Inne tagi

kodeks karny skarbowy

(znalezionych: 665 )

 • PYTANIE O KODEKS KARNY SKARBOWY

  Gazeta Wyborcza NOT. PIOTR SKWIROWSKI 29-04-1999

  Rząd przyjął właśnie projekt kodeksu karnego skarbowego . Wynika z niego, że już jesienią o karach za większość wykroczeń i przestępstw skarbowych mają orzekać sądy powszechne, a nie jak dzisiaj urzędy skarbowe i celne. Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że w związku z kodeksem do sądów będzie wpływać co roku dodatkowo ok. 200 tys. spraw. Czy projekt rządu jest korzystny dla podatników? Czy sądy podołają nowym zadaniom?* Włodzimierz Olszewski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa- Projekt Rząd przyjął właśnie projekt kodeksu karnego skarbowego . Wynika z niego, że już jesienią o karach za większość wykroczeń i przestępstw skarbowych mają orzekać sądy powszechne, a nie jak dzisi

 • PROJEKT USTAWY O JEDNORAZOWYM OPODATKOWANIU NIEUJAWNIONEGO DOCHODU ORAZ O ZMIANIE USTAW - ORDYNACJA PODATKOWA I KODEKS KARNY SKARBOWY

  KOMUNIKATY 03-09-2002

  1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804) w art. 54 dodaje się § 4 w następującym brzmieniu: "§ 4. Karze określonej w § 1-3 podlega także ten, kto nie składa w terminie deklaracji majątkowej lub składa nierzetelną deklarację majątkową, z tym że najniższa liczba stawek dziennych wynosi 400". Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676 i Nr

 • GOSPODARKA W SKRÓCIE

  Gazeta Wyborcza PAP, PSK 16-04-1999

  Projekt kodeksu karnego skarbowego omówił wczoraj Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Zakłada on m.in., że kary za przestępstwa, wykroczenia i występki skarbowe będą orzekać sądy. Dotychczas decydowały o tym organa skarbowe . Według projektu będą mogły karać podatników jedynie mandatami przy niezbyt dużych wykroczeniach. Projekt kodeksu karnego skarbowego omówił wczoraj Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Zakłada on m.in., że kary za przestępstwa, wykroczenia i występki skarbowe będą orzekać sądy. Dotychczas

 • Sąd Zamiast Celników

  GW Olsztyn PAP 18-10-1999

  Od wczoraj celnicy i urząd skarbowy nie mogą już decydować o przepadku mienia. Zgodnie z nowym kodeksem karnym skarbowym może to orzec jedynie sąd. Nowy kodeks zastąpi ustawę karną skarbową z 1971 roku. Według ustawy o przepadku mienia decydują urzędy skarbowe i celne. Tego zabrania obecna konstytucja. Wszystkie ustawy i rozporządzenia, które nie są dostosowane do konstytucji, stracą moc prawną 17 października 1999 roku i stąd wynikła potrzeba nowych regulacji. Ustawa zakłada też uproszczony Od wczoraj celnicy i urząd skarbowy nie mogą już decydować o przepadku mienia. Zgodnie z nowym kodeksem karnym skarbowym może to orzec jedynie sąd. Nowy kodeks zastąpi ustawę karną skarbową

 • Będzie więcej grzywien

  Gazeta Wyborcza PSK 08-10-1999

  Senat przyjął wczoraj kodeks karny skarbowy - i jeśli podpisze go prezydent - kary za przestępstwa, wykroczenia i występki skarbowe będą orzekać sądy, a nie organy skarbowe . Izby i urzędy skarbowe , urzędy celne, samorządowe kolegia odwoławcze, wójtowie czy burmistrzowie miast stracą większość swoich dzisiejszych uprawnień i w rezultacie będą mogli nieuczciwych podatników karać jedynie kilkusetzłotowymi mandatami przy niezbyt dużych wykroczeniach. Znacznie częściej niż dziś ma być wykorzystywana Senat przyjął wczoraj kodeks karny skarbowy - i jeśli podpisze go prezydent - kary za przestępstwa, wykroczenia i występki skarbowe będą orzekać sądy, a nie organy skarbowe . Izby i urzędy

