Inne tagi

ceny emisyjne

(znalezionych: 2910 )

 • [Cena emisyjna obligacji...]

  Gazeta Wyborcza psk, PAP 18-04-1998

  Cena emisyjna obligacji czwartej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej z terminem wykupu 6 maja 2001 r. wyniesie 98,5 zł - ogłosiło wczoraj Ministerstwo Finansów. Na 90,1 zł ustaliło Ministerstwo Finansów cenę rocznych obligacji indeksowanych z terminem wykupu 1 czerwca 1999 r. Publiczna subskrypcja obligacji odbędzie się od 23 kwietnia do 6 maja. Cena emisyjna obligacji czwartej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej z terminem wykupu 6 maja 2001 r. wyniesie 98,5 zł - ogłosiło wczoraj Ministerstwo Finansów. Na 90,1

 • Pracownicze oceny ceny emisyjnej

  Gazeta Wyborcza TOP 08-12-1998

  Kilka ostatnich debiutów naraziło na stratę inwestorów, którzy niedokładnie przeczytali prospekt emisyjny , gdzie podaż tańszych akcji pracowniczych wymieniana jest obowiązkowo jako czynnik ryzyka. Coraz częściej na giełdę wchodzą spółki bez nowych emisji. Duzi udziałowcy sprzedają ich akcje w ofertach publicznych, aby na tym zarobić oraz uzyskać rozproszenie akcjonariatu potrzebne do wprowadzenia firmy np. na rynek podstawowy czy równoległy. Jednak ceny emisyjne takich ofert nie powinny być Kilka ostatnich debiutów naraziło na stratę inwestorów, którzy niedokładnie przeczytali prospekt emisyjny , gdzie podaż tańszych akcji pracowniczych wymieniana jest obowiązkowo jako czynnik ryzyka.

 • Na zachętę upust od ceny emisyjnej

  Gazeta Wyborcza TOP 19-06-2001

  akcji, mogą zainwestować w Zakłady Azotowe "Puławy", które będą sprzedawane na początku lipca. Skarb państwa zapewnia drobnym graczom upust od ceny emisyjnej . Ostatni raz uczynił tak w październiku zeszłego roku, gdy sprzedawał kolejny pakiet Pekao SA. Wtedy drobni inwestorzy - w zależności od terminu złożenia zapisu - płacili o 10 lub 5 proc. poniżej ceny emisyjnej . W wypadku Puław wysokość upustu nie została jeszcze określona. Jeśli skarb państwa nadal będzie prywatyzować firmy, gwarantując akcji, mogą zainwestować w Zakłady Azotowe "Puławy", które będą sprzedawane na początku lipca. Skarb państwa zapewnia drobnym graczom upust od ceny emisyjnej . Ostatni raz uczynił tak w październ

 • Rząd zatwierdził podniesienie podatków od paliw

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ANDRZEJ KUBLIK 21-03-2018

  Potwierdziły się zapowiedzi "Wyborczej". We wtorek rząd zatwierdził projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach, która przewiduje wprowadzenie opłaty emisyjnej doliczanej do cen paliw. Stawka opłaty wyniesie 8 gr od litra benzyny i oleju napędowego, a wraz z podatkiem VAT podbije to ceny tych paliw o ponad 10 gr na litrze. Opłata nie będzie doliczana do ceny autogazu. Dlaczego? Ministerstwo Energii, które przygotowało projekt nowelizacji, tego nie wyjaśniło. - Jeżeli w mieście takim jak Wprowadzana przez rząd opłata emisyjna dołoży ponad 10 gr do ceny detalicznej litra benzyny i oleju napędowego.

 • Podatkowy haracz i wysokie marże na stacjach

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ANDRZEJ KUBLIK 07-02-2019

  oktanów kosztował przeciętnie 4,77 zł. Z tego koszty netto paliwa z rafinerii wynosiły jedynie 1,75 zł, czyli 37 proc. ceny detalicznej litra benzyny. Natomiast podatki i inne daniny ściągane przez państwo, w tym opłata emisyjna , wynosiły 2,65 zł - czyli 55 proc. ceny detalicznej litra benzyny 95. Podobnie jest z olejem napędowym. Według POPiHN w styczniu cena detaliczna litra paliwa do silników Diesla wynosiła przeciętnie 5,03 zł. Z tego koszt netto tego paliwa wynosił 2,29 zł (45 proc. ceny Po wprowadzeniu od stycznia nowej opłaty emisyjnej w cenie detalicznych paliw podatki stanowią więcej niż koszt samego paliwa.

