Inne tagi

cenne obszary

(znalezionych: 3852 )

 • Komediodramat ekologiczny

  Strony Lokalne Białystok MACIEJ CHOŁODOWSKI 28-05-2021

  cennym przyrodniczo obszarze . Jak się okazuje, o planowanym przedsięwzięciu nie wiedzą nawet miejscowi leśnicy. EKOLOGICZNY KOMEDIODRAMAT ŻYWCEM Z BAREI EKOLOGICZNY KOMEDIODRAMAT ŻYWCEM Z BAREI Kowalczyk przywołuje opis inwestycji dokonany przez Wody Polskie przy okazji ogłoszenia o zamówieniu opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla tego projektu. Komentuje: - To istny ekologiczny komediodramat żywcem wyjęty z Barei. Wody Polskie w opisie stwierdziły: "Rzeka Leśna Prawa jest rzeką Wody Polskie chcą udrożnić koryto rzeki Leśnej Prawej, która przebiega przez Puszczę Białowieską. - Takie udrażnianie to katastrofa ekologiczna w unikatowo cennym przyrodniczo obszarze - ostrzega prof. Rafał Kowalczyk.

 • Góry Łosiowe - nasz nowy park krajobrazowy

  [ DLO TO ] - Strony Lokalne Toruń GRZEGORZ GIEDRYS 28-03-2018

  Będzie to 10 park krajobrazowy w województwie kujawsko-pomorskim. Wszystkie działają pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego. - Parki krajobrazowe to nasze wielkie bogactwo - nie tylko przyrodnicze, ale również kulturowe, bo na tych atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie obszarach znajdziemy mnóstwo cennych pamiątek historii i dziedzictwa materialnego. Tak jest również w przypadku projektowanego Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe, gdzie znajdują się obiekty związane z wybitnym polskim Chodzi o cenny przyrodniczo nadwiślański obszar w gminach Grudziądz i Rogóźno, związany z postacią prof. Ludwika Rydygiera. Samorząd województwa pracuje nad utworzeniem Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe.

 • O turystyce w BPN

  [ DLO BI ] - Strony Lokalne Białystok KOSZ 22-09-2016

  Naukowcy i leśnicy wspólnie z samorządowcami i przedsiębiorcami przez trzy dni będą dyskutować o tym, jak rozwijać turystykę na obszarach leśnych objętych ochroną. Ważnymi tematami będą również rewitalizacja miast turystycznych oraz współpraca transgraniczna. Konferencja to jedno z najważniejszych w Polsce północno-wschodniej wydarzeń naukowych poświęconych gospodarowaniu i ochronie obszarów przyrodniczo cennych . Więcej na bialystok.wyborcza.pl Od dziś do soboty w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego trwać będzie III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka na Obszarach Przyrodniczo Cennych". Po raz pierwszy wręczona zostanie także Nagroda Kronenberga "Biznes - Środowisko - Dziedzictwo".

 • Oznakowano kolejne cenne tereny w naszym województwie

  [ ORX KA ] - Zielone Strony MARCIN CZYŻEWSKI 24-01-2014

  W ramach projektu, w pobliżu lub wzdłuż granic czterech obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 położonych w województwie śląskim, stanęło 118 tablic informacyjnych. Charakterystyczne tablice stanęły głównie w miejscach widocznych i łatwo dostępnych. Oznakowanie umożliwiło wyraźne wyeksponowanie terenów, na których zlokalizowane są cenne siedliska przyrodnicze i siedliska gatunków, dla których wyznaczono obszary Natura 2000. To przedsięwzięcie ma bardzo ważny cel. Ma przeciwdziałać Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zakończyła realizację projektu, w ramach którego cenne przyrodniczo obszary naszego regionu zostały oznakowane specjalnymi tablicami. Został on sfinansowany dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • Motylek powstrzyma beton?

  Strony Lokalne Kraków MONIKA WALUŚ 02-12-2019

  Kształtowania Środowiska UMK, zaznacza, że sam raport jeszcze nie precyzuje, gdzie powstanie użytek ekologiczny. - Dokument otrzymaliśmy niedawno i jeszcze go analizujemy - mówi Olszowska-Dej. Przyrodnicy stwierdzają jednak wprost, że szczególnej ochrony wymagają przede wszystkim wilgotne łąki porośnięte wspomnianymi gatunkami roślin chronionych i latające nad nimi modraszki czy czerwończyki. "Najważniejsze obszary , obejmujące cenne siedliska oraz stanowiska chronionych roślin naczyniowych i motyli Urzędnicy otrzymali dokumentację przyrodniczą łąk na Klinach, która potwierdza występowanie tam cennych przyrodniczo gatunków. Na jej podstawie ustalą, jaki obszar objąć użytkiem ekologicznym i czy pozwolić na budowę Mieszkań Plus.

