Inne tagi

kim by?? gall anonim

(znalezionych: 25 )

 • Herman - książę bez większych sukcesów

  [ DLO PL ] - Strony Lokalne Płock ROZMAWIAŁ MIROSŁAW MACIOROWSKI 30-11-2018

  miał wobec niego dobre intencje. Herman zdecydował się sprowadzić Mieszka do kraju, co według niektórych badaczy świadczy o tym, że miał wobec niego dobre intencje. - Tyle że jego przyjazd zakończył się tragicznie. Gall pisze otwartym tekstem: "Jacyś wrogowie z obawy, by krzywd ojca nie pomścił, trucizną zgładzili tak pięknie zapowiadającego się chłopca". Spójrzmy, jaka była sytuacja. Pierworodny syn Hermana, dorosły już Zbigniew, aż do poślubienia przez ojca Judyty Przemyślidki był jego prawowitym Mediewiści nie cenią Władysława Hermana zbyt wysoko... - Bo trudno przypisać mu choćby jeden większy sukces. Także Gall Anonim, mimo że musiał być powściągliwy, raczej go nie oszczędza. Herman był władcą słabym, do rządów wyniosły go okoliczności, ale do władzy nie dorósł. Ulegał wpływom, nie poradził sobie nawet z synami. Odnalazł się na polu kościelnym i kulturalnym. Także jego przywiązanie do Mazowsza i Płocka ma pozytywną wymowę. Być może nawet wybrał sobie ten gród na siedzibę, bo głównym kierunkiem jego ekspansji było Pomorze.

 • O dzielnych władcach i ich nieustraszonych wojach

  [ TAH RP ] - Ale Historia ROZMAWIAŁA BEATA JANOWSKA 12-12-2016

  ja uciekam" - i uciekł. Gall Anonim nie pozostawia wątpliwości, że nie chodzi o żadne łupienie. Nowy władca w zdobytym królestwie pełnoprawnie korzysta z jego bogactw. Inna ważna cecha wspaniałego władcy pojawia się u żyjącego w VI w. kronikarza Grzegorza z Tours. - Traktuje ona o królu Franków, który chciał zawrzeć pokój z Sasami, ale jego wojownicy dążyli do wojny. Sasi trzy razy składali korzystne oferty pokojowe, ale wojownicy frankijscy domagali się, aby król je odrzucał. W końcu wbrew woli Gall Anonim miał sławić Bolesława Krzywoustego, ale w rzeczywistości nie zawsze go chwalił, a nawet starał się go wychowywać. Kiedy książę po kryjomu zaatakował broniony przez pogańskich Pomorzan Wyszogród, kronikarz kąśliwie stwierdził, że zginęło więcej jego wojów w bratobójczej walce niż od ciosów wroga.

 • Maria Marii

  Gazeta Stołeczna Ewa Nowacka 28-06-1997

  Kijowskich księżniczek nie wydawano za byle kogo. Nie dziwi w łożu Krzywoustego Zbysława, ale zdumiewa, że jej rodzona siostra Maria poślubiła Piotra Włostowicza, śląskiego wielmożę, pana Ołbina. Widocznie Piotr był nie byle kim , jeżeli mógł pojąć "szlachetną niewiastę królewskiej krwi", jak odnotował Gall Anonim . Niewiele wiemy o pożyciu tej pary. Zbysława, żona Krzywoustego, zmarła w drugim połogu, osierocając czteroletniego synka. Jest prawdopodobne, że Maria mogła otaczać go opieką Kijowskich księżniczek nie wydawano za byle kogo. Nie dziwi w łożu Krzywoustego Zbysława, ale zdumiewa, że jej rodzona siostra Maria poślubiła Piotra Włostowicza, śląskiego wielmożę, pana Ołbina. Wid

