Inne tagi

chrześcijaństwa wschodniego

(znalezionych: 957 )

 • DZIŚ

  GW Poznań SW 16-10-2001

  ROZMOWY O IKONACH. Dyskusja "Tożsamość Europy w dialogu wschodniej i zachodniej tradycji chrześcijaństwa " będzie towarzyszyć wystawie ikon Atanasa Kameszewa w galerii ABC przy ul. Wronieckiej 17. Wezmą w niej udział teolodzy katoliccy i prawosławni, naukowcy oraz ikonografowie. Początek o godz. 17. ROZMOWY O IKONACH. Dyskusja "Tożsamość Europy w dialogu wschodniej i zachodniej tradycji chrześcijaństwa " będzie towarzyszyć wystawie ikon Atanasa Kameszewa w galerii ABC przy ul. Wronieckiej 17

 • Kościół z przodu i z tyłu

  Gazeta Wyborcza JAN TURNAU 13-12-1999

  Kościoła rzymskokatolickiego. Otwieram potężne tomiszcze i czytam o chrześcijaństwie bizantyjskim, o innych Kościołach wschodnich , aż do strony 489! Potem trochę o Zachodzie pod zgrabnym tytułem "Od Grzegorza Wielkiego do Pepina Krótkiego", i dalej o chrystianizacji obopólnie czynionej ludów północnej i wschodniej Europy. Vivat Oecumenia!"Historia chrześcijaństwa . Religia, kultura, polityka. Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054", Wydawnictwo Krupski Kościoła rzymskokatolickiego. Otwieram potężne tomiszcze i czytam o chrześcijaństwie bizantyjskim, o innych Kościołach wschodnich , aż do strony 489! Potem trochę o Zachodzie pod zgrabnym tytułem "

 • ŚPIEW I MODLITWA

  [ DLO ZI ] - Strony Lokalne Zielona Góra DARIUSZ BARAŃSKI 17-08-2018

  Partes to unikalne w zachodniej Polsce przedsięwzięcie, które na podłożu głębi duchowości wschodniego chrześcijaństwa przybliża historię i dziedzictwo słowiańskich śpiewów liturgicznych. Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego Partes tworzą profesjonalni wokaliści wykonujący obok partii zespołowych również partie solowe. W repertuarze mają najlepsze z istniejących opracowań dawnych monodii. "Ut unum sint" - Męski Kameralny Zespół Śpiewu Cerkiewnego Partes. Koncert Letnich Spotkań Kameralnych W kolejny muzyczny czwartek w Drezdenku koncert wyjątkowy. Również dlatego, że artyści używają "jedynego instrumentu, stworzonego osobiście ręką samego Boga - ludzkiego głosu". Wystąpi zespół muzyki cerkiewnej Partes.

 • Święto Jordanu

  GW Lublin PS 18-01-2003

  Na wigilię Święta Jordanu zaprasza dzisiaj parafia greckokatolicka w Lublinie. Uroczystość zamyka cykl zimowych Świąt Teofanijnych. W tym dniu w tradycji Kościoła wschodniego , oprócz poświęcenia wody, wierni biorą udział w wieczerzy, dzieląc się kutią i składając sobie "szczedrowania", czyli powinszowania. Uroczystość rozpocznie się o godz. 16 przy cerkwi na Sławinku, skąd nad rzekę Czechówkę ruszy procesja z chorągwiami oraz płonącymi świecami. W tradycji chrześcijaństwa wschodniego Święto Na wigilię Święta Jordanu zaprasza dzisiaj parafia greckokatolicka w Lublinie. Uroczystość zamyka cykl zimowych Świąt Teofanijnych. W tym dniu w tradycji Kościoła wschodniego , oprócz poświęcenia wo

