Internetowe Archiwum Gazety Wyborczej

Inne tagi

jak obliczy?? lata pracy do emerytury

(znalezionych: 1107 )

 • Emerytów pytań bez liku

  GW Białystok ELŻBIETA BURA, OPRAC. BRKA 23-02-2006

  kolejową, którą miałem przyznaną w wieku 60 lat . Będąc na tej emeryturze , pracowałem przez trzy lata . W tym roku ukończę 65 lat , chciałbym złożyć wniosek o nową emeryturę. Jak ona zostanie mi wyliczona?- Do obliczenia wysokości emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, część socjalna, wynosząca 24 proc. kwoty bazowej, zostanie ustalona od kwoty bazowej obowiązującej w dniu nabycia prawa do nowej emerytury , pozostałą część świadczenia obliczy się od podstawy wymiaru emerytury wcześniejszej - kolejowej kolejową, którą miałem przyznaną w wieku 60 lat . Będąc na tej emeryturze , pracowałem przez trzy lata . W tym roku ukończę 65 lat , chciałbym złożyć wniosek o nową emeryturę. Jak ona zostanie

 • Poradnik Przyszłego Emeryta (22)

  GW Wrocław OPRAC. MASZ 08-04-1999

  okres składkowy i nieskładkowy: kobieta 20 lat , mężczyzna 25 lat (w tym lata w warunkach szczególnych). Emerytura ta przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego oraz musi nastąpić rozwiązanie stosunku pracy w wypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem. Wysokość emerytur dla tych osób będzie liczona wg nowych zasad (tj. kapitału początkowego i składki zgromadzonej na indywidualnym koncie). Natomiast dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948 r. zatrudnionych okres składkowy i nieskładkowy: kobieta 20 lat , mężczyzna 25 lat (w tym lata w warunkach szczególnych). Emerytura ta przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia do otwartego funduszu emeryt

 • Emerytury - wyjaśnienie

  Gazeta Wyborcza 21-09-1991

  (A) We wczorajszej "Gazecie" w artykule o emeryturach zamieściliśmy tabelkę ilustrującą przykładowo, jak kształtowałyby się emerytury wg projektu rządowego i propozycji poselskich. W projekcie poselskim obliczenie emerytury od płacy 6 min 800 tys. zł nie uwzględniało zasady ograniczenia podstawy wymiaru do wysokości 250 proc. średniej płacy. Przyjęcie tej zasady daje inne kwoty: emerytura od poborów w wysokości 6 mln 800 tys. wynosiłaby 2 mln 337 tys. 500 zł po 30 latach , 2 mln 656 tys. 500 zł (A) We wczorajszej "Gazecie" w artykule o emeryturach zamieściliśmy tabelkę ilustrującą przykładowo, jak kształtowałyby się emerytury wg projektu rządowego i propozycji poselskich. W projekcie

 • Jak przeliczyć emeryturę

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 25-07-2013

  marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Ważne! Uwaga! Docelowo wiek emerytalny będzie wynosił 67 lat , ale to dopiero od 2020 roku dla mężczyzn i od 2040 roku dla kobiet. Trzeba też przez co najmniej 30 miesięcy dorabiać na wcześniejszej emeryturze . Ważne! Jaka podwyżka? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Zmianie podlega tylko tzw. część socjalna emerytury , tj. 24 proc. kwoty bazowej. Tymczasem emerytura i renta składają się z dwóch Nawet kilkaset złotych miesięcznie można zyskać na przeliczeniu emerytury. Mogą z tego skorzystać emeryci, którzy pracują lub z wcześniejszej emerytury przechodzą na zwykłą. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS

 • Przelicz swoją emeryturę

  GW Białystok TOMASZ GŁOGOWSKI, BRKA 22-02-2006

  następuje zawsze na Twój wniosek, po zakończeniu kalendarzowego kwartału. Doliczenie stażu do emerytury po zakończeniu kwartału dotyczy tylko tych emerytów, którzy nadal pracują. Jeżeli przestałeś pracować w trakcie trwania kwartału, wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury możesz zgłosić zaraz po tym, jak zwolniłeś się z pracy . Zaraz wyjaśnimy Ci dlaczego. Otóż przy obliczaniu Twojej nowej emerytury okresy składkowe i nieskładkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Zatem jeżeli następuje zawsze na Twój wniosek, po zakończeniu kalendarzowego kwartału. Doliczenie stażu do emerytury po zakończeniu kwartału dotyczy tylko tych emerytów, którzy nadal pracują. Jeżeli przestał