 • DAMY Z ŻELAZA

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza IZA KLEMENTOWSKA 28-11-2015

  dworze. Mieszko patrzył na żonę jak na powietrze, Oda postanowiła więc nauczyć się polskiego, a potem urodzić mu tak dużo dziatek, ile tylko zdoła. I rodziła, co dwa, trzy lata. W sumie trzech synów - Mieszka juniora, Światopełka i Lamberta - oraz przynajmniej jedną córkę o nieznanym imieniu. Dzieci były jej polisą, pozwoliły nawiązać międzynarodowe sojusze. O Emnildzie zaś, żonie Bolesława Chrobrego, pasierba Ody, Gall Anonim pisał tak: "Nieraz bowiem żona jego, królowa, kobieta mądra i roztropna Buzia w ciup, rączki w małdrzyk? Akurat. No, chyba że po to, żeby zwabić Piasta do sypialni i - pardon - przechwycić ster państwa

 • Egzamin gimnazjalisty

  Gazeta Wyborcza 23-04-2008

  . Z reguły dorastający nie jest jednak gotowy do samodzielnego zmierzenia się z problemami wieku dojrzewania, szuka więc podobnych sobie ludzi, by nadawać sens swemu życiu i swemu miejscu w świecie. Tak powszechne i silne dążenie, aby przynależeć do jakiejś grupy rówieśniczej, wynika przede wszystkim z pragnienia odkrycia, kim się jest w porównaniu z innymi, i zrozumienia, co się znaczy dla innych. Właśnie ci "inni" stają się zwierciadłem, w którym można uczyć się rozpoznawać siebie, w ich . Z reguły dorastający nie jest jednak gotowy do samodzielnego zmierzenia się z problemami wieku dojrzewania, szuka więc podobnych sobie ludzi, by nadawać sens swemu życiu i swemu miejscu w świecie

 • ZABÓJCZE MIKSTURY PIASTÓW

  [ TAH RP ] - Ale Historia SEBASTIAN DUDA 03-03-2014

  . między węgierskim władcą a polskim księciem Władysławem Hermanem, bratem zmarłego króla Bolesława, doszło do ugody, w wyniku której Mieszko mógł wrócić do Polski. Gall Anonim lakonicznie przedstawia to, co stało się potem: Nie wiadomo, kim byli ci, którzy "uszli niebezpieczeństwu śmierci"; nie ma też całkowitej pewności, kto stał za tym mordem. Może palatyn Sieciech, szara eminencja dworu Władysława Hermana, który - jak pisze Gall Anonim - "chciał wygubić cały ród Piastów". Jednak jak słusznie JACYŚ WROGOWIE Z OBAWY, BY KRZYWDY OJCA NIE POMŚCIŁ, TRUCIZNĄ ZGŁADZILI TAK PIĘKNIE ZAPOWIADAJĄCEGO SIĘ CHŁOPCA - PISAŁ GALL ANONIM O ŻYJĄCYM POD KONIEC XI W. MIESZKU, SYNU WYGNANEGO Z KRAJU BOLESŁAWA SZCZODREGO. JEST ON PIERWSZĄ UDOKUMENTOWANĄ OFIARĄ TRUCIZNY W DYNASTII PIASTÓW, ALE NIE JEDYNĄ

 • Humanistyczny egzamin gimnazjalny

  Gazeta Wyborcza ODPOWIEDZI PRZYGOTOWAŁA ANNA DAŃKO, NAUCZYCIELKA J. POLSKIEGO I EGZAMINATOR Z GIMNAZJUM NR 16 PRZY XIII LO W SZCZECINIE 14-12-2005

  do tej sławy i godności doszedł Bolesław sprawiedliwością i bezstronnością, tymi samymi cnotami, które początkowo zapewniły wzrost potędze państwa rzymskiego. Bóg wszechmogący udzielił Bolesławowi tyle dzielności, potęgi i zwycięstw, ile w nim samym obaczył dobroci i sprawiedliwości wobec siebie oraz wobec ludzi. Opracowano na podstawie: Anonim tzw. Gall 3, "Kronika polska", Wrocław 1982 1 Bolesław - Bolesław Chrobry, jeden z bohaterów pierwszej części Kroniki 2 komes - dostojnik zarządzający do tej sławy i godności doszedł Bolesław sprawiedliwością i bezstronnością, tymi samymi cnotami, które początkowo zapewniły wzrost potędze państwa rzymskiego. Bóg wszechmogący udzielił Bolesławowi t