 • Judeochrześcijanin

  Gazeta Wyborcza Jan Turnau 31-07-1998

  Wczoraj zmarł w Izraelu w wieku 76 lat Ojciec Daniel Rufeisen. Miał niezwykłe życie i niezwykłe poglądy. Był Żydem urodzonym na wschodnich terenach przedwojennej Polski. W czasie okupacji znalazł schronienie w klasztorze, gdzie zaczął studiować Biblię. Zauważył w Ewangeliach jakiś żydowski koloryt. Przyjął chrzest i wstąpił do zakonu karmelitów bosych. W 1959 roku wyjechał do Izraela i zaczął się starać o obywatelstwo tego kraju, którego mu odmawiano ze względu na wyznanie chrześcijańskie. Z Wczoraj zmarł w Izraelu w wieku 76 lat Ojciec Daniel Rufeisen. Miał niezwykłe życie i niezwykłe poglądy. Był Żydem urodzonym na wschodnich terenach przedwojennej Polski. W czasie okupacji znalazł s

 • Historia na Jubileusz 2000

  GW Lublin GRZEGORZ JÓZEFCZUK 14-07-2000

  . Pierwszy tom po polsku jest tomem czwartym "Historii" (o tytule "Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054"). Rozpoczęto od tego właśnie, liczącego prawie 800 stron wolumenu, gdyż znajduje się w nim część pióra prof. Jerzego Kłoczowskiego o początkach chrystianizacji Słowian. Tym samym tom ten daje najszerszy możliwy kontekst dla początków polskiego chrześcijaństwa , wyznaczonych datami 966-1000. Koniec pierwszego tysiąclecia jest okresem siły chrześcijaństwa wschodniego , rywalem którego powoli na terenach . Pierwszy tom po polsku jest tomem czwartym "Historii" (o tytule "Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054"). Rozpoczęto od tego właśnie, liczącego prawie 800 stron wolumenu, gdyż znajduje się w nim część

 • Aby byli jedno

  Gazeta Wyborcza AP, WR 21-06-2001

  chrześcijaństwa zaproszeni przez Kościoły wschodni i zachodni głosili Ewangelię w tej części Europy. chrześcijaństwa zaproszeni przez Kościoły wschodni i zachodni głosili Ewangelię w tej części Europy.

 • DZIŚ

  GW Poznań SW 15-10-2001

  DULSKA Z OLSZTYNA. Na scenie Teatru Muzycznego wystąpi Teatr Dramatyczny z Olsztyna. Dwa razy - o godz. 10 i 12 zagrają "Dulską" w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. POZNAŃ. KAMASZEW DYSKUSYJNY. Wystawie ikon Atanasa Kamaszewa w ABC Gallery towarzyszy sympozjum naukowe. O godz. 17 w siedzibie galerii przy ul. Wronieckiej 17 odbędzie się publiczna dyskusja na temat "Tożsamość Europy w dialogu wschodniej i zachodniej tradycji chrześcijaństwa ", w której udział wezmą DULSKA Z OLSZTYNA. Na scenie Teatru Muzycznego wystąpi Teatr Dramatyczny z Olsztyna. Dwa razy - o godz. 10 i 12 zagrają "Dulską" w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. POZNAŃ. KAMASZEW DYSKUSYJNY. Wystaw

 • Pamięci arcybiskupa Szeptyckiego

  GW Kraków PAWEŁ TOMANEK 30-07-2004

  , a w perspektywie przywrócenie całego wschodniego chrześcijaństwa pod zwierzchność Rzymu. , a w perspektywie przywrócenie całego wschodniego chrześcijaństwa pod zwierzchność Rzymu.

 • Mapa kijowskiego chrześcijaństwa

  [ TAH RP ] - Ale Historia MIROSŁAW CZECH 27-04-2015

  Dla chrześcijan wschodnich Kijów to stolica Rusi Kijowskiej, "macierz grodów ruskich", jak na początku XII w. napisał mnich Nestor w swoim latopisie (kronice), miejsce chrztu tego państwa w 988 r. i wreszcie siedziba metropolii prawosławnej obejmującej przez kilka stuleci wschodnią Słowiańszczyznę. Stąd Kijów to "ruskie Jeruzalem", a w teologii i historiografii używane jest pojęcie " chrześcijaństwa kijowskiego" na podkreślenie oryginalnej tradycji eklezjalnej ukształtowanej na dzisiejszych "Litewska" i "polska" Ruś oraz zamieszkujący ją Rusini nie mieli nic wspólnego z Rosją i jej tradycją oraz Rosjanami - uważają autorzy tej książki.