 • Kodeks nieznany

  Gazeta Wyborcza 18-10-1999

  Od wczoraj już nie fiskus, ale powszechne sądy mają orzekać o przestępstwach podatkowych. W życie wchodzi bowiem całkiem nowy, rewolucyjny, kodeks karny skarbowy . Sądy jednak twierdzą, że są do tego zupełnie nieprzygotowane. Wciąż nie mają nawet... jednolitego tekstu ustawy. Nowych przepisów i procedur nie znają też urzędnicy skarbowi . Szczegóły - s. 26; "Ratuj się podatniku" - s. 24-25; "Gazeta Stołeczna" - s. 3 Od wczoraj już nie fiskus, ale powszechne sądy mają orzekać o przestępstwach podatkowych. W życie wchodzi bowiem całkiem nowy, rewolucyjny, kodeks karny skarbowy . Sądy jednak twierdzą, że są do

 • Ostrzej z przedsiębiorcą

  Gazeta Wyborcza PM 22-08-2005

  Prezydent podpisał w piątek nowelizację ustawy Kodeks karny skarbowy . Zaostrza ona radykalnie kary dla nieuczciwych przedsiębiorcówAż pięć lat więzienia (w miejsce trzech jak dotychczas) będzie grozić przedsiębiorcy np. za nieujawnienie organom skarbowym przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo niezłożenie deklaracji podatkowej. Posłowie podwyższyli również z dwóch do trzech lat więzienia odpowiedzialność za niewpłacenie podatku w terminie.Nowy kodeks karny skarbowy generalnie podwyższa Prezydent podpisał w piątek nowelizację ustawy Kodeks karny skarbowy . Zaostrza ona radykalnie kary dla nieuczciwych przedsiębiorcówAż pięć lat więzienia (w miejsce trzech jak dotychczas) będzie

 • KONTROLE NA ZLECENIE

  Gazeta Wyborcza (rrj) 16-12-1992

  (A) Sąd lub prokuratura zajmujące się przestępstwami gospodarczymi będą mogły zlecić organom kontroli skarbowej przeprowadzenie inspekcji. Prokurator generalny będzie mógł nakazać przeprowadzenie kontroli NIK-owi - taką zmianę w kodeksie postępowania karnego , ustawie o kontroli skarbowej i ustawie o NIK przyjął we wtorek rząd. Zmiany musi zaakceptować Sejm. Zdaniem dyrektora Biura Prasowego Rządu [Jacek] Kozłowskiego wprowadzone zmiany w prawie ułatwią wymiarowi sprawiedliwości zajmowanie się (A) Sąd lub prokuratura zajmujące się przestępstwami gospodarczymi będą mogły zlecić organom kontroli skarbowej przeprowadzenie inspekcji. Prokurator generalny będzie mógł nakazać przeprowadzenie k

 • Podatnik do sądu

  Gazeta Wyborcza PSK 11-09-1999

  Sądy powszechne, a nie urzędy skarbowe , będą karać osoby uchylające się od płacenia podatków lub popełniające inne przestępstwa podatkowe - zdecydował wczoraj Sejm Posłowie bez głosów sprzeciwu (tylko jeden wstrzymał się od głosu) uchwalili wczoraj kodeks karny skarbowy . Zastąpi on pochodzącą z lat 70. ustawę karną skarbową, która była wielokrotnie nowelizowana i - jak twierdzą autorzy kodeksu z ministerstwa - jest teraz mało czytelna i trudna w stosowaniu. Kodeks dostosowuje także przepisy Sądy powszechne, a nie urzędy skarbowe , będą karać osoby uchylające się od płacenia podatków lub popełniające inne przestępstwa podatkowe - zdecydował wczoraj Sejm Posłowie bez głosów sprzeciwu (ty

