Inne tagi

budżetowej rząd

(znalezionych: 4529 )

 • Rząd źle gospodarzy

  Gazeta Wyborcza (dz) 09-05-1991

  Bugaj. - Gdyby posłowie traktowali rząd tak jak rząd traktuje posłów, ustawy gospodarcze nie byłyby gotowe jeszcze w 1995 r. - powiedział poseł Marek Pol (FUS). Wiceministrowie finansów Wojciech Misąg i Andrzej Podsiadło oraz wiceprezes NBP Andrzej Topiński zasypani zostali pytaniami. Czy wprowadzając dzienne limity wydatków dla sfery budżetowej rząd w istocie zablokował je (na co potrzebna byłaby zgoda Sejmu), czy tylko dostosował do możliwości? Zarzut blokowania przedstawiciele rządu odrzucali Komisja Budżetu i Finansów w środą odrzuciła w całości przygotowaną przez rząd ocenę realizacji programu gospodarczego i ewentualnych jego korekt oraz sprawozdanie z wykonania uchwały budżetowej w 1991 r.

 • Podwyżki w obligacjach?

  Gazeta Wyborcza (aj) 18-09-1991

  Od 21 sierpnia "Solidarność" prowadzi z rządem spór zbiorowy. W czasie środowych negocjacji związek domagać się będzie obietnicy, że rząd będzie "szukał innego rozwiązania niż zawieszenie ustawy" gwarantującej wysokość płac sfery budżetowej . Rząd mógłby przecież uzupełniać .pensje np. krótkoterminowymi obligacjami. Ustawa z 1989 r., gwarantująca, że płace w sferze budżetowej będą podnoszone wraz ze wzrostem płac sfery materialnej, przestrzegana była tylko w ubiegłym roku - mówili związkowcy. W (W) - Rząd winien jest pracownikom oświaty, służby zdrowia, nauki, kultury i administracji około 8 bilionów złotych. Pensje pracowników sfery budżetowej nie byty w tym roku waloryzowane zgodnie z ustawą. Rząd chce zawiesić obowiązywanie lej ustawy, ale "Solidarność" nie może się na to zgodzić - mówili przedstawiciele sekcji zdrowia Regionu Mazowsze na wtorkowej konferencji prasowej.

 • Budżet na kredyt

  Gazeta Wyborcza Jan Bazyl LIPSZYC 20-12-1991

  Gdyby projekt nowelizacji przyjęty w środę przez Sejm nie został uchwalony, rząd nie mógłby bez złamania prawa (czyli ustawy budżetowej ) wydać dodatkowo 5 bln zł, bez których zabrakłoby pieniędzy na wypłaty dla ludzi. Dlatego, jak argumentowali przedstawiciele resortu finansów podczas dyskusji w komisjach parlamentu oraz na forum Sejmu i Senatu, nowelizacja była w końcu roku absolutnie konieczna. W przyjętej nowelizacji tegorocznego budżetu jest także mowa o pokryciu deficytu emitowanymi przez (P) Rząd będzie mógł wydać pieniądze na dofinansowanie ZUS (na wypłaty rent i emerytur w początku stycznia) oraz na płace dla sfery budżetowej. Senat zaakceptował w czwartek zwiększenie tegorocznego deficytu budżetowego z 26 bln do 31,05 bln zł.

 • Budżet 2013 na minusie

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 28-05-2014

  zapisane w nowelizacji 51,6 mld zł się nie ziściło. Z przyjętego we wtorek przez rząd sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. wynika, że do kasy państwa wpłynęło w sumie 279,1 mld zł. To prawie o 3,5 mld zł więcej, niż rząd zaplanował w znowelizowanej ustawie budżetowej . Ten wzrost dały przede wszystkim wyższe od oczekiwań wpływy z podatku od dochodów dużych firm (CIT) oraz z akcyzy. Nieco wyższe od planu były też pieniądze z VAT i podatku od dochodów osobistych (PIT). Budżetowi pomogły też większe Rząd podał, że zeszły rok zamknęliśmy z deficytem w kasie państwa w wysokości 42,2 mld zł. To znacznie poniżej granicy dopuszczalnego deficytu, ale, niestety, tego po nowelizacji ustawy budżetowej.

