Inne tagi

gender mainstreaming

(znalezionych: 59 )

 • Płeć w edukacji - konferencja

  strony lokalne GW - Szczecin EP 06-05-2010

  - Jak wynika z raportów np. Fundacji Feminoteka (pt. "Ślepa na płeć - edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny") polska szkoła wciąż daleka jest od nowoczesnego postrzegania kwestii gender , a raczej przyczynia się do reprodukowania stereotypowych wzorców i ról płciowych w społeczeństwie - stwierdza Piotr Lachowicz z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które jest głównym organizatorem dwudniowej I Polsko-Niemieckiej Konferencji Gender mainstreaming w edukacji. - Jest Polsko-niemiecka konferencja poruszająca tematykę równouprawnienia płci (gender mainstreaming) w edukacji zaczyna się dzisiaj w Szczecinie. To pierwszy projekt gender na pograniczu.

 • O płci w szkole

  strony lokalne GW - Warszawa MOL 03-09-2010

  Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Gender Mainstreaming . To projekt podyplomowych Gender Studies PAN i fundacji Gender Center. Aby uczestniczyć w zajęciach, nie trzeba mieć skończonych studiów. W kursie może wziąć udział każdy zainteresowany problemem równości płci. Słuchacze dowiedzą się, jak różnice płciowe wpływają na naszą pracę, funkcjonowanie instytucji oraz kiedy możemy mówić o dyskryminacji. Zajęcia zaczynają się 23 października, potrwają pięć miesięcy, w weekendy. Rozpoczęła się rekrutacja do Szkoły Gender Mainstreaming . To projekt podyplomowych Gender Studies PAN i fundacji Gender Center. Aby uczestniczyć w zajęciach, nie trzeba mieć skończonych studi

 • SPROSTOWANIA

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I RODZINY ?STERNIK? 27-01-2015

  1. Szkoły stowarzyszenia "Sternik" są niezależne od Opus Dei. 2. Stowarzyszenie "Sternik" realizuje strategię gender mainstreaming zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, czego dowodem jest uzyskanie pozytywnego rozliczenia dofinansowanego projektu. 3. Nieścisła jest informacja, że miesięczne czesne w podwarszawskich szkołach Stowarzyszenia "Sternik" wynosi prawie 1,2 tys. zł. Czesne to jest zróżnicowane i w pewnych przypadkach nie przekracza kwoty 120 zł. 1. Szkoły stowarzyszenia "Sternik" są niezależne od Opus Dei. 2. Stowarzyszenie "Sternik" realizuje strategię gender mainstreaming zgodnie z przyjętym zobowiązaniem, czego dowodem jest uzyskanie

 • Pomysły PiS, jak nie dzielić unijnych euro dla regionu

  [ DLO OL ] - Strony Lokalne Olsztyn TOMASZ KURS 17-01-2014

  Państwa Unii Europejskiej obowiązuje zasada gender mainstreaming , czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn. Dotyczy wszystkich procesów decyzyjnych w UE, także związanych z podziałem unijnych dotacji. Unia chce w ten sposób sprawić, że fundusze z budżetu państw członkowskich będą niwelowały różnice w społeczeństwach. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy widzą w gender zło, zaczynają batalię przeciw tej zasadzie. Tym razem finansową. Nie chcą, by przy podziale unijnych funduszy w Radni tej partii apelują do marszałka województwa, by przy podziale pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej dla Warmii i Mazur nie propagował "ideologii gender"

 • Damskie spotkanie

  GW Zielona Góra ROCH 23-05-2003

  O wyrównywaniu szans kobiet w Unii Europejskiej oraz dostosowywaniu polskiego prawa będą rozmawiać jutro w Słubicach działaczki organizacji pozarządowych. W programie warsztatów są wykłady o strategii gender mainstreaming w praktyce na przykładzie Niemiec. Następnie zostanie przedstawiony raport o równouprawnieniu płci w Polsce przygotowany przez polskie feministki. Sobota, godz. 11, Collegium Polonicum w Słubicach, ul. Kościuszki 1, sala 19. Informacje o spotkaniu oraz rezerwacja miejsc O wyrównywaniu szans kobiet w Unii Europejskiej oraz dostosowywaniu polskiego prawa będą rozmawiać jutro w Słubicach działaczki organizacji pozarządowych. W programie warsztatów są wykłady o strategi

