Internetowe Archiwum Gazety Wyborczej

Inne tagi

ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

(znalezionych: 329 )

 • [bez tytułu]

  GW Wrocław WYBRAŁ RK 27-04-2002

  Wczoraj na pytania internautów odpowiadała Elżbieta Maćkowiak z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu ula: Ile teraz wynosi zasiłek dla bezrobotnego ? Elżbieta_Maćkowiak: Zasiłek jest uzależniony od udowodnionych tzw. okresów uprawniających do niego: do 5 lat - 80 procent kwoty zasiłku, tj. 381,40 zł brutto, 350,14 zł netto, od 5 do 20 lat - 100 proc. zasiłku, tj. 476,70 zł brutto, 427,16 zł netto, dla bezrobotnych o stażu pracy wynoszącym co najmniej 20 lat - 120 proc., tj. 572,10 zł brutto Wczoraj na pytania internautów odpowiadała Elżbieta Maćkowiak z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu ula: Ile teraz wynosi zasiłek dla bezrobotnego ? Elżbieta_Maćkowiak: Zasiłek jest uzal

 • Bezrobotny nie dopłaci

  Gazeta Wyborcza ski 15-03-1996

  Bezrobotni , którzy przez cały rok 1995 nie mieli żadnych dochodów z pracy - nie będą musieli dopłacać 6 proc. podatku Od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy od 1995 r. pobierają 15-proc. zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak najniższy próg tego podatku wynosi 21 proc. Urzędy skarbowe żądały więc, by bezrobotni dopłacili 6 proc. różnicy. W przypadku osoby, która brała zasiłek przez cały rok i nie miała innych dochodów, jest to ok. 50 zł. O to, by bezrobotni nie musieli płacić tej różnicy, od Bezrobotni , którzy przez cały rok 1995 nie mieli żadnych dochodów z pracy - nie będą musieli dopłacać 6 proc. podatku Od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy od 1995 r. pobierają 15-proc. zali

 • BEZROBOTNYM MNIEJ ŹLE

  Gazeta Wyborcza Natalia SKIPIETROW 04-11-1992

  pracy, a przed kursem miał zasiłek dla bezrobotnych - ma prawo nadal go pobierać przez czas określony ustawą, z tym, że biuro pracy może ten okres przedłużyć o miesiąc. Od dziś bezrobotni , którzy otrzymują zasiłek , będą mogli miesięcznie dorobić tyle, ile wynosi połowa najniższej pensji (obecnie 675 tys. zł) - i kwota ta nie będzie (jak dotychczas) odejmowana od ich zasiłku. Jeśli zarobią więcej - stracą prawo do zasiłku. (O rządowym programie walki z bezrobociem w przyszłym roku - na s. 4) pracy, a przed kursem miał zasiłek dla bezrobotnych - ma prawo nadal go pobierać przez czas określony ustawą, z tym, że biuro pracy może ten okres przedłużyć o miesiąc. Od dziś bezrobotni , k

 • ZASIŁEK - NI PIES, NI WYDRA

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ADRIANA ROZWADOWSKA 10-08-2015

  . Obok Polski takiego rozwiązania nie stosuje Irlandia, ale irlandzki zasiłek jest wysoki - wynosi 188 euro tygodniowo. W większości państw to jednak uprzednie zarobki decydują o wysokości zasiłku (patrz tabela). Osłona czy wsparcie? Osłona czy wsparcie? Na aktywizację zawodową Polska wydaje ok. 0,3 proc. PKB. Średnia w UE to 0,6 proc. Na pasywne polityki rynku pracy - wcześniejsze emerytury i zasiłki dla bezrobotnych - wydajemy ok. 0,3 proc. PKB, podczas gdy średnia europejska wynosi 1,2 proc. PKB Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce wynosi mniej niż minimum socjalne i mniej, niż oczekuje tego od nas Unia Europejska. Nie jest też uzależniony od zarobków - to rzadkość w Europie. Jak wypadamy na jej tle?