 • OT Logistics na GPW

  [ DLO SZ ] - Strony Lokalne Szczecin TOMASZ MACIEJEWSKI 19-07-2013

  Jestem szczęśliwy, że w tak trudnych czasach udało się zadebiutować - mówił Piotr Chajderowski, prezes spółki. Chajderowski "zadzwonił" na otwarcie czwartkowej sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To tradycja, która zawsze towarzyszy giełdowym debiutom. Chwilę po godz. 10 wyświetliło się pierwsze notowanie spółki opatrzonej skrótem "OTLOG". Kurs otwarcia: 186,2 zł, tj. 7 proc. poniżej ceny emisyjnej . - Na razie jest minus, ale to bardzo ważny moment - skomentował prowadzący giełdową Cena akcji OT Logistics SA wyświetliła się "na czerwono" (minimalnie poniżej ceny emisyjnej, która wynosiła 200 zł), ale w czwartek niemal wszystkie notowania na GPW były w tym kolorze. Szczeciński "tygrys logistyczny" zadebiutował na giełdzie

 • Mostostal 13. na Giełdzie

  Gazeta Wyborcza Tomasz ŚWIDEREK 29-05-1992

  dalsze losy tego papieru, skoro obroty nim są tak małe. Bohaterem sesji był jednak Mostostal. Obroty jego akcjami stanowiły prawie czwartą część łącznych obrotów giełdy. - Spodziewałem się, że kurs naszych akcji będzie niższy od ceny emisyjnej - powiedział dyrektor Mostostalu Michał Skipietrow. -W końcu niewiele czasu minęło od emisji, podczas której dużo osób kupiło akcje za obligacje, (czyli z 20 proc. zniżką). Oni i posiadacze akcji preferencyjnych mogli chcieć szybko zrealizować zyski - mówił ze Mostostal nie ożywił warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, ale jego debiut wypadł całkiem nieźle. Akcje tej spółki kosztowały 180 tys. zł, czyli tyle ile wynosiła cena emisyjna w marcu. Po raz kolejny podaż akcji Ireny znacznie przewyższała popyt i zastosowano redukcję sprzedaży.

 • Fundusze Euro 2012 schodzą z boiska

  Gazeta Wyborcza IRENEUSZ SUDAK 20-08-2011

  browar Carlsberg. Jest to jednak fundusz zamknięty, co znaczy, że pieniądze można było lokować w nim tylko na starcie, czyli pod koniec 2007 roku. Teraz certyfikaty KBC Polska 2012 FIZ można odkupić jedynie na giełdzie. Nie ma na nie jednak wielu chętnych, bo cena jednostki uczestnictwa od czerwca 2008 r. utrzymuje się poniżej ceny emisyjnej . - Problem z funduszami sprzedawanymi z etykietką "Euro 2012" w dużej mierze polegał na tym, że klientom oferowano atrakcyjnie wyglądający produkt pod chwytliwym Euro 2012 było okazją dla towarzystw funduszy inwestycyjnych do stworzenia specjalnych produktów, które miały zarabiać na akcjach spółek, które budują infrastrukturę i zarabiają na organizacji mistrzostw. Na niespełna rok przed turniejem działa tylko jeden z trzech funduszy 2012, a jego wycena jest poniżej ceny emisyjnej

 • WYNIKI SESJI GIEŁDOWEJ

  Gazeta Wyborcza Wojciech JANKOWSKI Autor jest maklerem Banku Gdańskiego 27-05-1992

