Internetowe Archiwum Gazety Wyborczej

Inne tagi

kiedy można starać się o rentę

(znalezionych: 204 )

 • Nowy rok - renty po nowemu

  Gazeta Wyborcza WEST, OPRAC. WEST 26-10-2004

  II został skreślony). Siostrzeniec otrzymuje rentę rodzinną do 2007 r. Co zrobić, żeby po tym terminie nie została ona zamieniona na rentę socjalną? Czy czekać do 2007 r. (będzie on miał wtedy 27 lat) i ponownie stanąć przed komisją, czy zrobić coś teraz? Co na to ZUS? Można równolegle starać się o rentę socjalną ( można ją łączyć z rentą rodzinną, jeśli nie przekracza to 200 proc. najniższej renty). A jeśli lekarz wykreślił punkt II, można napisać do departamentu nadzoru lekarskiego ZUS, żeby II został skreślony). Siostrzeniec otrzymuje rentę rodzinną do 2007 r. Co zrobić, żeby po tym terminie nie została ona zamieniona na rentę socjalną? Czy czekać do 2007 r. (będzie on miał wtedy 2

 • Renty rodzinne i socjalne

  Gazeta Wyborcza EWA FURTAK 21-11-2008

  Nie masz się z czego utrzymywać? Nie przysługuje ci renta inwalidzka? Dowiedz się z naszego poradnika, czy możesz się starać o rentę socjalną lub rodzinną. Sprawdź, ile pieniędzy możesz dostać Renta rodzinna Renta rodzinna to świadczenie, o jakie możemy się starać po śmierci członka bliskiej rodziny. Ale nie jest to świadczenie przyznawane automatycznie. Kto może dostać taką rentę ? Tylko dla najbliższych Renta rodzinna przysługuje najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej, czyli: dzieciom Nie masz się z czego utrzymywać? Nie przysługuje ci renta inwalidzka? Dowiedz się z naszego poradnika, czy możesz się starać o rentę socjalną lub rodzinną. Sprawdź, ile pieniędzy możesz d

 • Jak się starać o rentę

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 09-10-2012

  rentę już np. w wieku 30 lat. Koalicja PO-PSL była przeciw. Mam 21 lat i po wypadku nie mogę pracować. Czy należy mi się renta socjalna? Prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub na studiach (przed 25. urodzinami), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury. Jeżeli spełnia pan te warunki, może się pan o taką rentę starać . Czy rentę socjalną można Nie przysługuje ci wcześniejsza emerytura ani świadczenie przedemerytalne, to może masz szansę na rentę. Dla osób, które nie mogą pracować z powodów zdrowotnych, to często jedyna szansa na pieniądze z ZUS

 • Kto może przejść na rentę

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI 13-07-2015

  wieku od 25 do 30 lat, * pięć lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. OKRESY SKŁADKOWE OKRESY SKŁADKOWE - Mam 32 lata. Aby starać się o rentę , muszę udowodnić pięć lat okresów składkowych i nieskładkowych. Czy liczy się , kiedy dokładnie pracowałam? - pyta pani Anna z Mławy. Tak. Jednym z warunków wymaganych do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób, których niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, jest udokumentowanie co najmniej pięcioletniego W maju na rencie z powodu niezdolności do pracy przebywało 995 tys. Polaków. To blisko trzykrotnie mniej niż w rekordowym 1998 r., gdy rencistów mieliśmy ponad 2,7 mln.

 • JAK SIĘ STARAĆ O RENTĘ

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 16-08-2016

  niezdolnych do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy bądź z pracy. KIEDY POWSTAŁA NIEZDOLNOŚĆ KIEDY POWSTAŁA NIEZDOLNOŚĆ Aby można było starać się o rentę , niezdolność do pracy musi powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Jest tu jeden wyjątek. Tego warunku nie muszą spełniać osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy, spełniające warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz legitymujące się co Rentę pobiera około miliona Polaków. Jej przeciętna wysokość to 1610 zł brutto.