 • BEZROBOTNY PRZED EMERYTURĄ

  Gazeta Wyborcza Jolanta KORAL; Rys. Blanka Łątka 02-01-1993

  rozmowy na ten temat z centralami związkowymi. Świadczenie przedemerytalne, po pierwsze, byłoby wyższe niż zasiłek dla bezrobotnych (o ile wyższe, jeszcze nie wiadomo), po drugie, nie pociągałoby za sobą obowiązku chodzenia do urzędu pracy, przyjmowania ofert pracy itp. Innymi słowy, nie groziłoby odebranie tego świadczenia. Do emerytury na zasiłku specjalnym Specjalny, korzystniejszy rodzaj zasiłku przysługuje osobom zwolnionym z pracy z winy zakładu pracy w roku kalendarzowym, w którym osiągną rozmowy na ten temat z centralami związkowymi. Świadczenie przedemerytalne, po pierwsze, byłoby wyższe niż zasiłek dla bezrobotnych (o ile wyższe, jeszcze nie wiadomo), po drugie, nie pociąg

 • Pomoc dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 07-01-2013

  . Aby otrzymać zasiłek stały, trzeba spełniać kryterium dochodowe. Dla osób samotnych wynosi ono 542 zł, a dla członka rodziny 456 zł miesięcznie. Minimalna kwota zasiłku to 30 zł, maksymalna - 529 zł miesięcznie. Jego wysokość to różnica między kryterium dochodowym a dochodem. Policzmy na przykładzie. Pan Edward ma 76 lat i żyje z zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153 zł miesięcznie. Jeśli wystąpi do gminy z wnioskiem o pomoc, ile dostanie zasiłku? Od 542 zł (kryterium dochodowe dla osób samotnie Najlepiej być młodym, pięknym i bogatym. Gdy mamy mniej szczęścia - stracimy pracę, popadniemy w niedostatek, zachorujemy - państwo ma obowiązek nam pomagać. Do kogo się zwrócić o wsparcie? Kto i na ile pieniędzy może liczyć?

 • PRACA I PRAWO / To Ci się należy

  GW Katowice Opracowała Natalia SKIPIETROW 01-04-1995

  przestanie Pani otrzymywać ten zasiłek , proszę się zgłosić do urzędu pracy. Będzie Pani miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych . - Jestem inżynierem mechanikiem ze specjalnością technika obróbki skrawaniem. Mam lat 50. Nie mogę znaleźć pracy. Żeby skorzystać z ofert urzędu pracy, albo musiałbym być młodszy, albo znać języki. Chodziłem nawet do klubu pracy i skończyłem kurs komputerowy. - Czy nie myślał Pan o podjęciu działalności gospodarczej? W Rejonowym Urzędzie Pracy jest stanowisko ds. pożyczek przestanie Pani otrzymywać ten zasiłek , proszę się zgłosić do urzędu pracy. Będzie Pani miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych . - Jestem inżynierem mechanikiem ze specjalnością technika obrób

 • Pomoc dla opiekunów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 04-05-2015

  . Zdecydowaliśmy z mężem, że zrezygnuję z pracy i sama zajmę się ojcem. Słyszałam, że mogę się starać o zasiłek opiekuńczy, o ile nasze dochody nie są zbyt wysokie. Ojciec ma 1,2 tys. zł emerytury, mąż zarabia 3,6 tys. Czy mogę dostać zasiłek ? Żeby dostać zasiłek opiekuńczy, trzeba spełnić wyśrubowane kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 664 zł na osobę miesięcznie. Do obliczeń przyjmuje się łączny dochód rodziny opiekuna i podopiecznego. Jak łatwo policzyć, zsumowane dochody rodziny (opiekun) i jej ojca Od lipca czekają nas zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych. Sprawdź, komu teraz należy się pomoc i w jakiej wysokości.

 • MNIEJ ZASIŁKÓW

  Gazeta Wyborcza Natalia SKIPIETROW 18-06-1994

  wynagrodzenia (czyli prawdopodobnie ok. 2,3 mln zł). Dla uboższych Obecnie każdy - bez względu na to, ile zarabia - dostaje na każde dziecko tyle samo - 167 tys. zł. Zasiłki nie wzrosły od 1 czerwca 1992 r.; w kolejnych budżetach nie było i nie ma pieniędzy na ich podwyżkę. Dlatego Ministerstwo Pracy chce odebrać zasiłki osobom o stosunkowo dobrych dochodach, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć dla rodzin uboższych. Obecnie zasiłki rodzinne otrzymuje 11 mln 970 tys. osób. Po reformie ich wynagrodzenia (czyli prawdopodobnie ok. 2,3 mln zł). Dla uboższych Obecnie każdy - bez względu na to, ile zarabia - dostaje na każde dziecko tyle samo - 167 tys. zł. Zasiłki nie wzrosły od 1 cze