  Dalszy obrót akcjami sprywatyzowanych przedsiębiorstw odbywa się na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, według cen ustalanych na każdej sesji giełdowej, czyli tzw. kursów akcji. Na giełdzie warszawskiej transakcje zawiera się nieco inaczej niż na giełdach światowych. Na świecie ceny akcji mogą zmieniać się wielokrotnie w ciągu jednego dnia, a inwestor może podejmować decyzje kupna lub sprzedaży akcji w czasie sesji. Są to tzw. notowania ciągłe. W Polsce zlecenia kupna i sprzedaży Spółki, emitując swe akcje, ustalają ich cenę nominalną. Jest ona stała i powstaje z podzielenia kapitału akcyjnego spółki przez liczbę emitowanych akcji. Akcje na rynku pierwotnym sprzedawane są po tzw. cenie emisyjnej. Tak samo jest z akcjami prywatyzowanych przedsiębiorstw sprzedawanych przez skarb państwa. Cena emisyjna akcji odzwierciedla wartość majątku spółki.

 • KTO BĘDZIE PROSPEROWAŁ?

  Gazeta Wyborcza Julian DASZKOWSKI, Zakład Nauk Zarządzania Polskiej Akademii Nauk 04-02-1991

  Żadna z powyższych informacji sama w sobie nie odstrasza. Emitowanie akcji po cenie wyższej od wartości nominalnej jest zgodne z prawem i ma gospodarcze uzasadnienie. Niski poziom zysku netto w początkowym okresie działania przedsiębiorstwa jest zupełnie normalny. Nie ma też ani prawnego obowiązku, ani nawet zwyczaju publicznego oferowania całej emisji akcji. Tym niemniej jednak prospekt - po skonfrontowaniu ze statutem Prosper Banku SA - powinien wzbudzić nieufność potencjalnych akcjonariuszy Zaniepokojenie budzą trzy informacje: cena emisyjna akcji dziesięciokrotnie przekracza ich wartość nominalną, zysk netto wykazany w bilansie za niecałe pięć miesięcy jest raczej niski, tylko część akcji zaoferowano w publicznej subskrypcji.

 • Udany debiut Wedla

  Gazeta Wyborcza Przemysław Puch 27-11-1991

  . 3 mld zł. Cena podawana na zleceniach wahała się od 65 do 300 tyś. zł. ..Decydujący wpływ na tak wysoką cenę akcji Wedla miała marka Wedla i firmy PepsiCo, która ma 40 proc. udziałów w spółce - powiedział nam Piotr Borowski z Banku Staropolskiego. - PepsiCo jest znana na świecie i robi dobrą atmosferę wokół Wedla. Do tego dochodzi dobra kondycja finansowa spółki. Sądzę, że inwestorzy raczej będą trzymać akcje niż próbować za kilka tygodni realizować zyski. Jest to idealna sytuacja do stabilnego Akcje Wedla, które we wtorek po raz pierwszy byty notowane na warszawskiej giełdzie sprzedawano za 180 tyś. zł, czyli o 50 tyś. zł drożej od ceny emisyjnej. Wzrosły również notowania Exbudu. Pozostałe akcje poszły po raz kolejny w dół.

 • Kto zechce "Irenę"

  Gazeta Wyborcza Paweł Wujec 30-01-1992

  czynników ryzyka, które mogą spowodować spadek kursu akcji "Ireny", zaliczyć należy m.in. ograniczenia energetyczne (np. ostatnia podwyżka cen gazu i ograniczenia w jego dostawach), a także niedoskonały marketing i zbyt wyrobów. Zdaniem Tomasza Adamskiego, maklera PeKaO SA., jednego z najlepszych specjalistów na warszawskiej giełdzie, wyniki sprzedaży akcji w pierwotnej emisji pokazały, że "Irena" nie cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Obrót jej akcjami na giełdzie będzie prawdopodobnie Dzisiaj na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych zadebiutują akcje Inowrocławskiej Huty Szkła Gospodarczego "Irena" 8.A. Prezes firmy sadzi, że pierwszy kurs "Ireny" na giełdzie zbliżony będzie do ceny emisyjnej (120 tys. zł). Maklerzy spodziewają się bardzo niskich obrotów udziałami spółki - cen akcji nie potrafią przewidzieć.

