Inne tagi

całkowicie zniszczona

(znalezionych: 7041 )

 • [EKSPERCI ONZ CAŁKOWICIE ZNISZCZYLI...]

  Gazeta Wyborcza gog 22-06-1996

  EKSPERCI ONZ CAŁKOWICIE ZNISZCZYLI główną fabrykę broni biologicznej w Iraku - poinformowało wczoraj biuro ONZ w Bagdadzie. Fabryka była położona 80 km na południe od irackiej stolicy. Zajmowała powierzchnię 18 km kw. Zgodnie z rezolucją ONZ o embargu nałożonym na Irak po inwazji na Kuwejt w 1990 r. będzie ono zniesione dopiero wówczas, gdy Irak zniszczy cały swój arsenał broni masowej zagłady. EKSPERCI ONZ CAŁKOWICIE ZNISZCZYLI główną fabrykę broni biologicznej w Iraku - poinformowało wczoraj biuro ONZ w Bagdadzie. Fabryka była położona 80 km na południe od irackiej stolicy. Zajmowała

 • ZATYNKOWALI HISTORIĘ

  [ DLO WA ] - Strony Lokalne Warszawa TOMASZ URZYKOWSKI 14-08-2018

  stało się z tym fragmentem elewacji, jest całkowicie niedopuszczalne. Od czerwca próbowaliśmy na różne sposoby powstrzymać dewastację elewacji i samego napisu - wysyłając pismo do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, prosząc wspólnotę mieszkaniową o spotkanie konsultacyjne, a nawet wskazując na możliwość pozyskania dotacji na kompleksowy konserwatorski remont elewacji. Niestety, wspólnota nie wykazała zainteresowania - mówi Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. - O sprawie W kamienicy u zbiegu Żelaznej i Chmielnej odnowiono fragment elewacji. Pod zaprawą zniknęły ślady po kulach z powstania i saperski napis z 1945 r. - To jest całkowicie niedopuszczalne - mówi stołeczny konserwator zabytków. - Ludzie nie chcą mieszkać w zniszczonym budynku - odpowiada administrator domu

 • GORĄCE SERCA IDĄ NA POMOC

  [ DLO BS ] - Strony Lokalne Bydgoszcz ANNA STANKIEWICZ 27-12-2017

  mieszkaniu przy ul. Tucholskiej całkowicie zniszczony został jeden pokój, inne również wymagały remontu. W kilka dni po nieszczęściu ludzie dobrej woli zorganizowali pomoc. Kościół św. Jadwigi Królowej na Wzgórzu Wolności zebrał ok. 2600 zł. Odnową pomieszczeń zajęły się dwie szkoły: Zespół Szkół Budowlanych oraz Szkoła Branżowa nr 6. - Najbardziej zaangażowaną osobą, koordynatorem i mózgiem całej pomocy dla pani Arletty jest pan Adam Jaworski z fundacji Świętej Jadwigi Królowej. To on przyszedł do mnie W połowie listopada w mieszkaniu u Arletty Wąsowskiej na Wzgórzu Wolności wybuchł pożar. Jeden z pokoi został całkowicie zniszczony. Dzisiaj, dzięki pomocy dwóch bydgoskich szkół oraz innych ludzi dobrej woli, ma mieszkanie, które znowu nadaje się do życia

