa będzie walczył w Brukseli o pieniądze dla naszych producentów drobiu. Ale szanse ma niewielkie. Decyzję o tym, w jaki sposób wesprzeć drobiarzy w całej Unii, Bruksela podejmie pod koniec kwietnia. O wsparcie wystąpiły Polska , Francja, Grecja, Hiszpania i Niemcy. - W poniedziałek na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa Unii przedstawiliśmy pięć postulatów. Liczę, że zostaną one pozytywnie rozpatrzone - ujawnił wczoraj minister Krzysztof Rząd chce podwojenia dopłat eksportowych Minister rolnictwa będzie walczył w Brukseli o pieniądze dla naszych producentów drobiu. Ale szanse ma niewielkie. Decyzję o tym, w jaki sposób wesprzeć drobi

 • Polska zaprzecza, ale Bruksela zapyta

  Gazeta Wyborcza BW, MARK, PW 04-11-2005

  Komisja Europejska zbada sprawę tajnych więzień CIA w Europie Środkowej - poinformował wczoraj rzecznik komisarza UE ds. sprawiedliwości i swobód obywatelskichO tym, że CIA utrzymuje takie więzienia w kilku krajach b. bloku wschodniego, napisał w środę "Washington Post". Znana organizacja obrony praw człowieka Human Rights Watch uważa, że chodzi o Polskę i Rumunię - pisaliśmy o tym wczoraj. Bruksela zapyta kraje Unii, czy przetrzymują jeńców z al Kaidy. - Musimy mieć absolutną pewność, że Komisja Europejska zbada sprawę tajnych więzień CIA w Europie Środkowej - poinformował wczoraj rzecznik komisarza UE ds. sprawiedliwości i swobód obywatelskichO tym, że CIA utrzymuje takie więzienia

 • Bruksela broni polskich sędziów

  Gazeta Wyborcza TOMASZ BIELECKI, ŁUKASZ WOŹNICKI 15-01-2020

  BRUKSELA , DEUTSCHE WELLE BRUKSELA , DEUTSCHE WELLE Dokładna treść wniosku do TSUE, który na dniach zostanie oficjalnie skierowany do Luksemburga, pozostaje poufna. Środek tymczasowy (czyli zabezpieczenie) zamroziłby - doraźnie i do czasu pełnego wyroku TSUE - sporne zapisy już obecnie obowiązującego prawa o systemie dyscyplinarnym dla sędziów, które Komisja Europejska zaskarżyła do TSUE ostatniej jesieni. Ale jak od dawna przekonywali unijni eksperci, to zabezpieczenie mogłoby jednocześnie Komisja Europejska prosi Trybunał Sprawiedliwości UE o zastosowanie środka tymczasowego uderzającego w nowy system dys- cyplinowania sędziów. Czy nadciąga nowa eskalacja sporu między Brukselą i władzami Polski?

 • Bruksela chwali i wątpi w polskie plany

  Gazeta Wyborcza KONRAD NIKLEWICZ, BRUKSELA 25-01-2006

  Gazeta" dotarła do raportu Komisji Europejskiej, który ma zostać opublikowany w środę i w którym Bruksela oceni 25 Narodowych Programów Reform (NPR). To dokumenty, w których wszystkie rządy Unii Europejskiej opisują, w jaki sposób chcą Gazeta" dotarła do raportu Komisji Europejskiej, który ma zostać opublikowany w środę i w którym Bruksela oceni 25 Narodowych Programów Reform (NPR). To dokumenty, w których wszystkie rządy Unii E

 • Bruksela akceptuje wielką kasę dla polskich rolników

  Gazeta Wyborcza KONRAD NIKLEWICZ, BRUKSELA 26-07-2007

  Do rolników oraz do firm działających w sektorze rolniczym przez siedem lat trafi ponad 13,2 mld euro z unijnego budżetuRazem z polskim programem unijni eksperci zaakceptowali także programy rozwoju obszarów wiejskich dla innych krajów: Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii (w części dotyczącej Irlandii Północnej) oraz dla Słowenii. Polski projekt podziału pieniędzy był jednak największy ze wszystkich - ba, większy nawet niż Do rolników oraz do firm działających w sektorze rolniczym przez siedem lat trafi ponad 13,2 mld euro z unijnego budżetuRazem z polskim programem unijni eksperci zaakceptowali także programy rozwoj

 • Bruksela: nie kontrolujcie polskich pracowników aż tak!