 • Rumia: ostatnia taka zima

  strony lokalne GW - Gdańsk KAF 03-12-2010

  burmistrzem rada miasta odmawiała przesunięcia pieniędzy w miejskim budżecie, potrzebnych na opłacenie 500 tys. zaległych rachunków za wzmocnienie fundamentów najstarszej części szkoły. Zdesperowani rodzice, którzy w obronie rozbudowy latem okupowali szkolny budynek, poprosili o mediacje i pomoc m.in. posłów, senatorów, rzecznika praw dziecka, a nawet premiera. Ich interwencje przyniosły skutek. - Właśnie dotarła do nas dobra wiadomość: na rozbudowę "jedynki" rząd przekazał pół miliona złotych z rezerwy Rodzice dzieci z SP 1 w Rumi wierzą, że wreszcie skończyły się kłopoty z rozbudową ich szkoły. Dodatkowe pół miliona na ten cel przekazał rząd z rezerwy budżetowej, a koalicja w nowej radzie miasta gwarantuje dokończenie inwestycji.

 • Gdzie ciąć? W inwestycjach

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁ PIOTR SKWIROWSKI, LES, PM, PSK 17-07-2013

  wydatków i dzieli ten limit na poszczególne kategorie wydatków. To wszystko jest rozpisane w budżecie, jak to się często brzydko mówi - po paragrafach. I z tego się potem składa ustawę budżetową. A minister finansów powie: dziękujemy bardzo, wydajecie za wiele, przytniemy wam. - Minister finansów sam nie jest w stanie nic poprzestawiać. A co może? - Przeanalizować i zaproponować nieco inny podział pieniędzy. W budżecie na 2013 brakuje 24 mld zł. 16 mld zł ma dać zwiększenie deficytu. 8 mld zł rząd chce Premier zapowiedział wczoraj, że w sierpniu rząd złoży projekt nowelizacji ustawy budżetowej. Deficyt ma wzrosnąć o 16 mld zł. Dodatkowo rząd chce znaleźć 8 mld zł oszczędności. Jak się ich szuka w kasie państwa, mówi była wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska

 • O BEZROBOCIU I BUDŻETÓWCE

  Gazeta Wyborcza (ski jol) 18-02-1992

  szpitali, szkół i placówek kulturalnych, które obejmują zasięgiem kilka czy nawet kilkadziesiąt gmin. ? rząd określi, jakie świadczenia w dziedzinie oświaty, kultury i ochrony zdrowia będą finansowane z budżetu państwa. Rząd zobowiązał się przedstawić do 6 marca prognozę na temat skali bezrobocia w tym roku oraz program łagodzenia skutków bezrobocia, a do 24 marca - zasady polityki płacowej w sferze budżetowej , wraz z projektem ustawy budżetowej . Wiceminister pracy Andrzej Słowik obiecał związkowcom (w) W ciągu 12 dni rząd przedstawi "Solidarności" opracowany przez CUP program polityki społecznej. Ponadto każdy z resortów opracuje swój plan doraźnych działań dotyczących m.in. i płac w sferze budżetowej - ustalono podczas poniedziałkowych rozmów "Solidarności" z przedstawicielami rządu.

 • Wolność w 26 bln deficytu

  Gazeta Wyborcza 19-09-1991

  rolnictwa na tegoroczne siewy, przygotowanie do 15 listopada koncepcji cen minimalnych na płody rolne, zwiększenie dochodów budżetu przez wzrost ceł i podatków od wyrobów o najwyższym standardzie, ograniczenie wydatków Kancelarii Sejmu, Senatu i prezydenta o 29 proc. Ponieważ podczas wcześniejszych posiedzeń komisja uznała, że proponowane przez rząd zawieszenie waloryzacji płac sfery budżetowej za II kwartał może być zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, komisja zaproponowała przeniesienie tej (A) Posłowie z Komisji Budżetu i Finansów zaproponowali w środę, by w projekcie nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej nie zapisywać wysokości dochodów i wydatków budżetu. Zamiast tego określono, by maksymalny deficyt nie był większy niż 26 bln zł. Rząd miałby wolną rękę w ustalaniu wydatków i dochodów budżetu.