 • ZAPOWIEDZI

  GW Lublin AGDY, PR 09-12-2003

  O zdrowiu. O godzinie 10 w UW rozpocznie się spotkanie o rozwiązaniach systemowych w ochronie zdrowia. Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele ministerstw zdrowia i skarbu. Na rzecz kobiet. Konferencja pt. "Zasada gender mainstreaming w Krajowym i w Wojewódzkich Programach Działań na rzecz Kobiet" rozpocznie się o godzinie 17 w UW. O prawach człowieka. XXI Dni Praw Człowieka rozpoczynają się na KUL O zdrowiu. O godzinie 10 w UW rozpocznie się spotkanie o rozwiązaniach systemowych w ochronie zdrowia. Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele ministerstw zdrowia i skarbu. Na rzecz kobiet

 • KRAJ W SKRÓCIE

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza WYB, TK, OLSZTYN, PAP 15-01-2014

  GENDER PIS: ANI JEDNEGO EURO NA GENDER Radni wojewódzcy PiS mają apelować do marszałków, by przy podziale funduszy unijnych na lata 2014-20 nie propagowali "ideologii gender ". UE wymaga, by każdy projekt był zgodny z zasadą gender mainstreaming , czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn. Gotowiec listu do marszałków zamieścił na swojej stronie europoseł Ryszard Legutko (PiS). (TK, OLSZTYN) BEZ STYPENDIUM NA DRUGIE STUDIA BEZ STYPENDIUM NA DRUGIE STUDIA Student, który po ukończeniu jednego kierunku GENDER PIS: ANI JEDNEGO EURO NA GENDER Radni wojewódzcy PiS mają apelować do marszałków, by przy podziale funduszy unijnych na lata 2014-20 nie propagowali "ideologii gender ". UE wymaga, by ka

 • Od redakcji

  [ TWY RP ] - Wysokie Obcasy PAULINA REITER, ? ZASTĘPCZYNI REDAKTORKI NACZELNEJ ?WYSOKICH OBCASÓW? 28-12-2013

  ". W takich przypadkach stosuję prosty trik. Zamiast "ideologii gender " (a właściwie zamiast " gender mainstreaming ", bo to pani Anna ma na myśli) podstawiam słowa "stwarzanie równych szans dla kobiet i mężczyzn na godne życie" albo po prostu "sprawiedliwość" (bo to mają na myśli ludzie wprowadzający zgodnie z dyrektywami unijnymi gender mainstreaming do urzędów, ministerstw, szkół, przedszkoli itd). I wychodzi mi, że niestety, pani Anno, myślę wręcz przeciwnie niż pani. Nauka o tym, że ludzie mają Jestem przekonana, że sama pani uważa, iż nie powinna być gorzej traktowana tylko dlatego, że jest kobietą

 • ZAPOWIEDZI

  GW Lublin RP 08-12-2003

  . Spotkanie na temat "Rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia - pomoc publiczna, restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej oraz przekształcenie zakładów w spółki użyteczności publicznej" rozpocznie się o godz. 10 w sali błękitnej Urzędu Wojewódzkiego. O promocji płci. Konferencja "Zasady gender mainstreaming w krajowym i w wojewódzkich programach działań na rzecz kobiet" rozpocznie się o godz. 17 w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego. Będzie mowa o "zrównoważonej promocji płci we wszystkich . Spotkanie na temat "Rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia - pomoc publiczna, restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej oraz przekształcenie zakładów w spółki użyteczności publicznej" rozpoczni

 • JAWORSKI GONI KEMPĘ

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza AGATA KONDZIŃSKA (GAZETA WYBORCZA) 17-01-2014