 • Re­mont bę­dzie. Ale nie w tym ro­ku

  [ DLO LO ] - strony lokalne GW - Łódź PIOTR WA­SIAK 22-09-2012

  ro­ku nie zo­sta­ła prze­wi­dzia­na do re­mon­tu. - Chcie­liś­my wy­ło­żyć na niej no­wy as­falt, ale po do­kład­nym zba­da­niu oka­za­ło się, że jest tak znisz­czo­na , że wy­ma­ga grun­tow­nej na­pra­wy. Tam nie­mal nie ma pod­bu­do­wy - mó­wi Grze­gorz Sój­ka, za­stęp­ca dy­rek­to­ra Za­rzą­du Dróg i Trans­por­tu do spraw utrzy­ma­nia i eks­plo­a­ta­cji. Za­rząd dróg chce prze­bu­do­wać dro­gę w przy­szłym ro­ku. Wów­czas na­wierz­chnia wraz z resz­tka­mi pod­bu­do­wy mia­ła­by zo­stać cał­ko­wi­cie Ul. Krakowską łodzianie wskazali jako jedną z najbardziej zniszczonych i wymagających naprawy. Pewne jest, że przed zimą nie zostanie wyremontowana. Urzędnicy chcą ją całkowicie przebudować w przyszłym roku. Potrzeba na to aż 12 mln zł, a część być może dołoży budżet państwa

 • Kto podpalił rzeźbę w parku Kownasa?

  strony lokalne GW - Szczecin ROBERCIK, LONGBOARD_FAN 14-07-2010

  . Osobiście jako niebuszewiak wstydzę się za podpalaczy. Mnie zbiera się na wymioty, jak widzę "jurczykowego" koszmarka na pl. Solidarności, ale nie znaczy to, że pochwalę zniszczenie go. Na tym polega życie w demokracji, by szanować cudzą pracę i pomysły. Zniszczenie tej kontrowersyjnej bramy zamyka drogę do utworzenia tam galerii innych, być może dla ciebie, Roberciku, bardziej zrozumiałych, a przede wszystkim "ładnych" dzieł sztuki. Prawie 14-tonowa instalacja - brama ze sprasowanych plastikowych butelek autorstwa Moniki Szpener - została w miniony weekend całkowicie zniszczona. Sprawa wywołała gorącą debatę na forum.

 • Spadający śnieg zniszczył miejskie drzewa. Zasadzą nowe?

  strony lokalne GW - Lublin PKO 20-02-2010

  , jeśli zarządca nie wywiązuje się z obowiązku odśnieżania. W ciągu ostatnich czterech dni wystawiliśmy 23 mandaty za takie zaniedbania - wyjaśnia Gogola. Dodaje, że straż w przypadku zniszczenia drzew przekazuje sprawę do urzędu miasta. Zajmują się tym wydział ochrony środowiska i wydział gospodarki komunalnej. Niestety, nikt z urzędu miasta nie był w stanie udzielić informacji na temat zniszczonych drzew. Administrator budynku dodaje, że jeśli okaże się, że klony są poważnie uszkodzone, to w Śnieg spadający z dachu kamienicy przy Staszica 1 połamał drzewa stojące wzdłuż budynku. Trzy klony mają połamane gałęzie, jeden jest całkowicie zniszczony. Kto zajmie się uszkodzonymi drzewami?

 • Kto podpalił rzeźbę w parku Kownasa?

  strony lokalne GW - Szczecin JAKUB ZIĘBKA 12-07-2010

  doktoranckie z zakresu sztuk plastycznych i przygotowuje doktorat, którego elementem miała być rzeźba ustawiona w parku Kownasa. - Nie spodziewałam się, że ta instalacja może komuś przeszkadzać. Praca nad nią trwała cztery miesiące, na jej zniszczenie wandale potrzebowali jednak tylko chwili - mówi Monika Szpener. Brama stanęła zaledwie półtora miesiąca temu w Ogrodzie Dendrologicznym parku Kownasa, między ulicami Słowackiego i Niemierzyńską (tzw. Remondis Art. Corner). Miał to być początek tworzenia w tym Prawie 14-tonowa instalacja - brama ze sprasowanych plastikowych butelek autorstwa Moniki Szpener - została całkowicie zniszczona. Załamana rzeźbiarka poważnie myśli o zaprzestaniu pokazywania swojej sztuki w Szczecinie