 • Państwo kraje, jak budżetu staje

  Gazeta Wyborcza Alina BIAŁKOWSKA 30-10-1991

  Rok 1991: ratują nas cła i popiwek Da 18 października do budżetu państwa wpłynęło 156,5 bln zł, a więc zaledwie 68,9 proc. dochodów przewidywanych w poprawionej (czyli już z obciętymi dochodami i wydatkami) ustawie budżetowej . Najgorzej, z powodu złego stanu finansowego przedsiębiorstw, spływa dywidenda i pieniądze z podatku dochodowego. Miały one zapewnić połowę dochodów, a dadzą zaledwie jedną trzecią. Jedną z głównych przyczyn finansowej zapaści wielu przedsiębiorstw jest, według określenia (P) Tegoroczne dochody budżetu wyniosą 215-217 bln zł, czyli co najmniej 10 bln zł mniej, niż zakładał rząd, przedstawiając Sejmowi we wrześniu poprawki do ustawy budżetowej na 1991 r. - szacuje wiceminister finansów Wojciech Misiąg odpowiedzialny za budżet państwa. W przyszłym toku będzie "ogólnie gorzej".

 • Budżet 2016 czeka

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 16-12-2015

  - Jest to związane m.in. z utworzeniem nowych ministerstw, do których muszą trafić pieniądze - tak odłożenie decyzji o przyjęciu projektu budżetu tłumaczył wczoraj PAP Henryk Kowalczyk, minister w kancelarii premiera. W projekcie budżetu na przyszły rok nowa ekipa w Ministerstwie Finansów nieznacznie podniosła deficyt budżetu. Ma wynieść 54,7 mld zł. Rząd PO-PSL miał w swoim projekcie budżetu 54,6 mld zł. Nowy rząd mocno podnosi jednak wydatki. Mają wynieść przeszło 368,5 mld zł. Poprzedni rząd Rząd nie przyjął we wtorek projektu ustawy budżetowej na 2016 r. Będzie go jeszcze uszczegóławiać.

 • PROGRAM GOSPODARCZY BEZ MINISTRA FINANSÓW

  Gazeta Wyborcza (jol) 18-02-1992

  konsumpcji na obecnym poziomie. Dodał, te w najbliższych trzech latach nie widzi możliwości jej wzrostu. Stwierdził też, że nadal będzie się utrzymywać niekorzystna dla sfery budżetowej relacja pomiędzy jej płacami a płacami sfery materialnej, ale jest to konieczne. Dodał, że musi się znaleźć sposób ograniczenia wydatków z budżetu na świadczenia społeczne, oświatę i służbę zdrowia, bo państwo może gwarantować wydatki z budżetu tylko w granicach swoich możliwości. Minister Eysymontt nie odpowiedział (A) Rząd chce pobudzić inwestycje, zwiększyć emisję pieniądza, zahamować wzrost bezrobocia. Że nie widzi szans zwiększenia konsumpcji do końca 1994 r. Że musi ograniczyć wydatki z budżetu na świadczenia, oświatę i zdrowie oraz utrzymać niekorzystne dla sfery budżetowej relacje plac. Nie wiadomo, jednak, jaka będzie dodatkowa emisja pieniądza, a więc i inflacja w tym roku, jak zmieni się finansowanie oświaty i zdrowia. Nie wiadomo też, kto będzie odpowiedzialny za politykę finansową państwa - w poniedziałek złożył dymisję minister finansów Karol Lutkowski. Odchodzi praktycznie całe kierownictwo tego resortu.

