Inne tagi

celem projektu

(znalezionych: 60008 )

 • Jak zarobić na turystyce

  GW Rzeszów ANNA GORCZYCA TURYSTYKA - WSPÓLNA SPRAWA? TO PIERWSZY W POLSCE DUŻY PROJEKT SZKOLEŃ I DORADZTWA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ. KORZYSTAJĄ Z NIEGO PRZEDSIĘBIORCY, SAMORZĄDY LOKALNE ORAZ ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ TURYSTYKI. JEGO CELEM JEST POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI BRANŻY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ POLEPSZENIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH OSÓB W NIEJ PRAC... 02-12-2006

  Spotkaniem w Rzeszowie rozpoczęła się na Podkarpaciu realizacja projektu "Turystyka - wspólna sprawa". Finansowany ze środków unijnych program składa się z cyklu szkoleń dla branży turystycznej. Jego celem jest również stworzenie nowych ofert dla turystów TURYSTYKA - WSPÓLNA SPRAWA" TO PIERWSZY W POLSCE DUŻY PROJEKT SZKOLEŃ I DORADZTWA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ. KORZYSTAJĄ Z NIEGO PRZEDSIĘBIORCY, SAMORZĄDY LOKALNE ORAZ ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ TURYSTYKI. JEGO CELEM JEST POPRAWA Spotkaniem w Rzeszowie rozpoczęła się na Podkarpaciu realizacja projektu "Turystyka - wspólna sprawa". Finansowany ze środków unijnych program składa się z cyklu szkoleń dla branży turystycznej. Je

 • 2. Jednym głosem

  Strony Lokalne Katowice MARTA ODZIOMEK 31-10-2019

  KATOWICE KATOWICE Odbywający się od połowy października w katowickiej galerii projekt "Unisono", którego pomysłodawczynią jest arteterapeutka Aneta Zasucha, ma na celu podkreślenie tego, co łączy ludzi ponad wszelkimi podziałami. - A są to nasze uczucia, wartości, emocje, ale też i lęki - mówi Aneta Zasucha. Projekt realizowany był w formie interdyscyplinarnych warsztatów łączących sztukę wizualną, muzykę i teatr. Uczestnikami zajęć były zarówno osoby pełnosprawne - uczennice XIV Liceum Otwartym pokazem zakończy się w Galerii BWA projekt "Unisono", mający na celu integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych.

 • Zgłoś się, pomóż innym

  [ DLO LO ] - Strony Lokalne Łódź REDAKCJA 24-02-2017

  , organizującą kampanię "Opiekun rodzinny - samotny bohater?". Wspólnie zapraszamy do udziału w projekcie , którego celem jest tworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego w 20 miejscowościach w Polsce. Do współpracy zapraszamy ośrodki pomocy społecznej, zespoły opieki długoterminowej, organizacje pozarządowe, parafie i inne organizacje, które poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności chcą zapewnić wsparcie osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę. Odbiorcami pomocy będą również Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest tworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego w 20 miejscowościach w Polsce.

 • Pracodawco, wykorzystaj nas

  strony lokalne GW - Gdańsk ITA 23-02-2010

  Newslettery tematyczne (w sumie będzie ich piętnaście, będą wysyłane co miesiąc), broszury informacyjne, reklamy w mediach i wyniki badań - trafią do kilkuset pracodawców i urzędów na terenie całego województwa. Wszystko za sprawą projektu "Wykorzystaj nas! Pracownicy 45+ w Twojej Firmie", realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku. - Nie chcemy porównywać pracowników starszych i młodszych. Ani wykazywać, że jedni są lepsi od drugich - mówi Katarzyna Bałandynowicz Nowy projekt, który rusza właśnie na Pomorzu, ma na celu promowanie zatrudnienia osób po 45. roku życia.

 • ZMIENIAĆ! ALE PO CO?

