Inne tagi

brzmieć rada

(znalezionych: 521 )

 • PRZYPARAFIALNA RADA OSIEDLOWA

  [ DLO SZ ] - Strony Lokalne Szczecin JOLANTA KOWALEWSKA 25-04-2017

  współpracy i "błogosławieństwo Księdza Proboszcza". Skan tego pisma został upubliczniony na facebookowym profilu rady osiedla Kijewo (to profil prowadzony przez przeciwników obecnego przewodniczącego). - Tak nie powinno brzmieć urzędowe pismo - mówi była przewodnicząca rady Katarzyna Duszyńska. - A rada osiedla nie powinna mieścić się na terenie parafii. Powinno to być miejsce, gdzie chodzą także osoby niewierzące. Osoby, które głosowały za przeprowadzką, podkreślają, że w kontenerze nie dało się Wielebny Księże Proboszczu, bardzo przepraszamy za wszystkie przykrości" - tymi słowami zaczyna się pismo radnych osiedla Kijewo w sprawie siedziby dla rady. - Tak nie powinno brzmieć urzędowe pismo - protestują inni osiedlowi radni.

 • SPROSTOWANIE

  Strony Lokalne Rzeszów REDAKCJA ?GAZETY WYBORCZEJ RZESZÓW? 12-08-2019

  W piątkowym "Tygodniku" błędnie przedstawiliśmy pana Konrada Fijołka. Właściwy opis miał brzmieć : "Przewodniczący klubu Rozwój Rzeszowa w radzie miasta, potencjalny kandydat na prezydenta Rzeszowa". Za pomyłkę przepraszamy. W piątkowym "Tygodniku" błędnie przedstawiliśmy pana Konrada Fijołka. Właściwy opis miał brzmieć : "Przewodniczący klubu Rozwój Rzeszowa w radzie miasta, potencjalny kandydat na prezydenta Rzeszow

 • Sprostowanie

  Gazeta Wyborcza 10-07-1989

  W artykule "(Pomnik Powstania Warszawskiego" (Gazeta nr 42) notka od redakcji powinna brzmieć : "Zamieszczamy list Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ?Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944? oraz komentarz Zygmunta Skrzydlewskiego, żołnierza AK i członka rady SABJP." Wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy. W artykule "(Pomnik Powstania Warszawskiego" (Gazeta nr 42) notka od redakcji powinna brzmieć : "Zamieszczamy list Społecznego Komitetu Budowy Pomnika ?Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944? oraz k

 • PRZEPRASZAM

  [ DLO BI ] - Strony Lokalne Białystok MACIEJ CHOŁODOWSKI 26-01-2017

  W artykule "Wpływy PiS na wizji i w eterze. Nowe rady mediów narodowych", opublikowanym we wczorajszym wydaniu "Gazety w Białymstoku", znalazł się błąd. Zdanie dotyczące Dariusza Kucia - jednego z członków nowej rady programowej Radia Białystok - powinno brzmieć : "niezwiązany z żadną opcją polityczną, były dziennikarz Polskiego Radia Białystok, lekarz Dariusz Kuć". Za pomyłkę przepraszam. W artykule "Wpływy PiS na wizji i w eterze. Nowe rady mediów narodowych", opublikowanym we wczorajszym wydaniu "Gazety w Białymstoku", znalazł się błąd. Zdanie dotyczące Dariusza Kucia - jednego z

 • Ręka do Łukaszenki

  Gazeta Wyborcza [-] 21-09-1996

  Parlament Białorusi zaproponował wczoraj prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence polubowne zakończenie sporu wokół referendum konstytucyjnego. - Zrobiliśmy krok w stronę prezydenta - mówi "Gazecie" deputowany Mieczysław Hryb, przewodniczący Rady Najwyższej poprzedniej kadencji. - Trudno jednak powiedzieć, jak będzie brzmieć odpowiedź prezydenta. O ile wiem, nigdy do tej pory nie odpowiadał na wyciągniętą do niego rękę. Korespondencja z Mińska - s. 8. Parlament Białorusi zaproponował wczoraj prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence polubowne zakończenie sporu wokół referendum konstytucyjnego. - Zrobiliśmy krok w stronę prezydenta - mówi "Gazecie" depu

