Internetowe Archiwum Gazety Wyborczej

Inne tagi

jak napisać odwołanie do sądu pracy

(znalezionych: 116 )

 • ZUS się pomylił? Odwołaj się!

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 07-11-2012

  pracodawcy). Podstawowy błąd polega na tym, że Polacy zaraz po zwolnieniu z pracy idą do ZUS, aby wypłacił im świadczenie. Tymczasem wcześniej powinni zgłosić się do urzędu pracy . Muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i przez co najmniej pół roku pobierać zasiłek. Jak się odwołać? Jak się odwołać? Osoba niezgadzająca się z ZUS powinna napisać odwołanie . Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń ZUS nie chce ci przyznać renty, zaniża emeryturę, odmawia świadczenia przedemerytalnego? Odwołaj się, a jak to nie pomoże, idź do sądu. Niejeden tak zrobił i wygrał

 • PRACA I PRAWO

  GW Kraków 21-10-1995

  - zgodnie z art. 23 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 r. - rejestrować się jako bezrobotna. Odwołanie powinna Pani napisać do wojewódzkiego urzędu pracy . Natomiast zasiłek będzie Pani dostawać jak wszyscy absolwenci dopiero po upływie czwartego miesiąca od zarejestrowania się. Mam 15 lat stażu pracy . Moja redakcja jest likwidowana i wszyscy dostaliśmy trzymiesięczne wymówienia. Czy należy nam się jakieś odszkodowanie? - W przypadku zwolnień grupowych przysługuje odszkodowanie - zgodnie z art. 23 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 r. - rejestrować się jako bezrobotna. Odwołanie powinna Pani napisać do wojewódzkiego urzędu pracy . Natomiast

 • Jak nas można zwolnić

  PRACA oprac. Natalia Skipietrow 09-10-1995

  przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 r. - rejestrować się jako bezrobotna. Odwołanie powinna Pani napisać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Natomiast zasiłek będzie Pani dostawać jak wszyscy absolwenci dopiero po upływie czwartego miesiąca od zarejestrowania się. Mam 15 lat stażu pracy . Moja redakcja jest likwidowana i wszyscy dostaliśmy trzymiesięczne wymówienia. Czy należy nam się jakieś odszkodowanie? W przypadku zwolnień grupowych przysługuje odszkodowanie, którego wysokość zależy od stażu pracy . W Pani przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 r. - rejestrować się jako bezrobotna. Odwołanie powinna Pani napisać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy . Natomiast zasiłek będzie Pani dostawać jak wszyscy

 • Jak Nas Można Zwolnić?

  PRACA OPRAC. NATALIA SKIPIETROW 19-07-1999

  bezrobociu z 1989 r. Ma Pani pełne prawo - zgodnie z art. 23 Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 r. - rejestrować się jako bezrobotna. Odwołanie powinna Pani napisać do wojewódzkiego urzędu pracy . Natomiast zasiłek będzie Pani dostawać jak wszyscy absolwenci dopiero po upływie czwartego miesiąca od zarejestrowania się. Mam 15 lat stażu pracy . Moja redakcja jest likwidowana i wszyscy dostaliśmy trzymiesięczne wymówienia. Czy należy nam się jakieś odszkodowanie? - W przypadku bezrobociu z 1989 r. Ma Pani pełne prawo - zgodnie z art. 23 Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 r. - rejestrować się jako bezrobotna. Odwołanie powinna Pani napisać do

 • Jak Nas Można Zwolnić?

  PRACA OPRAC. NATALIA SKIPIETROW 26-07-1999

  bezrobociu z 1989 r. Ma Pani pełne prawo - zgodnie z art. 23 Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 r. - rejestrować się jako bezrobotna. Odwołanie powinna Pani napisać do wojewódzkiego urzędu pracy . Natomiast zasiłek będzie Pani dostawać jak wszyscy absolwenci dopiero po upływie czwartego miesiąca od zarejestrowania się. * Mam 15 lat stażu pracy . Moja redakcja jest likwidowana i wszyscy dostaliśmy trzymiesięczne wymówienia. Czy należy nam się jakieś odszkodowanie? - W przypadku bezrobociu z 1989 r. Ma Pani pełne prawo - zgodnie z art. 23 Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 r. - rejestrować się jako bezrobotna. Odwołanie powinna Pani napisać do