 • Oddech od złych wspomnień

  strony lokalne GW - Gdańsk ALICJA KATARZYŃSKA 24-09-2010

  Gorzyc, Trześni i Furman. - Wszystkie te dzieci zostawiły u siebie domy zniszczone przez powódź - mówi Wojciech Wiznerowicz, opiekun. - Cały wysiłek odbudowy spadł na ich rodziców. To są ludzie, którzy stracili nierzadko dorobek całego życia. U dzieci emocje po powodzi już trochę opadły, ale widać, że to były i są dla nich dramatyczne przeżycia. Nie chcą wspominać tego, co się zdarzyło. Cieszą się z tego, co dzieje się w Trójmieście. Dom Kamila z Trześni woda zalała do pierwszego piętra, cały wymaga Dzieci z zalanej przez majową powódź gminy Gorzyce przyjechały do Gdańska. Ich rodzice wciąż remontują zniszczone całkowicie przez wodę domy

 • Więcej pomocy dla powodzian

  strony lokalne GW - Wrocław MIH 27-09-2010

  Dotąd tylko na odbudowę lub remont domów rząd przekazał 4,4 mln zł 210 rodzinom na Dolnym Śląsku. Wszyscy ubiegali się o zapomogi do 20 tys. zł. Najwięcej wniosków pochodziło z gminy Leśna (73) i Olszyny (38). W kolejce o przyznanie pieniędzy czeka jeszcze 445 rodzin. Aż 180 wniosków pochodzi z najbardziej poszkodowanej Bogatyni. - Pieniądze tym mieszkańcom nie zostały jeszcze wypłacone, bo gmina dwukrotnie złożyła wadliwy wniosek o wypłatę tych świadczeń. Czekamy, aż urzędnicy naniosą poprawki Rząd zwiększył pomoc dla dolnośląskich powodzian poszkodowanych w sierpniu. Mieszkańcy, których domy zostały całkowicie zniszczone, będą mogli się ubiegać o bezzwrotną pomoc do 300 tys. zł.

 • WILKÓW CZEKA NA POMOC

  strony lokalne GW - Radom PAWEŁ P. RESZKA, KAROL ADAMASZEK, LUBLIN 07-06-2010

  , ławki - wymieniał Marek Daczka, wiceprezes i trener Wilków. Klub stracił nie tylko całe wyposażenie, lecz także zadbane boisko, które było jego chlubą. Jednak przed innymi posesjami mobilizacji przed drugą falą nie było widać. Emeryt Szczepan Pietras na pierwszym piętrze swojego domu spędził 10 dni. Woda odcięła go całkowicie . - Miałem małe radio tranzystorowe. Załatwiałem się do plastikowego pudełka - relacjonował. - Wokół nie było żywego ducha. Czułem się, jakby świat się skończył. Sąsiedzi się W Zastowie Polanowskim Wisła znów przerwała wał. Gmina Wilków, zniszczona niemal całkowicie podczas majowej powodzi, zmaga się z drugą falą

 • W Afganistanie rozbił się polski śmigłowiec

  Gazeta Wyborcza MARCIN GÓRKA 27-01-2011

  na ziemi. Najpierw w lipcu 2009 r. Mi-24 rozbił się podczas lotu między stolicą kraju Kabulem a bazą Ghazni. Załoga uratowała się. Wojsko twierdzi, że była to awaria, ale w kadłubie maszyny znaleziono liczne dziury od kul. W grudniu 2009 r. tuż po starcie z bazy Ghazni uderzył o ziemię kolejny Mi-24. Również ta maszyna została zniszczona , załoga wyszła ze zdarzenia poobijana. Zniszczony wczoraj Mi-24 przeszedł generalny remont w grudniu 2009 r. i miał być eksploatowany do 2016 r. Strata Polski śmigłowiec bojowy Mi-24 podczas startu z bazy Ghazni uderzył o ziemię i został całkowicie zniszczony. Wojsko nie wyklucza, że mógł zostać ostrzelany. Nikt nie ucierpiał.

