Inne tagi

deklaracja vat 7

(znalezionych: 414 )

 • PYTANIE O VAT

  GW Łódź MAŁGORZATA PŁOSZYŃSKA, ZDZISŁAW MODZELEWSKI, BARTOSZ RASZ 19-11-2002

  z odsetkami od zaległości podatkowych oraz złożyć zaległe deklaracje VAT - 7 . Dodatkowo grozi im odpowiedzialność karna skarbowa i aby jej uniknąć, powinni zawiadomić właściwy urząd o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal). Natomiast współwłaściciele będący już podatnikami VAT powinni byli uwzględnić kwoty otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu wynajmu lokali użytkowych w swoich rejestrach i deklaracjach VAT - 7 . Jeśli tego nie zrobili, powinni złożyć korekty deklaracji i wpłacić należne z odsetkami od zaległości podatkowych oraz złożyć zaległe deklaracje VAT - 7 . Dodatkowo grozi im odpowiedzialność karna skarbowa i aby jej uniknąć, powinni zawiadomić właściwy urząd o popełnieni

 • VAT po staremu

  Gazeta Wyborcza (dan, psk) 07-01-1995

  (A) Jeśli nie złożyliśmy jeszcze w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej VAT za listopad 1994 r. - co powinniśmy zrobić najpóźniej 10 stycznia - musimy ją wypełnić w starych złotych. Tak samo wypełnić należy deklaracje VAT za grudzień, których termin składania upływa 25 stycznia. Ministerstwo Finansów przypomina jednak, że pozycja 98-101 (ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego lub zwrotu) deklaracji VAT - 7 w rozdziale G powinna być wypełniona również w nowych złotych. W starych złotych (A) Jeśli nie złożyliśmy jeszcze w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej VAT za listopad 1994 r. - co powinniśmy zrobić najpóźniej 10 stycznia - musimy ją wypełnić w starych złotych. Tak samo

 • Formularz pogrubiał

  Gazeta Wyborcza (psk) 25-11-1994

  (A) Dziś upływa termin składania deklaracji podatkowych VAT - 7 za październik. Tym razem podatnicy muszą wypełnić nowy, przygotowany przez resort finansów, formularz. Zasadnicza zmiana to mniejsza liczba pozycji w ewidencji zakupów podatnika. Nie musi on już umieszczać tam m.in. zakupów na rachunkach uproszczonych, udokumentowanych fakturą VAT , zakupu (także za granicą) towarów i usług opodatkowanych specjalną stawką 0 proc. oraz importu, za który nie przysługuje mu odliczenie. Pojawiła się (A) Dziś upływa termin składania deklaracji podatkowych VAT - 7 za październik. Tym razem podatnicy muszą wypełnić nowy, przygotowany przez resort finansów, formularz. Zasadnicza zmiana to mniejs

 • Odcinek 3: pamiętaj o deklaracjach

  PRACA NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW IZBY SKARBOWEJ W POZNANIU, OPRAC. PP 05-04-2004

  Po 1 maja 2004 r. liczba deklaracji dla potrzeb podatku VAT znacznie się zwiększy, jednak w przypadku handlu wewnątrzwspólnotowego oprócz deklaracji VAT - 7 największe znaczenie będzie miała kwartalna informacja podsumowująca VAT -UEDla podmiotów handlujących z krajami UE podstawą do rozliczeń z urzędem skarbowym będzie nadal miesięczna deklaracja VAT - 7 lub kwartalna deklaracja VAT - 7 K. Zasady rozliczania podatku VAT zmienią się jednak znacząco, gdyż transakcje te nie będą rozliczane jako eksport i Po 1 maja 2004 r. liczba deklaracji dla potrzeb podatku VAT znacznie się zwiększy, jednak w przypadku handlu wewnątrzwspólnotowego oprócz deklaracji VAT - 7 największe znaczenie będzie miała