 • Jak wygrać z ZUS-em

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 09-01-2015

  . Odwołanie wnosi do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS-u, który wydał decyzję. ---------- Przykład. [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NIP] Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie podjętą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. [TU WYJAŚNIAMY POWODY, TZN. DLACZEGO NIE ZGADZAMY SIĘ Z DECYZJĄ]. Na końcu można napisać : Proszę, aby rozstrzygnięciem mojej sprawy zajął się sąd. [PODPIS I DATA]. ---------- ZUS ma 30 dni na decyzję, co zrobić z odwołaniem. Może ZUS nie chce przyznać ci emerytury, odmawia renty albo wyliczone przez urzędników świadczenia są według ciebie za niskie? Masz prawo się odwołać, a jeżeli to nie pomoże - idź do sądu pracy.

 • Wójcicki poczeka na proces

  [ DLO ZI ] - Strony Lokalne Zielona Góra KAMIL SIAŁKOWSKI 03-02-2016

  oskarżenia trafił w styczniu do gorzowskiego sądu . Ale - jak dowiedziała się "Wyborcza" - sąd zdążył już zwrócić sprawę prokuraturze, by ta "usunęła braki formalne aktu oskarżenia". Uzasadnienie tego zarządzenia jest miażdżące dla oskarżyciela. Sędzia Andrzej Krzyżowski z wydziału karnego Sądu Rejonowego w Gorzowie na kilku stronach instruuje prokuratora, jak powinien napisać akt oskarżenia i dlaczego sąd nie przyjął dokumentu. Sędzia wyjaśnia, że zbyt ogólne są "w zasadzie wszystkie tezy dowodowe Sąd w Gorzowie chce, by szczecińska prokuratura poprawiła akt oskarżenia.

 • Nie bój się ZUS-u

  PRACA BOROW, KOL 15-03-2004

  >BOROW Co napisać w odwołaniu. Musisz dokładnie opisać zaistniałą sytuację; precyzyjnie udokumentować, że świadczyłaś pracę; podać dane świadków >BOROW Co napisać w odwołaniu. Musisz dokładnie opisać zaistniałą sytuację; precyzyjnie udokumentować, że świadczyłaś pracę; podać dane świadków

 • Odwołaj się od decyzji ZUS

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 01-10-2013

  , że Polacy zaraz po zwolnieniu z pracy idą do ZUS, aby wypłacił im świadczenie. Tymczasem wcześniej powinni zgłosić się do urzędu pracy . Muszą bowiem zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i przez co najmniej pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. JAK SIĘ ODWOŁAĆ? JAK SIĘ ODWOŁAĆ? Odwołać się należy w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który Źle wyliczony kapitał początkowy, niesłusznie zmniejszona lub zawieszona emerytura, odmowa przyznania renty lub świadczenia przedemerytalnego... Decyzje wydane przez ZUS nie zawsze są właściwe i zgodne z przepisami. Warto się odwołać, to nic nie kosztuje

 • Ważne sprawy emerytów

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 18-03-2014

  decyzje Zakładu zostały zmienione wskutek prawomocnych orzeczeń sądów. Polacy, którzy przegrywają z ZUS, swoje skargi mogą też kierować do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik ma możliwość zaskarżenia przepisów emerytalnych do Trybunału Konstytucyjnego. Najczęściej Polacy składają zażalenie m.in na nieuwzględnienie przez Zakład lat pracy lub zaniżenie zarobków, co powoduje, że nasza emerytura lub renta są niższe. Osoba niezgadzająca się z ZUS-em powinna napisać odwołanie w ciągu miesiąca od Czy można samemu wybrać termin wypłaty emerytury? Co się dzieje z naszą emeryturą, gdy wyjeżdżamy na stałe za granicę? Jaką część emerytury może zająć komornik?

