Inne tagi

centrum gospodarcze

(znalezionych: 28505 )

 • Komitet Badań Naukowych i centrum gospodarcze

  Gazeta Wyborcza Marek Pol, pełnomocnik rządu ds. reformy centrum gospodarczego 05-04-1995

  (P) W związku z listem Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk ("Grozi nam pustynia", "Gazeta" z 24.03.) uprzejmie informuję, że w ramach prac nad reformą centrum gospodarczego nikt nie zamierza doprowadzić - jak napisali autorzy - do całkowitej likwidacji działalności badawczej w Polsce (obecnie prowadzonej w 1109 jednostkach badawczych - w tym 225 resortowych, 82 PAN i 802 w szkołach wyższych). Obce są mi również zamiary: "spowodowania katastrofy cywilizacyjnej, zerwania kontaktów Polski z (P) W związku z listem Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk ("Grozi nam pustynia", "Gazeta" z 24.03.) uprzejmie informuję, że w ramach prac nad reformą centrum gospodarczego nikt nie zamierza

 • GOSPODARCZE CENTRUM

  Gazeta Wyborcza (mod) 15-03-1995

  Rada Ministrów przyjęła wczoraj rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. reformy centrum gospodarczego rządu. W przyszłym tygodniu funkcję tę ma objąć Marek Pol, minister przemysłu i handlu w rządzie Waldemara Pawlaka. Reforma centrum gospodarczego Rady Ministrów jest jednym z zasadniczych elementów programu rządu Józefa Oleksego. Będzie ona polegać na przekształceniu większości dotychczasowych ministerstw gospodarczych w pięć nowych resortów: skarbu, gospodarki, finansów Rada Ministrów przyjęła wczoraj rozporządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. reformy centrum gospodarczego rządu. W przyszłym tygodniu funkcję tę ma objąć Marek Pol, minister przemysłu

 • ROK NA CENTRUM GOSPODARCZE.

  Gazeta Wyborcza orka 12-05-1995

  Wczoraj ministrowie dostali projekt założeń reformy ministerstw gospodarczych . - We wtorek powinni go zaakceptować. Centrum gospodarcze powstanie za rok - stwierdził pełnomocnik rządu ds. reformy centrum Marek Pol. Reforma obejmie 12 ministerstw gospodarczych i 28 urzędów centralnych. Powstaną ministerstwa: finansów publicznych (z resortu finansów), majątku skarbu państwa, infrastruktury gospodarczej , gospodarki i międzynarodowej integracji gospodarczej (z części resortu współpracy gospodarczej Wczoraj ministrowie dostali projekt założeń reformy ministerstw gospodarczych . - We wtorek powinni go zaakceptować. Centrum gospodarcze powstanie za rok - stwierdził pełnomocnik rządu ds. refor

 • Tu jest centrum gospodarcze

  GW Zielona Góra FELIKS WITKOWSKI, DYREKTOR IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W GORZOWIE, ZDZISŁAW JUSIS, PREZES IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W GORZOWIE 25-04-2000

  regionie - Izba Rzemieślnicza w Gorzowie deklaruje pełne poparcie dla starań zmierzających do utworzenia w Gorzowie, mieście będącym siedzibą Wojewody Lubuskiego, właściwego sądu jako oddziału Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Gorzów od lat stanowi centrum życia gospodarczego Ziemi Lubuskiej, a jego potencjał produkcyjno-usługowy oraz zamierzenia rozwojowe przedsiębiorców z gorzowskiego regionu upoważniają naszą regionie - Izba Rzemieślnicza w Gorzowie deklaruje pełne poparcie dla starań zmierzających do utworzenia w Gorzowie, mieście będącym siedzibą Wojewody Lubuskiego, właściwego sądu jako oddziału Krajo

 • Centrum informacji gospodarczej

  GW Kraków 28-05-1996

  TARR. Promocja poprzez Internet Jutro ma zostać podpisany akt notarialny zawiązujący spółkę Tarnowskie Centrum Informacji Gospodarczej . Decyzję o jego utworzeniu podjęła podczas ostatniego posiedzenia Rada Nadzorcza Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Spółka TCIG zostanie utworzona wraz z firmą Suntar (która zajmuje się dystrybucją komputerów Sun). Prezes zarządu TARR Stanisław Lis twierdzi, że powołanie nowej spółki pozwoli wypełnić dotkliwą lukę występującą w możliwościach promocji TARR. Promocja poprzez Internet Jutro ma zostać podpisany akt notarialny zawiązujący spółkę Tarnowskie Centrum Informacji Gospodarczej . Decyzję o jego utworzeniu podjęła podczas ostatniego pos

