Inne tagi

komitet praw człowieka

(znalezionych: 6867 )

 • Komitet Helsiński: Ta ustawa łamie prawa człowieka

  Gazeta Wyborcza D, 19-03-2007

  Ustawa lustracyjna narusza prawa człowieka i podstawowe wolności - napisali w niedzielę członkowie Komitetu Helsińskiego. "Przewidziany w ustawie zakaz wykonywania zawodu dziennikarza jako sankcja za tzw. kłamstwo lustracyjne stanowi oczywisty zamach na wolność słowa. Dotyczy to również analogicznych sankcji wobec nauczycieli akademickich" - piszą członkowie Komitetu . CAŁE OŚWIADCZENIE NA WWW.GAZETAWYBORCZA.PL Ustawa lustracyjna narusza prawa człowieka i podstawowe wolności - napisali w niedzielę członkowie Komitetu Helsińskiego. "Przewidziany w ustawie zakaz wykonywania zawodu dziennikarza jako sank

 • ŚMIERĆ GUDŁAJOM!

  Gazeta Wyborcza Jelena BARICHNOWSKA, Członkini Rosyjskiego Komitetu Adwokatów w Obronie Praw Człowieka "Literaturnaja Gazieta" / opr. lai; fot. Krzysztof Miller 17-07-1992

  Latem 1988 przez Leningrad przeszła fala wieców organizowanych przez ,Pamiat'. Najbardziej nas wówczas oburzało, że wiece te były legalne. Teraz wiadomo już, że odbywały się za wiedzą i przy poparciu komitetu KPZR. Nie ma już komitetów partyjnych. Miastem rządzi demokratycznie wybrana władza. Legalne wiece z pochodniami odbywają się dalej. Mówi się tam już nie o zagadkowych "osobach narodowości syjonistycznej" jak w 1988 r., a wprost o żydowskiej okupacji, o szkodliwości narodów kaukaskich, a z Latem 1988 przez Leningrad przeszła fala wieców organizowanych przez ,Pamiat'. Najbardziej nas wówczas oburzało, że wiece te były legalne. Teraz wiadomo już, że odbywały się za wiedzą i przy poparciu

 • ONZ pyta o Radziszewską i CIA

  Gazeta Wyborcza ES 14-10-2010

  Ma to związek z okresowym raportem Polski na temat stanu przestrzegania przez nasz kraj Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Raporty-cienie przedstawiły organizacje pozarządowe, w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka , Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Kampania przeciw Homofobii oraz Centrum Praw Kobiet. Szefowa Federacji Wanda Nowicka: - Członkowie Komitetu pytali o wypowiedzi pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Elżbiety Radziszewskiej, które wywołały Przedstawiciele polskiego rządu w poniedziałek i we wtorek byli przesłuchiwani w Genewie przez członków Komitetu Praw Człowieka ONZ.

 • Aborcja. Polska ignoruje wyrok

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PAWEŁ KOŚMIŃSKI 23-08-2018

  Ten we wrześniu zajmie się sprawą wykonania przez Polskę wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2012 r. Dotyczył on Agaty, która, mając 14 lat, próbowała dokonać legalnej aborcji (ciąża była wynikiem czynu zabronionego). Szpitale odmawiały jednak przeprowadzenia zabiegu, zaś ksiądz i działacze antyaborcyjni próbowali odwieść dziewczynę od decyzji. ETPC stwierdził, że Polska naruszyła przepisy europejskiej konwencji praw człowieka o zakazie tortur, nieludzkiego i poniżającego Obecne przepisy nie gwarantują efektywnego dostępu do aborcji, gdy jest ona dopuszczalna przez prawo - zauważa Helsińska Fundacja Praw Człowieka w piśmie do Komitetu Ministrów Rady Europy.

 • To straszne słowo wolność

  Gazeta Wyborcza WACŁAW RADZIWINOWICZ, MOSKWA 12-09-2009

  internetową Gazeta.ru. "Z punktu widzenia filozofii współczesnej i prawoznawstwa wezwanie ?brać? wolność oznacza niebezpieczny priorytet praw jednostki nad państwem. Świadomie czy nieświadomie, Wadim Karastylow [szef Komitetu Praw Człowieka ] służy interesom tych, którzy chcieliby podważyć fundamenty społeczno-politycznego ustroju Rosji" - przygwoździł buntowników ekspert nagrodzony niedawno pismem pochwalnym departamentu oświaty i wychowania Kraju Krasnodarskiego "za osobisty wkład w rozwój badań Prokuratura w Noworosyjsku chce zlikwidować miejscowy Komitet Praw Człowieka za to, że jego członkowie demonstrowali pod hasłem "Wolności nie dają, wolność się bierze".