 • Renta rodzinna i socjalna krok po kroku

  Gazeta Wyborcza JACEK KOWALSKI 04-07-2008

  kontynuacją wypłacania świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Nie można kontynuować czegoś, co nie było zaczęte. Jeśli jednak nasz bliski przed śmiercią nie pracował, nie dostawał ani emerytury, ani renty, a spełniał warunki do ich otrzymywania, albo jeszcze lepiej - był w trakcie starania się o jedno z tych świadczeń, możesz na tej podstawie ubiegać się o rentę rodzinną. Uwaga: musisz zebrać dokumentację korespondencji, jaką zmarły prowadził z ZUS. Renta rodzinna przysługuje również członkom rodziny kontynuacją wypłacania świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Nie można kontynuować czegoś, co nie było zaczęte. Jeśli jednak nasz bliski przed śmiercią nie pracował, nie dostawał ani emerytury, a

 • Zielony Nie Uspokaja

  GW Zielona Góra eg 27-08-1998

  na kolejnych członków rodziny do 15. roku życia i kiedy na dzieci poniżej 15. lat przypada 152 zł. Osoba samotna może starać się o pomoc, kiedy jej dochód wynosi 333 zł. Inne kryteria to ciężkie choroby, ogólna sytuacja rodziny i brak pracy. Ośrodek wysyła pracownika, który ocenia sytuację. Potem wypłacane są jednorazowe zasiłki. Można ubiegać się o zasiłek okresowy, trwa trzy-pięć miesięcy. na kolejnych członków rodziny do 15. roku życia i kiedy na dzieci poniżej 15. lat przypada 152 zł. Osoba samotna może starać się o pomoc, kiedy jej dochód wynosi 333 zł. Inne kryteria to c

 • ZUS W "GAZECIE"

  Gazeta Wyborcza Opracowała Jolanta KORAL 08-06-1994

  , gorzej płatne stanowisko, z pensją o co najmniej 30 proc. niższą. Wtedy dostałby Pan tzw. rentę wyrównawczą. Przysługuje ona na okres trzech lat, a potem trzeba się o nią na nowo starać . Pan nie pracuje, więc renta wyrównawcza się nie należy. - Jestem studentem, sierotą. Do 28. roku życia brałem rentę rodzinną, nie wiedząc, że można ją pobierać do ukończenia 27 lat. Teraz ZUS każe mi zwrócić pieniądze. To kilkadziesiąt milionów zł. Co mam robić? - Niestety, trzeba zwrócić. Może Pan wystąpić do ZUS , gorzej płatne stanowisko, z pensją o co najmniej 30 proc. niższą. Wtedy dostałby Pan tzw. rentę wyrównawczą. Przysługuje ona na okres trzech lat, a potem trzeba się o nią na nowo starać .

 • Zmiany w rentach

  Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 14-09-2011

  jej przedstawiciel (opiekun prawny lub kurator), jeżeli przekroczą dopuszczalny limit dorabiania (a więc dziś 30 proc. średniej, a po zmianie 70 proc. średniej krajowej), muszą, jak mówi ustawa, niezwłocznie powiadomić o tym ZUS. Takie powiadomienie powinno mieć formę pisemnego oświadczenia. DLA KOGO RENTA SOCJALNA A teraz wyjaśnijmy, kto w ogóle może się o rentę socjalną starać . Otóż prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która Osoby na rencie socjalnej będą mogły więcej dorobić. Posłowie właśnie zmienili odpowiednie przepisy. Ile konkretnie będzie można dorobić i jak się o rentę starać?

 • Życie po udarze

  Gazeta Wyborcza EWA FURTAK 21-10-2011

  czasowo. Ma to wpływ na wysokość otrzymywanej renty oraz na to, na jaki okres zostanie nam przyznana. Czy można się starać o orzeczenie o niepełno-sprawności po udarze? Można i warto to zrobić jak najszybciej, bo posiadanie takiego orzeczenia wiąże się z przywilejami niezależnie od tego, czy mamy zamiar pracować, czy przejść na rentę . Orzeczenie pozwala m.in. korzystać z ulg w środkach komunikacji, zwolnień od opłat za abonament radiowo-telewizyjny czy też z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej Udar mózgu, nazywany potocznie wylewem, to na całym świecie najczęstsza przyczyna niepełnosprawności osób po czterdziestce. W Polsce każdego roku udar przechodzi ok. 70 tys. osób