 • Pracodawcy powołali centrum mediacji gospodarczej

  Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 07-03-2006

  Jeśli nie chcesz latami czekać w sądzie na wyrok, idź do mediatora. Przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" powstało Centrum Mediacji. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli rozstrzygać spory już w kilkanaście minut. Prezesem Centrum Mediacji "Lewiatan" został Maciej Bobrowicz, który jest równocześnie prezesem Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej . Ma być szybciej i taniej. Rozstrzygnięcie przed mediatorem w sprawach, gdzie wartość sporu wynosi 100 tys. zł, będzie Jeśli nie chcesz latami czekać w sądzie na wyrok, idź do mediatora. Przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" powstało Centrum Mediacji. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli roz

 • CENTRUM INFORMACJI GOSPODARCZEJ / Partner z końca świata

  GW Katowice (BaK) 02-03-1995

  Pierwsze na Śląsku Centrum Informacji Gospodarczej otwarto wczoraj uroczyście w Gliwicach. Dzięki niemu przedsiębiorcy z południowej Polski będą mogli znaleźć partnerów handlowych na całym świecie. CIG ma pomóc przede wszystkim małym przedsiębiorstwom i inwestorom. - Ludzie, którzy dysponują jakimiś pieniędzmi, pomysłami lub lokalami mogą za naszym pośrednictwem znaleźć partnerów. Mamy bowiem połączenie z podobnymi instytucjami i wywiadowniami gospodarczymi na całym świecie. Możemy też w każdej Pierwsze na Śląsku Centrum Informacji Gospodarczej otwarto wczoraj uroczyście w Gliwicach. Dzięki niemu przedsiębiorcy z południowej Polski będą mogli znaleźć partnerów handlowych na całym świeci

 • 2. Centrum logistyczne - strefa aktywności gospodarczej

  [ OA4 KR ] - KRAKÓW ? NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI 05-06-2014

  swoich klientów. Nie ulega też wątpliwości, że pojawienie się na jakimś terenie centrum logistycznego sprzyja ożywieniu i restrukturyzowaniu lokalnej gospodarki, zwiększając skłonność firm do inwestowania, przyciągając nowe i dostarczając miejsc pracy. Centrum logistyczne w Nowej Hucie jest drugim - obok Parku naukowo-technologicznego - najważniejszym elementem aktywizacji gospodarczej wschodniej części Krakowa. Zakłada się, że planowane centrum będzie odgrywało rolę centrum regionalnego (zasięg swoich klientów. Nie ulega też wątpliwości, że pojawienie się na jakimś terenie centrum logistycznego sprzyja ożywieniu i restrukturyzowaniu lokalnej gospodarki, zwiększając skłonność firm do inwe

 • Centrum kultury i biznesu? / CKP ZAMEK / Oferta izby gospodarczej dla zarządu miasta

  GW Poznań eop 07-08-1996

  O stworzeniu centrum biznesu w pomieszczeniach Masztalarni CKP Zamek marzy Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Zanim jednak zarząd miasta podejmie taką decyzję, musi szczegółowo przekalkulować ofertę biznesmenów. Izba złożyła Zarządowi Miasta ofertę na remont i użytkowanie pomieszczeń CKP Zamek od strony ul.Fredry, nazywanych Masztalarnią. Prezes Izby Henryk Jutkowiak twierdzi, że bliskie sąsiedztwo kultury i biznesu to bardzo dobry pomysł. - Biznesmeni są O stworzeniu centrum biznesu w pomieszczeniach Masztalarni CKP Zamek marzy Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Zanim jednak zarząd miasta podejmie taką decyzję, musi szc

 • Szkoła Główna Handlowa

  GAZETA NA EGZAMINY, dodatek do Gazety Stołecznej Prof. dr hab. Honorata Sosnowska, matematyk; Dr Zofia Grodek-Milczarek z katedry historii gospodarczej i społecznej; Mgr Adam Piechal, anglista, Centrum Nauki Języków Obcych; Ryc. Studio GAZETA i RM 28-06-1994