 • Dzielą, więc rządzą Białołęką

  strony lokalne GW - Warszawa WOJCIECH KARPIESZUK, JAN FUSIECKI 14-02-2011

  wyprzedzenia - mówi Anna Lubaczewska. Robert Kamionowski o zmianach dowiedział się dopiero 1 października, kiedy ukazało się obwieszczenie prezydent Warszawy w tej sprawie. Zaraz po głosowaniu złożył protest wyborczy. Gdy sąd okręgowy nie nadał biegu sprawie, Kamionowski przesłał zażalenie do sądu apelacyjnego. Teraz sprawę postanowiła śledzić Helsińska Fundacja Praw Człowieka . Czeka na rozpatrzenie zażalenia Kamionowskiego. Później zamierza skierować do wojewody i Rzecznika Praw Obywatelskich interwencję Podział Białołęki na okręgi wyborcze był szyty na potrzeby dużych partii i eliminację małych - alarmuje lokalny komitet Gospodarność. Popierany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka idzie do sądu.

 • Polki wciąż pozbawione praw

  Gazeta Wyborcza PAWEŁ KOŚMIŃSKI 14-02-2020

  podjęto żadnych działań w celu zapewnienia dostępu do legalnej aborcji. W marcu ponownie przyjrzy się trzem sprawom. Komisarz praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović skierowała już do Komitetu pismo: "Choć minęło dużo czasu, polskie władze wciąż nie podjęły odpowiednich działań w celu zapewnienia dostępu do legalnej aborcji" - ubolewa. Jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne i seksualne Polek, w ostatnich latach mamy do czynienia z pogorszeniem sytuacji. Dlatego według komisarz w trybie pilnym należy Polskie władze powinny podjąć środki, by zapewnić kobietom możliwość korzystania z prawa do legalnej aborcji - twierdzi komisarz praw człowieka Rady Europy. W marcu sprawie przyjrzy się Komitet Ministrów RE.

 • Rada Europy pisze do rządu w sprawie aborcji

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza PAWEŁ KOŚMIŃSKI 12-10-2017

  pogotowiu opiekuńczym. W 2012 r. ETPC stwierdził, że Polska naruszyła przepisy europejskiej konwencji praw człowieka . Chodzi o: zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Ponadto Trybunał uznał, że państwo ma obowiązek stworzenia procedury umożliwiającej kobietom wyegzekwowanie prawa do przerwania ciąży. Od wyroku minęło pięć lat. - Wciąż brak mechanizmów, które realnie zagwarantowałyby Władze powinny podjąć kroki zapewniające Polkom dostęp do legalnej aborcji - napisał do polskiego rządu Komitet Ministrów Rady Europy. Powód? Polska wciąż nie wykonała wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w głośniej sprawie 14-letniej Agaty.

 • Rom skazany na śmierć apeluje do ONZ

  Gazeta Wyborcza ANDRZEJ POCZOBUT, GRODNO 12-10-2009

  Komitetem Praw Człowieka ONZ. Z apelem do Aleksandra Łukaszenki o ułaskawienie Juzepczyka wystąpiła Amnesty International. Eksperci przyznają jednak, że skazany nie ma wielkich szans na ułaskawienie, bo Łukaszenka niezwykle rzadko korzysta z prawa łaski. Ostateczny wyrok na niego wydała już białoruska prasa rządowa, która pisała o nim, że nie zasługuje na miano człowieka , i pochwaliła postawę sądu. Białoruś jest jedynym państwem europejskim, gdzie nadal jest wykonywana kara śmierci. Grozi za zabójstwa Skazany na Białorusi na karę śmierci za zabójstwo starszych kobiet Rom zaskarżył białoruskie władze do Komitetu Praw Człowieka. Twierdzi, że przyznanie się do winy wymuszono na nim torturami.