 • Kalendarz finansowy

  Gazeta Wyborcza [-] 01-09-1998

  1 września - rozpoczęcie sprzedaży indeksowanych rocznych obligacji. Wartość nominalna obligacji to 100 zł, a cena emisyjna - 93 zł 7 września - początek zapisów na 700 tys. akcji Miteksu. Minimalna cena emisyjna to 7 zł za akcję (koniec zapisów: 11 września) 8 września - początek zapisów na 1,7 mln akcji Zakładów Mięsnych "Jarosław". Potrwają do 11 września. Cena emisyjna zostanie ustalona w przedziale 17-23 zł 1 września - rozpoczęcie sprzedaży indeksowanych rocznych obligacji. Wartość nominalna obligacji to 100 zł, a cena emisyjna - 93 zł 7 września - początek zapisów na 700 tys. akcji Miteksu. Minima

 • Warta mniej warta

  O FINANSACH, dodatek do GW Poznań [-] 04-11-1994

  Jak się szacuje - obniżka ceny emisyjnej akcji Warty SA z 800 tys. zł do 600 tys. zł oznacza rezygnację firmy z potencjalnych wpływów rzędu 200 mld zł. Jak się szacuje - obniżka ceny emisyjnej akcji Warty SA z 800 tys. zł do 600 tys. zł oznacza rezygnację firmy z potencjalnych wpływów rzędu 200 mld zł.

 • Drogie Górażdże

  Gazeta Wyborcza kob 01-06-1995

  Według nadal nieoficjalnych informacji cena emisyjna akcji Górażdży wyniesie 30,5 zł - o ponad połowę więcej od ceny minimalnej (20 zł). Gwałtowną zwyżkę ceny wywołały zamówienia z wysokimi limitami złożone w ostatnich godzinach zapisów przez inwestorów zagranicznych. Według nadal nieoficjalnych informacji cena emisyjna akcji Górażdży wyniesie 30,5 zł - o ponad połowę więcej od ceny minimalnej (20 zł). Gwałtowną zwyżkę ceny wywołały zamówienia z wysokimi l

 • Miedź cenę

  Gazeta Wyborcza [-] 28-06-1997

  Cena emisyjna akcji KGHM Polska Miedź dla drobnych inwestorów wynosi 19 zł, a minimalna cena dla większych inwestorów 19,50 zł - ogłosiło wczoraj Ministerstwo Skarbu. Zapisy na "miedziane akcje" zaczynają się w poniedziałek. Szczegóły - s. 22. Cena emisyjna akcji KGHM Polska Miedź dla drobnych inwestorów wynosi 19 zł, a minimalna cena dla większych inwestorów 19,50 zł - ogłosiło wczoraj Ministerstwo Skarbu. Zapisy na "miedziane akcje

 • 29 zł za BOŚ

  Gazeta Wyborcza Strojk 19-10-1996

  Rada Nadzorcza banku ustaliła cenę emisyjną nowych akcji banku na najwyższym dopuszczonym przez prospekt emisyjny poziomie, czyli 29 zł. Zapisy na 1,2 mln akcji rozpoczynają się w poniedziałek i potrwają do końca miesiąca. Mimo wysokiej ceny emisyjnej podstawowe wskaźniki giełdowe akcji banku prezentują się nadal korzystnie. Wskaźnik ceny do zysku wynosi 7,3 wobec średniej dla giełdowych banków 9,9. Wskaźnik cena do wartości księgowej to ok. 1,3 wobec średniej dla banków 2,23. Rada Nadzorcza banku ustaliła cenę emisyjną nowych akcji banku na najwyższym dopuszczonym przez prospekt emisyjny poziomie, czyli 29 zł. Zapisy na 1,2 mln akcji rozpoczynają się w poniedziałek i po

 • KALENDARZ FINANSOWY

  Gazeta Wyborcza [-] 25-08-1998

  1 września - rozpoczęcie sprzedaży indeksowanych rocznych obligacji. Wartość nominalna obligacji to 100 zł, a cena emisyjna - 93 zł. 7 września - początek zapisów na 6 mln akcji spółki Miro-Mark po cenie 1,7 zł za sztukę (potrwają do 9 września). * Początek zapisów na 700 tys. akcji Miteksu. Minimalna cena emisyjna to 7 zł za akcję (koniec zapisów: 11 września). 8 września - początek zapisów na 1,7 mln akcji Zakładów Mięsnych Jarosław. Potrwają do 11 września. 1 września - rozpoczęcie sprzedaży indeksowanych rocznych obligacji. Wartość nominalna obligacji to 100 zł, a cena emisyjna - 93 zł. 7 września - początek zapisów na 6 mln akcji spółki Miro-Mark

