Inne tagi

chłonnej gliny

(znalezionych: 13 )

 • Olśniewająco piękne wiersze

  Gazeta Wyborcza MAREK BIEŃCZYK 17-06-1999

  półżywa". Jak niemal zawsze u Rymkiewicza wiele tu wierszy melancholijnych, wiele umierania i śmierci, wiele rozpadu i nieco zmartwych-wstania, wiele ziemskiej, chłonnej gliny , która w tym samym wierszu rymuje się raz z Schuberta Andantino, a raz z olszyną. Coraz u Rymkiewicza częściej wiersze prowadzą nas w ogród (ten jeden - w Milanówku); jesteśmy między progiem domu a skrajem lasu i to tutejszym kotom, ślimakom i jeżom, tutejszym kawkom, gawronom i wróbelkom, tutejszym leszczynom, dębom i półżywa". Jak niemal zawsze u Rymkiewicza wiele tu wierszy melancholijnych, wiele umierania i śmierci, wiele rozpadu i nieco zmartwych-wstania, wiele ziemskiej, chłonnej gliny , która w tym samym

 • Sposoby na odwodnienie działki

  [ TDN BY ] - Gazeta Dom - Bydgoszcz KRZYSZTOF TRACZYŃSKI 03-07-2013

  Ładny Dom Aby skutecznie pozbyć się wody opadowej zalegającej po deszczu na działce, można ją odprowadzić do studni chłonnej lub zbiornika retencyjnego. Innym sposobem jest magazynowanie jej w podziemnych zbiornikach lub skrzynkach rozsączających. Odprowadzenie wody do studni chłonnej Odprowadzenie wody do studni chłonnej Studnie chłonne dobrze sprawdzają się w gruntach przepuszczalnych. Ich wydajność poprawia ułożona na dnie warstwa filtracyjna ze żwiru. Pojemność studni trzeba odpowiednio Co zrobić, gdy po ulewnych deszczach działka zamienia się w bajoro, a w piwnicy domu pojawia się woda?

 • Woda w rynnę, ścianom lżej

  [ TDN KA ] - Gazeta Dom - Katowice ANNA OLSZEWSKA-KRYSZTOFIAK 26-06-2013

  kanalizacji lub studni chłonnej zbierającej i rozsączającej wodę. Przechwytywaną przez odwodnienia deszczówkę można rozprowadzić po działce - jak najdalej od domu. Takie prace da się wykonać samodzielnie, ale sposób, w jaki to zrobimy, zależy głównie od rodzaju gruntu na działce. Wodę z terenów słabo przepuszczalnych (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) trzeba odprowadzić w ich głębszą warstwę. W tym celu rurę spustową łączy się z rurą drenażową za pomocą kolanka i wpustu podwórzowego. Pierwszy jej kanalizacji lub studni chłonnej zbierającej i rozsączającej wodę. Przechwytywaną przez odwodnienia deszczówkę można rozprowadzić po działce - jak najdalej od domu. Takie prace da się wykonać samod

 • Sposoby na odwodnienie działki

  [ TDN OL ] - Gazeta Dom - Olsztyn KRZYSZTOF TRACZYŃSKI, ŁADNY DOM 03-07-2013

  Aby skutecznie pozbyć się wody opadowej zalegającej po deszczu na działce, można ją odprowadzić do studni chłonnej lub zbiornika retencyjnego. Innym sposobem jest magazynowanie jej w podziemnych zbiornikach lub skrzynkach rozsączających. Odprowadzenie wody do studni chłonnej Studnie chłonne dobrze sprawdzają się w gruntach przepuszczalnych. Ich wydajność poprawia ułożona na dnie warstwa filtracyjna ze żwiru. Pojemność studni trzeba odpowiednio zaprojektować. Dobiera się ją do ilości wody Co zrobić, gdy po ulewnych deszczach działka zamienia się w bajoro, a w piwnicy domu pojawia się woda?

 • Sposoby na odwodnienie działki

  [ TDN SZ ] - Gazeta Dom - Szczecin KRZYSZTOF TRACZYŃSKI, ŁADNY DOM 03-07-2013

  Aby skutecznie pozbyć się wody opadowej zalegającej po deszczu na działce, można ją odprowadzić do studni chłonnej lub zbiornika retencyjnego. Innym sposobem jest magazynowanie jej w podziemnych zbiornikach lub skrzynkach rozsączających. Odprowadzenie wody do studni chłonnej Studnie chłonne dobrze sprawdzają się w gruntach przepuszczalnych. Ich wydajność poprawia ułożona na dnie warstwa filtracyjna ze żwiru. Pojemność studni trzeba odpowiednio zaprojektować. Dobiera się ją do ilości wody Co zrobić, gdy po ulewnych deszczach działka zamienia się w bajoro, a w piwnicy domu pojawia się woda?