 • Obwodnica pod wodą

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom MAŁGORZATA RUSEK 13-06-2013

  Jak informuje Dariusz Dębski, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, woda zalała koryto budowanej obwodnicy południowej w kilku miejscach. Pod wodą znalazł się 250-metrowy odcinek na Godowie, przed mostem kolejowym. - W tym miejscu była już wykonana podbudowa z kruszywa. Za mostem kolejowym, po stronie osiedla Południe, zalany został 200-metrowy fragment budowanej trasy, na którym była gotowa warstwa odsączająca, przygotowana pod położenie warstwy stabilizacyjnej z cementu. W niektórych Nowa rzeka w Radomiu? Nie, to nowo budowana obwodnica południowa miasta po ulewnych deszczach została całkowicie zalana. Woda miejscami miała nawet pół metra głębokości. Drogowcy: zniszczenia są spore, ale opóźnienia w budowie drogi nie będzie

 • Chodnik już się rozsypał

  [ DLO RA ] - Strony Lokalne Radom TOMASZ DYBALSKI 21-06-2016

  Chodnik został ułożony na odcinku Młynarskiej na wysokości przedszkola i warsztatów "samochodówki". Kiedyś w tym miejscu był trawnik, a od lat - klepisko rozjechane przez samochody, chociaż oficjalnie nigdy parkingu tu nie było. Chodnik został ułożony bardzo prowizorycznie, co szybko zauważył Sebastian Pawłowski, kanclerz Bractwa Rowerowego. "To chodnik jaki został narzucony deweloperowi na czas budowy i wykonywany jest na jego koszt. Tak samo jak cała dokumentacja na ulicę Młynarską uwzględniaj Dwa tygodnie temu został ułożony nowy chodnik przy ul. Młynarskiej po stronie Zespołu Szkół Samochodowych. W tej chwili nie da się po nim chodzić, został całkowicie zniszczony przez parkujących tam kierowców.

 • Poznaniacy na ratunek Gorongosie

  [ DLO PO ] - Strony Lokalne Poznań RADOSŁAW NAWROT 19-01-2018

  najbiedniejszych krajów Afryki. A tam, gdzie bieda, jest też kłusownictwo. W 2004 roku Mozambik odwiedził Gregory C. Carr, amerykański milioner, który od końca lat dziewięćdziesiątych poświęcił się działaniom charytatywnym, zwłaszcza na terenie Afryki. Pod wpływem tego, co zobaczył w zniszczonym parku, podjął ważką decyzję. Postanowił wesprzeć projekt odbudowy Gorongosy. Zaplanowany jest on na 30 lat prac, które mają odbudować tutejszy świat przyrody, niemal zgładzony przez ludzi. Filantrop przeznaczył na ten Park Narodowy Gorongosa w Mozambiku został niemal całkowicie zniszczony podczas wojny domowej w tym kraju. Grupa naukowców z całego świata chce go przywrócić do pierwotnego stanu. Wśród nich są dwaj entomolodzy z Poznania

 • PŁYNIE POMOC DLA POGORZELCÓW

  [ DLO PO ] - Strony Lokalne Poznań ALICJA LEHMANN 31-01-2018

  Murowanej Gośliny. Jej dom stoi dwie działki dalej od zniszczonej przez wybuch gazu nieruchomości sąsiadów. - Uciekliśmy na ulicę i całą noc staliśmy do rana. W domu pani Haliny popękały szyby w oknach, a na piętrze stopiły się plastikowe ramy. W okolicy łącznie 21 domów uległo większym lub mniejszym zniszczeniom : stopione rynny, styropian pod tynkiem, uszkodzone drzwi wejściowe do budynków. W nieruchomości położonej najbliżej gazociągu mieszkało starsze małżeństwo. Ich dom i budynek gospodarczy spaliły Poznańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu gazu w Murowanej Goślinie. Tymczasem trzy rodziny, których domy zostały całkowicie zniszczone, dostały po 30 tys. zł w ramach pomocy doraźnej i już mają gdzie mieszkać