 • Przyrodnicza mapa Opola z bublami

  [ DLO OP ] - Strony Lokalne Opole PIOTR ZAPOTOCZNY 29-05-2014

  Mapa miała być aktualnym wykazem obiektów i obszarów cennych przyrodniczo i objętych ochroną prawną w Opolu. Prezentuje 28 drzew - pomników przyrody oraz użytków ekologicznych. Część z 5 tys. egzemplarzy ratusz rozesłał już do wszystkich placówek oświatowych, Miejskiej Informacji Turystycznej oraz jednostek miejskich zajmujących się promocją. Dodruk będzie lepszy Dodruk będzie lepszy Jak się jednak okazuje, suchej nitki na publikacji nie pozostawili nasi czytelnicy. - Popatrzcie na obszar Nieistniejące ulice, błędne opisy, nieaktualne zdjęcia pomników przyrody - nasi czytelnicy wytykają błędy w wydanej przez ratusz mapie "Obiekty i obszary przyrodniczo cenne w Opolu". Ratusz tłumaczy, że postawił na niskie koszty

 • "W ciągu lat obserwuję postępującą degradację Górek Czechowskich"

  [ DLO LU ] - Strony Lokalne Lublin PROF. DR HAB. MARIAN HARASIMIUK * 03-04-2019

  Mija 27 lat od przedstawienia projektu rezerwatu na obszarze Górek Czechowskich. Wówczas wskazywaliśmy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, konieczność ochrony roślinności stepowej (kserotermicznej) na powierzchni 21.4 ha wraz z otuliną o powierzchni 40 ha o charakterze parku stepowo-leśnego. Nie była to pierwsza propozycja ochrony cennych elementów środowiska przyrodniczego tego obszaru . *** *** Przez prawie 16 lat toczyły się w różnych kręgach dyskusje nad formą zagospodarowania obszaru - Czy stan środowiska obszaru Górek Czechowskich jest stabilny? Niestety nie. W ciągu lat obserwuję postępującą degradację. Powierzchnia występowania szczególnie cennych roślin zmalała mniej więcej o 50 proc. Pogarszają się też warunki bytowania chomika na tym obszarze - pisze prof. Marian Harasimiuk z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

 • Wiemy, jak chronić Kosówkę

  strony lokalne GW - Radom MAGDALENA CIEPIELAK 16-12-2011

  Dolina Kosówki jest obszarem chronionego krajobrazu od 2009 r. Inwentaryzacja potwierdziła, iż jest to teren niezwykle cenny przyrodniczo, bo występują na nim rzadkie gatunki zwierząt i roślin, autorzy opracowania zwracają także uwagę na unikatowe walory krajobrazowe. Jest więc co chronić, a celem opracowania było także wskazanie zagrożeń i ustalenie planu działań ochronnych na najbliższych kilka lat. - Dokument ten ma charakter informacyjno-edukacyjny i będzie podstawą dla innych opracowań 14 pomników przyrody, 11 gatunków ptaków wodno-błotnych, szczeżuja wielka wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt - miasto dostało zamówione u specjalistów opracowanie walorów przyrodniczych Doliny Kosówki. Wiemy więc, co mamy cennego, i dostaliśmy wskazówki, jak ten obszar najlepiej ochronić

 • Obrońcy parku nie ustępują

  strony lokalne GW - Wrocław MAG 13-04-2010

  Stowarzyszenie należy do najbardziej aktywnych przeciwników budowy mostu Wschodniego, który ma być przedłużeniem obwodnicy śródmiejskiej. Dziś kończy się ona estakadą nad ul. Krakowską. Most ma połączyć południe i wschodnią część Wrocławia z Biskupinem. Stowarzyszenie uważa, że ucierpi na tym przyroda Wielkiej Wyspy, a zwłaszcza park Szczytnicki. Dlatego domaga się m.in., by konstrukcja zbadana została w tunelu aerodynamicznym. Członkowie organizacji uważają, że most będzie źródłem hałasu, który Stowarzyszenie Akcja Park Szczytnicki sprzeciwia się budowie nowej trasy między ul. Krakowską a Mickiewicza. Dlatego chce, by studenci zaprojektowali jej inny wariant, który omijać będzie cenne przyrodniczo obszary Wielkiej Wyspy.