 • Wyjaśnienie

  GW Lublin PAWEŁ P. RESZKA 14-04-2007

  W opublikowanym 11 kwietnia tekście "Ukraińscy bohaterowie w Chełmie" zniekształciłem wypowiedź Teresy Wolik-Dubaj, rzecznika prasowego prezydenta Chełma. Jej fragment poprawnie powinien brzmieć "Nazwy ulic, czy propozycje tablic pamiątkowych, nim trafią pod obrady Rady Miasta, opiniuje najpierw specjalny zespół złożony z regionalistów, historyków czy przedstawicieli rad osiedli". Za pomyłkę przepraszam. W opublikowanym 11 kwietnia tekście "Ukraińscy bohaterowie w Chełmie" zniekształciłem wypowiedź Teresy Wolik-Dubaj, rzecznika prasowego prezydenta Chełma. Jej fragment poprawnie powinien brzmieć "N

 • Sprostowanie

  Gazeta Wyborcza Grzegorz POLAK 03-12-1992

  (A) W informacji "Urny w kościołach" na temat wyborów do rad duszpasterskich w diecezji tarnowskiej ("Gazeta" nr 281) wskutek przestawienia wyrazów uległ wypaczeniu sens pierwszego zdania. Powinno ono brzmieć : "Wczoraj w kościołach wszystkich parafii diecezji tarnowskiej pojawiły się urny wyborcze". Niewłaściwe jest też sformułowanie, że "po raz pierwszy po wojnie odbyły się masowe wybory do rad duszpasterskich". Zdanie to mogłoby sugerować, że takie wybory odbyły się przed wojną, co jest (A) W informacji "Urny w kościołach" na temat wyborów do rad duszpasterskich w diecezji tarnowskiej ("Gazeta" nr 281) wskutek przestawienia wyrazów uległ wypaczeniu sens pierwszego zdania. Powinno

 • Też związek, ale suwerennych

  Gazeta Wyborcza (lai) 26-09-1990

  Na wtorkowym posiedzenia Rady Najwyższej ZSRR ogłoszono propozycję zmiany nazwy państwa. Michaił Gorbaczow uważa, że mogłaby ona brzmieć "Związek Suwerennych Socjalistycznych Państw", delegacja kazachska proponuje "Związek Suwerennych Republik Radzieckich", a grupa deputowanych demokratycznych - "Związek Suwerennych Państw Europy i Azji", jak chciał zmarły Andriej Sacharow. Zdaniem reformatorów, ostatnia nazwa jest najlepsza, ponieważ nie zawiera żadnych sugestii ideologicznych. W posiedzeniu Na wtorkowym posiedzenia Rady Najwyższej ZSRR ogłoszono propozycję zmiany nazwy państwa. Michaił Gorbaczow uważa, że mogłaby ona brzmieć "Związek Suwerennych Socjalistycznych Państw", delegacja k

 • SPROSTOWANIE

  GW Zielona Góra ARTUR BRYKNER 05-12-1998

  Wczoraj pytaliśmy Adama Luboińskiego, członka Rady Krajowej i wiceprzewodniczącego gorzowskiej Rady Regionalnej UW, co stanie się z mandatem radnego Jerzego Wierchowicza, obecnie szefa klubu UW w Sejmie. Do odpowiedzi wkradł się błąd, który zmienił jej sens. Zdanie powinno brzmieć : "Poseł Wierchowicz rzeczywiście deklarował przed wyborami samorządowymi, że startuje w wyborach nie tylko po to, aby zdobyć więcej głosów dla swojej partii i po wyborach oddać mandat mniej znanemu politykowi Unii Wczoraj pytaliśmy Adama Luboińskiego, członka Rady Krajowej i wiceprzewodniczącego gorzowskiej Rady Regionalnej UW, co stanie się z mandatem radnego Jerzego Wierchowicza, obecnie szefa klubu UW w