 • Idzie nowe NSA

  KOMUNIKATY MARCIN MUSIAŁ 06-08-2002

  Sejm przyjął ustawy reformujące sądownictwo administracyjne. Od 1 stycznia 2004 r. postępowanie przed sądami administracyjnymi będzie dwuinstancyjne - tak jak wymaga tego konstytucja Dziś decyzje administracyjne skarży się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wyroki tego sądu są prawomocne i nie przysługuje od nich zwykłe odwołanie . Można wnieść tylko rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, ale prawo to jest ograniczone. Przysługuje jedynie prokuratorowi generalnemu, prezesom NSA i Sądu Sejm przyjął ustawy reformujące sądownictwo administracyjne. Od 1 stycznia 2004 r. postępowanie przed sądami administracyjnymi będzie dwuinstancyjne - tak jak wymaga tego konstytucja Dziś decyzje

 • Media Rydzyka nie przepraszają

  Gazeta Wyborcza - Kraj SANDRA FEDEROWICZ, MARCIN KOWALSKI 02-07-2009

  jako narkomani i sataniści. Dowodem miała być np. zawieszona na szyi pacyfa (symbol hipisów i pokoju). Owsiak poszedł do sądu . Pierwszy wyrok zapadł w lutym 2006 r. Sąd nakazał Lux Veritatis opublikowanie przez siedem kolejnych dni przeprosin w TV Trwam oraz wpłatę tysiąca złotych na rzecz jednego z domów dziecka we Wrocławiu. O. Rydzyk złożył apelację. Sprawę rozstrzygnął Sąd Najwyższy w listopadzie 2007. Podtrzymał pierwszy wyrok - Rydzyk ma przeprosić i wpłacić pieniądze. Minęło 20 miesięcy Nie wykonały prawomocnych wyroków sądowych. Nie przeprosiły ani Jurka Owsiaka, ani europosła Tadeusza Zwiefki. - To naganne. Prawdziwy chrześcijanin wypełnia pokutę - mówi ojciec Oszajca

 • ZUS płaci za błędy

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 05-02-2013

  , że ZUS zaliczy nam do emerytury kolejne lata pracy . Jak się odwołać? Jak się odwołać? Odwołanie od decyzji ZUS składamy w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Wnosimy je do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Przykładowe pismo: [IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, PESEL] Nie zgadzam się z decyzją z dnia [DATA] w mojej sprawie podjętą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. [TU WYJAŚNIAMY POWODY, TZN. DLACZEGO NIE ZGADZAMY SIĘ Z DECYZJĄ] Na końcu ZUS odmawia ci wypłaty emerytury lub renty? A może nie chce zwrócić pieniędzy po niekorzystnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Sprawdź, jak się skutecznie odwołać od decyzji Zakładu

 • Rewolucja w urzędach

  strony lokalne GW - Radom MAGDALENA CIEPIELAK 03-12-2008

  go odwołać, musieliby pójść na sesję rady i uzasadnić swój wniosek o odwołanie . A jak sekretarz stanie się zwykłym pracownikiem wystarczy napisać w uzasadnieniu zwolnienia: utrata zaufania. Oczywiście można iść z tym do sądu pracy i nawet wygrać sprawę, ale w międzyczasie ogłoszony zostanie nowy konkurs i sekretarzem zostanie kto inny, nie będzie gdzie wracać - tłumaczy Czajkowski. Jego zdaniem intencja odpolitycznienia samorządu została gdzieś w ustawie zagubiona. - Z jednej strony robi się z Sekretarze gmin mają być bezpartyjni. Za to wójtowie czy prezydenci będą mieć gabinety polityczne, w których zatrudnią, kogo będą chcieli

 • Jak ZUS odbiera i oddaje

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 20-02-2014

  W ostatnich dwóch latach wysłuchaliśmy wielu historii ludzi, którzy - jak przyznają - stracili zaufanie do państwa. Na początku pozwoliło im łączyć emeryturę z pensją. Uznali więc, że mając dwa źródła dochodu, mogą pozwolić sobie na zakup telewizora na raty, lodówki czy samochodu. Wyliczyli, że przy wypłacie pensji i emerytury stać ich będzie na czynsz za mieszkanie i jednocześnie raty. Nagle w 2011 r. dostali pismo z ZUS, że nie mogą łączyć emerytury z pensją. I jeśli nie zwolnią się z pracy Zakład odebrał tysiącom Polaków emerytury. Od wczoraj mogą starać się je odzyskać. Średnio każdy dostanie po 43 tys. zł. Jeśli złoży wniosek.

