Inne tagi

celem emisji

(znalezionych: 4885 )

 • CEL KE: ZERO EMISJI CO2

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza GABRIELA ŁAZARCZYK 29-11-2018

  już ustawodawstwo unijne, zakładające m.in. poprawę efektywności energetycznej czy wzrost udziału OZE do co najmniej 32 proc. w zużyciu w 2030 roku, wspólnocie udałoby się w 2050 roku zredukować emisje o 60 proc. KE uważa, że utrzymywanie status quo nie jest żadną opcją, ale niektóre państwa wspólnoty negowały już poprzednie długoterminowe cele . Wśród nich była Polska. Ostatnio wiceminister środowiska Sławomir Mazurek sugerował, że stawianie zbyt wygórowanych celów klimatycznych może zniechęcić do Komisja Europejska wiezie na COP24 w Katowicach prawdziwą bombę. Chce przekonać świat, że do końca tego półwiecza europejska gospodarka może być neutralna dla klimatu bez narażania jej na szwank. Czy Polska znów będzie przeciw?

 • Polska nie zgadza się na redukcję emisji CO2

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza IRENEUSZ SUDAK 19-10-2016

  -ETS rozkłada się mniej więcej po połowie, KE uznała, że w celu walki z globalnym ociepleniem należy także dążyć do ograniczenia emisji CO2 z rur wydechowych samochodów czy z produkcji rolnej. Według propozycji KE nasz kraj do końca przyszłej dekady będzie musiał zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych w sektorach non-ETS o 7 proc. w stosunku do 2005 r. I tak zostaliśmy potraktowani ulgowo. Niższy, zerowy cel ograniczenia emisji dostała tylko Bułgaria. Dla Szwecji, Niemiec czy Francji to 37-40 proc. Rządu Polska nie chce ograniczać emisji dwutlenku węgla (CO2) zgodnie z celami, które narzuciła Komisja Europejska.

 • Emisyjny ciężar z Brukseli

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza TOMASZ BIELECKI (BRUKSELA) 21-07-2016

  samochodów i metrażu ogrzewanych mieszkań w porównaniu ze średnią europejską. Jednak na szczycie w 2014 r. postanowiono, że w okresie 2021-30 cele redukcji dla poszczególnych krajów muszą się mieścić w przedziale od zera do minus 40 proc. Polska - i za rządów Ewy Kopacz, i premier Beaty Szydło - zabiegała o zero, czyli zaledwie wymóg stabilizacji. Ale nic z tego - Komisja Europejska zaproponowała wczoraj dla Polski cel emisji non-ETS minus 7 proc. (w porównaniu z 2005 r.). Tylko Bułgaria dostała Komisja Europejska wyznaczyła Polsce znacznie wyższy niż ten, o który zabiegał rząd Beaty Szydło, cel redukcji emisji CO2. Batalia przejdzie do Rady UE.

 • Łupki za redukcję CO2?

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza TOMASZ BIELECKI (BRUKSELA) 14-01-2014

  Obecnie UE ma prawnie wiążący cel redukcji emisji CO2 do 2020 r. - o 20 proc. w stosunku do 1990 r. Ale Unia szykuje się do wyznaczenia kolejnego wiążącego prawnie celu redukcji CO2 w 2030 r. Ekolodzy apelują o cel w wysokości 50 proc., ale dokumenty, którymi posługują się teraz eksperci Komisji, analizują tylko warianty od 35 do 45 proc. Ministrowie m.in. z Francji, Niemiec, Wlk. Brytanii i Holandii zaapelowali do komisarz UE ds. klimatu Connie Hedegaard o cel redukcji "co najmniej na poziomie Komisja Europejska zamierza ogłosić nowy cel w zbijaniu emisji CO2. Polska walczy o jak najlepsze stanowisko Brukseli w sprawie łupków.