 • Sąd nad fiskusem

  Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 10-07-1999

  Sądy powszechne, a nie urzędy skarbowe , będą wkrótce karać osoby uchylające się od płacenia podatków lub popełniające inne przestępstwa podatkowe Zakłada to projekt ustawy kodeks karny skarbowy , którego pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. Kodeks ma zastąpić pochodzącą z lat 70. ustawę karną skarbową. - Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. W efekcie jest mało czytelna i trudna w stosowaniu - twierdzą autorzy projektu z Ministerstwa Sprawiedliwości. Kodeks ma także dostosować Sądy powszechne, a nie urzędy skarbowe , będą wkrótce karać osoby uchylające się od płacenia podatków lub popełniające inne przestępstwa podatkowe Zakłada to projekt ustawy kodeks karny skarbo

 • Podatniku, nie daj się zrobić w konia!

  Gazeta Wyborcza prof. dr hab. Jan Woleński Instytut Filozofii UJ, Kraków 26-11-1996

  skarbowe nie są uprawnione do dawania wykładni kodeksu rodzinnego. Jest też bezzasadna, bo art. 133 par. 2 tegoż kodeksu powiada, że poza dziećmi do alimentacji uprawnione są jedynie osoby żyjące w niedostatku. Ponadto darowizna, np. na leki czy rehabilitację, nie jest dostarczaniem środków do życia. Interpretacja urzędów skarbowych , które odmawiają uznania darowizn i naliczają karne odsetki od "nie zapłaconych" podatków, jest pogwałceniem praw obywateli, którym odbiera się możność skorzystania z skarbowe nie są uprawnione do dawania wykładni kodeksu rodzinnego. Jest też bezzasadna, bo art. 133 par. 2 tegoż kodeksu powiada, że poza dziećmi do alimentacji uprawnione są jedynie osoby żyj

 • KARNA REWOLUCJA SKARBOWA

  Gazeta Wyborcza PIOTR SKWIROWSKI 28-04-1999

  To sądy powszechne, a nie urzędy skarbowe będą wkrótce karać osoby uchylające się od płacenia podatków lub popełniające inne przestępstwa podatkowe Zakłada to przyjęty wczoraj przez rząd projekt ustawy Kodeks karny skarbowy . Kodeks ma zastąpić pochodzącą z lat 70. ustawę karną skarbową. - Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana. W efekcie jest mało czytelna i trudna w stosowaniu - tłumaczył dziennikarzom po posiedzeniu rządu wiceminister sprawiedliwości Janusz Niemcewicz. Kodeks ma także To sądy powszechne, a nie urzędy skarbowe będą wkrótce karać osoby uchylające się od płacenia podatków lub popełniające inne przestępstwa podatkowe Zakłada to przyjęty wczoraj przez rząd projekt u

 • Ukradniesz w Austrii odsiedzisz w kraju

  Gazeta Wyborcza 13-12-1990

  W środę w polskim MSZ nastąpiła wymiana dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Polską a Austrią o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych . Umowa wejdzie w życie 1 marca 1991 roku. Jak się dowiadujemy umowa dotyczy wszystkich spraw karnych w kodeksie każdego z krajów z wyjątkiem przypadków politycznych, wojskowych i religijnych. Dotyczy spraw skarbowych i przekazywania więźniów (np Polacy skazani w Austrii będą mogli odbywać karę w Polsce). W środę w polskim MSZ nastąpiła wymiana dokumentów ratyfikacyjnych umowy pomiędzy Polską a Austrią o wzajemnym wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach karnych . Umowa wejdzie w życie 1 marca 1991 r

 • Fiskusowi nieprzypisane

  GW Poznań JJ 17-11-1995

  nieprzypisane", na które Urząd Skarbowy nie wystawia decyzji ani nie prowadzi ich rejestru. Zgodnie z kodeksem karnym Marii A. grozi kara do 10 lat więzienia. nieprzypisane", na które Urząd Skarbowy nie wystawia decyzji ani nie prowadzi ich rejestru. Zgodnie z kodeksem karnym Marii A. grozi kara do 10 lat więzienia.