  Gazeta Wyborcza NIK, BRUKSELA 06-06-2007

  kraje starej Unii, wśród nich Niemcy) przepisów dotyczących tzw. pracy delegowanej. Raport, do którego dotarliśmy, stwierdza wprost, że wiele krajów (m.in. Niemcy, Belgia, Finlandia, Austria) na wszelkie możliwe sposoby (najczęściej administracyjnymi metodami) utrudnia życie pracownikom delegowanym do pracy w tych krajach. W przypadku Niemiec, jak odnotowuje "FTD", niemieccy urzędnicy prowadzący kontrole w spółkach opierają się na "ogólnym domniemaniu oszustwa", czyli z góry zakładają, że np. polski kraje starej Unii, wśród nich Niemcy) przepisów dotyczących tzw. pracy delegowanej. Raport, do którego dotarliśmy, stwierdza wprost, że wiele krajów (m.in. Niemcy, Belgia, Finlandia, Austria) na wsz

 • Bruksela nie wierzy w polskie cyfry

  Gazeta Wyborcza ROBERT SOŁTYK, BRUKSELA 30-10-2003

  51,5 proc. PKB (według polskich ekonomistów otrze się o konstytucyjną granicę 60 proc., gdy trzeba ciąć wszystkie wydatki jak leci). Jest on jednak niższy niż w strefie euro (70,7 proc.), choć zgodnie z traktatem z Maastricht nie powinien być wyższy niż 60 proc. Solbes oczekuje, że w 2004 r. Francja i Niemcy na pewno nie spełnią, a kilka innych krajów być może nie spełni reguł paktu euro. 51,5 proc. PKB (według polskich ekonomistów otrze się o konstytucyjną granicę 60 proc., gdy trzeba ciąć wszystkie wydatki jak leci). Jest on jednak niższy niż w strefie euro (70,7 proc.), choć zgo

 • Bruksela przyspiesza w sprawie polskich sądów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza TOMASZ BIELECKI (STRASBURG) 13-09-2017

  polskiej ustawy. Pierwszy zarzut to wprowadzenie zróżnicowanego wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet sprawujących urząd sędziowski, co - jak argumentuje KE - oznacza dyskryminację ze względu na płeć. Drugi zarzut dotyczy prawa ministra sprawiedliwości do uznaniowego przedłużania bądź nie kadencji sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, co może być narzędziem politycznej presji na sądy. Trzeci zarzut dotyczy prawa ministra do uznaniowego odwoływania i powoływania prezesów sądów, co także zagraża polskiej ustawy. Pierwszy zarzut to wprowadzenie zróżnicowanego wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet sprawujących urząd sędziowski, co - jak argumentuje KE - oznacza dyskryminację ze względu n

 • Bruksela chce europejskiego nadzoru. Polska nie

  Gazeta Wyborcza - Kraj ROZMAWIAŁA NINA HAŁABUZ 29-05-2009

  . Powstaje wątpliwość, czy Bruksela nie realizuje postulatów takich grup finansowych, które chciałyby centralnie zarządzać kapitałami i móc swobodnie transferować je z jednego podmiotu do drugiego. Przy takim rozwiązaniu interesy małych rynków - takich jak Polska - i tamtejszych klientów nie byłyby raczej brane pod uwagę. A czy wspólny nadzór nie zwiększy bezpieczeństwa banków i oszczędności, które zgromadzili w nich klienci? - Kryzys pokazał, że najlepiej sprawdziły się nadzory, które działały szybko Zbyt silny nadzór europejski może zagrozić stabilności polskiego systemu finansowego - ostrzega Stanisław Kluza, szef Komisji Nadzoru Finansowego.

 • Bruksela: Dyscyplinowanie polskich sędziów łamie prawo UE

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza TOMASZ BIELECKI 18-07-2019

  BRUKSELA , DEUTSCHE WELLE Komisja Europejska przeszła wczoraj do drugiego etapu postępowania przeciwnaruszeniowego w kwestii dyscyplinowania sędziów w Polsce, które wszczęła już na początku kwietnia. Dała wówczas rządowi Mateusza Morawieckiego dwa miesiące na reakcję, ale - jak wynika z naszych informacji - Warszawa w swym piśmie do Brukseli odrzuciła wszystkie zarzuty. Teraz Polska ma kolejne dwa miesiące na odpowiedź na pisemną "uzasadnioną opinię" Komisji Europejskiej. Jeśli rząd znów się nie Polska ma dwa miesiące na naprawienie systemu dyscyplinowania sędziów obowiązującego od 2018 r. Jeśli odmówi, Komisja Europejska może skierować sprawę do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

 • Bruksela: Czy polskie wybory będą uczciwe?