  Wszyscy kandydaci zdają cztery testy pisemne: z matematyki, dwóch języków i historii albo geografii. Za matematykę, pierwszy język i historię albo geografię można dostać po 30 punktów, za drugi język - 10 (razem maksimum 100). Punkty z poszczególnych testów są dodawane. Każdą pracę sprawdza dwóch egzaminatorów. Później prace są jeszcze raz wyrywkowo sprawdzane. Należy zwrócić szczególną uwagę na całościowe rozwiązanie zadania. Egzaminatorzy bacznie śledzą tok rozumowania kandydata. Trzeba więc p Wszyscy kandydaci zdają cztery testy pisemne: z matematyki, dwóch języków i historii albo geografii. Za matematykę, pierwszy język i historię albo geografię można dostać po 30 punktów, za drugi język

 • CAŁA WŁADZA W RĘCE CENTRUM

  Gazeta Wyborcza Ernest SKALSKI 08-06-1991

  - Nie chodzi tu tylko o zmiany personalne, koncepcja ta ma sens polityczny - poinformował "Gazetą" w piątek sekretarz PC Stanisław Rojek. Zostanie to oficjalnie ogłoszone na poniedziałkowej konferencji prasowej partii. - Rozpada się aktualna koncepcja gospodarcza tego rządu. Nie ma nadziei na wyjście z recesji - mówi Stanisław Rojek. - Obecna polityka monetarna bez modyfikacji doprowadza przedsiębiorstwa państwowe do upadku, a rząd nie ma koncepcja ich ratowania. Prywatyzacja jest zjawiskiem Porozumienie Centrum chce rozszerzyć rząd o ministrów ze swojej partii, w resortach gospodarczych oraz obronności i bezpieczeństwa publicznego.

 • Opłata za śmieci zależna od wielkości mieszkania?

  [ DLO PO ] - Strony Lokalne Poznań GABRIELA JELONEK, JOANNA LEŚNIEWSKA 25-08-2015

  do Łodzi. Związek zamówił też w Centrum Ekspertyz Gospodarczych analizę metod naliczania opłat (Bartosz Wieliński, dyrektor biura GOAP, nie chciał ujawnić, ile za nią zapłacono). Wczoraj eksperci przedstawili swoje stanowisko. Według propozycji CEG opłata miałaby zależeć od metrażu mieszkania. I tak osoby mieszkające w blokach miałyby płacić 0,40 zł za każdy m kw. (jeśli segregują śmieci) lub 0,60 zł (jeśli śmieci nie segregują). Oznacza to, że segregująca śmieci rodzina z 40-metrowego mieszkania Naliczanie opłaty za wywóz odpadów od metrażu mieszkania sugerują GOAP specjaliści z Centrum Ekspertyz Gospodarczych. Byłaby to rewolucja.

 • Będą debatować o gospodarce. Przed wyborami

  [ DLO KI ] - Strony Lokalne Kielce GRZEGORZ WALCZAK 01-10-2015

  Debata to inicjatywa Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Jej celem jest prezentacja gospodarczych postulatów największych partii politycznych i ich pomysłów na rozwój naszego regionu. Udział w dyskusji zapowiedzieli Marzena Okła-Drewnowicz (Platforma Obywatelska), Anna Krupka (Prawo i Sprawiedliwość), Andrzej Szejna (Zjednoczona Lewica), Arkadiusz Bąk (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Adam Cyrański (Nowoczesna). Debata ma się odbywać w trzech obszarach: biznes V Świętokrzyska Debata Gospodarcza odbędzie się dziś w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Politycy tuż przed wyborami będą mogli przedstawić, jakie mają pomysły na wsparcie gospodarki.

 • Sąd dla biznesu w Świdniku

  strony lokalne GW - Lublin KAROL ADAMASZEK 14-09-2010

  Świdniku powstało swoiste centrum sądownictwa gospodarczego dla całego województwa. W Lublinie wydziały gospodarcze rozrzucone są po mieście. Brakuje miejsc parkingowych. Tymczasem w Świdniku będzie ich ponad 100, a dojazd do sądu nie będzie związany z uciążliwym przemieszczaniem się w centrum Lublina - tłumaczy Jacek Czaja, wiceminister sprawiedliwości. Rząd ma też coś na osłodę dla obywateli. Już niedługo zaświadczenie z KRS będzie można sobie bezpłatnie wydrukować za pomocą strony internetowej sądu Złe wieści dla lubelskich biznesmenów. Resort sprawiedliwości chce przenieść do Świdnika wydziały sądu zajmujące się ich sprawami. Będzie to centrum sądownictwa gospodarczego dla całego województwa