 • Głową W Ścianę

  GW Lublin 19-03-1999

  nas inni. A oto najbardziej interesujące propozycje czytelników "Gazety", którym dziękujemy za udział w naszej zabawie: * Pogranicze wschodnie * Wschodni most * Prawowiślana Polska * Małopolska, Lubelszczyzna, Podlasie * Polska bi * Kresy * Zakierzoński kraj * Przedmurze chrześcijaństwa * Polska egzotyczna * Brama wschodnia * Zawiśle nas inni. A oto najbardziej interesujące propozycje czytelników "Gazety", którym dziękujemy za udział w naszej zabawie: * Pogranicze wschodnie * Wschodni most * Prawowiślana Polska * Małopolska,

 • Prawosławie w eterze

  GW Białystok WOK 19-12-2001

  programowe - powiedział nam wczoraj ks. Jan Kojło, dyrektor radia. - Po pierwsze będziemy starali się kształtować świadomość religijną wyznawców prawosławia, ale nie tylko. Będziemy mówili o dorobku całego chrześcijaństwa ze szczególnym nastawieniem na olbrzymie bogactwo chrześcijaństwa wschodniego . Dwugodzinny program nie będzie się jednak ograniczał tylko do religii i retransmisji nabożeństw. Ważne miejsce na antenie zajmować będą również współczesne problemy mieszkańców miasta i regionu. Program programowe - powiedział nam wczoraj ks. Jan Kojło, dyrektor radia. - Po pierwsze będziemy starali się kształtować świadomość religijną wyznawców prawosławia, ale nie tylko. Będziemy mówili o dorobku

 • "Księga świadków. Martyrologium ekumeniczne".

  GW Częstochowa TP 23-01-2004

  bizantyjskim Wschodem a łacińskim Zachodem, w XVI w. doszło do rozbicia między katolikami a protestantami". Jeszcze w 1856 roku powstało "Martyrologium Romanum", mające ambicję objęcia całego chrześcijaństwa . Wydane w Częstochowie dzieło obejmuje Kościoły: anglikański, armeński, katolicki, koptyjski i etiopski, luterański, maronicki, prawosławny, starokatolicki, syryjskie wschodnie i zachodnie. Są też zestawienia świąt ruchomych w judaizmie i Kościołach chrześcijańskich. <SRODAUTOR bizantyjskim Wschodem a łacińskim Zachodem, w XVI w. doszło do rozbicia między katolikami a protestantami". Jeszcze w 1856 roku powstało "Martyrologium Romanum", mające ambicję objęcia całego chrz

 • ZAPROSZENIA

  Gazeta Stołeczna ALK, PAP 06-04-2006

  DZIŚ Indeks Represjonowanych Promocja wydanego przez Ośrodek Karta 17. tomu "Deportowani w obwodzie wołogodzkim" - godz. 18, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20. Książka zawiera biogramy 14 226 obywateli polskich wywiezionych w 1940 r. z Kresów Wschodnich do obwodu wołogodzkiego oraz obszerny wstęp historyczny, mapę rozmieszczenia osad specjalnych, w których przebywali deportowani i wykaz transportów kolejowych. W promocji udział wezmą współautorzy tomu - dr Aleksander Gurjanow z Moskwy i DZIŚ Indeks Represjonowanych Promocja wydanego przez Ośrodek Karta 17. tomu "Deportowani w obwodzie wołogodzkim" - godz. 18, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20. Książka zawiera biogramy 14 226 oby

 • ZA MAŁO GRÓŹB

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza MICHAŁ OGÓREK (GAZETA WYBORCZA) 30-07-2016