  , oboje ścigają się, kto pierwszy zgładzi potwora gender . Posłanka Kempa nie powinna się jednak poddawać. Już radzę, czym mogłaby przebić sukces Jaworskiego. Mogłaby np. zaprosić Macieja Dudę, wykładowcę gender studies z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który w liście do niej doniósł na siebie: "W ostatnich latach przeprowadziłem kilkaset godzin warsztatów i szkoleń równościowych, które propagują zasadę gender mainstreaming [równe traktowanie kobiet i mężczyzn], diversity management [zarządzanie , oboje ścigają się, kto pierwszy zgładzi potwora gender . Posłanka Kempa nie powinna się jednak poddawać. Już radzę, czym mogłaby przebić sukces Jaworskiego. Mogłaby np. zaprosić Macieja Dudę, wykł

 • GENDER W SŁUŻBIE PIS

  [ DLO KR ] - Strony Lokalne Kraków BARTŁOMIEJ KURAŚ (GAZETA WYBORCZA) 27-01-2014

  zapewnić, że wprowadzanie w życie priorytetów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (...) przyczynia się do wspierania równości oraz zniesienia nierówności między kobietami a mężczyznami. Podejściu polegającemu na włączaniu problematyki równości płci do głównego nurtu polityki ( gender mainstreaming ) powinny towarzyszyć konkretne działania w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnianiu oraz rozwoju ich kariery". Na taki zapis zgodziły się wszystkie państwa Unii Europejskiej, w zapewnić, że wprowadzanie w życie priorytetów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (...) przyczynia się do wspierania równości oraz zniesienia nierówności między kobietami a mężczyznam

 • UAM: wracają gender studies

  [ DLO PO ] - Strony Lokalne Poznań NATALIA MAZUR 23-09-2014

  , czytając lektury. Przybędzie zajęć wymagających większego zaangażowania uczestników. Będą warsztaty dr. Macieja Dudy z " Gender mainstreaming ", podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę przydatną do zarządzania projektami unijnymi. Na zajęciach z dr Lucyną Marzec stworzą grę miejską. Joanna Stankiewicz, twórczyni Babich Targów i festiwalu No Woman No Art, poprowadzi warsztat z projektowania wydarzeń. Przy okazji wykładów i zajęć z dr Mazurek - "Rasa/klasa/płeć" - słuchaczki i słuchacze będą się uczyć Po rocznej przerwie wracają podyplomowe studia nad płcią kulturową. Będzie więcej praktyki i zajęcia, których - poza Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza - nie oferuje żadna uczelnia w kraju.

 • Opus Dei walczy z gender za pieniądze z Unii

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza BIANKA MIKOŁAJEWSKA 21-01-2014

  Cztery podstawówki Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny "Sternik", o których "chrześcijańską tożsamość" dba Opus Dei, otrzymały dotację z UE. Jak każdy, kto korzysta z funduszy unijnych, zobowiązały się realizować strategię gender mainstreaming . Jej celem jest równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz likwidacja stereotypów dotyczących ich funkcjonowania w społeczeństwie i podziału ról. Według księży i prawicowych publicystów gender mainstreaming to forpoczta "ideologii gender Twierdzi, że jego elitarne szkoły - odrębne dla dziewcząt i chłopców, "dostosowane do ich specyfiki" - służą naprawdę równości płci. Uczą się tam dzieci Radosława Sikorskiego, Romana Giertycha, Bogdana Rymanowskiego i wnuki Antoniego Macierewicza.

 • KATOLICKI MAINSTREAMING

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KINGA DUNIN* 08-01-2014

  wynikające z niej przyczyny dyskryminacji, to "relacje między Kościołem i państwem", bo przecież do tego chyba służy owa Komisja. Może ustala się tam również, czy Ziemia kręci się dookoła Słońca? Niewątpliwą korzyścią z tej całej gender -afery jest upowszechnienie tego terminu. Może przy okazji niektórzy się dowiedzieli też, że w Unii Europejskiej obowiązuje gender mainstreaming - strategia polityczna nakazująca uwzględnianie kwestii równości płci we wszystkich dziedzinach życia. Dla polskiego Kościoła to wynikające z niej przyczyny dyskryminacji, to "relacje między Kościołem i państwem", bo przecież do tego chyba służy owa Komisja. Może ustala się tam również, czy Ziemia kręci się dookoła Słońca? Ni