 • KOD: obronimy demokrację

  [ DLO BI ] - Strony Lokalne Białystok AGNIESZKA DOMANOWSKA 29-02-2016

  Na łomżyński rynek przyszło kilkaset osób. Wszystkim wręczano naklejki z napisem KOD, ulotki. Nie zabrakło ostrych słów skierowanych do aktualnej władzy. To było oszustwo wyborcze. - Oni zwyciężyli przez oszustwo. Obiecywali góry pieniędzy, ale nie obiecywali, że będą niszczyć wolność człowieka , że będą łamać prawo - mówił Krzysztof Łoziński, założyciel KOD-u. W trakcie jego wystąpienia jeden ze zwolenników partii rządzącej zaczął wykrzykiwać: - Koryto wam zabrali, to się teraz upominacie! - To - Chcemy pokazać, że wszędzie są ludzie, dla których wolność jest ważna. Takiej Polski nie damy nikomu odebrać. Żądamy szacunku dla drugiego człowieka, poszanowania jego praw - mówił wczoraj w Łomży Mateusz Kijowski, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji

 • Mnóstwo protestów, czas do jutra

  Gazeta Wyborcza IWONA SZPALA 15-07-2020

  na dzielnicową infolinię. To kilkadziesiąt młodych ludzi, roczniki 1993, 1994 - mówi poseł Michał Szczerba. Dla takich wyborców uruchomiliśmy stronę internetową. Protesty zbierają też prawnicy Wolnych Sądów, którzy są pełnomocnikami dla wyborców z zagranicy, i Helsińska Fundacja Praw Człowieka . Ze strony fundacji można ściągnąć gotowe formularze dla głosujących w Polsce i poza granicami, dowiedzieć się, kiedy protest przysługuje wyborcy, ile jest czasu. Prawnicy Wolnych Sądów uruchomili infolinię PO zbiera protesty wyborcze. Wzór gotowego pisma do Sądu Najwyższego publikuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Osobny protest zapowiada komitet Rafała Trzaskowskiego. Czas na zgłoszenie nieprawidłowości mija w czwartek

 • Bojkot pokojowego Nobla nie wypalił

  Gazeta Wyborcza MAK 10-12-2010

  mają za złe Norwegii, że nie wpłynęła na Komitet Noblowski. Rządzącym w Pekinie nie mieści się w głowie, że norwescy politycy nie mogą zmienić decyzji Komitetu , bo jest on niezależny. Chińczycy oczywiście nie będą mogli obejrzeć transmisji z dzisiejszej uroczystości w Oslo. Wczoraj cenzura zablokowała też dostęp do stron internetowych BBC, CNN i norweskiej telewizji NRK. Pekin zaostrzył również represje wobec dysydentów i obrońców praw człowieka . Już 250 przyjaciół laureata nie wypuszczono z Chin z Przyznanie nagrody Liu Xiaobo to sygnał dla Chin, że dla ich przyszłości bardzo istotne będzie połączenie rozwoju gospodarczego z reformami politycznymi i wspieraniem osób walczących o prawa człowieka - oświadczył wczoraj w Oslo szef Komitetu Noblowskiego.

 • ...i w Moskwie

  Gazeta Wyborcza (AH) 07-06-1990

  Na zakończonym we wtorek w Moskwie dorocznym spotkaniu Federacji, reprezentanci grup helsińskich z 19 krajów wybrali do nowego Komitetu Lwa Timofiejewa, przewodniczącego Moskiewskiej Grupy Helsińskiej i Marka A. Nowickiego z Komitetu Helsińskiego w Polsce, obok pani Jeri La-ber z nowojorskiego Helsinki Watch, Erica Siesby z Duńskiej Grupy Helsińskiej, Maxa Vanderstoela, byłego ministra spraw zagranicznych Holandii i Tani Petovar z Jugosławii. Na moskiewskim spotkaniu dyskutowano problem Po raz pierwszy w sześcioosobowym Komitecie Wykonawczym Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka, zasiądą przedstawiciele krajów byłego bloku wschodniego.