  Tym, według których Franciszek przedstawił zbyt kapitulancką wersję chrześcijaństwa , przestrzegając przed manią wielkości, nasze rodzime kościelne ośrodki przywódcze oferują prawdziwe porachunki. "Niepokojące zjawiska wyraźnie przyspieszyły" - ostrzegają "wSieci", a najgorzej będzie w przyszłym roku. "Reformacja będzie świętować 500-lecie rozbicia chrześcijaństwa , wówczas zaś "nastąpiła schizma zachodnia Kościoła, której tragiczne skutki mnożą się do dziś". Luter liczył, że po wiekach jego wina Tym, według których Franciszek przedstawił zbyt kapitulancką wersję chrześcijaństwa , przestrzegając przed manią wielkości, nasze rodzime kościelne ośrodki przywódcze oferują prawdziwe porachunki. "

 • Idee chrześcijaństwa

  KALENDARZ MATURZYSTY, dodatek do Gazety Stołecznej Anna MIKOŁEJKO 03-02-1994

  Chrześcijaństwo jest największą religią świata, obejmującą ponad jedną czwartą jego ludności. Uniwersalizm chrześcijaństwa oznacza głównie powszechność zbawienia, skierowanego do wszystkich ludzi. Samo jednak jest podzielone na wiele nurtów i odłamów. Tworzą one trzy główne kierunki: katolicyzm (głównie Kościół rzymskokatolicki, ale i np. starokatolicyzm), protestantyzm (głównymi prądami są tu luteranizm, baptyzm, kalwinizm, anglikanizm), chrześcijaństwo wschodnie (najważniejszą jego część Chrześcijaństwo jest największą religią świata, obejmującą ponad jedną czwartą jego ludności. Uniwersalizm chrześcijaństwa oznacza głównie powszechność zbawienia, skierowanego do wszystkich ludzi.

 • Jeśli Nie "ściana Wschodnia", to Jak?

  GW Lublin OPR. JESZ 12-03-1999

  Wojewodowie i marszałkowie województw lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego nie chcą, by te regiony kojarzono z terminem "ściana wschodnia ". Szukają innej nazwy, a nasi czytelnicy im pomagają. Przypomnijmy, jakie nazwy proponowali do tej pory znani lublinianie: * Prof. Jerzy Bartmiński, UMCS: - "Pogranicze wschodnie ". * Jan Arczewski, założyciel jedynego w Polsce telefonu zaufania dla niepełnosprawnych: - " Wschodni most". * Marek Wolski, prezes Sądu Okręgowego w Lublinie: - "Ściana Wojewodowie i marszałkowie województw lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego nie chcą, by te regiony kojarzono z terminem "ściana wschodnia ". Szukają innej nazwy, a nasi czytelnicy im pomagają.

 • Ziarno i krew. Podróż śladami chrześcijan

  [ ORX BI ] - Gazeta na Targi Książki MOŻ 22-04-2016

  W Turcji, Kurdystanie, Libanie, Egipcie, Izraelu, na Zachodnim Brzegu i w wielu innych miejscach Rosiak przeprowadził dziesiątki rozmów. Słuchał, jak żyje się z chrześcijańskim brzemieniem. Dziś, w czasach konfliktu z Państwem Islamskim, jest ono wyjątkowo ciężkie i dramatyczne. Wolałem wyruszyć w świat Wolałem wyruszyć w świat - Tysiące wschodnich chrześcijan giną dziś z rąk fanatyków muzułmańskich, setki tysięcy uciekają z miejsc, w których ich przodkowie mieszkali przez stulecia. Są Dariusz Rosiak pojechał na Bliski Wschód, do źródeł chrześcijaństwa. I odkrył, że sytuacja jest dramatyczna. W wielu miejscach chrześcijańskie wspólnoty żyjące tam od setek lat - zaczynają znikać. Pisze o tym w książce "Ziarno i krew". A w sobotę w operze o godz. 11 opowie czytelnikom