 • Zgoda na śmigłowce

  Gazeta Wyborcza (stek) 02-10-1991

  "Śmigłowce przylecą z Turcji w środę, a w czwartek będą "gotowe do akcji" - powiedział dziennikarzowi agencji Reutera Alistair Livingston, szef operacji lądowych specjalnej komisji NZ powołanej do nadzorowania demontażu irackiej broni masowego rażenia. Jeśli czas pozwoli, eksperci z ONZ wezmą udział w zniszczeniu umieszczonego na północ od Bagdadu irackiego "superdziała" kalibru 350 milimetrów. Przed kilkoma tygodniami Bagdad kategorycznie odmówił zgody na wpuszczenie na swoje terytorium ONZ We wtorek Baggdad pozwolił Organizacji Narodów Zjednoczonych sprowadzić do Iraku helikoptery, które 21-osobowa grupa ONZ-owskich ekspertów użyje do inspekcji irackich wyrzutni rakiet SOUD. W ciągu najbliższego tygodnia inspektorzy odwiedzą 28 obiektów, z których -jak twierdzą władze irackie ponad 20 zostało całkowicie zniszczonych podczas wojny w Zatoce Perskiej.

 • Bloki i kościół wyrosną w lesie?

  [ DLO PO ] - Strony Lokalne Poznań JAKUB ŁUKASZEWSKI 20-11-2013

  . Lasek Piątkowski przeciąć ma także nowa dwupasmowa ulica - Nowa Stoińskiego. - Zabudowa tego obszaru zniszczy rezerwat. Zamiast wielkich osiedli mógłby powstać tutaj park dla wciąż rosnącej liczby mieszkańców Naramowic. Zagrożony Żurawiniec Kucharski nie widzi też sensu w budowie szerokiej ulicy na tyłach os. Łokietka, łączącej dwie sypialnie Poznania: Piątkowo i Naramowice. - Droga w kierunku Piątkowa utrudni dostęp do lasu i zdubluje się z planowaną Nową Naramowicką. To z kluczowego węzła Lechicka - Rezerwat Żurawiniec i Las Piątkowski już teraz są zadeptywane. A jeśli urbaniści zrealizują swoje plany, zielone tereny mogą zostać całkowicie zniszczone. A wszystko to dla kilku bloków i jednej dwupasmówki - ubolewa Michał Kucharski, osiedlowy radny z Naramowic i członek Stowarzyszenia My-Poznaniacy

 • Nasz dom w gruzach

  strony lokalne GW - Lublin STEFAN PRZESMYCKI* 05-09-2009

  Marcinem i dwójką dzieci: Marią (ur. 1927) i Władysławem (ur. 1930). Uciekli z okolic Beresteczka, ratując się przed niechybną śmiercią z rąk band ukraińskich. Bera ratuje kuzyna Jak wyglądało zniszczenie naszego domu, dowiedzieliśmy się od naocznego świadka, naszego kuzyna Romana Groszka. Na naszej działce został postawiony mały drewniany budynek, w którym mieszkaliśmy w okresie budowy docelowego domu. W 1935 r. przenieśliśmy się wreszcie do upragnionego murowańca, a w małym budynku zamieszkał dziadek Bombardowania Lublina 9 września 1939 roku w bardzo dużym stopniu wpłynęły na życie moje i mojej rodziny. W czasie najcięższego nalotu Luftwaffe na miasto mój dom rodzinny został całkowicie zniszczony bezpośrednim trafieniem bombą burzącą dużego kalibru. Jedyną ofiarą była bohaterska suka Bera

 • Dzikie hordy nocą zaatakowały grodzisko

  strony lokalne GW - Radom AGNIESZKA KĘPKA 10-08-2011

  się". Na szczęście nic nie zostało zniszczone . Poza tym wtedy archeolodzy dopiero zaczynali docierać do najbardziej interesujących ich warstw, czyli tych średniowiecznych. Teraz w wykopie odsłonięte są już pozostałości wczesnośredniowieczne, archeolodzy pracują przy profilach z tego okresu. - Wystarczy, że ktoś stanie nie tam, gdzie trzeba, i profil może zostać zniszczony - mówi dr Bugaj. - Nawet przypadkiem można tu wyrządzić wiele szkód - dodaje. Wykop, gdzie pracują naukowcy, jest ogrodzony A jednak. Wandale zdobyli i splądrowali Piotrówkę. Wyciągnęli czaszkę i całkowicie ją zniszczyli. Ziemia w wykopach archeologów została także zryta przez psy. Straż miejska i policja obiecują, że będą częściej tu zaglądać, a badacze zapraszają do pokojowych odwiedzin wszystkich, których ciekawi ich praca