 • Apel o moratorium na wycinkę w Parku Śląskim

  [ DLO KA ] - Strony Lokalne Katowice ANNA MALINOWSKA 25-03-2015

  specjalistów podejmowane są decyzje o ewentualnej konieczności usunięcia drzew" - napisał zarząd parku. Chorzowscy urzędnicy nie chcą na razie komentować postulatów naukowców. W lakoniczny sposób apel komentuje też urząd marszałkowski. - Zaangażowanie naukowców, wyrażone w apelu, to dla zarządu parku okazja do wykorzystania ich cennej wiedzy i doświadczenia w merytorycznej dyskusji nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania terenów zielonych - mówi Witold Trólka z biura prasowego urzędu. Wystosowało go ponad 50 naukowców z województwa śląskiego. - Wyrażamy głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją w parku. Na tym cennym przyrodniczo i kulturowo obszarze, unikalnym w skali całego kraju, mają obecnie miejsce niepokojące zjawiska prowadzące do dewastacji środowiska przyrodniczego - podkreślają.

 • Przeplatka z węzłem na północy

  [ DLO KI ] - Strony Lokalne Kielce MARCIN SZTANDERA 01-09-2017

  - mówi obrazowo Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta Skarżyska. Tłumaczy, że budowa węzła to otwarcie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta. - Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie przyległym do "siódemki" oraz dalej, w stronę i wzdłuż linii kolejowej, jest około 200 ha terenów inwestycyjnych. To daje nam olbrzymie możliwości rozwoju - mówi Brzeziński. Ale jak argumentował Ślusarczyk, znaczna część tego terenu jest w obszarze Przez lata protestów wokół budowy ekspresowej "siódemki" najpoważniejszy spór toczył się o lokalizację węzła Skarżysko Północ. Obrońcy przyrody alarmowali, że zajmie obszary zamieszkałe m.in. przez cenne i chronione motyle.

 • Co da ROF samorządom?

  [ OA3 RA ] - OBSZAR FUNKCJONALNY MAGDALENA CIEPIELAK 24-10-2014

  - Mam nadzieję, że to będzie dobry instrument, oparty na solidnej bazie warsztatowej i naukowo-badawczej - mówi Stanisław Bochyński, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu. - Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego miasta powinna umożliwić skoordynowany i kompleksowy rozwój regionu, może też mieć kluczowe znaczenie w staraniach o fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020. Bo trzeba pamiętać, że wciąż są aktualne zapowiedzi, że w tym właśnie finansowaniu będzie sporo działań Jakie korzyści z opracowań i badań dotyczących Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego będą mieli partnerzy? Dostaną bardzo cenny, poparty badaniami i analizami materiał, który pozwoli im lepiej współpracować i może ułatwić dostęp do funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej

 • Miasto wykorzysta swój wielki potencjał

  [ OAC KA ] - Ekoodpowiedzialni MARCIN CZYŻEWSKI 22-07-2016

  Zmiany klimatyczne są faktem, który dotyka wszystkich. Na naszym podwórku trudno wskazać tak oczywiste ich efekty, jak topniejące lodowce czy niszczycielskie tornada. Ale musimy mierzyć się z problemem suszy, która niemal regularnie daje się we znaki wielu mieszkańcom naszego kraju, albo gwałtownych opadów, którym coraz częściej nie są w stanie sprostać istniejące w naszych miastach kanalizacje deszczowe. Specjaliści już od pewnego czasu zwracają uwagę na to, że jednym z wyzwań stojących przed P Piękne lasy, pełne cennych gatunków roślin i zwierząt, atrakcyjne obszary zieleni miejskiej, coraz czystsze rzeki i stawy, wokół których gniazdują rzadkie gatunki ptaków - Katowice mają ogromny potencjał przyrodniczy. Pora zacząć o nim myśleć w taki sposób, aby służył zarówno mieszkańcom, jak i umożliwiał sprostanie nowym wyzwaniom w zakresie ochrony środowiska