 • Więcej do zwrotu

  KOMUNIKATY OPRAC. ZAS 21-01-2003

  Na pytania czytelników odpowiadają Jacek Jędrszczyk, menedżer w dziale doradztwa podatkowego firmy Ernst & Young, oddział Katowice, oraz Szymon Karpiński, konsultant w oddziale firmy Ernst & Young w Katowicach. Czy w świetle przepisów ordynacji podatkowej istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji VAT - 7 i zwiększenia kwoty zwrotu podatku VAT ? Tak, podatnik ma takie prawo. Zasady dokonywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zostały określone w art. 21 ustawy o VAT . Co do Na pytania czytelników odpowiadają Jacek Jędrszczyk, menedżer w dziale doradztwa podatkowego firmy Ernst & Young, oddział Katowice, oraz Szymon Karpiński, konsultant w oddziale firmy Ernst & Young w

 • Korekta deklaracji

  GOSPODARKA, dodatek do Gazety Wyborczej 18-03-2003

  Na pytania czytelników odpowiada Jacek Jędrszczyk z oddziału Ernst & Young w Katowicach Czy w świetle obowiązujących w 2002 r. przepisów istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji VAT - 7 i zwiększenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu? Brak jest przepisu, który ograniczałby prawo podatnika do skorygowania deklaracji VAT - 7 , jeżeli po złożeniu pierwotnej deklaracji podatnik uzyskał informacje i dokumenty, które mają wpływ na zwiększenie kwoty nadwyżki do zwrotu Na pytania czytelników odpowiada Jacek Jędrszczyk z oddziału Ernst & Young w Katowicach Czy w świetle obowiązujących w 2002 r. przepisów istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji VAT - 7 i z

 • Złożyć korektę i czekać

  Gazeta Wyborcza NOT. ZAS 12-06-2001

  odsetek (obecnie 42 proc. w skali roku) oraz dodatkowo sankcji w wysokości 30 proc. kwoty zaniżonego zobowiązania z tytułu podatku VAT . Naszym zdaniem, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, spółka powinna dokonać korekty rejestrów VAT oraz deklaracji VAT - 7 i wykazać naliczony podatek VAT we właściwych miesiącach. Niemniej jednak należy pamiętać, że stanowisko władz skarbowych w tej kwestii jest bardzo restrykcyjne. Powołując się na art. 19 ust. 3b ustawy VAT , zgodnie z którym uchybienie terminom na odsetek (obecnie 42 proc. w skali roku) oraz dodatkowo sankcji w wysokości 30 proc. kwoty zaniżonego zobowiązania z tytułu podatku VAT . Naszym zdaniem, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, spółka

 • Wspólne wynajęcie mieszkania

  KOMUNIKATY 06-11-2001

  należnego podatku VAT i wpłacić ją do urzędu skarbowego. Jeśli współwłaściciele tego nie zrobili, to w takim przypadku będą musieli złożyć zgłoszenie rejestracyjne na VAT ( VAT -R), czyli zarejestrować się na VAT , zapłacić należny podatek VAT (22/122 kwoty z tytułu wynajmu lokali użytkowych) wraz z odsetkami od zaległości podatkowych oraz złożyć zaległe deklaracje VAT - 7 . Dodatkowo grozi im odpowiedzialność karna skarbowa i aby jej uniknąć, współwłaściciele powinni zawiadomić właściwy urząd o popełnieniu należnego podatku VAT i wpłacić ją do urzędu skarbowego. Jeśli współwłaściciele tego nie zrobili, to w takim przypadku będą musieli złożyć zgłoszenie rejestracyjne na VAT ( VAT -R), czyli zareje

 • Kiedy opóźnia się zwrot nadwyżki

  KOMUNIKATY JACEK JĘDRSZCZYK, SZYMON KARPIŃSKI 20-08-2002

  . Niestety, przepisy te nie są do końca precyzyjne i jasne. Zgodnie ze wspomnianym art. 21 ustawy o VAT "dzień złożenia rozliczenia" jest momentem, od którego liczy się bieg 60-dniowego (niekiedy 25-dniowego) terminu zwrotu na rachunek podatnika nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Rozliczenie, o którym tu mowa, to deklaracja VAT - 7 . W niej podatnik powinien ująć efekt podatkowy wszystkich transakcji, które miały miejsce w miesiącu, za jaki zostało złożone rozliczenie. W przypadku braku innych . Niestety, przepisy te nie są do końca precyzyjne i jasne. Zgodnie ze wspomnianym art. 21 ustawy o VAT "dzień złożenia rozliczenia" jest momentem, od którego liczy się bieg 60-dniowego (niekiedy 2