 • Dzięki przyłączeniom do sieci ciepłowniczej znikną stare piece

  [ OIV KA ] - ZIELONE STRONY MARCIN CZYŻEWSKI 24-02-2017

  Ekologiczne, bezpieczne i czyste ciepło sieciowe to jeden z najskuteczniejszych sposobów wyeliminowania smogu. Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci ciepłowniczej oznacza bowiem mniej indywidualnych pieców i kominów, co bezpośrednio przekłada się na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery w każdym z miast. Dlatego spółka Tauron Ciepło chce przyłączać do swojej sieci kolejne obiekty. W grudniu 2016 roku złożyła wnioski o dofinansowanie swojego Około 250 mln zł planuje wydać do 2022 r. Tauron Ciepło na przyłączenia odbiorców ciepła sieciowego w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Spółka przygotowuje się do realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji, który ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach.

 • NFOŚiGW przeznaczy 50 mln zł na oświetlenie naszych ulic

  [ ORX KA ] - ZIELONE STRONY MARCIN CZYŻEWSKI 22-06-2018

  oceniane będą na bieżąco, potrwa do 30 października 2018 r. Cel tego programu jest zbieżny z zadaniami - nadzorującego NFOŚiGW - Ministerstwa Środowiska, które prowadzi działania przyczyniające się do walki ze smogiem. Nowe słupy, przewody i oprawy Dofinansowanie może być udzielone na inwestycje polegające na kompleksowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej. W szczególności chodzi o demontaż starych, wyeksploatowanych opraw oświetleniowych i montaż nowych Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego - to cel Sowy - nowego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Ludzie nam mówili: Zróbcie coś z tym!

  [ OIV KA ] - ZIELONE STRONY ROZMAWIAŁ MARCIN CZYŻEWSKI 24-02-2017

  czystego powietrza, przede wszystkim ograniczenia niskiej emisji . Mimo że rada miejska zlekceważyła nasze wnioski i uwagi do Programu Ochrony Środowiska, nie obrażamy się i koalicja nadal będzie czynić starania, aby nasze propozycje były realizowane. W innych miastach lokalne władze też musiały dojrzeć do odważniejszych decyzji. Bierzemy udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach, będziemy też mobilizować opinię publiczną w celu wywarcia nacisku na Naszym celem jest inicjowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz czystego powietrza, przede wszystkim ograniczenia niskiej emisji - mówi Joanna Kostecka-Wal, koordynatorka Koalicji Antysmogowej w Bielsku-Białej.

 • Na Długiej żegnają piece węglowe

  [ DLO KR ] - strony lokalne GW - Kraków DOMINIKA WANTUCH 03-11-2012

  W Krakowie od listopada do marca oddychamy szkodliwymi pyłami; to najgorsze polskie miasto do oddychania, normy stężenia zanieczyszczeń przekraczane są tutaj przez ponad 200 dni w roku - powtarzają od kilku lat eksperci. Zaznaczają zarazem, że sytuacja Krakowa jest bardzo trudna - miasto leży w niecce, a zwarta zabudowa i brak wiatrów przez ponad 100 dni w roku uniemożliwiają jego skuteczne przewietrzanie. Jak więc sobie ze smogiem w Krakowie poradzić? Najlepiej likwidować źródła niskiej emisji Przy ul. Długiej trwa podłączanie budynków do sieci MPEC. To kolejna inwestycja dofinansowana przez Urząd Miasta Krakowa, której celem jest likwidacja pieców węglowych i ograniczenie tzw. niskiej emisji. W przyszłym roku program ma być jeszcze bardziej korzystny dla mieszkańców

 • Podłączanie budynków do sieci sposobem na smog

  [ DLO KA ] - Strony Lokalne Katowice MARCIN CZYŻEWSKI 12-01-2019

  dostosować się do rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony powietrza. Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami dzisiaj przemysł odpowiada za mniej więcej 17 proc. emisji pyłów PM10 do środowiska, podczas gdy niska emisja , czyli dym z domowych kotłowni oraz pieców w starych kamienicach i familokach, jest źródłem ponad 52 proc. emisji pyłów. Dzieje się tak, ponieważ wciąż wiele osób w przestarzałych kotłach spala najgorszej jakości opał i śmieci. Rewitalizacja za 100 mln zł Dzięki likwidacji pieców węglowych i termomodernizacji roczna emisja pyłów zostanie ograniczona o 9 tys. ton. Taki jest cel rewitalizacji osiedla Wieczorka w Piekarach Śląskich. W tym roku ocieplonych i podłączonych do sieci zostanie tutaj 18 budynków. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 • Polska odporna na klimat