 • 1998

  gazeta maturzysty, dodatek do GW Poznań 27-04-2000

  cytuj tylko wtedy, gdy jesteś o to proszony. Staraj się, by Twoje odpowiedzi były trafne, wnikliwe i precyzyjne językowo. Część II pracy ma charakter otwarty. Życzymy powodzenia! Część I 1. Kim jest narrator i o jakich lekturach opowiada? (1 pkt) 2. Odpowiedz, z jakiej perspektywy prowadzona jest narracja. Porównaj akapity 8-11 i 14. (2 pkt) 3. Któremu rodzajowi narracji odpowiadają akapity 1, 3, 4? Scharakteryzuj taki sposób odbioru Trylogii. Odpowiedź sformułuj w 3-4 zdaniach. (6 pkt) 4. Jaki jest cytuj tylko wtedy, gdy jesteś o to proszony. Staraj się, by Twoje odpowiedzi były trafne, wnikliwe i precyzyjne językowo. Część II pracy ma charakter otwarty. Życzymy powodzenia! Część I 1. Kim

 • Szał bitewny nad Psim Polem

  Gazeta Wyborcza BEATA MACIEJEWSKA 26-02-2009

  tryumf poczytując. Na dowód tego istnieje jeszcze nazwa [owego] miejsca, zbiegła się tam [bowiem] niezmierna sfora psów, które pożerając tyle trupów, wpadły w jakąś szaloną dzikość, tak że nikt nie śmiał tamtędy przejść, i dlatego owo miejsce nazywa się Psim Polem" (przeł. Brygida Kurbis) - oznajmił mistrz Kadłubek i zawładnął wyobraźnią milionów. I nie jest ważne, że współczesny Bolesławowi Krzywoustemu kronikarz Gall Anonim słowem się nie zająknął o Psim Polu. Że w niemieckich źródłach też nie ma tryumf poczytując. Na dowód tego istnieje jeszcze nazwa [owego] miejsca, zbiegła się tam [bowiem] niezmierna sfora psów, które pożerając tyle trupów, wpadły w jakąś szaloną dzikość, tak że nikt nie

 • Bitwa o bitwę, czyli jak wygrać po trupach

  strony lokalne GW - Wrocław BEATA MACIEJEWSKA 13-02-2009

  nie śmiał tamtędy przejść, i dlatego owo miejsce nazywa się Psim Polem" (przeł. Brygida Kurbis) - oznajmił mistrz Kadłubek i zawładnął wyobraźnią milionów. I nie jest ważne, że współczesny Bolesławowi Krzywoustemu kronikarz Gall Anonim słowem się nie zająknął o Psim Polu. Że w niemieckich źródłach też nie ma wzmianki o klęsce (a takowych nikt nie wstydził się opisywać). Jednak żeby mistrza Kadłubka nie zostawić samego na polu bitwy, próbowano włączyć do walki archeologów. - Pierwsze poszukiwania nie śmiał tamtędy przejść, i dlatego owo miejsce nazywa się Psim Polem" (przeł. Brygida Kurbis) - oznajmił mistrz Kadłubek i zawładnął wyobraźnią milionów. I nie jest ważne, że współczesny Bolesławo

 • DO NIEPODLEGŁOŚCI PRZEPEŁZŁA POLSKA LUDOWA

  Wolna Sobota JAROSŁAW BRATKIEWICZ* 01-08-2020

  . Upostaciowiła go, z jednej strony, integralna piastowskość ludu chłopskiego, który pamiętał organiczne związki scalające ludność królestwa w budowie siły i zasobności państwa oraz w jego obronie za Piastów. Chłopi wtedy z zapałem - "zawzięci kmiecie" ("rustici mordaces"), pisał o nich Gall Anonim - bronili ziemi polskiej przed Niemcami i Mongołami, a tę kartę czynu wieśniaczego uświetnili udziałem w bitwie pod Grunwaldem. Atoli w Polsce jagiellońsko-sarmackiej byli wypychani przez naród szlachecki - który Pisowcy powabnie się wpisują w pejzaż ojczysty z boczkiem na grillu, tanim piwem w plastikach i wokalem patriotycznym