 • Przelicz swoją emeryturę, Przykłady

  GW Radom TOMASZ GŁOGOWSKI 24-01-2006

  kalendarzowego kwartału, wówczas Twój staż zostanie uwzględniony tylko do zakończenia poprzedniego kwartału. Doliczenie stażu do emerytury po zakończeniu kwartału dotyczy tylko tych emerytów, którzy nadal pracują. Jeżeli przestałeś pracować w trakcie trwania kwartału, wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury możesz zgłosić zaraz po tym, jak zwolniłeś się z pracy . Zaraz wyjaśnimy Ci dlaczego. Otóż przy obliczaniu Twojej nowej emerytury okresy składkowe i nieskładkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych kalendarzowego kwartału, wówczas Twój staż zostanie uwzględniony tylko do zakończenia poprzedniego kwartału. Doliczenie stażu do emerytury po zakończeniu kwartału dotyczy tylko tych emerytów,

 • Możesz zwiększyć swoją emeryturę

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 03-06-2014

  składkowe (czyli lata naszej pracy , kiedy odkładaliśmy składki na ubezpieczenie społeczne) i okresy nieskładkowe. W przypadku okresów składkowych niezależnie od tego, kiedy pracowaliśmy i jak długo (byleby przed 1999 r.), ZUS za każdy rok doliczy nam kapitał początkowy. Inaczej jest z okresami nieskładkowymi. Należy do nich np. okres studiów. Zgodnie z ustawą emerytalną za czas studiów państwo przed 1999 r. (a więc przed reformą emerytalną) powinno nam naliczyć kapitał początkowy. Tyle że w przypadku Jesteś na emeryturze? Sprawdź, czy możesz ją podwyższyć. Najprostszy sposób - na nowo przeliczyć świadczenie albo zwiększyć je o kapitał początkowy. Zyskać możesz nawet kilkaset złotych.

 • Ty też będziesz emerytką

  PRACA JACEK KOWALSKI, BYDGOSZCZ, JK 22-01-2007

  tym czasie składek. Obowiązek płacenia przejęło państwo. Jeśli kobieta była na urlopie wychowawczym, a kapitał wyliczono przed 1 lipca 2004 r., warto poprosić o przeliczenie. Będzie więcej pieniędzy. Jak długo można być na urlopie wychowawczym? Z jednym dzieckiem - maksimum trzy lata , tylko do ukończenia przez nie czwartego roku życia. Na bliźnięta i więcej dzieci przysługują również trzy lata , ale nie więcej niż sześć na wszystkie dzieci. Co z dzieckiem wymagającym specjalnej opieki lub tym czasie składek. Obowiązek płacenia przejęło państwo. Jeśli kobieta była na urlopie wychowawczym, a kapitał wyliczono przed 1 lipca 2004 r., warto poprosić o przeliczenie. Będzie więcej pieniędzy

 • Przelicz swoją emeryturę

  GW Katowice TOMASZ GŁOGOWSKI 16-11-2005

  zakończenia poprzedniego kwartału. Doliczenie stażu do emerytury po zakończeniu kwartału dotyczy tylko tych emerytów, którzy nadal pracują. Jeżeli przestałeś pracować w trakcie trwania kwartału, wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury możesz zgłosić zaraz po tym, jak zwolniłeś się z pracy . Zaraz wyjaśnimy Ci dlaczego.Otóż przy obliczaniu Twojej nowej emerytury okresy składkowe i nieskładkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Zatem jeżeli przepracowałeś np. 2 miesiące i 29 dni, to do zakończenia poprzedniego kwartału. Doliczenie stażu do emerytury po zakończeniu kwartału dotyczy tylko tych emerytów, którzy nadal pracują. Jeżeli przestałeś pracować w trakcie trwania kwartału,