 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE HTTP://WWW.SZCZECIN.PL/BOP/; E-MAIL: PAWEL.SZCZYRSKI@UM.SZCZECIN.PL; TEL. 424 51 06

  GW Szczecin 22-02-2003

  Międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami, której tematem wiodącym jest sytuacja kobiet niepełnosprawnych na rynku pracy w kontekście dyrektyw UE, odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-22 marca 2003 w ramach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych i Europejskich Spotkań Kobiet, organizowanych corocznie przez Demokratyczną Unię Kobiet. W drugim dniu konferencji odbędzie się debata regionalna z udziałem gości zagranicznych i minister Izabeli Jarugi-Nowackiej nt. " Gender Międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami, której tematem wiodącym jest sytuacja kobiet niepełnosprawnych na rynku pracy w kontekście dyrektyw UE, odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-22 m

 • ZAPOWIEDZI. DZIŚ

  GW Katowice 03-12-2003

  Technika w Katowicach przy ul. Podgórnej 4. Początek o godz. 10. I Powiatowe Spotkanie Kobiet " Gender mainstreaming na Śląsku" rozpocznie się w południe w raciborskim Starostwie Powiatowym przy ul. Klasztornej 6. Uczestnicy omówią najważniejsze problemy dotyczące równouprawnienia kobiet i mężczyzn na Śląsku. Otwarcie Gminnego Centrum Informacji odbędzie się o godz. 12 w Ośrodku Kultury w Będzinie przy ul. Małachowskiego 43. Dzięki centrum mieszkańcy będą mieli łatwiejszy dostęp do Technika w Katowicach przy ul. Podgórnej 4. Początek o godz. 10. I Powiatowe Spotkanie Kobiet " Gender mainstreaming na Śląsku" rozpocznie się w południe w raciborskim Starostwie Powiatowym przy

 • ZAPOWIEDZI. JUTRO

  GW Katowice 02-12-2003

  Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25. I Powiatowe Spotkanie Kobiet " Gender mainstreaming na Śląsku" rozpocznie się w południe w raciborskim Starostwie Powiatowym przy ul. Klasztornej 6. Uczestnicy omówią najważniejsze problemy dotyczące równo-uprawnienia kobiet i mężczyzn na Śląsku. Gośćmi będą m.in. pełnomocniczka wojewody ds. równego statusu kobiet i mężczyzn Dorota Stasikowska-Woźniak oraz senator Krystyna Doktorowicz. Otwarcie Gminnego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 25. I Powiatowe Spotkanie Kobiet " Gender mainstreaming na Śląsku" rozpocznie się w południe w raciborskim Starostwie Pow

 • 100 prelegentów na Kongresie Kadry

  Gazeta Praca - Kraj MR 08-11-2010

  Kongres Kadry to okazja do zaprezentowania najlepszych rozwiązań krajowych i światowych w zakresie human resources. Uczestnicy przyjrzą się im z różnych, czasami bardzo zaskakujących stron. W pierwszym dniu kongresu eksperci porozmawiają m.in. na temat stereotypowych ról przypisywanych kobietom i mężczyznom. Podczas panelu zastanowią się nad przyszłością gender mainstreaming w polskich firmach. Dyrektorzy departamentu zarządzania personelem z Euro Banku poprowadzą dyskusję na temat ważnej Dziś w Warszawie zaczął się XII Kongres Kadry. Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami w obszarze zarządzania ludźmi.

 • GENDER TAKI, ŻE W POWIECIE AŻ STRACH

  [ DLO WA ] - Strony Lokalne Warszawa WOJCIECH KARPIESZUK 21-02-2014

  "sprzeciw wobec próby narzucenia obcej naszej kulturze i normom społecznym ideologii, która niszczy integralność płci i rodzinę". Feminoteka i PTPA sprawdziły coś jeszcze: ile powyższe samorządy otrzymały pieniędzy z Unii Europejskiej na projekty z obowiązkową zasadą równościową ( gender mainstreaming ). Łącznie to ponad 134 mln zł, w tym powiat piaseczyński - prawie 15,5 mln zł. - Albo dochodzi do hipokryzji, bo samorządy biorą spore pieniądze, realizują zasadę gender mainstreaming i jednocześnie - W tej ideologii chodzi o alternatywne postrzeganie płci w stosunku do dobrych norm obowiązujących w społeczeństwie - twierdzi inicjator rezolucji przeciw "ideologii gender" w Piasecznie