 • Macierewicz i Naimski bojkotują

  [ DGW RP ] - Gazeta Wyborcza ROMAN IMIELSKI 04-07-2014

  Jak dowiedziała się "Wyborcza", ambasada zaprosiła około 20 żyjących osób, które zakładały Komitet lub były jego ważnymi członkami i współpracownikami, m.in. Bogdana Borusewicza (marszałka Senatu, który będzie odbierał nagrodę w imieniu KOR), Macierewicza, Naimskiego (obaj są posłami PiS), Stanisława Barańczaka, Wojciecha Onyszkiewicza, Andrzeja Celińskiego, Henryka Wujca, Adama Michnika, Wiesława Kęcika, Mirosława Chojeckiego oraz wdowy po Jacku Kuroniu i Zbigniewie Romaszewskim. Kilka osób Przedstawiciele Komitetu Obrony Robotników odbiorą dziś w ambasadzie USA Nagrodę Wolności im. Jana Karskiego za "wybitny wkład na rzecz demokracji i praw człowieka". Nie będzie współzałożycieli KOR Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego.

 • WIZYTA W EUROPIE

  Gazeta Wyborcza 11-05-1989

  Nagroda przyznawana jest od 1980 r. co trzy lata. Wśród jej laureatów są m.in. prezydent Argentyny Raul Alfonsin, który odsunął od władzy dyktaturę wojskową, oraz Sekcja Medyczna Amnestii Międzynarodowej. W tym roku obok Lecha Wałęsy nagrodą uhonorowano Międzynarodową Federację Helsińską. Wałęsa spotkał się także z deputowanymi do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz sędziami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka . Na konferencji prasowej po uroczystości zaapelował o pomoc gospodarczą - Mam pełną świadomość, że mój kraj jest dopiero na początku drogi do realizacji wolności demokratycznych, których pełne poszanowanie łączy państwa członkowskie Rady Europy. Wierzę, że Polska odzyska swoje miejsce w rodzinie narodów wolnych i demokratycznych - powiedział Lech Wałęsa odbierając wczoraj w Strasburgu Europejską Nagrodę Praw Człowieka przyznaną mu przez Komitet Ministrów Rady Europy.(Obszerne fragmenty przemówienia Wałęsy - na s. 7)

 • Poznają Swoje Prawa

  GW Częstochowa EM 15-12-1998

  Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie dostał 16 tysięcy złotych od Fundacji im. Stefana Batorego na zorganizowanie Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich. Jest to cykl zajęć teoretycznych na temat praw człowieka . Będą w nich uczestniczyć uczniowie przedostatnich klas 11 częstochowskich szkół średnich, wytypowani przez pedagogów. - Nasz główny cel to zapoznanie młodzieży z problematyką społeczną, prawami człowieka i obywatela, ale też zdobycie umiejętności skutecznego Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie dostał 16 tysięcy złotych od Fundacji im. Stefana Batorego na zorganizowanie Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich. Jest to cykl zajęć

 • O EUROPEJSKĄ NAGRODĘ PRAW CZŁOWIEKA

  Gazeta Wyborcza krzem 10-06-1995

  O EUROPEJSKĄ NAGRODĘ PRAW CZŁOWIEKA DLA SIERGIEJA KOWALIOWA WYSTĄPIŁ POLSKI KOMITET HELSIŃSKI. Decyzja o nagrodzie przyznawanej co dwa lata przez Radę Europy zapadnie jesienią. Dotychczasowymi laureatami są m.in.: Lech Wałęsa, Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka , Amnesty International.(P) O EUROPEJSKĄ NAGRODĘ PRAW CZŁOWIEKA DLA SIERGIEJA KOWALIOWA WYSTĄPIŁ POLSKI KOMITET HELSIŃSKI. Decyzja o nagrodzie przyznawanej co dwa lata przez Radę Europy zapadnie jesienią. Dotychczasowymi

 • Wbrew prawom człowieka

  Gazeta Wyborcza (pol) 04-06-1992

  (W) Komitet Helsiński uważa, że minister spraw wewnętrznych nie może realizować uchwały Sejmu nie naruszając podstawowych praw człowieka - czytamy w liście Komitetu przesłanym w środę do prezydenta Lecha [Wałęsa]. Komitet zwraca uwagę, że archiwa SB i UB będące w posiadaniu UOP w bardzo znacznej części powstały wskutek poważnych naruszeń praw człowieka , w tym wymuszania i szantażu. Stanowią więc wynik przestępstwa, nawet w myśl obowiązującego wówczas prawa . Zdaniem Komitetu proponowana przez (W) Komitet Helsiński uważa, że minister spraw wewnętrznych nie może realizować uchwały Sejmu nie naruszając podstawowych praw człowieka - czytamy w liście Komitetu przesłanym w środę do prez