 • Przelicz swoją emeryturę

  GW Lublin TOMASZ GŁOGOWSKI 01-12-2005

  zakończenia poprzedniego kwartału. Doliczenie stażu do emerytury po zakończeniu kwartału dotyczy tylko tych emerytów, którzy nadal pracują. Jeżeli przestałeś pracować w trakcie trwania kwartału, wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury możesz zgłosić zaraz po tym, jak zwolniłeś się z pracy . Zaraz wyjaśnimy Ci dlaczego.Otóż przy obliczaniu Twojej nowej emerytury okresy składkowe i nieskładkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Zatem jeżeli przepracowałeś np. 2 miesiące i 29 dni, to do zakończenia poprzedniego kwartału. Doliczenie stażu do emerytury po zakończeniu kwartału dotyczy tylko tych emerytów, którzy nadal pracują. Jeżeli przestałeś pracować w trakcie trwania kwartału,

 • Przelicz swoją emeryturę, Przykłady

  GW Radom TOMASZ GŁOGOWSKI 24-01-2006

  kalendarzowego kwartału, wówczas Twój staż zostanie uwzględniony tylko do zakończenia poprzedniego kwartału. Doliczenie stażu do emerytury po zakończeniu kwartału dotyczy tylko tych emerytów, którzy nadal pracują. Jeżeli przestałeś pracować w trakcie trwania kwartału, wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury możesz zgłosić zaraz po tym, jak zwolniłeś się z pracy . Zaraz wyjaśnimy Ci dlaczego. Otóż przy obliczaniu Twojej nowej emerytury okresy składkowe i nieskładkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych kalendarzowego kwartału, wówczas Twój staż zostanie uwzględniony tylko do zakończenia poprzedniego kwartału. Doliczenie stażu do emerytury po zakończeniu kwartału dotyczy tylko tych emerytów,

 • TRUDNE LICZENIE

  Gazeta Wyborcza Elżbieta CICHOCKA 04-07-1990

  wybrać najkorzystniejszy okres do porównań: albo ostatnie 4 kwartały, albo 3 kolejne lata z ostatnich 12 lat pracy . Obliczanie emerytur na starych zasadach dało tegorocznym emerytom żałosny wynik - prawie każdy dostawał do czerwca najniższy wymiar emerytury , 256 tys. zł, a i to nie dlatego, że tak wyszło z wyliczeń, ale dlatego, że niższej emerytury już nie było. Prawo emerytalne nie było w ubiegłym roku przygotowane na taki okres, kiedy ceny, a za nimi płace, podwajają się z kwartału na kwartał. Do wybrać najkorzystniejszy okres do porównań: albo ostatnie 4 kwartały, albo 3 kolejne lata z ostatnich 12 lat pracy . Obliczanie emerytur na starych zasadach dało tegorocznym emerytom żałosn

 • Nie wszyscy dostali więcej

  Gazeta Wyborcza (am) 06-08-1991

  emerytalnym, która gwarantuje okresową waloryzację świadczeń. O wyjaśnienie "Gazeta" poprosiła Hannę Nowogórską-Kuźnik z Ministerstwa Pracy . - Wszystkie świadczenia dla 80-latków zostały zrewaloryzowane - powiedziała nam p. Kuźnik - zgodnie z grudniową ustawą o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które ukończyły do końca 1990 roku 80 lat . Oznacza to, że podstawom wymiaru emerytur przywrócono taką wartość, jaką miały one w momencie przejścia pracownika na emeryturę lub rentę. Rewaloryzacja nie oznacza (P) Gzy emerytury i renty 80-latków zostały zwaloryzowane w I kwartale? Krajowe Przedstawicielstwo Emerytów i Rencistów twierdzi, że nie podwyższono 125 tyś. z ponad 400 tyś. świadczeń. Ministerstwo Pracy wyjaśnia, że świadczenia zostały zwaloryzowane, choć nie musi to oznaczać, że wszyscy 80-latkowie otrzymali podwyżkę.

 • Masz prawo do przeliczenia emerytury

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 14-02-2013

  może wynieść nawet 20 tys. zł (po waloryzacji). To oczywiście oznacza wyższą emeryturę. WSZYSTKIE LATA SIĘ LICZĄ WSZYSTKIE LATA SIĘ LICZĄ Kolejna korzystna zmiana dotyczy lat , z których można wyliczyć kapitał. Otóż do ustalenia tzw. podstawy wymiaru kapitału początkowego, który ma wpływ na wysokość emerytury , można teraz wskazać dziesięć kolejnych lat kalendarzowych z całego okresu przed 1 stycznia 1999 r., a nie - jak wcześniej - tylko od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r. Aby to wyjaśnić Jeśli jesteś na emeryturze, ZUS może ci ją na nowo przeliczyć. Dzięki temu będziesz dostawać więcej pieniędzy. Sprawdź, jak to zrobić i kto ma do tego prawo