 • Niepełnosprawni w ZUS

  GW Radom AJZ 26-11-2007

  godz. 7.30-14.30 poinformujemy m.in., kiedy można starać się o emeryturę lub rentę , na jaki rodzaj rehabilitacji można liczyć lub w jakich przypadkach orzekana jest niezdolność do pracy - mówi Wiesława Sadowska-Golka, rzecznik prasowy radomskiego ZUS. O wszystkim poinformują eksperci ZUS, rehabilitanci, pracownicy MOPS oraz przedstawiciele Towarzystwa do Walki z Kalectwem. Dwóch ekspertów będzie się posługiwać językiem migowym. Ponadto przygotowano bezpłatny poradnik, w którym znajdzie się wykaz godz. 7.30-14.30 poinformujemy m.in., kiedy można starać się o emeryturę lub rentę , na jaki rodzaj rehabilitacji można liczyć lub w jakich przypadkach orzekana jest niezdolność do prac

 • Rolnicy! Nowe renty od Unii

  Gazeta Wyborcza OPRAC. ŁUKASZ GRZYMISŁAWSKI, KRYSTYNA NASZKOWSKA 07-08-2004

  jedynie numer identyfikacji producenta rolnego przypisany do swojego gospodarstwa. Numer ten jest potrzebny rolnikowi zawsze, kiedy stara się o unijne fundusze, ale teraz także o nową rentę strukturalną. Po ten numer musi się pan udać do powiatowego biura ARiMR i wypełnić wniosek o jego nadanie. Numer otrzyma pan w ciągu dwóch tygodni. Jestem rencistą zawodowym, ale czasowym (mam rentę do końca przyszłego roku). Czy mogę wystąpić o rentę rolniczą?- Nie. Renta rolnicza przysługuje tylko tym osobom jedynie numer identyfikacji producenta rolnego przypisany do swojego gospodarstwa. Numer ten jest potrzebny rolnikowi zawsze, kiedy stara się o unijne fundusze, ale teraz także o nową rentę

 • Kto ma szansę na rentę

  Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 03-11-2011

  . Największe znaczenie ma podstawa wymiaru renty obliczona na podstawie zarobków uzyskiwanych w czasie, kiedy byliśmy czynni zawodowo. Im wyższe uzyskiwaliśmy wynagrodzenie (przychód), a tym samym im większe składki były odprowadzane do ZUS, tym większa będzie podstawa renty. Do wyliczenia renty można wskazać: 10 lat kalendarzowych ( o najwyższych zarobkach) z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym staramy się o rentę , albo: dowolne 20 lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia Renta z tytułu niezdolności do pracy to najpopularniejsza renta w Polsce. Pobiera ją ok. 1,2 mln Polaków. Komu przysługuje? Jak załatwić formalności? Czy można się odwołać od odmowy przyznania renty? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym poradniku

 • Jak pracować na rencie

  Gazeta Wyborcza EWA FURTAK 23-06-2010

  lekarz orzecznik ZUS. Całkowity koszt leczenia ponosi ZUS. Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby ze schorzeniami narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego oraz chorobami psychosomatycznymi. Jak ubiegać się o rentę socjalną? 23-letni Marek, aktualnie student wyższej uczelni, po poważnym wypadku został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. Do otrzymania renty inwalidzkiej brakuje mu wymaganych okresów składkowych i nieskładkowych. Co może zrobić w takiej sytuacji? Może starać się Czy pobierając rentę inwalidzką, można pracować? Czy można z renty przejść na emeryturę? Co zrobić, jeśli ZUS odmówił nam prawa do renty? Sprawdź, co radzą eksperci

 • Nowe renty dla rolników

  Gazeta Wyborcza KRYSTYNA NASZKOWSKA 06-08-2004

  , miesięcznie od 1180 zł do ok. 2500 zł brutto ("stara" renta to 843 zł brutto). Przyznaje się je według nieco innych kryteriów (jakich - wyjaśnimy za chwilę). Ważne! Nie będzie przeliczania starych rent na nowe. Już można starać się o rentę Program ruszył 2 sierpnia. Rolnicy mogą już występować o renty strukturalne. Jak dowiedzieliśmy się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zajmuje się przyznawaniem nowych rent), złożono już ponad 7 tys. wniosków! Jakie dokumenty trzeba przygotować , miesięcznie od 1180 zł do ok. 2500 zł brutto ("stara" renta to 843 zł brutto). Przyznaje się je według nieco innych kryteriów (jakich - wyjaśnimy za chwilę). Ważne! Nie będzie przeliczania staryc