 • Rząd upichcił doraźny i ostrożny budżet

  Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 04-09-2010

  Zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu 40,2 mld zł deficytu to bardzo dużo, ale jednak znacząco mniej niż zaplanowane na 2010 r. 52,2 mld zł. To niejedyna zmiana na korzyść w porównaniu z tegorocznym budżetem. Rząd zakłada więc, że nasz PKB wzrośnie o 3,5 proc. (na ten rok założył 3 proc. wzrostu) i wyniesie 1 bln 496,3 mld zł. Dochody budżetu wyniosą przy tym 272,1 mld zł (w tym roku 249 mld zł), wydatki zaś 312,3 mld zł (301,2 mld zł). Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej 40,2 mld zł - na taką kwotę rząd szacuje przyszłoroczne niedobory w kasie państwa. W piątek rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok

 • O, FE - co za pomysły zmian

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ANNA POPIOŁEK, OPRAC. ANNA POPIOŁEK 05-08-2013

  Najbardziej krytyczni są mieszkańcy dużych miast, osoby z wyższym wykształceniem, kadra kierownicza i pracownicy administracyjno-biurowi. Wśród członków OFE propozycje rządu są oceniane jeszcze gorzej. Niemal połowa (49 proc.) krytykuje rządowe pomysły zmian w OFE. Tylko co jedenasty jest przekonany o słuszności rządowych propozycji. Nieco ponad jedna piąta ankietowanych nie wie, co rząd zamierza zrobić z OFE. A co zamierza? Resorty finansów i pracy przedstawiły trzy propozycje. * Wariant Planowane przez rząd zmiany w OFE krytykuje czterech na dziesięciu Polaków przepytanych przez CBOS. Ankietowani oskarżają rząd o zasypywanie dziury budżetowej ich prywatnymi oszczędnościami

 • Sorry, taki mamy klimat

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ANNA POPIOŁEK 20-12-2016

  . I dodaje: - Uważam, że proces uchwalenia ustawy nie został zakończony, został przerwany w momencie, w którym nastąpiła przerwa w posiedzeniu Sejmu, i posiedzenie to nie zostało skutecznie zakończone, i może być kontynuowane. Ale rząd PiS uznaje, że ustawa budżetowa na 2017 r. została przyjęta. Nie odpowiada też na apel opozycji o powtórzenie głosowań we wtorek, na dodatkowym posiedzeniu Sejmu. Sęk w tym, że posłowie wcale nie musieli się spieszyć z głosowaniem nad budżetem. Zgodnie z planem w Opozycja nalega, by dziś w Sejmie odbyło się ponownie trzecie czytanie ustawy budżetowej. Rząd uznaje jednak, że budżet został przyjęty. Co na to inwestorzy?

 • Cięcia jeszcze nieznane

  Gazeta Wyborcza (kak) 17-08-1991

  W końcu grudnia deficyt budżetowy ma wynieść 24 bln zł Właśnie o taką sumę wydatki państwa przewyższą w tym roku jego dochody, obliczane przez rząd na 227 bln zł (o 21,5 proc. mniej niż przewidywała dotychczasowa ustawa budżetowa). Według Zarębskiego oszczędności budżetowe obejmą głównie inwestycje. Rząd , robiąc cięcia, będzie oszczędzał ochronę zdrowia, oświatę i opiekę socjalną. Szczegółów rzecznik nie chciał ujawnić. (A) "Rząd zasadniczo zakończył już prace nad projektem nowelizacji ustawy budżetowej" - powiedział dziennikarzom rzecznik Andrzej Zarębski w trakcie piątkowych obrad Rady Ministrów. Dodał jednak, że projekt będzie przedstawiony opinii publicznej dopiero po "pracach redakcyjnych".