 • Odprowadzanie wody deszczowej

  [ TDN PO ] - Wyborcza Dom - Poznań ANETA DEMIANOWICZ 10-08-2016

  od fundamentów i ścian domu. Rurę o długości około 3 m podłącza się bezpośrednio do kolanka kończącego rurę spustową i kieruje na niewielki skalniak lub do studzienki chłonnej . Uwaga! Aby dodatkowa rura nie obciążała pionowych rur, musi być wsparta na podpórkach; kierując wodę do kształtek betonowych; układa się z nich korytko, którym woda deszczowa spływa do znajdującej się na jego zakończeniu studni chłonnej . Grunty słaboprzepuszczalne, na przykład piaski gliniaste lub gliny piaszczyste. Wodę z Możliwości odprowadzenia wody z dachu tak, by nie zawilgacała ścian i fundamentów, jest sporo. Wybór w dużym stopniu zależy od rodzaju gruntu na działce.

 • Sposoby na odwodnienie działki

  [ TDN WA ] - Gazeta Dom - Warszawa KRZYSZTOF TRACZYŃSKI, ŁADNY DOM 03-07-2013

  Aby skutecznie pozbyć się wody opadowej zalegającej po deszczu na działce, można ją odprowadzić do studni chłonnej lub zbiornika retencyjnego. Innym sposobem jest magazynowanie jej w podziemnych zbiornikach lub skrzynkach rozsączających. Odprowadzenie wody do studni chłonnej Odprowadzenie wody do studni chłonnej Studnie chłonne dobrze sprawdzają się w gruntach przepuszczalnych. Ich wydajność poprawia ułożona na dnie warstwa filtracyjna ze żwiru. Pojemność studni trzeba odpowiednio zaprojektować Co zrobić, gdy po ulewnych deszczach działka zamienia się w bajoro, a w piwnicy domu pojawia się woda?

 • Bo wójt naruszył uchwałę, Jeszcze o budowie osiedla Eden

  GW Zielona Góra JAROSŁAW GNIAZDOWSKI, URSZULA ZAMIATAŁA 27-11-2006

  energetycznymi. W niedługim czasie powstanie tam też kanalizacja sanitarna. Każde z tych robót wymagają prac budowlanych. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że podłoże drogi w przeważającej części składa się z gliny . Pomimo zatem istniejącej w najniższym punkcie drogi studni chłonnej , po ulewnych deszczach tworzą się na drodze zastoiska wodne. Staramy się jakoś temu przeciwdziałać, dlatego też prowadzone są prace nad modernizacją istniejącego odwodnienia, które zostaną ukończone do połowy grudnia tego roku energetycznymi. W niedługim czasie powstanie tam też kanalizacja sanitarna. Każde z tych robót wymagają prac budowlanych. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że podłoże drogi w przeważającej części

 • Rynnami do ziemi

  DOM, dodatek do Gazety Wyborczej ANNA OLSZEWSKA-KRYSZTOFIAK, ŁADNY DOM 20-08-2008

  przepuszczalnych (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) trzeba odprowadzić w ich głębszą warstwę. W tym celu rurę spustową łączy się z rurą drenażową za pomocą kolanka i wpustu podwórzowego. Pierwszy jej odcinek (o długości ok. 1 m) powinien być wykonany z rury pełnej, dalej układa się już perforowaną (rozsączającą), którą można wykonać też z nawierconej rury spustowej lub kanalizacyjnej. Jej długość zależy od ilości odprowadzanej wody. Im większy dach, tym dłuższy powinien być element rozsączający. Może się przepuszczalnych (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) trzeba odprowadzić w ich głębszą warstwę. W tym celu rurę spustową łączy się z rurą drenażową za pomocą kolanka i wpustu podwórzowego. Pierws

 • Zdrowa izolacja

  DOM, dodatek do GW Rzeszów 17-07-2002

  materiałów budowlanych są ich właściwości ekologiczne. Dlatego swoisty renesans na polskim rynku przeżywa keramzyt, całkowicie pozbawiony dodatków chemicznych i ulepszaczy. Materiał ten to nic innego, jak mechanicznie uplastyczniona, rozdrobniona i wypalona glina . Przy produkcji keramzytu nie powstają żadne odpady, a jedynie para wodna, uwolniona przy wypalaniu gliny w temperaturze 1200°C. Kruszywo to, zarówno w postaci wyprodukowanych na jego bazie pustaków czy izolacji zachowuje się podobnie jak materiałów budowlanych są ich właściwości ekologiczne. Dlatego swoisty renesans na polskim rynku przeżywa keramzyt, całkowicie pozbawiony dodatków chemicznych i ulepszaczy. Materiał ten to nic inneg

 • Ciepły zastrzyk

  DOM, dodatek do Gazety Wyborczej ANNA GRUNWALD, "ŁADNY DOM" 23-08-2000

  się tynku, powłok malarskich i kruszenia cegły. Nawet staranne naprawienie uszkodzonej izolacji jedynie ograniczy napływ wilgoci i nowych porcji soli. Nagromadzona sól nadal będzie powodowała powyższe niekorzystne zjawiska.Tynki i kompresy W murach skażonych powierzchniowo, odsalanie może być przeprowadzone np. za pomocą kompresów z gliny , pulpy celulozowej lub minerałów ilastych zawierających dużą ilość czystej wody. Stosuje się też tynki kompresowe w postaci lekkich, porowatych zapraw wapiennych się tynku, powłok malarskich i kruszenia cegły. Nawet staranne naprawienie uszkodzonej izolacji jedynie ograniczy napływ wilgoci i nowych porcji soli. Nagromadzona sól nadal będzie powodowała powyżs