 • Jak podwyższyć emeryturę

  Gazeta Wyborcza MONIKA ADAMOWSKA, RED. 31-01-2006

  osiągnęły powszechnie obowiązujący wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) i pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz posiadającym jakikolwiek okres ubezpieczenia społecznego, ZUS przyznaje emeryturę z urzędu. Czyli taka osoba nie musi składać wniosku. Wyrównanie za wcześniejszy okres nie przysługuje, bo ustawa - jak przed chwilą wyjaśniałam - obowiązuje dopiero od początku tego roku. Jeśli spełniała Pani przed 1 stycznia 2006 r. wszystkie warunki do uzyskania emerytury , musiała osiągnęły powszechnie obowiązujący wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) i pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz posiadającym jakikolwiek okres ubezpieczenia sp

 • Jak mieć wyższą emeryturę

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 05-08-2014

  mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy pozostaną w tego rodzaju pracy , ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia. Ale nikt nie zabrania dorabiać im w innych zawodach. Przy dorabianiu poza swoim zawodem obowiązują limity identyczne jak w przypadku wcześniejszych emerytur . KAPITAŁ POCZĄTKOWY KAPITAŁ POCZĄTKOWY Warto prześledzić przepisy o kapitale początkowym, bo dzięki nim ZUS może nam świadczenie podwyższyć. Do kapitału początkowego mają prawo Gdy dorabiasz, możesz na nowo przeliczyć emeryturę. Warto też upomnieć się w ZUS o zaległe składki.

 • Podnieś swoją emeryturę

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 02-02-2015

  urodzonych po 31 grudnia 1948 r., jak i przed 1 stycznia 1949 r. mających ustaloną wysokość emerytury według nowych zasad. Kapitał początkowy obliczany jest ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., jeżeli: * zgłoszą po raz pierwszy wniosek o emeryturę jako osoby kontynuujące zatrudnienie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, * mają udowodniony staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, * we wniosku zaznaczą, iż wnoszą o obliczenie emerytury według nowych Gdy pracujesz na emeryturze, możesz na nowo przeliczyć jej wysokość. Ostatnio zapadł w tej sprawie bardzo korzystny dla emerytów wyrok Sądu Najwyższego.

 • Ubezpieczony w Europie

  GW Częstochowa MAREK MAMOŃ 05-05-2003

  kraju. Jak będzie naliczana emerytura osobie, która przepracuje kilka lat w różnych krajach? - Obowiązuje zasada sumowania okresów ubezpieczenia, a więc nic nie przepadnie, nawet jeśli okresy pracy będą krótsze niż rok. Każdy kraj, w którym dana osoba była ubezpieczona na czas zatrudnienia, zachowa rejestr aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Każdy kraj będzie wypłacał część emerytury obliczanej wg przepisów kraju ostatniego zatrudnienia - proporcjonalnie do liczby lat . Np. ktoś przepracował 10 lat kraju. Jak będzie naliczana emerytura osobie, która przepracuje kilka lat w różnych krajach? - Obowiązuje zasada sumowania okresów ubezpieczenia, a więc nic nie przepadnie, nawet jeśli okresy

 • Prawo wyboru

  Gazeta Wyborcza amp 03-04-1990

  decyzję z tą, którą już dostał i wybrać korzystniejszą dla siebie. Jeśli ktoś do 31 marca 1991 r. spełnia warunki do otrzymania emerytury (wiek, staż pracy ) będzie mógł wybrać do oblicze­nia podstawy świadczenia za­robki z ostatnich czterech kwartałów lub z trzech kolej­nych lat kalendarzowych, wy­branych spośród ostatnich dwu­nastu. Po 31 marca 1991 r. do obliczenia podstawy będą brane zarobki z czterech kolejnych lat wybranych z ostatnich dwu­nastu. Aby otrzymać rentę lub eme­ryturę z MSW trzeba decyzję z tą, którą już dostał i wybrać korzystniejszą dla siebie. Jeśli ktoś do 31 marca 1991 r. spełnia warunki do otrzymania emerytury (wiek, staż pracy ) będzie mógł wybrać do oblicze­