 • VAT łagodny jak baranek

  Gazeta Wyborcza Michał KOBOSKO, Maciej CUCHRA 13-08-1993

  (A) W sierpniu nie będzie fali gwałtownych podwyżek spowodowanych VAT -em - uważa Ministerstwo Finansów. - Wpływy z VAT -u, akcyzy i podatku od gier stanowią połowę dochodów budżetu. - W lipcu towary konsumpcyjne zdrożały średnio o 1,8 proc., z czego 1, 7 proc. to efekt wprowadzenia VAT - powiedział wczoraj dziennikarzom wiceminister finansów Witold Modzelewski. - Skutki wprowadzenia VAT będą odczuwalne jeszcze w sierpniu - VAT spowoduje jednak najwyżej 1-proc. wzrost cen. Deklaracje czas zacząć (A) W sierpniu nie będzie fali gwałtownych podwyżek spowodowanych VAT -em - uważa Ministerstwo Finansów. - Wpływy z VAT -u, akcyzy i podatku od gier stanowią połowę dochodów budżetu. - W lipcu towa

 • Kalendarz podatnika

  Poradnik Podatnika 06-04-2009

  (płatnik) - wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z umów - zleceń i o dzieło (płatnik) - wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych - wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych (miesięczny, kwartalny). 27 kwietnia - wpłata podatku od towarów i usług ( deklaracje miesięczne - VAT - 7 , deklaracje kwartalne - VAT - 7 K, informacje kwartalne - VAT Zapłata podatków w odpowiedniej wysokości i terminie to podstawowy obowiązek każdego obywatela. Za zwłokę możemy, ponieść konsekwencje

 • Zwrot podatku po trzech latach i wynajem nieokazjonalny

  Gazeta Wyborcza Jacek Jędrszczyk, Paweł Barański 27-08-2002

  administracyjny i opłaty eksploatacyjne, nie wykazując VAT . Kwoty te nie są uwzględnione w deklaracji VAT - 7 . Ostatnio dowiedziałem się, że będąc podatnikiem podatku VAT , powinienem co miesiąc wystawiać fakturę VAT z zawartymi w niej kwotami czynszu najmu i czynszu administracyjnego wykazanymi jako podlegające opodatkowaniu, sumy te powinny być wykazane również w deklaracji VAT - 7 . Proszę o poradę, które rozwiązanie jest właściwe. W poruszonej sprawie kluczowa jest odpowiedź na pytanie, czy zarejestrowani administracyjny i opłaty eksploatacyjne, nie wykazując VAT . Kwoty te nie są uwzględnione w deklaracji VAT - 7 . Ostatnio dowiedziałem się, że będąc podatnikiem podatku VAT , powinienem co mies

 • TROPEM TOPU 194 86

  strony lokalne GW - Olsztyn NOT. RED 07-04-2011

  skorzystać z odliczenia i odzyskać część VAT -u za materiały budowlane. Unia Europejska [przy wejściu do Unii w 2004 r. - red.] narzuciła nam zmianę stawek VAT na materiały budowlane z 7 na 22 proc. Składając wniosek o zwrot niektórych wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, możemy otrzymać zwrot różnicy pomiędzy tymi dwiema stawkami VAT -u. Wniosek w tej sprawie składamy raz w roku, jednak nie musi to być równoczesne ze składaniem deklaracji podatkowej. skorzystać z odliczenia i odzyskać część VAT -u za materiały budowlane. Unia Europejska [przy wejściu do Unii w 2004 r. - red.] narzuciła nam zmianę stawek VAT na materiały budowlane z 7 na 22

 • Pustki w podatkowej sieci

  Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 11-12-2008

  Niecałe 47 tys. deklaracji podatkowych wysłaliśmy fiskusowi internetem od początku roku do pierwszych dni listopada. "Zwykli" podatnicy prawie nie korzystają z e-podatków.Króluje deklaracja VAT - 7 , którą firmy, podatnicy VAT , składają w urzędach co miesiąc - prawie 35 tys. deklaracji .Drugie miejsce pod względem popularności ma formularz ORD-ZU (uzasadnienie korekty deklaracji ) - niecałe 3,5 tys. takich e- deklaracji . Dalej jest PIT-11 - siecią trafiło do fiskusa 2974 takich deklaracji . PIT-11 to Niecałe 47 tys. deklaracji podatkowych wysłaliśmy fiskusowi internetem od początku roku do pierwszych dni listopada. "Zwykli" podatnicy prawie nie korzystają z e-podatków.Króluje deklaracja VAT