 • Bezpłatna infolinia górnicza 0 800 208 208

  GW Katowice 20-08-1999

  , a przerwa pomiędzy kolejnymi umowami-zleceniami jest nie mniejsza niż 30 dni. * Czy biorąc jednorazową odprawę pieniężną bezwarunkową można przejść na rentę ? - Oczywiście, nie ma tu żadnych ograniczeń. Odprawę bezwarunkową można dostać nawet wtedy, gdy złożymy w ZUS-ie wniosek o przyznanie renty i wniosek ten jest w trakcie rozpatrywania. Po otrzymaniu odprawy w każdej chwili możemy starać się o rentę . * Dostałem odprawę. Czy po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy dostanę zasiłek? - Tak , a przerwa pomiędzy kolejnymi umowami-zleceniami jest nie mniejsza niż 30 dni. * Czy biorąc jednorazową odprawę pieniężną bezwarunkową można przejść na rentę ? - Oczywiście, nie ma tu żadnych ogr

 • Jak się starać o świadczenia rodzinne

  Gazeta Wyborcza NATALIA WALOCH 05-02-2010

  GMINIE Jak się starać o świadczenie pielęgnacyjne? Przede wszystkim musimy złożyć w gminie wniosek. Odpowiedni formularz znajdziemy w urzędzie lub internecie. Do niego dołączamy: orzeczenie o niepełnosprawności naszego podopiecznego kopię dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość skrócony odpis aktu urodzenia podopiecznego. O świadczenie warto się starać również dlatego, że odprowadzane są od niego składki rentowe i emerytalne do ZUS, to ma wielkie znaczenie dla osób, które musiały przestać pracować Opiekujesz się niepełnosprawnym? Owdowiałeś? Nie możesz pracować, a jesteś zbyt młody na rentę? Możesz dostać finansowe wsparcie. Uwaga! Są pewne zawirowania w przepisach. Podpowiadamy, jak sobie z nimi poradzić

 • Zapomogi dla emerytów i rencistów

  Gazeta Wyborcza PIOTR MIĄCZYŃSKI, LESZEK KOSTRZEWSKI 28-03-2007

  resortu pracy Anna Kalata. - Coroczna waloryzacja rent i emerytur musi stać się faktem. Nastąpi to jednak wtedy, kiedy będziemy mieli odpowiednie środki w budżecie. Będą one w 2008 r. - obiecywała. Czy rząd spełni obietnicę, zobaczymy. 18 Mam pytanie odnośnie do zapomóg. Kiedy i gdzie mogę prosić o wyjaśnienia? To zależy, skąd emeryt lub rencista dostaje emeryturę lub rentę . Jeśli z ZUS, to można zgłosić się do dowolnego inspektoratu w kraju. W ZUS powinny być wyznaczone osoby, które od ręki wyliczą resortu pracy Anna Kalata. - Coroczna waloryzacja rent i emerytur musi stać się faktem. Nastąpi to jednak wtedy, kiedy będziemy mieli odpowiednie środki w budżecie. Będą one w 2008 r. - obiecywa

 • Do sanatorium. Za darmo!

  Gazeta Wyborcza LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI 26-05-2010

  warunek - lekarz orzecznik musi stwierdzić, że dana osoba ma szansę na powrót do pracy. Osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Przykład. Pani Maria zachorowała. Lekarz orzekł, że nie może pracować, i przyznał jej rentę , ale tylko na rok (tzw. renta okresowa), wierząc, że po tym czasie jej stan zdrowia się poprawi. Pani Maria na rencie okresowej może więc starać się o wyjazd do sanatorium. Na wyjazd nie ma szans pan Kazimierz z Wrocławia. Miał dwa zawały i dostał rentę na Jest sposób, żeby ominąć kolejki w NFZ i wyjechać do sanatorium za darmo. Jaki? Wystarczy wniosek do ZUS. Zakład opłaci za ciebie cały turnus z zabiegami, wyżywieniem i noclegiem

 • Emerytura z Niemiec

  strony lokalne GW - Łódź EMKA 25-09-2008

  Myślałem, że moje składki w Niemczech przepadną, a okazuje się , że nie - mówił uradowany pan Jerzy, wychodząc z łódzkiego ZUS. Przez cały wczorajszy dzień niemieccy eksperci z Deutsche Rentenversicherung doradzali łodzianom, jak starać się o świadczenia społeczne za pracę w Niemczech. Pomagało im kilku tłumaczy. Pan Jerzy spędził u naszych zachodnich sąsiadów sześć lat. Był azylantem, miał dobrze płatną pracę jako inżynier ogrodnik. Kiedy wrócił do Polski, nie był pewien, czy odzyska wpłacone Myślałem, że moje składki w Niemczech przepadną, a okazuje się , że nie - mówił uradowany pan Jerzy, wychodząc z łódzkiego ZUS. Przez cały wczorajszy dzień niemieccy eksperci z Deutsche Rentenversic