 • Polska Cerkiew pomaga Serbom

  Gazeta Wyborcza mach 16-10-1995

  narodowości b. Jugosławii. Czykwin, lat 46, jest redaktorem naczelnym "Przeglądu Prawosławnego" i współwłaścicielem wydawnictwa Orthdruk - wydającego publikacje dotyczące wschodniego chrześcijaństwa . Planuje wysłanie kolejnego konwoju przed Bożym Narodzeniem. Za swoją działalność został wyróżniony Orderem św. Marii Magdaleny Równej Apostołom (najwyższe odznaczenie przyznawane świeckim przez Cerkiew prawosławną) i Honorowym Krzyżem Bractwa Grobu Pańskiego, przyznawanym przez Misję Prawosławną opiekującą narodowości b. Jugosławii. Czykwin, lat 46, jest redaktorem naczelnym "Przeglądu Prawosławnego" i współwłaścicielem wydawnictwa Orthdruk - wydającego publikacje dotyczące wschodniego chrześcijańs

 • Egzorcyści ostrzegają przed Halloween

  strony lokalne GW - Częstochowa EK, KAI 13-07-2011

  rozwoju grup związanych z szatanem. Np. wschodnie sztuki walki mogą propagować elementy związane z religiami Wschodu. - Często nie zdajemy sobie sprawy, jak zaczynamy oddalać się od chrześcijaństwa - uważa egzorcysta. Podkreśla, że najlepszą profilaktyką jest więź z Bogiem, ale i czujność, zdrowy rozsądek. W spotkaniu uczestniczą nie tylko księża. Są także osoby świeckie, które podejmują tzw. posługę uwalniania - to modlitwa w sytuacjach, gdy nie ma opętania, lecz jest dręczenie przez złego ducha. Na Jasną Górę zjechali egzorcyści. W zamkniętym czterodniowym spotkaniu udział bierze około 300 osób z Europy, Indii i Afryki.

Polecane tematy

Inne artykuły

CTO 20.01
Gdy nie podoba się nam dom sąsiada
KRÓTKO
Uwaga Na Śmieci
Zaproponowaliście wiele patronek dla ulic Wrocławia
Wojewoda zasiadł w szkolnej ławce, przedszkolaki odwiedziły rektorat
Nie Marzę O Fajerwerkach
Rolkowcy w Rzeszowie
Problem z obuwiem
Ręką inżyniera o Polakach zasłużonych dla elektryki
Kaczmarczyk i Kaczmarczyk
Co dalej z Rosja?
Warta zaprasza, ale teraz już nie za darmo
W SKRÓCIE
Tysiące banerów dla Gazety.pl
Komisja Chce Do Kina Eden Budzyńskiego
CIECHOWSKI BYŁ NIEZWYKLE INTELIGENTNYM ARTYSTĄ
Wielkopolska będzie niegościnna?
Ziemia bez tajemnic
Komputery ahoj
IMPREZY
Żywy towar
Dlaczego Rubens wielkim malarzem był?
Muzyka ciężka jak życie
Kulturalna oaza
GOSPODARKA W SKRÓCIE
Od Kantora do Konopnickiej
Kolejki jeszcze dłuższe?
Szukamy miejsca na pokój dla dziecka
Wycieczki
Spada napięcie w motoryzacji na prąd
WIEŚCI Z MIASTA
Islandia jak ze snu
ZAPROSZENIA. DZIŚ
Rozwiązać parlament
Radni chcą więcej
Na Jarotach są już pierwsze tramwajowe tory. Następne wkrótce
Policjanci odkryli prawdziwe morze wódki
NOWOCZESNE DZIENNIKARSTWO
Za straty w świecie roślinnym
Piranie czeka ją na kadisz
Nasi laureaci
Pogoń za wielką piłką ręczną to duży problem
;) MASZ WIADOMOŚĆ
Wikingowie na Lednicy
Co Kaszubskie Papieżowi
Sztuczne fiołki
POLOWANIE NA ŚWINIODZIKA
Noblista na maszynach
Pytanie o spisywanie
Cytryna prezesa
Lista Zwycięzców Konkursów Mikołajowych, cz. II
Odkręcimy te "reformy"
° NETTO W PIĄTEK
CZECZENIA
Górnośląski LOT
Prośba o deszcz
ZDJĘCIA Z KACZYŃSKIMI
Franciszek Maksymilian Sobieszczański
Na straży prawa?