 • E-krok w przyszłość

  strony lokalne GW - Lublin KAROL ADAMASZEK 05-01-2010

  , co poprawi ich wizerunek. Z kolei o drugim pomyśle - instytucji tzw. pomocy prawnej - mówi się od dawna. Szczegóły są wciąż dopracowywane. Na efekty prac rządu wciąż czekają głównie ludzie ubodzy, o niskiej świadomości prawnej, często mieszkający w małych miejscowościach. Nie potrafią napisać skargi na decyzję urzędu, rezygnują z walki o odszkodowania itd. Potrzebują więc nie tylko adwokata, ale kogoś, kto do niego skieruje i za niego zapłaci. Lublin albo cała Lubelszczyzna byłyby więc poletkiem - Historyczna chwila - tak otwarcie jedynego w Polsce i drugiego w tej części Europy sądu elektronicznego skomentował wczoraj prezes Sądu Okręgowego w Lublinie. Wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja zdradził, że Lublin ma szanse stać się miejscem, gdzie resort będzie testował reformy usprawniające pracę sądów

 • Rozpoczyna się waloryzacja emerytur

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 02-03-2015

  . W ustawie jest mowa o stażu ubezpieczeniowym składkowym i nieskładkowym. Z emerytur częściowych korzystają już pierwsi mężczyźni. I oni od marca również dostaną więcej pieniędzy. Kwota waloryzacji emerytur częściowych to nie mniej niż 18 zł. DOSTAŁEŚ ZA MAŁO? ODWOŁAJ SIĘ DOSTAŁEŚ ZA MAŁO? ODWOŁAJ SIĘ Jeśli nie zgadzamy się z kwotą wyliczoną przez ZUS, powinniśmy napisać odwołanie . Trzeba to zrobić w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń Sprawdź, jaką podwyżkę powinien ci wypłacić ZUS. Jeżeli wyliczył za mało, możesz się odwołać.

 • Dobry strażnik nie sika bez rozkazu

  strony lokalne GW - Radom MAGDALENA CIEPIELAK 07-05-2009

  .in. PIP, bo strażniczka musiała skorzystać z toalety. Zaraz po patrolu zastępujący komendanta Kazimierza Czachora kierownik Rafał Gwozdowski miał jej zapowiedzieć, że następnego dnia ma napisać szczegółową notatkę z przebiegu służby. Napisała. O wizycie w toalecie nie wspomniała. 4 marca - jak mówiła strażniczka sądowi - kierownik stwierdził, że wie, iż była w PIP. Miał się o tym dowiedzieć już trzy godziny po jej wizycie w budynku, bo "zadzwoniła do niego jakaś pani". 6 marca ona i jej partner .in. PIP, bo strażniczka musiała skorzystać z toalety. Zaraz po patrolu zastępujący komendanta Kazimierza Czachora kierownik Rafał Gwozdowski miał jej zapowiedzieć, że następnego dnia ma napisać sz

 • Zwolnienia z pracy - szkoła przetrwania

  Gazeta Praca - Kraj KATARZYNA PAWŁOWSKA-SALIŃSKA, MAŁGORZATA KOLIŃSKA-DĄBROWSKA 25-05-2009

  byłeś zatrudniony na czas nieokreślony lub zostałeś zwolniony dyscyplinarnie, możesz odwołać się od decyzji pracodawcy także wtedy, gdy nie uzasadni on zwolnienia lub poda jego nieprawdziwą przyczynę (np. wskaże problemy ekonomiczne zamiast faktu, że pracownik jest mało wydajny lub nie przestrzega organizacji pracy ). Odwołanie składane jest w formie pozwu ( jak napisać pozew - czytaj obok). Wszyscy pracownicy (bez względu na rodzaj umowy o pracę) mogą domagać się od pracodawcy przywrócenia do pracy Gdy tracisz pracę w dużej firmie, nie jest aż tak źle. W małym przedsiębiorstwie zwolnienie bywa bardziej bolesne - nie ma tu związków zawodowych i nikt nie zawalczy o twoje prawa