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁA JUSTYNA SUCHECKA 05-04-2017

  Mickiewicza nie wypowiada się o projekcie , który powstał w tej uczelni, jako o projekcie własnym. Chciałbym, aby o reformie szkolnictwa wyższego rozmawiało jak najwięcej osób. To temat ważny nie tylko dla akademików. Definiujemy przyszłość studentów, a więc całego kraju. Z perspektywy rektora niepublicznego uniwersytetu, ale też podatnika, ważne jest, żebyśmy mówili o celu tej reformy. Chciałbym wiedzieć, czemu ma służyć. Dziś pan nie wie? - Myślę, że nikt z uczestników dyskusji tego nie wie. Nie Nie kwestionuję potrzeby reformy, tylko że w jej projektach mówimy o różnych pomysłach, ale nie mamy wspólnego celu. Niestety

 • Projekt żeglarski zamiast Rejsu Niepodległości

  [ DLO GD ] - Strony Lokalne Gdańsk MACIEJ DZWONNIK 13-09-2018

  rejsu planuje "unikalny projekt żeglarski", którego celem ma być "stworzenie odpowiednich warunków do powstania polskiej szkoły morskiego żeglarstwa regatowego", w czym pomóc ma jacht VO 70 i jego załoga, w części już zebrana. - Za rekrutację odpowiada kapitan jachtu, doświadczony żeglarz i trener Jarosław Kaczorowski. Kryteriami wyboru są kompetencje i doświadczenie - twierdzi biuro prasowe PFN. O szczegółach wiadomo niewiele. PFN w oficjalnej informacji o nowym przeznaczeniu jachtu pisze tylko Zamiast tego Polska Fundacja Narodowa przygotowuje "projekt żeglarski", mający na celu "stworzenie teamu zdolnego konkurować z najlepszymi".

 • Białystok w końcu może mieć fundusz filmowy

  [ DLO BI ] - Strony Lokalne Białystok MONIKA KOSZ-KOSZEWSKA 25-11-2015

  filmowców. W Białymstoku powołanie do życia takiej miejskiej inicjatywy już w 2009 roku proponował ówczesny radny SLD Krzysztof Bil-Jaruzelski, związany z branżą dystrybucji filmowej. 300 tys. zł na początek Przez kolejne lata w magistracie były przymiarki do stworzenia funduszu - w 2010 i 2011 deklarowano nawet na ten cel konkretne pieniądze w budżecie miasta. Od 300 do 450 tys. zł. Urzędnicy informowali też, że przygotowany jest projekt uchwały radnych w tej sprawie, a lokalnie prowadzeniem funduszu W przyszłym roku jest szansa na jego realizację, w projekcie budżetu na ten cel zapisano 300 tys. zł.

 • Spór o parking w parku Północnym

  [ DLO GD ] - Strony Lokalne Gdańsk MACIEJ SANDECKI 10-05-2017

  bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie"). Jego wartość to ponad 11,2 mln zł, z czego 9,3 mln (85 proc.) pochodzi z funduszy UE. Ustka dostaje 3,7 mln zł, a Sopot 5,6 mln zł. Projekt ma być zrealizowany do listopada 2018 r. Jego celem jest "ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie ponadprzeciętnych na tle kraju walorów przyrodniczych i krajobrazowych Ustki i Sopotu". Ponad 60 ha cennego obszaru przyrodniczego ma być zabezpieczonych przed nadmierną penetracją mieszkańców i turystów Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Sopotu uważa, że inwestycja nie mieści się w celach projektu i pisze list do Komisji Europejskiej. A miasto tłumaczy, że to w celu ochrony parku Północnego.

 • Cel: żyć normalnie

  strony lokalne GW - Gdańsk ALICJA KATARZYŃSKA 12-09-2008

  1,5 mln zł otrzyma projekt , który stworzyli pracownicy gdańskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku. - To ogromne, rozłożone na pięć lat działania dotyczące osób w trudnej sytuacji życiowej - mówi Katarzyna Gonia koordynator projektu "Systematycznie do celu ". - Niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, z zaburzeniami psychicznymi, z trudnych rodzin. Kierujemy to do gdańszczan z tymi wszystkimi 218 gdańszczan ma szanse w tym roku znaleźć pracę, mieszkanie, lepiej wychowywać dzieci, wygrać z nałogiem alkoholowym. Wszystko dzięki dotacji z UE na projekt "Systematycznie do celu"

 • NIE WYSTARCZY NA REWITALIZACJĘ?