  Gazeta Wyborcza TOMASZ BIELECKI 24-04-2020

  ? Komisja ma - wedle zapewnień Reyndersa - już wkrótce rozstrzygnąć o wszczęciu postępowania przeciwnaruszeniowego wobec Polski w związku z "ustawą kagańcową". Jak wynika z naszych informacji, w służbach prawnych Komisji do niedawna trwały spory, czy tym postępowaniem należy objąć również nowy system wyłaniania pierwszego prezesa SN. Reynders powiedział wczoraj, że KE z zaniepokojeniem śledzi spory, kto ma zająć miejsce Małgorzaty Gersdorf po zakończeniu jej kadencji w przyszłym tygodniu. BRUKSELA Komisja Europejska chce wnieść temat polskich wyborów pod obrady unijnych ministrów w Radzie UE. - Będziemy działać, jeśli Polska nie wdroży decyzji o zamrożeniu Izby Dyscyplinarnej - ostrzega Didier Reynders.

 • Bruksela nie chce płacić za renty dla polskich rolników

  Gazeta Wyborcza KRYSTYNA NASZKOWSKA 30-06-2007

  Rozporządzenie o rentach strukturalnych dla rolników wydane przez Andrzeja Leppera jest niezgodne z prawem unijnym.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wypłaca rolnikom unijne fundusze, o kłopotach z rentami dowiedziała się w czwartek. Rano do resortu zaproszono szefów agencji. Tam pierwszy zastępca Andrzeja Leppera, wiceminister Maciej Jabłoński (do niedawna szef jego gabinetu politycznego), poinformował ich, że Bruksela odmawia płacenia na renty dla polskich rolników Rozporządzenie o rentach strukturalnych dla rolników wydane przez Andrzeja Leppera jest niezgodne z prawem unijnym.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wypłaca rolnikom unijne fun

 • Co może zrobić Bruksela, jeśli Polska nie zastosuje się do wyroku

  Gazeta Wyborcza TOMASZ BIELECKI 16-07-2021

  Polskę, może - choć nie jest to twardy obowiązek - zwrócić się do TSUE o nałożenie kary finansowej za każdy dzień niepodporządkowania się postanowieniu unijnego Trybunału. TSUE nie jest w tej kwestii związany żadnymi widełkami finansowymi. W ostateczności Bruksela mogłaby odciągać pieniądze od funduszy unijnych dla Polski , gdyby rząd Mateusza Morawieckiego nie uiszczał tej kary dobrowolnie. Nieco inaczej wygląda sytuacja z czwartkowym wyrokiem TSUE, który uznał, że wprowadzony przez PiS system Polskę, może - choć nie jest to twardy obowiązek - zwrócić się do TSUE o nałożenie kary finansowej za każdy dzień niepodporządkowania się postanowieniu unijnego Trybunału. TSUE nie jest w tej kwesti

 • Bruksela: polskie pozwy bezpodstawne

  Gazeta Wyborcza D, PAP 24-06-2004

  Komisja Europejska uważa, że polskie skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące kar za nadmierne zapasy żywności oraz nowych dopłat bezpośrednich są bezpodstawne - oświadczył rzecznik komisarza UE ds. rolnictwa i rybołówstwa Gregor Kreuzhuber. Jeden pozew dotyczy ewentualnego nałożenia na Polskę kar za magazynowanie nadmiernych zapasów żywności w czasie, gdy nasz kraj wstępował do UE; drugi - decyzji, że rolnicy z nowych krajów UE będą obejmowani wprowadzanymi po podpisaniu Komisja Europejska uważa, że polskie skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące kar za nadmierne zapasy żywności oraz nowych dopłat bezpośrednich są bezpodstawne - oświadczył rzecz

 • Bruksela: Tak dla polskich europlanów

  Gazeta Wyborcza MKUZ 09-05-2007

  Komisji Europejskiej i minister rozwoju Grażyna Gęsicka powinni podpisać porozumienie o zakończeniu negocjacji w tym zakresie - dowiedziała się nieoficjalnie "Gazeta" w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. - Dopóki nie ma oficjalnego porozumienia, nie można powiedzieć, że Komisja zgadza się na nasze propozycje. Można tylko potwierdzić, że negocjacje z Komisją idą dobrze - tonuje optymizm Monika Niewinowska, rzecznik ministerstwa. Po zatwierdzeniu NSRO Polska musi jeszcze wynegocjować kształt swoich Komisji Europejskiej i minister rozwoju Grażyna Gęsicka powinni podpisać porozumienie o zakończeniu negocjacji w tym zakresie - dowiedziała się nieoficjalnie "Gazeta" w Ministerstwie Rozwoju Regiona