 • Ireneusz Jabłoński nowym wiceprezydentem Łodzi

  [ DLO LO ] - Strony Lokalne Łódź WIOLETTA GNACIKOWSKA 04-03-2015

  gospodarczym . Zawsze kierowałem lub współkierowałem dużymi organizacjami gospodarczymi . Będę starał się przenieść te doświadczenia, kierując się racjonalnością, efektywnością i optymalizacją wydawania pieniędzy i zarządzania majątkiem - zapewniał Jabłoński. Pytany o dojazdy do pracy powiedział, że lubi spacerować, więc będzie pieszo przemieszczał się po centrum Łodzi. - A jeździć do pracy będę tak jak wszyscy mieszkańcy, dzieląc trudy i koszty związane z modernizacją dróg, która jest konieczna - mówił Ekonomista pracujący dotychczas w Centrum im. Adama Smitha został nowym wiceprezydentem Łodzi. Zapowiedział, że poświęci miastu "swoje doświadczenie gospodarcze i talent".

 • Drugie życie dworca

  strony lokalne GW - Lublin SŁAWOMIR SKOMRA 04-06-2011

  Na pomysł, żeby z niszczejącego Dworca Północnego utworzyć miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogłyby poznawać tajniki nauki, wpadli w 2009 r. doktorant UMCS Jacek Warda oraz członkowie Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Budynek przy ul. Gospodarczej powstał w 1972 roku głównie z myślą o robotnikach lubelskiej Fabryki Samochodów Ciężarowych, dojeżdżających do pracy z okolicznych miejscowości. Kiedyś pełen był sklepów, ale kiedy z Tatarów wyniósł się dworzec autobusowy Jest szansa na ożywienie dworca przy ul. Gospodarczej. Być może władze województwa zaangażują się w powstanie centrum nauki dla najmłodszych, tzw. Poznawalni

 • Dokonaliśmy cywilizacyjnego skoku

  [ OIV BL ] - BIELSKO-BIAŁA, CIESZYN, ŻYWIEC - REGION PRZYSZŁOŚCI ROZMAWIALI EWA FURTAK, MARCIN CZYŻEWSKI 30-11-2015

  , ile się w ostatnich latach zmieniło, już wspominałem. Czegóż chcieć więcej? Jak pan sobie wyobraża nasze miasto za 5 lat? - Bielsko-Biała już w tej chwili jest silnym ośrodkiem gospodarczym , a także regionalnym centrum kultury i sportu. Życzyłbym sobie, byśmy ten status w przyszłości utrzymali. Przy założeniu, że nasze miasto będzie się nadal rozwijać tak dynamicznie jak do tej pory i że będzie to w dalszym ciągu rozwój zrównoważony, są na to olbrzymie szanse. Chciałbym również, by w ciągu Nasze miasto już w tej chwili jest silnym ośrodkiem gospodarczym, a także regionalnym centrum kultury i sportu. Życzyłbym sobie, byśmy ten status w przyszłości utrzymali

 • Opolska gospodarka może się obronić

  [ DLO OP ] - Strony Lokalne Opole ROZMAWIAŁ SZCZEPAN WOJDYŁA 05-01-2015

  region gospodarczo może zmierzać w kolejnych latach? - Wyznacznikiem tego może być np. decyzja firmy IFM o budowie centrum badawczo-rozwojowego. To powinien być wzór dla innych firm. Musimy przestać polegać tylko na produkcji, a oprzeć się także na opracowywaniu nowych rozwiązań. To są zupełnie inne pieniądze i nowe możliwości. Ważna jest także dywersyfikacja produkcji oraz nastawienie na jej efektywność. Nasze firmy inwestują także za granicą, co jest bardzo dobrym trendem. To nie będą łatwe lata Rok 2014 nie był zły dla opolskiej gospodarki. - Z jednej strony samorządy obcinały budżety, ale z drugiej powstawały nowe zakłady - ocenia Sławomir Janecki, kierownik Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, działającego przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza partnerem dla pracodawców