 • Nielegalne w noclegowni

  GW Rzeszów ART 25-09-2003

  wynikającej z kodeksu karnego skarbowego . Wartość uszczuplenia podatku należnego skarbowi państwa wynosi blisko 16 tysięcy złotych. wynikającej z kodeksu karnego skarbowego . Wartość uszczuplenia podatku należnego skarbowi państwa wynosi blisko 16 tysięcy złotych.

 • Karna rewolucja skarbowa

  Gazeta Wyborcza 28-04-1999

  Szykuje się prawdziwa rewolucja w podatkach, a raczej w karaniu za podatkowe przestępstwa i wykroczenia. Teraz kary nakładać będą sądy powszechne, a nie urzędy czy izby skarbowe albo urzędy celne. Rząd przyjął wczoraj projekt nowej ustawy Kodeks karny skarbowy , który wprowadza te zmiany. Po wejściu w życie kodeksu , co nastąpi jesienią, urzędy będą mogły karać podatników jedynie mandatami. Na razie wiadomo tylko, że ich wysokość przekroczy 1 tys. zł. Znacznie dotkliwsze będą za to nakładane Szykuje się prawdziwa rewolucja w podatkach, a raczej w karaniu za podatkowe przestępstwa i wykroczenia. Teraz kary nakładać będą sądy powszechne, a nie urzędy czy izby skarbowe albo urzędy celne.

 • Ostrzejsze kary dla biznesu

  Gazeta Wyborcza PM 28-06-2005

  Dziś Sejm zajmie się nowelizacją kodeksu karnego-skarbowego . Przedsiębiorcy się boją, bo projekt bardzo zaostrza kary za przestępstwa skarbowe Nowelizacja przewiduje podwyższenie większości kar więzienia z 3 do 5 lat. Jak twierdzą eksperci z sejmowej komisji kodyfikacyjnej, jest to konieczne, aby z jednej strony ścigać skuteczniej przestępców, a z drugiej - ujednolicić przepisy między kodeksami karno- skarbowym i karnym . Dziś ten drugi za niektóre przestępstwa, np. oszustwo, przewiduje wyższą Dziś Sejm zajmie się nowelizacją kodeksu karnego-skarbowego . Przedsiębiorcy się boją, bo projekt bardzo zaostrza kary za przestępstwa skarbowe Nowelizacja przewiduje podwyższenie większości kar

 • PYTANIE O PODATKI

  GW Olsztyn WOJ 28-04-2005

  Jak w najbliższych dniach będzie pracował urząd?Małgorzata Montwiłło, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie: - Już teraz są duże kolejki - dziennie odbieramy około 1,5 tys. zeznań podatkowych. Dlatego właśnie do piątku pracujemy dłużej: w godz. 7.15-16. Będziemy przyjmowali PIT-y także w sobotę (w godz.8-14) i w poniedziałek (w godz. 8-16). Radzę wszystkim nie przekraczać terminu 2 maja. Spóźnialscy muszą się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karnego Jak w najbliższych dniach będzie pracował urząd?Małgorzata Montwiłło, zastępca naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie: - Już teraz są duże kolejki - dziennie odbieramy około 1,5 tys. zeznań poda

 • Ostrzenie kodeksu

  Gazeta Wyborcza PSK, PAP 21-01-2004

  Przepadek mienia będącego równowartością korzyści pochodzących z przestępstw skarbowych oraz zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa z trzech do pięciu lat pozbawienia wolności to najważniejsze założenia projektu nowelizacji kodeksu karnego skarbowego . Pierwsze czytanie projektu odbyło się we wtorek w Sejmie. - Chodzi o danie sygnału, że nie można liczyć na opłacalność przestępstw skarbowych poprzez zachowanie korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw lub przekazanie ich Przepadek mienia będącego równowartością korzyści pochodzących z przestępstw skarbowych oraz zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa z trzech do pięciu lat pozbawienia wolności to najważnie