 • Bruksela bez polskiego banku

  Gazeta Wyborcza (PAP, d) 30-12-1994

  (P) Bank Handlowy International w Luksemburgu zamyka wraz z końcem roku oddział w Brukseli, który "nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań". Brukselska placówka funkcjonowała zaledwie cztery lata. - Nie sprawdziły się przewidywania, że wzmożony handel z Unią Europejską i program PHARE zapewnią bankowi nowych klientów - przyznał Włodzimierz Leszczyński, dyrektor generalny BHI, którego udziałowcami są Bank Handlowy w Warszawie i NBP. (P) Bank Handlowy International w Luksemburgu zamyka wraz z końcem roku oddział w Brukseli, który "nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań". Brukselska placówka funkcjonowała zaledwie cztery lata. -

 • Bruksela - stolica polskich gmin

  Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁA ALEKSANDRA KLICH 16-10-2010

  nie w sensie pozytywnym. Co przeszkadza? - Biurokracja. Np. polskie ministerstwa wprowadziły niezwykle skomplikowane formularze wniosków o środki europejskie, których wcale nie wymagały przepisy unijne. Samorządowcy często też wymieniają Ministerstwo Finansów jako swojego głównego przeciwnika. Chcieliby mieć większą swobodę w korzystaniu z pieniędzy. Zarówno radni, jak i mieszkańcy szansę na rozwój widzą w dwubiegunowym układzie: władza lokalna - Unia Europejska, władze centralne są na dalszym prof. Barbara Gąciarz *

 • BRUKSELA BRONI POLSKICH SĘDZIÓW

  Gazeta Wyborcza 15-01-2020

  Komisja Europejska kierowana przez Ursulę von der Leyen (na zdjęciu) poprosi Trybunał Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe mające zawiesić funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dokładna treść wniosku, który na dniach zostanie oficjalnie skierowany do Luksemburga, jest poufna. W Warszawie zdominowany przez opozycję Senat zorganizował wczoraj konsultacje społeczne ws. "ustawy kagańcowej", których nie chciał zorganizować PiS w Sejmie. A dziś w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda ma si Komisja Europejska kierowana przez Ursulę von der Leyen (na zdjęciu) poprosi Trybunał Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe mające zawiesić funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Dokła

Polecane tematy

Inne artykuły

Omotane jajo
Rocznica i obietnica
Na start dla zdolnych
FAJERWERKI, AKROBACJE LOTNICZE, WYSTAWA SAMOCHODÓW. RODZINNA FAJERA
Siedem procent przewagi AWS!
Nowy ewangelicki biskup Wrocławia: Liczę na wsparcie żony
Rosja otwiera Arktykę dla Azji
Motowieści
KATALOG FIRM '95 / Jeden w trzech
Mniej inwestycji za euro
Jak będziemy świętować 15 sierpnia?
SPORT NA SZYBKO
[bez tytułu]
TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ POŚREDNIKÓW ZRZESZONYCH W WARSZAWSKIM STOWARZYSZENIU POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Niucho i inni
Czwartki królowej sportu
Święto Krowy nad Wartą
Szybki czeski wzrost
TAŃCE I ŚPIEWY NA URODZINY MIASTA
KRÓTKO I TREŚCIWIE
Optymizm ludowców, czyli dwa równe skoki
Świąteczny fotodebiut
PSUJĄ KLIMAT
Dużo maluchów bez opieki
Różni, ale równi - o prawach mniejszości w kinie
Gokarty i kawasaki
ANGIELSKI SAVOIR-VIVRE
Jak kształtowało się prawo
Raz na dziesięć lat
PRZECZYTALIŚMY / Uczmy się autostrady
Moda na Powstanie
Nowa siedziba DKF-u Kurort
Pobożny wojownik
Długa kolejka do pocztowego okienka
To jednak jest reklama
Egzamin gimnazjalny
Na Metropolis jeszcze poczekamy
Do zdjęcia gotowi, start!
ROZKOŁYSAŁ SIĘ KRAKOWSKI RYNEK
Klasztorna tajemnica
Wreszcie są
SZKOŁA PO ESTOŃSKU
LOKALNA OPINIA PUBLICZNA (0 81) 532 75 11
Miasto chce spopielarnię
LISTA WYSTAWCÓW
Wesz?
Nie tylko zastrzyk z botoksu
Wędrujące tablice
Co z tą pocztą?!
Wolontariusze, którzy pomagają najlepiej w całej Wielkopolsce
Justyny Kowalczyk bieg marzeń
Trener na dywaniku
EUROPA WSCHODNIA 14.12
Marzenia
Dla młodych dyrygentów
WIG
Kurdyjska kultura, ale w tureckim namiocie
EGZAMIN PRZED BEATYFIKACJĄ
To nie byli dobrzy chłopcy
Wieniawskiemu na rocznicę