 • Liceum bez Sawickiej? Jest gotowy projekt

  [ DLO KI ] - Strony Lokalne Kielce GAL 27-05-2014

  Gotowy jest już projekt uchwały w sprawie odebrania IV LO dotychczasowego patrona - Hanki Sawickiej. Radni mają nad nim głosować na przyszłotygodniowej sesji. Z wnioskiem w tej właśnie sprawie - jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały - zwróciły się pod koniec kwietnia do radnych rada rodziców, samorząd uczniowski, a także rada pedagogiczna IV LO. Wiadomo, że liceum, jeśli radni zgodzą się na odebranie patrona, nie będzie miało innego. Jego pełna nazwa ma brzmieć "IV Liceum Ogólnokształcące Gotowy jest już projekt uchwały w sprawie odebrania IV LO dotychczasowego patrona - Hanki Sawickiej. Radni mają nad nim głosować na przyszłotygodniowej sesji. Z wnioskiem w tej właśnie sprawie - jak

 • Kazimierz nie pasuje

  GW Kraków LKO, MAKU 15-02-2002

  Zespół rozrywkowo-handlowy przy ulicy Rzeźniczej nie powinien nosić nazwy Galeria Kazimierz - uważają członkowie Rady Konserwatorskiej przy Wojewodzie Małopolskim - Rada była niemal jednomyślna w tej sprawie - mówi Andrzej Gaczoł, wojewódzki konserwator zabytków. - Planowana Galeria Kazimierz leży mniej więcej kilometr od Kazimierza. Była rzeźnia miejska jest historycznie związana z dzielnicą Grzegórzki, towarzyszy jej od początku istnienia. Prawidłowa nazwa centrum powinna zatem brzmieć Zespół rozrywkowo-handlowy przy ulicy Rzeźniczej nie powinien nosić nazwy Galeria Kazimierz - uważają członkowie Rady Konserwatorskiej przy Wojewodzie Małopolskim - Rada była niemal jednomyślna w

 • Zdrowia i sił

  GW Poznań EN 15-10-2003

  "Obfitości łask Bożych, wiele zdrowia i sił do prowadzenia ziemskiej wspólnoty wiernych" życzą m.in. poznańscy radni Janowi Pawłowi II z okazji 25. rocznicy pontyfikatu O tym, że radni złożą Papieżowi życzenia, zdecydowali na wczorajszej sesji Rady Miasta. Stanowisko w tej sprawie przyjęto jednogłośnie, choć przed głosowaniem radni nie mogli się zdecydować, jak mają brzmieć życzenia. Spór dotyczył usterki stylistycznej, którą jednak szybko usunięto. <SRODAUTOR "Obfitości łask Bożych, wiele zdrowia i sił do prowadzenia ziemskiej wspólnoty wiernych" życzą m.in. poznańscy radni Janowi Pawłowi II z okazji 25. rocznicy pontyfikatu O tym, że radni złożą Papieżow

 • Podkarpackie hasło

  GW Rzeszów JJ 10-05-2003

  Podobno propozycji było 35. Wygrała taka sobie - nasze hasło ma brzmieć : "Podkarpackie TAK dla Unii" Zdaniem Jarosława Reczka, dyrektora Biura Integracji Europejskiej, to był najbardziej atrakcyjny i najciekawszy slogan promujący kampanię przedreferendalną. - Chcieliśmy, żeby hasło było krótkie i budziło pozytywne skojarzenia - mówi Jarosław Reczek i dodaje: - Spośród 35 propozycji wybraliśmy to, po zasięgnięciu rady socjologów i pracowników agencji reklamowych. Dyrektor Biura Integracji Podobno propozycji było 35. Wygrała taka sobie - nasze hasło ma brzmieć : "Podkarpackie TAK dla Unii" Zdaniem Jarosława Reczka, dyrektora Biura Integracji Europejskiej, to był najbardziej atrakcyjny

 • Z nowym imieniem

  Gazeta Wyborcza am 14-01-1997

  . Ten punkt obrad wzbudzał najwięcej kontrowersji wśród udziałowców. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto z polskiej strony zasiądzie w radzie . Główni polscy akcjonariusze kilkakrotnie przerywali obrady, by domówić się w tej sprawie. Niebagatelną rolę odgrywały tu pieniądze, członkowie rady otrzymują bowiem wysokie wynagrodzenia. Petrobank miesięcznie musi przeznaczać na jej utrzymanie blisko 200 tys. zł. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że bank przygotowuje się do wydania własnej karty . Ten punkt obrad wzbudzał najwięcej kontrowersji wśród udziałowców. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto z polskiej strony zasiądzie w radzie . Główni polscy akcjonariusze kilkakrotnie przeryw