 • Emerytura czy etat - wybór należy do ciebie

  Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 02-12-2010

  Zakładu, a ten ma obowiązek przekazać go do sądu okręgowego do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Jeżeli sąd I instancji nie uwzględni naszych racji, możemy odwołać się do sądu apelacyjnego. Na końcu zostaje nam skarga do Trybunału Konstytucyjnego. Uwaga! O ile pozew w I instancji i odwołanie możemy napisać sami, o tyle w przypadku skargi konstytucyjnej nie obędzie się bez pomocy prawnika. Skarga taka zawiera bowiem wiele terminów prawniczych i musi być napisana np. przez radcę prawnego. Resort Część pracujących emerytów będzie musiała zrezygnować z emerytury albo zwolnić się z pracy. To pomysł Ministerstwa Pracy

Polecane

 • Własny, przestronny, z ogródkiem

  Kupno domu kilku-, a zwłaszcza kilkudziesięcioletniego, niesie ze sobą spore ryzyko Jak i co sprawdzać kupując dom? Na co zwracać...

 • Sprawa z Poznania zwaliła mnie z nóg. Ale to incydent

  Rozmowa z Danutą Gadziomską * Karol Dolecki: Jak pani skomentuje to, co się stało w Poznaniu? Danuta Gadziomska: Bez wątpienia p...

 • Minus 79 sądów rejonowych

  Minister sprawiedliwości mimo protestów sędziów, PSL-u i opozycji podpisał rozporządzenie likwidujące 79 małych sądów rejonowych ...

 • Kradli pod nosem szefa

  Z kasy Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wyparowało co najmniej pół miliona złotych. Z tego powodu kierująca...

 • W SKRÓCIE

  Porodówka w remoncieOddział położniczy w szpitalu Biziela przechodzi gruntowny remont. - Wymieniana jest instalacja elektryczna,...

 • Bez muzycznych mielizn

  Po dwóch latach pojawi się na jedynym koncercie w gdyńskim Uchu wrocławska formacja Robotobibok, jeden z najważniejszych zespołów...

Polecane tematy

Inne artykuły

Letnie pranie mózgu
PRZYPUSZCZALNE JEDENASTKI POZOSTAŁYCH TRZECIOLIGOWCÓW
Twarz W Jedwabiu
ZAPOWIEDZI. DZIŚ ZAPOWIEDZI. JUTRO
Rewolucja na UMCS
Toast na urodziny
Góral celebrytą być nie chce
"Pamiętajcie o ogrodach III"
Iran. Nie chcemy atomu
Najważniejsza inwestycja drogowa Katowic bez pieniędzy
Polska jest krajem bardziej wrażliwym
Tylko nieliczni zabłysnęli
Kredyt tak, ulga nie / HANDEL
SuperZgoda
Lenczyk obwinia diabła
Bardzo trwały lakier
Ostatni koncert dla Steve'a Logana
Królowa
Sztuka nie jest wieczna
100 KILOMETRÓW NA ROWERZE
Śmierć Żony
Nowa ustawa - nowe wyzwania
Bezcenne wykonanie
AKCJA "GAZETY WYBORCZEJ" RATUJMY KASZTANOWCE
Dotacje na lewo Trybuna Pomorza i Kujaw Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ZAPROSZENIA
Filmowe Czwartki Stopklatki w Multikinie
Odrzucenie dialogu
Prezydent: Wydałem, nie mam. Ten sam prezydent: Znajdę i dam!
Wieści ze sceny
BOŚ już w komisji
Wygrać I Czekać
Mikołaj W Bucie
Zawartość: dorsz
Moskwo, ty jesteś jak zdrowie...
Jak zrobić dobrą imprezę
WCISKANIE KITU W OPERZE LEŚNEJ
Giertych: prysnął nimb niezwyciężonego Kaczyńskiego
Będzie więcej przeszczepów
SIATKÓWKA / Maleją szanse BBTS
Z MIODEMI DŻEMEM
KIM BYŁ JERZY ZIĘTEK?
Dwaj Panowie F.
Niepogodno
Prywatny znaczy nowy
Wokół Wyspy Słońca
Kopanie na ekranie
Integracja w kinie Muza
Polędwica z żurawiną
Plebiscyt Energia Kultury 2015
Luty 1956 roku
PIŁKA RĘCZNA W LICZBACH
Giełdy akcji 23.02
Zawiniła oprawka
Ale była jazda
Poznań przyciąga najlepszych. Jak?
Pokonały UMCS i to wyraźnie / Widzew lepszy
Tydzień Talentów
ŚMIERĆ PISARZA
Prezydent obiecywał, rowerzystów zawiódł