 • Państwo daje i zabiera

  Gazeta Wyborcza Natalia SKIPIETROW 28-04-1992

  ubezpieczeniową. W opinii ministerstwa przyznanie pomocy matkom zajmującym się niepełnosprawnymi dziećmi przyniesie państwu oszczędności. Ministerstwo liczy na to, że matki nie bodą oddawać dzieci do domów pomocy społecznej, za które płaci państwo. Koszt utrzymania dziecka w takim domu wynosi obecnie ok. 4 mln zł miesięcznie. Rolnik w złotówkach Prawo do wszelkich form pomocy - proponuje rząd - miałyby tylko te rodziny rolników, których dochód roczny netto na osobę odpowiada wysokości 1,5 ha przeliczeniowego (A) W poniedziałek do Sejmu wpłynął projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Rząd dołączył go do ustawy budżetowej. Jak dowiaduje się nieoficjalnie "Gazeta", o szczegółach propozycji rządowej poinformuje dzisiaj na konferencji prasowej minister pracy Jerzy Kropiwnicki.

 • MINIMALNE W PRZYSZŁYM ROKU

  Gazeta Wyborcza (pn) 13-11-1991

  października cen minimalnych na mleko i Zboże chlebowe. Według rządu, w tym roku nie można wprowadzić cen minimalnych bez zmiany ustawy budżetowej - obowiązująca ustawa nie przewiduje żadnych środków na ceny minimalne. Zdaniem rządu - nie może być mowy o administracyjnym wyznaczaniu minimalnych cen skupu. Agencja Rynku Rolnego będzie je negocjować, ze związkami i organizacjami rolniczymi. Wysokość cen minimalnych zależeć też będzie od kwoty, jaka na ten cel znajdzie się w przyszłorocznym budżecie. ? (A (W) Rząd pomoże zadłużonym rolnikom, ale nie mogą oni liczyć na darowanie długów. Zdaniem ministrów cen minimalnych na mleko i zboże nie moi na wprowadzić - jak chciał Sejm - w tym roku bez zmiany obowiązującej ustawy budżetowej.

 • BUDŻETOWCY BEZ PODWYŻEK?

  Gazeta Wyborcza (ec) 16-07-1991

  W poniedziałek toczyły się w Ministerstwie Pracy rozmowy na temat płac pracowników sfery budżetowej - w jednej sali z zespołem płacowym "S", w drugiej z zespołem negocjacyjnym OPZZ. Minister Michał Boni i dyrektor Waldemar Długołęcki z Ministerstwa Finansów przedstawili sytuację budżetu państwa. Wpływy do końca roku będą niższe o 40 bln od tych, które przewidywała ustawa budżetowa. Konieczna jest korekta ustawy budżetowej i cięcia w wydatkach państwa. - Z całym poczuciem zakłopotania (P) Rząd poinformował wczoraj przedstawicieli "Solidarności" i OPZZ, że brakuje pieniędzy na waloryzację płac dla sfery budżetowej. Związki odrzuciły argumenty rządu i domagają się realizacji ustawy o wynagrodzeniach ze stycznia 1989 r.

 • Potrzeba dekretów

  Gazeta Wyborcza (PAP) 07-09-1991

  też Bielecki. Premier sprecyzował teł proponowane przez rząd zmiany w konstytucji. Według niej prezydent miałby prawo powoływać i odwoływać premiera i ministrów. (Wcześniej zapis ten miał się znaleźć w projekcie specjalnych uprawnień dla rządu). Rząd musiałby jednak uzyskać od Sejmu wotum zaufania, wyrażone bezwzględną większością głosów. Ponadto Sejm miałby możliwość głosowania wotum nieufności dla rządu podczas jego prac, co odznaczałoby dymisję Rady Ministrów. Równocześnie Sejm mógłby (A) Przeciw nadzwyczajnym uprawnieniom dla rządu wy-stopił tylko PSL. Pozostałe kluby zdeklarowały choć pracy nad rządowym projektem w Komisji Nadzwyczajnej. Zdaniem KPUD i PKLD specjalne uprawnienia dla rządu trzeba ograniczyć tylko do zmian ustawy budżetowej, Klub Pracy, KPUD i SD uznały, że rząd powinien precyzyjnie wyliczyć, jakie problemy chce rozwiązać przy pomocy dekretów.