 • Antyptasi RAJD Kormoran

  Gazeta Wyborcza (mar) 02-05-1995

  (A) - Protestujcie, ale kibice tak wam wleją, że się nie pozbieracie - słyszeli ekolodzy sprzeciwiający się rozgrywaniu w maju samochodowego Rajdu Kormoran. Argumentów, że teraz właśnie lęgną się ptaki i łatwo je rykiem silników przepłoszyć, nikt nie chciał słuchać. Od wczoraj 20 osób próbuje zatrzymać Rajd Kormoran, którego trasa przebiega przez niezwykle cenne przyrodniczo obszary Mazur. Pomimo sprzeciwu przyrodników wojewoda wydał zgodę na rozpoczęcie rajdu. (A) - Protestujcie, ale kibice tak wam wleją, że się nie pozbieracie - słyszeli ekolodzy sprzeciwiający się rozgrywaniu w maju samochodowego Rajdu Kormoran. Argumentów, że teraz właśnie lęgną się pta

 • Kręta droga przez Rospudę

  GW Białystok 06-08-2005

  Tak w tej chwili wygląda cenna przyrodniczo dolina Rospudy. Wkrótce jednak wjedzie tu ciężki sprzęt i zacznie się budowa augustowskiej obwodnicy. Tyle że dolina jest w unijnych obszarach ochrony przyrody Natura 2000 i bez ekspertyz wpływu inwestycji na środowisko nic tu zrobić nie można.Co politycy z PO i drogowcy obiecali mieszkańcom Augustowa - strona 3 Tak w tej chwili wygląda cenna przyrodniczo dolina Rospudy. Wkrótce jednak wjedzie tu ciężki sprzęt i zacznie się budowa augustowskiej obwodnicy. Tyle że dolina jest w unijnych obszarach ochrony

 • BOGATSI O GŁOWY

  GW Radom raf 27-12-1999

  Dział przyrodniczy Muzeum Okręgowego w Radomiu wzbogacił się o nowe eksponaty. Są to głowy dwóch antylop: oryksa i krowiej. Szczególnie cenna jest pierwsza z nich. Obecnie na wolności żyje zaledwie kilkadziesiąt oryksów. Zamieszkują one pustynne obszary Półwyspu Arabskiego. Kiedyś rogi tych antylop służyły do wyrobu dzid i włóczni. Naukowcy odkryli u tych zwierząt ciekawą cechę: mogą one swobodnie regulować temperaturę swojego ciała. fryta, Dział przyrodniczy Muzeum Okręgowego w Radomiu wzbogacił się o nowe eksponaty. Są to głowy dwóch antylop: oryksa i krowiej. Szczególnie cenna jest pierwsza z nich. Obecnie na wolności żyje zaledwie

 • Kamienna spirala na zboczu Śnieżki

  Gazeta Wyborcza 07-09-2019

  Konstrukcję z kamieni ktoś ułożył po czeskiej stronie najwyższego szczytu w Karkonoszach. Dzieła dopełnił, malując skały farbami. W ten sposób bezpowrotnie zniszczono nawierzchnię skalną w wyjątkowo cennym dla geologów i przyrodników obszarze : Karkonoskim Parku Narodowym Zapisz się na newsletter fotograficzny Wyborcza.pl/tylko_popatrz Konstrukcję z kamieni ktoś ułożył po czeskiej stronie najwyższego szczytu w Karkonoszach. Dzieła dopełnił, malując skały farbami. W ten sposób bezpowrotnie zniszczono nawierzchnię skalną w wyjątkowo

 • W Wielkopolsce Natura się rozszerza

  strony lokalne GW - Poznań JOANNA LEŚNIEWSKA 24-11-2009

  siedliskowych. Są to m.in. doliny: Cybiny (poza granicami Poznania), Bukówki czy Debrzynki, buczyna w Długiej Goślinie, jeziora Mnich i Kaliszańskie czy Uroczyska Puszczy Zielonki. Zmieniła się powierzchnia dwóch istniejących już obszarów Natura 2000, które były wcześniej zaakceptowane przez Komisję Europejską. Swoje granice zmieniły obszary Pojezierze Gnieźnieńskie i Biedrusko. Dlaczego te wszystkie obszary są tak cenne ? - Aby dany obszar został włączony w sieć Natura 2000, muszą na nim występować W Wielkopolsce utworzono kolejnych 31 obszarów Natura 2000. Tereny, na których występują rzadkie gatunki zwierząt i roślin, będą chronione unijnymi dyrektywami