 • Hojny związek

  Gazeta Wyborcza ski; Natalia Skipietrow 07-02-1996

  . swojej ostatniej płacy. Dziś może sobie dorobić najwyżej połowę najniższego wynagrodzenia. Jeśli zarabia więcej, to traci zasiłek . Przypomnijmy, że zasiłek z pomocy społecznej wynosi obecnie 28 proc. przeciętnego wynagrodzenia netto (od świadczeń z pomocy społecznej nie trzeba płacić podatku). Zasiłek dla bezrobotnych 36 proc. brutto, czyli na rękę - ok. 30 proc. Oznacza to, że budżet musiałby płacić tyle, ile dziś wynoszą koszty zasiłków (finansowane ze składek i dotacji budżetowej). Do tego jeszcze . swojej ostatniej płacy. Dziś może sobie dorobić najwyżej połowę najniższego wynagrodzenia. Jeśli zarabia więcej, to traci zasiłek . Przypomnijmy, że zasiłek z pomocy społecznej wynosi obecnie

 • PYTANIA DO URZĘDU PRACY / Kłopoty z prawem pracy

  PRACA Natalia SKIPIETROW 22-04-1995

  tak się stało, to gdy przestanie Pani otrzymywać ten zasiłek , proszę się zgłosić do urzędu pracy. Będzie Pani miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych . / - Jestem inżynierem mechanikiem ze specjalnością technika obróbki skrawaniem. Mam 50 lat. Nie mogę znaleźć pracy. Żeby skorzystać z ofert urzędu pracy albo musiałbym być młodszy, albo znać języki. Chodziłem nawet do klubu pracy i skończyłem kurs komputerowy. - Czy nie myślał Pan o podjęciu działalności gospodarczej? Niech Pan się zgłosi do tak się stało, to gdy przestanie Pani otrzymywać ten zasiłek , proszę się zgłosić do urzędu pracy. Będzie Pani miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych . / - Jestem inżynierem mechanikiem ze spec

 • Związek ci pomoże

  Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁA KATARZYNA KLUKOWSKA 30-08-2010

  ROZMOWA Z Ludwiką Christensen 55-letnią Dunką polskiego pochodzenia KATARZYNA KLUKOWSKA: Jak długo jesteś bez pracy? LUDWIKA CHRISTENSEN: Trzeci miesiąc. Należę do związków zawodowych, i to one płacą mi zasiłek dla bezrobotnych . Ile on wynosi ? - Maksymalnie 752 korony (ok. 400 zł) dziennie. Minus podatek, oczywiście. Daje to 9,5 tys. koron (ok. 5 tys. zł) na rękę miesięcznie. Sporo? - Może dla ciebie, bo nie dla mnie. Czynsz i inne stałe opłaty pochłaniają 9 tys. koron (ok. 4,8 tys. zł ROZMOWA Z Ludwiką Christensen 55-letnią Dunką polskiego pochodzenia KATARZYNA KLUKOWSKA: Jak długo jesteś bez pracy? LUDWIKA CHRISTENSEN: Trzeci miesiąc. Należę do związków zawodowych, i to one płacą

 • Z CZEGO ŻYĆ BEZ PRACY?

  Gazeta Wyborcza ?The Economist" tłum. as 13-06-1991

  raporcie Fundusz sugeruje ograniczenie okresu pobierania zasiłków przez bezrobotnych . Badania przeprowadzone w London School of Economies wykazały, że realna wartość rocznego budżetu bezrobotnego w 1989 r. zmniejszyła się średnio o 150 funtów (250 dolarów) w stosunku do 1979 r. Dlaczego tak się dzieje? O zasiłek coraz trudniej We wszystkich krajach Europy Zachodniej poza Wielką Brytanią, zasiłki dla bezrobotnych są bezpośrednio uzależnione od zarobków w poprzednim miejscu pracy - zwykle jest to co raporcie Fundusz sugeruje ograniczenie okresu pobierania zasiłków przez bezrobotnych . Badania przeprowadzone w London School of Economies wykazały, że realna wartość rocznego budżetu bezrobotnego

 • Zasiłki

  GW Kraków 13-08-1997

  przykrojone NOWE PRZEPISY. Opłaca się być zwolnionym z pracy W województwie krakowskim ze względu na niski poziom bezrobocia zasiłek można otrzymywać najwyżej przez sześć miesięcy. Obecnie podstawą do jego obliczania jest kwota 325 zł (podwyższana co trzy miesiące). Jeżeli staż pracy wynosi do 5 lat bezrobotny dostaje 80 proc., po przepracowaniu 20 lat - 120 proc. Do tej pory każdy, kto utracił pracę i nie mógł znaleźć zatrudnienia przez sześć miesięcy w ostatnim roku, już po kilku dniach od przykrojone NOWE PRZEPISY. Opłaca się być zwolnionym z pracy W województwie krakowskim ze względu na niski poziom bezrobocia zasiłek można otrzymywać najwyżej przez sześć miesięcy. Obecnie podst