 • Viola, Eufrozyna, Katarzyna, czyli szyje, które kręciły głową

  [ DLO OP ] - Strony Lokalne Opole ROZMAWIAŁA BEATA ŁABUTIN 16-12-2016

  kobiety - ktoś ich w końcu przecież urodził. Chociaż do XII w. kobiety w źródłach praktycznie nie istniały. Nawet Gall Anonim , pierwszy nasz kronikarz, zamieszcza zapisy w rodzaju: "Bolesław zrodził Mieszka" albo "Mieszko zrodził Kazimierza"... Czytając średniowieczne źródła, można odnieść wrażenie, jakbyśmy byli krajem, który mógł obyć się bez kobiet. Na pochwałę kronikarzy piszących na ziemiach średniowiecznej Polski zasługiwały co najwyżej kobiety święte, tyle że w kanonie owej świętości nie W historii Opola było wiele fascynujących kobiet, o których nie wiemy praktycznie nic. Prof. Anna Pobóg- -Lenartowicz opisała 39 z nich w swojej książce "Energiczne, władcze, pobożne. Księżniczek i księżnych opolskich portret (prawie) własny".

 • Błąd Konrada Mazowieckiego

  [ TAH RP ] - Ale Historia ROZMAWIAŁ MIROSŁAW MACIOROWSKI 18-05-2015

  węgierskiego [okolice dzisiejszego Braszowa w Rumunii], licząc, że zabezpieczą granicę przed pogańskimi Połowcami. Nadał im też szerokie przywileje. Krzyżacy przystąpili do zasiedlania przyznanych ziem i w kilkanaście lat wznieśli wiele okazałych zamków, których ruiny przetrwały do dziś. Ale bez zgody króla Węgier zaczęli powiększać kontrolowany obszar i próbowali wyłączyć go spod jego jurysdykcji, by podporządkować te ziemie - teoretycznie papieżowi. Andrzej II nie zamierzał na to pozwolić i w 1225 r Kiedy książęta piastowscy uznali, że sami nie dadzą sobie rady z najazdami Prusów, zdecydowali, że na pograniczu pruskim należy osadzić "instytucję międzynarodową" sprawdzoną w walkach z poganami. Na pomysł ściągnięcia Krzyżaków wpadł prawdopodobnie książę wrocławski Henryk Brodaty.

 • Polskie tropy wikingów

  [ TAH RP ] - Ale Historia ROZMAWIAŁA BEATA JANOWSKA 20-02-2017

  przebywali w X i XI w. na ziemiach polskich, świadczą znaleziska archeologiczne? - Tak, Gall Anonim tworzył przecież na początku XII w., a kres epoki wikingów przypada na lata 1030-1050, nie dysponujemy więc żadnymi im współczesnymi źródłami pisanymi z terenów piastowskich. Poza tym to mało interesowało kronikarzy, którzy, jak dzisiejsze gazety, zajmowali się wielkimi wydarzeniami, a nie tym, co działo się na zapleczu. Ale ich obecność w Anglii znalazła się na pierwszych stronach kronik. - Tylko że oni w Mieszko I zamykał ziemie przed obcymi, a Chrobry je otworzył i wpuścił cudzoziemców do swojego państwa. Część z nich nawet się tam osiedliła - skandynawskie groby odkryto na zachodzie Wielkopolski.