  [ DLO KI ] - Strony Lokalne Kielce MARCIN SZTANDERA (GAZETA WYBORCZA) 30-10-2015

  O problemie podczas debaty w ramach "Pracowni Miast", zorganizowanej przez "Wyborczą", wspomniał Artur Hajdorowicz, pełnomocnik prezydenta Kielc ds. rewitalizacji. Zwrócił on uwagę, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaplanowano na rewitalizację ok. 150 mln zł. - Miasto Kielce tylko w jednej kadencji wydało na ten cel 150 milionów. Tymczasem teraz w całym RPO jest tyle na cały region. Środków jest więc zdecydowanie za mało. Nawet dziesięć razy Kłopot z finansowaniem programów rewitalizacyjnych. W Regionalnym Programie Operacyjnym na ten cel zapisano tylko 150 mln zł. Tymczasem tylko z Kielc projekty opiewają na 176 mln zł

 • Oświata i kultura po europejsku

  [ DLO KR ] - Strony Lokalne Kraków PAWEŁ FIGURSKI 13-12-2014

  uczestniczyło 57 tys. osób, co jest rekordem imprezy. Kasa na szkolnictwo zawodowe Kasa na szkolnictwo zawodowe Także na co dzień małopolskie miasta uczestniczą w projektach związanych z nauczaniem. Największym tego rodzaju przedsięwzięciem w ostatnich latach był program "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze 154 mln zł wydanych na ten cel ponad 130 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Kluczowym elementem programu Rozbudowane projekty edukacyjne i inwestycje służące rozwojowi kultury - województwo małopolskie chętnie wykorzystywało w ostatnich latach na te cele unijne dotacje.

 • Pomorskie powietrze pod obserwacją

  Magazyn Pomorski BRA 05-07-2010

  dane o emisji, imisji i parametrach meteorologicznych. Prowadzone będą również prognozy stanu jakości powietrza oraz działania mające na celu edukację ekologiczną. Docelowymi podmiotami korzystającymi z zasobów systemu będą: Urząd Marszałkowski, WIOŚ, wojewoda, starostowie, gminy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, instytucje realizujące inwestycje wpływające na stan powietrza, lekarze, a przede wszystkim mieszkańcy Pomorza. Airpomerania otrzymała dofinansowanie z regionalnego Programu Cztery nowe punkty pomiarowe badające jakość powietrza w województwie oraz centrum zarządzania pozwalające prognozować z wyprzedzeniem zmiany zachodzące w atmosferze - to główne cele projektu Airpomerania.

 • Chcesz działać? Szansa na mikrodotację

  [ DLO BI ] - Strony Lokalne Białystok MONIKA KOSZ-KOSZEWSKA 24-02-2016

  , niezrzeszeni społecznicy lub początkujące organizacje mają problemy z pozyskaniem finansowania na swoje pomysły. Trudniej jest też aktywistom z obszarów wiejskich, którzy chcieliby większego dostępu do kultury czy mają pomysły na sąsiedzką integrację. Dlatego właśnie głównym celem projektu "Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji" jest wzmocnienie potencjału młodych organizacji i grup nieformalnych czy samopomocowych działających w sferze aktywizacji społecznej oraz zwiększenie potencjału obywateli w Nawet jeśli nie działasz w żadnym stowarzyszeniu, możesz zdobyć na taki cel do 2500 zł. Trwa nabór wniosków w ramach projektu "Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji".

 • "Mercedesy" dla ochrony powietrza

  Zielona Gazeta MICHAŁ BRANCEWICZ 27-04-2011

  powietrza, lekarze, a przede wszystkim mieszkańcy Pomorza. W tym celu powstanie specjalna strona www informacji publicznej. Airpomerania otrzymała dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego na kwotę 6 mln zł. Cały projekt realizowany w latach 2010-2012 pochłonie w sumie o 2 mln zł więcej. Reszta funduszy pochodzi od samorządów Gdańska, Gdyni, Sopotu i Tczewa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz z budżetu państwa. Największymi skupiskami zanieczyszczeń Cztery nowe punkty pomiarowe badające jakość powietrza w województwie oraz centrum zarządzania, pozwalające prognozować z wyprzedzeniem zmiany zachodzące w atmosferze - to główne cele projektu Airpomerania