 • Praca i prawo

  GAZETA O PRACY Opracowała: Natalia SKIPIETROW 27-02-1995

  . Gdybym był na państwowej posadzie, to mógłbym pójść na wcześniejszą emeryturę, ale w tej sytuacji nie. Do czego mam prawo jako bezrobotny ? - Z racji stażu pracy i wieku będzie Pan otrzymywał zasiłek do emerytury. Gdyby mieszkał Pan w rejonie szczególnie zagrożonym bezrobociem, to mógłby Pan dostawać wyższy zasiłek - 52, a nie 36 proc. przeciętnego wynagrodzenia. - Czy będąc na zasiłku dla bezrobotnych mogę pracować na zlecenie i ile mogę zarobić? - Może Pani, o ile minęło 30 dni od zarejestrowania w . Gdybym był na państwowej posadzie, to mógłbym pójść na wcześniejszą emeryturę, ale w tej sytuacji nie. Do czego mam prawo jako bezrobotny ? - Z racji stażu pracy i wieku będzie Pan otrzymywał zas

 • PYTANIA DO URZĘDU PRACY / Kłopoty z prawem pracy

  PRACA Natalia SKIPIETROW 11-03-1995

  miesięcy od skończenia szkoły wyższej. Wtedy po trzech miesiącach będzie pani miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych . Praktycznie przysługuje pani bezpłatna opieka medyczna oraz korzystanie z ofert pracy, którymi dysponuje urząd. Szkolenia pani niepotrzebne, bo pani robi doktorat. Ubezpieczona byłaby pani tylko wtedy, gdyby pani otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych lub gdyby pani pracowała. Natomiast od 1 marca może pani dostać w urzędzie pracy zasiłek rodzinny na dziecko - pod warunkiem, że pani miesięcy od skończenia szkoły wyższej. Wtedy po trzech miesiącach będzie pani miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych . Praktycznie przysługuje pani bezpłatna opieka medyczna oraz korzystanie z o

 • Praca i prawo

  GAZETA O PRACY Opracowała Natalia SKIPIETROW 27-03-1995

  przestanie Pani otrzymywać ten zasiłek , proszę się zgłosić do urzędu pracy. Będzie Pani miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych . - Jestem inżynierem mechanikiem ze specjalnością technika obróbki skrawaniem. Mam lat 50. Nie mogę znaleźć pracy. Żeby skorzystać z ofert urzędu pracy, albo musiałbym być młodszy, albo znać języki. Chodziłem nawet do klubu pracy i skończyłem kurs komputerowy. - Czy nie myślał Pan o podjęciu działalności gospodarczej? W Rejonowym Urzędzie Pracy przy ul. Ciołka jest stanowisko ds przestanie Pani otrzymywać ten zasiłek , proszę się zgłosić do urzędu pracy. Będzie Pani miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych . - Jestem inżynierem mechanikiem ze specjalnością technika obrób

 • ZASIŁEK KONSTYTUCYJNY

  Gazeta Wyborcza Natalia SKIPIETROW 02-06-1993

  Zamiejscowy we Wrocławiu, Trybunał zajął się sprawą jedynych żywicieli rodzin oraz osób, które przepracowały 20 lat. Zbigniew Demidow miał otrzymywać zasiłek , ponieważ przepracował 20 lat, Violetta Worek dlatego, że samotnie wychowuje niepełnosprawną córkę. Obydwoje liczyli, że dłużej będą otrzymywać zasiłek - dlatego odwołali się do NSA. Trybunał stwierdził, że jedyni żywiciele rodzin oraz osoby, które straciły jedynego żywiciela rodziny, powinny otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych bez względu na to, ile Zamiejscowy we Wrocławiu, Trybunał zajął się sprawą jedynych żywicieli rodzin oraz osób, które przepracowały 20 lat. Zbigniew Demidow miał otrzymywać zasiłek , ponieważ przepracował 20 lat, Violett

 • Bezrobotnemu do urzędu nie po drodze

  [ TPR RP ] - Praca Kraj BSN 13-05-2013

  publicznych. Do tego w ciągu ostatnich 18 miesięcy (przed dniem rejestracji) przepracował przynajmniej rok. Zasiłek przysługuje bezrobotnemu przez pół roku (wyjątkiem są osoby powyżej 50. roku życia, które pracowały co najmniej 20 lat - one mają prawo do pobierania zasiłku przez rok). Przez pierwsze trzy miesiące wynosi on 794 zł, a w kolejnych miesiącach - 623 zł. Jak wynika z raportu, dla 71 proc. bezrobotnych źródłem utrzymania są dochody uzyskiwane przez innych członków rodziny. Według deklaracji publicznych. Do tego w ciągu ostatnich 18 miesięcy (przed dniem rejestracji) przepracował przynajmniej rok. Zasiłek przysługuje bezrobotnemu przez pół roku (wyjątkiem są osoby powyżej 50. roku ż

 • ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza KATARZYNA KLUKOWSKA 03-10-2016

  Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych dostają 520 zł miesięcznie pomocy od państwa. Po śmierci podopiecznego tracą zasiłek . ZMIANA Z POCZĄTKIEM ROKU ZMIANA Z POCZĄTKIEM ROKU Zmiany w prawie mają sprawić, że opiekunowie nie zostaną po śmierci podopiecznego bez środków do życia. Dostaną zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne. Ma to umożliwić nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, która zacznie Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Co zmieni nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

Polecane

 • Własny, przestronny, z ogródkiem

  Kupno domu kilku-, a zwłaszcza kilkudziesięcioletniego, niesie ze sobą spore ryzyko Jak i co sprawdzać kupując dom? Na co zwracać...

 • Sprawa z Poznania zwaliła mnie z nóg. Ale to incydent

  Rozmowa z Danutą Gadziomską * Karol Dolecki: Jak pani skomentuje to, co się stało w Poznaniu? Danuta Gadziomska: Bez wątpienia p...

 • Minus 79 sądów rejonowych

  Minister sprawiedliwości mimo protestów sędziów, PSL-u i opozycji podpisał rozporządzenie likwidujące 79 małych sądów rejonowych ...

 • Kradli pod nosem szefa

  Z kasy Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wyparowało co najmniej pół miliona złotych. Z tego powodu kierująca...

 • W SKRÓCIE

  Porodówka w remoncieOddział położniczy w szpitalu Biziela przechodzi gruntowny remont. - Wymieniana jest instalacja elektryczna,...

 • Bez muzycznych mielizn

  Po dwóch latach pojawi się na jedynym koncercie w gdyńskim Uchu wrocławska formacja Robotobibok, jeden z najważniejszych zespołów...

Polecane tematy

Inne artykuły

800 nowych mieszkań od Ronsona
Jan Lipok
KIELECKA OPINIA TELEFONICZNA
KALENDARZ UNIJNEJ POMOCY
Ostatnia giełda psów i kotów na Targu pod Zamkiem
Będą hale i biurowiec
Hitowy budżet
Awangardemizm
Czworonożny medalista
I PO BÓLU?
Autobus specjalny
KRÓTKO // ŚMIERĆ NA DRODZE / ŚWIATŁO ZAŚWIECIŁO / ONKOLOGICZNY TELEFON ZAUFANIA
MELODIA MIŁOŚCI
To nie Rosja
Szybkie gotowanie
Student Filmówki u Roberta De Niro
Honorowy dawca żartu
Drażliwy temat: ziemia wywożona z budowy metra
SELEKCJONERZY Z GUMY
Satyna na platformie
Przyjemne z poży tecznym
Policjanci chcą pomóc
Jak sprzedać mieszkanie z hipoteką?
OBYŚ PACZKĘ DOSTAŁ!
Nie ten klawisz
Węgiel za fanty
Chcą kobiet
CAŁA WSTECZ
Rondo nas zatkało
Bo mój chłopiec piłkę kopie
Backstreetmania / KATOWICE. Przyjechał ulubiony zespół nastolatek
SONDA TRÓJMIEJSKA OPINIA PUBLICZNA
Przez sport
KLATKA ULANOWSKIEGO
WYCIECZKI
Biegli badają przyczyny eksplozji
Jak łatwiej dotrzeć na groby
Ekwadorscy czeladnicy
Wielka wyprawa z Czeladzi na koniec świata
META W SZPITALU
AK-47 są w cenie
Bezruch Ruchu
Co W Szkołach?
Odra zatamowana
Wojewoda mówi "nie" Skrabce
Tax Free po Szczecińsku
Kwitnąca wiśnia i karate po olsztyńsku
Wyjątkowy dom dla chorych
Walcz ze stresem
Złoty pociąg zniknął
Colin na start
TURNIEJ W ZABRZU
Fundusze inwestycyjne 4.03 *
Pokaz makijażu
Nasi w Annecy
Drugi stop dla aquaparku
Poznajmy się
...a paliwa drożeją
Sprostowanie
KSZO po spadku Odchodzą: trener oraz piłkarze