 • Fundamenty. ABC dobrego domu

  Gazeta Dom - Białystok CEZARY JANKOWSKI, KATARZYNA WANGIN 20-01-2010

  osiadanie ustaje po zakończeniu budowy. Spoiste, słabo przepuszczalne (np. gliny , iły) łatwo się zawilgacają, wskutek czego pęcznieją i wypychają budynek w górę. Są gruntami wysadzinowymi - czyli zwiększają objętość po zamarznięciu zawartej w nich wody. Osiadanie gruntów spoistych jest długotrwałe (nawet do kilku lat) i polega na wypieraniu zawartej w nich wody; może być nierównomierne. Grunty organiczne (np. torfy i namuły) również są złym podłożem pod fundamenty. Po pierwsze, znacznie się Od ich sztywności, wytrzymałości i trwałości zależą bezpieczeństwo oraz stabilność każdego domu. Dostosowane do miejscowych warunków gruntowych, powinny go chronić przede wszystkim przed skutkami nierównomiernego osiadania

 • Fundamenty

  ?adny Dom OPRACOWANIE ANNA GRUNWALD, MONIKA KARDA, GRAŻYNA RUDOLF, WIESŁAW RUDOLF 01-01-2006

  rozpoznanych warunkach gruntowo-wodnych, a także takim, których fundamenty źle zaprojektowano lub wykonano. Pod ciężarem budynku osiada każdy grunt: sypki (piaski) - odkształca się nie dłużej niż kilka miesięcy po wybudowaniu domu; spoisty ( gliny , iły) - odkształca się wyraźnie przez pięć lat, ale dalsze osiadanie może trwać nawet kilka dziesięcioleci. Ponieważ nie ma żadnego prostego przepisu, który pozwoliłby rozróżnić niebezpieczne rysy w budynku od "bezpiecznych", jeśli się pojawią, trzeba przede rozpoznanych warunkach gruntowo-wodnych, a także takim, których fundamenty źle zaprojektowano lub wykonano. Pod ciężarem budynku osiada każdy grunt: sypki (piaski) - odkształca się nie dłużej niż k

Polecane tematy

Inne artykuły

Liga ważniejsza
Polski Cukier/SIDEn z nadzieją na przyszłość
ZAKUPOWA GORĄCZKA
ZNAK DROGOWY WPROWADZAŁ KIEROWCÓW W BŁĄD
Czekanie na wynik
KENIA
Rosja żałuje i nie pomoże
Nie zamrażać problemu Kosowa
SPORT W SKRÓCIE
Bonifacy pokochał Beti
Soczi - Olimpiada Władimirowna
Władysław Bartoszewski zostanie sopocianinem
Ikea wejdzie do ogródków
9 zasad prawidłowego odżywiania i tajemnic skutecznego odchudzania
*chip, chip, halo
RADOMIANIE ŚWIĘTOWALI DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Uczelnie otwarte dla studentów 60+
Obrona wartości za murami
Zakazu ruchu "elek" nie będzie
Buta i ostatni sukces
Wypijmy za błędy na górze Owoc nabąbany
Przewodnik po starożytności
Druga liga?!
Apartament
Żabie udka i polskie Hollywood
KRÓTKO O SPORCIE
Łokciem W Twarz
Zaproszenie od Rosasportu
Jak żyć z drogą ropą
Dlaczego zjedzenie obiadu jest niemożliwe?
ZAPROSZENIA
DVD NOWOŚCI POLECA BARTOSZ WĘGLARCZYK
Nie dostali wiz
Powrót renacjonalizacji
MOIM ZDANIEM
Komu apteki
Kontroler incognito
Zbuduje nową drużynę
W KWIETNIU OGLĄDALIŚMY TELEWIZJĘ
MRÓZ, JAGA I KONONOWICZ
Złamane Aluminium Tabela
Płocczanie omijają Egipt - boją się zamieszek
Orliński. Słownik z nowego świata
Noclegi na każdą kieszeń
Miasto sportu bez wydziału sportu
Oświadczenie
Drobnjak: Kocham presję
USZATEK, COLARGOL I RESZTA
Grudzień ?70 od nowa
ZWIERZAKI
Ile jest szlaków?
Karta u sąsiada
Nauczycielom zostaje 37 proc.
Nie ma emigracji do Chile
Uwaga! Roboty drogowe przy zjeździe na Sobótkę
Szkice, plamy I Bałagan Kresek
[bez tytu?‚u]
Hanna Banaszak
ZAPOWIEDZI. DZIŚ
Derby bez układów