Polecane

 • Własny, przestronny, z ogródkiem

  Kupno domu kilku-, a zwłaszcza kilkudziesięcioletniego, niesie ze sobą spore ryzyko Jak i co sprawdzać kupując dom? Na co zwracać...

 • Sprawa z Poznania zwaliła mnie z nóg. Ale to incydent

  Rozmowa z Danutą Gadziomską * Karol Dolecki: Jak pani skomentuje to, co się stało w Poznaniu? Danuta Gadziomska: Bez wątpienia p...

 • Minus 79 sądów rejonowych

  Minister sprawiedliwości mimo protestów sędziów, PSL-u i opozycji podpisał rozporządzenie likwidujące 79 małych sądów rejonowych ...

 • Kradli pod nosem szefa

  Z kasy Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wyparowało co najmniej pół miliona złotych. Z tego powodu kierująca...

 • W SKRÓCIE

  Porodówka w remoncieOddział położniczy w szpitalu Biziela przechodzi gruntowny remont. - Wymieniana jest instalacja elektryczna,...

 • Bez muzycznych mielizn

  Po dwóch latach pojawi się na jedynym koncercie w gdyńskim Uchu wrocławska formacja Robotobibok, jeden z najważniejszych zespołów...

Polecane tematy

Inne artykuły

Na grecką nutę w Lublińcu
Z PROKURATURY
Zębatka dla "Gazety"
Zły Bromberg
50 tys. trenerów myśli
Lek przez skórę
Szyjesz, malujesz, gotujesz, coś organizujesz? Wesprzyj aukcje
Tu nie kabaret!, Władysław Czarnecki
Magister na szóstkę
Na owady nie krzyczę
listy Przeciw cięciom
Ring wolny
KONKURS - KTO NA ZDJĘCIU?
Do szeregu!
Warszawa grzeszy przeciętnie
Izolacja prosto z wiadra
Wolnych miejsc w areszcie nie będzie
Tyrmand Amadeusz / Res Publica nr 5
Alarm w banku
Będzie pogrom Posnanii?
MARIAN ŁOZA
Serwotka zostaje, Tychy liderem, Gieksa w Żarkach
ZAPROSZENIA
W majestacie prawa
Konkurs dla uczniów
TROPEM KOT-A
Pod Beladonną
Przerwa w pracy na Bilika
Kierowcy autobusów pod nadzorem
Tydzień w TBL: Griszczuk zwolniony, Czarni pokonani
Kolekcjoner złotych medali
AULA DLA ALUMNÓW
Lider też nie dał rady
Upomnienie z zachętą
Polska arytmetyka
KONCERTOWE WIEŚCI
Dojrzały pracownik, dobry pracownik
Basket rozpoczął przygodę z ekstraklasą od porażki
Dziś Legia - Wisła w Pucharze Ekstraklasy
Pięć godzin z Kuźbą / PIŁKA NOŻNA. Górnik Zabrze
BUDŻETOWA LUKA -28 BLN ZŁ
Sportino blisko wygranej
WALDEMAR KUCHANNY Piąte: Nie Bądź Durniem
Czy szczecinianie chcą powrotu Sediny?
Superzagadka
CENY SUROWCÓW 3.09
"Anioł stróż" TVN
Przeprowadzka pogańskiego bożka
FUNDUSZE INWESTYCYJNE 26.04
Nowa rada dla Starówki
DZIEJE SIE, DZIAŁO SIĘ
krótko o sporcie / WSPOMNIENIA NA LUDOWYM
13 bajecznych filiżanek
ZAPROSZENIA
KONTRAKTY TERMINOWE 4.07
ŻUŻEL W SKRÓCIE
Listonosz pod drzwi nam przyniesie
Wybiórczy Przegląd Prasy Łódzkiej
7. DLA KOGO ŻYJE
Znów zmiany na kolei. Kto się w tym wszystkim połapie?