 • Błękitne niebo nad Śląskiem możliwe dzięki innowacjom

  [ ORX KA ] - ZIELONE STRONY MARCIN CZYŻEWSKI 26-01-2018

  "Silesia pod błękitnym niebem" to tytuł porozumienia zawartego 22 stycznia przez województwo śląskie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jak wyjaśnia urząd marszałkowski, będzie to wsparcie dla projektów jednostek naukowych oraz firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które mają na celu redukcję emisji zanieczyszczeń, zarówno gazowych, jak i pyłowych. Ma mieć to wpływ na poprawę jakości powietrza. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty z dziedziny energetyki, inżynierii biomedycznej Województwo śląskie ma do wykorzystania 100 mln zł na projekty badawcze i rozwojowe mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Takie pieniądze przypłyną do naszego regionu dzięki projektowi "Silesia pod błękitnym niebem".

 • Innowacyjność czy aktywizacja

  [ DLO KR ] - Strony Lokalne Kraków JUSTYNA ZIELIŃSKA 20-05-2013

  budowlano-stolarskiej. Z branży gastronomicznej są cukiernia, restauracja włoska, bar burrito. Także trzy lokale powstały w ramach projektu RARR "Być albo nie być... przedsiębiorcą" (kawiarnia i herbaciarnia, bar z kanapkami, zwykła kafejka). Pomijając jednak popularność poszczególnych branż, żadna z tych firm niczym innowacyjnym się nie wyróżnia. Dlaczego? - Trzeba pamiętać, iż nadrzędnym celem działań realizowanych w Priorytecie VI, a skierowanych do osób bezrobotnych, jest podjęcie zatrudnienia Jeśli sensowne jest utworzenie kolejnego przydrożnego baru, skoro jest takie zapotrzebowanie, to dlaczego nie. Nadrzędnym celem projektu unijnego "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" jest tworzenie miejsc pracy

 • Unijne środki ułatwiają życie nad Olzą

  Fundusze Europejskie. Doradztwo, Dotacje, Szkolenia MARCIN CZYŻEWSKI 08-12-2011

  Chociaż Cieszyn i Czeski Cieszyn to formalnie dwa odrębne miasta leżące w dwóch państwach, to jednak wiele je łączy. Dlatego nie brakuje ponadgranicznych przedsięwzięć, które polski i czeski samorząd realizują wspólnie. W ten sposób określone zadania wzajemnie się uzupełniają, co przynosi same korzyści. Zwłaszcza że w ten sposób łatwiej rywalizować o unijne fundusze. Tak było w przypadku projektu "Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna", który został oficjalnie Po Cieszynie i Czeskim Cieszynie jeździ się łatwiej, a tiry omijają śródmieście. Wszystko dzięki unijnemu projektowi, którego celem było wzmocnienie dostępności komunikacyjnej obu miast

 • W LUBLINIE SĄ JESZCZE I PIESI

  [ DLO LU ] - Strony Lokalne Lublin MAŁGORZATA BIELECKA-HOŁDA 27-03-2015

  Gdybym miała określić, do jakiej grupy należę: kierowców, użytkowników komunikacji publicznej, rowerzystów czy pieszych, odpowiedziałabym, że jestem pieszą okazjonalnie jeżdżącą miejskimi autobusami. Dlatego tak bardzo podoba mi się ten projekt , stworzony i koordynowany przez trójkę miejskich aktywistów: Martę Kurowską, Jana Kamińskiego i Marcina Skrzypka. Bo o ile rowerzyści zostali zauważeni już jakiś czas temu - i chwała Bogu, powstają nowe ścieżki, mamy miejską wypożyczalnię rowerów czy Wspaniały cel postawili przed sobą autorzy projektu "Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej". Chcą, żeby Lublin był najlepszym miejscem do życia w Polsce!