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza DOMINIKA WANTUCH 23-10-2018

  oraz dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii. Przyjechał do Krakowa razem z przedstawicielami kilkudziesięciu innych krajów świata: politykami, ministrami środowiska, ekspertami ds. klimatu, przedstawicielami biznesu. Na konferencji poprzedzającej szczyt klimatyczny w Katowicach COP24 (odbędzie się między 2 a 14 grudnia), tzw. pre-COP, pracują nad ostatecznym tekstem dokumentu implementującego porozumienie paryskie. I większość ma jasne stanowisko: - Podstawowym celem jest redukcja emisji Wygaszanie elektrowni węglowych, rozwój OZE, ochrona lasów i redukcja emisji CO2 to cele szczytu klimatycznego w Katowicach - wyliczali światowi politycy na poprzedzającym je spotkaniu. Ale my mamy problem: OZE stoi w miejscu, w Ostrołęce zaczyna się budowa bloku węglowego, a rocznie do węgla dopłacamy 8 mld zł.

 • KOPCISZ? ZAPŁACISZ KARĘ!

  [ DLO KR ] - Strony Lokalne Kraków ALEKSANDER GURGUL 19-11-2016

  Wyniki analizy fundacji ClientEarth przerażają. Prawnicy policzyli, jak w latach 2013-2015 małopolskie gminy wymieniały przestarzałe piece węglowe - "kopciuchy" emitujące do atmosfery rakotwórcze substancje i pyły wywołujące m.in choroby serca, układu krążenia, astmę. Ponad połowa samorządów cele zawarte w Programie Ochrony Powietrza (POP) zrealizowała tylko w jednym procencie, albo wręcz nie zrobiła nic. POP zobowiązywał gminy do natychmiastowych działań ekologicznych, np. rozbudowy sieci Tylko dwie małopolskie gminy zrealizowały cele w ograniczaniu emisji pyłu PM10, przewidziane w wojewódzkim programie ochrony powietrza. Dane podsumowali prawnicy z ClientEarth i złożyli wniosek do WIOŚ o ukaranie tych, którzy się ociągają. Grzywny mogą wynieść nawet pół miliona złotych

 • VW rozjechał klimat

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ANDRZEJ KUBLIK 28-11-2015

  W poniedziałek w Paryżu rozpocznie się szczyt klimatyczny COP21, na którym przedstawiciele niemal 200 państw świata będą obradować nad zawarciem porozumienia chroniącego klimat naszego globu. Służyć ma temu głównie ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2), czyli gazu uznawanego za głównego sprawcę szkodliwego dla klimatu efektu cieplarnianego. Unia Europejska zamierza uczestnikom szczytu w Paryżu zaproponować ambitny plan redukcji do 2030 r. emisji CO2 co najmniej o 40 proc. w stosunku do Unia Europejska proponuje światu ambitny program ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ale manipulacje spalinowe Volkswagena pokazały, że takie cele mogą pozostać tylko na papierze.

 • Wymień kocioł na nowy

  [ ODJ CZ ] - DOBRZE MIESZKAĆ W CZĘSTOCHOWIE AGATA BŁASZCZYK 29-06-2018

  Co ważne, można się starać o dofinansowanie na ich wymianę, spełniając wcześniej kilka niezbędnych warunków. Częstochowa jest jednym z kilkunastu miast w całym województwie śląskim, które gwarantuje dotację na wymianę systemów grzewczych. Od lat takie programy prowadzone są przez samorządy lokalne. W zależności od gminy dotacje sięgają od 20 do nawet 80 proc. dofinansowania na wymianę źródła ciepła. Działania na rzecz czystego powietrza w Częstochowie zaczynają się właśnie od wymiany pieców, któ Program ograniczenia niskiej emisji, który ma na celu poprawę jakości powietrza, jest realizowany między innymi poprzez wymianę domowych kotłów centralnego ogrzewania na nowe

 • Dron będzie latał nad szkołami. Strażnicy nie odpuszczą "kopcącym"