 • RADOMSKA OPINIA TELEFONICZNA

  GW Radom ZEBRAŁ: PIM 29-06-2000

  * TEL. 362 36 37 Przeczytałem w waszym dodatku " Radom na Mazowszu" wywiad z doktor Urszulą Kosterną pt. "Prognozy raczej optymistyczne". Im dłużej go czytałem, tym bardziej się przekonywałem, że tytuł powinien brzmieć "Prognozy raczej przygnębiające". Pani doktor słusznie opisała to, co dzieje się w gospodarce naszego miasta. Nie mogę jednak pogodzić się ze stwierdzeniem: " Radom charakteryzuje się zdemoralizowaną, wielkoprzemysłową klasą robotniczą. Zdemoralizowaną w tym sensie, że ma ona * TEL. 362 36 37 Przeczytałem w waszym dodatku " Radom na Mazowszu" wywiad z doktor Urszulą Kosterną pt. "Prognozy raczej optymistyczne". Im dłużej go czytałem, tym bardziej się przekonywałem, że ty

 • Parlament proponuje zgodę

  Gazeta Wyborcza Cezary Goliński, Mińsk 21-09-1996

  ugodę: odwołanie obu projektów i powołanie dwustronnej komisji porozumiewawczej, która miałaby wyłonić wspólny wariant konstytucji. Dopiero ten projekt zostałby poddany pod referendum.Nie oznacza to jednak, że Rada odstąpiła od swoich pozycji. - Zrobiliśmy krok w stronę prezydenta - powiedział "Gazecie" deputowany Mieczysław Hryb, przewodniczący Rady Najwyższej poprzedniej kadencji. - Trudno powiedzieć, jak będzie brzmieć odpowiedź prezydenta. O ile wiem, nigdy nie odpowiadał na wyciągniętą do niego ugodę: odwołanie obu projektów i powołanie dwustronnej komisji porozumiewawczej, która miałaby wyłonić wspólny wariant konstytucji. Dopiero ten projekt zostałby poddany pod referendum.Nie oznacza to

 • Draga młodość związkowców

  Gazeta Wyborcza Andrzej JAGODZIŃSKI. 03-03-1990

  rozpadnięciu się starych struktur. Nowe związki chcą być niezależne tak od rządu, jak i od poszczególnych partii politycznych. ? W czerwcowych wyborach do parlamentu z listy Forum Obywatelskiego kandydować będą również przedstawiciele 8 nowo powstałych partii. ? Słowacka Rada Narodowa (lokalny parlament słowacki) uchwaliła w czwartek, iż nowa nazwa federacji powinna brzmieć : Federacja Czecho-Słowacja. Zmianę musi zatwierdzić Zgromadzenie Federalne. rozpadnięciu się starych struktur. Nowe związki chcą być niezależne tak od rządu, jak i od poszczególnych partii politycznych. ? W czerwcowych wyborach do parlamentu z listy Forum Obywatelskiego kan

 • Tradycja górą

  Gazeta Stołeczna TEKA 15-03-2000

  Na wczorajszej sesji rady dzielnicy Praga-Płd. bez głosu sprzeciwu radni pozytywnie zaopiniowali dwie wielce ciekawe propozycje. Pierwsza z nich dotyczy nadania nazwy rondu Jerzego Waszyngtona. Nowa nazwa ma brzmieć rondo Jerzego Waszyngtona. Druga propozycja dotyczy nadania rondu Wiatraczna nazwy rondo Wiatraczna. Rondo przy ul. Waszyngtona powstało w latach 30. i od razu przyjęło nazwę od ulicy Waszyngtona, podobnie jak rondo Wiatraczna, które powstało w latach 60. i przyjęło nazwę od Na wczorajszej sesji rady dzielnicy Praga-Płd. bez głosu sprzeciwu radni pozytywnie zaopiniowali dwie wielce ciekawe propozycje. Pierwsza z nich dotyczy nadania nazwy rondu Jerzego Waszyngtona. Now

 • ADAM MAH-lish!