 • Otrzymanie towaru a odliczanie VAT

  GW Łódź OPRAC. ZAS 29-04-2003

  prawidłowe uwzględnienie kwoty podatku naliczonego z przedmiotowej faktury w deklaracji za wrzesień 2002 r. Czy w świetle przepisów ordynacji podatkowej istnieje możliwość złożenia korekty deklaracji VAT - 7 i zwiększenia kwoty zwrotu podatku VAT ? - Tak, podatnik ma takie prawo. Zasady dokonywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym zostały określone w art. 21 ustawy o VAT . Co do zasady zwrot przysługuje w związku z dokonywaniem sprzedaży z obniżonymi stawkami VAT bądź w związku z nabyciem prawidłowe uwzględnienie kwoty podatku naliczonego z przedmiotowej faktury w deklaracji za wrzesień 2002 r. Czy w świetle przepisów ordynacji podatkowej istnieje możliwość złożenia korekty deklar

 • Chłop i wartość dodana

  Gazeta Wyborcza RAFAŁ ZASUŃ 18-02-2000

  VAT na tzw. zasadach ogólnych, czyli tak jak normalne firmy. Dla jednych i drugich stawka VAT miałaby wynosić 3 proc., a od 2002 r. - 7 proc. Płatnikiem podatku VAT na zasadach ogólnych mogłyby zostać osoby prawne prowadzące gospodarstwa rolne oraz rolnicy, którzy w zeszłym roku mieli 80 tys. zł rocznego obrotu i prowadzili ewidencję VAT . Rolnicy ci będą mogli, tak jak każdy podatnik VAT , wystawiać faktury i odliczać sobie podatek zawarty w cenach towarów potrzebnych im do produkcji rolnej VAT na tzw. zasadach ogólnych, czyli tak jak normalne firmy. Dla jednych i drugich stawka VAT miałaby wynosić 3 proc., a od 2002 r. - 7 proc. Płatnikiem podatku VAT na zasadach ogólnych mogł

 • Zwrot na odchodne

  GOSPODARKA, dodatek do Gazety Wyborczej 25-02-2003

  czynności opodatkowanych dnia złożenia formularza. Jednocześnie podatnik powinien złożyć deklaracje VAT - 7 za ostatni miesiąc prowadzenia działalności zgodnie z ustawowym terminem (możliwe byłoby nieskładanie deklaracji za ostatni miesiąc, jeżeli podatnik nie wykonał w tym okresie żadnej czynności opodatkowanej). Podatnik powinien pamiętać o sporządzeniu tzw. spisu z natury dla potrzeb VAT (w terminie 30 dni od zaprzestania działalności), poinformowaniu o spisie urzędu skarbowego oraz zapłacie czynności opodatkowanych dnia złożenia formularza. Jednocześnie podatnik powinien złożyć deklaracje VAT - 7 za ostatni miesiąc prowadzenia działalności zgodnie z ustawowym terminem (możliwe było

 • Podatki w internecie

  NOWA GAZETA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH, dodatek do GW Lublin MAREK CZYRKA 27-09-2006

  wypełnić i złożyć deklarację korygującą.W jakich terminach będą wdrażane kolejne formularze deklaracji ?Kolejne dokumenty podatkowe będą wdrażane 1 października 2006 r. ( VAT - 7 , VAT - 7 K, VAT -8, VAT -23), 1 grudnia 2006 r. (CIT-2, CIT-8, CIT-8/0, CIT-2/0, CIT-6, CIT-D), 1 lutego 2007 r. (WZS-1K, WZS-1M, WZP-1K, WZP-1R, WZP-1M, ORD-U, ORD-TK, ORD-W, POG-3A, POG3G, DRA-1, IFT-1/IKT-1R, IFT2/IFT2R, VAT -24, CIT-ST) i 1 kwietnia 2007 r. ( VAT -R, VAT -R/UE, CIT-ST/A). wypełnić i złożyć deklarację korygującą.W jakich terminach będą wdrażane kolejne formularze deklaracji ?Kolejne dokumenty podatkowe będą wdrażane 1 października 2006 r. ( VAT - 7 , VAT - 7 K, VAT