 • Zapytaj ZUS-u

  GW Katowice Opr. baw 15-03-1999

  Nasz dyżur redakcyjny dotyczący emerytur górniczych cieszył się ogromnym powodzeniem. Na pytania odpowiadały panie Iwona Małczak i Teresa Popowska z rybnickiego oddziału ZUS-u. Czy zasadnicza szkoła górnicza może być zaliczona jako okres zastępczy. Czy liczy się do emerytury jako staż pracy ? - Nie, z uwagi na to, gdyż nie było zawartej indywidualnej umowy o naukę zawodu. Mąż będzie miał we wrześniu 18 lat pracy , ma 37 lat . Dziesięć lat pracował przy robotach likwidacyjnych, a osiem lat w Nasz dyżur redakcyjny dotyczący emerytur górniczych cieszył się ogromnym powodzeniem. Na pytania odpowiadały panie Iwona Małczak i Teresa Popowska z rybnickiego oddziału ZUS-u. Czy zasadnicza szkoł

Polecane

 • Własny, przestronny, z ogródkiem

  Kupno domu kilku-, a zwłaszcza kilkudziesięcioletniego, niesie ze sobą spore ryzyko Jak i co sprawdzać kupując dom? Na co zwracać...

 • Sprawa z Poznania zwaliła mnie z nóg. Ale to incydent

  Rozmowa z Danutą Gadziomską * Karol Dolecki: Jak pani skomentuje to, co się stało w Poznaniu? Danuta Gadziomska: Bez wątpienia p...

 • Minus 79 sądów rejonowych

  Minister sprawiedliwości mimo protestów sędziów, PSL-u i opozycji podpisał rozporządzenie likwidujące 79 małych sądów rejonowych ...

 • Kradli pod nosem szefa

  Z kasy Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wyparowało co najmniej pół miliona złotych. Z tego powodu kierująca...

 • W SKRÓCIE

  Porodówka w remoncieOddział położniczy w szpitalu Biziela przechodzi gruntowny remont. - Wymieniana jest instalacja elektryczna,...

 • Bez muzycznych mielizn

  Po dwóch latach pojawi się na jedynym koncercie w gdyńskim Uchu wrocławska formacja Robotobibok, jeden z najważniejszych zespołów...

Polecane tematy

Inne artykuły

ZAPROSZENIA. JUTRO
Jesienne obrazy
MIESZKAŃCY O PREZYDENCIE
Skrzynia akcji za 3 tys. zł
Do Dobrej marsz
DZIŚ, JUTRO
Parkingi przesiadkowe na obrzeżach
LUDZIE ROZRYWKI HBO 20:00 Dramat **
Nie macie dużych szans...
JAPONIA
Poznajemy nasze miasto
GERHARD RIEGNER
Zapomniane wieże
Stój, bo rażę prądem
Opolanek taniec brzucha
Czułam się całkiem bezradna
Sprawa równości wobec prawa
Ambicja to za mało
Dałem pole dla demokracji Jestem zadowolony ze Zjazdu
Halina Halicka z d. Okołowicz
[bez tytułu]
Worek medali
Strzał prosto w cel
W czerwonym domu
Perła Medycyny dla szpitala ginekologicznego
Kandydaci i absolwenci na jednym korytarzu
Odliczanie do Ethno Portu
Co pani jest?
Zapisz się na warsztaty filmowe z profesjonalistami
[bez tytułu]
"Solidarność" nam nie płaci
Prace ręczne w sopockiej galerii
FOTOFELIETON
Piekło rodzinne
PRZED PREMIERĄ
KRAJ NA SZYBKO
Rok temu czwarty, teraz trzeci, za rok...
W SKRÓCIE
Tajemnice Afryki
Mecz w cieniu pogrzebu
Bukowina na zdjęciach
;) Masz wiadomość
By Móc wyciągnąć Rękę
Pierwszoligowiec
Śląsk profesjonalny
Czy prawdą jest, że...?
FILTR NA PORNO
WITAJCIE NA ŚWIECIE
Jak spożytkować gniew robotników?
Odszedł największy z Polaków
Ministrowie chronieni z góry
Jak często sięgali po służbową kartę kredytową?
Opowiem wam historię Katynia
MIŁA OPERACJA ZA KILKA MILIONÓW
KRÓTKO
Druga młodość CeBIT-u / HANOWER. Podzielone targi
TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA 652 11 77
WAKACJE Z GAZETA
Pielgrzymka pozwala zapomnieć o chorobach
Szóste-nie cudzołóż