 • Naczelnik wyjaśnia

  GW Kielce PIOTR FATALSKI, NACZELNIK II URZĘDU SKARBOWEGO W KIELCACH, ZIEMOWIT NOWAK 15-02-2005

  W związku z artykułem pana Ziemowita Nowaka "Proces o grosze", zamieszczonym w "Gazecie Wyborczej" w Kielcach 25 stycznia 2005 r., wyjaśniam.Nie jest prawdą, iż przedmiotem postępowania karnego skarbowego w opisanej sprawie jest kwota 5 zł z tytułu uporczywego niepłacenia podatku. Akt oskarżenia przeciwko podatnikowi dotyczył zarzutu popełnienia przestępstw skarbowych z art. 77 par. 2 kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. nr 83 z 1999 r. poz. 930 z późniejszymi zmianami - dalej kks), polegających W związku z artykułem pana Ziemowita Nowaka "Proces o grosze", zamieszczonym w "Gazecie Wyborczej" w Kielcach 25 stycznia 2005 r., wyjaśniam.Nie jest prawdą, iż przedmiotem postępowania karnego sk

Polecane tematy

Inne artykuły

Ogień w biurowcu
Niemiecka pamiątka
W SKRÓCIE
ZNALEŹLI CIAŁO. W Ujanowicach w woj. nowosądeckim dwaj chłopcy
Rodzina może pożyczyć prawie pół miliona
Sępolno tęskni za swoimi tramwajami
Ta ruchoma, ta żywa
Wiedzą, co robią?
Wielka Czwórka w grze
Wosk na walentynki
Zbudujemy nowy Szczecin
Zawiniła pogoda czy ludzie? URE szuka odpowiedzi
Ethan Bai, kibice z Polski. Dzieci szczęścia 2011
WYJAŚNIENIE
CZYTELNICY DO "GAZETY"
Uwaga Voivod!
Zawisza gotowy na Legię
Kuchnia modna i pojemna
Ciemność
NIE MARUDZIĆ
Janusz Lewandowski
TELEFONICZNA OPINIA PUBLICZNA - 841 05 75
;) MASZ WIADOMOŚĆ
Kościół podzielony czy nierządzony?
Kamienica do remontu
Niezły Bal W Terminalu
Dwa hotele w Renardzie
Sparta Betard: bez liderów o pozostanie w elicie
Sprawdza się w locie
Dwóch na jedno, czyli bitwa o zasady
Historia pisana na nowo
Bajm i Ani Mru-Mru razem na scenie
Zakaz wejścia na stadion
Nowa rehabilitacja
Żebym nie zasłaniał
Cackać się na targowisku?
Wschodnia gościnność
ZAPOWIEDZI
Franciszek Smuda: Peszko wyleciał i nie wróci
;) Masz wiadomość
Dwa piętra ciuchów
Bajka o czułych czytankach i wilku
SZKOŁY MUZYCZNE ZAGRAJĄ DLA DZIADKÓW. I NIE TYLKO!
Nasze nadzieje olimpijskie
Rodzić komfortowo i bezpiecznie
Na krawędzi wojny
ROZDAJEMY BILETY NA INTERESUJĄCE WYDARZENIA KULTURALNE
ZAPROSZENIA. DZIŚ
NOTOWANIA Z DWOMA FIXINGAMI 26.11
Pędzlem w graffiti Miejsca, gdzie będą zamalowywane graffiti
Zanim pójdziesz na kurs
Anwil świetny, ale Prokom jednak lepszy
WROCLAW. WYBORCZA.PL
Brama Portowa na przetarg
Księża bieda
Z taką kartą można więcej
Nadarzyn rozbity
pająk atakuje w dżungli
SPOJRZENIA 2005
ZAPROSZENIA. JUTRO