 • Kto pyta, mniej płaci

  KOMUNIKATY 21-08-2001

  podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do celów podatku VAT . Zgodnie z art. 10 ust. 3 wspomnianej ustawy podatnicy ci są również zwolnieni z obowiązku składania miesięcznych deklaracji VAT - 7 . Dodatkowo, art. 27 ust. 4 ustawy o VAT zwalnia podatników w omawianej sytuacji z obowiązku prowadzenia ewidencji na potrzeby podatku VAT . Ponieważ podatek naliczony związany z czynnościami zwolnionymi z podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego do celów podatku VAT . Zgodnie z art. 10 us

 • Podatek bardzo zaniedbany

  KOMUNIKATY Zdzisław Modzelewski i Małgorzata Płoszyńska 16-10-2001

  uwagę 30-krotność kwoty prowizji. W 2001 roku maksymalna kwota sprzedaży, przy której można ubiegać się o zwolnienie, to 39 800 zł (we wcześniejszych latach kwota ta była większa). Jeżeli czytelniczka nie wybrała zwolnienia, to stała się podatnikiem opodatkowanym na zasadach ogólnych - miała obowiązek wystawiania faktur, wykazywania podatku należnego wg stawki 22 proc., składania deklaracji VAT - 7 i wpłacania podatku VAT do urzędu. Obowiązek podatkowy powstał więc z chwilą wykonania pierwszej usługi uwagę 30-krotność kwoty prowizji. W 2001 roku maksymalna kwota sprzedaży, przy której można ubiegać się o zwolnienie, to 39 800 zł (we wcześniejszych latach kwota ta była większa). Jeżeli czytelnicz

Polecane tematy

Inne artykuły

ZAPROSZENIA. JUTRO
Trudny rywal w Bełchatowie
Budżet widzą Ogromny
To był żart
Buczak zapowiada dobrą zmianę
Szczęśliwy artysta, smutny pedagog
Pośpiech przyczyną wypadków?
Droga po remoncie nie dla TIR-ów
Tydzień Pisania Listów
Sinusoida warszawska: udane imieniny Wojciecha i gorycz porażki Polibudy
Staropolski bigos na francuskim winie
Płast, czyli skaut
Kamera na "krasnala"
Oda do amerykańskiej prostoty
Islam przeciw Rushdiemu
Grypa I Śnieg
Jest zielone światło dla Polskiego Busa. Również dzięki klientom
Ojciec Łukaszuk nie żyje
Wizjonerzy
Bóg - i umarł? / BIELSKO. Świąteczny grób w kościele Opatrzności Bożej
DZIESIĘĆ LAT BOŚNI
Punkt widzenia
Wszystko jest za duże
Byłem panem zamku
Zagrają Brathanki
Sąd Poczeka
Pośredniak? To nie dla mnie
Fundusze inwestycyjne 08.08 *
BAWMY SIĘ
Starzy i młodzi
AMNESTIA NA WŁASNĄ RĘKĘ
Wernisaż fotografii
Niemieckie kuszenie polskich uczniów
ZAPROSZENIA. DZIŚ
gazeta STOŁECZNA
Pierwsi w Narodowym
Blumsztajn, Talko, Terlikowski...
Elektryczny jazz Eastcom
Ostatnie dni Jesieni
Z wnukiem pisarza
Igrzyska Magdeburg 1984
Nie Doceniłem diabełka
SZUMIĄ LAS I WODA
Taniec współczesny
We wrześniu
[bez tytułu]
WYBORCZA NA ŻYWO
DZIAŁAJĄ W PIĄTEK
Już sprzedają
Filmówka na Działkowej
ZAPROSZENIA
Diabeł ma Białą Skórę
UWIĘZIENIE DYREKCJI I SENIORA RODU
Festiwal kwiatów
[Wbrew oczekiwaniom podczas sobotniego posiedzenia zarządu ZChN...]
Problemy Legii w Walii
Sprzedali Krzyżową Górę
Czołowe zderzenie pociągów na Pomorzu
Precz z tłuszczem utwardzonym, witaj, sałatko
KTO PRZYGARNIE