  [ DLO KA ] - Strony Lokalne Katowice MICHALINA BEDNAREK 13-02-2018

  W Katowicach jest 162 szkół, przedszkoli i poradni. Wiele z nich znajduje się w bezpośredniej bliskości domów i budynków, które ogrzewane są przez stare piece węglowe. W związku z zakończeniem ferii i powrotem dzieci do szkół Straż Miejska w Katowicach będzie prowadzić kontrole właśnie na tych terenach. - Niski komin oznacza niewielki promień osiadania ulatujących z niego szkodliwych substancji. Najczęściej szacuje się, że zatruwają one otoczenie w promieniu 100 metrów. Osoby palące śmieci i złe Wczoraj, pierwszego dnia po feriach, rozpoczęły się wzmożone kontrole Straży Miejskiej w Katowicach. Chodzi o ograniczenie niskiej emisji w bezpośrednim sąsiedztwie szkół i przedszkoli. Od dzisiaj do tego celu wykorzystywany będzie także dron.

 • Miliard złotych na poprawę jakości powietrza

  [ ORX KA ] - ZIELONE STRONY MARCIN CZYŻEWSKI 19-08-2016

  z wód geotermalnych, biogazowni oraz małych elektrowni wodnych. Mając to na uwadze, a także zidentyfikowany potencjał zasobów geotermalnych w Polsce, oczekiwania rynku oraz wskazania "Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.", zgodnie z którą wsparciem należy objąć m.in. zwiększenie wykorzystania energii geotermalnej, narodowy fundusz przygotował program, którego celem jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej z tych zasobów. To kolejny krok w stronę realizacji wymagań pakietu klimatycznego Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia jej zużycia w budynkach - to cel programu "Poprawa jakości powietrza", na który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 1 mld zł.

 • FINANSE W SKRÓCIE

  GOSPODARKA, dodatek do Gazety Wyborczej MAĆ 26-08-2003

  Impexmetal rozpoczął emisję obligacji poprzez złożenie grupie Templeton Strategic Emerging Markets propozycji nabycia 395 obligacji serii A. Agentem emisji zgodnie z umową jest Dom Inwestycyjny BRE Banku. Celem emisji jest pozyskanie pieniędzy na restrukturyzację zadłużenia spółki (zamianę długów krótko- na długoterminowe). Ubiegłotygodniowe walne zgromadzenie akcjonariuszy z braku kworum nie podjęło decyzji o przesunięciu emisji , co przyspieszyło jej rozpoczęcie. <SRODAUTOR Impexmetal rozpoczął emisję obligacji poprzez złożenie grupie Templeton Strategic Emerging Markets propozycji nabycia 395 obligacji serii A. Agentem emisji zgodnie z umową jest Dom Inwestycyjny BRE

 • Japonia walczy z efektem cieplarnianym

  Gazeta Wyborcza LEZ, AFP, AP 10-06-2008

  Japoński premier Yasuo Fukuda ogłosił plan cięcia emisji dwutlenku węgla o 60-80 proc. do 2050 r. - Wierzę, że musimy się postarać, by zrobić rewolucję, tak żeby nasi potomkowie za 200 lat patrzyli w przeszłość i byli z nas dumni - powiedział Fukuda. Obiecał, że Japonia dołoży 1,2 mld dol. do międzynarodowego funduszu mającego na celu redukcję emisji gazów. Japoński premier Yasuo Fukuda ogłosił plan cięcia emisji dwutlenku węgla o 60-80 proc. do 2050 r. - Wierzę, że musimy się postarać, by zrobić rewolucję, tak żeby nasi potomkowie za 200 lat patrzyli

 • Animex

  Gazeta Wyborcza kan 20-07-1995

  Spółka podpisze dziś umowę o zagwarantowaniu emisji z konsorcjum polskich banków - poinformował wczoraj prezes Witold Pereta. We wtorek zarząd obniżył cenę emisyjną akcji z 30 do 24 zł. Pieniądze z emisji pójdą na inwestycje w przemyśle mięsnym. - Naszym strategicznym celem jest baza produkcyjna, dostarczająca 50 proc. towarów na eksport - powiedział Pereta.(P) Spółka podpisze dziś umowę o zagwarantowaniu emisji z konsorcjum polskich banków - poinformował wczoraj prezes Witold Pereta. We wtorek zarząd obniżył cenę emisyjną akcji z 30 do 24 zł. Pieniądze z