  [ G6M KR ] - Gazeta Edukacyjna ROZMAWIAŁA BEATA BIALIK 18-05-2015

  ---------- ROZMOWA Z GRAŻYNĄ ŚLIWIŃSKĄ ---------- BEATA BIALIK: Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starające się o pracę za państwa pośrednictwem? GRAŻYNA ŚLIWIŃSKA: Centrum Karier nie jest jednostką pośrednictwa pracy, ale jednostką uczelni. Naszym głównym zadaniem jest współpraca z sektorem gospodarczym oraz przygotowanie studentów do rynku pracy. Oprócz ofert zatrudnienia zajmujemy się także doradztwem zawodowym i psychologicznym, organizujemy szkolenia, warsztaty i wykłady, z których - Dawniej inicjatywa współpracy z sektorem gospodarczym wychodziła od Centrum Karier, obecnie coraz częściej to firmy zabiegają o współpracę z nami - mówi Grażyna Śliwińska, kierownik Centrum Karier i Ośrodka Monitorowania Kadry Zawodowej AGH.

 • Dla Matki Polki

  Gazeta Wyborcza (amp. MKS) 11-08-1990

  Działalności gospodarczej nie zgłoszono w Izbie Skarbowej, więc przeprowadzi ona dodatkowo sprawę podatkową. Sekretarz generalny rady przekazał na tę działalność pieniądze wpłacane przez ofiarodawców na konto Centrum w 1966 r. (Zgromadzone dowody świadczą, że zostało dokonane przestępstwo - poinformowano w piątek na konferencji prasowej w Prokuraturze Wojewódzkiej w Łodzi. Mimo że zarzuty stawiane są wyłącznie byłemu sekretarzowi generalnemu Rady Obywatelskiej CZMP, nie ustalono jeszcze listy Przez trzy miesiące Prokuratura Wojewódzka w Łodzi zbierała materiały dowodowe przeciwko kierownictwu Rady Obywatelskiej Centrum Zdrowia Matki Półki. Zarzuca się mu przekroczenie uprawnień dysponowania majątkiem szpitala oraz prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej.

Polecane tematy

Inne artykuły

Nowy podział łupów
Przedwyborcza gorączka na Politechnice Białostockiej
W SKRÓCIE
Coś tu bardzo brzydko pachnie
Zjadani przez dziurę
Na Nowogrodzkiej nie zmienia się nic
Akurat, czyli poezja ska-kana w Radomiu
Szanta śledziowa
Armada w natarciu
Chłopak z Chomiczówki
Brak śladu TEŻ JEST ŚLADEM
Dziecięcy szpital w Oliwie skończył 30 lat
Stopy stoją
717 tys. zł pomocy
JAZZROCKOWA MUZYKA BISOWA
NIK sprawdzi małopolskich kolejarzy
Tej choroby brak na liście
Czas na hydrokraking
Zobacz tak wiele za tak niedużo
JAK TO ROBIĄ POLACY, CZYLI POMYSŁY NA EKONOMIĘ SPOŁECZNĄ
W Radiu Wrocław coraz głośniej o " dobrej zmianie"
TROPEM TOPU 0 41 249 83 03
Lecą liście
W SKRÓCIE
Z nowym sponsorem na Freskovitę
° W kolejce na prawo
Schowki w mieszkaniu
20 LAT MINĘŁO
Z GAZETĄ ZA DARMO
GLIWICE / Będą nowe parkingi
Abp Dziwisz w Częstochowie - tuż przed ingresem
Czujniki ruchu pomogą zabezpieczyć dom
Dworzec Główny (34)
Ręce? Będzie galareta
Tytaniczne zdjęcia
Promotor Polski
Żołnierze wyklęci, leśni bracia
Jadą kolarze
Bez łabędzi smutno
Petrow do końca sezonu w Koronie
Sprawdź, czy pamiętasz jeszcze ten film: Był sobie chłopiec
Po losowaniu LM: Radość w Kielcach i rozczarowanie w Płocku
Sami sobie
Wieści z kin
Jak powstała armia powstańcza?
Teraz już tylko nauka
Andrzej Iwan: W Widzewie muszą wierzyć w utrzymanie
Matura z francuskiego
RYNEK AKCJI - NOTOWANIA CIĄGŁE 19.10
Gwiazdy już w drodze na festiwal
Związkowcy: Zapomnieli o węglu
Dados na "niebiesko"
Gotowi na inwestora
Stępień show
Walizka BB i czapka generała
na dobre i na złe
OSIEDLE ZAPRASZA
Przykra prawda o drużynie: nic już nie wygramy
SALONOWY ŚWIĄTEK
Stówka za brak pasów