 • OTO POKOLENIE CYBERTUBYLCÓW

  strony lokalne GW - Zielona G?a PAULINA NODZYŃSKA 06-04-2011

  - O ile my, ludzie po trzydziestce, jesteśmy określani "pokoleniem nic", o tyle młodzi zyskali miano "pokolenia cybertubulców". Właśnie ich głosem przemawia "Sala samobójców" - wyjaśnia komisarz Piotr Wiśniewski z wydziału prewencji KWP w Gorzowie. To za jego sprawą ruszył Projekt Działań Profilaktycznych "Byłem, obejrzałem, rozwiązałem problem". Cel jest jasny: pokazywać młodzieży szkolnej mocne, ważne i aktualne filmy kina społecznego. A potem dyskutować, uczyć nazywać problemy, informować Pokazem filmu "Sala samobójców" policjanci uruchomili projekt profilaktyczny. Cel jest jasny: pokazywać młodzieży mocne, ważne kino społeczne. A potem uczyć nazywać problemy, informować, gdzie szukać pomocy

 • Biernat: Konserwatyści chcą Tuska

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁA DOMINIKA WIELOWIEYSKA 26-08-2013

  do popierania swojego rządu. To po co on jest w tej partii? Czy sądzi pan, że Jarosław Gowin chce być wyrzucony z PO i założyć swoją formację? - Na pewno chce zostać wyrzucony z partii, a czy chce zakładać swoją partię, tego nie wiem. On sam chyba wątpi, czy jest miejsce na scenie politycznej dla takiego ugrupowania. Ono miałoby być ultrakonserwatywne, a miejsca na taką partię między PiS a PO nie ma. Myślę, że on chce realizować swój indywidualny projekt . Jego plan A zakłada start w wyborach Gowin chce realizować swój indywidualny projekt. Jego plan A zakłada start w wyborach prezydenckich w 2015 roku. I w tym celu buduje swoją popularność

Polecane tematy

Inne artykuły

Człowiek Autunaliów
WYSPA ŻYCIOWYCH ROZBITKÓW
Śmierć Przez Pomyłkę
Tor przeszkód / Komunikacja / Będą usprawnienia dla pieszych na Roosevelta
Obrona Wesołej
Łóżko dla pięcioosobowej rodziny
Rozumie ten, kto sam przeżył
W SKRÓCIE
RZESZÓW - MIASTO POLONUSÓW
Tyle światła w całym domu
ZAPOWIEDZI
Trzeźwy poniedziałek
LECZENIE DOBRYMI CHĘCIAMI
Kamienny hołd Żydom
Pamięci Żydów Polskich
Król Huzar
KOMU NIE PASUJE ŚWIATŁO NA JANCARZU
Mniej emocji, więcej zaufania
KTO przygarnie
Niech żyją imigranci
Oddział widmo
Ruszył drugi etap
Powiew oszczędności
Z ARCHIWUM X
Takim służbistom
Tani Internet osiedlowy
Rocznica Czerwca ?76
Pijmy aż do dna
Za wolno kasowała bilet - twierdzą w MPK
MIKOŁÓW / Dwie wystawy
POLECA TOMASZ JANAS
SPORT SPRINTEM
Zygzak Studio
Janusz Bukowski nie żyje
Menago story
A miałem być dyrektorem
Czasy żużlowej rewolucji
W SKRÓCIE
Wydajmy te euro!
O dobre imię ze sklepem
Dopadnie was polityka
KRÓTKO
NSA blokuje nabór do kolejnych izb Sądu Najwyższego
Powrót do źródeł
FOTOFELIETON
B-2 dobry na wszystko
PiS nie zlikwiduje podatku miedziowego
PYTANIE O OZDABIANIE
Ekstraklasa jednak bez nas
KRÓTKO
Pogonią za lisem
Płonące wagony
ZAPROJEKTOWAŁ SAMOCHÓD, KTÓRY NIE POTRZEBUJE KIEROWCY
Podziel się ciuchami
Egzaminy i magisteria za pieniądze
Spotkajmy się na Żeromskiego
Stypendia na wakacjach
Polichromie schowane pod farbą
Fiasko z odchudzaniem, Hipopotam , Lew, Zwierzaki
Nie chcemy się sprzedać!