 • Końcówka Małego Księcia

  [ TCG GD ] - Co jest Grane Gdańsk PRZEMYSŁAW GULDA 08-05-2015

  przemyslaw.gulda@gdansk.agora.pl Czy "Małego Księcia" da się jeszcze dziś uratować? Odczytać na nowo? Nadać mu jakieś nowe znaczenia we współczesnym świecie, gdzie cechy, które Antoine de Saint-Exupery potępiał w książce, nie tylko wyszły na plan pierwszy, ale przestały być jakimkolwiek powodem do wstydu? To się może udać tylko najlepszym. Tylko artystom, którzy łączą w sobie wyjątkową wrażliwość ze świeżym spojrzeniem na tematy, zdawałoby się, zupełnie wyprane dziś ze znaczeń. A takim właśnie t To jedna z najbardziej znanych książek dla młodych czytelników. W założeniu: symboliczna, głęboka i pełna metafor, w ostatnich latach sprowadzona do kilku zbanalizowanych cytatów, zdająca się nie przystawać do współczesnego świata, niemal całkowicie zniszczona z jednej strony przez rzeczywistość, coraz bardziej oddalająca się od brzmiących dziś niemal naiwnie spostrzeżeń autora, z drugiej - przez proste, czasem wręcz prymitywne jej odczytywanie.

Polecane tematy

Inne artykuły

W poszukiwaniu czystej ceraty
Pobity za 30 zł
Jednakowo drogo
Najważniejsza satysfakcja pacjenta
Lekarze zaatakowali maczetą i siekierą?
90 zamiast setki Wisły
Zbierali pieniądze dla siebie
Świąteczne Zwyczaje Na Świecie
;) Masz wiadomość
Czy to już cała prawda o kadrze?
Przed wyborami
Zimą formę szlifują w halach
Do świąt tylko wygrane
Wnuczek ciuła, babcia się bawi
Politechnika po zwycięstwo
Zwierzaki
Firmy targują się o młodzież
Kadry: Wicedyrektor Petreczko w Teatrze Lubuskim
Dobre połowy tylko poza Internetem
Opowieść Dziwisza o Papieżu
DZIŚ W POZNANIU
Łódki już na wodzie
BRUDNY HARRY
Spolegliwy jak Microsoft
Od niedzieli krakowscy rugbiści mogą cieszyć się z pierwszego w historii zwycięstwa w ekstraklasie
Burza W Szklance Wody
CO SIĘ DZIEJE W PRUSZKOWIE, RASZYNIE I JANKACH
Miasto zaopiekuje się... kotkami
Czy Polska pokocha swoich nowych twardzieli
Sejmik wzięty przez koalicję
Cabaret zamknięty za długi
Kasa na bocznym torze
Kot czeka na człowieka. Z kolorowym ogonkiem
Dostaliśmy po 50 zł z Unii
Fortepian Richtera
RADIO
Zabiorą piratom prawo jazdy za zbyt szybką jazdę
Trzymaj usta w normie
Wystawa Graffiti vs Street Art i Performance Platform
Rynek klienta
Pora zdobyć "Biegun"
Gdzie spędzamy większość życia
TAROT DLA CIUŁACZY NA CIĘŻKIE CZASY
Pomyłki i przeoczenia
CZESI OKAZALI SIĘ PROROKAMI
EUROSPORT
NADCHODZI CZAS ŁODZI
KRÓTKO
Pierwsze punkty Espolu
KRÓTKO O SPORCIE
To zaszłości
Zespół Roberta Kubicy jest najszybszy
Szef śląskiej mafii skazany na 10 lat
ZAPROSZENIE
Kandydat szef "S"
Jubilaci i ich arcydzieła
Teraz remis
KRAJ W SKRÓCIE
Z Arką za pan brat, Strajkują i wygrywają
Znana orkiestra