 • SPROSTOWANIE

  GW Kraków 24-04-1998

  Regionalna Izba Obrachunkowa ma zastrzeżenia do uchwały Rady Miasta Krakowa o emisji obligacji komunalnych, ale jej nie uchyliła - jak informowaliśmy wczoraj. Wszczęła natomiast postępowanie w celu wyjaśnienia nieścisłości. RIO ma wydać decyzję 13 maja. Tomasz Prusek Regionalna Izba Obrachunkowa ma zastrzeżenia do uchwały Rady Miasta Krakowa o emisji obligacji komunalnych, ale jej nie uchyliła - jak informowaliśmy wczoraj. Wszczęła natomiast postępowanie w

 • FINANSE W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza AND 15-10-2002

  TP SA - obligacje za 1 mld zł. TP SA podpisała z Bankiem Handlowym i należącym do niego domem maklerskim umowę na emisję obligacji o wartości nie wyższej niż 1 mld zł. Kwota ta odpowiada blisko 8 proc. kapitałów własnych spółki. - Program obejmuje kilka emisji obligacji na okaziciela denominowanych w złotych o terminie wykupu od jednego roku do siedmiu lat. Celem emisji jest refinansowanie istniejącego zadłużenia - podała TP SA w poniedziałkowym komunikacie. Obligacje zostaną zaoferowane w TP SA - obligacje za 1 mld zł. TP SA podpisała z Bankiem Handlowym i należącym do niego domem maklerskim umowę na emisję obligacji o wartości nie wyższej niż 1 mld zł. Kwota ta odpowiada blisko 8 pro

Polecane tematy

Inne artykuły

Podróż poniżej standardu
Horrory w hali
Męcząca Rehabilitacja
Scenariusz: Walka
"Nie" dla uchodźców. "Tak" dla finansowania in vitro przez miasto
Reprezentant Polski wrócił, bo potrzebował ruchu
Nie myślał ani przez chwilę
Dziennikarki "Gazety" z polskimi Pulitzerami
Obłaskawianie świata
Leon Szafarewicz
Najładniejsze życzenia - rozwiązanie
Koszty, koszty, koszty ...
Walczymy o zerowy Vat na książki
Polscy hokeiści zlali Rumunów w Sanoku
Czeski boks w niedzielę rano
Lublin oddzielnie
Człowiek nie może żyć bez miłości: chce kochać i być kochanym
Kmita czeka na II ligę i żegna Kowalika
CENY SUROWCÓW
Keanu Reeves u Spike'a Lee
JESTEM ROZCZAROWANY
ZAPROSZENIA. DZIŚ
Kibice o kibolach
Narodziny Kapibar
PYTANIE O KACZKI
przedmeczowe opinie
Powrót wielkiego bramkarza
Nasze autorki dobrych książek
Rekordowa liczba drużyn w lidze amatorów
Flota jedzie na Widzew
Targowali się o prąd
Vintage rock w dobrym stylu
Wyniki Polaków
TORUŃSKA OPINIA PUBLICZNA
W POLSCE UCZYŁEM SIĘ "SOLIDARNOŚCI"
° PYTANIE O ZMIENIANIE
GDZIE, KIEDY
Pojedynek na fortepiany
Wybuchowy gangster
Osiedla mają kasę
Zanim wybierzesz "najtańszy" kredyt
Księgarnie u progu
CENY SUROWCÓW 15.05
Radar lata nad nami
O dwóch, co śpią spokojnie
Miasto w pigułce
Nocne loty
ROZMOWY NA DEPTAKU
Blisko las i centrum
CHCIAŁAM TAKIEGO ŻYCIA
Kopciuszek liderem I ligi
Ale o co chodzi?
GŁODÓWKA W WIĘZIENIU
Czy anarchista może "opluć lewą nogawkę policjanta na wysokości kolana"
PODZIAŁ NA GRUPY
ERA NOWE HORYZONTY
INDIE - PAKISTAN
Lepper rulez?
Rzeszów stolicą kina niezależnego
[bez tytułu]