 • Dzień po dniu

  Gazeta Wyborcza (kob) 27-07-1994

  (A) O czym inwestorzy giełdowi pamiętać powinni: Jutro: * na rynku równoległym zadebiutuje KrakChemia. Do obrotu giełdowego dopuszczono 236 tys. 700 akcji, których cena emisyjna wyniosła 800 tys. zł. (A) O czym inwestorzy giełdowi pamiętać powinni: Jutro: * na rynku równoległym zadebiutuje KrakChemia. Do obrotu giełdowego dopuszczono 236 tys. 700 akcji, których cena emisyjna wyniosła 800 tys.

 • Budimex

  Gazeta Wyborcza [-] 21-02-1995

  (A) Spółka oficjalnie potwierdziła, że inwestorzy kupili 400 tys. 285 akcji po cenie emisyjnej 7 zł. Zgodnie z umowami gwarancyjnymi 1,5 mln akcji wykupiły Pekao SA (786 tys.), Bank Handlowy (357 tys.) i Polski Bank Rozwoju (357 tys.). (A) Spółka oficjalnie potwierdziła, że inwestorzy kupili 400 tys. 285 akcji po cenie emisyjnej 7 zł. Zgodnie z umowami gwarancyjnymi 1,5 mln akcji wykupiły Pekao SA (786 tys.), Bank Handlowy (357

Polecane tematy

Inne artykuły

Obwodnica jak tor przeszkód
Uważaj na objazdy
KRÓTKO // Szkolne ABC / Dyrektorski kontredans
NA TO WARTO
Oddolny ruch helsiński
Grzegorzewska z szansą na Nike
Podpisy przeciwko Kocyłowskiemu
Trio w podróży
ZŁODZIEJU, ODDAJ MATOŁKA!
Złota bramka Ivanovskiego
Juwenalia czas zacząć
Opowieść wigilijna
JAK GRAJĄ BENIAMINKI?
Lotos Trefl Gdańsk dwa sety od fazy play-off
NAGRODA MEDIÓW
Klimart już niezagrożony
Walka wyborcza czy z rakiem?
Czerwony cień
Juliusz Machulski. Próbowałem mieć Facebooka przez tydzień
Na ratunek Dzwoneczkowi
Będzie studium
Cracovia będzie miała takie stroje jak Inter Mediolan
BRAWURA I KRZYWDA DZIECKA
Holandia. Polacy skazani za podkładanie bomb
UKARANA ZA DOBRE SERCE
EROICA
Pogoń świętuje 63. urodziny
Kopciuszek z wysp
Contra legem
Nagrody Off Plus Camery
Niweliński bada japoński skarb narodowy
Czekają na reprezentantów
Szpital jak malowany
Obce boisko? Nie ma mowy!
Ceny nieruchomości poszły ostro w górę
ROSJA. Odwołanie abp. Kondrusiewicza?
Ojamaa: Legia jest ambitna
ul. Warszawska, godz. 7.35
Zmiany w TVB
Nie Zamykać oddziałów!
Powtórka z chemii
To ostatnia wieżyczka
CO, GDZIE, KIEDY
Husajn w Ratuszu
BYŁO, JEST, BĘDZIE
NA STADIONIE
PAH buduje studnie i ujęcia wody
Nie znieważono Komorowskiego
Kupowali, nie płacili
POLECAMY PŁYTY
Kara za grę
PODNIEBNE AMBICJE
Kontrole pod specjalnym nadzorem
ZAPOWIEDZI. SOBOTA ZAPOWIEDZI. NIEDZIELA
ZAPROSZENIE
Stracił, co zarobił
Czy obrona kobiety jest obroną konieczną
Koronawirus w komendzie
Endosonograf jest już na Zaspie
Ryzyko kosztuje