 • Europoseł z PiS nie chce Natury 2000

  [ DLO SZ ] - Strony Lokalne Szczecin KOV 14-09-2013

  wykonywać raporty oddziaływania na środowisko, dłużej czekać na wszelkie pozwolenia, a to opóźni rozpoczęcie inwestycji o rok - mówił na konferencji prasowej europoseł Marek Gróbarczyk. Europoseł podkreśla, że szczególnie ucierpią rybacy - ze względu na ograniczony dostęp do wód nie będą teraz mogli łowić na całym obszarze . - O 90 proc. zmniejszą się ich połowy. To będzie sytuacja tragiczna - zaznaczył europoseł. Obszar Natura 2000 to teren objęty ochroną przyrody ze względu na cenne i zagrożone gatunki wykonywać raporty oddziaływania na środowisko, dłużej czekać na wszelkie pozwolenia, a to opóźni rozpoczęcie inwestycji o rok - mówił na konferencji prasowej europoseł Marek Gróbarczyk. Europoseł po

 • ARCHIWALIA W NOWYM MIEJSCU

  Strony Lokalne Kraków DOROTA GUT 20-04-2021

  Archiwum Narodowe w Krakowie podpisało ze Spółką Skanska umowę na budowę nowej siedziby nowosądeckiego oddziału ANK. Budynek będzie dwukondygnacyjny. Magazyny pomieszczą ok. 9 500 mb akt. W nowej siedzibie przechowywane będą cenne archiwalia z obszaru południowej Małopolski. Najstarsze spośród nich to akta miasta Nowego Targu oraz Nowego Sącza, pojedyncze księgi miejskie z Limanowej czy miejskie i cechowe Starego Sącza. Oprócz dokumentacji aktowej znajdą się tam również cenne kolekcje Archiwum Narodowe w Krakowie podpisało ze Spółką Skanska umowę na budowę nowej siedziby nowosądeckiego oddziału ANK. Budynek będzie dwukondygnacyjny. Magazyny pomieszczą ok. 9 500 mb akt. W nowej sie

Polecane tematy

Inne artykuły

Romana Popłonyka
Nierówny jak asfalt
Pedałuj zamiast pić
Bronię ramotek!
Nigeryjska skuteczność
NUMERY LOTTO
Niebezpieczne przejście na Wierzbickiej
Bydgoskie podwórko zmieni się nie do poznania
Bez korków?
Romantyczny Turnau
Informatycy - zawód wybrany
NIENAWIDZĄ Z MIŁOŚCI
"Park kolegów"
"Legenda" Armii powraca
KAJMANY BANKIEM STOJĄ
Hongkong 10 lat w Chinach
Po irlandzku w bibliotece
PIERWSZY ATAK SHAQA?
10 LAT GTS
O jednym psalmie na cztery sposoby
LAO CHE, NOSOWSKA, PIDŻAMA PORNO...
"Szkieletor" jak nowy
ADAM SCHAFF
Wokulski nie lubi filmu
Poznański PiS przed głośnym trach
Enduro za trzy lata?
SZWEDZKIE BEZPIECZEŃSTWO
Alfabet filmowy
Tuż Za Podium
TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
W kolonialnym stylu
Droga do własnego M
Żegnaj, Ojcze Święty
Niech prezes rozsądzi
Prorok płomiennej nadziei
DO PILNOWANIA CZY KASOWANIA?
Może za rok...?
GOSPODARKA W SKRÓCIE
W trosce o lakier
Nowymi przez most
Pokazały swoją twarz
"Skazani na poślizg"
Odpady warto sortować
LALKI ZARAZ ODJADĄ W ŚWIAT
Nie tylko Marsz Równości
Wygrane sparingi radomian
Kto postąpił legalnie?
Szpital im. Madurowicza ma nowego dyrektora
Więcej pieniędzy na nasze zęby
KSIĄDZ, KTÓRY BARDZO WSPÓŁCZUJE HOMOSEKSUALISTOM
KOMUNIKACJA. RZESZÓW
Jak gąszcz pajęczyn
Czasem fajnie tak pomieszać
Pranie tylko w domu
TELEFONY: 537 138, 521 587 / Wielkopolska opinia publiczna
Będą szukać oszczędności
Anita Kwiatkowska i Klaudia Kaczorowska nowymi siatkarkami Atomu Trefl Sopot
SPORT W WEEKEND / START NA RZESZÓW / HAJDA NA TOR / CZCZONY RIF / SZEWCZYK I ANIOŁA / Z LASKAMI O MISTRZOSTWO / PUCHAR Z ŁUKU / PYRA NA ULICY / BOKSUJĄ W SOBOTĘ
Dramatyczna głodówka Kazulina