 • Pieniądze z budżetu potrzebne na arbitraż z Mercurią

  Gazeta Wyborcza ANDRZEJ KUBLIK 23-03-2010

  . wyrok się uprawomocnił. Rząd zwrócił pieniądze J&S. Mimo wygranej w sporze o karę dla J&S Mercuria nie zrezygnowała z arbitrażu. Pod koniec stycznia szwajcarska spółka ogłosiła, że miesiąc wcześniej Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie odrzucił wniosek Polski o zawieszenie postępowania. Ministerstwo Gospodarki odmówiło "Gazecie" informacji o szczegółach postępowania. - Sprawa zostanie rozstrzygnięta przez zupełnie niezależny Trybunał, a informacje prasowe na podstawie przekazanych przez Ministerstwo We wtorek rząd ma rozpatrzyć wniosek Ministerstwa Gospodarki o 2,175 mln zł z rezerwy budżetowej. Pieniądze mają pójść na ekspertów w postępowaniu, jakie przed arbitrażem w Sztokholmie wytoczyła Polsce szwajcarska firma Mercuria Energy Group, właściciel J&S Energy.

Polecane tematy

Inne artykuły

Marek Kijek
Spokojnie, to tylko akcyza
Przy Fromborskiej
Czekają na play-off
NAJPIERW WYŚWIETLACZE
Lataj po Polsce!
Paryż czeka na mistrzów
Witajcie w naszym okręgu
KRÓTKO
Tajemnice ręcznych formularzy, czyli walka z PIT-bólami
KRÓTKO
Babski dizajn, czyli domowe boginie w Zamku
Opłaty cmentarne w górę
Komunikacyjna niemoc
W SKRÓCIE
Liga typerów
Bezpiecznie. I do przodu
KRESOWIANIE, KTÓRZY PRZYJECHALI NA ZIEMIE ZACHODNIE, BYLI REPATRIANTAMI CZY WYPĘDZONYMI?
Nissan stawia na Chiny
Strażnik uratował życie kobiecie
Medale św. Jerzego przyznane
ZAPROSZENIA. JUTRO
Za słabo wzywał pomocy
Płacą przez żarty
Tor wodny na razie wolny
Domar Jak Nowy
Częstochowa dwóch stref? Katowicka, mielecka, obie?
Hity: Bayer i anonimowi
Nikt nie śmiał buczeć na weteranów
Letnica na niedzielę!
Zabójstwo na Piotrkowskiej
Yes-Meni idą na rewolucję
Dotacje na filmy rozdane, artyści mają zastrzeżenia
WIG
BIELSKO-BIAŁA / Mistrzowie nart i spadochronu
Wygraj wycieczkę
PARALIŻ RONDA
MINĄŁ TYDZIEŃ
W pierwszej A i B
Pora na kasę dla nauczycieli
Chiny obstawiają Anderlecht
Isinbajewa bije w Doniecku rekord świata, w środę szansa w bydgoskim Pedro's Cup
Prokuratura zleca badanie ws. Rosiaka
Kulomiotka na szóstkę
Zabrakło niewiele, by skończyć średnicówkę
Gdzie są parlamentarzyści?
JAK DOSTAĆ PODWYŻKĘ W POLICJI
Wszyscy powinni to zobaczyć
Mają kasę
Mysłowski w Labiryncie 2
KRONIKA POLICYJNA
W pubie zawsze ktoś będzie
PREZYDENT KATOWIC WIE, JAK SKOŃCZYĆ SPÓR W KZK GOP
Walczyli o finkę
Rekompensata dla starszych
Śmiertelne pobicie
ZAPROSZENIA. JUTRO
NA UPALNE DNI
"Dekalog" robi wrażenie
Noce i dnie w altanie