 • MATKA NA PRZYCHODNE, AUTORKA NA STAŁE

  [ TWY RP ] - Wysokie Obcasy ROZMAWIAŁA KATARZYNA BIELAS 01-06-2013

  przedszkola, Agatka do szkoły - mogłam wymyślać coś dla obu poziomów. Były kłopoty z cenzurą? W sprawie piegów przyszedł list do Gomułki, że dosyć wyśmiewania się z kalectwa. Pismo poszło do Sokorskiego, ówczesnego przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji z adnotacją "ustosunkować się", potem do telewizji, do redakcji dziecięcej i do mnie. To napisałam: "Ustosunkowałam się". Nic dalej się nie działo. Parę tygodni później wymyśliłam program o tym, kto to był Gall Anonim , co to są anonimy i co tatuś Oglądam "Jacka i Agatkę" i słyszę, że Jacek bawi się nie patykiem, ale kijkiem. To się nie rymuje. Dzwonię do telewizji, a oni mówią, że zmienili, bo dyrektor czy jego zastępca ma na nazwisko Patyk

 • Historia - pytania 1997-1998 Historia - pytania 1998-1999

  GW Poznań N 04-05-2002

  umiłowanym władcą ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup Jordan ciężką miał z nimi pracę, zanim nakłonił ich słowem i czynem do uprawiania winnicy pańskiej. (...) E. Gall Anonim . Kronika polska Mieszko objąwszy księstwo zaczął dawać dowody zdolności umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastować ludy [sąsiednie] dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrążony był błędach pogaństwa, że wedle swego zwyczaju umiłowanym władcą ułomne dotąd członki spośród ludu i w szatę godową przyodziane, w poczet synów Chrystusowych zostały zaliczone. Ich pierwszy biskup Jordan ciężką miał z nimi pracę, zanim nakłonił

 • Polityka pamięci to nie jest manipulacja

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁ PAWEŁ SMOLEŃSKI 25-07-2015

  której ona żyła. Tu akurat źródło jest jedno, spóźnione o 30 lat - to Gall Anonim . Kronikarz nie zagłębia się w istotę konfliktu między królem a biskupem Krakowa. Mówi tylko, że Bolesław niepotrzebnie i okrutnie zabił Stanisława, choć przyznaje, że biskup postępował niegodnie. - W Muzeum Żydowskim w Berlinie jest instalacja dotycząca asymilacji Żydów w Niemczech. Zwiedzający podnoszą słuchawki i mogą wysłuchać wystąpień różnych intelektualistów i polityków z epoki wypowiadających często sprzeczne Nie zamierzam narzucać żadnej jednej oficjalnej wizji. Polska historia jest na to zbyt złożona. A wzorujemy się na muzeach niemieckich

 • WŁADYSŁAW UPARTY

  Wolna Sobota ROZMAWIAŁ MICHAŁ NOGAŚ 05-12-2020

  Władysławowi kogoś jak Długosz, Wincenty Kadłubek czy Gall Anonim . Na szczęście ma mnie. Czy, kiedy się pisze o władcach dawnych, ma się ochotę porównywać ich z tymi, którzy dziś rządzą krajem? Czy, kiedy się pisze o władcach dawnych, ma się ochotę porównywać ich z tymi, którzy dziś rządzą krajem? - Staram się tego nie robić, choć bywa to kuszące. Tak puścić oko do czytelnika, choćby na pół zdania... Ale gdy zaczynałam pisać cały cykl, nie mogłam przypuszczać, jak bardzo opowieść o roli i sytuacji kobiet w Był kiepskim ojcem, ciągle w delegacji, wymagał męskiej postawy, nie rozumiał innych zainteresowań. Ale jakim przywódcą!