  SPORT RANA 15-02-2002

  medal. Internauci nie znajdą więc na stronie igrzysk rady , jak przebrnąć przez długie nazwisko snowboardzistki Jagny Marczułajtis, jak prawidłowo zaświszczeć nazwisko panczenisty Tomasza Śwista, co zrobić z biegaczem Januszem Krężelokiem czy też, jak zapowiedzieć na starcie lidera naszej osady bobslejowej Tomasza Żyłę. medal. Internauci nie znajdą więc na stronie igrzysk rady , jak przebrnąć przez długie nazwisko snowboardzistki Jagny Marczułajtis, jak prawidłowo zaświszczeć nazwisko panczenisty Tomasza Śwista, c

 • WPŁYWY PIS NA WIZJI I W ETERZE

  [ DLO BI ] - Strony Lokalne Białystok MACIEJ CHOŁODOWSKI 25-01-2017

  podlaskiego. PRZEPRASZAM W artykule "Wpływy PiS na wizji i w eterze. Nowe rady mediów narodowych", opublikowanym we wczorajszym wydaniu "Gazety w Białymstoku", znalazł się błąd. Zdanie dotyczące Dariusza Kucia - jednego z członków nowej rady programowej Radia Białystok - powinno brzmieć : "niezwiązany z żadną opcją polityczną, były dziennikarz Polskiego Radia Białystok, lekarz Dariusz Kuć". Za pomyłkę przepraszam. Rozgłośnia Polskiego Radia i TVP Białystok mają nowe rady programowe. Największy wpływ w obu tych ciałach opiniodawczo-doradczych mają teraz działacze i zwolennicy PiS, z których zdecydowana część niewiele dotąd miała wspólnego z mediami

Polecane tematy

Inne artykuły

NEWSY Z LAMUSA
Gramy na luzie
Zakopane W Kratkę
- Od ponad tygodnia nie mogę się dodzwonić do Limanowej - twierdzi
Od klasyki przez blues po hip-hop
Cebularze
Zygmunt Rumel
Miecz Damoklesa
KRÓTKO O SPORCIE
Gotowi blokować trasę nr 7
Monte Cassino 54
Zawracanie głowy z tym odśnieżaniem
Legia goni Śląsk
PKS już na nowym dworcu
Polonez na szóstkę
Dla starszych urwisów / SZYFROGRAM
Lubuski przewodnik o 500+
NA WODZIE I W KOLORZE
W Kościele kobiet
Trakt św. Wojciecha - policja, fotoradar, a na końcu światła
Ostrowski + Świetlicki
Te złe nawyki
DIAMENTY TV
20 000 kilometrów od domu
Bilety na Maccabi
Historia (nie) Jednego Wraka
Nowy kryminał Marka Krajewskiego
TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA
Naukowcy wygrali z firmą. Uczelnia dostanie ponad miliard dolarów odszkodowania
Zagrzebani w torze
Pierwszy zwycięzca Szkoły Mistrzów Fotografii "Gazety"
W wieży na katowickim dworcu mogłaby powstać kawiarnia
Szczęśliwy artysta, smutny pedagog
Czarno-biały obraz czasów Gierka. Z albumu "Bony, dzwony, betony"
Setka zza oceanu
Komendant zrezygnował
Walczą o swoje
Ratusz w kwiatach
Kukiełkowy kabaret wyśmiewa dyktatora Syrii
PODRÓŻ DO KRESU
Nowoczesna jałmużna
Najpierw bezpieczeństwo
SPORT W SKRÓCIE
KRÓTKI ŻYWOT ELVISA HUSAJNA
Małe Instrumenty
Przyjemnej lektury
TACO Z NOWĄ PŁYTĄ
Lob Konona zadecydował
Dają im szkołę
Maraton kinowy
Zagrali, zatańczyli, zebrali
Pęczak: jestem zerem
Ogromne osiedle w Falenicy
Taneczny koncert Jany
WIĘCEJ PODNIEBNYCH PODRÓŻNYCH
Komu podchodzą te numery
TRÓJMIEJSKA OPINIA PUBLICZNA
Polacy na Białorusi piszą list do Tuska
Piły poszły w ruch
Saddam dawno zniszczył broń?