 • Komitet Helsińskido Czytelników "Gazety"

  Gazeta Wyborcza 20-06-1989

  Komitet Helsiński w Polsce - niezależna inicjatywa obywatelska - kontroluje przestrzeganie praw i podstawowych wolności wynikających z powszechnych deklaracji praw człowieka oraz bada zgodność ustawodawstwa PRL z prawem międzynarodowym, a zwłaszcza: paktami praw człowieka oraz konwencjami MOP, potwierdzonymi w Akcie Końcowym Konferencji w Helsinkach oraz Dokumencie Końcowym w konferencji przeglądowej KBWE w Wiedniu. Komitet działa poprzez informowanie opinii publicznej oraz podejmowanie Komitet Helsiński w Polsce - niezależna inicjatywa obywatelska - kontroluje przestrzeganie praw i podstawowych wolności wynikających z powszechnych deklaracji praw człowieka oraz bada zgodnoś

 • Amnesty International

  Gazeta Wyborcza [-] 03-04-1996

  [Listy do prezydenta Kuby dr. Fidela Castro Ruz w sprawie uwolnienia Rubena Hoyo Ruiz, który jest członkiem nieformalnego komitetu na rzecz obrony praw człowieka . Został on skazany na sześć lat więzienia.] [Listy do prezydenta Kuby dr. Fidela Castro Ruz w sprawie uwolnienia Rubena Hoyo Ruiz, który jest członkiem nieformalnego komitetu na rzecz obrony praw człowieka . Został on skazany na sześć lat

Polecane tematy

Inne artykuły

Będą pracować
Strajk na kolei. Tysiące osób nie dojedzie do pracy?
"GwK" W TV "WISŁA"
Jeździło tramino
Artyści koniom na ratunek
Prawdomówny Jerry
Czy to się u nas przyjmie?
Na kocią łapę w przytwierdzonej kabinie
Budowlani przy Zaporoskiej
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
Edmund Runowicz
Reżyseria pokolenia Twittera
Polska czarna dziura
W dzień terapia, na noc do domu
Mały podatnik mile widziany
Puchar Polski: Torpedy gotowe do odpalenia
Nazaret znów nie ma sobie równych
ZAPOWIEDZI W SKRÓCIE
W SKRÓCIE
Po 12 tys. zł premii dla dyrektorów NFZ
Do następnego obiadu...
MSW nie wierzy w spiski
Radiowa Kuchnia
Opolanie o występie Polaków na MŚ w piłce nożnej
Dwa w jednym
Zmiana po fuzji
Szybki Łobejko
NA CUDZEJ ŁASCE
Podejmą rękawicę
Dobra wieść dla pań
Można będzie odpocząć w cieniu starych drzew
Zawodówki bez belfrów
Bolesne kłucie
NIE MAMY JUŻ CHĘCI DO ZABAWY
W GALERIACH KAZIMIERZA DOLNEGO
LICZBA DNIA
Detal spadł w Rumunii
CENY SUROWCÓW 31.03
Początek kryzysu GKS-u?
BO LASERY są dla nas za drogie
Czterech normalnych na jednego pocztowego
Jelczem między kwiatki
Antysemityzm narodowo-katolicki
#LosKobietGłosKobiet może być decydujący w tych wyborach
Co sobie poprawić?
Spór o wygląd kamienicy
WITAJ W BYDGOSZCZY
Grand Prix dla Sky Piastowskie
Cud mniemany, czyli dwa włosy od tragedii
Wehikuł czasu
FORUM DLA KONSUMENTÓW
Sesja emocji
Przyjedzie komisja
Oddają szkołę
Korowody winobraniowe na wystawie w muzeum
Kapitan ma zniknąć
KRONIKA POLICYJNA
Wspólnota o gminach
Kościół potrzebuje komisji prawdy
Parkiet bez szpar