 • HAŃBA NIEDOMOWA

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza JACEK ŻAKOWSKI (TYGODNIK ?POLITYKA?) 16-03-2015

  dobrze, że prezydent przypomniał, iż diabelski gender , którym fundamentaliści straszą jako kolejnym wcieleniem szatana, wprowadził Jarosław Kaczyński. Gender , a nawet " gender mainstreaming " w podpisanej jeszcze przez premiera Kaczyńskiego strategii kapitału ludzkiego na razie niewiele zmienił. Moim zdaniem - niestety. Konwencja, gdy wreszcie wejdzie w życie, może za jakiś czas ograniczyć patologię w rodzinach. Ale na przemoc związaną z płcią cierpią nie tylko rodziny. W ostatnich latach państwo dużo dobrze, że prezydent przypomniał, iż diabelski gender , którym fundamentaliści straszą jako kolejnym wcieleniem szatana, wprowadził Jarosław Kaczyński. Gender , a nawet " gender mainstreaming "

Polecane tematy

Inne artykuły

Godz. 14.18 Rzeszów
ZAPROSZENIA. JUTRO
Pograli Sobie Wszyscy
Kapcie
PUNK NA OPAK
Gdy chcesz wiedzieć, gdzie w tej chwili jest twoje dziecko
Żywią i krzewią
Wśród swoich
Słowo Boże trwa na wieki
Malovany w Płocku
Zawód: przewodnik
KIEPSKI ŻART: ŁÓDŹ Z TYTUŁEM EUROPEJSKIEJ ZIELONEJ STOLICY
Sprawiedliwi uratowali duszę Europy
Głos Wolbacha
Wilków przed wyborami
Detale Polagry / TARGI / Czy wystawcy wrócą za rok?
BONDAROWICZ na Wielkanoc
LIST POLSKICH BISKUPÓW, CZYLI MACHIAVELLI NIE ZAWSZE MA RACJĘ
Spokojnie, to tylko Chińczycy
tłumaczę tłumaczy
Samokontrola to za mało
Cafe Decor
2 kilometry pod wodą
Pożegnanie z wiązem
Hydroterapia dla zdrowych i chorych
Szambo Wypłynie?
Zaginiony trener Trefla Sopot nie żyje. Popełnił samobójstwo?
Kasa płynie
Złóż życzenia babci i dziadkowi za pośrednictwem "Gazety"
Jadar w barażach, nie będzie powiększenia ligi
Zarzuty dla ratowników
MARIA SEWERYN
KONTROLA MA BYĆ SKUTECZNA. CZYLI KONKRETNIE JAKA?
Opłatki z miodem
12. KOLEJKA PIŁKARSKIEJ EKSTRAKLASY / Do 30 razy sztuka?
Prasa szkodzi
Komisariat dobry, bloki złe?
Na Westerplatte odtworzą historyczną stację
Na Dżentelmeńskiej umowie
Misie, Gumisie i Teletubisie
Pożar w Czarcim Pubie
Baza hotelowa rośnie w siłę
Marta Półtorak: Szukamy ludzi otwartych na wyzwania
Rachunek proszę
Mechanika idzie w górę
Mili, uczciwi, sprawiedliwi
Szanujmy wspomnienia, nauczmy się je cenić...
Masz wiadomość
Ostro w obronie
Jazzmani i ludowa kapela
Uwaga, szkoły językowe!
W SKRÓCIE
Karpie na papieski stół
DOLNOŚLĄSKA OPINIA PUBLICZNA
Zielono nam w głowach
JAK ŻYĆ OBOK SIEBIE
ZAPOWIEDZI DZIŚ
Japonka z emalii
Knajpki (nie tylko) dla studentów
Starka ponad wszystko