 • W garderobie teatru historii

  Gazeta Wyborcza ROZMAWIAŁ: WŁODZIMIERZ KALICKI 31-12-2005

  . Z powodzeniem czynią to także intelektualiści. - Powiedziałbym nawet, że z dużo większym powodzeniem. Intelektualiści manipulowali pamięcią zbiorową od chwili, gdy tylko pojawili się na arenie dziejów. Historią troszkę już manipulował nasz pierwszy kronikarz Gall Anonim . Jak manipulował nią człowiek, który wywarł ogromny wpływ na wizję najdawniejszej Polski, biskup krakowski Wincenty Kadłubek - skądinąd wielki erudyta - szkoda nawet opowiadać. Dziś mało kto wie coś konkretnego o czasach Kadłubka . Z powodzeniem czynią to także intelektualiści. - Powiedziałbym nawet, że z dużo większym powodzeniem. Intelektualiści manipulowali pamięcią zbiorową od chwili, gdy tylko pojawili się na arenie dzie

 • KAROLAK. Wolałbym, gdyby Jezus miał dzieci

  [ TDF RP ] - Duży Format ROZMAWIAŁ MARCIN WÓJCIK 24-12-2015

  Stanisław wcale nie był rubasznym biskupem, ale rycerzem, wykształconym, mającym wpływy, zagarniającym ziemie i co najważniejsze, jak pisze Gall Anonim , zdradził i za zdradę został skazany na obcięcie członków. To wiemy od Galla i część naukowców popiera tezę o jego konszachtach ze zbuntowanym księciem Władysławem Hermanem, który podprowadził wojska czesko-niemieckie pod Kraków. Biskup Stanisław wystąpił nie tylko przeciwko królowi, ale i przeciwko papieżowi Grzegorzowi VII. Cesarz Henryk IV chciał mieć Był czas, że zamykałem się w Tyńcu, u benedyktynów, kiedy jeszcze nie prowadzili restauracji z dziczyzną. Teraz wystarczy mi weekend nad morzem albo w górach

Polecane tematy

Inne artykuły

CTO 9.04
Areszt: kasa w zamian za wolność
Pejzaże i kwiaty
Szczecin się zadłuża
Wywiad premiera
Wolontariusze do paczki potrzebni
Nominowani do Archi-Szopy
Na przejeździe, Co z tym zrobić?
Polscy problemiści (25)
Białystok bobo tour
Trwa walka o Relax. Miasto może pomóc
Jak Michał Wiśniewski zachwycił Microsoft
Kara za chuligana
SPORT W SKRÓCIE
Kompot od emerytów
Polska potrzebuje terminalu gazu
SPORT W SKRÓCIE
MIĘDZYNARODOWE KOMÓRKI OPTIMUSA
Dziewięciu zatrzymanych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan
Maturalny strajk nauczycieli
Dla kogo "Mieszkanie plus"? Wiceminister w Bydgoszczy
Kossak wrócił na stulecie
Nowe media i sztuka
WIG
Finał plebiscytu "Wielki Mały Człowiek"
Końskie chrzciny
Wykryta cukrzyca to 10 lat życia
Kulczykpark - nowe dowody w formacie 3D
On Pisze Bajki
WADOWICE / Oczernił prokuratora
Mamy Biskupin!!!
Polska, Strasburg i tajna kancelaria
PODRÓŻ DO KRĘGÓW PIEKIEŁ
GIEŁDA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH PAŹDZIERNIKA
POLISH YOUR ENGLISH (177)
Porażone krowy
Na tropach testamentu,czyli ABC dziedziczenia
Liczenie pomników
PRZYSIETNICA
Kuchnia nie tylko estetyczna
Bruk z grobów
Dyskobolia zagra z Legią w silnym składzie
° WSZYSTKO DLA NAS
ZAPROSZENIA
Dlaczego warto inwestować w najem?
Czy zniszczą pamiątkę?
Ile młodzi wiedzą o Solidarności?
Rysunkowy wehikuł czasu
Hołd ofiarom nalotów
Szybki ślub, droższy garaż
W SKRÓCIE
Nieszczęśliwe sformułowanie
Przetarg reżyserowany?
PIŁKA NOŻNA
KRONIKA POLICYJNA
W SKRÓCIE
AKUSTYCZNA TRASA MUŃKA STASZCZYKA. WOKALISTA KONCERTUJE Z PRZYJACIÓŁMI
Szlakiem pamiątek z Oppeln
RAKÓW W HALI
Pycha i upadek SLD